Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007"

Transkript

1 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5

2 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7

3 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer Strand skole Osen kommune 7

4 Innledning Tittel : KARTLEGGING AV DIGITAL MOBBING BLANT ELEVER VED STRAND SKOLE, 7 Forfatter : Håkon Sivertsen Notat : 7:5 Prosjektnummer : p98 ISSN : Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Emneord : Osen kommune : Håkon Sivertsen : Håkon Sivertsen : Digital mobbing Dato : november 7 Antall sider : 9 Pris : 5, Utgiver : Postboks 57 - Nordsia, 776 STEINKJER telefon telefaks Strand skole Osen kommune 7

5 Innledning - Innhold - Innledning Bakgrunnsdata Bruk av SMS, MMS, chatting og internett SMS.... MMS Internett Chatting og MSN Mobbing Holdninger og vaner Tiltak... Tabeller Tabell Fordeling på kjønn og klassetrinn... 7 Tabell Prosentvis oversikt over bruk av digitale medier... 9 Tabell Bruk av fiktivt navn... 9 Tabell 5 Bruk av eget navn... 9 Tabell Antall som bruker digitale medier... Tabell 6 prosentvis fordeling av figur 5... Tabell 7 Negative opplevelser på SMS... Tabell 8 Innhold i negative SMS... Tabell 9 Antall som har følt seg mobbet... Tabell Mobbing fordelt på klassetrinn... Tabell SMS som har gjort at du har følt deg mobbet... Tabell Negative MMS... 5 Tabell Henge ut andre på internett... 8 Tabell Opplevd å ha fått negativt innhold på internett... 8 Tabell 5 Mobbing på internett... 9 Tabell 6 Utgitt seg for andre på gjestebok... 9 Tabell 7 Har gitt seg ut for å være en annen... 9 Tabell 8 Mobbing gjennom chatting... Tabell 9 Totaloversikt over mobbing ved Strand skole... Tabell Elevenes forslag til egen innsats mot mobbing... Tabell Elevenes forslag til de voksnes innsats... Figurer Figur Kjønnsfordeling... 7 Figur fordeling av kjønn og klassetrinn... 8 Figur Hjemmeside med eget navn... Figur Hjemmeside med fiktivt navn... Figur 5 Antall venner på MSN... Figur 6 Hvilken datamaskin bruker ungdommene... Figur 7 Innhold i negative SMS... Figur 8 Kjønnsfordeling over negative MMS... 5 Figur 9 MMS med negativt innhold... 6 Figur Følger av aktivitet på internett... 7 Figur Henge ut andre på internett... 8 Figur Bruk av chatting... Figur Negative opplevelser i forbindelse med chatting... Figur Innhold i chatting... Figur 5 Totaloversikt over mobbing klassefordeling... Figur 6 Når har mobbingen foregått... Figur 7 Påstander om mobiltelefon... 6 Figur 8 Påstander om chatting og internett... 7 Figur 9 Hvor god oversikt har dine foreldre over din bruk av internett, chatting og mobiltelefon - jenter... 8 Figur Hvor god oversikt har dine foreldre over din bruk av internett, chatting og mobiltelefon -gutter... 8 Figur Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av internett, chatting og mobiltelefon? Strand skole Osen kommune 7

6 Innledning Innledning Kartlegging av digital mobbing blant ungdomskoleelevene i Osen kommune ble foretatt på Strand skole i november 7. Hensikten var å skaffe kommunen og skolene en oversikt over en form for mobbing det vanligvis er vanskelig å oppdage. At elevene gjennomfører undersøkelsen er med på å sette temaet på dagsorden og har i så måte en forebyggende effekt. Elevene besvarte undersøkelsen på internett og gjennomføringen av dette ble organisert av skolene. Undersøkelsen er anonym. Resultatene er vist i tabeller og grafer og skal være lett forståelig for både skolens ansatte og elever. Resultatene er bearbeidet og presenteres i denne rapporten. Grafene er også tilgjengelige på powerpoint-fil som er sendt til kommunen. Rapporten er kommunens eiendom og distribusjon ut til skolene og andre utføres av kommunen. Svarprosentene for Strand skole er på %! 5 elever har besvart undersøkelsen. Steinkjer 7. november 7 Håkon Sivertsen Rådgiver Strand skole Osen kommune 7

7 Bakgrunnsdata. Bakgrunnsdata Dette kapitlet beskriver bakgrunnsdata for kartleggingen. Det vil si hvor mange elever som har besvart spørreskjemaet, kjønnsfordeling og fordeling per klassetrinn. Videre er de tabeller over hvilke nettsider elevene har opprettet profiler eller brukere på, både med eget navn og med fiktivt navn; tullenavn. Det er også statistikk over hvor mange som har mobiltelefon, hvor mange som har MSN eller chattekonto, og hvor mange som har egen blogg eller hjemmeside på internett.. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Total Tabell Fordeling på kjønn og klassetrinn Er du gutt eller jente? Jente Gutt Figur Kjønnsfordeling Strand skole Osen kommune 7

8 Bakgrunnsdata elever fordelt på kjønn og klassetrinn 7. klasse Antall svar av 5 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klasse 9. klasse. Er du gutt eller jente?. klasse Jente Gutt Figur fordeling av kjønn og klassetrinn Strand skole Osen kommune 7

9 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett. Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Spørsmålene forsøker å avdekke hvor mye elevene bruker tjenester som SMS, MMS, chatting og internett. Elevene har også oppgitt ca hvor mange kontakter de har på vennelisten sin på MSN Messenger. Vi har også spurt dem om hvilken datamaskin de benytter når de bruker blogger og hjemmesider. Ja Nei Vet ikke ale medier Har du mobiltelefon? Har du MSN-konto og/eller annen chatte-konto? Har du egen blogg, profil, hjemmeside eller lignende på internett? % % % 9, 9, 7,5 5,9 7,8 5,5, Tab ell Pros entv is over sikt over bru k av digit Har du mobiltelefon? Har du MSN-konto og/eller annen chatte-konto? Ve ser i tabell og at de aller fleste har mobiltelefon og er aktive brukere av internett. i Ja Nei Vet ikke Har du egen blogg, profil, hjemmeside eller lignende på internett? Antall Antall Antall Tabell Antall som bruker digitale medier Har hjemmeside/profil med mitt navn Har hjemmeside/profil med tullenavn Piczo Nettby Facebook Myspace MEside Penest.no deiligst.no blogg.no Blink egen hjemmeside annet. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Sum Sum Sum Piczo Nettby Facebook Myspace MEside Penest.no deiligst.no blogg.no Blink egen hjemmeside annet. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Sum Sum Sum Tabell 5 Bruk av eget navn Tabell Bruk av fiktivt navn Strand skole Osen kommune 7

10 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Har hjemmeside/profil med eget navn 5 Antall svar av 5 spurte elever Nettby Piczo egen hjemmeside annet Facebook Blink Myspace Penest.no deiligst.no blogg.no MEside Figur Hjemmeside med eget navn Har hjemmeside/profil med tullenavn Antall svar av 5 spurte elever 5,5 7, ,5 Nettby Piczo annet egen hjemmeside Penest.no Myspace Blink deiligst.no blogg.no MEside Facebook Figur Hjemmeside med fiktivt navn Av tabell og 5 og figur og ser vi at Nettby og Piczo er de mest populære tjenestene blant ungdommene. Vi ser også at det er nesten like vanlig å opprette profiler med fiktivt navn som å bruke eget navn. Bruk av eget navn er positivt i enkelte sammenhenger, men det kan også frarådes i andre tilfeller. - - Strand skole Osen kommune 7

11 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? Antall svar av 6 spurte elever Er du gutt eller jente? Jente Gutt fler enn 5 vet ikke Figur 5 Antall venner på MSN Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? ingen fler enn 5 vet ikke Total Tabell 6 Prosentvis fordeling av figur 5. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total % % %,%,%,%,%,%,%,% 8,%,%,8%,% 8,7% 9,%,% 9,6%,%,% 7,%,% 6,%,9%,8%,%,7%,8%,%,%,%,%,% Av denne figuren og tabellen ser vi at det er vanlig å ha mange kontakter på MSN. Det er positivt å ha mange chattevenner, men mange anbefaler å ha regler om hvem ungdommene får lov til å legge til som kontakt på MSN for eksempel om de har møtt dem i virkeligheten og kjenner dem. - - Strand skole Osen kommune 7

12 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Når jeg bruker bloggen/hjemmesiden min benytter jeg oftest: Prosent per klassetrinn av 6 spurte elever 8 6 Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse 77,8% 7,% 7,% 55,6%,%,%,%,%,%,%,% min egen bærbare PC Figur 6 Hvilken datamaskin bruker ungdommene PC som står på rommet mitt familiens PC Figuren viser at. trinn benytter egen bærbar PC mens resten benytter familiens PC. - - Strand skole Osen kommune 7

13 SMS. SMS Mange elever mottar mange SMS i løpet av en dag, og det har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for ungdommen. Innholdet er stort sett av positiv og informativ karakter, men det hender også at det foregår kommunikasjon av negativ og destruktiv karakter. Vi har forsøkt å kartlegge hvilke negative følelser som har dukket opp hos elevene dersom de har opplevd dette. Vi har fulgt opp dette spørsmålet med å spørre om hva meldingene har inneholdt. I perioder har man sett at SMS har blitt sendt ut som kjedebrev. Disse har ofte hatt svært skremmende innhold og det har gått inn på mange av elevene. Har du i løpet av de siste 6 måneder fått SMS der innholdet har gjort at du ble: - ganger -5 ganger 6- ganger fler enn ganger Total Tabell 7 Negative opplevelser på SMS lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukomfortabel latterliggjort/yd myket Denne tabellen viser at flere har opplevd noe negativt i med noe de har fått på SMS. For de fleste har dette vært noe som har skjedd en eller to ganger, men noen har opplevd dette gjentagende ganger. Vi har også spurt hva de negative SMSene har inneholdt og gitt elevene noen alternativer. Resultatene vises i figur 7. Våre data viser at det er flest klassinger som har negative opplevelser på SMS. Innhold i negative SMS fordelt på klassetrinn Erting om ditt utseende Erting av din personlighet Stygge ord/ Ukvem sord Baksnakking av andre Skremmende historie Antall svar av 8 spurte elever Seksuelt innhold Rasisme Trusler om sladring Trusler om vold Trusler m ed seksuelt innhold Trusler av annet slag Annet, spesifiser her 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Hvilket klassetrinn går du i? Figur 7 Innhold i negative SMS - - Strand skole Osen kommune 7

14 SMS Tabell 8 Innhold i negative SMS Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Antall Antall Antall Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei Total Tabell 9 Antall som har følt seg mobbet Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Total Antall Antall Antall Antall Antall Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei Total Tabell Mobbing fordelt på klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse. Er du gutt eller jente?. Er du gutt eller jente?. Er du gutt eller jente?. Er du gutt eller jente? Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Total Tabell SMS som har gjort at du har følt deg mobbet Tabellene viser at noen få har følt at de har blitt mobbet via SMS. - - Strand skole Osen kommune 7

15 MMS. MMS Vi har spurt elevene om de har reagert negativt på MMS (multimediameldinger) de har mottatt, hvilket innhold dette eventuelt har hatt og om de har følt seg mobbet via MMS. Mange skoler opplever problemer med bruk av mobilkamera og har iverksatt tiltak i form av totaltforbud eller liknende. Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: - ganger -5 ganger 6- ganger Total Tabell Negative MMS lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukomfortabel latterliggjort/yd myket Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: Antall svar av 8 spurte elever,5,5,5,5,5. Er du gutt eller jente? Jente Gutt,5 lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukomfortabel latterliggjort/ydmyket Figur 8 Kjønnsfordeling over negative MMS Vi ser av tabell og figur 8 at det er noen som har mottatt MMS de har reagert negativt på. Av disse er det flest jenter Strand skole Osen kommune 7

16 MMS Har du fått MMS-meldinger med følgende innhold,8,6,,,8,6,,,8,6,,,8,6,, Bilder eller video av deg som er tatt uten ditt samtykke Bilder eller video av andre tatt uten deres samtykke Antall svar av 8 spurte elever Bilder eller video av voldelige handliger Bilder eller video med seksuelt innhold Annet, spesifiser her Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Figur 9 MMS med negativt innhold Figuren viser at relativt få har opplevd å få MMS med oppgitt innhold. På Strand skole oppgir en person å ha følt seg mobbet via MMS Strand skole Osen kommune 7

17 Internett 5. Internett Elevene ble i undersøkelsen spurt om de har kommet i ubehagelige situasjoner på bakgrunn av noe de har gjort på internett og hvilken situasjon dette var. De er også spurt om de har vært med på å lage sider på internett for å henge ut eller erte noen og om de selv har opplevd at noen har lagt ut noe negativt om dem på internett. Har du kommet i lignende situasjoner på bakgrunn av noe du har gjort på internett (lagt ut bilder, video, skrevet noe eller lignende) Antall svar av 5 spurte elever. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Blitt uvenner Fått problemer i familien Fått problemer på skolen Utsatt for vold Utsatt for seksuelle overgrep Blitt anmeldt til politiet Fått dårlig rykte Utsatt for trusler blant jevnaldrende Andre ubehagelige situasjoner Figur Følger av aktivitet på internett Figur viser hva ungdommene oppgir å ha opplevd i forbindelse med noe de har gjort på internett. Dette er negative opplevelser med varierende alvorlighetsgrad Strand skole Osen kommune 7

18 Internett Har du vært med på å henge ut, latterliggjøre eller erte andre på internett? 5 6 aldri gang ganger eller flere ganger Figur Henge ut andre på internett Flere på Strand skole oppgir at de har vært med på å henge ut andre på internett. Tabell under viser at flest jenter har vært med på dette. Tabell viser at noen har opplevd å få negativt innhold om seg selv på internett. Ingen av disse har oppgitt at de følte seg mobbet på bakgrunn av dette.. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Har du vært med på å henge ut, latterliggjøre eller erte andre på internett? gang ganger eller flere ganger Total Tabell Henge ut andre på internett Count Count Count Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? Hvilket klassetrinn går du i? Total 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse aldri - ganger vet ikke Total Tabell Opplevd å ha fått negativt innhold på internett Strand skole Osen kommune 7

19 Internett Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse. Er du gutt eller. Er du gutt eller. Er du gutt eller. Er du gutt eller jente? jente? jente? jente? Har du i løpet av de siste 6 månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Ja, en sjelden gang Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Ja, to eller tre ganger i måneden Tabell 5 Mobbing på internett Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Total Kun tre personer oppgir å ha følt seg mobbet en sjelden gang på internett. Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet inn i gjesteboka di? Total Ja Nei Vet ikke Tabell 6 Utgitt seg for andre på gjestebok Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Total Count Hvilket klassetrinn går du i? Total Har du selv gitt deg ut for å være en annen når du har skrevet i andres gjestebøker? Total Ja Nei Vet ikke Tabell 7 Har gitt seg ut for å være en annen 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse 7. klasse Relativt mange har opplevd at noen har gitt seg ut for å være noen andre enn seg selv når de har skrevet inn kommentarer i gjesteboka (tabell 6). Dette behøver ikke være negativt, men det gir en indikasjon på at ungdom tar lett på det å oppgi seg som noen andre enn seg selv. Noen få opplyser også å ha gjort dette selv (tabell 7) Strand skole Osen kommune 7

20 Chatting og MSN 6. Chatting og MSN Chatting og MSN opptar mye tid blant ungdom. Det er en viss forskjell på tjenestene chatting og MSN Messenger, noe verken foreldre eller elever nødvendigvis er klare over, men formålet er det samme; å prate med andre i sanntid via tekstmeldinger på datamaskinen. Chatting kan foregå på internettsider som tilbyr slike tjenester. Hensikten er å komme i kontakt med andre mennesker for å chatte om ulike tema. Her er det store muligheter for å opptre anonymt. MSN Messenger baseres på et Windows-program hvor man i mindre grad har mulighet for anonymitet. Man legger til venner ved hjelp av deres e-postadresser og kan prate med dem uten at andre har mulighet til å se hva de skriver til hverandre. Elevene har fått spørsmål om hvor ofte de benytter chatting og hvor mange de har på vennelisten. Det sier litt om hvor mye av kommunikasjonen ungdommene imellom foregår på denne måten. De har også fått spørsmål om de har opplevd ubehagelige situasjoner i forbindelse med chatting og om de har opplevd å ha blitt mobbet gjennom chatting. Hvor ofte benytter du chatting ( MSN Messenger, mirc, ICQ o.l.) Prosent per kjønn av 6 spurte elever 8. Er du gutt eller jente? Jente Gutt 6 76,% 68,%,8% 6,%,% 8,%,% Hver dag eller nesten hver dag - dager i uken - ganger i måneden Sjeldnere Vet ikke Figur Bruk av chatting Av de som har oppgitt at de har en brukekonto på MSN eller lignende ser vi at det store flertallet benytter dette hver dag eller nesten hver dag. - - Strand skole Osen kommune 7

21 Chatting og MSN Har du opplevd noe av følgende i forbindelse med chatting: 6 Antall svar av 6 spurte elever Er du gutt eller jente? Jente Gutt Baksnakking Stygge ord/ Sex-relaterte av andre Ukvemsord samtaler Å bli utestengt fra samtaler Trusler om Erting om ditt Trusler om sladring ut seende vold Erting av din personlighet Annet, spesifiser her Trusler med seksuelt innhold Rasisme Trusler a v annet slag Figur Negative opplevelser i forbindelse med chatting Jentene ser ut til å ha hatt noen flere negative opplevelser med chatting. Baksnakking av andre er, som på andre skoler, det flest elever har erfart. Ungdom har lett for å uttale seg med sterke ord, men har kanskje litt liten tanke om hvordan dette oppleves for mottakeren. - - Strand skole Osen kommune 7

22 Chatting og MSN Har du i løpet av de siste seks månedene latet som du: Antall svar av 6 spurte elever. Er du gutt eller jente? Jente Gutt vil gjøre noe du ikke har lov til har et annet navn har en annen alder har et annet kjønn har gjort noe som du ikke har gjort i virkeligheten Figur Innhold i chatting Noen få oppgir å ha skrevet ting i forbindelse med chatting som er uriktig. Dette kan være av mer eller mindre uskyldig karakter, men ungdommene bør være klare over de eventuelle konsekvensene av dette. Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse. Er du gutt eller. Er du gutt eller. Er du gutt eller. Er du gutt eller jente? jente? jente? jente? Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste 6 månedene? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Total Tabell 8 Mobbing gjennom chatting 5 personer oppgir å ha blitt mobbet gjennom chatting i løpet av de siste 6 månedene. Det er ca %, og det er på samme nivå som på andre skoler. - - Strand skole Osen kommune 7

23 Mobbing 7. Mobbing Dette kapitlet er en oppsummering av spørsmålene elevene har fått om mobbing. De er blitt spurt om de har blitt mobbet på SMS, MMS, chatting og internett i løpet av de siste 6 måneder. Svaralternativene de har valgt mellom er: Nei Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, Flere ganger i uken. De har blitt presentert for definisjonen av mobbing flere ganger i undersøkelsen. Den er som følger: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring eller lignende. Det er typisk for situasjonen at den som er mobbet ikke kan forsvare seg. Ja, en sjelden gang Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Total SMS MMS chatting blogg eller internett hjemmeside eller profil andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett 8 Totalt Tabell 9 Totaloversikt over mobbing ved Strand skole Har blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste 6 måneder en eller flere ganger på: SMS MMS Antall svar av 5 spurte elever chatting blogg eller internett hjemmeside eller profil andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Figur 5 Totaloversikt over mobbing klassefordeling - - Strand skole Osen kommune 7

24 Mobbing Tabell 9 og figur 5 viser at det er noen tilfeller av mobbing ved Strand skole. Tabellen leses slik at det er som har krysset av for at de har blitt mobbet via SMS, via chatting og så videre. Til sammen blir dette tilfeller av mobbing og ikke nødvendigvis forskjellige personer som har blitt mobbet. Av figur ser vi at ingen har oppgitt å ha blitt mobbet i 8. og 9. trinn. Når har mobbingen hovedsaklig foregått? Antall svar av 5 spurte elever 7 6 Har ikke blitt mobbet I skoletida På ettermiddagene På kvelden Vet ikke Figur 6 Når har mobbingen foregått Figur 6 viser fordelingen over tidspunkt mobbingen har foregått. Figur 7 viser en oversikt over hvem de har fortalt om mobbingen til. - - Strand skole Osen kommune 7

25 Mobbing Har fortalt om mobbingen til: Foreldre Lærere Antall svar av 5 spurte elever Politi Andre voksne Venner eller annen ungdom Hvilket klassetrinn går du i? 7. klasse 8. klasse 9. klasse. klasse Strand skole Osen kommune 7

26 Holdninger og vaner 8. Holdninger og vaner Spørsmålene forsøker å avdekke hvilke holdninger elevene har til bruk av mobiltelefon og internett. Vi har spurt elevene om hvor godt noen påstander stemmer for dem. Dette er påstander om hvordan mobiltelefon blir brukt av dem selv og blant venner. Vi har også stilt påstander om internettbruk, og hvordan de vurderer sin egen oppførsel på internett. Svaralternativene på disse spørsmålene var en skala fra til 5 hvor = Påstanden stemmer svært godt, og 5= Påstanden stemmer svært dårlig. Vi har plukket ut og slått sammen svarene fra de som har svart at påstanden stemmer svært godt og godt samt de som har svart Dårlig og svært dårlig. Elevene har også besvart spørsmål om i hvilken grad deres foreldre har oversikt over hvordan de bruker mobiltelefon, chatting og internett, Svarene er gjengitt i tabeller og grafer som viser gjennomsnittsverdien fordelt på kjønn. En gjennomsnittsverdi nær viser at elevene mener foreldrene har Veldig god oversikt, mens verdier nærmere tilsier at foreldrene har Veldig dårlig oversikt. Spørsmålet er etterfulgt av et spørsmål om de ønsker at foreldrene skal følge bedre med på hvordan de bruker dette. Påstander om mobiltelefon : påstandene stemmer godt Antall svar av 8 spurte elever,8,6,,,8,6,. Er du gutt eller jente? Jente Gutt, Jeg gruer meg til å lese SMS-er fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon Jeg sender ofte mobbe-meldinger Jeg har mobbet andre via mobiltelefon Figur 7 Påstander om mobiltelefon Strand skole Osen kommune 7

27 Holdninger og vaner Påstander om chatting: Påstanden stemmer godt Antall svar av 5 spurte elever Jeg skriver ting i Foreldrene mine Jeg synes det Jeg synes det gjestebøker jeg vet ikke hva jeg er greit at andreer ok å utgi meg ikke tør å si skriver i legger ut bilder som en annen ansikt til ansikt bloggen min av meg uten at når jeg skriver i jeg vet om det andres gjestebøker 7 Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min 5 Jeg spør ikke om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett. Er du gutt eller jente? Jente Gutt Figur 8 Påstander om chatting og internett Figurene 7 og 8 viser en oversikt over de som har svart at påstanden stemmer godt eller - svært godt. Dette forsøker å gi et bilde over holdningene til bruken av mobiltelefon og internett. Av figur 7 ser vi at mange flere gutter synes at det er greit at noen legger ut bilder av dem enn jenter. Figur 9 og viser hvor god oversikt elevene tror at foreldrene har over deres bruk av, internett, chatting og mobiltelefon. Her ser vi tydelige forskjeller mellom gutter og jenter. Omtrent 75 prosent av jentene mener at foreldrene har god eller meget god oversikt over deres bruk, mens bare 55 prosent av guttene mener det samme. Dette er en utfordring til foreldrene til guttene. På oppfølgingsspørsmålet om elevene ønsker at foreldrene skal følge bedre med på deres bruk er svarene noe ulik mellom kjønnene her også, men flertallet ønsker ikke dette ( figur ) Strand skole Osen kommune 7

28 Holdninger og vaner Jente Internett Antall Veldig god Nokså god Nokså dårlig Veldig dårlig Chatting Antall Mobiltelefon Antall % 5% 5% 75% % Figur 9 Hvor god oversikt har dine foreldre over din bruk av internett, chatting og mobiltelefon - jenter Gutt Internett Antall Veldig god Nokså god Nokså dårlig Veldig dårlig Chatting Antall Mobiltelefon Antall % 5% 5% 75% % Figur Hvor god oversikt har dine foreldre over din bruk av internett, chatting og mobiltelefon -gutter Strand skole Osen kommune 7

29 Holdninger og vaner Gutt Internett Gutt Chatting Ja Nei Vet ikke Gutt Mobiltelefon Jente Internett Jente Chatting Jente Mobiltelefon % 5% 5% 75% % Figur Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av internett, chatting og mobiltelefon? Strand skole Osen kommune 7

30 Tiltak 9. Tiltak Elevene ble spurt om hva de kan gjøre for å redusere det eventuelle omfanget av digital mobbing på sin skole. De ble også spurt om hva foreldre, lærere og andre voksne kan gjøre. Har du forslag til hva du kan gjøre slik at det blir færre tilfeller av mobbing via mobiltelefon og internett på din skole? Aner ikke jeg! Man kan vell si det til dem i stedet da! At alle må prøve å være snille mot hverandre... at vi skremmer elevene med konsekvenser for hva som kan hende med den persjonen som mobber eller blir mobbet. Ha flere sosiale aktiviteter på skola for alle klassetrinna sammen. Da blir vi bedre kjent, og får flere venner. Harde straffer ingen Jeg er ikke helt sikker på hav jeg ka gjøre jeg vet ikke jeg vet ikke helt =/ Man må bare tørre og si ifra om det skjer' så man kan få stoppet det. nei Nei NEI næi Ta fra dem internett og mobil helt til de slutter vet ikke vet ikke om noe mobbing på min skole Vi kan vise resultatet av det. Tabell Elevenes forslag til egen innsats mot mobbing Har du forslag til hva foreldre, skolen og andre voksne kan gjøre slik at det blir færre tilfeller av mobbing via mobiltelefon og internett på din skole? De kan følge med på hva barna deres gjør/skriver på internett og de kan også følge godt med på hva barna deres gjør med mobiltelefonen sin! De kan høre med barna sine hver dag om de har fått ukomfortable meldinger de må bare prøve som best de kan å stille opp uansett hva. Så unge kan føle seg trygge på å fortelle ting. Foreldre bør følge bedre med på hva barna drover med. Foreldrene kan følge med på hva barna bruker mobiltelefonene til! ingen Kansje snakke med politiet... nei Nei NEI nei, ikke akkurat! næi Straff vet ikke vet ikke om noe mobbing på min skole Tabell Elevenes forslag til de voksnes innsats - - Strand skole Osen kommune 7

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren Redigert versjon Notat :1 Innledning - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune Innledning Kartlegging av digital mobbing

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Egge Ungdomsskole Steinkjer kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Egge

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 7 Redigert versjon Notat 7:9 Innledning - - Vuku Oppvekstsenter Verdal kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Hva er din rolle som forelder? Innhold Hjelp barnet ditt å sette grenser 3 Forelder til en digitalt innfødt 4 Fakta: Unges medievaner 7 Facebook 8 Virtuelle verdener

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

BARN OG DIGITALE MEDIER

BARN OG DIGITALE MEDIER BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale medier. BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet

Detaljer

Mobbeundersøkelse - Norge

Mobbeundersøkelse - Norge Mobbeundersøkelse - Norge 1. Er du: Gutt 64.9% 462 Jente 35.1% 250 answered question 712 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 7.6% 54 11 11.0% 78 12 14.9% 106 13 22.2% 158 14 16.7%

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna?

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Nettvett for barn - for voksne Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Mål for kvelden Få informasjon om nettmobbing, sosiale

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Fjære ungdomsskole Våren 2010 1 En prinsipiell tilnærming: skolens ordensreglement (innledning) Skolen er elevenes, lærernes og andre ansattes daglige arbeidsplass.

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Internet Day 6. februar 2018

Internet Day 6. februar 2018 Tall fra Barn og medierundersøkelsen 2018 - lansert i forbindelse med Safer Internet Day 6. februar 2018 Selv opplevd mobbing, trusler eller utestenging på internett, spill eller mobil Har DU SELV OPPLEVD

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

BARN OG DIGITALE MEDIER

BARN OG DIGITALE MEDIER BARN OG DIGITALE MEDIER Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale medier. BARN OG DIGITALE MEDIER 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i

Detaljer

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008 Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008 Prosjekt 82313 Skjemanummer 1 Hvor gammel er du? Under 8 år 01 8 år 02 9 år 03 10 år 04 11 år 05 12 år 06 13 år 07 14 år 08 4 Har du eldre eller

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

SKJULT MOBBING. v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger

SKJULT MOBBING. v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger SKJULT MOBBING v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger Definisjon av mobbing Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

Mobbing gjør du noe med det!

Mobbing gjør du noe med det! Elev i 8. klasse Lærer om minoritetetsspråklig

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Barn og unge - sosiale medier

Barn og unge - sosiale medier Barn og unge - sosiale medier Pb. Anne Katrin Storsveen, OPD SEKSJON/ENHET 12.03.2014 Side 2 Den gang da 12.03.2014 Side 3 12.03.2014 Side 4 SoMe hva er det? Nettsteder der innholdet er laget av dem som

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord)

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Hvor er ungdommen? Mange steder- men oftest også online! Kanskje ikke så anderledes enn

Detaljer

Hanne Kristine Haugstad & Ann Cecilie Tengesdal

Hanne Kristine Haugstad & Ann Cecilie Tengesdal Her er resultatene fra vår undersøkelse om digital mobbing, utført mars 2011, i 5. 10. klasse. Vi har også lagt med tiltakene som barna deres kom med som forslag i spørreundersøkelsen. Ikke alle tiltakene

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer