RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk i ett år. Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til en hver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. (Aml 1-1) ARBEIDSGIVERS OMSORGSPLIKT: En arbeidsgiver/avdelingsleder har plikt til å ivareta alle ansattes helse og verdighet Arbeidsgiver/avdelingsleder har: Undersøkelses og aktivitetsplikt. Det vil si at leder skal være oppdatert på arbeidsmiljøet i egen avdeling, følge med og gripe inn om nødvendig. Ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. En arbeidsgiver/avdelingsleder har rett til å fordele, styre og lede arbeidet (arbeidsgivers styringsrett). Retten avgrenses bare av lov/regelverk/avtaler. Styringsretten skal gjennomføres på en saklig måte og gjennom en god prosess. ARBEIDSTAKERS MEDVIRKNINGSPLIKT: Alle ansatte har ansvar for å ta opp psykososiale forhold med leder, verneombud eller tillitsvalgte før de utvikler seg til større problemer. Når forhold på arbeidsplassen går utover egen helse, skal ansatte ta dette opp med den det gjelder, eller med nærmeste leder. Ledere, verneombud og tillitsvalgte har i tillegg spesielle oppgaver og ansvar. Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver/avdelingsleder eller verneombud blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven pålegger alle ansatte å si fra om trakassering, selv om det ikke gjelder en selv. Bakgrunnen kan være hva man har sett, hørt eller blitt betrodd (Aml 2-3) KONFLIKTER MÅ HÅNDTERES! 1

2 HVA ER EN KONFLIKT: En konflikt inntrer så snart den ene parten i en samhandling opplever frustrasjon, eller når en arbeidstaker føler frustrasjon i tilknytning til arbeidssituasjonen. Dette gjelder mellommenneskelige forhold, ikke forhold knyttet til ansettelsen som er regulert gjennom avtaler og tariffer. Frustrasjoner er subjektive opplevelser som ikke behøver å ha rot i virkeligheten. Konflikter er alvorlige motsetningsforhold der åpen konfrontasjon har oppstått mellom partene. KONFLIKTER INNTIL ET VISST NIVÅ, MÅ ALLE BEDRIFTER HA! Konflikter er en av kildene til forandring, og er nødvendig for utvikling og for å bringe bedriften videre. Konflikter er en naturlig del av alt samarbeid og all endring Et moderat konfliktnivå er optimalt FASENE I EN KONFLIKT: Dette er eksempler på fasene i en konflikt. De er tatt med for å synliggjøre hva som menes med en konflikt og når det er tid for å gå videre med den. Fase 1. Begynnende frustrasjon som vanskeliggjør samarbeid og forståelse. Saken er kjernen forsøke å finne en løsning Fase 2. Utvikling av gjensidige vrangforestillinger, samarbeid byttes ut med blokkeringer, sabotasje og hindringer Fase 3. Det blir satt spørsmål ved motpartens verdi som menneske, benektelse, alle metoder taes i bruk. Manipulering, utskjelling, løgn og hevn. Den andre får som fortjent. Ifølge den østerrikske antropologen Friedrich Glas utvikler konflikter seg gjennom ni typiske stadier: MOMENTER I EN ESKALERENDE KONFLIKT: 1. Begynnende konflikt 2. Partene ser på hverandre som motpoler 3. Klare til kamp 4. Søke støtte hos utenforstående 5. Motparten omtales som å være uten moral og sunn fornuft 6. Trusler og åpne verbale angrep 7. Ødelegge motpartens forsvar 8. Full krig: Alt er lov 9. Mål: Endelig seier 2

3 HÅNDTERING AV KONFLIKTER OVER ET VISST NIVÅ: Blir du som arbeidsgiver/avdelingsleder, verneombud eller ansatt klar over en pågående konflikt i organisasjonen, har du plikt til å gripe inn. En la det skureledelse er det samme som kaos. Da velger man selv å ha et høyt konfliktnivå. SØRG FOR AT LOVEN OG ALLE FORMELLE PROSEDYRER BLIR FULGT! Ender saken i retten kan mangel på formelle tiltak være avgjørende I en konfliktsituasjon er det bedre med to møter for mye enn ett for lite NB! Ingen kan være anonyme i en konfliktsituasjon Loven sier at sensitive opplysninger kan frigis i en konfliktsituasjon Fortrolighet kan ikke aksepteres når konflikten involverer flere parter Er det levert en muntlig eller skriftlig klage på kollega/kollegaer, kan ikke klagen trekkes Er det levert en muntlig eller skriftlig klage på arbeidsmiljøet, kan klagen ikke trekkes Verneombudet kan ikke komme med anonyme henvendelser Enkle prosedyrer: Leder/avdelingsleder Avdelingsleder blir oppmerksom på konflikt mellom to ansatte på egen avdeling. En av partene kan ha meldt fra eller informasjonen kan ha kommet fra andre som har opplevd eller hørt om konflikten. Blir du som arbeidsgiver/avdelingsleder eller verneombud oppsøkt av arbeidstaker som føler urett, hør på vedkommende, men gi aldri uttrykk for egen mening eller ta parti. Da blir du part i saken og er ikke i stand til å megle. Anonymitet aksepteres ikke det skal ikke være fortrolighet i en konfliktsituasjon Kall umiddelbart inn begge parter samtidig og la dem forklare seg sammen. Ingen av partene kan be om anonymitet eller å ha samtaler alene med leder. Partene har anledning til å ha med seg bisittere. Melder den ene part fra om at vedkommende har med bisitter, skal den andre part informeres om dette. Ikke velg side, vær nøytral. Begge sider skal ha omsorg. Møtet skal gjennomføres i avlukket rom uten forstyrrelser. Sørg for at møtet gjennomføres på et saklig nivå og at språkbruk og støynivå ligger innenfor akseptable grenser. Kan konflikten løses på stedet, lages en avtale mellom partene om hvordan man opptrer videre. Avtal samtidig tidspunkt for evaluering av avtalen. Leder må følge med på situasjonen i etterkant for å se at konflikten virkelig ble løst og at partene opptrer som forutsatt. 3

4 Skriv referat fra alle møter. Referatet skrives under av begge parter og leder. Ender saken til retten, er referatene et krav. Er konflikten umulig å løse, skal avdelingen kontakte personalansvarlig i VAM IKS, som setter i gang nødvendige tiltak. Arbeidstaker: Når det oppstår konflikter mellom personer som er ansatt i museet, skal de som opplever konflikten ta opp problemene med den eller de det gjelder, og forsøke å finne løsninger som er akseptable for alle involverte. Skrive gjerne ned hva du selv mener er problemet. Det er viktig å skille mellom hva som faktisk har hendt, og hva det er du selv føler. Dette kan hjelpe deg til å se situasjonen utenfra og å se om det er et mønster i det som skjer. Du kan be om bistand fra en tredjepart, men vurder om dette fører til at konflikten eskalerer. Om du føler at du ikke klarer å løse konflikten selv må arbeidsgiver kontaktes. Da kan du ta med deg tillitsvalgt/ verneombud /andre du har tillit til. Om nærmeste leder er involvert i konflikten eller ikke bidrar til løsning, kontaktes ledere på neste nivå. Du plikter å delta på møter arbeidsgiver avholder for å gjøre seg kjent med sakens innhold /løse konflikten. I disse møtene kan du ta med deg tillitsvalgt /verneombud eller andre du har tillit til. Før møtene bør du tenke gjennom hvordan du mener konflikten kan løses. Pass på at det blir ført møtereferat, og at dette underskrives av møtedeltakerne. Er du uenig i noe av det som er blitt sagt eller bestemt, sørg for at dette framkommer i referatet. Som part i konflikten har du rett til å se sakens dokumenter, men ikke nødvendigvis alle opplysninger som omhandler den andre part. Vest-Agder-museet vil på en personalsamling ha dette som tema, hvor ansatte i fellesskap skal jobbe fram eksempler på god kommunikasjon. Disse tretten som nevnes her er hentet fra Vest-Agder fylkeskommune og er eksepler på hva som menes med god kommunikasjon ansatte i mellom. EKSEMPLER PÅ GOD KOMMUNIKASJON 1. jeg praktiserer diskresjon 2. jeg har rett til å si NEI 3. jeg snakker for meg selv 4. jeg har rett til å vise følelser 5. jeg er her og nå 6. jeg sjekker ut tolkninger og tror på svaret 7. jeg snakker MED - ikke OM 8. jeg tar ansvar for meg selv og eget utbytte 9. jeg sier det jeg mener, og gjentar ikke argumenter 4

5 10. jeg forteller hva jeg trenger, i stedet for å kritisere 11. jeg unngår bruk av uklare ytre kilder 12. jeg har rett til å spørre, men har ikke krav på svar 13. jeg har rett til å feile 5

Arbeidsmiljø og konflikter: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

Arbeidsmiljø og konflikter: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljø og konflikter: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Photo; Frode Helland Falk Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi

Detaljer

KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen. Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen. Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen Den vanskelige samtalen finnes det en oppskrift? Hva er bakgrunn for samtalen Hva

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Formål: Som alle organisasjoner har også vi i Notodden kommune en naturlig andel av konflikter. Noen ganger er disse konfliktene starten til en positiv forandring.

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN En veileder for små virksomheter 1 2 FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Konstruktive samtaler

Konstruktive samtaler Diana-Corina og Jan Bråten Konstruktive samtaler De neste sidene gir deg en enkel innføring i hvordan du kan gjøre vanskelige samtaler til konstruktive samtaler Hvorfor lære om dette? Krangler og konflikter

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen Veileder Forord Vår 2013 ble det ytret et ønske fra KS Bedrift sine parkeringsmedlemmer om større fokus på temaet trusler og vold på arbeidsplassen. KS Bedrift besluttet

Detaljer

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer