RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET"

Transkript

1 RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten

2 Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE EFFEKT... 5 ARBEIDSMILJØ OG TRIVSEL... 6

3 INNLEDNING Det overordende målet med evalueringen av røykeforbudet i Sørum kommune har vært å se på hvordan ledere og medarbeidere har fulgt opp og praktisert vedtaket, i tillegg til hvordan røykeforbudet har fungert med tanke på de opprinnelige målsettingene. Resultatene i den foreliggende rapporten er basert på to ulike spørreundersøkelser, en for ledere og en for medarbeidere. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet til , og alle ansatte fikk mulighet til å delta. Diagrammene som presenteres i rapporten viser svarfordelingen for de ulike spørsmålene oppgitt i prosent. Det er viktig å bemerke at prosentene representerer et ulikt antall av deltakere for de forskjellige respondentgruppene (ledere, medarbeidere, røykere og ikke-røykere). I teksten som beskriver figurene er det derfor beskrevet hvor mange personer det faktisk er snakk om. 1

4 DELTAKELSE Antall deltakere Svarprosent Ledere 49 av % Medarbeidere 590 av % INFORMASJON Ledere: På hvilke måter har du informert dine ansatte om innføringen av røykeforbudet? 73,5 % 36,7 % 18,4 % 4,1 % 6,1 % Ledermøte Personalmøte Eget møte Andre måter Ikke informert ansatte Medarbeidere: På hvilke måter har du blitt informert om innføringen av røykeforbudet? 61,1 % 45 % 5,4 % 10,3 % 3 % 2,4 % 5,2 % Ledermøte Personalmøte Tillitsvalgt Verneombud Eget møte Andre måter Ikke blitt informert * 590 medarbeidere har besvart undersøkelsen Det er i stor grad samsvar mellom lederes og medarbeideres oppfatning av hvor det er blitt gitt informasjon om innføringen av røykeforbudet. Personalmøter har vært den viktigste arenaen. Flertallet av lederne som ikke har informert ansatte om røykeforbudet forklarer i kommentarfeltet at de har blitt tilsatt i etterkant av innføringen. 2

5 Medarbeidere: I hvilken grad opplever du at din leder har gitt deg tilstrekkelig informasjon om røykeforbudet etter at det ble innført? 41,3 % 29,8 % 18,8 % 10,0 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt * 590 medarbeidere har besvart undersøkelsen Flertallet av medarbeidere oppgir at de har fått tilstrekkelig informasjon. Samtidig er det en betydelig andel medarbeidere som ikke er fornøyd med informasjonen. En mulig forklaring på dette er lederes konkrete sanksjonsmuligheter ikke er fastsatt, noe som kan oppleves uklart for de som forbudet gjelder. PRAKTISERING Diagram 1. Medarbeidere: Hvordan har røykeforbudet påvirket dine røykevaner? 70,9 % 2,2 % 16,8 % 8,0 % 2,0 % Røyker mer Røyker like mye Røyker mindre Har sluttet å røyke på grunn av forbudet Har ikke vært røyker * 590 medarbeidere har besvart undersøkelsen Resultatene viser at 439 av medarbeiderne oppgir å være ikke-røykere (73 %), mens 159 rapporterer å være røykere (27 %). I forbindelse med Kvalitetskommuneprogrammet ble det i 2008 registrert 178 røykere i kommunen. I lys av dette er grunn til å anta at denne gruppen har en forholdsmessig høyere deltakelse i den foreliggende undersøkelsen enn ikkerøykerne. Det er 12 medarbeidere som svarer at de har sluttet å røyke på grunn av forbudet. Blant de lederne som har besvart er der seks røykere. Det er 2,2 % av medarbeidere (13 personer) som rapporterer å røyke mer på grunn av forbudet. Videre oppgir 16,8 % at de røyker like mye som tidligere (99 personer), mens 8 % av medarbeiderne oppgir å røyke mindre (47 personer). Dette innebærer at i underkant av 1/3 av røykerne i kommunen røyker mindre etter innføringen av røykeforbudet. 3

6 Diagram 2. Ledere: I hvilken grad opplever du at røykeforbudet følges av dine ansatte? 34,7 % 32,7 % 2 % 2 % 12,2 % 16,3 % Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Følges fullstendig Ingen røykere Diagram 3. Røykere: I hvilken grad har du fulgt røykeforbudet i kommunen? 28,9 % 27,7 % 15,1 % 15,1 % 13,2 % Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Fulgt det fullstendig * 159 røykere har besvart undersøkelsen blant medarbeidere Resultatene viser et manglende samsvar mellom lederes oppfatning av hvorvidt røykeforbudet følges og røykernes rapporterte atferd. Samlet sett er det 4 % av lederne (2 personer) som oppgir at forbudet i liten eller ingen grad følges. Samtidig er det 44 % av røykerne (70 personer) som oppgir at de i liten eller ingen grad følger forbudet. I tråd med dette beskriver 23 av de 48 kommentarene fra medarbeidere tendensen til smugrøyking og bruk av tid for å hindre at røykingen skal være synlig for nærmeste leder. LEDERHÅNDTERING Diagram 4. Ledere: Hvordan har du håndtert brudd på røykeforbudet hos dine ansatte? 30,6 % 26,5 % 16,3 % 26,5 % Samtale Har ikke gjort noe Ingen røykere Annet (kommentar) Samtale har vært den vanligste formen for håndtering ved brudd på røykeforbudet. Flere ledere kommenterer at de ikke har opplevd brudd hos sine ansatte, og at det dermed ikke 4

7 har vært behov for håndtering. Noen ledere opplyser at de ved enkelte anledninger har tatt opp røykeforbudet på generelt grunnlag i personalmøter. HELSEFREMMENDE EFFEKT Diagram 5. Ledere: Opplever du at røykeforbudet har hatt en helsefremmende effekt hos dine ansatte? 44,9 % 38,8 % 4,1 % 12,2 % Ja Nei Vet ikke Ingen røykere Diagram 6. Røykere: Opplever du at røykeforbudet har en betydelig på din helse? 73,6 % 6,3 % 18,9 % 1,3 % Ja, en betydelig positiv Ja, en betydelig negativ Røyker ikke * 159 røykere har besvart undersøkelsen blant medarbeidere Ett av hovedmålene med røykeforbudet har vært å fremme helsen til medarbeidere. Resultatene viser imidlertid at omlag 45 % av ledere (22 personer) ikke opplever at røykeforbudet har hatt en helsefremmende effekt overfor sine ansatte, mens kun 4,1 % av lederne (2 personer) opplever dette. Flertallet av røykerne rapporterer heller ingen betydelig på sin helse, mens noen oppgir en negativ effekt. 5

8 ARBEIDSMILJØ OG TRIVSEL Diagram 7. Ledere: Opplever du at røykeforbudet har en betydelig på arbeidsmiljøet i din virksomhet? 28,6 % 71,4 % Ja (kommentar) Nei Flertallet av lederne opplever ikke at røykeforbudet har en betydelig på arbeidsmiljøet i deres virksomheter. Hos de lederne som rapporterer en betydelig, omhandler 10 av 17 kommentarer hvordan forbudet har en negativ effekt. Smugrøyking og lengre pauser, lojale røykere sliter seg gjennom dagen, frustrasjon i arbeidsmiljøet går igjen i flere av disse kommentarene. 5 av de 17 kommentarene trekker frem positive sider ved røykeforbudet med fokus på færre pauser og mer bruk av tid på brukerne. Diagram 8. Ikke-røykere: Opplever du at røykeforbudet har en betydelig på din jobbtrivsel? 69,0 % 22,0 % 9,0 % Ja, en betydelig positiv Ja, en betydelig negativ * 439 ikke-røykere har besvart undersøkelsen blant medarbeidere Diagram 9. Røykere: Opplever du at røykeforbudet har en betydelig på din jobbtrivsel? 65,4 % 2,5 % 32,1 % Ja, en betydelig positiv Ja, en betydelig negativ * 159 røykere har besvart undersøkelsen blant medarbeidere 6

9 De fleste av ikke-røykerne blant medarbeiderne svarer at forbudet ikke har noen betydning for deres jobbtrivsel, mens 22 % (97 personer) av disse opplever forbudet som positivt for trivselen. 9 % av ikke-røykerne (40 personer) mener forbudet har negativ på trivselen. Flertallet av røykerne (104 personer) rapporterer en negativ på deres jobbtrivsel som en følge av forbudet. 4 røykere opplever en positiv. Diagram 10. Ikke-røykere: Opplever du at røykeforbudet har en betydelig på ditt forhold til kolleger? 76,1 % 13,9 % 10,0 % Ja, en betydelig positiv Ja, en betydelig negativ * 439 ikke-røykere har besvart undersøkelsen blant medarbeidere Diagram 11. Røykere: Opplever du at røykeforbudet har en betydelig på ditt forhold til kolleger? 38,4 % 59,7 % 1,9 % Ja, en betydelig positiv Ja, en betydelig negativ * 159 røykere har besvart undersøkelsen blant medarbeidere De fleste av ikke-røykerne blant medarbeiderne svarer at forbudet ikke har noen betydning for deres forhold til kolleger, mens 13,9 % (61 personer) av disse opplever forbudet som positivt for kollegaforhold. 10 % av ikke-røykerne (44 personer) mener forbudet har negativ på kollegaforhold. Flertallet av røykerne blant medarbeiderne rapporterer ingen betydelig på deres kollegaforhold som en følge av forbudet. 1,9 % av røykerne (3 personer) opplever en positiv, mens 38,4 % (61 personer) oppgir en negativ på kollegaforhold. 7

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling

EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009. Torill Holth Lederutvikling EVALUERINGSRAPPORT LEDERUTVIKLINGSPROGRAM FOR BARNEHAGEETATEN I FREDRIKSTAD KOMMUNE 2008-2009 Torill Holth Lederutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 MODULENES SAMMENSETNING OG LÆRINGSMÅL...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS 2 Stavanger Kommune Rogaland Revisjon IKS Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 10 1 Innledning... 11 1.1 Formål og problemstillinger... 11 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim

Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Legers bierverv i virksomheter Utenfor Regionsykehuset i Trondheim Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001 Forord Fylkesrevisjonen i Sør-Trøndelag har

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005

KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 KS- Kommunesektorens organisasjon Rapport Desember 2012 KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS SEG? KS FOU-PROSJEKT NR. 124005 UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER- ENDRER PRAKSIS

Detaljer

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang

VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang Delrapport prosjekt Forskning på årskull Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret? Vernepliktsverket VPV 8. desember 2010 Major Cathrine Thorshaug-Wang 1 Innhold

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer