Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009"

Transkript

1 1

2 Evaluering av kurs Varme Arbeider Analyse av egne innsamlede data gjennomført for v/ Monica Varan

3 Prosjektinformasjon har selv gjennomført telefonintervju med deltakere på kurset Varme arbeider. Svarene er registrert i questback Undersøkelsen har blitt gjennomført fra juni 2008 til oktober 2008 og de spurte har deltatt på kurs i tidsrommet november 2007 til midten av september Opinion tar ikke ansvar for mulige feil i intervjuing eller konstruksjon av datafil, men analyserer data i den form de er mottatt 3

4 Alder Snittalder: 34 år

5 8 av 10 har deltatt på kurset i regi av arbeidsplassen, 2 av 10 er skoleelever (lærlinger) Spørsmål 1: Kan du huske å deltatt i et kurs kalt Varme Arbeider på skole, arbeidsplass eller i privat regi? På skole 22 På arbeidsplass 78 I privat regi 0,3 5

6 Nær 7 av 10 oppgir at kurset varte under 7 timer Spørsmål 2: Hvor lang varighet hadde kurset alt i alt? Under 3 timer timer timer 35 7 timer eller mer 31 Vet ikke 4 6

7 Det vanligste er at det er mellom 11 og 20 på kursene. Spørsmål 3: Husker du ca hvor mange deltakere det var på kurset? 10 eller færre Over Vet ikke 5 7

8 Halvparten oppgir at det ble gjennomført slokkeøvelse med håndslokker på kurset Spørsmål 4: Ble det gjennomført slokkeøvelse med håndholder på kurset? Ja 52 Nei 47 Vet ikke 1 8

9 På kursene der det er gjennomført slokkeøvelse har nesten alle gjennomført øvelsen Spørsmål 4b: Hvor mange på kurset gjennomførte slokkeøvelse? Alle 94 Godt over halvparten 2 Godt under halvparten 2 Nesten ingen 1 9

10 Under halvparten av kursdeltakerne som ikke hadde slokkeøvelse fikk utdelt DVD om slokking Spørsmål 4e: Ble det utdelt DVD om slokking? Ja 41 Nei 58 Vet ikke 2 Base: HVIS IKKE GJENNOMFØRT SLOKKEØVELSE n=140 10

11 I alt 7 av 10 fikk vist en film om slokking under kurset, andelen er større blant de som ikke hadde gjennomført slokking på kurset Spørsmål 5: Ble det vist en film om slokking under kurset? Totalt 73 Ja Gjennomført slokking 62 Ikke gjennomført slokking 84 Base: alle =293 11

12 8 av 10 fikk utdelt håndboka for utførelse av varme arbeider Spørsmål 6: Fikk dere utdelt håndboka for utførelse av varme arbeider? Ja, til eie 84 Ja, til lån på kursdag 2 Nei 13 Vet ikke 2 12

13 Så godt som alle svarer at det ble gjennomført eksamen på kurset Spørsmål 7: Ble det gjennomført eksamen på kurset? Ja 99 Nei 1 13

14 4 av 10 oppgir at svarene ikke ble gjennomgått etter eksamen Spørsmål 8: Ble svarene gjennomgått etter eksamen? Ja 50 Nei 41 Vet ikke 10 Base: Tatt eksamen =291 14

15 2 av 10 svarer at det var tillatt med hjelpemidler under eksamen Spørsmål 9: Var det tillatt med hjelpemidler under eksamen? Ja 18 Nei 77 Vet ikke 5 Base: Tatt eksamen =291 15

16 6 av 10 synes eksamen er lett, bare 5 synes den er vanskelig Spørsmål 10 Hvor lett eller vanskelig synes du eksamen var? Meget vanskelig Meget lett 16

17 Håndbok er det vanligste hjelpemiddelet som er tillatt Spørsmål 9b: Hvilke hjelpemidler var tillatt? Håndbok 87 Egne notater 9 Instruktør 4 Diskutere m partner Samarbeid 2 og 2 Oversette pga språkproblemer PC kurs Annet 9 Base: Hvis svart hjelpemidler tillatt n= 53 17

18 Deltakerne er i størst grad fornøyd med kursleders faglige kompetanse og måten kursledere ledet kurset på Spørsmål 12 Hvor fornøyd er du med følgende elementer fra kurset: Vennligst besvar med en skala fra 1 svært misfornøyd til 5 svært fornøyd:? Kursleders faglige kompetanse Tid avsatt til eksamen Måten kursleder ledet kurset på Antall deltakere på kurset Svært misfornøyd 2 Misfornøyd 3 Verken eller 4 Fornøyd Base: 5 Svært Alle fornøyd Vet ikke/ Ikke aktuelt 18

19 8 av 10 er også fornøyde med slokkeøvelsen, kurslokalene og måten eksamen ble gjennomført på Spørsmål 12 Hvor fornøyd er du med følgende elementer fra kurset: Vennligst besvar med en skala fra 1 svært misfornøyd til 5 svært fornøyd:? Slokkeøvelsen (hvis gjennomført n=153) Lokalene hvor kurset ble avholdt Måten eksamen ble avholdt på Den utdelte håndboka (hvis utdelt n=245) DVD av slokking (hvis utdelt n=58) Svært misfornøyd 2 Misfornøyd 3 Verken eller 4 Fornøyd 5 Svært fornøyd Vet ikke/ Ikke aktuelt 19

20 8 av 10 er fornøyd eller svært fornøyd med kurset, andelen fornøyde er litt høyere blant de som har gjennomført slokkeøvelse Spørsmål 12_10 Hvor fornøyd er du med kurset totalt sett:? Alle Gjennomført slokkeøvelse Ikke gjennomført slokkeøvelse Svært misfornøyd 2 Misfornøyd 3 Verken eller 4 Fornøyd Base: 5 Alle Svært fornøyd Vet ikke/ Ikke aktuelt 20

21 8 av 10 har tatt vare på boka, 8 av 10 av de som fikk dvd har tatt vare på den. Bare 12 har ikke tatt vare på noe materiell fra kurset Spørsmål 14: Har du tatt vare på noe av materiellet fra kurset? Ja, boka 79 Ja DVD-en (hvis utdelt dvd n=58) 81 Ja, egne notater 18 Nei kastet/ mistet det 12 21

22 1 av 4 av de som har tatt vare på kursmateriell eller notater har benyttet dette i en arbeidssituasjon Spørsmål 16: Hender det at du benytter deg av notatene eller kursmateriellet? På fritiden 6 I en arbeidssituasjon 22 Nei 59 22

23 Nær 6 av 10 av de som benytter kursmateriellet svarer at de gjør det av og til eller oftere Hvor ofte vil du si du benytter deg av kursmateriell eller notater fra kurset? Svært sjelden 2 Sjelden 3 Av og til 4 Ofte 5 Svært ofte Vet ikke Base: Benytter kursmateriel (n= 73) 23

24 Nesten alle opplever at kurset gjør at de reflekterer mer over hva de gjør når de utfører varme arbeider Spørsmål 17: Har kurset ført til at du reflekterer mer over hva du gjør når du gjennomfører varme arbeider? Kanskje; 7 Nei; 5 Ja; 84 24

25 4 av 10 svarer at mye av det de lærte på kurset er nyttig i sin daglige jobb Spørsmål 18 Hvor mye av det du lærte på kurset føler du er nyttig i din daglige jobb? Svært lite 2 Ganske lite 3 Verken eller 4 Ganske mye 5 Svært mye Ubesvart/Vet ikke 25

26 3 av 4 opplever god nytte av å høre kursleders egen erfaring, i tillegg opplever 7 av 10 slokkeøvelsen som nyttig Spørsmål 19 Hvor nyttig mener du følgende elementer i kurset er for deg? Vennligst besvar med en skala fra 1-5 der 1 er svært unyttig og 5 er svært nyttig Kursleders erfaring Slokkeøvelsen (hvis gjennomført n=153) Den utdelte håndboka (hvis utdelt n=245) Å høre andre kursdeltakeres erfaring DVD av slokking (hvis utdelt n=58) Egne notater Svært unyttig Svært nyttig Vet ikke/ Ikke aktuelt 26

27 27

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer