Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS"

Transkript

1 Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold. Avtalen behandles i respektive styrer i løpet av juni Overordnet målsetting er å bli en ledende aktør innenfor vårt fagfelt i Norge. Samarbeidet som ønskes etablert skal gjelde både overfor den enkelte jobbsøker samt overfor øvrige kunder som; Nav, Fylkeskommune, kommuner og kunder av våre respektive kommersielle områder. Presentasjon av det enkelte selskap som omfattes av intensjonsavtalen følger som vedlegg til denne avtalen. Bakgrunn for samarbeid Attføringsbransjen i fylket utgjør et bredt spekter av tilbud. Som basis i alle bedriftene ligger det attføringsfaglig tilbudet, men hver enkelt bedrift har spesialisering innenfor både det attføringsfaglige området samt kommersielle forretningsområder. De enkelte bedriftenes kompetanse skal tilsammen utgjøre et helhetlig tilbud i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand. Utnyttelse av det at vi også er komplementære, vil gi oss fortrinn. Gjennomføring av et helhetlig tiltaksløp vil tilsi at tilbudet blir sømløst på tvers av fylket innen våre bedrifter. Den enkelte jobbsøker vil da kunne få tilbudet enten i sin helhet et sted, eller få tilbudet differensiert med kompetanse fra ifokus, Fønix, Velle Utvikling og JobbIntro (både mht. kvalifisering og formidling). Dette øker våre muligheter for å få flere i jobb. På tilsvarende måte vil vi framstå som en bedre samarbeidspartner for næringslivet, både ved å kunne levere riktig kompetanse samt kunne gi oppfølging fra ett sted for hele Fylket - dette gir forutsigbarhet og kvalitet. Målet med et samarbeid er å møte næringslivet og det offentliges behov for kompetanse. Endring i innkjøpspolitikk fra NAV - og ønske fra næringslivet om tettere og koordinert oppfølging på våre tjenester (f.eks Ringer i Vannet) - tilsier at vi lett blir for små til å levere i et stadig åpnere marked. Det er å anta et sterkere fokus på bransjeavtaler innenfor vårt område fra karriereveiledning /avklaring til kvalifisering og formidling framover. Konkurranseforholdet skjerpes og samlet kan vi stå sterkere i denne konkurransesituasjonen gjennom helhetlige tilbud til næringslivet og NAV. Vi tar i denne avtalen utgangspunkt i de 4 attføringsbedriftene i Vestfold. Det er imidlertid også nærliggende på sikt å trekke inn frittstående vekstbedrifter og andre attføringsbedrifter, både innen vårt fylke og i nærliggende fylker.

2 Områder for samarbeid Forretningsområde 1 Attføring *Sømløs tiltaksstruktur i alle byene *Nav som oppdragsgiver Kvalifisering i Attføringsbedrift Arbeid med Bistand/Oppfølging i bedrift Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS) Avklaring av inntektsevne *Mulige samarbeidsprosjekter *Nav, Arbeidslivssenteret og private/næringsliv som oppdragsgiver Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) Sykefraværsoppfølging Coaching/organisasjonsutvikling/HR Forretningsområde 2 Opplæring/kompetanse *Mulige samarbeidsprosjekter *Nav, Fylkeskommunen og private/næringsliv som oppdragsgiver *Enkelte av de 4 bedriftene spesialiserer seg på enkelte fag noen tilbud skal alle tilby for eksempel basisferdigheter, VOX m.m. Fagopplæring ordinære lærlinger Fagopplæring TAF/4-års lærlinger/alt. Fagopplæring lærekandidater Opplæringskontor Basisferdigheter Annen opplæring (PIL, VOX m.m.) Campus Vestfold Øvrige områder *VTA omfattes av intensjonsavtalen men er ikke diskutert i detalj vil kreve egen analyse. *Respektive bedrifters øvrige forretningsområder er ikke diskutert i detalj og vil også kreve en egen analyse. Det er imidlertid partenes intensjon at også disse områdene omfattes av avtalen og gjelder områder som markedsføring av produkter, leveransesamarbeid på større oppdrag, produktutvikling m.m. (se også neste side om samarbeid). Oppsummering Alle de 4 bedriftene som omfattes av avtalen skal tilby et basissortiment av attførings- og opplæringstjenester. I tillegg vil den enkelte bedrift kunne spesialisere seg innenfor enkelte supplerende områder. På denne måten vil de 4 bedriftene samlet kunne være en totaltilbyder i Vestfold av attførings- og opplæringstjenester.

3 Det er i tillegg til modellen naturlig å tenke utvikling og etablering av ulike felles prosjekter og konsepter innen områder som konsulenttjenester, kurs/kompetanseutvikling, mv. De 4 attføringsbedriftene ser det som et stort effektiviseringspotensiale å kunne dele på ressurser innen ulike områder, f.eks økonomi, HR, administrasjon, marked, IKT, innkjøp, profilering, intern kompetanseheving (inkl. anbud/kontraktsarbeid) etc. Ulikheten mellom bedriftene - det komplementære - fra ren forretningsdrift med attføring integrert, over til ordinær tiltaksgjennomføring /bestilling fra NAV og næringsliv, vil representere et helhetlig løp og sikre måloppnåelse. Drift av ordinære forretningsområder (for eksempel barnehager, mekanisk, bensinstasjon) vil innebære en egen analyse, men vi ser også her store muligheter i et samarbeid. VTA i fylket vil også kunne representere et solid fundament innen et eget forretningsområde etter egen analyse. Forutsetninger De ovenstående målsettinger vil kreve at vi inngår forpliktende avtale(r) på konkrete områder og prosjekter. I forbindelse med antakelse om økt konkurranseutsetting på flere av våre områder høsten 2014, vil det være en forutsetning at de 4 bedriftene samarbeider om felles anbud i Vestfold, og evt. andre fylker som er interessante. Signering av denne avtalen vil også få konsekvenser for øvrige anbudsarbeider - for eksempel ARR, KIB, sykefravær, introprogram etc. En signering medfører at man også på disse områdene leverer inn anbud i fellesskap. En slik forpliktelse er en forutsetning for å kunne etablere et åpent og transparent lederskap bedriftene imellom. I anbud som ikke er fylkesdekkende - eller anbud som er fylkesdekkende, men som kan leveres fra en lokasjon skal partene bli enige om hvem som leverer anbudet. Bruk av felles ressurser etter avtale i tiltaksgjennomføring er som nevnt viktig. Etablere felles ledermøter fast, og dialogmøter/faglige arenaer etter behov og evt. felles styresamlinger etter behov. Profilere og framsnakke hverandre der dette er naturlig vedr. mulige oppdrag og samarbeidsforhold. Intensjonsavtalen gjelder til Innen dette tidspunkt er målet at det skal etableres en langsiktig avtale som regulerer samarbeidet mellom attføringsbedriftene i Vestfold. I avtaleperioden fram til vil det kunne være naturlig å inngå forpliktende samarbeide med andre aktører. I en slik situasjon skal partene komme sammen og evt. beslutte dette i fellesskap.

4 Larvik/Sandefjord/Tønsberg/Horten, 15. juni 2014 for ifokus AS for Fønix AS Bjørn Walle Styrets leder Tor Steinar Mathiassen Styrets leder Hans Jørgen Johnsen Daglig leder Toril Gogstad Adm. direktør for Velle Utvikling AS for JobbIntro AS Henrich Nicolai Henriksen Styrets leder Kristin Hovden Styrets leder Per Harstad Daglig leder Gro Merethe Rørvig Daglig leder

5 Vedlegg - Kort presentasjon av respektive selskaper: ifokus AS Organisasjonsnummer Virksomheter - ifokus ifokus AS (100% eiet av Larvik komune) ivekst AS (100% eiet datterselskap) Damgården AS (20% eierandel) Attføring 298 plasser 2014 Ingen intern produksjon ARR konkuranseutsatt samarbeid Fønix AS/JobbIntro AS Jeg-gjør-forskjellen sykefravær IA-bedrifter Barnehager 308 barn fordelt på 4 barnehager 3 barnehager bra plassert 1 litt i «utkanten» - eier lokalene og 3 av tomtene 1 av tomtene er festeavtale med kommunen Virksomhet - ivekst 49 VTA-plasser Produksjon av ulike produkter/tjenester 6-8 lærekandidater Praksisplass for elever ved videregående skole (VG1 og VG2) Eier bygningsmasse og tomt Antall ansatte Omsetning/resultat 2013 ifokus AS Omsetning kr 89,1 mill. Res. før finans (kr 5,0 mill) ivekst AS Omsetning kr 13,3 mill. Res. før finans kr 0,8 mill. Budsjett omsetning/resultat 2014 ifokus AS Omsetning kr 90,8 mill. Res. før finans kr 2,9 mill ivekst AS Omsetning kr 13,8 mill. Res. før finans kr 0,4 mill. Langsiktig gjeld Pr kr 33,3 mill. Husbanken nedbetaling 20 år Største kontrakter Leieavtale administrasjonsbygg ca kr 3,8 mill/år TechNet drift av datasystem ca 1,5 mill/år Accept Renhold vask av barnehagene ca kr 1,4 mill/år Visma regnskap/lønn ca kr 1,0 mill/år

6 Fønix AS Organisasjonsnummer Fønix AS Virksomheter - Fønix Antall ansatte Omsetning/resultat 2013 Budsjett omsetning/resultat 2014 Langsiktig gjeld Største kontrakter

7 Velle Utvikling AS Organisasjonsnummer Velle Utvikling AS Virksomheter Velle Utvikling Attføring: 239 Tiltaksplasser Lokalisert i Tønsberg, Sandefjord, Stokke, Sande kommune Mekanisk verksted /adm i Tbg, Bensinstasjon(Statoil)+ avd ktr i Sfj, 2 barnehager i Stokke, 1 barnehage i Tbg, 1 barnehage i Sande. Kantinedrift i Sfj og Tbg. Antall ansatte Omsetning/resultat 2013 Velle Utvikling AS. Omsetning millioner kroner Resultat før finans ( ordinært årsresultat) Budsjett omsetning/resultat 2014 Omsetning Resultat Langsiktig gjeld Ingen Største kontrakter Leieavtale festetomt, Tbg kommune: (vi eier bygg) Leieavtale av bygg 4 barnehager (Drift IT : )

8 JobbIntro AS Organisasjonsnummer JobbIntro AS Virksomheter - Antall ansatte Omsetning/resultat 2013 Budsjett omsetning/resultat 2014 Langsiktig gjeld Største kontrakter

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS 2012 13

Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS 2012 13 Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS 2012 13 INNHOLD 1 SITUASJONSANALYSE 1.1 Interne arbeidsbetingelser 1.2 Eksterne arbeidsbetingelser 1.3 SOFT-analyse 2 FORRETNINGSIDÉ OG VISJON 3 MÅLFORMULERING

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING 2011 START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet, resultater

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008

Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran. Gran, 28. april 2008 Interimsstyret for næringshage på Hadeland v/ Gunnar Haslerud 2750 Gran Gran, 28. april 2008 Gran kommune v/ ordfører Inger Staxrud Lunner kommune v/ ordfører Anders Larmerud Jevnaker kommune v/ ordfører

Detaljer