Årsplan i matematikk for 2. trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i matematikk for 2. trinn"

Transkript

1 Årsplan i matematikk for 2. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Hele Jeg kan bruke tallinja til å vise året: ulike tallstørrelser. Tallinje Dager, måneder, år, klokka Penger Tall: Bruke tallinje til beregninger og til å vise tallstørrelser Måling: Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett. Måling: Kjenne igjen norske mynter og sedler opp til 100 og bruke de i kjøp og salg Jeg kan nevne og bruke tidsenhetene dag, uke og måned. Jeg kan nevne enkle klokkeslett og lese av hele og halve timer på klokka. Jeg kan kjenne igjen og kunne veksle de norske myntenhetene opp til 100kr Eksempler på aktiviteter: - Bygge opp tallinja med naturlige tall - Plassere mengder og tallsymboler på tallinja. - Bruke tallinja til å forklare og samtale om posisjonssystemet og hva som er mest minst. - Snakke om dagen måned og år daglig i lyttekrok. - Snakke om klokkeslett når timen er slutt, begynner osv. - Jobbe med penger, leke butikk, pengespill Dobbelte/ halvparten Regnestrategier i addisjon og subtraksjon. Tall: doble og halvere Tall: Utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifra tall og vurdere hvor rimelige svarene er. Jeg kan doble en tallstørrelse. Jeg kan halvere en tallstørrelse. - Dagens tall: doble og halvere det. - For hvert nye tema tar vi opp samtaler vi om hvilke regnestrategier vi kan bruke for å løse oppgaven på. Sammen med barna utvikler, bruker og vurderer vi hvordan oppgavene skal løses. (Til hvert nye tema utover året står det regnestrategier som kan samtales om og brukes.) Nettressurs: Mkx; om klokka, tallinje og penger og veksling, dobbelt og halvpart. Kosinus: om penger.

2 33-36 Tallene 0-20 Tall: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tiere og enere Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster Jeg kan tiervennene Jeg kan koble tall og mengde i tallområdet 0-20 Jeg kan dele opp og bygge mengder opp til 20 Jeg kan dele et tosifret tall i enere og tiere. Jeg kan plassere tallene etter størrelse på en tallinje. Forslag til aktiviteter: - Telle forlengs og baklengs fra Jobbe med tallvenner. - Bygge mengder opp til ti. (tiervenner) Tiervennsang - Dele opp talstørrelse i tiere og enere. - Utrykke tallstørrelser ved hjelp av tegning, penger, figurer, klosser, tallinje osv. - Videreføre strukturen i tallmønster. (Jobbe md nabotall.) - Kjenne igjen og skrive tallsymbolene 0-20 riktig. - Telle til 100 Regnestrategier: - Telle alle, telle videre tiervenner, bruke tegning, numicon eller telleramme, fylle opp tiere, tallinje, hoderegning Multi 2A s 2 29 Tavleressurs: Multi Ipadressurser: King of Math: Addisjon Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne Begreper: enere og tierplass, tiering, å mangle, addere, antall, foran og bak, mange, mengde, null, 10 og 20, tallinje, til sammen, stigende rekkefølge

3 37-39 Pluss og minus med tall opp til 20 Tall: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tiere og enere Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster Jeg kan regne minus/subtraksjon med tall mellom 0-20 Jeg kan telle forlengs og baklengs fra Forslag til aktiviteter: - Utrykke tallstørrelser ved hjelp av tegning, penger, figurer, klosser, tallinje osv. - Videreføre strukturen i tallmønster. (Jobbe md nabotall.) - Jobbe med motsatte regnearter. - Bruke tallinja til å trekke fra. - Kjenne igjen og skrive tallsymbolene 0-15 rett. Regnestrategier: - Telle alle, så ta vekk. Telle nedover, hoppe langs tallinje, tiering, tiervenner, motsatt regning, fyll opp 10ere ved subtraksjon Utvikle og bruke egne strategier for hoderegning. Multi 2A Tavleressurs: Multi Ipadressurser: King of Math: Subtraksjon, Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne, Begreper: Subtraksjon, større enn, mindre enn, partall, oddetall, pluss, minus, dobbel, halvpart, hele tall.

4 40 Høstferie Statistikk Statistikk: Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet Jeg kan telle og notere ned resultatet i et søylediagram. Jeg kan lese av resultat i et søylediagram. Jeg kan lese enkle tabeller. Samle og sortere info i klassen om hvor mange søsken, hvilke dyr eller yndlingsmat, notere funn og illustrere ved hjelp av tellestreker og søylediagram. Samtale om resultatene. Multi 2A s Begreper: søylediagram

5 43-44 Lengdemåling Måling: Måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene Tall til 100 Tall: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tiere og enere Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster Jeg kan måle areal ved hjelp av ruter, Jeg kan måle en gjenstand i cm og m. Jeg kan telle med 1, 2, 5 og 10 om gangen opp til 100. Jeg kan dele opp tosifrede tall i enere og tiere. Jeg kan forklare begrepene tiere og enere. Jeg kan koble tall og mengde i tallområdet 0 til Samtale om måleenhetene centimeter og meter. - Sammenlign lengde og areal og snakk om forskjellen. - Bruke linjal og meterstav til å måle ulike gjenstander i klasserommet, skolegården. - Beskrive og samtale om målingsobservasjonene som er gjort. - Gjette lengder og kontrollere ved måling etterpå. Multi 2A s Begreper: centimeter, meter Eksempler på aktivitet: - Jeg kan utrykke tallstørrelser på forskjellige måter. - Samtale om enkle tallmønster. - Telle forlengs og baklengs fra Bygge mengder med ti og ti. - Sette sammen og dele opp tiergrupper opp til Dele opp tiere og enere. - Jobbe med tallrekker - Telle med ulike hopp fremover på tallinja og videreføre tallmønsteret. - Kjenne igjen enkle tallmønstre som to og to, fem og fem, ti og ti. - Sammenligne tall og utrykke tallstørrelser ved hjelp av konkretisering som tegning, tellestreker, numikon osv.

6 Regnestrategier: Fylle opp tierne ved addisjon, abakus, numicon og tallinje, tierring/tellestaver, telle opp. Multi 2A s Tavleressurs: Ipadressurser: King of Math: Addisjon Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne, Begreper: 10 og 20, tallinje, til sammen, stigende rekkefølge Pluss og minus Utvikle, bruke og samtale om varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere hvor sannsynlige svarene er. Jeg kan addere og subtrahere med tosifrede tall. Jeg kan hoppe på ei tallinje når jeg regner med addisjon og subtraksjon. - Bruke penger for å løse praktiske oppgaver med kjøp og salg. - Bygge og sette sammen tier-mengder ved hjelp av konkretiseringsmateriell. - Dele opp i tiere ved hjelp av konkretiseringsmateriell og bruke disse for å løse subtraksjonsoppgaver. Begreper: subtraksjon, flere enn, mindre enn, forskjellen, i alt, igjen. Multi 2A s

7 1-3 Tid Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Jeg kan lese av hele og halve timer på klokka Jeg kan nevne alle månedene Jeg kan rekkefølgen på ukedagene Jeg kan de ulike årstidene - Bruke klokke både konkret og ved ipad. - Sang ukedager og måneder Begreper: måned, uke, år, klokka, time, Multi side Symmetri Kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner. Jeg kan bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. Jeg bruker symmetrilinjen til å speile ett bilde Forslag til aktiviteter: - Jobbe med forskjellige figurer, kjenne på de, tegne de, snakke om de, beskrive de. (følepose) - Tegne speilbilde til enkle figurer - Kjenne igjen og samtale om hva symmetri er og bruke kunnskapen i praktisk arbeid. - Bruke speil og kopiere en halv tegning Multi side 2-13

8 6-7 Dobling og halvering. Partall og oddetall Kunne doble og halvere mengder Jeg kan doble en tallstørrelse. Jeg kan halvere en tallstørrelse. Jeg kan forskjellen på partall og oddetall - Bruke konkreter til å vise dobling og halvering - Bruke konkreter til partall og oddetall - Bruke penger, leke butikk Begreper:, dobbelt, talvpart, større enn, mindre enn Multi side: Regning til 100 Tall: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tiere og einere Jeg kan telle til 100 Jeg kan sette sammen og dele opp tiergrupper. Jeg kan plassere tiergrupper på tallinja Jeg kan telle med 5 og 5 opp til 100 Jeg kan regne med hele tiere opp til 100 Jeg kan dele tosifrede tall i tiere og enere Forslag til aktiviteter: - Bruke penger til å telle opp til 100 og til å bygge grupper med ti. - Bruke penger til å sette sammen og dele opp tiergrupper opp til Bruke tallinja til å plassere ulike tiergrupper. - Sammenlign tallstørrelser og lag grupper med forskjellige penger som utrykker samme verdi. - Kjenne igjen, videreføre og samtale om ulike tallmønster. Regnestrategier: Addisjon og subtraksjon med hele tiere, motsatt regnearter Ipadressurser: King of Math Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne,

9 Begreper: tierovergang, dobbelt, talvpart, større enn, mindre enn Multi side Areal Måling: Måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene Jeg kan måle areal ved hjelp av ruter, Jeg kan måle en gjenstand i cm - Samtale om måleenhetene centimeter og meter. - Sammenlign lengde og areal og snakk om forskjellen. - Bruke linjal og meterstav til å måle ulike gjenstander i klasserommet, skolegården. - Beskrive og samtale om målingsobservasjonene som er gjort. - Gjette lengder og kontrollere ved måling etterpå. Ipadressurser: King of Math: Geometri Begreper: former(som kloss, kjegle, prisme osv.), geometri, måle, søylediagram, symbol, centimeter, meter, Multi side Geometri: Kjenne igjen og beskrive Jeg kan kjenne igjen figurer og beskrive mangekantene opp til

10 trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater og sortere og sette navn på figurene etter disse egenskapene. Lage og utforske geometriske mønster, både med og uten digitale verktøy, og beskrive de muntlig. Statistikk: Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet sekskant. Jeg kan sortere og sette navn på geometriske figurer. Jeg kan lage et geometrisk mønster.. - Utforske og lage geometriske mønstre - Bruke Ipad og paint til å eksperimentere med farger og former. Beskrive mønstrene for hverandre. - Paroppgaver med byggeklosser, beskrive figuren/mønsteret for hverandre. La motparten prøve å kopiere. - Samle og sortere info i klassen om hvor mange søsken, hvilke dyr eller yndlingsmat, notere funn og illustrere ved hjelp av tellestreker og søylediagram. Samtale om resultatene. Regnestrategier: Telle alle, ulike former, bruke jovo TM s Ekstraoppgaver s Tavleressurs: Tavleboka, Regnehuset Husk ekstramateriell 52 Juleferie 1 Repetisjon Bruke de 2 Repetisjon kompetansemålene som er Sett mål ut i fra det elevene brukt tidligere til arbeid som sliter med. elevene trenger mer trening i. Forslag til aktivitet: - Repetere læringsmålene vi har hatt på ukeplanen forrige halvår. - Jobb med nettressursene på salaby på ipad.

11 TM s Ekstraoppgaver s. Tavleressurs: Tavleboka, Regnehuset Husk ekstramateriell Ipadressurser: King of Math Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne, 3 Addisjon og subtraksjon med hele tiere 4 Addisjon og subtraksjon med hele tiere 5 Addisjon og subtraksjon med hele tiere 6 Addisjon og subtraksjon med hele tiere Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster 7 Repetisjon Bruke de kompetansemålene som er brukt tidligere til arbeid som elevene trenger mer trening i. Jeg kan telle med bare partallene og bare oddetallene opp til 50 Forslag til aktivitet: - Repetere læringsmålene vi har hatt på ukeplanen forrige halvår. - Jobb med nettressursene på salaby på ipad., mkx, kosinus,. Ipadressurser: King of Math Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne, 8 Vinterferie

12 9 Addisjon og subtraksjon 0-50 uten tierovergang 10 Addisjon og subtraksjon 0-50 uten tierovergang 11 Addisjon og subtraksjon 0-50 uten tierovergang Tall: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tiere og enere Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Jeg kan sette sammen og dele opp tosifra tall i tiere og enere Jeg kan dele 100 opp i tiere Jeg kan regne addisjon med tall mellom 0-50 Forslag til aktiviteter: - Dele opp tallstørrelser i tiere og enere. - Sammenligne tall og regnestykker og se sammenhengen mellom svarene (6+3 og 16+3). Sette sammen tiere og enere for å finne svaret på et regnestykke. - Bygge mengder opp i grupper. - Regnestrategier: Telle opp, tiergrupper, tallinje, fylle inn tall, posisjonssystemet sifrenes verdi. TM s Ekstraoppgaver s Tavleressurs: Tavleboka, Regnehuset Husk ekstramateriell Ipadressurser: King of Math Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne, 12 Måling, geometri og statistikk 13 Måling, geometri og statistikk 14 Måling, geometri og statistikk Geometri: Kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater og sortere og sette navn på figurene etter disse egenskapene. Jeg vet hvor mange cm det er i en meter. Jeg kan kjenne igjen, beskrive og sette navn på rett prisme, Begreper: tallene med bokstaver og tall, eldre enn, yngre enn, til sammen, siffer, tallenes verdi Forslag til aktiviteter: - Jobbe med forskjellige figurer, kjenne på de, tegne de, snakke om de, beskrive de. (følepose) - Sortere ulike geometriske figurer og sette navn på dem. - Tegne og forme de ulike geometriske figurene, telle kanter og hjørner. - Finne geometriske figurer i

13 15 Måling, geometri og statistikk Måling: Måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene trekantet prisme, sylinder, kule, kjegle og pyramide. Jeg kjenner igjen et søylediagram og vet hvorfor vi bruker dette. klasserommet. - Måle lengder i klasserommet og ute i skolegården. - Sammenligne ulike størrelser og - lengder. - Beskrive og samtale om målingsresultater og funn. - Jobbe med ruteark for å finne størrelser på flater. Statistikk: Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og hva illustrasjonene forteller om datamaterialet - Samle og sortere info i klassen om ulike temaer. Notere funn og illustrere ved hjelp av tellestreker og søylediagram. Samtale om resultatene. Regnestrategier: TM s Ekstraoppgaver s Tavleressurs: Tavleboka, Regnehuset Husk ekstramateriell Ipadressurser: King of Math: Geometri, måling meter, figurer som kvadrat, trekant, femkant, sekskant, sylinder, kule, høyest, lavest, størst, minst, diagram, mer enn, mindre enn 16 PÅSKEFERIE

14 17 Addisjon og subtraksjon uten tierovergang 18 Addisjon og subtraksjon uten tierovergang Tall: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tieer og einere Jeg kan regne addisjon med tall mellom 0 og 100. Jeg kan veksle en 100-lapp i 10- kroninger og 20-kroninger. Forslag til aktiviteter: - Sette sammen mengder i grupper og dele opp grupper i mindre grupper. - Dele tosifrede tall opp i tiere og enere. - Finne nærmeste tier ved å sammenligne tall. - Finne strukturen og videreføre tallmønsteret i enkle mattenøtter 19 Addisjon og subtraksjon uten tierovergang Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster Jeg kan fortsette på et tallmønster Regnestrategier: TM s Ekstraoppgaver s Tavleressurs: Tavleboka, Regnehuset Husk ekstramateriell Ipadressurser: King of Math Addisjon og subtraksjon Mattemagisk: Telle, regne, Begreper: 20 Addisjon og subtraksjon 0-50 med tierovergang 21 Addisjon og subtraksjon 0-50 med tierovergang 22 Addisjon og subtraksjon 0-50 med tierovergang Tall: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper opp til 100 og dele tosifra tall i tiere og enere.. Jeg kan bruke tierringer for å regne sammen tiere og enere i et tall. Jeg kan telle med 2 og 10 om gangen opptil 100. Jeg kan bygge mengder opp i tiere. Forslag til aktiviteter: - Jobbe med enerlise og herr ti. - Pluss og minus med ti av gangen. - Bygge og sette sammen mengder i tiergrupper å legge til og fra tiere. - Dele opp tallmengdene i tiere og enere. - Bruke penger som konkretisering, leke butikk med kjøp og salg. - Bruke tallinja til å regne addisjon og substruksjon med.

15 23 Addisjon og subtraksjon 0-50 med tierovergang Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Jeg kan summere tiere og enere hver for seg. - Illustrer og jobbe med numikon. - Telle og sammenligne tall og rangere de i størst og minst. Regnestrategier: - Summere tiere og enere hver for seg TM s Ekstraoppgaver s Tavleressurs: Tavleboka, Regnehuset Husk ekstramateriell Ipadressurser: King of Math Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne, Begreper: tierovergang, tosifra tall, tiere og enere, gir bort Repetisjon Repetisjon Bruke de kompetansemålene som er brukt tidligere ti arbeid som elevene trenger mer trening i. Jeg kan nevne og bruke tidsenheten dag, uke og måned. Forslag til aktivitet: - Loop - Butikk - Repetere læringsmålene vi har hatt på ukeplanen forrige halvår. - Jobb med nettressursene på salaby på Ipad. TM s Ekstraoppgaver s Tavleressurs: Tavleboka, Regnehuset Husk ekstramateriell

16 Ipadressurser: King of Math Dragonbox, Mattemagisk: Telle, regne, Begreper: Se tidligere emner. 26 Sommerferie