VEILEDNING HALVÅRSPRØVE. Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING HALVÅRSPRØVE. Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland INNHOLD"

Transkript

1 Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland HALVÅRSPRØVE VEILEDNING INNHOLD Gjennomføring side Veiledning oppgave for oppgave side Fasit med poengberegning side 4

2 Gjennomføring av halvårsprøve. trinn Prøven skal gjennomføres på samme måte som den nasjonale Regneprøven som holdes mot slutten av. trinn. Det betyr at: Elevene skal gjennomføre prøven individuelt. De skal ikke bruke andre hjelpemidler enn blyant. Elevene løser én side om gangen. Lærer leser en kort introduksjon til hver side, slik det er beskrevet nedenfor. Det er oppgitt i Lærerveiledningen hvor lang tid elevene skal bruke per side. Lærer passer tiden, som måles fra tidspunktet hvor elevene setter i gang med oppgavene på siden. Når tiden er ute, går alle elevene over til neste side, uansett om de er ferdige eller ikke. Elevene bør ikke oppfordres til å løse oppgavene raskest mulig. De bør for eksempel ikke løfte opp hånden eller på annen måte gi signal om at de er ferdige med en side. All hjelp fra lærer skal i utgangspunktet knyttes til eksemplet øverst på hver side. Lærer kan gi små hint utover dette, men må da merke seg hvilke elever det er som måtte ha hjelp. Si gjerne Sett i gang eller lignende etter hver introduksjon for å gi et tydelig signal om når elevene skal starte arbeidet på den siden. Multi Halvårsprøve Veiledning

3 Lærerveiledning Dette leses altså av lærer. Hold deg i hovedsak til teksten. Introduksjon På denne prøven skal dere arbeide med en side om gangen. Jeg forklarer hva dere skal gjøre på hver side. Dere må ikke begynne å løse oppgavene før jeg sier i fra. Så arbeider dere med den siden til jeg sier at alle skal gå videre til neste side. De som blir raskt ferdig, må vente til jeg sier at vi skal gå videre. Dere skal ikke regne videre på egen hånd. Når jeg sier i fra, skal alle gå over til neste side, også de som kanskje ikke er helt ferdige. Side 4 min Her skal dere finne ut hvor mange det er. Det er fire svarmuligheter til hver oppgave, og dere skal sette kryss over riktig tall. I eksemplet øverst er det blomster. Derfor er det satt et kryss på -tallet. Finn ut hvor mange det er i hver oppgave og sett kryss på riktig tall. Side min På denne siden er det to oppgaver. I den øverste oppgaven skal dere finne tallvenner. Dere skal finne to tall som til sammen blir tallet i den blå sirkelen. Helt først står det et 8-tall. <Pek på 8-tallet i første oppgave>. I den ene sirkelen under står det et -tall. I den tomme sirkelen skal dere skrive det tallet som sammen med blir 8. I den andre oppgaven, oppgave, er det tre dyr, og i hvert dyr er det en tallfølge. Dere skal skrive tallene som mangler. Da må dere finne ut hvor mye det stiger med for hvert tall. Side min Her skal dere sette ring der det er mest penger. I eksemplet øverst på siden er det en femmer og to kronestykker i den ene lommeboka. Det blir 7 kroner. I den andre ruta er det seks kroner. Sju er mer enn seks, så derfor er det tegnet en ring rundt de pengene. I hver oppgave skal dere tegne ring rundt der det er mest penger. I de to øverste oppgavene skal dere først skrive hvor mange penger det er i hver lommebok. I de to nederste oppgavene står det utenpå hvor mye penger det er inni hver lommebok. Tegn ring der det er mest penger i hver oppgave. Side 7 min På denne siden skal dere først telle hvor mange perler det er fra knuten til venstre på perlesnora og til hvert kort som henger på snora. På det første kortet er det skrevet et -tall, for kortet er plassert etter to perler. Skriv inn tall på de andre kortene. I den nederste oppgaven skal dere tegne strek fra hvert tall til riktig sted på Multi Halvårsprøve Veiledning

4 tallinjen. Fibo har tegnet en strek fra 4-tallet til 4 på tallinjen. Dere må tegne en strek fra de andre tallene til riktig sted på tallinjen. Side 8 min På denne siden skal dere telle hvor mange trekanter, firkanter og sirkler det er. Antallet skal dere vise i diagrammet til høyre. Sett kryss eller fargelegg én rute i riktig søyle for hver figur. Det kan være lurt å sette et kryss i figurene etter hvert som de telles. Side 9 min På denne siden skal dere legge sammen antall poeng på de to blinkene i hver oppgave. I eksemplet øverst er det poeng på den ene blinken og poeng på den andre. Det er skrevet som et plusstykke: +. Til sammen blir det poeng. I hver oppgave skal dere legge sammen de to tallene og finne ut hvor mange poeng det blir til sammen. Side 0 min I disse oppgavene skal dere finne forskjellen i alder. I eksemplet øverst er den ene år og den andre er 8 år. Forskjellen blir da minus 8 lik år. Det er skrevet som et minusstykke. Finn forskjellen i hver oppgave og skriv svaret. Side min På denne siden skal dere først skrive tallet som er én mindre enn og én større enn det tallet som står i midten. I eksemplet øverst står det i midten. Tallet én mindre enn er 4, så det skrives i ruta før -tallet. Tallet én mer enn er, så det skrives i ruta etter. I den andre oppgaven skal dere skrive tallene som er to mindre og to større enn tallet i midten. Side min På denne siden skal dere skrive tallene i rekkefølge. I hver sky er det fem tall som er skrevet hulter til bulter. I eksemplet øverst er tallene i skyen ordnet i rekkefølge. er det minste tallet, så det er skrevet først. Så kommer 4,, 7 og til slutt 9 som er det største tallet. Skriv tallene i de andre skyene i rekkefølge. Start med det minste tallet. Side min På denne siden skal dere skrive tallene som mangler, slik at det blir like mye på hver side. I det første eksemplet er det skrevet et -tall fordi er like mye som pluss. I de første oppgavene er det en vekt, og det skal være like mye på hver side av vekten. I de nederste oppgavene er det et likhetstegn, og da skal det være like mye på hver side av likhetstegnet. 4 Multi Halvårsprøve Veiledning

5 Side 4 min Øverst på denne siden skal dere lese av klokkeslettene. I eksemplet er klokka seks. Derfor er det satt kryss over tallet. Dere skal finne ut hvor mye de andre tre klokkene er, og sette kryss over riktig klokkeslett. Nederst på siden skal dere tegne inn visere som passer til klokkeslettene. I eksemplet står det et -tall under klokka. Derfor er det tegnet inn visere slik at klokka er. Dere skal tegne inn visere på de andre tre klokkene. Side min Her skal dere regne ut svarene på oppgavene og sette kryss på riktige tall, slik det er gjort i eksemplet øverst. Det er både pluss- og minusstykker her, så dere må se nøye på tegnene. Til lærer: I. opplag av halvårsprøven er det blitt feile tall på side. PDF av riktig side ligger på Multis nettsted på Lærerrommet under Multi. Regn ut. Sett kryss over riktig svar. + = 7 + = 0 Ù = = Ù = = 8 Ù 7 = OBS! = Ù 0 = Multi Halvårsprøve Veiledning

6 VEILEDNING OPPGAVE FOR OPPGAVE Oppgave Elevene kan telle mengder opp til 00, også mengder der det som telles er gruppert i tiere. Hvor mange? Sett kryss over riktig svar Elever som gjør feil på disse oppgavene, må arbeide mer med telling. De må øve på tallfølger, i hovedsak fra til 0, både oppover og nedover, men også helt til 00. I tillegg bør disse elevene også øve på å telle på tierne ( ) både oppover og nedover. Det er også lurt å arbeide mer med å gruppere ti enere i en tier. I dette arbeidet vil konkreter som klosser/tierstaver og penger være nyttig poeng per oppgave, totalt 7 poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Tallstafett s. Kopioriginaler: s. 7 Kapittel Tall til 00 Tellestafett s. Prikk til prikk s. 7 9 Hvor mange? Først til fem tiere s. 7 Prikk til prikk s. 4 Finn summen s. 4 8 Prikk til prikk Først til 0 s. 7 9 Prikk til prikk Stigespill, elevbok s. 9 0 Prikk til prikk En håndfull makaroni s. 79 Prikk til prikk Telleaktiviteter s. 8 Prikk til prikk Tell stjerner s. 8 Prikk til prikk Hvem får mest s. 8 4 Prikk til prikk Matematisk gjetting, Tillegg Prikk til prikk Spinnerspill, Tillegg 0 Hvor mange trailere er det hjul til? 0 Opptelling av tiere og enere 7 Hvor mange prikker er det? 74 Hvor mye er det? Multi Halvårsprøve Veiledning

7 Oppgave Elevene kan dekomponere tall opp til 0 (finne tallvenner). Elevene kan dele tall opp til 00 i tiere og enere. Finn tallvenner Elever som sliter med oppgavene på den første raden, må arbeide mer med tallvenner til 0. Dersom eleven gjør feil på de tre siste oppgavene, er det oppdeling av tall i tiere og enere som er vanskelig. Eleven må dermed arbeide mer med dette. Bruk gjerne penger (tiere og enere) eller annet konkretiseringsmateriell som deles i enere og tiere. poeng per oppgave, totalt poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Lag tallvenner s. Tiervennsangen s. Tiervenn-Svarteper s. Tjuervennbingo s. Utforsking av tallvenner s. 7 Tallvenner s. 7 Kopioriginaler: a c a b 7 a b s. 8 Kapittel Tallene 0 0 Tallvenner Tallvennspillet Kapittel Pluss og minus til 00 Pluss på skålvekt Kapittel 4 Lengdemåling Fillerye Multi Halvårsprøve Veiledning 7

8 Oppgave Elevene kan avdekke og fullføre tallfølger som øker med én og én, to og to og ti og ti. Skriv resten av tallene Elever som sliter med denne oppgaven må arbeide mer med telling, både oppover og nedover. De må arbeide med telling med og, og og 0 og 0. Det er viktig at elevene får erfaringer i å starte på et tilfeldig tall i en tallrekke når de starter tellingen. Noen elever kan også ha problemer med å skrive tallene riktig. Disse elevene bør få mer trening i å koble antall, tallord og tallsymbol poeng per slange, totalt poeng. Alle tallene i slangen må være riktige for å få poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Tallstafett s. Kopioriginaler: s. 9 Kapittel Tall til 00 Telling s. Prikk til prikk s. 4 4 Tallene 0 00 Tallfølger s. 9 7 Prikk til prikk Hundrerruta Talljakt s. 8 Prikk til prikk Først til 0 s. 7 9 Prikk til prikk På plass s. 7 0 Prikk til prikk Tallfølger s. 9 Prikk til prikk Prikk til prikk Prikk til prikk 4 Prikk til prikk Prikk til prikk 8 Multi Halvårsprøve Veiledning

9 Oppgave 4 Elevene kjenner myntenes verdi ( kr, kr og 0 kr) og kan telle opp en sum penger. Elevene kan sammenligne tall i tallområdet opp til 00 og svare på hvor det er mest. 4 Tegn ring der det er mest penger. Her er det mest penger Elever som sliter med denne oppgaven må få mer erfaring med mynter. Ekstra viktig er det å jobbe med veksling mellom femmer og fem kronestykker, og mellom en tier og ti kronestykker. Dersom elevene sliter med å sammenligne tallene, må de få mer trening på tall i tallområdet til 00. Hvordan er tallene bygd opp? er tiere og enere, er tiere og enere, siden er mer enn, må være mer enn. kr kr 7 kr kr poeng per oppgave, totalt 4 poeng. Det gis poeng hvis det er ring rundt riktig pung, selv om tallet under mangler. Hvis tallet under er feil, gis det 0 poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Penger s. Kopioriginaler: s. Kapittel Tall til 00 Først til fem tiere s. 4 Tierplater s. 4 Hvor mange? Opptelling s. Finn summen s. 4 Hvem får mest? s. 8 Sparegrisen s Mynter 0 Mynter 74 Hvor mye er det? s. 47 Kapittel Pluss og minus Regn med penger Multi Halvårsprøve Veiledning 9

10 Oppgave Elevene kan telle og lese av antall på perlesnora i tallområdet 0 40, og Skriv tall på kortene. 7 9 skrive tallene i samme tallområdet. Elever som sliter med denne oppgaven må få mer trening i å telle og å bruke perlesnor som hjelpemiddel. Elevene bør få erfaring med at det er lurt å bruke oppdelingen av perlesnora som støtte når de skal finne antallet. Den første perlesnora er delt i fem og fem, det er dermed naturlig å telle med fem og fem for å finne antallet. Den siste perlesnora er delt i ti og ti, dermed blir det naturlig at elevene bruker kunnskapen sin om å telle med ti og ti for å finne svaret. 8 poeng per oppgave, totalt 7 poeng Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Tallstafett s. Tallinje på gulvet s. 7 s Kapittel Tallene 0 0 Tallene 0 0 Nærmest veggen, s. 9, mål gjerne med perlesnor i stedet for meterstokk. 0 Multi Halvårsprøve Veiledning

11 Oppgave Elevene kan plassere tall opp til 00 på tallinjen, også når tallinjen ikke starter på 0. Tegn streker til tallinjen Elever som sliter med denne oppgaven må både få trening i hvordan tallene er bygd opp av tiere og enere, og erfaring med sammenligning av tall poeng per oppgave, totalt 7 poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Tallstafett s. Kopioriginaler: s. 7 Kapittel Tall til 00 Gjett tallet s. 9 Til enden av linjen, s. 8 Tallfølger på tom tallinje s. 9 Terninger på tallinjen 4 Tallinjer s. 8 s. 44 Tallene 0 00 Tallstige s. 9 Multi Halvårsprøve Veiledning

12 Oppgave 7 Elevene kan skille mellom og sortere trekanter, firkanter og sirkler. De kan telle opp antallet i hver kategori og uttrykke dette i et søylediagram. 7 Hvor mange finner du? Hovedhensikten med denne oppgaven er å teste elevenes kunnskaper i statistikk. Det er derfor vesentlig å finne ut om elevene gjør feil på oppgaven fordi de ikke har gode nok kunnskaper om de geometriske figurene, eller om det er statistikk-kunnskapene som er problemet. Elever som sliter med å telle opp riktig antall i hver kategori, vil kunne ha behov for å systematisere opptellingen. Et nyttig hjelpemiddel er å markere de figurene som er telt poeng for hver riktige søyle, totalt poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Sortering i tre hauger s. Alle som har...! s. 7 Sortere lego s. 9 Sortere stavelser s. Det store hesteveddeløpet s. Kopioriginal: Sortering s. 8 9 Kapittel Statistikk Søylediagram Avlesing av søylediagram Fallende leker Multi Halvårsprøve Veiledning

13 Oppgave 8 Elevene kan legge sammen tall i tallområdet Hvor mange poeng er det til sammen? + = Elever som sliter med disse oppgavene = må få mer trening med addisjon. Be elevene forklare hvordan de tenker når de løser addisjonsoppgaver. På denne måten kan du hjelpe elevene til å komme + 4 = videre fra eventuelle tungvinte tellestrategier. Det er adskillig mer effektivt å bruke faktakunnskaper og hensiktsmessige regnestrategier. 8 + = poeng per oppgave, totalt poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Bingo s. Lag regnestykker med eggekartong s. Den endeløse landevei s. Tallvenner s. 7 Talljakt s. 9 Addisjonsstafett s. 4 Spill: 0 s. Regnefortellinger s. Parlek med tall s. 0 Memory s. 07 Bilnummer s. Kopioriginaler:.9b Tallpyramider, skriv inn ensifrede tall i nederste rad i hver pyramide. s. 0 s. 7 Kapittel Pluss og minus til 0 Pluss på skålvekt Pluss og minus på tallinjen Kapittel Pluss og minus Regn med penger Hvem kommer først til mål? Fallende regnestykker Multi Halvårsprøve Veiledning

14 Oppgave 9 Elevene kan finne differansen mellom to tall i tallområdet Finn forskjellen. 8 = Elever som sliter med denne oppgaven må få arbeide mer med ulike subtraksjonsoppgaver. Be elevene forklare hvordan de tenker når de løser oppgavene. På denne måten kan du hjelpe elevene til å komme videre fra eventuelle tungvinte tellestrategier. Det er adskillig mer effektivt å bruke faktakunnskaper og hensiktsmessige regnestrategier enn å telle = 4 8 = 0 4 = 0 7 = poeng per oppgave, totalt 4 poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Lag regnestykker s. 47 Sammenligne priser s. 47 Subtraksjonsspill s. 49 Tallpyramider s. Parlek med tall s. 0 Kopioriginal: 9 Regneoppgave s. 4 s. 7 Kapittel Pluss og minus til 0 Pluss på skålvekt Pluss og minus på tallinjen Memory s. 07 Subtraksjonsbingo s. 09 Fire på rad s. 09 Kapittel Pluss og minus Regn med penger Hvem kommer først til mål? Fallende regnestykker 4 Multi Halvårsprøve Veiledning

15 Oppgave 0 Elevene kan finne tallet som er én mindre og tallet som er én mer enn et oppgitt en- eller tosifret tall. 0 Skriv nabotallene Elever som sliter med denne oppgaven må få mer telletrening. De må få spørsmål som: Hva heter tallet før... Hva heter tallet som kommer etter... Det er også nyttig for elevene å få i oppgave å telle videre fra et bestemt tall, både oppover og nedover. poeng per oppgave, totalt poeng. Begge tallene i hver oppgave må være riktige for å gi poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Tallstafett s. Kopioriginaler: s. 9 Kapittel Tallene 0 0 Telling s. Prikk til prikk s. Tallene 0 0 Tallfølger s. 9 Tallinjer i skolegården s. 9 Nabotall s. 9 Talljakt s. 7 Prikk til prikk 8 Prikk til prikk 9 Prikk til prikk 0 Prikk til prikk Kapittel Tall til 00 Tallene 0 00 Hundrerruta Prikk til prikk Prikk til prikk Prikk til prikk 4 Prikk til prikk Prikk til prikk Multi Halvårsprøve Veiledning

16 Oppgave Elevene kan finne tallet som er to mindre og tallet som er to mer enn et oppgitt en- eller tosifret tall. Skriv tall som er mindre og større Elever som sliter med denne oppgaven må få mer trening med å telle med to og to. Det er også nyttig for elevene å få i oppgave å telle med to og to videre fra et bestemt tall, både oppover og nedover. poeng per oppgave, totalt poeng. Begge tallene i hver oppgave må være riktige for å gi poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Telling s. Tallfølger s. 9 Nabotall s. 9 Talljakt s. Kopioriginaler: Prikk til prikk 7 Prikk til prikk 8 Prikk til prikk 9 Prikk til prikk 0 Prikk til prikk Prikk til prikk Prikk til prikk Prikk til prikk 4 Prikk til prikk Prikk til prikk s. 9 Multi Halvårsprøve Veiledning

17 Oppgave Elevene kan rangere en- og tosifrede tall og skrive dem i stigende rekkefølge. Skriv tallene i rekkefølge. Start med det minste Elever som sliter med disse oppgavene må få mer kunnskap om tallenes plassering i forhold til hverandre gjennom telling, men også ved å se på hvordan tal lene er bygd opp av enere og tiere poeng per oppgave, totalt poeng. Alle fem tallene må stå i rekkefølge. Gi poeng selv om tallene står i minkende rekkefølge. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Gjett tallet s. 9 Heng opp tallene s. Krig s. Tall i rekke s. Talljakt s. Først til 0 s. 7 På plass! s. 7 Talldetektiv, s. 9 Tallstige s. 9 Krig med to kort s. 0 s. Kapittel Tallene 0 0 Tallene 0 0 Kapittel Tall til 00 Tallene 0 00 Multi Halvårsprøve Veiledning 7

18 Oppgave Elevene kan dekomponere en- og tosifrede tall, og skrive dem som summen av to tall. Lag likhet. 0 4 Elever som sliter med disse oppgavene må få mer trening i å dekomponere tall. Elevene bør arbeide grundig med tallene opp til 0, så utvide til 0 og 40, før de får arbeide med resten av tallene til = + = = = + 9 poeng per oppgave, totalt 7 poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Lag tallvenner s. Tiervenn-Svarteper s. Tjuervennbingo s. Utforsking av tallvenner s. 7 Tallvenner s. 7 Kopioriginal: 9 Regneoppgaver s. 7 Kapittel Tallene 0 0 Tallvenner Tallvennspillet Kapittel Pluss og minus til 0 Pluss på skålvekt Kapittel 4 Lendemåling Fillerye Kapittel Pluss og minus Regn med penger Hvem kommer først til mål? Fallende regnestykker 8 Multi Halvårsprøve Veiledning

19 Oppgave 4 Elevene kan lese av klokkeslett med hele og halve timer på analoge klokker. 4 Hvor mye er klokka? Sett kryss over riktig svar Elever som sliter med disse oppgavene må få arbeide mye mer med klokka. De bør få lage sin egen klokke av papptallerken med visere festet med splittbinders. På denne måten kan de løse oppgaver helt konkret. Det er også nødvendig å få foreldrene på banen. Å lære klokka er for mange elever et krevende arbeid, og de trenger mye tid for å forstå og automatisere. Ofte mye mer tid enn det vi har tilgjengelig på skolen. Det hjelper naturligvis også dersom eleven bruker klokke på armen. halv 0 halv 0 halv halv Tegn visere. poeng per oppgave, totalt poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Klokkebingo s. Domino s. 8 Kopioriginaler: 9 Klokkedomino 70 Klokkedomino s. 0 Kapittel 7 Tid Hvilket tog skal Fibo ta? Regn med klokka Multi Halvårsprøve Veiledning 9

20 Oppgave Elevene kan tegne visere på Tegn visere. analoge klokker med klokkeslett hele og halve timer. halv Elever som gjør feil på disse oppgavene, vil mest sannsynlig ha stort utbytte av å arbeide med de samme oppgavene som elever som gjorde feil på oppgave 4. I tillegg finnes det en mulighet for at elevene kun har gjort oppgaven feil fordi de ikke har gode nok kunnskaper om minutt- og timeviseren. I så fall må elevene få oppgaver knyttet til dette. 9 halv poeng per oppgave, totalt poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Klokkebingo s. Kopioriginal: s. Kapittel 7 Tid Domino s. 8 8 Klokkeslett s. Hvilket tog skal Fibo ta? Regn med klokka 0 Multi Halvårsprøve Veiledning

21 Oppgave Elevene kan løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver med enog tosifrede tall, eventuelt med tallinjen som hjelpemiddel. Elever som sliter med disse oppgavene må få mer trening i addisjon og subtraksjon. Elevene må gjerne forklare hvordan de tenker for å løse oppgavene. På denne måten kan de veiledes vekk fra tungvinte tellestrategier og over til hensiktsmessige regnestrategier og bruk av faktakunnskap. Det er særlig nyttig at elevene kan dele tallene i tiere og enere. Regn ut. Sett kryss over riktig svar. + = 7 + = 0 Ù = = Ù = = 8 Ù 7 = = Ù 0 = poeng per oppgave, totalt 8 poeng. Lærerens bok a Kopiperm 4 Oppgavebok Multi Nettoppgaver Lag regnestykker med eggekartong s. Addisjonsstafett s. 4 Tallpyramider s. Parlek med tall s. 0 Spill: s. 07 Memory s. 07 Bilnummer s. Kopioriginaler: 44 Tallfølger 7 Robotmatematikk 9 Regneoppgaver og 94 Regneoppgaver 4.9b Tallpyramider, skriv inn noen tall mindre enn 0. s. 0 s. 7 s. 47 s. 7 Kapittel Pluss og minus til 0 Pluss og minus på tallinjen Kapittel Pluss og minus Regn med penger Hvem kommer først til mål? Fallende regnestykker Multi Halvårsprøve Veiledning

22 FASIT MED POENGBEREGNING Hvor mange? Sett kryss over riktig svar. Finn tallvenner Skriv resten av tallene Halvårsprøve 7 p 9 p 4 Tegn ring der det er mest penger. Skriv tall på kortene. Her er det mest penger Tegn streker til tallinjen. 4 kr kr 7 kr kr Halvårsprøve 4 p 4 p Multi Halvårsprøve Veiledning

23 7 Hvor mange finner du? 8 Hvor mange poeng er det til sammen? + = = = 8 + = p p 9 Finn forskjellen. 0 Skriv nabotallene. 8 = Skriv tall som er mindre og større. 8 = 0 4 = = 0 7 = 4 p p Multi Halvårsprøve Veiledning

24 Skriv tallene i rekkefølge. Start med det minste. Lag likhet = + = = = + 9 p 7 p 4 Hvor mye er klokka? Sett kryss over riktig svar. Regn ut. Sett kryss over riktig svar. + = = 0 Ù = halv 0 halv 0 halv halv Tegn visere. + = Ù = = 8 Ù 7 = halv = Ù 0 = halv Halvårsprøve p 8 p 4 Multi Halvårsprøve Veiledning

VEILEDNING HELÅRSPRØVE. Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland INNHOLD

VEILEDNING HELÅRSPRØVE. Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland INNHOLD Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland HELÅRSPRØVE VEILEDNING INNHOLD Gjennomføring side Veiledning oppgave for oppgave side Fasit med poengberegning side 0 Gjennomføring av

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer og Elise G. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Oppgavebok 1 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Tidsplan- Innhold

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Antall timer pr uke: 5 Lærere: Maria Grossmann, Lillian Iversen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettsteder: Årsplan i matematikk 2. klasse 2016-17 Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Antall timer pr uke: 5 Lærere: Gro Åkerlund og Elise Gjerpe Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Multi Smart Øving Nettsteder: Multi nettoppgaver Årsplan i matematikk 2. klasse 2018-19

Detaljer

VEILEDNING HELÅRSPRØVE. Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland INNHOLD

VEILEDNING HELÅRSPRØVE. Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland INNHOLD Bjørnar Alseth Ann-Christin Arnås Henrik Kirkegaard Mona Røsseland HELÅRSPRØVE VEILEDNING INNHOLD Gjennomføring side Veiledning oppgave for oppgave side 0 Fasit med poengberegning side Gjennomføring av

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse

Årsplan i matematikk - 1. klasse Antall timer pr uke: 4 timer Lærere: Gro Åkerlund og Elise Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Multismartøving Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2016-2017

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid Kornmo Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Multi Smart Øving Nettsteder: Årsplan i matematikk 2. klasse 2017-18 Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ Årsplan i matematikk for 2 tr. 15-16 Læreverk: Multi 2A, 2B og oppgavebok. MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 15-16 34 35 36 37 38 39 Tallene 0- med tallene opp til -Bruke tallinja til

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Annette Kjoshaug

Detaljer

Årsplan for 2. trinn Fag: Matematikk Skoleåret: 2018/2019

Årsplan for 2. trinn Fag: Matematikk Skoleåret: 2018/2019 Årsplan for 2. trinn Fag: Matematikk Skoleåret: 2018/2019 Periode Uke 34-37 Høstuke uke 36 Uke 38-40 Høstferie 04.-05.10 Kompetansemål Eleven skal kunne tier grupper opp til 100 og dele tosifra tall i

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Årsplan i matematikk 2. klasse 2016 2017 Antall timer per uke: 5 Lærer: Karen Anne Hodnefjell, Lena Gauksås Læreverk: Multi Grunnbok 2a, Multi Grunnbok 2b, Multi oppgavebok, Multi Grublishefte, Multi Kopiperm,

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter.

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året. Jeg kan nevne alle dagene i en uke. Jeg kjenner igjen norske mynter. Årsplan MATEMATIKK 1. TRINN 2016/2017 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele året Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Jeg kan nevne alle dagene i en uke. - Bruke kalender

Detaljer

Samle, sortere, notere og illustrere enkle data ved tellestreker og søylediagram og samtale om prosessen og

Samle, sortere, notere og illustrere enkle data ved tellestreker og søylediagram og samtale om prosessen og Årsplan for 1. trinn Fag: Matematikk Skoleåret: 2017/2018 Aktiviteter Aktiviteter som blir brukt i matematikk i skoleåret 2017/2018 høst vil være: - Muntlig telling - Opptelling med tellestreker - Kategorisere

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse

Årsplan i matematikk 2. klasse Årsplan i matematikk 2. klasse 2019 2020 Antall timer per uke: 5 Lærer: Marianne Langseth Wikre og Birgitte Olsen Læreverk: Multi Grunnbok 2a, Multi Grunnbok 2b, Multi oppgavebok, Multi Grublishefte, Multi

Detaljer

Løft matematikkundervisningen. med Multi 1.-4.trinn 24.11.2010. Oversikt. Dette er Multi! Kjernekomponenter. Grunntanken bak Multi

Løft matematikkundervisningen. med Multi 1.-4.trinn 24.11.2010. Oversikt. Dette er Multi! Kjernekomponenter. Grunntanken bak Multi Løft matematikkundervisningen med Multi 1.-4.trinn Oversikt Grunntanken bak Multi Hva er nytt i revisjonen? Vurdering i Multi Mona Røsseland Dette er Multi! Kjernekomponenter Grunntanken bak Multi Elevbok,

Detaljer

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017!

Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Årsplan i matematikk, 2. trinn, 2016/2017! Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 1 34 37 Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til

Detaljer

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter

ÅRSPLAN Bjelland og Laudal oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Bjelland og Laudal oppvekstsenter Fag: Matematikk Klasse: 2. Lærer: Ingebjørg Aurebekk Tidsr om Dato uke 34-35 Kompetanse-mål for trinnet Tall: -telje til 100, dele opp og byggje mengder

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7 LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7 Drammen kommune side 1 1. trinn Periodeplan 1 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman

Detaljer

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida.

Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Charlotte Nyheim Lambela ÅRSPLAN I MATEMATIKK Emne/

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

Begynneropplæringen i matematikk. 1.-3.trinn 07.03.2012. Dagsoversikt. Tallfølelse

Begynneropplæringen i matematikk. 1.-3.trinn 07.03.2012. Dagsoversikt. Tallfølelse 07.03.2012 Begynneropplæringen i matematikk 1.-3.trinn Tillegskomponenter: Kartleggingsprøver: Halvårsprøve og årsprøve Grublishefte 1-4 og 5-7 Nettsted: www.gyldendal.no/multi Elevoppgaver Lærersider

Detaljer

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje. tallstørrelser. ener og tiere veksle doble og halvere

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje. tallstørrelser. ener og tiere veksle doble og halvere ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2. TRINN Faglærer: Inger-Alice Breistein og Astrid Løland Fløgstad Læreverk: Multi Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart og avslutning av matte-timene, med

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2018-2019 Laudal skole Fag: Matematikk Klasse: 2 Lærer: Mona Fjeldsgård Kompetansemål etter 2. årstrinn: Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper

Detaljer

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene.

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene. Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012/2013 Klasse:1. trinn Lærer: Mari Saxegaard og Anne Karin Vestrheim Uke Årshjul Hovedtema Kompetanse mål Delmål / Konkretisering

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Kristi Drabløs

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Kristi Drabløs ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: 14.08.2015 av Kristi Drabløs Læreverk: Radius 2ab Radius oppgavebok 2 Radius emnehefter Multi kopiperm 1-4 Nettressurser: Radius 1-4 Radius

Detaljer

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder Års Tall telle til 50, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergruppe telling oppover fra et et vilkårlig tall i tallområdet 1-50 telling nedover fra et et vilkårlig tall i tallområdet

Detaljer

Årsplan i matematikk for 2. trinn

Årsplan i matematikk for 2. trinn Årsplan i matematikk for 2. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Hele Jeg kan bruke tallinja til å vise året: ulike tallstørrelser. Tallinje Dager, måneder, år,

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende Vurdering

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende Vurdering ferdigheter 33 Tallene 0-20 Telje til 100, dele opp og byggje Jeg kan telle fremover og 34 mengder opp til 10, setje

Detaljer

Årsplan i matematikk for 2. trinn

Årsplan i matematikk for 2. trinn Årsplan i matematikk for 2. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Hele Jeg kan bruke tallinja til å vise året: ulike tallstørrelser. Tallinje Dager, måneder, år,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 1.trinn Læreverk: b Nettressurser: Radius http://radius1-4.cappelendamm.no/ Multi http://web2.gyldendal.no/multi/ Dreambox Learning http://www.dreambox.com/teachertools

Detaljer

Periodeplan OPPVEKST MOTTAKSSKOLEN. Kristiansand

Periodeplan OPPVEKST MOTTAKSSKOLEN. Kristiansand OPPVEKST MOTTAKSSKOLEN Kristiansand 12.09.16 Periodeplan Periode: vår 2017 Fag og uketimer: matematikk, 4 timer pr uke Gruppe: C Læremidler: Hovedlæreverk Multi, 2a 2b, evt 3a 3 b. (Alseth, Arnås, Kirkegaard,

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 34

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 34 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 34 Samle, sortere, notere og illustrere Jeg kan sortere etter ulike kriterier; Multi kap. 1 data med teljestrekar,

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 33 Kap.1

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 33 Kap.1 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter 33 Kap.1 Jeg kan telle fremover og 34 Addisjon 0-15 bakover i 0-20 35 36 37 Jeg kan kjenner igjen, og skrive tallene

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden:

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 2ab Lærer: Kristin Svartveit og Lena Rygg Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurderingsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Matematikk Klasse: 1 Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Tidsrom Dato uke 34 35 36 Kompetansemål for trinnet Tall: -Lese og skrive tall opp til 20, samt uttrykke slike tall

Detaljer

Oversikt over læringsmål i matematikk trinn Gol skule

Oversikt over læringsmål i matematikk trinn Gol skule Oversikt over læringsmål i matematikk 1.-2. trinn Gol skule Tal: Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar.

Detaljer

Hva vil det si å kunne matematikk? Hva er tallforståelse? Gjett tre kort. Arbeide både praktisk og teoretisk. Det viktigste for læring

Hva vil det si å kunne matematikk? Hva er tallforståelse? Gjett tre kort. Arbeide både praktisk og teoretisk. Det viktigste for læring Hva vil det si å kunne matematikk? Gjett tre kort Hva er tallforståelse? Mona Røsseland Nasjonalt senter for Matematikk i opplæringen Lærebokforfatter; MULTI 9-Sep-08 9-Sep-08 2 Arbeide både praktisk og

Detaljer

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje tallstørrelser ener og tiere veksle doble og halvere

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje tallstørrelser ener og tiere veksle doble og halvere ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2. TRINN Faglærer: Birthe Hodnekvam, Linda Hirth og Ingvild C. Lysen, Læreverk: Multi Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart og avslutning av matte-timene,

Detaljer

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje tallstørrelser ener og tiere veksle doble og halvere

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje tallstørrelser ener og tiere veksle doble og halvere ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2. TRINN Faglærer: Birthe Hodnekvam, Linda Hirth og Ingvild C. Lysen, Læreverk: Multi Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart og avslutning av matte-timene,

Detaljer

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje tallstørrelser ener og tiere veksle doble og halvere

Kartlegging Tallene 0-20 Nøkkelbegrep: telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje tallstørrelser ener og tiere veksle doble og halvere ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2. TRINN, 2018/2019 Læreverk: Multi Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart og avslutning av matte-timene, med fokus på klare mål/kriterier for læringsøkten,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 2.trinn

Lokal læreplan matematikk 2.trinn Lokal læreplan matematikk 2.trinn Lærebok: Multi Antall uker 3 Tallene 0-20 Multi kap.1 Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele tiargrupper opp til 100, og dele tosifra

Detaljer

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09.

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09. Hva er Hvorfor Singaporematematikk er folk interesserte i Singapore-matematikk Fordi elevene i Singapore stadig får best resultat på En samling undervisningsstrategier vanlig i Singapore internasjonale

Detaljer

Halvårsplan våren 2015. Læreverk: Multi. informasjon

Halvårsplan våren 2015. Læreverk: Multi. informasjon Halvårsplan våren 2015 Fag: Matematikk Trinn: 1.trinn Læreverk: Multi Faglærer(e): Linda Lauritsen Uke Kompetansemål i Kunnskapsløftet etter 2. årstinn Tema Utfyllende informasjon 2 Repetisjon av alle

Detaljer

Gjett tre kort. Symboler. Gode regningsstrategier i addisjon og subtraksjon 08.09.2014. Matematikkundervisningens to dimensjoner

Gjett tre kort. Symboler. Gode regningsstrategier i addisjon og subtraksjon 08.09.2014. Matematikkundervisningens to dimensjoner Gode regningsstrategier i addisjon og subtraksjon Ann-Christin Arnås ann-christin.arnas@gyldendal.no Gjett tre kort Utstyr En kortstokk Regler Et spill for 2 3 spillere eller for en stor gruppe En person

Detaljer

Årsplan Matematikk 3.trinn

Årsplan Matematikk 3.trinn Årsplan Matematikk 3.trinn 2016-2017 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 34 35 Kap. 1 Data og statistikk Samle og sortere objekter i passende kategorier. Illustrere

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: KRLE. Lærer: Marit Valle. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: KRLE. Lærer: Marit Valle. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Vi fokuserer hele tiden på matematiske sammenhenger og emnene vil dermed gå

Detaljer

Årsplan Matematikk Årstrinn:2.trinn

Årsplan Matematikk Årstrinn:2.trinn Årsplan Matematikk 2018-2019 Årstrinn:2.trinn Lærere: Elisabet Langeland, Gina Slater Kjeldsen, Bao Hieu Kevin Nguyen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 ompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 1. trinn

Lokal læreplan matematikk 1. trinn Lokal læreplan matematikk 1. trinn Lærebok: Multi Antall uker Sortering Multi 1A kap.1 Kunne samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 2 a og b, av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Årsplan «Matematikk» 2015-2016

Årsplan «Matematikk» 2015-2016 Årsplan «Matematikk» 2015-2016 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Therese Majdall Nilsen, Ingebjørg Hillestad, Karin Macé og Guri Skrettingland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte.

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. trinn 2016-2017 Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne

Detaljer

Lokal læreplan matematikk 3. trinn

Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lokal læreplan matematikk 3. trinn Lærebok: Multi 3 Antall uker Tema: (Statistikk) 2 Data og statistikk Multi grunnbok 3a s.2-15. Oppgavebok s. 2-7. Nettoppgave 2, nivå 1 og 3. Bruke legoklosser, knapper,

Detaljer

Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI

Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI Foreldrene betyr all verden! Mona Røsseland Lærebokforfatter, MULTI Hvilken rolle har foreldrene? Hjemmet er like viktig som undervisningen for at en elev skal få bra resultater. Ikke tenk at skolen er

Detaljer

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet:

Hovedområder og kompetansemål fra kunnskapsløftet: Lærerveiledning: Passer for: Varighet: Moro med tall 1. - 2. trinn 75 minutter Moro med tall er et skoleprogram der elevene får bruke sin egen kropp til å utforske tallområdet 1-100 og addere med ensifrede

Detaljer

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 152 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innet i planen

Detaljer

Velkommen til presentasjon av Multi!

Velkommen til presentasjon av Multi! Velkommen til presentasjon av Multi! Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i Oslo Dagsoversikt Ny læreplan,

Detaljer

Årsplan Matematikk 3.trinn Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier:

Årsplan Matematikk 3.trinn Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier: Årsplan Matematikk 3.trinn 2018-2019 Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 33 35 Kap. 1 Data og statistikk samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige

Detaljer

Årsplan «Matematikk»

Årsplan «Matematikk» Årsplan «Matematikk» 2016-2017 Årstrinn: 1. trinn Lærere: Ingebjørg Hillestad, Trude Thun og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema Lærestoff Forslag Arbeidsmåter

Detaljer

Halvårsplan matematikk 1.trinn haust 2018 Læreverk: Multi Lærar: Evy Hildre Hellebust

Halvårsplan matematikk 1.trinn haust 2018 Læreverk: Multi Lærar: Evy Hildre Hellebust Halvårsplan matematikk 1.trinn haust 2018 Læreverk: Multi Lærar: Evy Hildre Hellebust Kompetansemål (frå Multi) Etter 1. trinn bør elevene kunne: Tall og algebra lese og skrive tall opp til 20, samt uttrykke

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Lærebok: Tusen millioner, Gjerdrum og Skovdal Barn lærer matematikk gjennom spill, lek, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig

Lærebok: Tusen millioner, Gjerdrum og Skovdal Barn lærer matematikk gjennom spill, lek, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig Lærebok: Tusen millioner, Gjerdrum og Skovdal Barn lærer matematikk gjennom spill, lek, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå matematikk. Innenfor matematikkens

Detaljer

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-37

Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-37 Fag: Matematikk Klassetrinn: 1.klasse Skoleåret: 2016/2017 Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter Metoder Vurdering 34-37 Kapittel 1 Tallene fra 0-5 til 100 og

Detaljer

Moro med regning trinn 90 minutter

Moro med regning trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter Moro med regning er et skoleprogram hvor elevene får bruke sine regneferdigheter i praktisk oppgaveløsning. Med spill og leker

Detaljer

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål

Læreplan i matematikk fellesfag kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 1. TRINN Årstimetallet i faget: 152 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

1.trinn matematikk

1.trinn matematikk Uke Kapittel Tema Arbeidsmetoder Mål fra Multi Kompetansemål Elevene skal kunne Vurdering 33 Sortering - Multi 1a s. 2 13 34 35 36 Telling - Flest og Færrest - Multi 1a s. 14 19 37 - En til hver og like

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 FAG Den lokale læreplanen for faget må: Sees i sammenheng med det aktuelle trinn Sikre at skolen jobber med alle kompetansemål i faget Aktuelle elementer fra

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Ingvil Sivertsen, Monika Szabo Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN MED MESTRINGSNIVÅ I MATEMATIKK FOR 1.TRINN

LOKAL LÆREPLAN MED MESTRINGSNIVÅ I MATEMATIKK FOR 1.TRINN [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE LOKAL LÆREPLAN MED MESTRINGSNIVÅ I MATEMATIKK FOR 1.TRINN 1 Føremå l Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla

Detaljer

Løft matematikkundervisningen. med Multi 01.05.2010. Gruppere ulike mengder. Telling. Lineær modell

Løft matematikkundervisningen. med Multi 01.05.2010. Gruppere ulike mengder. Telling. Lineær modell Løft matematikkundervisningen med Multi 1. 1.trinnsboka har vært for lite utfordrende for mange elever. Revidert Multi 1 består nå av to grunnbøker Elevene får med dette bedre tid til å utvikle grunnleggende

Detaljer

Årsplan Matematikk Skoleåret 2015/2016

Årsplan Matematikk Skoleåret 2015/2016 Årsplan Matematikk Skoleåret 2015/2016 Mål for faget Elevene elsker matematikk og gleder seg over hver time de skal ha i faget. Elevene skal kjenne tallsymbolene fra 0 til 20. Elevene skal beherske å skrive

Detaljer

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Adeleid K. Amundsen. Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 3A og 3B + Oppgavebok 3 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2018-2019 Laudal skole Fag: Matematikk Klasse: 1. Kompetansemål etter 2. årstrinn: Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele

Detaljer

Uke Tema Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvarlig

Uke Tema Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvarlig HALVÅRSPLAN VÅREN 2019 TRINN: 2 FAG: Matematikk Uke Tema Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvarlig 2-3 Kap 7. Tid Lære begreper som beskriver tid, som måneder, årstider og ukedager Lese av hele og halve

Detaljer

Perlesnor og tom tallinje

Perlesnor og tom tallinje Hanne Hafnor Dahl, May Else Nohr Perlesnor og tom tallinje En perlesnor er en konkret representasjon av tallrekka. Den kan bestå av 10, 20 eller 100 perler, alt etter hvilket tallområdet elevene arbeider

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Jeg kan lese og forstå tallsymbolene opp til 20. Jeg forstår symbolene < > =.

Jeg kan lese og forstå tallsymbolene opp til 20. Jeg forstår symbolene < > =. Fag: Matematikk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 2.trinn Lærer: Aslaug Faltinsen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-37 Tallene til 20. -telle til 100, dele opp og bygge mengder

Detaljer

Forfatterne bak Multi!

Forfatterne bak Multi! Multi i praktisk bruk Forfatterne bak Multi! Tilpasset opplæring Forfatterteam: Bjørnar Alseth Universitetet i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg,

Detaljer

Foreldrene betyr all verden!

Foreldrene betyr all verden! Foreldrene betyr all verden! Gjett tre kort Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Agder Lærebokforfatter, MULTI www.fiboline.no 29-Oct-4 2 Hvilken rolle har foreldrene? Formell notation

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Eleven skal kunne: 1. Telle til 50, dele og sette sammen mengder opp til 10 2. Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og tallstørrelser

Detaljer

Halvårsplan for 1. trinn våren 2013 Ellingsøy barne- og ungdomsskole Våren 2014

Halvårsplan for 1. trinn våren 2013 Ellingsøy barne- og ungdomsskole Våren 2014 Halvårsplan for 1. trinn våren 2013 Ellingsøy barne- og ungdomsskole Kontaktlærer; Lærer: Marita Aarseth Hoff Assistent: Astrid Wærnes Sandvik LIKT Skolen har utarbeidet en egen plan for dataopplæring

Detaljer

Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn 1. trinn 2. trinn Forslag til metoder / materiell

Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn 1. trinn 2. trinn Forslag til metoder / materiell Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 2. trinn MÅL: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper Forstå hva en en-mengde, to- mengde, tre-mengde, fire-mengde,

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet for å oppnå målet 2-4

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet for å oppnå målet 2-4 Fag: Matematikk Trinn: 2. trinn Tidsperiode: vår 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet for å oppnå målet 2-4 5-7 Pluss og minus Tid Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon

Detaljer

Årsplan: Uke Tema

Årsplan: Uke Tema Årsplan: Uke 33 34 35 36 37 38 39 epetisjon av pluss og minus Ulike terningsspill Yatzy Konkretisere med klosser og brikker Kap 1 Data og statistikk Undersøkelse Statistikk: Samle, sortere, notere og illustrere

Detaljer

Forsterket opplæring i matematikk. Marion Høyland Sødal Ressursperson i matematikk Lærer Ime barneskole, Mandal

Forsterket opplæring i matematikk. Marion Høyland Sødal Ressursperson i matematikk Lærer Ime barneskole, Mandal Forsterket opplæring i matematikk Marion Høyland Sødal Ressursperson i matematikk Lærer Ime barneskole, Mandal Forsterket opplæring i matematikk 1. Bakgrunnsinformasjon Hvorfor matematikk? 2. Dagens tema

Detaljer

1.trinn matematikk

1.trinn matematikk 1.trinn matematikk 2016-2017 Uke Kapittel Tema Arbeidsmetoder Mål fra Multi Kompetansemål Elevene skal kunne Vurdering 33 Sortering - Multi 1a s. 2 13 34 35 - sortere på gulvet - konkretiseringsmidler

Detaljer

Kapittel 1 Koordinatsystemet. godt Kommentarer. Kan. ganske godt. Kan. Kan litt. Kompetanseoversikt i matematikk, 4. trinn for: Klasse/gruppe:

Kapittel 1 Koordinatsystemet. godt Kommentarer. Kan. ganske godt. Kan. Kan litt. Kompetanseoversikt i matematikk, 4. trinn for: Klasse/gruppe: Kapittel 1 Koordinatsystemet Kommentarer finne rutehenvisningen til en rute i et rutenett, og finne ruta til en oppgitt rutehenvisning finne koordinatene til et punkt i et koordinatsystem i første kvadrant,

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4.TRINN 2017-18 *Vi bruker læreverket Multi 4. Oppgaveboka

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Radius, Multi Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler Elsa H.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 1. TRINN 2014/2015 Læreverk: Radius, Multi Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler Elsa H. ÅPLN KK F 1. NN 2014/2015 Læreverk: adius, ulti Hvor mange er en meter? 39+2 matematiske samtaler lsa H. Devold G P K ÅL (K06) Delmål DF VDNG tatistikk levene skal kunne: ydelige mål og kriterier samle,

Detaljer

Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter

Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter Moro med regning er et skoleprogram hvor elevene får bruke sin egen kropp til utforsking av tall-området 1 100, samt å addere

Detaljer

Årsplan «Matematikk»

Årsplan «Matematikk» Årsplan «Matematikk» 2019-2020 Årstrinn: 1. trinn Lærere: Elisabet Langeland og Monika Szabo Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt Forslag

Detaljer