ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart og avslutning av matte-timene, med fokus på klare mål/kriterier for læringsøkten, grunnleggende kunnskap og ferdigheter, begrepsbygging, innlæring av læringsstrategier, og synlig læring med spørsmålene: Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan kommer jeg meg dit? KONTINUERLIG ARBEID: Noen hovedområder og ferdigheter vil vi jobbe kontinuerlig med, som telling, telle- og regnestrategier, tiervenner, regnefortellinger, problemløsing, nabotall, partall/oddetall, halvering, dobling, dag, måned og år. Dette skal bl.a. synliggjøres gjennom bruk av kalender, utforsking av Ukens/ Dagens tall og ulike telleaktiviteter. Matematikk- veggen vår i klasserommet skal synliggjøre elevens begrepsbygging (jamfør nøkkelbegrep), med hensikt om å skape er matematisk fellesspråk hos elevene. MATTE, LESELOS OG GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER: Vi ønsker å jobbe tverrfaglig med grunnleggende ferdigheter (jamfør Å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig, og lese i matematikk (K06)). Dette innebærer å kunne samtale, tolke og diskutere egne og andres løsningsstrategier, og matematiske oppgaver eller ideer. Elevene skal også kunne bruke tekster med matematisk innhold, som for eksempel lese og tolke, eller lage egne regnefortellinger og tekstoppgaver. Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSMETODE VURDERING Hovedområde: TALL OG ALGEBRA Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke på Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i Kartlegging, Tallene 0-20 telle, tellestrategi mengder tallsymbol tallinje ener og tiere veksle matematisk samtale med fokus på synlig læring (nøkkelspm og begrep) samtalebilder om mengder og tallsymbol ukens/dagens tall, telleaktiviteter arbeid i læringsverk skrivetrening (tallsymbol 11-20) tiervennsangen, tellestafett, gjett tallet tallbingo (tiervenner, tjuevenner) smartboard, nettressurser, tellekorpset, multi, salaby osv., lage ordskyer -> begrepsbygging, gruppearbeid, læringspar praktisk uteskole: sortere, sammenligne, overslag

2 37-39 Hovedområde: TALL OG ALGEBRA Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i Forstå at å legge sammen og trekke fra er motsatte regnearter Addisjon og subtraksjon, tallene opp til 20 telle, tellestrategi regnestrategi addisjon, subtraksjon mengde, tallsymbol tallinje enerplass og veksling, ordskyer ukens/dagens tall, telleaktiviteter regnefortellinger -> regnestykker elevens regnefortellinger synliggjøring ved bruk av tallinje arbeid i ulike læringsverk skrivetrening(regnestykker) tallpyramide, terningspill Regnebingo/regnefortelling-bingo smartboard, nettressurser, tellekorpset, mk-x, multi, salaby osv. Matematikk- veggen vår Praktisk uteskole: Poengspill i kroppsøving telle/regneferdigheter) ordskyer tverrfaglig Hovedområde: STATISTIKK Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram, og samtale om prosessen og hva illustrasjonen forteller om datamaterialet Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke på Statistikk Nøkkelbegrep Statistikk Telle, tellestrategi Sortere Mengde Tallstørrelser Sammenligne Notere Illustrere data Søylediagram Tabell matematisk samtale samtalebilder om sortering (form, farge, størrelse, vekt, mengde) ukens/dagens tall og telleaktiviter sortering av konkreter arbeid i læringsverk smartboard, nettressurser, multi, salaby osv. «Matematikk- veggen vår» Stasjoner, gruppearbeid, læringspar Praktisk uteskole: sortering. notering Lage levende søylediagram Elevens egne spørreundersøkelser (favorittfrukt, favorittfarge osv.) Søylediagram av legoklosser ferdigheter) Observering av deltakelse på uteskole egen- og Hovedområde: MÅLING måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikkestandardiserte og standardiserte målenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Lengde og tid lengde målenheter lengdemåling i ulike situasjoner og med ulike hjelpemidler (blyant, pinner, armlengde, skritt, tau, metersnor, meterstokk osv.) standardiserte målenheter i hverdagen Klassesamtale (synlig ferdigheter)

3 45-47 Hovedområde: TALL OG ALGEBRA Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i cm, m sammenligne telle, tellestrategi tallinje Tall til 100 telle,tellestrategi tallsymbol mengde gruppering Enere og tierovergang tallinje sammenligne tallfølger «Matematikk- veggen vår» Stasjoner, gruppearbeid, læringspar Praktisk uteskole, OL i matematikk Papirflykonkurranse, lengdediagram synliggjøring ved bruk av tallinje ta i bruk ulike læringsverk skrivetrening (tall til 100) Tallbingo smartboard, tellekorpset, mk-x, multi, salaby osv. «Matematikk- veggen vår» telle/gruppearbeid/ læringspar Praktisk uteskole: overslag, gruppering observere deltakelse på uteskole, Læringssamtale med den enkelt elev Observering av

4 48-50 Hovedområde: TALL OG ALGEBRA Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke på Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i Addisjon og subtraksjon addisjon, subtraksjon = motsatte regnearter telle- og regnestrategi mengde gruppering (større mengder) tallsystem enere og tierovergang tallinje sammenligne tallfølger matematisk samtale om nøkkelbegrep, samtalebilder regnefortellinger -> regnestykker elevens regnefortellinger tolke og lage gruble og tekstoppgaver (leselos) synliggjøring ved bruk av tallinje arbeid i ulike læringsverk skrivetrening (tall til 100) tallbingo og butikkleik bruk av smartboard, tellekorpset, nettressurser, mk-x, multi, salaby osv. «Matematikk- veggen vår», gruppearbeid, læringspar Praktisk uteskole: Mengde, overslag, gruppering læring, regnestrategi med større tall) matte- quiz læringspar,, grupper læringssamtale med den enkelt elev periodetest, halvårstest ordskyer 51 Hovedområde: MÅLING Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Uke 41: Høstferie Uke 52: juleferie Tid, repetisjon, kartlegging matematisk samtale, nøkkelbegrep, samtalebilder ukens/dagens tall, ulike fellesaktivitet arbeide i ulike læringsverk skrivetrening (tallsymbol/ordenstall) smart Board, multe, sagaby osv. Stasjoner, gruppearbeid, læringspar Lage klokke av papptalerken Klokke i klasserommet, lese av klokken, flytte visere osv. Klassesamtale (synlig Læresamtale med elever Observering av Muntlig og skriftlig Kapitteltest Egenvurdering Kameratvurdering

5 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN VÅREN 2015 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius Uke 1-2 Hovedområde: MÅLING Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram TEMA/NØKKELB EGREP Tid dato dag måned År og årstid tidsforløp ordenstall klokkeslett hel- og halvtime minutt, døgn ARBEIDSMETODE matematisk samtale, nøkkelbegrep, samtalebilder ukens/dagens tall, ulike telleaktiviter skrivetrening (tallsymbol/ordenstall) smartboard, multi, salaby osv. «Matematikk- veggen vår» Stasjoner, gruppearbeid, læringspar Spørreundersøkelse, Søylediagram Lage klokke av papptalerken Grubleoppgaver Klokke i klasserommet, lese av klokken, flytte visere osv. Klokkebingo VURDERING 3-4 Hovedområde: GEOMETRI kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner lage og utforske geometriske mønster, både med og uten digitale verktøy, og beskrive disse muntlig Symmetri form mønster speilvende symmetri symmetrilinje symmetritall hjørner, kanter, matematisk samtale, nøkkelbegrep, samtalebilder ukens/dagens tall, ulike telleaktiviter Praktisk oppgaver inne og ute, uteskole Geobrett, bruk av speil, speiling ved bruk tau Bruk av læringsverk Symmetrisk bilde, perlebilder, klippe symmetrifigurer, drage Uteskole, symmetri i naturen Legosymmetri Stasjoner, gruppearbeid, læringspar Smartboard, multi, salaby osv.

6 rette/buede flater dobling Symmetrioppgaver på pc 5-8 Hovedområde: TALL OG ALGEBRA Doble og halvere Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall, og vurdere kor rimelige svarene er. Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke på Doble og halvere Oddetall og partall regnestrategi dobling halvering mengde gruppering partall oddetall tallfølger symmetri lengde partall og oddetall sum tallsystem regnefortellinger -> regnestykker Elevens regnefortellinger synliggjøring ved bruk av tallinje skrivetrening(regnestykker) konkurranser, spill, sanger først til 50 klosser, finn dobbelt så mange, doble/halvere lengder osv. doble- el. halvere - bingo Regnebingo/regnefortelling-bingo bruk av smartboard, mk-x, multi, salaby osv. «Matematikk- veggen vår» Praktisk uteskole: dobbelt og halvparten klassesamtale med fokus på telling av store tall og muntlig deltakelse Hovedområde: TALL OG ALGEBRA Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke på Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i Regning til 100 telle,tellestrategi regnestrategier tallsymbol mengde gruppering sammenligne tallsystem Enere og tierovergang, muntlig telling (10 om gangen) regnefortellinger, tekstoppgaver, problemløsing Elevens regnefortellinger synliggjøring ved bruk av tallinje skrivetrening(regnestykker) tallkort, regnestafett, sparegrisen, tallpyramide, terningspill, Butikklek, først til 100 Regnebingo/regnefortelling-bingo, tjuervennbingo, uteskole praktisk deltakelse

7 13-15 Hovedområde: MÅLING Sammenligne størrelser som lengde og areal, ved hjelp av passende måleenheter måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte målenheter, beskrive hvordan og samtale om resultatene tallinje tallfølger Areal geometrisk form målenhet sammenligne symmetri smartboard, nettressurser, mk-x, multi, salaby osv. Praktisk uteskole Poengspill i kroppsøving "Nissen og tyven", gjett hva tall jeg er? arealmål ved hjelp av rutenett Elevene lager egne oppgaver geometriske bilder, geobrett, smartboard, mk-x, multi, salaby osv. Praktisk uteskole: overslag, måling, areal i skolegården uteskole, praktisk deltakelse Hovedområde: TALL OG ALGEBRA Utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke på Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i Regning regnestrategi addisjon og subtraksjon tallsymbol Mengde Gruppering Sammenligne Tallsystem Enere og Tierovergang Tallinje Tallfølger regnefortellinger, tekstoppgaver (koble tekst og illustrasjon), grubleoppgaver Elevens regnefortellinger og regnestykker synliggjøring ved bruk av tallinje skrivetrening(regnestykker) x-boksen, tallkort, regnestafett, sparegrisen, tallpyramide, terningspill, Butikklek, først til 100, mesterhjerne oppdeling i tierstaver og klosser bingo m/tekstoppgaver smartboard, mk-x, multi, salaby osv. Praktisk uteskole Hoppelek i gymsalen

8 Hovedområde: GEOMETRI Kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørne, kanter og flater, og sortere og sette navn på figurene Lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive disse muntlig Hovedområde: GEOMETRI kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i samband med hjørne, kanter og flater og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene Mangekanter og sirkler geometrisk form firkant, trekant, sirkel hjørner kanter buede form rett form mønster sortere målenhet areal Romlige former Repetering, vurdering, kartlegging av måloppnåelse todimensjonal Tredimensjonal Sylinder, prisme, pyramide, kule hjørner kanter sortere måleenhet geometrijakt, mønsterjakt, geobrett Tverrfaglig prosjekt med K og H: Lag egne mønstre, geometriske figurer, potettrykk. Lag trekant- og firkantfigurer, kunstutstilling bruk av smartboard, mk-x, multi, salaby osv. Praktisk uteskole: mangekanter ute snakke/diskuter kjennetegn ved ulike romfigurer bygge en borg, tårn, skulptur (tverrfaglig), bygge romfigurer med plassprikker/papp/bokser smartboard, multi, salaby osv. Praktisk uteskole, former i naturen uteskole tverrfaglig uteskole tverrfaglig Uke 9: Vinterferie Uke 14: Påskeferie Uke 26: Sommerferie

9 Grunnleggende ferdigheter i matematikk (Kunnskapsløftet 2006). Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer også å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problemer og løsningsstrategier med andre. Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problemer ved hjelp av matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. En lager tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagram. I tillegg benytter en matematiske symboler og det formelle språket i faget. Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde matematiske uttrykk, diagram, tabeller, symboler, formler og logiske resonnement. Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problemer. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene, ha evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svarene er. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill, utforsking, visualisering og publisering. Det handler også om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemidler til problemløsing, simulering og modellering. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende hjelpemidler, og være kritisk til kilder, analyser og resultat.

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser

bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser Årsplan i matematikk, 2. trinn Læreplanteksten hentet og ovsatt til bokmål fra Utdanningdirektoratets forslag til revidt læreplan pr. 10. april 2013. Fra læreplanen: Matemagisk 2A: Matemagisk 2B: Tall

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE.

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar. bruke tallinja til

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Nye læreplaner, nye utfordringer!

Nye læreplaner, nye utfordringer! Oversikt Nye læreplaner, nye utfordringer! Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Ny læreplan, nye utfordringer for undervisningen i matematikk

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Praktisk oppgave i gymsalen.

Praktisk oppgave i gymsalen. Info til lærer Dette heftet inneholder oppgaver som passer å gjøre etter arbeidet med Brann i Matteboken, eller som en aktivitet i løpet av den perioden de arbeider med de andre oppgaveheftene. I aktivitetene

Detaljer

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17

Hovedemne Mål Innhold Arbeidsmåte Vurdering Pluss 7A Grunnbok kapittel 13 a s 4-17 Ekrehagen Skole Årsplan i matematikk 7. klasse 2008/2009 GENERELLE MÅL: Undervisningen vil ta sikte på å skape en undring hos den enkelte elev for livet i sin helhet og for de grunnleggende spørsmål som

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET LÆRERENS BOK. Maximum 10 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. LÆRERENS OK MTEMTIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen jørnar lseth Maximum 1 Lærerens bok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Dagen i dag Kl.09.00 - Erfaringsdeling - Tallvenner utvidet 19.03.2015

Dagen i dag Kl.09.00 - Erfaringsdeling - Tallvenner utvidet 19.03.2015 Dagen i dag Kl.09.00 - Erfaringsdeling - Tallvenner utvidet Kl.11.30 Lunsj Kl.12.00 - Videre sett og vurdering - Mot abstrakt tenkning? - Evaluering - Opprettholde aktivitet og videre utvikling Kl. 14.45

Detaljer

«Kan vi dele tall slik vi deler epler?»

«Kan vi dele tall slik vi deler epler?» «Kan vi dele tall slik vi deler epler?» Matematikk er naturlig for alle barn! Odense Congress Center 7. mai 2013 Olav Lunde Odense 7. mai 2013 1 eple delt i to 2 8 delt i to 8 8 3 3 E 8 : 2 = 4 8 delt

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program

Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i studiespesialiserende program Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer