Bedriftsrapport Publisert 27. februar Mentro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro"

Transkript

1 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro

2 Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres som 2 dager. Det som teller er lønnet arbeidstid brukt til kompetansehevende tiltak. Kompetanseutvikling = antall opplæringsdager for personalet i snitt per person per år. Kompetanseutvikling 21,0 7,0 14,0 9,3 11, Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet rapporteres som et heltall, ingen desimaler. Hospiteringspartnere = antall aktive hospiteringspartnere Hospiteringspartnere/samarbeidsavtal er med arbeidslivet 97,0 1,4 35, 54,3 42, Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere Andelen deltakere som gjør bruk av hospiteringsplasser med oppfølging fra tiltaksarrangør. Det rapporteres separat fra hvert tiltak i prosent, en desimal. Hospiteringsdeltakere for VTA 13,3 8,5 1,1-2,8 Hospiteringsdeltakere for TIA,1 -,1 4,2-4,2 Hospiteringsdeltakere for Avklaring 28,4 20,2 8,2 31,2-2,8 Hospiteringsdeltakere for APS 58,8 34,1 24,7 4,3 12,5 Hospiteringsdeltakere for KIA 90,9 35,8 5 88,0 2,9 Hospiteringsdeltakere for AB 8,0 73,5 12,5 79,7,

3 Psykisk og fysisk helse Indikatoren måles som prosent av antall del-indikatorer som er besvart med ja: 1. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder ernæring og/eller fysisk aktivitet? 2. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder psykisk helse? 3. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen ernæring og/eller fysisk aktivitet? 4. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen psykisk helse? Ja Nei Inngår fokus på ernæring som en del av tiltaket? Fokus på ernæring for VTA Fokus på ernæring for TIA Fokus på ernæring for Avklaring Fokus på ernæring for APS Fokus på ernæring for KIA Fokus på ernæring for AB Ja Nei Inngår fokus på fysisk aktivitet som en del av tiltaket? Fokus på fysisk aktivitet for VTA Fokus på fysisk aktivitet for TIA Fokus på fysisk aktivitet for Avklaring Fokus på fysisk aktivitet for APS Fokus på fysisk aktivitet for KIA Fokus på fysisk aktivitet for AB Ja Nei

4 Formidlingsindikatorer Overgang til arbeid Med overgang til arbeid menes: - Arbeid uten tilskudd, herunder vikariater/engasjement av inntil måneders varighet - Arbeid med lønnstilskudd fra NAV - Arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) - Arbeid i kombinasjon med gradert uførepensjon - Arbeid med uførepensjon og bonuslønn i tillegg Overgang til arbeid måles som andel av alle deltakere som avslutter tiltak. Overgang til arbeid for Avklaring 1,2 8,8 9,5 Overgang til arbeid for APS 13,3-13,3 1-1 Overgang til arbeid for KIA 71,0 44, 2,4 48,7 22,3 Overgang til arbeid for AB 1,0 4,5 14,5 41,2 19, Overgang til aktive løsninger Med overgang til aktive løsninger menes: - Egenfinansiert utdanning - Kjeding til andre arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Tilbudet skal være godkjent av NAV før overgang. Overgang til aktive løsninger måles som andel av alle deltakere som avslutter tiltak. Overgang til aktive løsninger for Avklaring 53,0 47,1 5,9 4, -11, Overgang til aktive løsninger for APS 5 3,2 13,8 53,9-3,9 Overgang til aktive løsninger for KIA 3,5-3,5 21,5-21,5 Overgang til aktive løsninger for AB 14,0 23,5-9,5 8,

5 Oppholdstid Oppholdstid rapporteres i gjennomsnitt for hvert tiltak. Oppgis i antall dager. Gjennomsnittlig oppholdstid for Avklaring 0,9 57, 3,3,4 - Gjennomsnittlig oppholdstid for APS 28, 241,9 44,7 25 3, Gjennomsnittlig oppholdstid for KIA 478, ,0 575, -97,1 Gjennomsnittlig oppholdstid for AB 454,0 351, 102,4 418, Formell kvalifisering Formell kvalifisering oppgis som prosentandel av deltakere som avslutter KiA. Med fagbrev menes fagbrev moduler og delmål innenfor en fagopplæring, lærekandidater og sertifisering. Formell kvalifisering 42,9 31,8 11,1 5,3-13,

6 Tid før oppstart i ordinært arbeidsliv (AB) Tid før oppstart i arbeidslivet oppgis i antall dager fra personen begynner i tiltaket. Gjennomsnitt. Tid før oppstart i arbeidslivet 47, 7,4-19,8 4,2 1, Tid før overgang til arbeid (AB) Tid før overgang til arbeid oppgis i antall dager fra personen begynner i tiltaket. Gjennomsnitt. Tid før overgang til arbeid 452,2 293,7 158,5 448,1 4,

7 Brukers tilfredshet - Avklaring skjermet Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til hvor 1 er I svært liten grad og er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 5,2 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker ell... 0,4 0,4 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,8 0,4 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,5 4,4 3,9 0, 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket?. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,3 4,5-0,2 4,7-0,4 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 4,2 4,4-0,2-0, Hva er den totale gjennomsnittsverdi for Avklaring?

8 Brukers tilfredshet - APS Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til hvor 1 er I svært liten grad og er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 5, 0,2 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker ell... 5,7 0, 0,4 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,8 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,1 4, - 4, - 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? -0,2-0,4. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 4,4 - -0,9 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,1 4,7-0, -1,0 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 4,2-0, 5,2-1,0 Hva er den totale gjennomsnittsverdi for APS? -0,2

9 Brukers tilfredshet - KIA Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til hvor 1 er I svært liten grad og er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker ell... 4,7 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent?,0 1,0 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,4 0, 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket?,0 1,1 0,9. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? - 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 0,7 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 0,2 - Hva er den totale gjennomsnittsverdi for KIA? 5,2

10 Brukers tilfredshet - AB Brukers tilfredshet måles på en skala fra 1 til hvor 1 er I svært liten grad og er I svært stor grad : 1. Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 5, 5,2 0,4 2. Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker ell... 5,2 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,9 0, 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,4 4,4-0, 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 5,2-0,2 -. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 0,2 7. Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 5,7 0,7 0,2 8. Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 0, Hva er den totale gjennomsnittsverdi for AB? 0,4

11 Tiltaksarrangørs tilfredshet Tiltaksarrangørs tilfredshet måles på en skala fra 1 til hvor 1 er I svært liten grad og er I svært stor grad : 1. Synes du at (tiltaksarrangør) gir en klar oversikt over hva den tilbyr av tjenester? -0,4 2. Synes du at (tiltaksarrangør) gir brukerne den informasjonen de trenger om rettigheter og plikter s... 4, - -0,8 3. Synes du at (tiltaksarrangør) har tilfredsstillende kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? - 4. Synes du at (tiltaksarrangør) samarbeider nok med andre aktører som er viktige for brukere... -0,2 5. Synes du at (tiltaksarrangør) er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? - -. Synes du at (tiltaksarrangør) i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? - 7. Synes du at (tiltaksarrangør) har arbeidstreningsarenaer som er relevante for brukerne? 4, 4, 5,2-0, 8. Synes du at (tiltaksarrangør) arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? 4, 0,2-9. Opplever du at (tiltaksarrangør) leverer i henhold til bestillingen fra Nav? - -0, Hva er den totale gjennomsnittsverdi? - 5,2-0,4

12

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Bedriftsstatistikken i PAT.

Bedriftsstatistikken i PAT. Bedriftsstatistikken i PAT. For at bedriftsstatistikken skal leveres med riktig innhold er det en del tabeller og registreringer som må gjøres riktig. I oppslagstabellene Firmakategori (Ansatt i), Arbeidsområde,

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter

Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter Geir Møller og Joar Sannes TF-rapport nr. 253 2009 Telemarksforsking telemarksforsking.no TF-rapport Tittel: TF-rapprt nr: 253 Forfatter(e):

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Årsrapport 2013. Follo Futura AS

Årsrapport 2013. Follo Futura AS Årsrapport 2013 Follo Futura AS Follo Futura utfordrer mennesket til et aktivt liv. www.follo-futura.no www.facebook.com/aas.stasjon Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Bedriftspresentasjon... 3 Historikk...

Detaljer

Årsrapport til NAV 2011

Årsrapport til NAV 2011 Årsrapport til NAV 2011 1 Årsrapport 2011 til NAV Organisering og arbeidstilbud Bedriftens navn, eierforhold og organisasjon JobbIntro as er en attføringsbedrift beliggende i Horten, og som er heleid av

Detaljer

Kundeundersøkelse 2012 - Total

Kundeundersøkelse 2012 - Total Kundeundersøkelse 2012 - Total Totalt antall besvarelser: 166 Hvor lenge har du vært kunde av Schløsser Møller Kulde AS? 6 måneder eller mindre Mer enn 6 måneder og mindre enn et år 1-3 år Mer enn 3 år

Detaljer