Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.."

Transkript

1 Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

2 Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige personalsakene

3 Viktig kobling Livet Jus

4 Mobbing og konflikter i arbeidslivet.. Det som gjør mobbing/konflikter i arbeidslivet til noe spesielt, er at det skjer innenfor et system som er regulert av et offentlig lovverk. Arbeidsmiljøregler utløser rettigheter og plikter hos partene.

5 Aml 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

6 Aml Arbeidstakere skal beskyttes mot: Uheldig psykisk belastning, aml 4-1 (2) Krenking av integritet og verdighet, aml 4-3 (1) Trakassering, aml 4-3 (3) Utilbørlig opptreden, aml 4-3 (3)

7 Gullkorn fra ledermunn. Jeg vet hva du må gjøre, han som sitter der borte vet hva du skal gjøre, men jeg sier det ikke til deg. Jeg skal IKKE gjøre din jobb! Ikke svar at du TROR. Enten så vet du, eller SÅ VET DU IKKE. Tror gjør vi ikke engang i kjerka på søndager! Jeg skal være med på det møtet der du har presentasjon. Og jeg skal stille MASSE KINKIGE SPØRSMÅL. Ikke prøv å komme uforberedt! På neste økonomigjennomgang kommer du til å bli GRILLA!

8 Aml Det som må undersøkes er de objektive forhold og om det som har skjedd ligger innenfor eller utenfor det en norsk gjennomsnittsperson bør tåle i norsk arbeidsliv. (ikke lokal tradisjon/kultur) Norsk arbeidsmiljølov forutsetter alminnelig folkeskikk

9 Hva er en konflikt? To individer et individ og en gruppe eller to grupper- er i konflikt når minst den ene parten opplever den andre som et hinder eller som en kilde til frustrasjon. En prosess..

10 Konfliktpyramiden Ingen empati. Fiende Personlig Faglig Jus dialog Åpen strid Angrep er strategiske og rettferdiggjøres Trusler Danner forestillinger om motparten Søker støtte fra kollegaer Partene klare til kamp Utvikling av partsholdninger (svart/hvitt)

11 Begrepet mobbing i arbeidslivet Mobbing dreier seg om situasjoner på arbeidsplassen der en person over lengre tid utsettes for negativ behandling fra en eller flere i arbeidsmiljøet, og der personen som rammes, har vanskelig med å forsvare seg mot disse handlingene. 11

12 Mobbing i arbeidslivet. 3-4 %? 50% mobbes av ledere? Ofre opplever i hovedsak 4 typer mobbing: Sosial utfrysning eller isolering Organisatorisk utstøtelse Beskyldninger om dårlig utført arbeid Sårende erting, fleiping og latterliggjøring Forbundet med stor helserisiko

13 Årsakene til mobbing og konflikter.. Personlige egenskaper? Forskning indikerer at mobbeofre - og mobbere ikke er en ensartet gruppe.

14 Årsakene til mobbing og konflikter.. Saksbehandling: Det skyldes ofte en uheldig kombinasjon av en rekke forhold over tid, og som partene, og ikke minst lederne, har håndtert uryddig eller helt unnlatt å håndtere.

15 Håndtering Håndtering..

16

17 Hvilke plikter har arbeidstakere? 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt (d) Arbeidstakerne plikter å melde fra dersom de er vitne til eller får kjennskap til mobbing/(konflikter) på arbeidsplassen. Medvirkningsplikten gjelder også for de som føler seg mobbet/står i en vanskelig konflikt. Anonyme klager? Sykemeldt?

18 Hvilke plikter har arbeidsgiver?

19 Håndtering - undersøke Prate med de som er involvert i saken/vitner. Bruke en kontradiktorisk* tilnærming *Kontradiksjon er partenes rett til å komme med sine anførsler, og få imøtegå det motparter eller andre har anført i sakens anledning. Skille mellom subjektive opplevelser og objektive forhold Det som må undersøkes er de objektive forhold og om det som har skjedd ligger innenfor eller utenfor det en tenkt gjennomsnittsperson bør tåle i norsk arbeidsliv i 2014 (ikke lokal tradisjon/kultur)

20 Hodebry Jeg ønsket en samtale med min leder om hvordan vi kunne løse denne utfordringen. Vi hadde ulike meninger om det etter en stund begynte hun å bli høyrøsta og skjelte meg ut. Han elsker å dvele ved detaljer og lar seg ikke korrigere. Det var på tide at jeg satte noen grenser.

21 Intensjon er uvesentlig Om den som utførte mobbingen mente det eller ikke er underordnet Om den som mobbet hadde en god grunn er underordnet

22 Håndtering.. Vurdere 2. Vurdering av aktivitetsplikt påregnelig eller uheldig? Eksempler på påregnelig: Stå i faglige uenigheter med andre kollegaer/ledere. Innordne seg saklige instrukser (styringsrett) Det som ligger innenfor grensen av hva vi mennesker bør tåle av andre når vi er plassert i en sos. kontekst

23 Håndtering. Agere? 3. Uheldig aktivitetsplikt Lederen plikter da å iverksette adekvate tiltak for å redusere disse belastningene ned til et akseptabelt nivå. Aml sier ikke noe om hva som hva, eller hvilke tiltak man skal iverksette.

24 Håndtering De vanskelige personalsakene "Rammene" - Definisjon - Hva gjør vi? - De vanskelige sakene

25 Destruktiv medarbeideradferd Prof. I arbeid og organisasjonspsykologi get used to it Spesialist i arbeidsrett: vanskelige arbeidstakere må konkretiseres i manglende arbeidsutførelse eller i atferd som bryter arbeidsmiljøloven eller interne føringer i personalhåndboken.

26 Adjunktsaken oppsigelse grunnet manglende samarbeidsevner og illojal opptreden. Det er mulig at adferden til A enkeltvis ligger innenfor det arbeidsgiver må akseptere, men samlet sett var det et uakseptabelt mønster. Oppsigelse er en rimelig konsekvens av hensyn til arbeidsmiljøet.

27 Tips fra jurist Arbeidstakers medvirkningsplikt f) medvirke ved gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende g)delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver Ansatte som ikke møter til samtale med arbeidsgiver Spesifikk sykmelding for akkurat dette møtet Sykemeldt grunnet konflikt/arbeidsforhold pelle seg tilbake på jobb

28 En ryddig prosess.. Tre juridiske begreper og arbeidsmetoder som ledere bør kjenne til: Saksgang Dokumentasjon Kontradiksjon

29 Det er stor forskjell på konfliktløsning og konflikthåndtering.. THE END

Jusfrokost: Håndtering av personalkonflikter en forutsetning for et godt arbeidsmiljø

Jusfrokost: Håndtering av personalkonflikter en forutsetning for et godt arbeidsmiljø Jusfrokost: Håndtering av personalkonflikter en forutsetning for et godt arbeidsmiljø Lars Asle Einarsen Marianne Kartum 19. november 2014 www.svw.no Agenda a) Organisasjonspsykologisk tilnærming til konflikthåndtering

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014

Oppfølging av psykososiale forhold. AGP-konferansen 2014 Oppfølging av psykososiale forhold AGP-konferansen 2014 Generelle krav til arbeidsmiljøet - aml 4-1 (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering

Detaljer

KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen. Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen. Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen KOMMUNIKASJON -den vanskelige samtalen Referanse: Ståle Einarsen Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen Den vanskelige samtalen finnes det en oppskrift? Hva er bakgrunn for samtalen Hva

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer

Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Kropp- og sjel konferansen Ut av offerrollen Scandic Bergen City Hotel 10. mai 2012 Nils Magerøy Leder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Tema Mobbing

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN En veileder for små virksomheter 1 2 FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet

Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen. Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen Helge Hoel Morten Birkeland Nielsen Mobbing i arbeidslivet Innhold Innledning 5 Hva er mobbing? Kjennetegn 6 Ulik

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2

NÅR SANT SKAL SIES. Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling. 1. Sammendrag... 2 NÅR SANT SKAL SIES Notodden kommunes veiledning om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag... 2 2. En åpen bedriftskultur... 2 En åpen bedriftskultur bygger på trygghet... 2 Hvordan kan bedriften

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 2-11. Mobbing og trakassering på arbeidsplassen. - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Arbeidsmiljø nr. 2-11 Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Mobbing og trakassering på arbeidsplassen - Hva kan tillitsvalgte gjøre? Denne brosjyren gir en kort oversikt

Detaljer

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor

Arbeidsrett. GILA-samling 17. november 2011. Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Arbeidsrett GILA-samling 17. november 2011 Advokat (H) Tore Lerheim Tekna - Juridisk kontor Behov for kunnskap om arbeidsrett? Ved ansettelser? Underveis? Ved endring av innhold i arbeidsforhold? Ved avvikling

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Trond Reinseth Ergoterapeut / tilsynsleder Midt-Norge Gode arbeidsmiljøforhold og god helse De aller fleste arbeider under gode arbeidsforhold

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige

Etikk: temahefte 1. Varsling av kritikkverdige Etikk: temahefte 1 Varsling av kritikkverdige forhold Forord Varsling i arbeidslivet er et tema som tiltrekker seg stor oppmerksomhet. Vi kan stadig lese historier i aviser om arbeidstakere som varsler

Detaljer