Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag"

Transkript

1 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser til elever og ansatte i den videregående skolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2008 Trøndelag Forskning og Utvikling AS Metode og gjennomføring 1 T R Ø N D E L A G F O R S K N I N G O G U T V I K L I N G AS

2 Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- INNHOLD Metode og gjennomføring... 3 Elevenes svar... 4 Effekter av MOT Endret oppførsel mot andre Nye sider ved seg selv Bedre kjent med medelever og lærere Klassemiljø andres oppførsel mot andre Informatørene vekker interesse Inntrykk av MOTs arrangement og besøk Informatørene som forbilder Selvtillit Vanskelige valg Påstander MOT-skole Oppsummering av elevenes undersøkelse De ansattes svar Bakgrunnsspørsmål I hvilken grad Mot som holdningsskapende verktøy Mot vekker interesse blant elevene Bevisstgjøring av egne valg Den generelle trivselen ved skolen Elevenes toleranse overfor hverandre Er dette en MOT-skole? MOT har påvirket arbeidemiljøet Informatørenes meninger Oppsummering av tekstsvar: Hva kan gjøre MOT bedre? Hvordan opplever du MOT blir mottatt blant de andre ansatte på skolen? Hvordan opplever du MOT blir mottatt blant elevene på skolen? Oppsummering av de ansattes undersøkelse Vedlegg 1 : elevenes spørreskjema Vedlegg 2 De ansattes spørreskjema Vedlegg 3 Tekstsvar fra de ansatte Metode og gjennomføring Trøndelag Forskning og Utvikling AS

3 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse METODE OG GJENNOMFØRING Undersøkelsene er gjort på oppdrag av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, avdeling for utdanning. To spørreundersøkelser ble utviklet og gjennomført i tidsperioden februar-april Undersøkelsene ble gjennomført på internett. Elevene fikk invitasjon per e-post. En e-postliste med over adresser ble tilsendt fra NTFK. Det er i overkant av elever i N-T, men tekniske utfordringer i NTFKs systemer gjorde det vanskelig å luke ut elever som har sluttet eller er for gamle. Det ble benyttet e-postadresser som fylkeskommunene har tildelt elevene. Det ble også sendt ut tre påminnelser per e-post. Det var lav respons på disse, noe som kan tyde på at det er svært få som bruker denne adressen. Det ble også lagt ut direkte link til undersøkelsen på itslearning for alle elevene, samt at fristen ble forlenget. Det ble lokket med svarpremie på gavekort til en verdi av 500,-. Elevundersøkelsen var tilgjengelig fra 5.3 til elever besvarte undersøkelsen, noe som tilsvarer ca 10 % av alle elevene. Alle ansatte fikk e-post med invitasjon til å delta på undersøkelsen som ledd i evalueringen av MOT i den videregående skolen i Nord-Trøndelag. Det ble sendt ut 1654 invitasjoner per e-post. Av disse gav 27 personer melding om at de ikke ønsket å delta. Undersøkelsen var tilgjengelig fra 28.2 til ansatte besvarte undersøkelsen ca. 33 prosent av de spurte. Rapporten inneholder tabeller og grafer. Det er laget krysstabeller med forskjellige bakgrunnsvariabler og det er regnet gjennomsnitt for å sammenligne resultatene mellom skolene. Rapporten inneholder også sammendrag fra tekstsvar. Rapporten er ment som bakgrunnsstoff for den prosessen som skal gjennomføres i forhold til en eventuell forlengelse av avtalen med organisasjonen MOT. Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 7.april 2008 Trøndelag Forskning og Utvikling AS Metode og gjennomføring 3

4 Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- ELEVENES SVAR Hvilken skole går du på? * Hvilket klassetrinn går du i? Crosstabulation Count Grong videregående skole Inderøy videregående skole Leksvik videregående skole Levanger videregående skole Meråker videregående skole Hvilket klassetrinn går du i? Total Mære landbruksskole Olav Duun videregående skole Ole Vig videregående skole Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) Verdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole Total Tabellen viser antall svar på skolene med fordeling per klassetrinn. Mer enn halvparten av de som svarte på undersøkelsen går i 1. Klasse. Vi ser at deltakelsen er svært lav på enkelte skoler. 4 Elevenes svar Trøndelag Forskning og Utvikling AS

5 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Den samme tabellen fordelt på kjønn ser slik ut: Hvilken skole går du på? * Kjønn Crosstabulation Count Grong videregående skole Inderøy videregående skole Leksvik videregående skole Levanger videregående skole Meråker videregående skole Kjønn Jente Gutt Total Mære landbruksskole Olav Duun videregående skole Ole Vig videregående skole Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) Verdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole Total Flest jenter har besvart undersøkelsen; ca 59 % jenter og 41 % gutter. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Elevenes svar 5

6 Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- På spørsmålet Er din klasse med i MOT i år svarte elevene slik: Hvilken skole går du på? * Er din klasse/gruppe med i MOT i år? Crosstabulation Grong videregående skole Inderøy videregående skole Leksvik videregående skole Levanger videregående skole Meråker videregående skole Er din klasse/gruppe med i MOT i år? Ja Nei Vet ikke Total Mære landbruksskole Olav Duun videregående skole Ole Vig videregående skole Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) Verdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole Total Vi ser at de fleste respondentene sier at de er med i MOT i år. En god del har også svart nei og vet ikke på spørsmålet, men vi ser i tabellen under at flere av disse oppgir at de har deltatt på MOTbesøk. Dette kan kanskje tyde på at det er utydelig informasjon om hvorvidt klassen deltar i MOT eller ikke. En kan også anta flere av de som ikke har hatt MOT-besøk i år også har unnlatt å besvare undersøkelsen i det hele tatt, nettopp av denne grunn. Er din klasse/gruppe med i MOT i år? * Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse(fra høsten 2007)? Crosstabulation Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse(fra høsten 2007)? Ikke deltatt En gang To ganger Tre ganger Flere enn tre ganger Total Ja Count % 3,0% 28,1% 44,4% 17,6% 6,9% 100,0% Nei Count % 78,3% 4,3% 13,0% 4,3%,0% 100,0% Vet ikke Count % 40,2% 28,0% 23,2% 4,9% 3,7% 100,0% Total Count % 11,8% 27,1% 39,9% 15,1% 6,1% 100,0% 6 Elevenes svar Trøndelag Forskning og Utvikling AS

7 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Hvilket klassetrinn går du i? * Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse(fra høsten 2007)? Crosstabulation Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse(fra høsten 2007)? Ikke deltatt En gang To ganger Tre ganger Flere enn tre ganger Total 1. Antall % 5,6% 25,5% 42,7% 19,2% 7,0% 100,0% 2. Antall % 7,9% 22,5% 47,0% 15,2% 7,3% 100,0% 3. Antall % 34,3% 38,1% 21,9% 3,8% 1,9% 100,0% Total Antall % 11,8% 27,1% 39,9% 15,1% 6,1% 100,0% Tabellen over viser fordelingen over deltakelse mellom klassetrinnene. Vi ser at første klasse har noe flere besøk enn andre klasse. De fleste i disse klassene har hatt ett eller to besøk. I tredje har de fleste hatt ett eller ingen besøk av MOT i år. Tabellen viser gjennomsnittsverdi og medianverdi. Merk at svaralternativet ikke deltatt har verdien 1, og gir at gjennomsnittsverdien 2,97 betyr at gjennomsnittet ligger like under svaralternativ 3; To ganger. Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse(fra høsten 2007)? Hvilket klassetrinn går du i? Mean N Std. Deviation Median 1. 2,97 286,976 3, ,91 151,993 3, ,01 105,946 2,00 Total 2, ,042 3,00 Trøndelag Forskning og Utvikling AS Elevenes svar 7

8 Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Spørsmålet Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse? ble besvart slik: Hvilken skole går du på? * Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse(fra høsten 2007)? Crosstabulation Klassen/gruppen din skal ha hatt flere MOT-besøk dette skoleåret. Hvor mange ganger har du deltatt på disse(fra høsten 2007)? Grong videregående skole Inderøy videregående skole Leksvik videregående skole Levanger videregående skole Meråker videregående skole Ikke deltatt En gang To ganger Tre ganger Flere enn tre ganger Total Mære landbruksskole Olav Duun videregående skole Ole Vig videregående skole Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) Verdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole Total Vi ser at de fleste av respondentene har hatt to eller flere besøk i dette skoleåret. Det er lagt opp til flere besøk i 1. Klasse enn i 2. og 3., til sammen 9 besøk i hele videregående. 8 Elevenes svar Trøndelag Forskning og Utvikling AS

9 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse 60,0% 50,0% 40,0% Vi ser at nesten 60 % hadde MOT på ungdomsskolen. 26,8% har ikke hatt det mens 15,3 %. Tabellen under viser fordelingen per skole. 30,0% 57,9% 20,0% 10,0% 26,8% 15,3% FIGUR 1 SPØRSMÅL 16 0,0% Ja Nei Vet ikke Var den ungdomsskolen du gikk på 'MOT-skole'? Var den ungdomsskolen du gikk på 'MOT-skole'? Grong videregående skole Ja Nei Vet ikke 8 1 Inderøy videregående skole Leksvik videregående skole Levanger videregående skole Meråker videregående skole Mære landbruksskole Olav Duun videregående skole Ole Vig videregående skole Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) Verdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole Total Trøndelag Forskning og Utvikling AS Elevenes svar 9

10 Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Følgende spørsmål har hatt svaralternativene EFFEKTER AV MOT I liten eller ingen grad, 2, 3, 4, I Stor grad og Vet ikke. Altså en fempunkts skala der bare de ytterste verdiene har tekstlig benevnelse. Figuren under illustrerer fordelingen mellom svaralternativene på spørsmålene 6, 7, 8, 10 og 11. Enkelte spørsmål har større spredning på skalaen enn andre. På de neste sidene utdypes hvert enkelt spørsmål nærmere. SPM 11 I hvor stor grad opplever du at MOT-informatørene klarer å vekke interesse blant elevene? % SPM10 I hvilken grad opplever du at andre på skolen har endret hvordan de oppfører seg mot andre som følge av MOT? % 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke SPM 8 I hvor stor grad har du blitt bedre kjent med medelever og lærere gjennom MOT? % SPM 7 I hvor stor grad har du oppdaget nye sider ved deg selv gjennom MOT? % SPM 6 I hvilken grad har du endret hvordan du oppfører deg mot andre som følge av MOTs arrangement og besøk? % 100% 75% 50% 25% 0% 10 Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

11 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse ENDRET OPPFØRSEL MOT ANDRE 40,0% 30,0% 20,0% 37,2% 10,0% 17,2% 16,9% 14,9% 9,8% 4,0% 0,0% 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke I hvilken grad har du endret hvordan du oppfører deg mot andre som følge av MOTs arrangement og besøk? 4 FIGUR 2 SPØRSMÅL 6 Grafen over viser fordelingen på spørsmålet om i hvilken grad de har endret adferd mot andre som en følge av MOTs arrangement og besøk. Vi ser at de fleste svarer i liten eller ingen grad og svaralternativ 2 og 3. Men også 13.8 % svarer at de har endret sin egen oppførsel i stor grad (4 %) og svaralt. 4(9,8 %). Dette må ses på i sammenheng med de sentrale målene i MOT. 14,9 prosent er usikre og svarer Vet ikke på spørsmålet. Det bemerkes at i utgangspunket er endring av holdninger og oppførsel vanskelig å måle. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 11

12 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Grafen viser svarene på spørsmål 6 fordelt på prosent per kjønn. Ut i fra dette kan det se ut til at gutter er mer klare på at MOT ikke har vært med på å endre oppførselen mot andre, enn jenter. Flere jenter enn gutter er usikre og svarer Vet ikke på spørsmålet. 50,0% Kjønn Jente Gutt 40,0% 30,0% 46,7% 20,0% 30,7% 10,0% 0,0% 1 I liten eller ingen grad 17,3% 16,9% 2 18,7% 3 14,4% 11,3% 5 I stor grad 6 Vet ikke I hvilken grad har du endret hvordan du oppfører deg mot andre som følge av MOTs arrangement og besøk? 4 7,7% 4,2% 3,6% 17,7% 10,8% FIGUR 3 SPØRSMÅL 6 12 Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

13 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse NYE SIDER VED SEG SELV 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 41,8% 10,0% 0,0% 1 I liten eller ingen grad 16,9% 2 14,2% 3 11,7% 5 I stor grad 6 Vet ikke I hvor stor grad har du oppdaget nye sider ved deg selv gjennom MOT? 4 5,2% 10,0% FIGUR 4 SPØRSMÅL 7 På spørsmål, 7 om de har oppdaget nye sider ved seg selv gjennom MOT, ser vi omtrent det samme svarmønstret som på forrige spørsmål. Figuren viser at de fleste oppgir at de I liten eller ingen grad har oppdaget nye sider ved seg selv gjennom MOT. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 13

14 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- 60,0% Kjønn Jente Gutt 50,0% 40,0% 30,0% 52,8% 20,0% 34,3% 10,0% 0,0% 1 I liten eller ingen grad 19,1% 2 13,8% 13,8% 14,9% 3 14,8% 5 I stor grad 6 Vet ikke I hvor stor grad har du oppdaget nye sider ved deg selv gjennom MOT? 4 7,2% 6,4% 3,6% 11,7% 7,7% FIGUR 5SPØRSMÅL 7 Vi ser også her at flere gutter svarer at de i liten eller ingen grad har oppdaget nye sider ved seg selv enn jenter. 14 Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

15 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse BEDRE KJENT MED MEDELEVER OG LÆRERE Spørsmålet I hvor stor grad har du blitt kjent med medelever og lærere gjennom MOT? har blitt besvart slik: 30,0% 20,0% 26,57% 10,0% 18,83% 21,34% 16,74% 8,58% 7,95% 0,0% 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke I hvor stor grad har du blitt bedre kjent med medelever og lærere gjennom MOT? 4 FIGUR 6 SPØRSMÅL 8 Her ser vi at hele skalaen benyttes. Flest avgir at de I liten eller ingen grad har blitt bedre kjent, men vi ser også at en god del svarer i stor grad. Når vi ser på fordelingen mellom klassetrinnene ser vi at det er i første klasse dette har størst effekt. Hvilket klassetrinn går du i? * I hvor stor grad har du blitt bedre kjent med medelever og lærere gjennom MOT? Crosstabulation I hvor stor grad har du blitt bedre kjent med medelever og lærere gjennom MOT? 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke Total 1. Count % 27,8% 14,4% 21,9% 17,0% 10,7% 8,1% 100,0% 2. Count % 22,3% 24,5% 23,0% 15,8% 6,5% 7,9% 100,0% 3. Count % 30,4% 24,6% 15,9% 17,4% 4,3% 7,2% 100,0% Total Count % 26,6% 18,8% 21,3% 16,7% 8,6% 7,9% 100,0% Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 15

16 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- 40,0% Kjønn Jente Gutt 30,0% 20,0% 31,8 % 10,0% 23,0 % 18,4 % 19,5 % 22,3 % 20,0 % 18,7 % 13,8 % 8,5% 8,7% 9,2% 6,2% 0,0% 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke I hvor stor grad har du blitt bedre kjent med medelever og lærere gjennom MOT? 4 FIGUR 7 SPØRSMÅL 8 Kjønnsfordelingen viser at guttene i større grad mener at MOT i ingen eller liten grad har ført til at de har blitt bedre kjent med medelever og lærere. 16 Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

17 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse KLASSEMILJØ 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 58,4% 20,0% 35,2% 10,0% 0,0% 3,7% 1,4% 1,4% 1 Blitt mye dårligere 2 Blitt dårligere 3 Uendret 4 Blitt bedre 5 Blitt mye bedre I hvilken grad mener du at klassemiljøet har endret seg som følge av MOT? FIGUR 8 SPØRSMÅL 9 På spørsmålet om klassemiljøet har endret seg som følge av MOT? svarer så å si alle at det er uendret eller har blitt bedre. På dette spørsmålet var det jentene som mente at MOT hadde hatt best effekt på klassemiljøet. Kjønn * I hvilken grad mener du at klassemiljøet har endret seg som følge av MOT? Crosstabulation I hvilken grad mener du at klassemiljøet har endret seg som følge av MOT? 1 Blitt mye 2 Blitt 5 Blitt mye dårligere dårligere 3 Uendret 4 Blitt bedre bedre Total Kjønn Jente Count % within Kjønn 1,2% 1,2% 56,0% 39,4% 2,3% 100,0% Gutt Count % within Kjønn 1,7% 1,7% 61,8% 29,2% 5,6% 100,0% Total Count % within Kjønn 1,4% 1,4% 58,4% 35,2% 3,7% 100,0% Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 17

18 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- ANDRES OPPFØRSEL MOT ANDRE Vi spurte elevene om de har oppfattet om andre har endret sin oppførsel mot andre som en følge av MOT. 30,0% 20,0% 29,3% 28,1% 10,0% 16,2% 17,2% 7,1% 0,0% 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke I hvilken grad opplever du at andre på skolen har endret hvordan de oppfører seg mot andre som følge av MOT? 4 2,1% FIGUR 9 SPØRSMÅL 10 De fleste svarer i liten eller ingen grad og omtrent like mange svarer. Dette er et vanskelig spørsmål å besvare da en slik endring er vanskelig å registrere. 18 Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

19 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse INFORMATØRENE VEKKER INTERESSE 30,0% 20,0% 10,0% 19,67% 25,1% 22,38% 12,97% 11,72% 8,16% 0,0% 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke I hvor stor grad opplever du at MOT-informatørene klarer å vekke interesse blant elevene? 4 FIGUR 10 SPØRSMÅL 11 Det kan tyde på at informatørene til MOT fungerer da de fleste oppgir at MOT-informatørene klarer å vekke interesse blant elevene. De fleste elevene svarer 4 eller 5. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 19

20 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- 30,0% Kjønn Jente Gutt 20,0% 10,0% 12,01 % 14,36 % 17,44 % 20,49 % 18,46 % 26,5% 23,08 % 25,09 % 18,46 % 7,77% 8,13% 8,21% 0,0% 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke I hvor stor grad opplever du at MOT-informatørene klarer å vekke interesse blant elevene? 4 FIGUR 11 SPØRSMÅL 11 Jentene er noe tydeligere på at de mener at MOT-informatørene vekker interesse blant elevene enn guttene. 20 Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

21 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse I hvor stor grad opplever du at MOT-informatørene klarer å vekke interesse blant elevene? 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke Total Row N Row Row Row Row Row Row N % Ant N % Ant N % Ant N % Ant N % Ant N % Ant % Ant Gj.snitt Grong videregående skole,0% 0 11,1% 1 33,3% 3 33,3% 3 22,2% 2,0% 0 100,0% 9 3,67 Inderøy videregående skole 10,2% 5 14,3% 7 20,4% 10 40,8% 20 12,2% 6 2,0% 1 100,0% 49 3,31 Leksvik videregående skole 33,3% 6 11,1% 2 11,1% 2 11,1% 2,0% 0 33,3% 6 100,0% 18 2,00 Levanger videregående skole 15,4% 10 10,8% 7 29,2% 19 18,5% 12 20,0% 13 6,2% 4 100,0% 65 3,18 Meråker videregående skole,0% 0 4,0% 1 16,0% 4 52,0% 13 16,0% 4 12,0% 3 100,0% 25 3,91 Mære landbruksskole 23,5% 4 17,6% 3 5,9% 1 23,5% 4 17,6% 3 11,8% 2 100,0% 17 2,93 Olav Duun videregående skole,0% 0 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 1 40,0% 2,0% 0 100,0% 5 3,80 Ole Vig videregående skole 11,9% 5 11,9% 5 21,4% 9 26,2% 11 23,8% 10 4,8% 2 100,0% 42 3,40 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 15,6% 23 13,6% 20 21,1% 31 19,0% 28 20,4% 30 10,2% ,0% 147 3,17 Verdal videregående skole 12,9% 4 3,2% 1 29,0% 9 32,3% 10 16,1% 5 6,5% 2 100,0% 31 3,38 Ytre Namdal videregående skole 7,1% 5 11,4% 8 7,1% 5 22,9% 16 45,7% 32 5,7% 4 100,0% 70 3,94 Vi har også sett på forskjellene per skole i spørsmålet om MOT-informatørene klarer å vekke interesse blant elevene. Gjennomsnittsverdiene gjelder for verdiene 1-5 ( er ekskludert). Det bemerkes at antall svar varierer sterkt mellom hver skole, og at resultatene derfor har en høy feilmargin. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 21

22 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- INNTRYKK AV MOTS ARRANGEMENT OG BESØK Vi har spurt om elevene hvilket inntrykk de har av MOTs besøk og arrangement med svaralternativene: Veldig nyttig Litt nyttig Litt unyttig Helt unyttig Vet ikke Vi ser at de fleste elevene svarer at det er litt nyttig eller veldig nyttig. 50,0% 40,0% 30,0% 46,4% 20,0% 10,0% 21,5% 13,2% 11,5% 7,3% 0,0% Veldig nyttig Litt nyttig Litt unyttig Helt unyttig Vet ikke Hva er ditt inntrykk av arrangement og besøk MOT gjennomfører? FIGUR 12 SPØRSMÅL Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

23 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Fordelt på kjønn ser grafen slik ut: 50,0% Kjønn Jente Gutt 40,0% 30,0% 46,3% 46,7% 20,0% 26,5% 10,0% 14,4% 10,6% 16,9% 9,7% 11,0% 12,3% 5,7% 0,0% Veldig nyttig Litt nyttig Litt unyttig Helt unyttig Vet ikke Hva er ditt inntrykk av arrangement og besøk MOT gjennomfører? FIGUR 13 SPØRSMÅL 12 Figuren viser at jentene oppgir i større grad enn guttene at MOT oppfattes som Veldig nyttig. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 23

24 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- 60,0% 50,0% Hvilket klassetrinn går du i? ,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Veldig nyttig Litt nyttig Litt unyttig Helt unyttig Vet ikke Hva er ditt inntrykk av arrangement og besøk MOT gjennomfører? FIGUR 14 SPØRSMÅL 12 Mot oppfattes ulikt for de forskjellige klassetrinnene. Første klasse har best inntrykk av MOTs arrangement og møter. Hva er ditt inntrykk av arrangement og besøk MOT gjennomfører? Gjennom Hvilket klassetrinn går du i? snitt N 1. 2, , ,15 59 Total 2, Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

25 Percent Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse INFORMATØRENE SOM FORBILDER To tredeler av elevene er enige i at informatørene fremstår som gode forbilder, og nesten 10% mener det motsatte. 24,3 % er usikre og svarer. 60,0% 40,0% 66,3% 20,0% 24,3% 0,0% Ja 9,4% Nei Vet ikke Mener du at MOT-informatørene framstår som gode forbilder? FIGUR 15 SPØRSMÅL 13 Kjønn 60,0% Jente Gutt 40,0% 68,2% 63,6% 20,0% 25,1% 23,1% 0,0% Ja 6,7% Nei 13,3% Vet ikke Mener du at MOT-informatørene framstår som gode forbilder? FIGUR 16 SPØRSMÅL 13 Jentene er noe mer enige i at informatørene fremstår som gode forbilder. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 25

26 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- SELVTILLIT Selvtilliten til elevene har i følge 26,8% av dem blitt bedre og 2,1 % mener den har blitt mye bedre. Dette er et viktig område i MOTs plattform. De aller fleste sier at selvtilliten er uendret, men svært få sier den har blitt dårligere. På dette spørsmålet er det kun marginale kjønnsforskjeller., men flere gutter opplever forbedret selvtillitt enn jenter. 60,0% 40,0% 68,4% 20,0% 26,8% 0,0% 1,5% 1 Blitt mye dårligere 1,3% 2 Blitt dårligere 3 Uendret 4 Blitt bedre 5 Blitt mye bedre Har din selvtillit endret seg som en følge av arrangement og besøk fra MOT? 2,1% FIGUR 17 SPØRSMÅL Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

27 Percent [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse VANSKELIGE VALG Vi stilte følgende spørsmål til elevene: Du har deltatt på MOTs arrangement og besøk. Dersom du kommer i en situasjon hvor du må ta et vanskelig valg; tror du at du lettere vil vise hva du står for? Her ser vi at flest benytter det midterste svaralternativet og, noe som indikerer at dette kan være vanskelig å ta stilling til. Ellers svarer ca 25 % svaralternativ 1 og 2, og 25 % svaralternativ 4 og 5. 30,0% 20,0% 25,52% 24,9% 10,0% 17,99% 14,64% 10,46% 6,49% 0,0% 1. Ikke lettere i det hele tatt Svært mye lettere 6. Vet ikke Du har deltatt på MOTs arrangement og besøk. Dersom du kommer i en situasjon hvor du må ta et vanskelig valg; tror du at du lettere vil vise hva du står for? 4. FIGUR 18 SPØRSMÅL 15 Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 27

28 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- 30,0% Kjønn Jente Gutt 20,0% 25,4% 25,6% 26,9% 22,1% 10,0% 19,5% 18,5% 17,7% 11,3% 9,9% 11,3% 8,8% 3,1% 0,0% 1. Ikke lettere i det hele tatt Svært mye lettere 6. Vet ikke Du har deltatt på MOTs arrangement og besøk. Dersom du kommer i en situasjon hvor du må ta et vanskelig valg; tror du at du lettere vil vise hva du står for? 4. FIGUR 19 SPØRSMÅL 15 Vi ser kjønnsforskjeller i dette spørsmålet også i svaralt 1 og 5. 19,5 % av guttene sier at de ikke synes det er lettere i det hele tatt å vise hva man står for om man kommer i en vanskelig situasjon, mens bare 3,1 % mener det er svært mye lettere. Jentene har den motsatte oppfatningen i forhold til guttene. Vi ser også at flere jenter enn gutter svarer på dette spørsmålet. 28 Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

29 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse PÅSTANDER Gjennomsnitt MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger 1,96 MOT er ærlig, ekte og til å stole på MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor 2,01 2,03 MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet 2,34 MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres 2,37 MOT hjelper meg til å ta bevisste valg 2,52 MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre 2,59 MOT har gjort det lettere for meg å si nei 2,77 Tabellen til venstre viser gjennomsnittsverdiene for hver påstand som stilles i spørsmål 17 i stigende rekkefølge. Tabellen under viser fordelingen på kjønn, og vi ser at gutter har gjennomgående en mindre positiv holdning til påstandene om MOT enn jentene. (Lav verdi = enig med påstanden, høy verdi = uenig med påstanden) Påstandene er lånt fra MOTs eget evalueringsskjema. Figuren under illustrerer svarfordelingene på påstandene. Kjønn MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet MOT er ærlig, ekte og til å stole på MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger MOT hjelper meg til å ta bevisste valg MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres MOT har gjort det lettere for meg å si nei Jente 1,96 2,24 1,95 1,85 2,41 2,48 2,31 2,70 Gutt 2,14 2,48 2,11 2,11 2,69 2,74 2,46 2,86 Total 2,03 2,34 2,01 1,96 2,52 2,59 2,37 2,77 MOT er positiv, fleksibel og ser etter løsninger % MOT er ærlig, ekte og til å stole på % MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor % helt enig litt enig hv erken eller litt uenig helt uenig MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet % MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres % MOT hjelper meg til å ta bevisste valg % MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre % MOT har gjort det lettere for meg å si nei % 100% 75% 50% 25% 0% Trøndelag Forskning og Utvikling AS Effekter av MOT 29

30 Percent Elevenes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- MOT-SKOLE 40,0% 30,0% 20,0% 37,5% 32,5% 10,0% 19,2% 0,0% - Svært leit - leit - likegyldig - svært bra Tenk deg at skolen din skal slutte å være en MOT-skole, hva ville du ha følt om det? 4,8% - bra 6,1% FIGUR 20 SPØRSMÅL 18 Samlet synes de fleste elevene at det er leit eller svært leit om skolen skal slutte å være MOTskole. De fleste svarer imidlertid at de er likegyldig til dette. Tenk deg at skolen din skal slutte å være en MOT-skole, hva ville du ha følt om det? - Svært - - svært Totalt leit - leit likegyldig - bra bra Row N Row N Row N N Row N % % Row N % % % Grong videregående skole 22,2% 66,7%,0% 11,1%,0% 9 Inderøy videregående skole 8,2% 49,0% 38,8% 2,0% 2,0% 49 Leksvik videregående skole 8,7% 26,1% 52,2% 13,0%,0% 23 Levanger videregående skole 11,1% 31,9% 40,3% 8,3% 8,3% 72 Meråker videregående skole 9,7% 35,5% 51,6%,0% 3,2% 31 Mære landbruksskole 21,1% 21,1% 52,6%,0% 5,3% 19 Olav Duun videregående skole 21,4% 42,9% 28,6%,0% 7,1% 14 Ole Vig videregående skole 26,3% 33,3% 31,6% 1,8% 7,0% 57 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet ,6% 27,2% 43,8% 5,6% 9,9% og avd.egge) Verdal videregående skole 40,0% 37,1% 20,0% 2,9%,0% 35 Ytre Namdal videregående skole 38,0% 28,2% 23,9% 5,6% 4,2% Effekter av MOT Trøndelag Forskning og Utvikling AS

31 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse OPPSUMMERING AV ELEVENES UNDERSØKELSE Svarprosenten er relativt lav ca prosent. Dette gir ikke et solid datagrunnlag for å gjøre bastante konklusjoner, men likevel viser de fleste tabellene tydelige tendenser. Enkelte skoler har svært lav deltagelse til tross for at skolens ansatte i flere omganger oppfordret elevene til å svare. Svarene kan i så måte ikke sies å være representative for alle elevene ved de forskjellige skolene. Det kan synes at MOTs r og innhold har appellert mest til jenter. De gir mer positive tilbakemeldinger på påstandene om MOT i spørsmål 17 (se vedlegg Elevenes spørreskjema). Noen oppgir at de har endret egen oppførsel mot andre som en følge av MOTs aktivitet, mens det store flertallet mener at de ikke har endret seg. Relativt mange mener at de har blitt bedre kjent med medelever og lærere gjennom MOT. Det har kanskje gjort at klassemiljøet har forbedret seg, for vi ser at omtrent alle mener at det enten er uendret eller forbedret. Informantene klarer å vekke interesse blant de fleste elevene. Dette spørsmålet har vi sett på opp i mot hver enkelt skole og vi ser at det varierer sterkt mellom skolene. De fleste opplever arrangementene og møtene med MOT som Veldig nyttig eller litt nyttig. Informantene oppfattes også som gode forbilder, især hos jentene. Cirka 27 % oppgir at selvtilliten deres er forbedret som følge av MOTs arrangement og besøk. 68 % oppgir at den er uendret. Selvtillit er et sentralt tema i MOT, og det at en fjerdepart opplever forbedret selvtillit er. Ca 3 % oppgir også at den har blitt dårligere. Ut i fra tekstsvar fra de ansatte (se vedlegg i rapporten) rapporterer enkelte at noen elever føler seg svært utilpass med enkelte r i MOT. På påstandene som stilles i spørsmål 17 ser vi at jentene svarer i mer positiv retning. Halvparten av de spurte synes det er leit eller svært leit om skolen skulle slutte å være MOT-skole. Vi ser også at dette varierer sterkt mellom skolene. Trøndelag Forskning og Utvikling AS Oppsummering av elevenes undersøkelse 31

32 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- De ansattes undersøkelse DE ANSATTES SVAR BAKGRUNNSSPØRSMÅL Spørsmål 1 og 3 Kjønn Antall Prosent Kvinne ,1 Mann ,9 Total ,0 Ansatt ved skole: Antall % av respondentene Grong videregående skole 30 5,5 Inderøy videregående skole 32 5,9 Leksvik videregående skole 22 4,1 Levanger videregående skole 57 10,5 Meråker videregående skole 19 3,5 Mære landbruksskole 32 5,9 Olav Duun videregående skole 68 12,6 Ole Vig videregående skole 73 13,5 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) ,3 Verdal videregående skole 53 9,8 Ytre Namdal videregående skole 39 7,2 Annet, spesifiser her 6 1,1 Total ,0 32 De ansattes svar Trøndelag Forskning og Utvikling AS

33 Ved hvilken skole er du ansatt? [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- De ansattes undersøkelse Annet, spesifiser her 4 2 Kjønn? Kvinne Mann Ytre Namdal videregående skole Verdal videregående skole Steinkjer videregående skole (avd. Guldbergaunet og avd.egge) Ole Vig videregående skole Olav Duun videregående skole Mære landbruksskole Meråker videregående skole 14 5 Levanger videregående skole Leksvik videregående skole Inderøy videregående skole 6 26 Grong videregående skole Antall FIGUR 21 SPØRSMÅL 1 OG 3 Vi ser at deltakelsen varierer mellom skolene. Trøndelag Forskning og Utvikling AS De ansattes svar 33

34 Count De ansattes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- 200 Kjønn? Kvinne Mann Hva er din alder? 60 og eldre FIGUR 22 SPØRSMÅL 2 Aldersfordelingen viser at flest ansatte mellom år har besvart undersøkelsen. Hva er din alder? Antall Prosent , , , ,9 60 og eldre 87 16,1 Total ,0 34 De ansattes svar Trøndelag Forskning og Utvikling AS

35 Count [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- De ansattes undersøkelse Hva er din alder? og eldre Kontaktlærer 26 Faglærer 18 Skoleleder 4 5 Miljøarbeider 14 7 Drift 14 Annet, spesifiser her Hva er din stilling? FIGUR 23 SPØRSMÅL 2 OG 4 Figuren viser fordelingen mellom stilling og alder på de som har svart. De som har svart annet, spesifiser her er i all hovedsak sekretærer, kontormedarbeidere og elevassistenter. Trøndelag Forskning og Utvikling AS De ansattes svar 35

36 Count Ved hvilken skole er du ansatt? De ansattes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Ytre Namdal videregående skole 2 Er du MOT-informatør? Ja Verdal videregående skole 5 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 9 Ole Vig videregående skole 2 Olav Duun videregående skole 5 Mære landbruksskole 2 Meråker videregående skole 2 Levanger videregående skole 5 Leksvik videregående skole 1 Inderøy videregående skole 2 Grong videregående skole Antall FIGUR 24 SPØRSMÅL Er du MOTinformatør? Ja eller fler I hvor mange år har du vært informatør? FIGUR 25 SPØRSMÅL 7 36 informatører besvarte undersøkelsen. Figur 24 viser hvilken skole de er ansatt på og Figur 25 viser hvor mange år de har vært informatør. 36 De ansattes svar Trøndelag Forskning og Utvikling AS

37 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- De ansattes undersøkelse I HVILKEN GRAD Følgende spørsmål har brukt en 5-punktsskala hvor 1= i ingen eller liten grad og 5 = i svært stor grad. Figuren illustrerer hvordan respondentene har brukt skalaen. Vi ser at enkelte spørsmål mer entydige svar enn andre. De påfølgende sidene tar for seg hvert enkelt av disse spørsmålene med tabeller med fordeling på skole. I hvor stor grad mener du MOT er viktig som holdningsskapende verktøy i skolen? Gjennomsnitt 3,82 I hvor stor grad opplever du at MOT klarer å vekke interesse blant elevene? 3,38 Sentralt i MOTs program er å bevisstgjøre ungdom i forhold til å ta egne valg på egne premisser og bry seg om hverandre. I hvor stor grad mener du MOTs program lykkes med det? I hvor stor grad mener du MOT har påvirket den generelle trivselen ved skolen? I hvilken grad har innføringen av MOT ført til at elevene har blitt mer tolerante overfor hverandre? 3,07 Hvor tydelig er det at skolen er en MOT-skole når det ikke er et MOTarrangement/besøk? 2,70 I hvor stor grad har MOT påvirket arbeidsmiljøet for de ansatte på skolen? 2,37 3,35 3,14 Tabellen viser gjennomsnittsverdiene for spørsmålene. Gjennomsnittsverdiene er regnet ut fra en skal på 1 til 5, og Vet ikke -kategorien er utelukket. I hvor stor grad mener du MOT er viktig som holdningsskapende verktøy i skolen? I hvor stor grad opplever du at MOT klarer å vekke interesse blant elevene? Sentralt i MOTs program er å bevisstgjøre ungdom i forhold til å ta egne valg på egne premisser og bry seg om hverandre. I hvor stor grad mener du MOTs program lykkes med det? 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke I hvor stor grad mener du MOT har påvirket den generelle trivselen ved skolen? I hvilken grad har innføringen av MOT ført til at elevene har blitt mer tolerante overfor hverandre? Hvor tydelig er det at skolen er en MOT-skole når det ikke er et MOTarrangement/besøk? I hvor stor grad har MOT påvirket arbeidsmiljøet for de ansatte på skolen? 100% 75% 50% 25% 0% FIGUR 26 OPPSUMMERING AV SPØRSMÅL 8,9,10,11, 12, 13 OG 15 Trøndelag Forskning og Utvikling AS I hvilken grad 37

38 De ansattes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- MOT SOM HOLDNINGSSKAPENDE VERKTØY I hvor stor grad mener du MOT er viktig som holdningsskapende verktøy i skolen? Gjennomsnitt Grong videregående skole 4,45 Inderøy videregående skole 4,27 Levanger videregående skole 4,10 Ole Vig videregående skole 4,04 Mære landbruksskole 4,03 Ytre Namdal videregående skole 4,03 Verdal videregående skole 3,68 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 3,54 Olav Duun videregående skole 3,49 Meråker videregående skole 3,47 Annet, spesifiser her 3,20 Leksvik videregående skole 3,13 Total 3,82 Tabellen over viser gjennomsnittsverdier for hver skole, om hvorvidt de mener at MOT er et viktig verktøy for holdningsskapende arbeid i skolen. Tabellen er sortert synkende etter verdiene. Tabellen under viser forskjellene mellom skolene om hvorvidt de ansatte mener at MOT er viktig som holdningsskapende verktøy i skolen. I hvor stor grad mener du MOT er viktig som holdningsskapende verktøy i skolen? 1 I liten eller 5 I stor 6 Vet Total ingen grad grad ikke Row N Row N Row N Row N Row N Row N Row N % % % % % % % Grong videregående skole,0% 3,3% 3,3% 36,7% 53,3% 3,3% 100,0% 30 Inderøy videregående skole 3,1% 6,3% 3,1% 31,3% 50,0% 6,3% 100,0% 32 Leksvik videregående skole 13,6% 9,1% 27,3%,0% 22,7% 27,3% 100,0% 22 Levanger videregående skole,0% 10,5% 7,0% 31,6% 36,8% 14,0% 100,0% 57 Meråker videregående skole 5,3% 15,8% 15,8% 21,1% 21,1% 21,1% 100,0% 19 Mære landbruksskole,0% 6,3% 12,5% 46,9% 28,1% 6,3% 100,0% 32 Olav Duun videregående skole 10,3% 13,2% 20,6% 13,2% 32,4% 10,3% 100,0% 68 Ole Vig videregående skole 2,7% 8,2% 9,6% 34,2% 38,4% 6,8% 100,0% 73 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) Antall 6,4% 13,6% 18,2% 30,9% 22,7% 8,2% 100,0% 110 Verdal videregående skole 11,3% 11,3% 9,4% 18,9% 37,7% 11,3% 100,0% 53 Ytre Namdal videregående skole 5,1% 5,1% 15,4% 25,6% 43,6% 5,1% 100,0% 39 Annet, spesifiser her 16,7%,0% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% 6 Total 5,5% 10,0% 13,5% 27,2% 34,0% 9,8% 100,0% 541 De fleste ansatte, 61,2 %, mener at MOT er viktig som holdningsskapende verktøy. Flest har krysset av for svaralternativet I stor grad. 38 I hvilken grad Trøndelag Forskning og Utvikling AS

39 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- De ansattes undersøkelse MOT VEKKER INTERESSE BLANT ELEVENE I hvor stor grad opplever du at MOT klarer å vekke interesse blant elevene? Gjennomsnitt Inderøy videregående skole 4,38 Grong videregående skole 4,21 Ole Vig videregående skole 3,69 Ytre Namdal videregående skole 3,54 Verdal videregående skole 3,46 Levanger videregående skole 3,45 Mære landbruksskole 3,37 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 3,14 Olav Duun videregående skole 2,82 Annet, spesifiser her 2,75 Meråker videregående skole 2,71 Leksvik videregående skole 2,63 Total 3,38 I hvor stor grad opplever du at MOT klarer å vekke interesse blant elevene? 1 I liten eller 5 I stor 6 Vet Totalt ingen grad grad ikke Total Row N Row N Row N Row N Row N Row N Antall Row N % % % % % % % Grong videregående skole,0% 3,3% 13,3% 36,7% 40,0% 6,7% 100,0% 30 Inderøy videregående skole,0% 3,1% 9,4% 21,9% 46,9% 18,8% 100,0% 32 Leksvik videregående skole 18,2% 18,2% 18,2% 9,1% 9,1% 27,3% 100,0% 22 Levanger videregående skole 7,0% 7,0% 17,5% 35,1% 10,5% 22,8% 100,0% 57 Meråker videregående skole 15,8% 15,8% 21,1% 15,8% 5,3% 26,3% 100,0% 19 Mære landbruksskole,0% 12,5% 31,3% 37,5% 3,1% 15,6% 100,0% 32 Olav Duun videregående skole 17,6% 19,1% 17,6% 19,1% 10,3% 16,2% 100,0% 68 Ole Vig videregående skole 2,7% 11,0% 19,2% 23,3% 24,7% 19,2% 100,0% 73 Steinkjer videregående skole 110 9,1% 14,5% 30,9% 25,5% 10,0% 10,0% 100,0% (avd.guldbergaunet og avd.egge) Verdal videregående skole 9,4% 11,3% 18,9% 30,2% 20,8% 9,4% 100,0% 53 Ytre Namdal videregående skole 7,7% 12,8% 17,9% 33,3% 23,1% 5,1% 100,0% 39 Annet, spesifiser her 33,3%,0%,0% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0% 6 Total 8,3% 12,0% 20,7% 26,4% 17,4% 15,2% 100,0% 541 Av tabellene ser vi at svarene varierer en god del mellom skolene. Informatørene har den samme opplæringen og bruker det samme opplegget. Likevel kan det varierer i hvilken grad de lykkes med å vekke interesse blant elevene. Årsaken til dette kan være mange, og trenger heller ikke ha noe med informatørene å gjøre. Trøndelag Forskning og Utvikling AS I hvilken grad 39

40 De ansattes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- BEVISSTGJØRING AV EGNE VALG Sentralt i MOTs program er å bevisstgjøre ungdom i forhold til å ta egne valg på egne premisser og bry seg om hverandre. I hvor stor grad mener du MOTs program lykkes med det? Gjennomsnitt Grong videregående skole 3,96 Inderøy videregående skole 3,89 Ole Vig videregående skole 3,61 Levanger videregående skole 3,53 Ytre Namdal videregående skole 3,46 Mære landbruksskole 3,44 Verdal videregående skole 3,31 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 3,17 Leksvik videregående skole 3,07 Meråker videregående skole 3,00 Olav Duun videregående skole 2,78 Annet, spesifiser her 2,75 Total 3,35 Sentralt i MOTs program er å bevisstgjøre ungdom i forhold til å ta egne valg på egne premisser og bry seg om hverandre. I hvor stor grad mener du MOTs program lykkes med det? 1 I liten eller 5 I stor 6 Vet Total ingen grad grad ikke Total Row N Row N Row N Row N Antall Row N % % % % Row N % % Row N % Grong videregående skole,0%,0% 20,0% 50,0% 16,7% 13,3% 100,0% 30 Inderøy videregående 32 3,1% 3,1% 18,8% 34,4% 25,0% 15,6% 100,0% skole Leksvik videregående skole 9,1% 13,6% 13,6% 18,2% 9,1% 36,4% 100,0% 22 Levanger videregående 57 5,3% 5,3% 21,1% 31,6% 12,3% 24,6% 100,0% skole Meråker videregående 19 10,5% 10,5% 15,8% 21,1% 5,3% 36,8% 100,0% skole Mære landbruksskole,0% 12,5% 31,3% 31,3% 9,4% 15,6% 100,0% 32 Olav Duun videregående 68 13,2% 19,1% 27,9% 13,2% 7,4% 19,1% 100,0% skole Ole Vig videregående skole,0% 5,5% 31,5% 28,8% 12,3% 21,9% 100,0% 73 Steinkjer videregående 110 skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 7,3% 13,6% 24,5% 25,5% 8,2% 20,9% 100,0% Verdal videregående skole 7,5% 11,3% 20,8% 37,7% 7,5% 15,1% 100,0% 53 Ytre Namdal videregående 39 5,1% 7,7% 30,8% 33,3% 12,8% 10,3% 100,0% skole Annet, spesifiser her 16,7% 16,7%,0% 33,3%,0% 33,3% 100,0% 6 Total 5,9% 10,2% 24,4% 28,7% 10,7% 20,1% 100,0% 541 Dette spørsmålet har flest besvart med 3 og 4 og ca 20% har svart. Spørsmålet viser direkte til MOTs hovedmål, og ut i fra dette kan man si at man har lykkes bedre på enkelt skoler enn andre. Grong og Inderøy stikker seg ut som de skolene de ansatte mener at MOTs program har lykkes, det er også relativt få i forhold til andre skoler som har svart. 40 I hvilken grad Trøndelag Forskning og Utvikling AS

41 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- De ansattes undersøkelse DEN GENERELLE TRIVSELEN VED SKOLEN I hvor stor grad mener du MOT har påvirket den generelle trivselen ved skolen? Gjennomsnitt Grong videregående skole 3,88 Inderøy videregående skole 3,68 Ytre Namdal videregående skole 3,52 Levanger videregående skole 3,43 Ole Vig videregående skole 3,34 Verdal videregående skole 3,33 Mære landbruksskole 3,29 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 2,89 Leksvik videregående skole 2,80 Meråker videregående skole 2,58 Annet, spesifiser her 2,50 Olav Duun videregående skole 2,28 Total 3,14 I hvor stor grad mener du MOT har påvirket den generelle trivselen ved skolen? 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke Total Row N Row N Row N Row N Row N Row N Row N % % % % % % % Antall Grong videregående skole,0% 3,3% 20,0% 43,3% 16,7% 16,7% 100,0% 30 Inderøy videregående skole 3,1% 9,4% 12,5% 37,5% 15,6% 21,9% 100,0% 32 Leksvik videregående skole 13,6% 18,2% 18,2% 4,5% 13,6% 31,8% 100,0% 22 Levanger videregående skole 1,8% 14,0% 17,5% 31,6% 8,8% 26,3% 100,0% 57 Meråker videregående skole 26,3%,0% 10,5% 26,3%,0% 36,8% 100,0% 19 Mære landbruksskole 3,1% 12,5% 34,4% 31,3% 6,3% 12,5% 100,0% 32 Olav Duun videregående skole 20,6% 25,0% 25,0% 4,4% 2,9% 22,1% 100,0% 68 Ole Vig videregående skole 4,1% 9,6% 26,0% 30,1% 6,8% 23,3% 100,0% 73 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 12,7% 17,3% 13,6% 25,5% 4,5% 26,4% 100,0% 110 Verdal videregående skole 11,3% 9,4% 17,0% 28,3% 15,1% 18,9% 100,0% 53 Ytre Namdal videregående skole 7,7% 7,7% 20,5% 30,8% 17,9% 15,4% 100,0% 39 Annet, spesifiser her 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%,0% 33,3% 100,0% 6 Total 9,6% 13,3% 19,6% 25,9% 8,7% 22,9% 100,0% 541 Vi ser at gjennomsnittsverdien (når vi ekskluderer )for alle skolene er 3,14 i den øverste tabellen, og således kan man si at MOT har påvirket den generelle trivselen til en viss grad. 22,9 % svarer på dette spørsmålet. Svarene varierer også her sterkt mellom skolene, og utgangspunktet (den generelle trivselen)kan også ha vært svært forskjellig før man innførte MOT. Trøndelag Forskning og Utvikling AS I hvilken grad 41

42 De ansattes undersøkelse [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- ELEVENES TOLERANSE OVERFOR HVERANDRE I hvilken grad har innføringen av MOT ført til at elevene har blitt mer tolerante overfor hverandre? Gjennomsnitt Grong videregående skole 3,61 Inderøy videregående skole 3,59 Ytre Namdal videregående skole 3,35 Mære landbruksskole 3,32 Levanger videregående skole 3,30 Verdal videregående skole 3,16 Ole Vig videregående skole 3,04 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 2,99 Meråker videregående skole 2,85 Annet, spesifiser her 2,75 Leksvik videregående skole 2,57 Olav Duun videregående skole 2,40 Total 3,07 I hvilken grad har innføringen av MOT ført til at elevene har blitt mer tolerante overfor hverandre? 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke Total Row N Row N Row N Row N Row N Row N Row N % % % % % % % Antall Grong videregående skole,0% 3,3% 23,3% 50,0%,0% 23,3% 100,0% 30 Inderøy videregående skole 6,3%,0% 18,8% 34,4% 9,4% 31,3% 100,0% 32 Leksvik videregående skole 18,2% 18,2% 9,1% 9,1% 9,1% 36,4% 100,0% 22 Levanger videregående skole 5,3% 8,8% 15,8% 31,6% 3,5% 35,1% 100,0% 57 Meråker videregående skole 5,3% 21,1% 21,1% 21,1%,0% 31,6% 100,0% 19 Mære landbruksskole,0% 9,4% 34,4% 34,4%,0% 21,9% 100,0% 32 Olav Duun videregående skole 16,2% 22,1% 22,1% 8,8% 1,5% 29,4% 100,0% 68 Ole Vig videregående skole 4,1% 15,1% 27,4% 20,5% 2,7% 30,1% 100,0% 73 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 9,1% 16,4% 18,2% 20,9% 6,4% 29,1% 100,0% 110 Verdal videregående skole 11,3% 11,3% 18,9% 32,1% 7,5% 18,9% 100,0% 53 Ytre Namdal videregående skole 5,1% 7,7% 35,9% 28,2% 10,3% 12,8% 100,0% 39 Annet, spesifiser her 16,7% 16,7%,0% 33,3%,0% 33,3% 100,0% 6 Total 7,9% 13,1% 21,8% 25,0% 4,6% 27,5% 100,0% 541 Det er ikke mulig å påvise at det er kun innføringen av MOT som har gjort elevene mer eller mindre tolerante overfor hverandre. Vi ser også at flest ansatte svarer på dette spørsmålet. Likevel mener mange at det har påvirket dem i en viss grad (svaralt. 4) 42 I hvilken grad Trøndelag Forskning og Utvikling AS

43 [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- De ansattes undersøkelse ER DETTE EN MOT-SKOLE? Hvor tydelig er det at skolen er en MOT-skole når det ikke er et MOTarrangement/besøk? Gjennomsnitt Grong videregående skole 3,38 Verdal videregående skole 3,09 Ole Vig videregående skole 3,03 Ytre Namdal videregående skole 3,00 Inderøy videregående skole 2,88 Mære landbruksskole 2,79 Levanger videregående skole 2,79 Meråker videregående skole 2,50 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 2,47 Leksvik videregående skole 2,06 Olav Duun videregående skole 1,92 Annet, spesifiser her 1,67 Total 2,70 Grong videregående skole Inderøy videregående skole Leksvik videregående skole Levanger videregående skole Hvor tydelig er det at skolen er en MOT-skole når det ikke er et MOTarrangement/besøk? 1 I liten eller ingen grad I stor grad 6 Vet ikke Total Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Row N % Antall 6,7% 6,7% 36,7% 36,7% 10,0% 3,3% 100,0% 30 15,6% 9,4% 28,1% 25,0% 3,1% 18,8% 100,0% 32 36,4% 9,1% 13,6% 13,6%,0% 27,3% 100,0% 22 14,0% 15,8% 35,1% 12,3% 7,0% 15,8% 100,0% 57 Meråker videregående skole 15,8% 26,3% 26,3% 15,8%,0% 15,8% 100,0% 19 Mære landbruksskole 12,5% 15,6% 40,6% 21,9%,0% 9,4% 100,0% 32 Olav Duun videregående skole 38,2% 29,4% 10,3% 5,9% 2,9% 13,2% 100,0% 68 Ole Vig videregående skole 13,7% 17,8% 21,9% 31,5% 8,2% 6,8% 100,0% 73 Steinkjer videregående skole (avd.guldbergaunet og avd.egge) 17,3% 26,4% 28,2% 11,8% 1,8% 14,5% 100,0% 110 Verdal videregående skole Ytre Namdal videregående skole 11,3% 17,0% 22,6% 20,8% 13,2% 15,1% 100,0% 53 12,8% 17,9% 30,8% 23,1% 10,3% 5,1% 100,0% 39 Annet, spesifiser her 33,3%,0% 16,7%,0%,0% 50,0% 100,0% 6 Total 18,1% 19,2% 25,9% 18,3% 5,4% 13,1% 100,0% 541 Ut i fra resultatene på dette spørsmålet kan man si at det ikke er tydelig at de videregående skolene er MOT-skoler når det ikke er MOT-besøk eller MOT-arrangement. Vi ser også at hele skalaen benyttes for hver skole noe som tilsier at det oppfattes forskjellig blant de ansatte på samme skole. Trøndelag Forskning og Utvikling AS I hvilken grad 43

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 :

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Ingeborg Rossow, NOVA 24. oktober 2002 Ung i Norge 2002 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i februar 2002 blant et nasjonalt representativt

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

9 On :40 Mære landbruksskole Steinkjer Mære landbruksskole For alle elevar (generell læreplan) Foregår i gymsal på skulen.

9 On :40 Mære landbruksskole Steinkjer Mære landbruksskole For alle elevar (generell læreplan) Foregår i gymsal på skulen. 9 Ma 27.02.2017 09:50 Levanger videregående skole Levanger Levanger videregående skole 120 120 For alle trinn EL, RM, TIP, HO, DH, MK (generell læreplan) Skulen deler elevgruppa i tre og fordeler på dei

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren Redigert versjon Notat :1 Innledning - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune Innledning Kartlegging av digital mobbing

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET

RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET RAPPORT 2011 SPØRREUNDERSØKELSE VEDRØRENDE RØYKEFORBUDET Edvard Velsvik Bele og Ingvild Syversten Innhold INNLEDNING... 1 DELTAKELSE... 2 INFORMASJON... 2 PRAKTISERING... 3 LEDERHÅNDTERING... 4 HELSEFREMMENDE

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-04 Proba-rapport nr. 2010-04, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-04 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Årsmøte i Levanger kommune. Dato:28.08.2014

Årsmøte i Levanger kommune. Dato:28.08.2014 Årsmøte i Levanger kommune Dato:28.08.2014 Året som har gått Statusinformasjon MOT lokalt 10 suksesskriterier for LMM MOT-forankring i lokalsamfunnets/nærmiljøets toppledelse Rekruttering av Den riktige

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Samfunnsforskning Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Analyse av Elevundersøkelsen våren 2015 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser

Detaljer

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Tid å være lærer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Tid å være lærer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 7 Redigert versjon Notat 7:9 Innledning - - Vuku Oppvekstsenter Verdal kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2012

MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT i Verdal Årsrapport 2012 MOT ÅRSRAPPORT 2012 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Egge Ungdomsskole Steinkjer kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Egge

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Holdning til karakterer i barneskolen

Holdning til karakterer i barneskolen Holdning til karakterer i barneskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i barneskolen 1. 10. juni 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Hovedtall oppsummert I forbindelse med at det har kommet ulike forslag

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Betydningen av MOT. Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert

Betydningen av MOT. Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert Betydningen av MOT Elever på landsbasis sammenlignet med elever på skoler hvor MOT er godt implementert Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse 2011 Bjørg-Elin Moen, PhD MOT-rapport

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Evalueringskriterier av MOT Verdal kommune

Evalueringskriterier av MOT Verdal kommune Evalueringskriterier av MOT Verdal kommune 1. Forankring i organisasjonen Kommunal forankring og organisering: Mot-leder er kommunalsjef oppvekst Frode Kvittem Mot-koordinater er skolefaglig rådgiver Trude

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Anonymiserte prøver. Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Anonymiserte prøver Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19.

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen

Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen Undersøkelse om klassestørrelse og lærertetthet i skolen Medlemsundersøkelse 28. april 25. mai 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Klassestørrelse og lærertetthet 1. Hvor mange elever har du ansvar

Detaljer

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010.

Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Evalueringsrapport Aorg105 våren 2010. Denne evalueringen baserer seg på evalueringsskjema som ble utdelt på siste forelesning i Aorg105 onsdag 14.04. Det ble samlet inn 16 besvarelser av totalt 50 oppmeldte,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011

En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 En evaluering fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Jan Erik Ingebrigtsen & Nils Petter Aspvik Senter for Idrettsforskning, NTNU Samfunnsforskning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag idrettskrets

Detaljer

5 Kjønn. Jente. 2 Gutt. Value 100. DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 1. 10.03.2007 10:01 www.questback.com

5 Kjønn. Jente. 2 Gutt. Value 100. DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 1. 10.03.2007 10:01 www.questback.com 5 Kjønn 9 89 Jente Gutt 8 7 6 5 5..7 : DIN mening om kollektivtilbudet i Verdal 6 Alder - fødselsår 8 yngre 995 5 99 99 5 99 6 99 7 99 5 8 9 989 988 987 986 5 6 985 eldre 5 5 5 6 7 8 9..7 : DIN mening

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer