Bedriftsstatistikken i PAT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsstatistikken i PAT."

Transkript

1 Bedriftsstatistikken i PAT. For at bedriftsstatistikken skal leveres med riktig innhold er det en del tabeller og registreringer som må gjøres riktig. I oppslagstabellene Firmakategori (Ansatt i), Arbeidsområde, Sluttårsak og Yrke er det viktig at det er registrert RIKTIGE verdier i kolonnen (feltet) POSISJON. Hva som er riktig verdi er beskrevet under. På firmaregisteret er det viktig at firmaer hvor deltaker er ute å hospiterer har ut fylt FIRMAKATEGORI. På tiltaket er det viktig at man involverer hospiteringsfirmaet. Det gjøres ved å registrere hospiteringsfirmaet under INVOLVERT ROLLE. Rollen man bruker må være definert med ID = 4. Hvordan sikre riktig rapportering på tiltak og firmaregister? 1. Aktuelle grunndata tabeller: Grunndata tabeller finner du under menyen Verktøy/Grunndata. 1.1 Firmakategori. Alle verdiene i kolonnen posisjon må være slik du ser over. Vet ikke skal det ikke rapporteres på i bedriftsstatistikken. 1.2 Sluttårsak.

2 NB. Den er kun sluttårsaker som er huket av for «Aktiv slutt» som blir tatt med. Følgende verdier i kolonnen posisjon er gyldige på disse sluttårsakene: 2. Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd 3. Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV 4. Ordinært arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) 5. Arbeid og trygd i kombinasjon 6. Utdanning, egenfinansiert 7. Utdanning dekket av NAV som Yrkesrettet attføring 8. Tiltaket Arbeidspraksis 9. Tiltaket AMO (arbeidsmarkedsopplæring) 10. Avklaring 11. Avklaring på anbud 12. Kvalifisering i AMB 13. Tilrettelagt arbeid i AMB 14. AB 15. Oppfølging 16. APS 17. VTA/PV 18. VTA i ordinært arbeidsliv 19. Arbeidsrettet rehabilitering 20. Militærtjeneste 21. Annet, aktive løsninger 22. Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 23. Søkt/fått uførepensjon 24. Søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon 25. Fødselspermisjon 26. Institusjonstilbud/plassering 27. Flyttet 28. Annet, ingen aktive løsninger 29. Død 30. Vet ikke 1.3 Yrke:

3 Følgende verdier i kolonnen posisjon er gyldige på disse yrkene: 2. Ledere 3. Ingeniør- og IKT-fag 4. Undervisning 5. Akademiske yrker 6. Helse, pleie og omsorg 7. Barne- og ungdomsarbeid 8. Meglere og konsulenter 9. Kontorarbeid 10. Butikk- og salgsarbeid 11. Jordbruk, skogbruk og fiske 12. Bygg og anlegg 13. Industriarbeid 14. Reiseliv og transport 15. Serviceyrker og annet arbeid 16. Annet Når en deltaker blir slutter på tiltak og blir formidlet (begynner i jobb) skal det registreres på tiltaket Sluttårsak, Yrke og Ansatt i. På tiltaket.

4 Her kan rollen Hospiteringsplass hete noe annet. Rolle defineres internt hos hver attføringsbedrift.noen bruker rolle= Firma eller Bedrift. Det som er viktig for at statistikken skal bli riktig er at rollen man bruker har Id=4. Er id noen annet TA KONTAKT MED PROPLAN SUPPORT.

5 På aktør = Firma. Her registreres i feltet kategori, hvilken type organisasjon firmaet er. Når en deltaker er ute i hospitering i dette firmaet, hentes opplysninger til Bedriftsstatistikken fra dette feltet.

6 Kodebok felles for alle tiltakene A. Navn på bedrift Her skal navnet på mor- eller hovedbedriften oppgis. Grunndata/Tabell = Klient. Felt Firmanavn. B. Navn på NAV-kontor. Det er navnet på NAV-kontoret som står som innsøker for deltakeren som her skal oppgis Innsøker på deltakeren. Gjøres på tiltaket. C. Ble Avtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak med NAV revidert i 2009? Spørsmål ved oppstart av Bedriftsstatistikken. D. Fikk bedriften søkere fra andre steder enn NAV i perioden? Spørsmål ved oppstart av Bedriftsstatistikken. E. Har personen deltatt på Avklaring (ordinært finansiert) i løpet av perioden? Tiltakstype = AVKxx (xx er fortløpende nummerering fra 01). F. Har personen deltatt på Avklaring (på anbud) i løpet av perioden? Tiltakstype = ARR01 G. Har personen deltatt på Kvalifisering i AMB i løpet av perioden? Tiltakstype = KIAxx (xx er fortløpende nummerering fra 01). H. Har personen deltatt på Tilrettelagt arbeid i AMB i løpet av perioden? Tiltakstype = TIAxx (xx er fortløpende nummerering fra 01). I. Har personen deltatt på Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet i løpet av perioden? Tiltakstype = APSxx (xx er fortløpende nummerering fra 01). J. Har personen deltatt på Arbeid med bistand i løpet av perioden? Tiltakstype = ABxxx (xxx er fortløpende nummerering fra 01).

7 K. Har personen deltatt på Varig tilrettelagt arbeid i løpet av perioden? Tiltakstype = VTAxx (xx er fortløpende nummerering fra 01). L. Har personen deltatt på Arbeidsrettet rehabilitering i løpet av perioden? Tiltakstype = ARR02 M. Har personen deltatt på Oppfølging i løpet av perioden? Tiltakstype = ARR03 N. Har personen deltatt på aktivitet tilknyttet Læringsnettverket i løpet av perioden? Tiltakstype = LNVxx (xx er fortløpende nummerering fra 01). O. Har personen fått foretatt Funksjonsvurdering i løpet av perioden? Tiltakstype = FUVxx (xx er fortløpende nummerering fra 01). P. Har personen deltatt i annet tiltak i løpet av perioden? Tiltakstype <> kolonne E kolonne O Q. Hvilket kjønn er personen? 1. Mann 2. Kvinne Fra fødselsnummer. R. Hvilket år er personen født? Fullt fødselsår oppgis. Oppgis i formen åååå Fra fødselsnummer S. Hvor kommer personen fra? 1. OECD 2. Utenfor OECD OECD-landene er Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Helles, Irland, Island, Italia, Japan, Luxembourg, Mexico, Nederland, New Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike. Opprinnelsesland. Knyttet til land-tabell hvor OECD er en kolonne.

8 T. Helsetilstand/arbeidshindring (hvilken helsetilstand anses å være deltakerens største begrensning når det gjelder å få eller å beholde en jobb bedriftens vurdering) 1. Psykiske lidelser 2. Misbruksproblemer (blant annet alkohol og narkotika) 3. Muskel og skjelettlidelser 4. Psykisk utviklingshemning 5. Sansetap 6. Sosial mistilpassing 7. Annet Fra tiltaket og feltet Arbeidshindring. Det er altså her bedriftens (Veileders) egen vurdering man er ute etter. Ikke en medisinsk diagnose. U. Starttidspunkt (Når begynte personen for første gang i et tiltak ved bedriften) Fullt årstall og 1-12 etter årets måneder. Oppgis i formen åååå/mm Fra tiltaket og feltet Løpstart. V. Starttidspunkt for det tiltaket personen er i ved årsslutt/siste avsluttende tiltak Fullt årstall og 1-12 etter årets måneder. Oppgis i formen åååå/mm Fra tiltaket og feltet Kjedestart (Startdato tiltaket). W. Hvilket tiltak var personen i ved årsslutt/hva var det siste avsluttende tiltak? 1. Avklaring (ordinært finansiert) 2. Avklaring (på anbud) 3. Kvalifisering i AMB 4. Tilrettelagt arbeid i AMB 5. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet 6. Arbeid med Bistand 7. Varig tilrettelagt arbeid 8. Arbeidsrettet rehabilitering 9. Oppfølging 10. Aktivitet tilknyttet Læringsnettverket 11. Funksjonsvurdering 12. Annet tiltak Fra avsluttende tiltak på deltakeren. X. Sluttidspunkt (når sluttet personen i tiltaket?) Fullt årstall og 1-12 etter årets måneder. Oppgis i formen åååå/mm. 0 hvis deltakeren ikke har sluttet. Fra tiltaket Y. Sluttårsak (hva gjorde deltakeren etter å ha avsluttet tiltaket?) 1. Ikke sluttet 2. Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd 3. Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV 4. Ordinært arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) 5. Arbeid og trygd i kombinasjon

9 6. Utdanning, egenfinansiert 7. Utdanning dekket av NAV som Yrkesrettet attføring 8. Tiltaket Arbeidspraksis 9. Tiltaket AMO (arbeidsmarkedsopplæring) 10. Avklaring 11. Avklaring på anbud 12. Kvalifisering i AMB 13. Tilrettelagt arbeid i AMB 14. AB 15. Oppfølging 16. APS 17. VTA/PV 18. VTA i ordinært arbeidsliv 19. Arbeidsrettet rehabilitering 20. Militærtjeneste 21. Annet, aktive løsninger 22. Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering 23. Søkt/fått uførepensjon 24. Søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon 25. Fødselspermisjon 26. Institusjonstilbud/plassering 27. Flyttet 28. Annet, ingen aktive løsninger 29. Død 30. Vet ikke NB! Fra tiltaket og feltet Sluttårsak. I grunndatatabellen Sluttårsak må man bruke kolonnen Posisjon til å angi verdien fra Z. Arbeidsdestinasjon (I hvilken sektor er den som sluttet til ordinært arbeidsliv ansatt?) 1. Ikke sluttet i tiltaket 2. Privat næringsliv: NHO-medlem 3. Privat næringsliv: Ikke NHO-medlem 4. Interesseorganisasjoner 5. Kommunal virksomhet 6. Fylkeskommunal virksomhet 7. Statlig virksomhet 8. Vet ikke NB! Fra tiltaket og feltet Ansatt i. I grunndatatabellen Firma kategori må man bruke kolonnen Posisjon til å angi verdien fra 2-8. AA. Yrkesfordeling (Hva er yrkesfordelingen for den som har sluttet?) 1. Ikke sluttet i tiltaket 2. Ledere 3. Ingeniør- og IKT-fag 4. Undervisning 5. Akademiske yrker 6. Helse, pleie og omsorg 7. Barne- og ungdomsarbeid 8. Meglere og konsulenter 9. Kontorarbeid 10. Butikk- og salgsarbeid

10 11. Jordbruk, skogbruk og fiske 12. Bygg og anlegg 13. Industriarbeid 14. Reiseliv og transport 15. Serviceyrker og annet arbeid 16. Annet NB! Fra tiltaket og feltet Yrke. I grunndatatabellen Yrke må man bruke kolonnen Posisjon til å angi verdien fra AB. Hva var antallet tilretteleggere som arbeidet med AB i bedriften Fra tiltaket Tilretteleggere AB Tiltakstype = ANS20. Dette registreres som tiltak på den ansatte. Tiltakstype Tilrettelegger i AB må være registrert på denne måten: AC. Hva var måltallet fra NAV for antall deltakere i 2xxx? Fra plantall. Verktøy/Grunndata Tabell = Plantall AD. Hvor mange årsverk ble brukt i bedriften på AB i 2xxx? Fra tiltaket på fast ansatte. Tilretteleggere i AB. Tiltakstype ANS20 AE. Er bedriften godkjent som lærebedrift Spørsmål i startdialog av rapporten. AF. Er deltakeren på lærekontrakt? Fra tiltaket. Fra oppslagstabell Tillegg AG. Er deltakeren 20-kandidat? Fra tiltaket. Fra oppslagstabell Tillegg AH. Har deltakeren bestått fag- eller svenneprøve?(inkludert 20-kandidater) Fra tiltaket. Fra oppslagstabell Tillegg AI. Har deltakeren avlagt andre sertifikater/eksamener/kurs? Fra tiltaket. Fra oppslagstabell Tillegg AJ. Har deltakeren deltatt på annen kvalifiserende opplæring?

11 3. Fra tiltaket. Fra oppslagstabell Tillegg AK. Arbeidsområder eller oppgaver i regi av tiltaksarrangør (også hos eksterne arbeidsgivere) 1. Mekanisk 2. Trevare 3. Grafisk 4. Elektrisk/elektronisk 5. Næringsmiddel 6. Tekstil, søm 7. Kjemisk, plast 8. Handelsvirksomhet 9. Håndverkstjenester 10. Andre tjenester 11. Vedlikehold 12. Kontor, administrasjon, EDB, regnskap med mer 13. Transport 14. Kantine 15. Rengjøring 16. Salg 17. Omsorgsarbeid 18. Barnehager 19. Annet Fra tiltaket. Feltet Arbeidsområde. NB. Husk å bruke kolonnen Posisjon til å angi verdien fra AL. Har bedriften i 2xxx drevet med ekstern kvalifisering/utleie? Fra start dialog av rapporten. AM. Er deltakeren minoritetsspråklig? Fra Aktør/deltakerbildet - detaljknappen AN. Er språkkartlegging gjennomført? Fra Deltaker/ Norsktest AO. Dato for kartlegging av norsk språkferdighet Oppgis i formen åååå/mm/dd Fra Deltaker/Norsktest. Dato når kartlegging ble gjennomført. AP. Hva var resultatet av kartleggingen? 1. Mangelfull 2. Funksjonell, men med opplæringsbehov 3. Funksjonell Fra Deltaker/Norsktest. Resultat av kartleggingen AQ. Er skrive- / lese- /matematikk-kartlegging gjennomført?

12 Fra Deltaker/SLM-ferdigheter AR. Dato for skrive- /lese- /matematikk-kartlegging Oppgis i formen åååå/mm/dd Fra Deltaker/SLM-ferdigheter.Dato for gjennomføring av test. AS. Resultat rettskriving (i prosentpoeng) Fra Deltaker/SLM-ferdigheter. Resultat som er lagt inn. AT. Resultat lesehastighet (i prosentpoeng) Fra Deltaker/SLM-ferdigheter. Resultat som er lagt inn. AU. Resultat leseforståelse (i prosentpoeng) Fra Deltaker/SLM-ferdigheter. Resultat som er lagt inn. AV. Resultat ordforråd (i prosentpoeng) Fra Deltaker/SLM-ferdigheter. Resultat som er lagt inn. AW. Resultat Matematikk (i prosentpoeng) Fra Deltaker/SLM-ferdigheter. Resultat som er lagt inn. AX. Har deltakeren hospitert hos en bedrift i det private næringslivet som er NHO-medlem. Fra Firma og feltet Kategori. Verdi = Privat næringsliv: NHO-medlem. Kreves at firma/bedrift er involvert på tiltaket til deltakeren. AY. Har deltakeren hospitert hos en bedrift i det private næringslivet som ikke er NHOmedlem. Fra Firma og feltet Kategori. Verdi = Privat næringsliv: Ikke NHO-medlem. Kreves at firma/bedrift er involvert på tiltaket til deltakeren. AZ. Har deltakeren hospitert hos en bedrift som er en Interesseorganisasjon. Fra Firma og feltet Kategori. Verdi = Interesseorganisasjon. Kreves at firma/bedrift er involvert på tiltaket til deltakeren. BA. Har deltakeren hospitert hos en bedrift som er en Kommunal virksomhet. Fra Firma og feltet Kategori. Verdi = Kommunal virksomhet. Kreves at firma/bedrift er involvert på tiltaket til deltakeren. BB. Har deltakeren hospitert hos en bedrift som er en Fylkeskommunal virksomhet. Fra Firma og feltet Kategori. Verdi = Fylkeskommunal virksomhet. Kreves at firma/bedrift er involvert på tiltaket til deltakeren. BC. Har deltakeren hospitert hos en bedrift som er en Statlig virksomhet. Fra Firma og feltet Kategori. Verdi = Statlig virksomhet. Kreves at firma/bedrift er involvert på tiltaket til deltakeren.

Versjonsbrev for CAT 7.30.2

Versjonsbrev for CAT 7.30.2 Versjonsbrev for CAT 7.30.2 Endringer/forbedringer: Tabellen Forbindelse. Nye felter: Morsmål - Språk. Bruk standard språktabell. Opprinnelsesland - Legges inn for bruk i årsstatistikken til attføringsbedriftene.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Januar 2012. Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri

Januar 2012. Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri Januar 2012 Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri Page pull out lorem ipsum feu facin vel iril in ulput iriurem at amcommy

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd

Lov om barnetrygd Bokmål 2004. Barnetrygd Lov om barnetrygd Bokmål 2004 Barnetrygd Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Den skal dessuten virke omfordelende mellom familier med og uten barn, og siktemålet

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching

fire nye år Bretter opp ermene for forbundsleder Det gror des i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Lederne www.lederne.no 04 08 des fire nye år som Bretter opp ermene for Det gror i Sulitjelmas ruiner. Dette er coaching Norsk ledelsesbarometer: Hyppige omstillinger øker stressfaktoren. forbundsleder

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer