Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen"

Transkript

1 Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon Telefax: JOBBING UTEN MOBBING er forankret i avtalen om et inkluderende arbeidsliv, som er et samarbeid mellom myndighetene og partene i norsk arbeidsliv. Prosjektet drives i regi av Arbeidstilsynet.

2 Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

3 Jobbing uten mobbing utgave, 1. opplag 2005 Omslagsdesign og layout: HS-Repro A/S Trykk: HS-Repro A/S Her beskrives hvordan den enkelte virksomhet bør forebygge og håndtere mobbing. Beskrivelsen er utarbeidet i samarbeid mellom myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerpartene, basert på avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og handlingsplanen for å forebygge mobbing. Satsningen «Jobbing uten Mobbing» skal bidra til å forebygge mobbing i arbeidslivet gjennom å bevisstgjøre og ansvarliggjøre aktørene på den enkelte arbeidsplass. Partene i IA-avtalen forventer at satsingen skal bidra til å skape gode og inkluderende arbeidsplasser. Hva er mobbing? Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. Mobbing kan arte seg som: Direkte handlinger i form av utskjelling, fleiping, trusler, seksuell trakassering eller underkjennelse av faglig innsats og kvalifikasjoner samt andre synlige handlinger, verbalt eller fysisk. Indirekte handlinger som utfrysing, sosial isolering, usynliggjøring, tilbakeholding av informasjon og skjulte handlinger som baksnakking og ryktespredning. HVORDAN SAMARBEIDE MOT MOBBING PÅ ARBEIDSPLASSEN 3

4 De handlingene som inngår i leve i ny og ne. Konflikter mellom jevnbyrdige parter er heller mobbing kan nok ramme de fleste personer i arbeidslivet fra tid til ikke mobbing. I noen tilfeller kan annen. Som enkeltstående handlinger kan de være ganske ube- umiddelbart avklare om det er det imidlertid være vanskelig å hagelige, men relativt ufarlige og en jevnbyrdig konflikt som pågår noe man må regne med å opp- eller om det er mobbing. Hva sier arbeidsmiljøloven (AML)? Arbeidsmiljølovens mål er å sikre Arbeidsmiljøloven har også arbeidstakerne mot fysiske og bestemmelser om vern mot utilbørlig opptreden og ivaretakelse psykiske skadevirkninger, bidra til et inkluderende arbeidsliv og av ansattes verdighet og integritet, jf. AML 4-3, (3) og gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene 4-3, (1). selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø, jf. AML 1-1. Ansvar og roller Aktørene på en arbeidsplass har Arbeidsgiver skal sørge for at ulike roller og dermed forskjellig arbeidet organiseres og ledes ansvar relatert til mobbeproblematikk. Både arbeidsmiljøloven utsettes for uheldige fysiske eller på en slik måte at ansatte ikke og hovedavtalene mellom partene påpeker imidlertid nødven- arbeidsgivers plikt å iverksette psykiske belastninger. Det er digheten av medvirkning og de tiltak som er nødvendig for å samarbeid for å oppnå et godt forebygge og håndtere mobbing arbeidsmiljø. på arbeidsplassen, jf.aml 2-1. Arbeidstaker som har til oppgave å lede andre arbeidstakere skal påse at hensynet til HMS blir ivaretatt under utførelse av arbeidsoppgavene som hører under deres ansvarsområde, jf. AML 2-3 (3). Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i henhold til lov og avtaleverk. Tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere for arbeidsgiverne i det systematiske arbeidet for å forebygge og håndtere mobbing. Tillitsvalgte kan drøfte og forhandle saker med arbeidsgiverne etter bestemmelser i hovedavtalene. Verneombudet er arbeidstakernes talsperson i arbeidsmiljøsaker. Verneombudet skal påse at saker om mobbing blir tatt opp med arbeidsgiver. Verneombudet skal tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, jf. AML 6-2, (1), c) og 6-2, (2). Arbeidsmiljøutvalget skal påse at arbeidsgiver følger opp en melding om mobbing og kan vedta at nødvendige undersøkelser skal gjennomføres, jf AML 7-3, (4). Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet dersom han/hun blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Arbeidstakerne plikter også å medvirke ved gjennomføringen av de tiltak som blir iverksatt for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Jf AML 2-3, (1) og 2-3, (2), d). Hvordan ivareta arbeid mot mobbing i virksomheter Arbeid mot mobbing skal inngå som en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Det er viktig å utvikle rutiner som gir grunnlag for et inkluderende arbeidsmiljø og ha en kultur som ikke gir grunnlag for mobbing. Det må i den forbindelse arbeides på tre nivå: 4 HVORDAN SAMARBEIDE MOT MOBBING PÅ ARBEIDSPLASSEN HVORDAN SAMARBEIDE MOT MOBBING PÅ ARBEIDSPLASSEN 5

5 1. Forebygging, for å redusere sannsynlighet for at problemet oppstår 2. Håndtering, for å stanse eventuell mobbing som har oppstått 3. Oppfølging, for å lære av situasjonen og iverksette korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse Forebygging av mobbing innebærer å organisere og lede virksomheten på en måte som gir ansatte følelse av trygghet i form av forutsigbarhet, sosial tilhørighet, medbestemmelse, mestringsmuligheter, meningsfylt arbeid og trygge ansettelsesforhold. Det er nødvendig at ledelsen tydeliggjør at mobbing ikke aksepteres. Forebygging av mobbing skal inngå i virksomhetens systematisk HMS-arbeid som blant annet innebærer kartlegginger, risikovurderinger og handlingsplaner. Det skal lages en rutine/ prosedyre som sier hvem som har ansvar og hvordan mobbing skal meldes og håndteres i virksomheten. Håndtering og oppfølging: Håndtering handler om å avklare hendelsesforløp i saken. Det er viktig at en sak om mobbing blir grepet fatt i tidligst mulig slik at problemet ikke får utvikle seg til en fastlåst situasjon. Det er også nødvendig å analysere eget arbeidsmiljø med tanke på hvordan dette kunne oppstå og hvorfor det har fått pågå over tid uten at noen har reagert. Tiltak rettes mot de involverte i saken og mot forbedringer i arbeidsmiljøet. Det kan være nødvendig med tiltak uavhengig av om mobbing har funnet sted eller ikke. Er det behov for ekstern bistand? Den som har vært utsatt for mobbing bør tilbys en samtale med helsepersonell. Hvor kan kunnskap hentes? Internett: Satsingen «Jobbing Andre sider det kan hentes informasjon er uten Mobbing» har egen internettside, der informasjon og vei- og ledninger vil bli lagt ut HMS-opplæring: Flere aktører fortløpende. innen HMS-opplæring kan tilby kurs om mobbing. Hvor kan det søkes bistand? Følgende kan gi informasjon og veiledning på systemnivå og hvordan slike saker kan håndteres i virksomheter. Ved behov kan en Trygdeetatens arbeidslivssentere: tlf (Trygdeetatens servicetelefon) eller flere av disse samarbeide. Arbeidstilsynet: Bedriftshelsetjenesten: (oversikt over bedriftshelsetjenester), tlf tlf (Arbeidstilsynets svartjeneste) 6 HVORDAN SAMARBEIDE MOT MOBBING PÅ ARBEIDSPLASSEN HVORDAN SAMARBEIDE MOT MOBBING PÅ ARBEIDSPLASSEN 7

6 NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon KS Kommunenes Sentralforbund Arbeidsgiverforeningen NAVO LO Landsorganisasjonen i Norge YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Unio Hovedorganisasjonen for universitetsog høyskoleutdanning Akademikerne Staten som arbeidsgiver v/fornyingsminister Trygdeetaten Aetat Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Arbeidsmiljø nr. 2-11 Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Denne brosjyren gir en kort oversikt

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering. Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog rapporteringsplikten Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering Veileder for arbeidslivet i aktivitetsog

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven

IT og Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven I dag IT og arbeid. Studentpresentasjoner IT og arbeid Hovedavtalen, tilleggsavtalen Helse, miljø og sikkerhet (HMS) IT og Arbeidsmiljøloven Hva sier loven om bruk av IT på jobben? Du er for eksempel systemansvarlig

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer