Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attføringsrapport 3. kvartal 2013"

Transkript

1 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring Har fått forespørsel om 12 ekstra avklaringsplasser fra APS ,7 AB = 56 plasser, fordelt på 6 veiledere. Normen er 12 deltakere pr veileder, men vi har egen avtale med NAV. VTA ,8 Delte plasser, 45 personer deler 39 plasser + 1 pl. for Holmestrand kommune Lærekandidat 3 3 0,6 Har to års kontrakt fra august 2013 OKTAV Grønn Intro 6 6 1,2 Vi kjøper tjenesten av underleverandør Totalt ,3 Oversikt over konkurranseutsatte tjenester/kurs ved utgangen av 3. kvartal 2013 Tiltak Antall Ant stillinger i Kommentarer plasser/deltakere tjenesten Jobbsøkerkurs for ungdom 14 2 Jobbsøkerkurset er for ungdom under 30 år. Varighet inntil 12 uker. Arbeidsrettet (ARR) 4 1,2 Varighet 4 uker. For sykmeldte som har arbeidsgiver. 30 t/pr uke pr deltaker. Funksjonsvurdering 3 0,3 Ca 20 timer pr deltaker ila en måned. For sykmeldte. Jobbsøkerkurs 14 2 Jobbsøkekurs for ordinære jobbsøkere, kontinuerlig opptak. Varighet inntil 12 uker Totalt 35 5,5

2 Resultater attføring pr. 3. kvartal Skjermede tjenester: Totaltall jan-sept Antall deltakere pr Deltakere pr Jan-sept Jan-sept % av tot. % av tot. % av tot. Ordinært arbeid % 12 7 % % Arbeid/trygd kombinasjon 9 5 % 9 6 % 14 6 % Utdanning 11 6 % 7 4 % 13 6 % Andre aktive løsninger % % % % % 48 Søkt / fått uførepensjon % % % Ordinær arbeidssøker 0 0 % 0 0 % 0 0 % Annet, ingen aktive løsninger 17 9 % 11 7 % 13 6 % % Totalt aktive løsninger ant./ % % % % Totalt til jobb, ant./ % % % % Totalt til ikke aktive løsninger % % % Utskrivningsårsaker, formidlingstiltaket AB: Utskrevet til: 2 % 0 % 12 % Ordinært arbeid Arbeid/trygd kombinasjon Utdanning 21 % 40 % Andre aktive løsninger Søkt / fått uførepensjon 9 % 7 % 9 % Ordinær arbeidssøker Annet, ingen aktive løsninger

3 Samlede tall, konkurranseutsatte tjenester: Pr. 3. kvartal - konkurranseutsatte tjenester 2013 Gjennomstrømning Antall deltakere ved start Deltakere ved utg. av perioden Gjennomsnitt tid Jobbsøkerkurs utskrevet til: % av tot. Ant % av tot. Ordinært arbeid % % Delvis arbeid/trygd kombinasjon 8 9 % 1 1 % Utdanning 1 1 % 3 3 % Andre aktive løsninger % % Jan-Sept % 8 9 % Søkt / fått uførepensjon 0 0 % 1 1 % Annet, ingen aktive løsninger 2 2 % 4 4 % Sum til jobb % % Sum aktive løsninger % % Sum ikke aktive løsninger 6 7 % % Totalt ant personer utskrevet Totale tall, alle tiltak pr 3. kvartal 2013 (skjermede og konkurranseutsatte): Pr. 3. kvartal samlet alle tiltak Gjennomstrømning Antall deltakere v ed start Deltakere ved utg. av perioden Jan-Sept Utskrev et til: % av tot. Ant % av tot. Ordinært arbeid % % Delvis arbeid/trygd kombinasjon 17 7 % 15 5 % Utdanning 12 5 % 16 5 % Andre aktiv e løsninger % % % % Søkt / fått uførepensjon % % Annet, ingen aktive løsninger 19 7 % 17 5 % Sum til jobb % % Sum aktiv e løsninger % % Sum ikke aktiv e løsninger % % Totalt ant personer utskrevet

4 Status i attføringsavdelingen etter 3. kvartal Skjermede tiltak Det er fortsatt fokus på å øke resultatene innenfor de skjermede tiltakene, både i forhold til formidling til jobb, andre aktive løsninger, og for å øke gjennomstrømmingen. En god del kom ut i jobb før ferien, dermed skal det fylles opp med nye deltakere i alle tiltakene, og det tar litt tid før disse er formidlingsklare. Derfor ser vi at det er noe lavere resultater etter 3. kvartal (49% formidling i AB etter 3. kvartal, mot 57% etter 1. halvår 2013). Vi ligger likevel høyere enn etter 3. kvartal 2012 da vi hadde en formidlingsgrad på 42%. Når det gjelder å ha fullt belegg i alle tiltak, har vi et lite etterslep i Avklaring etter ferien, og vi må derfor ligge litt over i antall deltakere en kort periode. Vi ligger litt over i antall deltakere i APS, og litt under i forhold til norm i AB. I APS er det fokus på å få flere deltakere raskere ut i hospitering i ordinære bedrifter. Konkurranseutsatte tjenester Vi startet et jobbsøkerkurs med kontinuerlig opptak rett etter ferien. Det løper til 8. november, og vi har fått et hint om at det er aktuelt å forlenge ut året. Medio september startet et nytt ungdomskurs, som løper fram til begynnelsen av desember. Vi har opplevd en økning i antall ARR-saker og funksjonsvurderinger den siste måneden. Årsaken til dette, kan være at vi har sendt ut informasjonsbrev om tjenesten til alle legene i distriktet. NAV Det har vært et samarbeidsmøte med NAV i perioden, samt et møte i rådgivende, reflekterende utvalg. Vi har nå mottatt ny versjon av samarbeidsavtalen, og denne er signert av begge parter. Personal/kompetanseheving Ny attføringsleder er godt i gang, men har fått en krevende start, pga sykmeldinger i avdeling, kombinert med økt etterspørsel fra NAV. Vi har mot slutten av perioden vært nødt til å ansette flere vikarer/personale i engasjement. Det er flere kompetente søkere, selv om det er korte engasjementer som utlyses. De ansatte har gitt tilbakemeldinger om at personalseminaret i begynnelsen av september var nyttig og interessant. Det er bra engasjement, både i forhold til forelesninger vi hadde om VIP 24 og rus, og i forhold til gruppearbeid om undersøkelser som er gjennomført.

5 Bruker-/kundeundersøkelser Det gjennomføres løpende brukerundersøkelser for deltakere i alle tiltak. Svarandelen i 1. halvår var imidlertid altfor lav 27%. Resultatene er dermed ikke så relevante. Det ble sendt ut en undersøkelse til NAV Horten før sommerferien, og der var svarandelen godt over 70%. Undersøkelsen gikk både til veiledere i Oppfølgingsavdelingen og Brukersenteret. Det er også utarbeidet en egen undersøkelse for VTA her var svarandelen godt over 90%. De ansatte har svart på en undersøkelse om hvordan vi selv oppfatter de tjenestene vi leverer. Disse resultatene kan ses opp mot resultatet av NAV undersøkelsen, og er interessant i forhold til å se om vi oppfattes av andre slik vi oppfatter oss selv. Svarandel over 90%. Resultatene av undersøkelsene kan leses i egen rapport. Oktober 2013, Gro Merethe Rørvig/Liss Wrennmark

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE Tongane, 5590 Etne ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE ORGANISERING AV ØYANE ASVO AS: Selskapet er f.o.m. 2013 eigd 50% av Etne Kommune og 50% av Vindafjord Kommune. Ordførerne Sigve Sørheim og Ole Johan

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder

Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Nytt søknadsskjema for bostøtte en liten veileder Generelt Når det kommer inn søknader bør kommunen sjekke at alle over 18 år har skrevet under på søknaden, og at nødvendig dokumentasjon er lagt ved (se

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer