Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning"

Transkript

1 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose sept. 2013

2 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide ved siden av utdanningen, kan få mer i støtte og få støtte for en lengre periode av undervisningsåret enn tidligere Gjelder høyere og annen utdanning

3 3 Mer i stipend Kan ha rett til stipend på kr pr. måned i tillegg til ordinær støtte Stipendet er behovsprøvd opp mot inntekt (inkludert trygdeytelser) og formue Dokumentasjon fra lege (kan ikke arbeide ved siden av utdanningen pga nedsatt funksjonsevne, kan ikke ha sommerjobb)

4 4 Støtte for en lengre periode Kan få støtte i 12 måneder dersom du ikke kan ha sommerjobb (støtte i to ekstra måneder) Studenter som avslutter utdanningen om våren, har ikke rett til støtte i sommermånedene etterpå Behovsprøvd opp mot inntekt (inkludert trygdeytelser) og formue Dokumentasjon fra lege (kan ikke arbeide ved siden av utdanningen pga nedsatt funksjonsevne, kan ikke ha sommerjobb)

5 5 Forsinkelser Elever/studenter som har blitt forsinket utover 60 studiepoeng fordi læringsmiljøet/studiesit. ved lærestedet ikke er tilpasset søkerens funksjonshemming, kan ha rett til støtte ut over forsinkelse over 60 studiepoeng. Hele basisstøtten blir gitt som stipend.stipendet er ikke behovsprøvd. Forutsetning: ikke mottar støtte til livsopphold fra folketrygden Dokumentasjon (fra lærestedet + at man ikke mottar støtte til livsopphold fra NAV)

6 6 Studielån og sykestipend ved sykdom kan studielån omgjøres til sykestipend i inntil 4,5 måned. Gjelder ikke for de 2 første ukene av en sykdomsperiode rett til arbeidsavklaringspenger kan inntre etter 5 måneders sykdom sykdomsperioden må dokumenteres av lege studenter m/deltidsjobb kan ha rett til sykepenger studielån kan bli ettergitt helt/delvis dersom lånetaker mottar uførepensjon (vurderes ifht pensjon/inntekt) 6

7 Sykepenger unntak fra arbeidsgiverperioden Kronisk syk arbeidstaker, økt risiko for stort sykefravær, sykepenger i arb.giverperioden kan søkes dekket av NAV (fra 1. fraværsdag) Vedtak for en begrenset periode Arbeidsgivers plikt til å melde om bedring av helsetilstand Hvis ikke økt fravær, skal sykepenger dekkes av arbeidsgiver 7

8 8 Utvidet egenmelding (IA-virksomhet) innbærer større valgfrihet ved bruk av egenmelding 24 kalenderdager i løpet av 12 måneders periode kan benyttes som enkeltdager egenmelding kan ikke benyttes i mer enn 8 dager pr. fraværstilfelle

9 9 Enkeltstående behandlingsdager Kan få sykmelding hvis man får beh. som gjør det nødvendig at man ikke arbeider den dagen behandling gis Godkjennes kun for hele dager, 100% sykmelding Gjelder maks. èn beh.dag i uken. Beh.opplegg med flere beh.dager pr. uke, skal legen bruke gradert sykmelding

10 Vurdering av arbeidsevne Handler om muligheter for å skaffe arbeid eller beholde arbeid Arbeidsevnen kan være variabel og forandre seg over tid pga endringer i helsen, kvalifikasjonene, sit. på arbeidsmarkedet Gjennomføres ved søknad om AAP eller uføretrygd, tiltak fra NAV, ved behov/ønske om å avklare nedsatt arbeidsevnen

11 Arbeidsevne -saksgang Egenvurdering, (evt. med bistand fra NAV) Samtale med veileder i NAV for å kartlegge: arbeidserfaring,utdanning, kompetanse,ferdigheter,interesser/fritid, personlige muligheter/utfordringer, sosiale og materielle forhold,helse Beslutning fra NAV (ut fra egenvurdering, samtale med NAV, CV, legeerklæring)

12 12 Arbeidsavklaringspenger Vilkår: Arbeidsevnen er redusert med minst 50% pga sykdom eller skade I hvilken grad helsen påvirker mulighetene til å være i innteksgivende arbeid

13 Arbeidsavklaringspenger Kan få AAP hvis man er: (Ikke uttømmende liste) under aktiv behandling under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak under arbeidsutprøving under oppfølging fra NAV etter behandling og tiltak er forsøkt

14 14 Arbeidsavklaringspenger Arbeidsrettede tiltak eller utredning og Dekning av: Bøker og undervisningsmateriell Daglig reise til utred. eller tiltak Utg. til hjemreiser Flytteutgifter Barnetilsyn ifbm tiltak eller utredning Kan gis i inntil 4 år (hovedregel, unntaksvis lengre)

15 Arbeidsrettede tiltak NAV har en rekke tiltak/virkemidler Mål: skaffe/beholde arbeid Tiltak basert på individuelle vurderinger, nødvendig/hensiktsmessig for å få/beholde jobb Eks. på tiltak: avklaring, arbeidspraksis i ordinær virksomhet, tidsbegrenset lønnstilskudd, tidsubestemt lønnstilskudd En prosess, utprøving av tiltak, individuelle tiltak Ikke alle med CF har behov for tiltak fra NAV for å skaffe/beholde arbeid

16 16 Ung ufør Målgruppe: født ufør, eller er blitt minst 50% ufør før fylte 26 år Garantert tilleggsytelse etter særlige regler (tilleggspensjonen beregnet etter et poengtall på 3,50) Hvis alvorlig og dokumentert sykdom før fylte 26 år, men fortsatt mer enn 50% yrkesaktiv, kan ha rett til garantert minste tilleggsytelse dersom det søkes om uføreytelser før fylte 36 år

17 Individuell plan (IP) Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en IP dersom personen selv ønsker det. IP skal bidra til at personen får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

18 Les mer her:

19

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Barnehage, skole og arbeidsliv

Barnehage, skole og arbeidsliv Barnehage, skole og arbeidsliv Aktuelle rettigheter og velferdsordninger Praktisk tilrettelegging i hverdagen hvordan sikre læring, aktivitet og deltakelse NMK Fagkonferanse 17.sept.-13 Trude Løvlie spesialergoterapeut,

Detaljer

Pasientundersøkelse NAV vår 2011

Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Undersøkelsen har vært tilgjengelig på LMF s hjemmeside i perioden 30.03 01.07 222 pasienter har svart på undersøkelsen 1 Ingunn Mortensen Project Manager & Market Analyst,

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose

Detaljer

Epilepsi og utdanning

Epilepsi og utdanning E HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013

Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret. Lånekassen. Rådgiverseminar 22.10.2013 Informasjon fra Lånekassen v/ rådgivere Ann-Mari Bønæs og Sissel Skymoen, Bergenskontoret Lånekassen Rådgiverseminar 22.10.2013 Det er to sett regler i Lånekassen for støtte til utdanning i Norge En ordning

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 Kunnskapsdepartementet Utviklingsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1974-3-SKE 201004732-/ALA 17.01.11 HØRINGSUTTALELSE - FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSTØTTE FOR

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm

En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm En liten filmsnutt- «Når hjernen snubler- om kognitiv svikt» https://www.youtube.com/watch?v=nikb59io6jm NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse/nav Tilde - Jeppe Johan Paaske, spesialpsykolog

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune

Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Medarbeidere med Brukererfaring (MB) innen psykisk helse i Bergen kommune Rapport fra arbeidsgruppen mai 2013. I de senere årene er det

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer