Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013"

Transkript

1 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår Gro Merethe Rørvig

2 Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter og forbedringspunkter... 2 Resultater - NAV Horten 1. halvår Undersøkelse ansatte JobbIntro... 7 Kommentar til undersøkelse blant ansatte... 7 Resultater ansatte 1. halvår Hvilken avdeling tilhører du?... 7 Brukerundersøkelse deltakere attføring og jobbsøkere Oppsummering - brukerundersøkelse Resultat - Brukerundersøkelse 1.halvår Brukerundersøkelse arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Oppsummering bevarings- og forbedringsområder VTA Resultat - Brukerundersøkelse VTA side 1

3 Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført Disse undersøkelsene er gjennomført i 2013, innen 1. september: Kundeundersøkelse NAV Ansattundersøkelse om tjenesteleveranser Brukerundersøkelse deltakere kurs og attføring (løpende) Brukerundersøkelse VTA Vi bruker Survey Xact, som system for undersøkelsene, unntatt for VTA. Der har vi brukt et papirskjema, med lukket svarkonvolutt. Kundeundersøkelse NAV Horten Hva ønsker vi med undersøkelsen? Å se hvordan NAV Horten oppfatter oss som leverandør og samarbeidspartner. Er de fornøyd med tjenestene vi leverer, og er det områder vi kan bli bedre på? Resultatene av undersøkelsen er gjennomgått med ansatte hos JobbIntro. Vi har jobbet i grupper med å sammenlikne resultatene fra denne undersøkelsen, opp mot en undersøkelse blant ansatte, hvor vi har kartlagt egen oppfatning av den jobben vi gjør for NAV. Hvem er spurt? Ansatte og ledere i Oppfølgingsavdelingen og Brukersenteret. Det er disse avdelingene vi samarbeider mest med, primært Oppfølgingsavdelingen. Svarandel Det er til sammen 64 ansatte ved NAV Horten som har fått undersøkelsen, og 49 som har svart. Dette gir en svarandel på 77%. Undersøkelsen foregikk i mai/juni. Oppsummering av bevaringspunkter og forbedringspunkter På personalseminar i begynnelsen av september, har vi valgt ut følgende tre bevaringsområder i forhold til samarbeidet med NAV: Bevaringspunkter: Fortsette å levere i henhold til bestilling fra NAV, ha fokus på merverdien som ligger i en god sluttrapport. Fortsatt fokus på kompetansebygging blant JobbIntros ansatte, ift veiledningsmetodikk. Fortsette å informere deltakere om plikter og rettigheter Forbedringspunkter: Bli enda bedre på individuelle tilpasninger for deltakerne/synliggjøre at vi foretar slike tilpasninger. Synliggjøre innholdet i tjenestene vi leverer og vår kompetanse, også når vi videreutvikler eller utvikler noe nytt. Styrke samarbeidet vårt med andre aktører og næringslivet. Synliggjøre det samarbeidet vi har i dag. side 2

4 Resultater - NAV Horten 1. halvår 2013 Hvilken avdeling tilhører du? Hvordan opplever du følgende hos JobbIntro: - Har du oversikt over hva JobbIntro tilbyr av tjenester? - Synes du at JobbIntro arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? side 3

5 - Synes du at JobbIntro samarbeider nok med andre aktører? Kommentarer: Stort sett ok det hele. Synes av og til på enkelte tiltak at det brukes maks tid og at det blir gitt feil signaler til brukerne, hvor kanskje JobbIntro burde tatt kontakt med saksbehandler før de uttalte seg i det hele tatt. Dersom det er NAV som menes med andre aktører, er svaret: I stor grad JobbIntro bør kanskje knytte fler kontakter mot private bedrifter. Det er mange som er i AB og ikke får jobber, heller ikke praksisplasser JEG STELLERMEDJOBBSØKE KURS OG DET SYNES JEG GÅR GREIT Bedre kundeoppfølging og informasjon. - Har du inntrykk av at JobbIntro gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? side 4

6 - Synes du JobbIntro er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? - Synes du at JobbIntro i tilstrkkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Kommentarer: Viktig å prøves ut i det de IKKE kan jobbe med Settes for lite krav til medvirkning fra bruker i forhold til rett til ytelser fra NAV. Lite krav til oppmøte i arbeidspraksis. Manglende barnepass kan f.eks ikke godkjennes som gyldig fraværsgrunn. Mulig for lite krav til bruker oma t de selv må skaffe relevant arbeidpraksis med klare tidsfrister. For lite arbeidspraksis i bedrift, usikkert utbytte av APS rent forskningsmessig. Liten grad av samarbeid med leger/andre behandlere. Ofte for raske konklusjoner i forhold til arbeidsuførhet. Rapporter kunne med fordel endres mer i samsvar med NAV sine arbeidsevnevurderinger. Alltfor lang ventetid inn i tiltak og svært uheldig med opphold mellom tiltak. Brukere holdes for lenge i tiltak og på stønad fra NAV. se forrige kommentar. NAV Horten får stadig tilbakemelding fra brukere som sier de ikke har hatt noe særlig utbytte av oppholdet. jeg REGNER MED AT SPØRSMÅLENE GJELDER DE INSTITUSJONSLLE TILTAKENE OG ER DERFOR IKKE OPPDATERT-NÅRDET GJELDER JOBBSØKEKURSENE ER DET GREIT. Sett litt mer på alternative løsninger for den enkelte. side 5

7 - Synes du JobbIntro har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene de gjør? - Synes du at JobbIntro har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? - Opplever du at JobbIntro leverer i henhold til bestillingen til NAV? Kommentarer: Viser til forrige kommentarer. Burde stilles mer krav til brukerne for deltakelse i tiltak og rett til ytelser fra NAV. Rapporter burde vært mer i samsvar med AEV. I stor grad, men det er enkelte industriting innen sveis,meksniske fag, produksjon elektronikk etc hvor det mangles plasser slik jeg ser det. Som før sagt. Noen brukere mener de ikke har noe utbytte av oppholdet ved JobbIntro Ofte er bestillinger noe "ulne". Det kommer ikke helt klart fram hva som ønskes. NÅRDET GJELDER JOBBSØKE KURSENE I STOR GRAD. side 6

8 Undersøkelse ansatte JobbIntro Når ble undersøkelsen gjennomført? Juni-august 2013 Svarandel 34 ansatte fikk undersøkelsen tilsendt, og 31 ansatte svarte. Dette gir en svarandel på 91%. Kommentar til undersøkelse blant ansatte Vi ser at vi generelt vurderer oss selv noe høyere enn NAV gjør. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi har en overdrevet sterk selvtillit, men at vi tror at NAV kjenner bedre til hvordan vi jobber, enn det de faktisk gjør. For eksempel hvis NAV synes vi har for lite samarbeid med næringslivet og andre aktører, kan det være fordi vi ikke er flinke nok til å synliggjøre hvem vi samarbeider med og hvordan. Resultater ansatte 1. halvår 2013 Hvilken avdeling tilhører du? Hvordan opplever du følgende hos JobbIntro: - Har du oversikt over hva JobbIntro tilbyr av tjenester? side 7

9 - Synes du at JobbIntro arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? - Synes du at JobbIntro samarbeider nok med andre aktører? Kommentarer: Tror vi fortsatt har mye å lære om tjenesteutvikling. Vi kan helt klart bli enda bedre på å samarbeide med andre aktører innen vårt eget og tilgrensende fagmiljøer. - Har du inntrykk av at JobbIntro gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? side 8

10 - Synes du JobbIntro er er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? - Synes du at JobbIntro i tilstrkkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Kommentarer: Kan kanskje miste noe av den enkeltes behov av syne i gruppeopplegg, og det gjelder alltid å ha fokus på å tilpasse til hver enkelt person vi jobber med. har ikke oversikt over første spm, litt uklart - Synes du JobbIntro har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene de gjør? side 9

11 - Synes du at JobbIntro har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? - Opplever du at JobbIntro leverer i henhold til bestillingen til NAV? Brukerundersøkelse deltakere attføring og jobbsøkere Når ble undersøkelsen gjennomført? Deltakere skal svare på undersøkelsen etter hvert som de slutter i et tiltak. Det vil si at flere deltakere kan komme til å svare på den samme undersøkelsen flere ganger, men vil krysse av for hvilket tiltak de har deltatt i. Undersøkelsen har vært åpen i perioden januar til juni. Svarandel 198 deltakere har avsluttet et tiltak eller kurs i perioden. Av disse er det 114 personer som har fått tilsendt undersøkelsen, og 54 har svart (hvorav 7 bare delvis). Totalt gir dette en svarandel på 27%. Den lave svarandelen skyldes delvis problemer med linken til undersøkelsen, som deltakerne fikk tilsendt. Det tok tid før dette ble avdekket. Vi har jobbet med bevisstgjøring av viktigheten med å bruke undersøkelsen, og regner med økt svarandel i 2. halvår. Hvem svarer? Deltakere i alle arbeidsmarkedstiltak, både skjermede og konkurranseutsatte tjenester. Vi har mulighet til å ta ut rapporter på teamnivå, til bruk i internt forbedringsarbeid. Oppsummering - brukerundersøkelse Siden svarandelen er så lav, anser vi at undersøkelsen er lite relevant. Dersom vi ser tiltakene hver for seg, er det noe høyere svarandel innenfor enkelte tiltak, og disse teamene kan ha nytte av å analysere resultatene. Uavhengig av dette, er det alltid nyttig og ofte hyggelig å lese fritekstkommentarene til deltakere. side 10

12 Resultat - Brukerundersøkelse 1.halvår 2013 Hvilket tiltak har du vært tilknyttet? Har du deltatt på kursaktivitet, vært i praksis i annen bedrift, eller i praksis internt på JobbIntro? Her kan du velge flere svar! Kursaktivitet på JobbIntro - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra min veileder Kursaktivitet på JobbIntro - Temaene i kurset var interessante side 11

13 Kursaktivitet på JobbIntro - Jeg vil ha nytte av kunnskapen som kurset har gitt meg Kommentarer Jeg er litt usikker her, siden jeg bare var i samtale med veileder 1 gang i uken, men er veldig fornøyd med veileder og opplegget. Da mye av temaene var rettet mot innføring i videre arbeid og det ikke er aktuelt for meg var det lite temaer som var aktuelle for meg. I perioder var en kursleder mye borte (kurs bla.). Da ble det vanskelig å belage seg på veiledning. Men ellers veldig engasjerte kursledere med fokus på å finne løsninger. Terningkast 7! Jeg syntes det var slett oppfølging av veilederne,det ble byttet 3 ganger, og jeg ble IKKE hørt. Alt ble avklart over hodet mitt. Var med to dager på avklaringskursets karriereveiledning hvor vi gikk gjennom Riasec-tester. Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra arbeidsleder Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Arbeidsoppgavene var meningsfylte side 12

14 Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Arbeidsutprøvingen var tilrettelagt for meg Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Det ble gitt god innføring i utførelsen av arbeidsoppgavene Arbeidsutprøving internt på JobbIntro - Jeg vil ha nytte av erfaringene som arbeidsutprøvingen har gitt meg Kommentarer Oppgavene var godt kjente og ikke kompliserte og gir meg ikke noe spesielle nye kunnskaper. Jeg fikk ikke den avklaringen jeg skulle hatt. Skulle ha prøvd meg ut med å kunne stå, sitte, og bevege meg rundt, for å prøve ut knærne, men det ble til at jeg bare ble sittende. Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra arbeidsgiver side 13

15 Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Jeg er fornøyd med oppfølgingen fra veileder Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Arbeidsoppgavene var meningsfylte Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Arbeidsutprøvingen var tilrettelagt for meg Arbeidsutprøving eksternt i annen bedrift - Jeg vil ha nytte av erfaringen som arbeidsutprøvingen har gitt meg side 14

16 Aktivitetsplan - Jeg er gitt mulighet til å utforme min egen aktivitetsplan Aktivitetsplan - Jeg opplever at jeg har fått hjelp til å følge opp tiltakene i aktivitetsplanen Aktivitetsplan - Jeg har nådd noen av målene i aktivitetsplanen min Kommentarer God dialog og veiledning i forhold til aktivitetsplanen. Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg har fått informasjon om JobbIntro i forkant av tiltaket side 15

17 Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg valgte selv å delta i tiltaket Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg opplevde at nettverket rundt meg samarbeidet (NAV, JobbIntro, fastlege, øvrige) Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg er blitt informert om mine rettigheter og plikter som deltaker Samarbeid og brukermedvirkning - Jeg vet hvordan jeg skal klage hvis jeg er misfornøyd med tilbudet hos JobbIntro. Kommentarer Grunnen til det var at jeg ikke deltok på kurset med de andre kursdeltakeren, jeg var i særstilling pga helse min. Jeg er fornøyd med det som var og håper jeg kommer videre i avklaringsprosessen nå. Vet ikke hvordan jeg klager, men jeg trenger ikke klage. Er fornøyd med opplegg og tilrettelegging side 16

18 Jeg vet ikke hvordan jeg skal klage Jeg kunne sikkert lært mere om det å klage men har vært/er lite opptatt av det:) Svært godt samarbeid og dialog med veileder. Vært trygg på dialogen mellom Nav og veileder også:-) Oppsummering fra perioden - Jeg er fornøyd med oppfølgingen jeg fikk fra veileder Oppsummering fra perioden - Jeg synes tiltaket har vært / er tilpasset meg og mine behov Oppsummering fra perioden - Tiden på JobbIntro har hatt en positiv innvirkning på livet mitt Oppsummering fra perioden - Jeg opplever at JobbIntro har hjulpet meg nærmere jobb og arbeidslivet side 17

19 Oppsummering fra perioden - Mine forventninger til JobbIntro har blitt innfridd på en positiv måte Kommentarer Jeg har håp om at ting ordner seg på en eller annen måte. :-) Føler jobbintro/veileder har hvert med til å hjelpe meg,men arbeidsplassen jeg hadde hjalp ikke så mye til. Var ikke aktuelt med videre arbeid. Jeg har fått avklart at jeg kansje ikke skal tilbake i vanlig arbeid. Dette er også en viktig prosess å bli veiledet i. Tida på Jobbintro har vært helt utrolig bra! Jeg ble sendt hit uten at jeg egentlig ønsket det selv, men jeg er så takknemlig for at jeg havnet her! Har blitt møtt på en helt unik og positiv måte, har fått utrolig god oppfølging av veilederen min. Det har snudd opp ned på hele livet mitt, har fått mot og guts til å drømme og håpe på at jeg kan fungere i arbeidslivet i framtida. Jeg er svært godt fornøyd med oppfølgingen fra veileder. God støtte og veiledning, med både push der jeg trengte og brems der jeg burde bremse. En trygg dialog som har hjulpet godt i en usikker tid. Jeg føler meg tryggere på prosessen videre etter dette:-) Om undersøkelsen - I hvilken grad mener du at denne undersøkelsen er god i forhold til å måle din tilfredshet som deltaker? Kommentarer Lite spørsmål for de som det ikke er aktuelt for med videre arbeid. vanskelig å si, fordi det er en standard undersøkelse som skal passe til alle, men det er bra nok Brukerundersøkelse arbeidstakere i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Hvem har deltatt, og hvor mange? Alle deltakere i tiltaket har fått tildelt undersøkelsen i papirformat. Flere kunne sikkert svart elektronisk, men for å sikre anonymitet, valgte vi å la alle svare på papir. Dette gjorde nok enklere å få hjelp hjemme eller i boligen, for de som trenger det. Alle kunne svare i nøytrale konvolutter. Undersøkelsen ble sendt ut til 42 arbeidstakere, og 39 svarte. God deltakelse med andre ord, med en svarandel på 93%. Undersøkelsen ble gjennomført i august side 18

20 Oppsummering bevarings- og forbedringsområder VTA Arbeidslederne jobbet i grupper på vårt personalseminar, for å analysere resultatet av undersøkelsen, og for å se hva vi skal forsterke og hva vi kan forbedre. Vi fikk mange gode svar og tilbakemeldinger fra deltakerne som er nyttige å ta med videre. Veldig hyggelig er det også å registrere at de fleste er svært fornøyd med arbeidsplassen sin! Bevaringsområder Arbeidstakerne opplever å bli godt ivaretatt av arbeidslederne. De synes de får den hjelpen de trenger og er fornøyde med arbeidsoppgavene sine. Vi må fortsette å rose De føler seg trygge på arbeidsplassen og trives i miljøet Forbedringsområder Som ansatte kan vi bli flinkere til å bruke og følge opp målene i den enkeltes aktivitetsplan. Være bevisste på at mange ønsker å lære noe nytt, mens andre liker å jobbe med det samme. Gi mer konkret informasjon om bedriften. Gjerne bruke to-møtet på fredager til dette. Fortsatt jakte på relevante og utviklende arbeidsoppgaver Resultat - Brukerundersøkelse VTA 2013 Hvilken avdeling tilhører du? Spørsmål - Jeg trives på jobben side 19

21 Spørsmål - Jeg er fornøyd med arbeidstiden Spørsmål - Jeg kan si det jeg mener på arbeidsplassen min Spørsmål - Jeg får skryt for jobben jeg gjør Spørsmål - Jeg kan snakke med arbeidslederne på avdelingen når jeg trenger det side 20

22 Spørsmål - Jeg kan bestemme mine mål i aktivitetsplanen Spørsmål - Jeg opplever at kollegaene mine bryr seg om meg Spørsmål - Jeg får være med å bestemme arbeidsoppgavene mine Spørsmål - Jeg får hjelp til arbeidet når jeg trenger det side 21

23 Spørsmål - Jeg lærer nye ting på jobben og får utvikle meg Spørsmål - Jeg er fornøyd med oppgavene jeg får Spørsmål - Jeg får vite hva som skjer på jobb Spørsmål - Arbeidslederne på avdelingen følger meg opp på en god måte side 22

24 Spørsmål - Jeg samarbeider godt med arbeidslederne Spørsmål - Jeg vet hvordan jeg kan klage hvis jeg trenger det Spørsmål - Jeg kjenner rettighetene mine som arbeidstaker ved JobbIntro Spørsmål - Jeg kjenner pliktene mine som arbeidstaker ved JobbIntro side 23

25 Spørsmål - Jeg synes jobben min er en viktig del av livet mitt Her kan du skrive det du ønsker om jobben din Jeg syns:1. at jeg kunne fått mer lønn fra JobbIntroo for den jobben jeg gjør på kjøkkenet. 2. At jeg blir mer hørt og respektert for det jeg sier og gjør. 3. At klagene jeg får, blir stoppet helt. Jeg er lei av å få klager for bagateller. Disse tre punktene som jeg har nevnt, gjør at jeg mistrives på jobben. Så jeg håper det blir forandringer, for da hadde jeg trives bedre på jobben. Jeg trives godt. Det burde vært litt mere valgfritt når en føler at en trenger litt avveksling fra sin faste jobb! Kantina er bra men kinne også noen ganger vært bedre. Det er kjempe fint at vi drar på tur en gang i året. Det er også kjempebra at de som trenger det, får hjelp med transport til og fa jobben. Jeg er kjempe, kjempe glad i jobben min + alle arbeidskollegaene. Jeg synes Jobb Intro er en kjempefin arbeidsplass, som jeg håper at mange andre også kan få samme sjanse som meg. Kjempefint miljø og arbeidsplass Jeg synes det er gøy. Jeg er godt fornøyd med samarbeidet At det vil eksistere i masse år til, for det er mange flere som trenger dette tilbudet her i Horten Jeg har lyst å komme meg videre. Å jobbe med noe annet utenfor JobbIntro side 24

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTEVALUERING AV OPPSTARTUKENE 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Om evalueringen 3 2.1 Spørreskjemaet 3 2.2 Hvem svarte?...3 3 Presentasjon av studentenes

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg

Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Ungdom, motivasjon og muligheter i industribedrifter (UMMI) Av Anne Inga Hilsen og Helle Suseg Desember 2004 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Metode... 3 3. Hva er forventningene og ønskene til ungdommene?...

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Sluttrapport. Doorways. Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning

Sluttrapport. Doorways. Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning Sluttrapport Doorways Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning Forord Denne rapporten omtaler prosjektet «Doorways- nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning»; hvordan prosjektet

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer