Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013"

Transkript

1 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår Gro Merethe Rørvig

2 Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter og forbedringspunkter... 2 Resultater - NAV Horten 1. halvår Undersøkelse ansatte JobbIntro... 7 Kommentar til undersøkelse blant ansatte... 7 Resultater ansatte 1. halvår Hvilken avdeling tilhører du?... 7 Brukerundersøkelse deltakere attføring og jobbsøkere Oppsummering - brukerundersøkelse Resultat - Brukerundersøkelse 1.halvår Brukerundersøkelse arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Oppsummering bevarings- og forbedringsområder VTA Resultat - Brukerundersøkelse VTA side 1

3 Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført Disse undersøkelsene er gjennomført i 2013, innen 1. september: Kundeundersøkelse NAV Ansattundersøkelse om tjenesteleveranser Brukerundersøkelse deltakere kurs og attføring (løpende) Brukerundersøkelse VTA Vi bruker Survey Xact, som system for undersøkelsene, unntatt for VTA. Der har vi brukt et papirskjema, med lukket svarkonvolutt. Kundeundersøkelse NAV Horten Hva ønsker vi med undersøkelsen? Å se hvordan NAV Horten oppfatter oss som leverandør og samarbeidspartner. Er de fornøyd med tjenestene vi leverer, og er det områder vi kan bli bedre på? Resultatene av undersøkelsen er gjennomgått med ansatte hos JobbIntro. Vi har jobbet i grupper med å sammenlikne resultatene fra denne undersøkelsen, opp mot en undersøkelse blant ansatte, hvor vi har kartlagt egen oppfatning av den jobben vi gjør for NAV. Hvem er spurt? Ansatte og ledere i Oppfølgingsavdelingen og Brukersenteret. Det er disse avdelingene vi samarbeider mest med, primært Oppfølgingsavdelingen. Svarandel Det er til sammen 64 ansatte ved NAV Horten som har fått undersøkelsen, og 49 som har svart. Dette gir en svarandel på 77%. Undersøkelsen foregikk i mai/juni. Oppsummering av bevaringspunkter og forbedringspunkter På personalseminar i begynnelsen av september, har vi valgt ut følgende tre bevaringsområder i forhold til samarbeidet med NAV: Bevaringspunkter: Fortsette å levere i henhold til bestilling fra NAV, ha fokus på merverdien som ligger i en god sluttrapport. Fortsatt fokus på kompetansebygging blant JobbIntros ansatte, ift veiledningsmetodikk. Fortsette å informere deltakere om plikter og rettigheter Forbedringspunkter: Bli enda bedre på individuelle tilpasninger for deltakerne/synliggjøre at vi foretar slike tilpasninger. Synliggjøre innholdet i tjenestene vi leverer og vår kompetanse, også når vi videreutvikler eller utvikler noe nytt. Styrke samarbeidet vårt med andre aktører og næringslivet. Synliggjøre det samarbeidet vi har i dag. side 2

4 Resultater - NAV Horten 1. halvår 2013 Hvilken avdeling tilhører du? Hvordan opplever du følgende hos JobbIntro: - Har du oversikt over hva JobbIntro tilbyr av tjenester? - Synes du at JobbIntro arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? side 3

5 - Synes du at JobbIntro samarbeider nok med andre aktører? Kommentarer: Stort sett ok det hele. Synes av og til på enkelte tiltak at det brukes maks tid og at det blir gitt feil signaler til brukerne, hvor kanskje JobbIntro burde tatt kontakt med saksbehandler før de uttalte seg i det hele tatt. Dersom det er NAV som menes med andre aktører, er svaret: I stor grad JobbIntro bør kanskje knytte fler kontakter mot private bedrifter. Det er mange som er i AB og ikke får jobber, heller ikke praksisplasser JEG STELLERMEDJOBBSØKE KURS OG DET SYNES JEG GÅR GREIT Bedre kundeoppfølging og informasjon. - Har du inntrykk av at JobbIntro gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? side 4

6 - Synes du JobbIntro er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? - Synes du at JobbIntro i tilstrkkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Kommentarer: Viktig å prøves ut i det de IKKE kan jobbe med Settes for lite krav til medvirkning fra bruker i forhold til rett til ytelser fra NAV. Lite krav til oppmøte i arbeidspraksis. Manglende barnepass kan f.eks ikke godkjennes som gyldig fraværsgrunn. Mulig for lite krav til bruker oma t de selv må skaffe relevant arbeidpraksis med klare tidsfrister. For lite arbeidspraksis i bedrift, usikkert utbytte av APS rent forskningsmessig. Liten grad av samarbeid med leger/andre behandlere. Ofte for raske konklusjoner i forhold til arbeidsuførhet. Rapporter kunne med fordel endres mer i samsvar med NAV sine arbeidsevnevurderinger. Alltfor lang ventetid inn i tiltak og svært uheldig med opphold mellom tiltak. Brukere holdes for lenge i tiltak og på stønad fra NAV. se forrige kommentar. NAV Horten får stadig tilbakemelding fra brukere som sier de ikke har hatt noe særlig utbytte av oppholdet. jeg REGNER MED AT SPØRSMÅLENE GJELDER DE INSTITUSJONSLLE TILTAKENE OG ER DERFOR IKKE OPPDATERT-NÅRDET GJELDER JOBBSØKEKURSENE ER DET GREIT. Sett litt mer på alternative løsninger for den enkelte. side 5

7 - Synes du JobbIntro har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene de gjør? - Synes du at JobbIntro har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? - Opplever du at JobbIntro leverer i henhold til bestillingen til NAV? Kommentarer: Viser til forrige kommentarer. Burde stilles mer krav til brukerne for deltakelse i tiltak og rett til ytelser fra NAV. Rapporter burde vært mer i samsvar med AEV. I stor grad, men det er enkelte industriting innen sveis,meksniske fag, produksjon elektronikk etc hvor det mangles plasser slik jeg ser det. Som før sagt. Noen brukere mener de ikke har noe utbytte av oppholdet ved JobbIntro Ofte er bestillinger noe "ulne". Det kommer ikke helt klart fram hva som ønskes. NÅRDET GJELDER JOBBSØKE KURSENE I STOR GRAD. side 6

8 Undersøkelse ansatte JobbIntro Når ble undersøkelsen gjennomført? Juni-august 2013 Svarandel 34 ansatte fikk undersøkelsen tilsendt, og 31 ansatte svarte. Dette gir en svarandel på 91%. Kommentar til undersøkelse blant ansatte Vi ser at vi generelt vurderer oss selv noe høyere enn NAV gjør. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi har en overdrevet sterk selvtillit, men at vi tror at NAV kjenner bedre til hvordan vi jobber, enn det de faktisk gjør. For eksempel hvis NAV synes vi har for lite samarbeid med næringslivet og andre aktører, kan det være fordi vi ikke er flinke nok til å synliggjøre hvem vi samarbeider med og hvordan. Resultater ansatte 1. halvår 2013 Hvilken avdeling tilhører du? Hvordan opplever du følgende hos JobbIntro: - Har du oversikt over hva JobbIntro tilbyr av tjenester? side 7

9 - Synes du at JobbIntro arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? - Synes du at JobbIntro samarbeider nok med andre aktører? Kommentarer: Tror vi fortsatt har mye å lære om tjenesteutvikling. Vi kan helt klart bli enda bedre på å samarbeide med andre aktører innen vårt eget og tilgrensende fagmiljøer. - Har du inntrykk av at JobbIntro gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? side 8

10 - Synes du JobbIntro er er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? - Synes du at JobbIntro i tilstrkkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Kommentarer: Kan kanskje miste noe av den enkeltes behov av syne i gruppeopplegg, og det gjelder alltid å ha fokus på å tilpasse til hver enkelt person vi jobber med. har ikke oversikt over første spm, litt uklart - Synes du JobbIntro har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene de gjør? side 9

11 - Synes du at JobbIntro har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? - Opplever du at JobbIntro leverer i henhold til bestillingen til NAV? Brukerundersøkelse deltakere attføring og jobbsøkere Når ble undersøkelsen gjennomført? Deltakere skal svare på undersøkelsen etter hvert som de slutter i et tiltak. Det vil si at flere deltakere kan komme til å svare på den samme undersøkelsen flere ganger, men vil krysse av for hvilket tiltak de har deltatt i. Undersøkelsen har vært åpen i perioden januar til juni. Svarandel 198 deltakere har avsluttet et tiltak eller kurs i perioden. Av disse er det 114 personer som har fått tilsendt undersøkelsen, og 54 har svart (hvorav 7 bare delvis). Totalt gir dette en svarandel på 27%. Den lave svarandelen skyldes delvis problemer med linken til undersøkelsen, som deltakerne fikk tilsendt. Det tok tid før dette ble avdekket. Vi har jobbet med bevisstgjøring av viktigheten med å bruke undersøkelsen, og regner med økt svarandel i 2. halvår. Hvem svarer? Deltakere i alle arbeidsmarkedstiltak, både skjermede og konkurranseutsatte tjenester. Vi har mulighet til å ta ut rapporter på teamnivå, til bruk i internt forbedringsarbeid. Oppsummering - brukerundersøkelse Siden svarandelen er så lav, anser vi at undersøkelsen er lite relevant. Dersom vi ser tiltakene hver for seg, er det noe høyere svarandel innenfor enkelte tiltak, og disse teamene kan ha nytte av å analysere resultatene. Uavhengig av dette, er det alltid nyttig og ofte hyggelig å lese fritekstkommentarene til deltakere. side 10

12 Resultat - Brukerundersøkelse 1.halvår 2013 Hvilket tiltak har du vært tilknyttet? Har du deltatt på kursaktivitet, vært i praksis i annen bedrift, eller i praksis internt på JobbIntro? Her kan du velge flere svar! Kursaktivitet på JobbIntro - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra min veileder Kursaktivitet på JobbIntro - Temaene i kurset var interessante side 11

13 Kursaktivitet på JobbIntro - Jeg vil ha nytte av kunnskapen som kurset har gitt meg Kommentarer Jeg er litt usikker her, siden jeg bare var i samtale med veileder 1 gang i uken, men er veldig fornøyd med veileder og opplegget. Da mye av temaene var rettet mot innføring i videre arbeid og det ikke er aktuelt for meg var det lite temaer som var aktuelle for meg. I perioder var en kursleder mye borte (kurs bla.). Da ble det vanskelig å belage seg på veiledning. Men ellers veldig engasjerte kursledere med fokus på å finne løsninger. Terningkast 7! Jeg syntes det var slett oppfølging av veilederne,det ble byttet 3 ganger, og jeg ble IKKE hørt. Alt ble avklart over hodet mitt. Var med to dager på avklaringskursets karriereveiledning hvor vi gikk gjennom Riasec-tester. Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra arbeidsleder Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Arbeidsoppgavene var meningsfylte side 12

14 Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Arbeidsutprøvingen var tilrettelagt for meg Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Det ble gitt god innføring i utførelsen av arbeidsoppgavene Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Jeg vil ha nytte av erfaringene som arbeidsutprøvingen har gitt meg Kommentarer Oppgavene var godt kjente og ikke kompliserte og gir meg ikke noe spesielle nye kunnskaper. Jeg fikk ikke den avklaringen jeg skulle hatt. Skulle ha prøvd meg ut med å kunne stå, sitte, og bevege meg rundt, for å prøve ut knærne, men det ble til at jeg bare ble sittende. Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra arbeidsgiver side 13

15 Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Jeg er fornøyd med oppfølgingen fra veileder Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Arbeidsoppgavene var meningsfylte Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Arbeidsutprøvingen var tilrettelagt for meg Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Jeg vil ha nytte av erfaringen som arbeidsutprøvingen har gitt meg side 14

16 Aktivitetsplan - Jeg er gitt mulighet til å utforme min egen aktivitetsplan Aktivitetsplan - Jeg opplever at jeg har fått hjelp til å følge opp tiltakene i aktivitetsplanen Aktivitetsplan - Jeg har nådd noen av målene i aktivitetsplanen min Kommentarer God dialog og veiledning i forhold til aktivitetsplanen. Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg har fått informasjon om JobbIntro i forkant av tiltaket side 15

17 Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg valgte selv å delta i tiltaket Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg opplevde at nettverket rundt meg samarbeidet (NAV, JobbIntro, fastlege, øvrige) Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg er blitt informert om mine rettigheter og plikter som deltaker Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg vet hvordan jeg skal klage hvis jeg er misfornøyd med tilbudet hos JobbIntro. Kommentarer Grunnen til det var at jeg ikke deltok på kurset med de andre kursdeltakeren, jeg var i særstilling pga helse min. Jeg er fornøyd med det som var og håper jeg kommer videre i avklaringsprosessen nå. Vet ikke hvordan jeg klager, men jeg trenger ikke klage. Er fornøyd med opplegg og tilrettelegging side 16

18 Jeg vet ikke hvordan jeg skal klage Jeg kunne sikkert lært mere om det å klage men har vært/er lite opptatt av det:) Svært godt samarbeid og dialog med veileder. Vært trygg på dialogen mellom Nav og veileder også:-) Oppsummering fra perioden - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra veileder Oppsummering fra perioden - Jeg synes tiltaket har vært / er tilpasset meg og mine behov Oppsummering fra perioden - Tiden på JobbIntro har hatt en positiv innvirkning på livet mitt Oppsummering fra perioden - Jeg opplever at JobbIntro har hjulpet meg nærmere jobb og arbeidslivet side 17

19 Oppsummering fra perioden - Mine forventninger til JobbIntro har blitt innfridd på en positiv måte Kommentarer Jeg har håp om at ting ordner seg på en eller annen måte. :-) Føler jobbintro/veileder har hvert med til å hjelpe meg,men arbeidsplassen jeg hadde hjalp ikke så mye til. Var ikke aktuelt med videre arbeid. Jeg har fått avklart at jeg kansje ikke skal tilbake i vanlig arbeid. Dette er også en viktig prosess å bli veiledet i. Tida på Jobbintro har vært helt utrolig bra! Jeg ble sendt hit uten at jeg egentlig ønsket det selv, men jeg er så takknemlig for at jeg havnet her! Har blitt møtt på en helt unik og positiv måte, har fått utrolig god oppfølging av veilederen min. Det har snudd opp ned på hele livet mitt, har fått mot og guts til å drømme og håpe på at jeg kan fungere i arbeidslivet i framtida. Jeg er svært godt fornøyd med oppfølgingen fra veileder. God støtte og veiledning, med både push der jeg trengte og brems der jeg burde bremse. En trygg dialog som har hjulpet godt i en usikker tid. Jeg føler meg tryggere på prosessen videre etter dette:-) Om undersøkelsen - I hvilken grad mener du at denne undersøkelsen er god i forhold til å måle din tilfredshet som deltaker? Kommentarer Lite spørsmål for de som det ikke er aktuelt for med videre arbeid. vanskelig å si, fordi det er en standard undersøkelse som skal passe til alle, men det er bra nok Brukerundersøkelse arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Hvem har deltatt, og hvor mange? Alle deltakere i tiltaket har fått tildelt undersøkelsen i papirformat. Flere kunne sikkert svart elektronisk, men for å sikre anonymitet, valgte vi å la alle svare på papir. Dette gjorde nok enklere å få hjelp hjemme eller i boligen, for de som trenger det. Alle kunne svare i nøytrale konvolutter. Undersøkelsen ble sendt ut til 42 arbeidstakere, og 39 svarte. God deltakelse med andre ord, med en svarandel på 93%. Undersøkelsen ble gjennomført i august side 18

20 Oppsummering bevarings- og forbedringsområder VTA Arbeidslederne jobbet i grupper på vårt personalseminar, for å analysere resultatet av undersøkelsen, og for å se hva vi skal forsterke og hva vi kan forbedre. Vi fikk mange gode svar og tilbakemeldinger fra deltakerne som er nyttige å ta med videre. Veldig hyggelig er det også å registrere at de fleste er svært fornøyd med arbeidsplassen sin! Bevaringsområder Arbeidstakerne opplever å bli godt ivaretatt av arbeidslederne. De synes de får den hjelpen de trenger og er fornøyde med arbeidsoppgavene sine. Vi må fortsette å rose De føler seg trygge på arbeidsplassen og trives i miljøet Forbedringsområder Som ansatte kan vi bli flinkere til å bruke og følge opp målene i den enkeltes aktivitetsplan. Være bevisste på at mange ønsker å lære noe nytt, mens andre liker å jobbe med det samme. Gi mer konkret informasjon om bedriften. Gjerne bruke to-møtet på fredager til dette. Fortsatt jakte på relevante og utviklende arbeidsoppgaver Resultat - Brukerundersøkelse VTA 2013 Hvilken avdeling tilhører du? Spørsmål - Jeg trives på jobben side 19

21 Spørsmål - Jeg er fornøyd med arbeidstiden Spørsmål - Jeg kan si det jeg mener på arbeidsplassen min Spørsmål - Jeg får skryt for jobben jeg gjør Spørsmål - Jeg kan snakke med arbeidslederne på avdelingen når jeg trenger det side 20

22 Spørsmål - Jeg kan bestemme mine mål i aktivitetsplanen Spørsmål - Jeg opplever at kollegaene mine bryr seg om meg Spørsmål - Jeg får være med å bestemme arbeidsoppgavene mine Spørsmål - Jeg får hjelp til arbeidet når jeg trenger det side 21

23 Spørsmål - Jeg lærer nye ting på jobben og får utvikle meg Spørsmål - Jeg er fornøyd med oppgavene jeg får Spørsmål - Jeg får vite hva som skjer på jobb Spørsmål - Arbeidslederne på avdelingen følger meg opp på en god måte side 22

24 Spørsmål - Jeg samarbeider godt med arbeidslederne Spørsmål - Jeg vet hvordan jeg kan klage hvis jeg trenger det Spørsmål - Jeg kjenner rettighetene mine som arbeidstaker ved JobbIntro Spørsmål - Jeg kjenner pliktene mine som arbeidstaker ved JobbIntro side 23

25 Spørsmål - Jeg synes jobben min er en viktig del av livet mitt Her kan du skrive det du ønsker om jobben din Jeg syns:1. at jeg kunne fått mer lønn fra JobbIntroo for den jobben jeg gjør på kjøkkenet. 2. At jeg blir mer hørt og respektert for det jeg sier og gjør. 3. At klagene jeg får, blir stoppet helt. Jeg er lei av å få klager for bagateller. Disse tre punktene som jeg har nevnt, gjør at jeg mistrives på jobben. Så jeg håper det blir forandringer, for da hadde jeg trives bedre på jobben. Jeg trives godt. Det burde vært litt mere valgfritt når en føler at en trenger litt avveksling fra sin faste jobb! Kantina er bra men kinne også noen ganger vært bedre. Det er kjempe fint at vi drar på tur en gang i året. Det er også kjempebra at de som trenger det, får hjelp med transport til og fa jobben. Jeg er kjempe, kjempe glad i jobben min + alle arbeidskollegaene. Jeg synes Jobb Intro er en kjempefin arbeidsplass, som jeg håper at mange andre også kan få samme sjanse som meg. Kjempefint miljø og arbeidsplass Jeg synes det er gøy. Jeg er godt fornøyd med samarbeidet At det vil eksistere i masse år til, for det er mange flere som trenger dette tilbudet her i Horten Jeg har lyst å komme meg videre. Å jobbe med noe annet utenfor JobbIntro side 24

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016

JobbIntro as. Strategiplan 2013-2016 JobbIntro as Strategiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Viktigste satsningsområder for perioden... 3 Lederskap... 4 Ansatte... 5 Rettigheter... 6 Etikk... 6 Partnerskap... 6 Deltakelse...

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009 1 Evaluering av kurs Varme Arbeider Analyse av egne innsamlede data gjennomført for v/ Monica Varan Prosjektinformasjon har selv gjennomført telefonintervju med deltakere på kurset Varme arbeider. Svarene

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse. Til rette vedkommende 22.08.2011 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 /

Anonymisert versjon av ombudets uttalelse. Til rette vedkommende 22.08.2011 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 / Til rette vedkommende Vår ref. 10/2188-13 /SF-801, SF-822, SF- 472, SF-902, SF-974 / Dato: 22.08.2011 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide

Karrierekurs. et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart. Dag Eide Karrierekurs et Kvalifiseringsprogram utarbeidet av Durapart Dag Eide Bakgrunn for prosjektet/kurset Ønske fra NAV om å gjøre noe med gruppen langtidssosialklienter spesielt ungdom Kravspek. ble utarbeidet

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Enhet for voksenopplæring. Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE)

Enhet for voksenopplæring. Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE) Enhet for voksenopplæring Samarbeidsprosjektet NAV - EVO (SNE) Initiativ Prosjektet ble igangsatt i 2011 i et samarbeid mellom NAV i Trondheim og Enhet for voksenopplæring (EVO). Det var behov for et tilbud

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Registrering i CAPITECH 4. Registrering av info. i lister og statistikk 5. Vurdering av søknad 6. Eventuelt avslag 7. Ved inntak 8. Oppstartsmelding 9. Eventuell

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Erfaringer fra gjennomføring av planleggingsmøter, evaluering og tiltaksmøter

Erfaringer fra gjennomføring av planleggingsmøter, evaluering og tiltaksmøter Erfaringer fra gjennomføring av planleggingsmøter, evaluering og tiltaksmøter Skrivet er ment som støtte, og ikke som en fastlåst mal Planleggingsmøte(r) Antall møter, møteinnhold og struktur vil være

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 121 bedriftsmedlemmer (113). Inn/ut 2011: 14/16 Inn/ut 2012: 11/1 15 personlige medlemmer, hvorav 4 senior (9) 3 studentmedlemmer (2) Fordeling

Detaljer

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste Gardermoen 15.01.10 Delseminar D Kl. 10.15 11.30 Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS Et suksesseksempel til deltakers beste Hilde L. Haugum, Leder Brukeroppfølging NAV Larvik Anita Saga, Nestleder

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 9 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 9 Hva mener du? I dette kapittelet har Maombi fått språkpraksisplass i en frisørsalong, og Christian har

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer