Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!"

Transkript

1 (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner. Det vil bli lagt opp nye presentasjoner når det kommer nye produkter og dersom det blir laget nye spill til korstokkene. GettingBetter

2 Hvordan kommer man i gang?? - Grå Læreren bør ha vært igjennom temaene i kortstokken i forkant. Dersom ikke alt har blitt gjennomgått bør læreren gå nøye igjennom det som trengs for å kunne spillene med kortene før de deles ut. Alternativt kan elevene selv lese igjennom innføringen i temaene til kortstokkene på hjemmesiden NB! Dette er spesielt viktig dersom elever på ungdomstrinnet skal spille med alle kortene i kortstokken. Den første aktiviteten som elevene bør starte med, er å finne ut hvilke kort har samme uttrykk (her må man regne enten i hodet eller på papiret). Man bør helst sitte to og to. Dersom man er flere enn dette i en gruppe kan det resultere i at ikke alle får med seg det som gjøres. I tilfeller der elevene er usikre på hvilke kort som hører sammen kan de få hjelp fra lærer eller sjekke fasitkortet. Denne prosessen bør vare ca. en time og gjentas flere ganger før man går over til direkte spill med kortene. Dersom man skal spille med kortene privat, bør man også starte med aktiviteten over. Ikke glem å se på innføringen i de matematiske emnene på Man kan kanskje også få hjelp av foreldre, men det er også mulig å få svar på som har et aktiv forum der man får svar på alle slags matematiske spørsmål. Det bør uansett ikke være noe problem å lære seg å spille på egen hånd. Man kan også sjekke fasiten som står på det ene joker-kortet. Dersom man lurer på hvordan man regner ut ett uttrykk, kan man også skrive ned uttrykket på papir og spørre læreren i en matematikktime.

3 Vanskelighetsnivå: 16 år og oppover. Krig - Grå Antall spillere: 2-4. Dersom det er fire spillere, er det to på hvert lag. Antall kort: Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokere. Dersom man velger å ha med jokerne, vinner disse kortene alltid. Tilbehør: To røde og to hvite spesialterninger (verdier fra -9 til 10). Meningen med spillet: Å bli sittende igjen med alle kortene eller sitte igjen med flest kort når man gir seg med spillet. For eksempel kan man foreslå å spille i 20 min og se hvem som har flest kort etter endt tid. Spilleregler: Hver spiller får utdelt 26 kort. I dette spillet brukes kun de matematiske uttrykkene på kortene. For å finne verdier til uttrykkene genereres x- og y-verdier ved hjelp av spesialterninger (x = rød terning, y = hvit terning). Spillerne tar opp det øverste kortet i bunken sin og legger det frem på bordet med forsiden opp. I tillegg kaster begge spillerne en hvit og en rød spesialterning. Verdiene de får på de to terningene skal settes inn for x og y på i uttrykket på kortet. Man må altså regne. I starten kan det være hensiktsmessig å bruke blyant og papir, men etter litt trening kan man klare mye ved hjelp av hoderegning. På noen kort er uttrykkene slik at det lønner seg å forenkle før man setter inn for x og y. Det er opp til spilleren selv hva han vil gjøre (poenget er å finne verdien av uttrykket). PS. Dersom begge spillerne oppnår lik verdi på uttrykkene sine, blir det krig (vi kommer inn på hva dette innebærer etter hvert). Dersom verdiene av uttrykkene blir forskjellige, vinner spilleren med høyest verdi omgangen. Han får da begge de utspilte kortene og samler dem i en egen samlehaug. Dersom begge spillerne får lik verdi på uttrykkene sine etter å ha satt in for x og y, blir det krig. Hver spiller må da legge ut ytterligere tre kort på bordet. Disse skal legges delvis over det første kortet, nå med baksiden opp. Når dette er gjort, skal begge spillerne legge ut et fjerde kort, denne gang med forsiden opp. Den med høyest verdi på uttrykket sitt vinner alle kortene som er lagt ut på bordet. Disse kortene legges til side i samlehaugen til spilleren. Når man ikke har flere kort igjen bortsett fra kortene i samlehaugen, skal disse stokkes og spilles ut igjen. Slutt: Spillet er over når en av spillerne sitter med alle kortene eller når avtalt spilletid er over. Vinneren er den som sitter igjen med alle kortene, eventuelt flest kort.

4 Vri Åtter - Grå Vanskelighetsnivå: 16 år og oppover. Forskjellige vanskelighetsgrader. Antall spillere: 2-4 Antall kort: Hele kortstokken brukes bortsett fra jokere. Hver spiller starter med sju kort. I tillegg legges et kort med forsiden opp ved siden av kortbunken på bordet. Dette kortet er begynnelsen på samlehaugen. Ekstrautstyr: 2 stk. timeglass på ett minutt. Meningen med spillet: Å bli kvitt kortene sine før de andre spillerne. Spilleregler: Man trekker om hvem som skal stokke og gi ut kort. Deretter skal neste spiller begynne (man følger klokka). Hver gang det er din tur, kan du spille ut ett kort av samme farge som det øverste kortet i samlehaugen. Du kan også spille ut et kort som har samme uttrykk som det øverste kortet. Dette kalles å vri. Et eksempel på et uttrykk er x²y². Uttrykkene på kortene står både på midten av kortet og oppe i venstre hjørne. De tradisjonelle tallverdiene til kortene brukes ikke i dette spillet (bortsett fra åtterne). Hvis du ikke kan (eller vil) spille ut et kort, må du trekke kort fra bunken helt til du legger ut et kort. Men du kan maksimalt trekke tre kort. Dersom du har trukket tre ganger uten å kunne eller (ville) spille ut kort, er din tur over, og du sier pass og lar neste spiller fortsette. På noen av kortene er uttrykkene så store at de ikke får plass i hjørnene. En pil henviser da til midten av kortet hvor man finner uttrykket. Kort med den tradisjonelle verdien åtte (spar 8, ruter 8 osv.) er spesialkort. Disse kortene kan alltid brukes til å vri med. De kan spilles ut helt uavhengig av hvilket kort som ligger øverst i samlehaugen. Idet man spiller ut en åtter, må man spesifisere hvilken farge man vrir til, og neste spiller blir nødt til å spille ut kort av denne fargen (eller legge på kort med tilsvarende uttrykk). Når man har ett kort igjen på hånden, skal man si: ett kort igjen! Dersom man glemmer dette, kan en av de andre spillerne slå i bordet og si: bank i bordet! og spilleren med ett kort igjen må da trekke ytterligere tre kort fra bunken på bordet. For å øke vanskelighetsgraden kan man legge til følgende regel; Det er tillatt å kombinere to kort ved hjelp av de fire regneartene, og dersom man på denne måten får likt uttrykk som kortet øverst i samlehaugen, kan man legge på begge kortene. NB! Her er det viktig å spille taktisk riktig. Dette innebærer at man må tenke seg om hvilket av de to kortene man ønsker skal ligge øverst i samlehaugen. (Det er jo det øverste kortet i sakehaugen som bestemmer hva som kan legges på videre). Det er viktig å påpeke at kombinasjon av to kort gjør spillet mye vanskeligere. Spillerne vil også bruke lenger tid på å foreta trekk, hvilket kan gjøre spillet kjedelig. For å utelukke at det blir lange stopp i spillet kan man bruke to timeglass (1 min). Dette kan kjøpes på

5 Slutt: Dersom det er to eller flere spillere igjen, kan man fortsette spillet til kun én spiller gjenstår. Ofte kan det være like greit å begynne på nytt med en gang en vinner er kåret. Da sikrer man i hvert fall at alle spillere får maksimalt utbytte av spillet. Alternativt kan de som er ferdige med spillet hjelpe en medspiller inntil det er én spiller igjen.

6 Vanskelighetsnivå: 16 år og oppover. Antall spillere: 2-4 Memory - Grå Antall kort: Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokere. Meningen med spillet: Å samle flest stikk. Spilleregler: I dette spillet brukes kun de matematiske verdiene på kortene. Alle kortene legges ut over bordet med baksiden opp. Man trekker lodd om hvem som skal begynne spillet. Den som vinner trekningen, starter spillet ved å trekke to kort fra bordet. Det er nå om å gjøre for spilleren å trekke to kort med likt matematisk uttrykk (man må forenkle uttrykkene ved hjelp av regning for å se om de er like). Dersom spilleren ikke lykkes i å finne to like uttrykk, skal kortene legges tilbake på bordet der de lå. Det er da neste spillers tur til å trekke kort. Når en spiller klarer å finne to kort med samme uttrykk, vinner han et stikk som legges til side for spilleren. Disse kortene legges i egen bunke slik at det blir lett å holde tellingen på hvem som leder spillet. Totalt det mulig å få to stikk av samme uttrykk. Slutt: Spillet er slutt når alle kortene med baksiden opp er borte fra bordet. Vinneren er den som sitter med flest stikk. NB! For å verifisere stikkene skal man til slutt sammenlikne med fasiten på det ene jokerkortet. Slik sikrer man at det ikke har blitt gjort feil.

7 Vanskelighetsnivå: 16 år og oppover. Antall spillere: 2-4 Lynet - Grå Antall kort: Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokere. Meningen med spillet: Å samle flest stikk, i løpet av en bestemt tidsperiode. F. eks 5 min. Spilleregler: Man blir enige om hvor lang tid spillet skal vare. Deretter gjelder det å regne så raskt som lynet for å få flest mulig stikk i løpet av tidsperioden man ble enige om. Et stikk består altså av to kort som har samme uttrykk. For å se om kortene har like uttrykk, er man nødt til å regne. PS. Hvorvidt det virkelig er stikk man tar inn, ser man ikke før man sammenligner med fasiten. Stikkene legger man i egne bunker på sin side av bordet. På denne måten er det lett å skille stikkene fra hverandre. Før man teller opp stikkene skal begge spillerne gå igjennom hverandres stikk sammen og sammenligne med fasiten på jokerkortet. (Kun stikk som stemmer med fasiten blir tellende). Man kan skrive opp stillingen etter hver kamp og forsøke å få flest seire. Alternativt kan man bli enige om at det er om å gjøre å sitte med rekorden i antall stikk). Da er det viktig å notere ned resultatene fra hver kamp og spesifisere hvor lang tid kampen varte. Det blir som i friidrett, en rekord på 100 m og en annen på 200 m osv. Etter hvert som man blir svært god, bør man stille med en kortstokk hver (man stokker da motstanderens kort). Fordi det nå er muligheter for flere stikk, vil ikke lenger de gamle rekordene være relevante og man må registrere rekorder på nytt. Slutt: Spillet er slutt når avtalt spilletid er over.

8 Vanskelighetsnivå: 16 år og oppover. Femkortskrig - Grå Antall spillere: 2-4. Dersom det er fire spillere, er det to på hvert lag. Antall kort: Hele kortstokken brukes, bortsett fra jokere. Ekstrautstyr: 4 stk 20-sidede terninger med verdier fra -9 til 10 (en av hver farge), 2 stk timeglass (1 min) Meningen med spillet: Å sitte med flest kort når avtalt spilletid er omme. For eksempel 20 minutter Spilleregler: Man blir enige om spilletid. Deretter stokkes kortene og spillerne får halve bunken hver. De får to terninger hver (en av hver farge) og blir enige om hvilken av dem som skal representere henholdsvis x - og y-verdi. Deretter legger spillerne ut fem kort hver (med forsiden opp) på bordet. Kortene skal ligge vannrett. Etter dette skal de snu timeglasset og kaste terningene sine. (Det ene timeglasset brukes bare dersom man begynner på ny runde før sanden i det første glasset har rent ut). Poenget er nå å finne ut hvilket matematisk uttrykk som gir høyest verdi etter å ha satt inn verdier for x og y. Etter ett minutt er tiden ute, og spillerne må ha valg ett kort de mener har høyest verdi. De fire andre kortene legges sammen i en samlehaug. Det er nå om å gjøre å ha høyere verdi enn motstanderen. Den med høyest verdi vinner motstanderens kort, og legger dette kortet i samlehaugen sin. Dersom begge har lik verdi, blir det krig og spillerne må legge ut tre kort med baksiden opp. De legger så ut et fjerde kort med forsiden opp. Deretter kaster spillerne terningene sine på nytt og setter inn for x og y i uttrykket på kortet. Den med høyest verdi vinner alle utspilte kort. Kortene legges i samlehaugen. Man begynner så forfra igjen og fortsetter slik til avtalt spilletid er over. Slutt: Spillet er slutt når avtalt spilletid er over.

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Kloo-håndbok. Hvordan spille KLOO. Spille hjemme Spille på reise Spille på skolen Spille for gøy. 16 morsomme spill som gjør det lett å lære språk

Kloo-håndbok. Hvordan spille KLOO. Spille hjemme Spille på reise Spille på skolen Spille for gøy. 16 morsomme spill som gjør det lett å lære språk SPILL SPILLET LÆR SPRÅKET Kloo-håndbok. Hvordan spille KLOO Spille hjemme Spille på reise Spille på skolen Spille for gøy 16 morsomme spill som gjør det lett å lære språk INNHOLD SIDE INNHOLD 3 INNLEDNING

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

w w w. g e t s m a r t. n o

w w w. g e t s m a r t. n o www.getsmart.no getsmart www.getsmart.no Kortstokkene som gjør regning til en lek getsmart getsmart er navnet på en serie matematiske kortstokker. Til sammen utgjør getsmart -serien elleve forskjellige

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

Match Learner. Lek og lær

Match Learner. Lek og lær Match Learner Lek og lær Fax Sparebanken Pluss, Post-box 200 Account No: 3000.19.54756 2 Match Learner Lek og Lær Match er kvalitetsspill for alle barn fra to år og oppover. Spillene kan brukes hver for

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon.

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. www.a-merking.no Se også: www.barnibevegelse.no Kontakt: A-Merking AS +47 63 97 39 20 post@a-merking.no A-merking Sør AS +47 901 75 242

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Tirsdag 12. juni 2012 Tid for eksamen: 9:00 15:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer