Undersøkelse om Skolefrukt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om Skolefrukt"

Transkript

1 Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback

2 Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen. Blant nøkkelspørsmålene finner vi erfaringene med ordningen og hvordan selve skolefrukten smaker. Spørsmål om smak på frukten og erfaringer er kun stilt til respondenter der hvor eleven selv har vært med å svare sammen med den foresatte. I tillegg har vi spurt om forbruket av frukt og grønnsaker for eleven gjennom en gjennomsnittlig dag, blant annet for å kartlegge betydningen av at eleven deltar i Skolefrukt. Det har også vært med spørsmål kun til foresatte for å evaluere tiltak som ranselpost, filmer og bokbind. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av Questback, dvsat det er sendt e-post til foresatte som deltar i skolefruktordningen nå høsten 2011 med forespørsel om deltakelse. I alt ble det sendt ut e-poster og vi fikk 3837 svar. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 19. september til 27. september. Tilsvarende undersøkelse i 2010 ble gjennomført i perioden 28. september til 6. oktober Ansvarlig for gjennomføring og rapport: Tore Angelsen.

3 Oppsummering/konklusjoner De fleste foresatte og elever som har bestilt Skolefrukt har gode erfaringer så langt i semesteret. Det er mange gode erfaringer som oppleves og det som blir nevnt av mange er at en får forskjellig frukt, en får frukt hver dag, eleven liker frukt og det er sunt. Det er relativt få som sier de har dårlige erfaringer, kun en av tyve foresatte/elever. Det som blir nevnt som dårlig erfaring er lite variasjon, dårlig kvalitet smak og at frukten helst burde vært oppdelt. Skolefrukt smaker omtrent like godt som frukt elevene får ellers. De tre fruktene som er på topp på denne årstiden (høsten) er eple, kiwi og banan. Det er en liten nedgang i andelen som spiser 2,5 frukt fra 2010 til høsten Kun en av tre barn som deltar i Skolefrukt spiser 2,5 frukt eller mer, og kun 13 oppgir at de spiser 2,5 grønnsaker eller mer. Tiltakene våre som ranselpost og nyhetsbrev er det som flest oppgir som informasjonskilder til at de melder seg på Skolefrukt. 7 av 10 foresatte kan huske å ha mottatt ranselposten vi sendte til skolene, men det er relativt få som har sett filmene av Kåre M. Bergh på Skolefrukt.no. Filmene ble relativt godt likt av de som så dem. Kort er den betalingsformen som blir likt aller best, men på grunn av feil ved nettløsningen for betaling måtte 13 prøve minst 2 ganger for å få betalt.

4 De fleste foresatte og elever har positiv erfaring med Skolefrukt. 56 gir terningkast 6 eller 5, mens kun 6 gir terningkast 1 eller 2. Spørsmål til foresatt og elev : Hva er erfaringen med Skolefrukt hittil i høstsemesteret? Svar på en skala der 6 er svært bra erfaring og 1 er svært dårlig erfaring. Tenk gjerne en terning der 6 er beste terningkast og 1 er dårligst Eleven svarer sammen med foresatt (2020) Eleven svarer sammen med foresatt (3487) Svært god erfaring (6) Svært dårlig erfraing (1) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i oktober I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

5 Det er mange faktorer med frukten som gir positiv erfaring med Skolefrukt. Spørsmål til foresatt og elev som svarer 5 eller 6 på erfaring: Hva er det som oppleves som en god erfaring? Eleven svarer sammen med foresatt (2020) Godt med frukt på skolen Får forskjellig frukt Liker frukt Får frukt hver dag Sunt med frukt Får bra frukt/god Får fersk frukt Annet, spesifiser Eleven svarer sammen med foresatt (1131) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

6 De få som har dårlig erfaring synes det er for lite variasjon eller at kvaliteten ikke har vært god nok. Spørsmål til foresatt og elev som svarer 1 eller 2 på erfaring: Hva er det som oppleves som en dårlig erfaring? For lite variasjon 47 Dårlig kvalitet/smak Eleven svarer sammen med foresatt (2020) Skulle vært oppdelt frukt Råtten frukt (for moden) For umoden frukt Annet, spesifiser Eleven svarer sammen med foresatt (127) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

7 Det at eleven ønsker det selv og at frukt er sunt og godt er viktigste årsaker til å melde seg på Skolefrukt. Spørsmål til foresatt og elev: Hvorfor er eleven med på Skolefrukt? Her kan en krysse av for flere alternativer. Eleven ønsker det selv Frukt er sunt Frukt er godt Fint når en er litt sulten på skolen Mor/far bestemmer God erfaring fra tidligere år Klassekameratene har også frukt Annet, spesifiser Eleven svarer sammen med foresatt (2013) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

8 Skolefrukt smaker omtrent som frukt ellers. Spørsmål foresatt og elev: Hva synes eleven om frukten som han/hun får utdelt på skolen sammenliknet med frukten eleven spiser ellers (for eksempel hjemme)? Synes eleven at frukten som han/hun spiser på skolen smaker 2011 (2017) (3492) Mye bedre Litt bedre Omtrent det samme Litt dårligere Mye dårligere Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

9 Eple er den frukten som elevene liker aller best som Skolefrukt. Kiwi og banan følger deretter som henholdsvis nr. 2 og 3, slik som det også var i 2010 Spørsmål til foresatt og elev: Hvilken frukt/grønnsak som Skolefrukt liker eleven aller best? Eple Kiwi Banan Nektarin Klementin Annet, spesifiser Gulrot Pære Fersken Appelsin (2022) 2010 (3492) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

10 Det er en nedgang i andelen som spiser 2,5 frukt eller mer fra 2010 til 2011 fra 36 til 33 *. Spørsmål foresatt og elev: Omtrent, hvor mye frukt spiser eleven vanligvis i løpet av en dag? Med vanlig frukt tenker vi for eksempel på et HELT eple eller en klase med druer (ikke fruktdrikk). Tenk på hva eleven spiser av vanlig frukt til sammen i løpet av en vanlig dag (2020) (3492) Mer enn 3 frukt 3 frukt Fra 2 til 3 frukt 2 frukt Fra 1 til 2 frukt 1 frukt Mindre enn 1 frukt Vet ikke * Signifikant forskjell på 95 nivå. Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

11 Kun 13 oppgir at eleven spiser 2,5 porsjoner grønnsaker eller mer. Ingen endring fra Spørsmål foresatt og elev: Omtrent, hvor mange porsjoner grønnsaker (ikke poteter) spiser eleven vanligvis i løpet av en dag? En porsjon kan for eksempel tilsvare en håndfull for eleven (2017) (3492) Mer enn 3 porsjoner grønnsaker (p.g.) 3 p.g. Fra 2 til 3 p.g. 2 p.g. Fra 1 til 2 p.g. 1 p.g. Mindre enn 1 p.g. Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback. I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

12 Tiltakene våre som ranselpost og nyhetsbrev er viktig for at foresatte skal melde seg på ordningen Spørsmål til foresatt: Hvor fikk du informasjon om at du kunne abonnere på Skolefrukt nå høsten 2011? Her kan du krysse av for flere svar. Ranselpost fra skolen Visste om ordningen fra før Nyhetsbrev fra Skolefrukt Eleven min fortalte meg det Muntlig informasjon fra skolen Hjemmesiden til skolen Fra andre foresatte ved skolen Annet, spesifiser Foresatte (3830) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

13 7 av 10 foresatte betaler nå med kort Spørsmål til foresatt: Betalte du med kort eller med bankgiro? Kort 71 Bankgiro 25 Husker ikke 4 Foresatte (3829) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

14 De som fikk betalt med kort var spesielt fornøyd Spørsmål foresatt: Hvor godt eller dårlig syntes du betaling med kort/giro fungerte? Svar på en skala der 6 er svært godt og 1 er svært dårlig. Kort (2705) Giro (936) (svært godt) (svært dårlig) Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i oktober I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

15 Det var 1 av foresatte som betalte med kort som måtte prøve 4 ganger eller flere. Men det tilsvarer omtrent 250 foresatte.* Omtrent 3000 foresatte** måtte prøve fra 2 til 3 ganger før de fikk betalt. Spørsmål til foresatt: Fikk du betalt ved første forsøk, eller måtte du prøve to eller flere ganger for å få betalt med kort? Fikk betalt ved første forsøk 87 Måtte prøve 2 til 3 ganger før jeg fikk betalt 12 Måtte prøve 4 ganger eller flere før jeg fikk betalt 1 Foresatte som betalte med kort (2703) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * = enkelt bestillinger * 0,71*0,01 ** = enkelt bestillinger * 0,71*0,12

16 7 av 10 foresatte kan huske å ha mottatt ranselposten Spørsmål til foresatt: Fikk eleven med seg et A5 kort fra skolen med informasjon om Skolefrukt nå ved skolestart? På kortet var det bilde av Kåre Magnus Bergh på den ene siden (som du ser her) og informasjon om Skolefrukt på den andre. Ja 69 Nei 14 Vet ikke 17 Foresatte (3834) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

17 1 av 10 foresatte kan huske å ha sett en eller flere av filmene Spørsmål til foresatt: Har du sett en eller flere av filmene på Skolefrukt.no hvor Kåre Magnus Bergh forteller om Skolefrukt? Ja 10 Nei 86 Vet ikke 4 Foresatte (3834) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

18 6 av de som har bestilt bekrefter at de har sett minst én av filmene, dvs. litt i overkant av * av de foresatte som har bestilt skolefrukt. Spørsmål til foresatt som har sett en av filmene: Hvilke av disse filmene fikk du sett? Flere svar mulig. Ja 10 KMB som nyhetsoppleser 46 Nei 86 KMB som lege 29 KMB som TV shop vert 24 Vet ikke Vet ikke Nei Ja Husker ikke/ingen av disse Har sett film (381) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet. * = enkelt bestillinger * 0,06

19 Filmene er stort sett godt likt. Over halvparten har enten gitt en score på 6 eller 5. Spørsmål foresatt: Hvor godt eller dårlig likte du filmen med Kåre Magnus Bergh som TV shop vert/lege/nyhetsoppleser. Svar på en skala der 6 er likte svært godt og 1 er likte svært dårlig. Tv shop vert (90) Lege (109) Nyhetsoppleser (172) (svært godt) (svært dårlig) Vet ikke Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

20 Bokbind er blitt godt mottatt av foresatte i 4. og 5. klasse Spørsmål til foresatte med elev i 4. eller 5. klasse (1068): Har eleven i 4. eller 5. klasse fått med seg ett elastisk bokbind hjem fra skolen? Spørsmål til foresatt som har mottatt bokbind: Hvor godt eller dårlig liker du denne type bokbind? Svar på en skala der 6 er liker svært bra og 1 er liker svært dårlig. Ja 44 Nei 50 Har mottatt (462) Vet ikke Vet ikke Nei Ja 6 (svært godt) (svært dårlig) Utvalg: Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback i september I parentes er utvalget som har svart på spørsmålet.

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon?

Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Hvor fornøyd er stipendiater på HF med sin veiledningssituasjon? Juni 2014 Ph.d.-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiB (STIP-HF) 1 Innhold Bakgrunn Resultater Utvalg Hvor fornøyd var ph.d.-kandidatene

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

lærer mer mette elever trendy Pass deg for dr. Google Nå er grøt Gratis frokost på Lutvann skole MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr.

lærer mer mette elever trendy Pass deg for dr. Google Nå er grøt Gratis frokost på Lutvann skole MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr. MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr. 1 2013 Pass deg for dr. Google Nå er grøt trendy Gratis frokost på Lutvann skole mette elever lærer mer «Jeg spiser frokost på skolen fordi maten smaker bedre

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer