Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attføringsrapport 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring APS AB Tallet er inkludert 5 plasser i AB-PSYK VTA Delte plasser, 45 personer deler 39 plasser + 1 plass for Holmestrand kommune Grønn Intro 6 6 Totalt Oversikt over konkurranseutsatte tjenester / kurs ved utgangen av 1. kvartal Antall plasser Kommentarer Jobbsøkerkurs 14 Jobbsøkerkurset er for ungdom under 30 år, kontinuerlig opptak ARR 2 Rammeavtale, antall saker varierer fra måned til måned. Jobbsøkerkurs 14 Jobbsøkekurs for ordinære jobbsøkere, kontinuerlig opptak Totalt 30 Ressurser knyttet til attføringsavdelingen, fordelt pr tiltak Antall ansatte Kommentarer Avklaring 3 stillinger Team bestående av 3 veiledere. APS 2,7 stillinger Deltakere er fordelt på 3 veiledere GrønnIntro 1,2 stillinger 1 stilling knyttet til gårdbruker AB 6 stillinger Team bestående av 6 veiledere. (En veilederstilling er dedikert AB-PSYK og 1 stilling er dedikert til næringslivsrådgiver) VTA 10,6 stillinger Stillingene er fordelt på produksjonsavdelingene, i tillegg er en stilling knyttet til butikk og en til resepsjon. Kurs / Konkurranse utsatte tjenester Jobbsøkekurs 2 stillinger Unge jobbsøkere, kontinuerlig opptak ARR 1 stilling Kombinert med AB deltakere avhengig av antall ARR saker Jobbsøkerkurs 2 stillinger Ordinære arbeidssøkere. Kontinuerlig opptak Administrasjon 2 stillinger Attføringsleder og fagkoordinator 1

2 Resultat og mål 1. kvartal 2014 AB 52 deltakere 13 sluttet 19 begynt 8 til jobb - 61 % 10 til aktive løsninger - 77 % 10,5 mnd. Venteliste: % 15 sluttet 18 begynt 7 til jobb - 47 % 8 til aktive løsninger - 53 % 16,4 mnd. Venteliste: 16 Vi er fornøyde med økningen fra 2013 til 2014 både ift prosentvis ut i jobb og at gjennomsnittstiden har gått en del ned. Vi jobber kontinuerlig og bevisst med å øke antallet ut i jobb og aktive løsninger. APS 28 delt begynt 0 % 1 til aktive løsninger - 9 % 6,0 mnd. Antall i ekstern hospitering: 5/18 % Venteliste: % 25 % 10 sluttet 9 begynt 3 til aktive løsninger - 30 % 8.9 mnd. Antall i ekstern hospitering: 5/18% Venteliste: 15 Det er positivt at gjennomsnittstiden har gått ned nesten 3 mndr sammenlignet med i fjor. Vi tror på en positiv utvikling i APS. Det er satt i gang helt konkrete tiltak for å øke aktive løsninger i tiltaket; enda tettere samarbeid med arbeidslederne i JobbIntro, raskere ut i hospitering, enten internt eller eksternt samt tett samarbeid med næringslivsrådgiver. Vi ser en stadig økende innsøking spesielt til tiltaket APS. Flere på venteliste kan bla komme av fokuset på «4-åringene» i AAP som ble prioritert høsten 2013 og 1. kvartal Avklaring 24 deltakere 29 sluttet 29 begynt - 0 % 16 til aktive løsninger - 55 % 2,3 mnd Venteliste: % 27 sluttet 24 begynt 1 jobb - 4 % 13 til aktive løsninger - 48 % 2.7 mnd Venteliste: 17 Vi er veldig fornøyde med økningen i antall til aktive løsninger og at vi har fått noen flere igjennom i tiltaket. Vi ser også at gjennomsnittstiden har gått noe ned, noe vi har fokus på. I løpet av våren 2014 skal vi komme med et forslag til NAV hvordan vi kan gjennomføre 4- og 8 ukers avklaringskurs, med oppstart høsten

3 AB- psykiatri 5 deltakere 4 sluttet 2 jobb 50 % 3 til aktive løsninger 11,6 mndr Venteliste: 2 30 % 60 % 3 sluttet 1 begynt 1 jobb 1 til aktive løsninger Gjennomsnittstid i tiltaket: 17,8 Venteliste: 9 Dette er kjempebra! Dette er deltakere i et tungt tiltak hvor det kan være vanskelig å få til gode og aktive løsninger. Gjennomsnittstiden har gått ned fra 17,8 mndr til 11,6 mndr noe som betyr at vi får flere igjennom tiltaket. Grønn Intro 6 deltakere 2 sluttet 0 % 1 til aktive løsninger 50 % 3,7 mndr Venteliste: 2 60 % 2 begynt 0 til aktive løsninger Venteliste: 4 De fleste deltakerne her begynte høsten Alle har planer/ aktivitetsplan og er i god utvikling. De fleste vil bli avsluttet i løpet av sommer/høst. Vi har aktiv venteliste på gården, hvilket betyr at deltakere på venteliste får prøve seg ved planlagt fravær. VTA 45 deltakere 1 begynt 1 jobb 100 % 1 aktive løsninger 100 % 10,2 mndr Antall i ekstern hospitering: 5 Venteliste: 22 1 aktive løsninger Venteliste: 19 Skjermet samlet 1. kvartal 160 deltakere 59 sluttet 66 begynt 1-17 % 31 til aktive løsninger - 53 % 56 sluttet 55 begynt 9 jobb - 16 % 25 til aktive løsninger - 45 % Kommentarer: Resultat for 1 kvartal 2013 og 2014 er ganske like, bortsett fra aktive løsninger hvor vi har hatt en god økning fra 45 % til 53 %. 3

4 Konkurranseutsatte tjenester 1. kvartal 2014 ARR Resultat 1.kvartal 2014 Mål 2014 Resultat 1. kvartal deltakere 2 sluttet 0 begynt 2 delvis tilbake i jobb 50 % 85 % 5 sluttet 6 begynt 5 deltakere tilbake i arbeid De 2 deltakerne som har sluttet i tiltaket har gått tilbake i jobb. I 2014 har vi ikke fått noen nye ARR-saker. Jobbsøker Kurs Ordinært Pr 31.mars 15 deltakere Resultat 1. kvartal 2014 Mål 2014 Resultat 1.kvartal sluttet 22 begynt 4 jobb - 57 % 5 til aktive løsninger 71 % 95 % 32 sluttet 27 begynt 12 jobb - 38 % 27 til aktive løsninger 84 % I år har vi begynt å rapportere på jobbsøkerkurs ordinært og jobbsøkerkurs for ungdom separat. Derfor er ikke tallene ikke sammenlignbare med tall fra Årets første kurs ikke er avsluttet enda, så det er ikke mange som har sluttet. Likevel har vi 4 personer ut i jobb, 57 %, mot 38 % i Aktive løsninger er i prosent gått ned, det blir spennende å se hva det blir ved endt kurs. Jobbsøker Kurs Ungdom Pr 31.mars 14 deltakere Resultat 1. kvartal 2014 Mål 2014 Resultat 1.kvartal sluttet 24 begynt 2 jobb - 29 % 5 til aktive løsninger 56 % 95 % 32 sluttet 27 begynt 12 jobb - 38 % 27 til aktive løsninger 84 % I år har vi begynt å rapportere på jobbsøkerkurs ordinært og jobbsøkerkurs for ungdom separat. Derfor er ikke tallene ikke sammenlignbare med tall fra Det første jobbsøkerkurset for ungdom har bestått av en noe krevende gruppe ungdommer. Det er blitt brukt ekstra tid og ressurser på å holde fokus, ro og orden i gruppen. Likevel har 56 % av de som har sluttet kommet ut i aktive løsninger, det synes vi er bra! Konkurranse -utsatte tjenester totalt 31 deltakere 16 sluttet 46 begynt 9 jobb - 26 % 16 til aktive løsninger - 44 % 37 sluttet 3 17 jobb - 49 % 33 til aktive løsninger - 89 % Samlet resultat Alle tiltak (skjermet og konk.uts.) 191 deltakere 1. kvartal kvartal sluttet 112 begynt 19 jobb 25 % 48 til aktive løsninger - 64 % Vi er i god driv og håper å gjøre en forskjell for deltakerne våre. 93 sluttet 88 begynt 26 jobb 29 % 58 til aktive løsninger - 63 % Fag /utvikling 1. kvartal

5 Status i forhold til handlingsplaner: o Veiledere er organisert i 2 team: KURS-team og AB/APS-team. Gir godt faglig utbytte av hverandre og effektivt ressursallokering. o Inntaksteam er etablert og rutine er på plass. o 10 av veilederne er VIP24-sertifisert. Anniken Wroldsen er blitt sertifisert som kursinstruktør slik at vi nå kan holde kurs internt for egne ansatte. Kostnadsbesparelse pr sertifisering er kr ,- o Næringslivsrådgiver er godt i gang. Vi har undertegnet 2 Ringer i Vannet-avtaler. NLR jobber tett og godt internt med veiledere, arbeidsledere og ledere, og utvikler gode relasjoner med næringslivet i Horten og omegn. o CRM-system er valgt. Vi vil bruke AdOpus som vi allerede bruker i forhold til våre deltakere. Kjent system for veiledere og arbeidsledere. o Revisjon av alle tiltaksprosedyrer er gjennomført. o Det jobbes kontinuerlig for å sikre våre VTA-deltakere relevant sysselsetting. Det er gjennomført første runde med 1-1-samtaler hvor alle veiledere har definert egne resultatmål, mestringsmål og samhandlingsmål. Vi har hatt foredrag og samtale med Tone Marie Bryn, psykisk sykepleier, på temaet suicidal atferd. Veldig nyttig seanse, vi kommer til å engasjere henne i flere anledninger med ulike temaer. Dette for å styrke vår kompetanse innen psykisk helse. Vi jobber med å utvikle et tilbud om karriereveiledning for flere målgrupper. Vi ser på dette både i forhold til ungdom, voksne og bedrifter. I alt er 5 VTA deltakere tilknyttet ekstern arbeidsgiver i delt tid. Vi har hatt god dialog med NAV i perioden, og gjennomført planlagte samarbeidsmøter og RR-team-møter. April 2014 Liss Wrennmark 5

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE Tongane, 5590 Etne ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE ORGANISERING AV ØYANE ASVO AS: Selskapet er f.o.m. 2013 eigd 50% av Etne Kommune og 50% av Vindafjord Kommune. Ordførerne Sigve Sørheim og Ole Johan

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret...

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Oppstart av Smia...side 6. Lager og butikk...side 8. Organisasjonskart...side 10. Styret... Årsmelding 2013 Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Oppstart av Smia...side 6 Lager og butikk...side 8 Organisasjonskart...side 10 Styret...side 11 Visjon og verdier...side 12 Kvalitetspolitikk...side

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer