Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007"

Transkript

1 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren Redigert versjon Notat :1

2 Innledning - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

3 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Steinkjer ungdomsskole, våren Redigert versjon Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

4 Innledning Tittel : KARTLEGGING AV DIGITAL MOBBING BLANT ELEVER VED STEINKJER UNGDOMSSKOLE, VÅREN Forfatter REDIGERT VERSJON : Håkon Sivertsen Notat : : 1 Prosjektnummer : 1 ISSN : 9 9 Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Emneord : Steinkjer kommune : Håkon Sivertsen : Håkon Sivertsen : Digital mobbing Dato : september Antall sider : Pris :, Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks - Nordsia, STEINKJER telefon 1 telefaks Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

5 Innledning - Innhold - Innledning Bakgrunnsdata.... Bruk av SMS, MMS, chatting og internett.... SMS MMS Internett.... Chatting og MSN.... Mobbing.... Holdninger og vaner Tiltak Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

6 Innledning Innledning Redigert versjon. Rapporten inneholder ikke elevutsagn. Kartlegging av digital mobbing blant ungdomskoleelevene i Steinkjer kommune ble foretatt på Steinkjer og Egge ungdomsskoler i mai/juni. Hensikten var å skaffe kommunen og skolene en oversikt over en form for mobbing det vanligvis er vanskelig å oppdage. At elevene gjennomfører undersøkelsen er med på å sette temaet på dagsorden og har i så måte en forebyggende effekt. Elevene besvarte undersøkelsen på internett og gjennomføringen av dette ble organisert av skolene. Undersøkelsen er anonym. Resultatene er vist i tabeller og grafer og skal være lett forståelig for både skolens ansatte og elever. Enkelte spørsmål har åpne svaralternativ hvor elevene har skrevet inn tekst selv. I denne rapporten er disse svarene tatt bort av Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette for å ivareta elevenes anonymitet. En tilsvarende rapport med elevenes utsagn er også levert og disponeres av kommunen. Resultatene er bearbeidet og presenteres i denne rapporten. Grafene er også tilgjengelige på powerpoint-fil som er sendt til kommunen. Rapporten er kommunens eiendom og distribusjon ut til skolene og andre utføres av kommunen. Svarprosentene for Steinkjer Ungdomsskole er på %. av elever har besvart undersøkelsen. Klasse Svar Antall elever svarprosent 1 19,% % % % Steinkjer. August Håkon Sivertsen Rådgiver - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

7 Bakgrunnsdata 1. Bakgrunnsdata Dette kapitlet beskriver bakgrunnsdata for kartleggingen. Det vil si hvor mange elever som har besvart spørreskjemaet, kjønnsfordeling og fordeling per klassetrinn. Videre er de tabeller over hvilke nettsider elevene har opprettet profiler eller brukere på, både med eget navn og med fiktivt navn; tullenavn. Det er også statistikk over hvor mange som har mobiltelefon, hvor mange som har MSN eller chattekonto, og hvor mange som har egen blogg eller hjemmeside på internett. Jente Gutt Totalt Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn klassetrinn 1 1. klassetrinn 1 1 Totalt 1 Hvilket klassetrinn går du i? klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

8 Bakgrunnsdata Jente Gutt elever fordelt på kjønn og klassetrinn Antall svar av spurte elever Jente Gutt 9 1. klassetrinn 9. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? 1. klassetrinn - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

9 Bakgrunnsdata Hvilken skole går du på? * Crosstabulation Jente Gutt Totalt Hvilken skole går du på? Steinkjer Ungdomsskole 1 Totalt 1 Har du mobiltelefon? Har du MSN-konto eller annen chatte-konto? Har du egen blogg, profil, hjemmeside eller lignende på internett? Antall % Antall % Antall % Ja 1 9,% 9,% 99,1% Nei 1,% 1,% 9,% Vet ikke 1,% 1,% Har hjemmeside/profil med mitt navn Har hjemmeside/profil med tullenavn Jente Gutt Totalt Sum Sum Sum Piczo 9 1 Nettby 1 9 Facebook Myspace 1 1 MEside 1 Penest.no deiligst.no 1 1 blogg.no 9 1 Blink egen hjemmeside 1 annet 1 Jente Gutt Totalt Sum Sum Sum Piczo 1 1 Nettby Facebook 1 Myspace 1 1 MEside 1 Penest.no 1 1 deiligst.no 1 blogg.no 9 1 Blink 1 1 egen hjemmeside 9 1 annet Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

10 Bakgrunnsdata Har hjemmeside/profil med eget navn Antall svar av spurte elever Nettby Piczo Blink annet Faceboo egen k hjemmesi de Myspace deiligst. no blogg.no Penest. no MEside Har hjemmeside/profil med tullenavn Antall svar av spurte elever Nettby Piczo Blink annet Myspace Faceboo k deiligst. no MEside Penest. no egen hjemmesi de blogg.no Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

11 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett. Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Spørsmålene forsøker å avdekke hvor mye elevene bruker tjenester som SMS, MMS, chatting og internett. Elevene har også oppgitt ca hvor mange kontakter de har på vennelisten sin på MSN Messenger. Vi har også spurt dem om hvilken datamaskin de benytter når de bruker blogger og hjemmesider. Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? % % ingen,% 9,% 1-9,1% 9,9% - 9,%,% 1-1 1,% 1,% 1 -,9%,9% 1 -,%,% fler enn,%,% Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? ingen Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune 1 - fler enn

12 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? ingen fler enn Antall sendte og mottatte SMS per dag fordelt på klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Gjennomsnitt for alle trinn Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? Prosent per klasse % Prosent per klasse % Prosent per klasse % % ingen 1,% 1,%,%,% 1 -,% 1,%,% 9,1% - 9,%,%,%,% 1-1 1,% 1,% 1,9% 1,% 1 -,%,%,9%,9% 1 -,%,%,9%,% fler enn,%,1%,9%,% Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? SubTotalt 1,% 1,% 1,% 1,% ingen,% 1,%,% 9,% 1 -,1%,%,% 9,9% - 9,%,% 1,%,% ,1% 1,% 1,% 1,% 1 -,%,% 1,9%,9% 1 -,9%,%,9%,% fler enn,9%,%,9%,% Totalt 1,% 1,% 1,% 1,% Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

13 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? 1 Antall svar av spurte elever Gutt Jente 1 ingen fler enn vet ikke 1 Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? Jente Gutt Totalt % % % ingen 1,%,%,% 1-,% 1,%,% -1,%,9% 1,% -,1%,%,% 1-,%,%,% ,%,%,9% -1,% 19,%,% fler enn 1,%,%,% vet ikke 1,%,9% 1,9% Totalt 1,% 1,% 1,% Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

14 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Når jeg bruker bloggen/hjemmesiden min benytter jeg oftest: Prosent per klassetrinn av spurte elever Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn 1,%,%,1%,%,%,9% 1,1% 9,% 1,9%,%,%,1% 1,1%,% 1,% 1,1%,%,% familiens PC PC som står på rommet mitt min egen bærbare PC Annet, spesifiser her PC hos venner PC som står på skolen Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

15 SMS. SMS Mange elever mottar mange SMS i løpet av en dag, og det har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for ungdommen. Innholdet er stort sett av positiv og informativ karakter, men det hender også at det foregår kommunikasjon av negativ og destruktiv karakter. Vi har forsøkt å kartlegge hvilke negative følelser som har dukket opp hos elevene dersom de har opplevd dette. Vi har fulgt opp dette spørsmålet med å spørre om hva meldingene har inneholdt. I perioder har man sett at SMS har blitt sendt ut som kjedebrev. Disse har ofte hatt svært skremmende innhold og det har gått inn på mange av elevene. Har du i løpet av de siste måneder fått SMS der innholdet har gjort at du ble: uvel/ukom latterliggjort lei deg/såret bekymret redd sint støtt fortabel /ydmyket 1- ganger ganger ganger 1 fler enn 1 ganger 1 Totalt 1 1 Innhold i negative SMS fordelt på klassetrinn Baksnak king av andre 1 1 Annet, spesifise r her Seksuelt Erting av innhold din personlig het 1 Stygge ord/ Ukvems ord 9 Antall svar av 1 spurte elever Erting om ditt utseende 1 Trusler om vold Skremm ende historie Trusler om sladring 9 9 Trusler av annet slag Rasisme Trusler med seksuelt innhold 1. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

16 SMS Jente Gutt Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang 1 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 1 Ja, omtrent en gang i uken 1 1 Ja, flere ganger per uke Nei Totalt 19 1 Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang 1 1 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 1 Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke 1 1 Nei Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 1 spurte elever Jente Gutt Nei Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang Ja, flere ganger per i uken uke Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

17 SMS Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du fått SMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden 1 Ja, omtrent en gang i uken 1 1 Ja, flere ganger per uke Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 1 spurte elever Jente Gutt 1. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

18 MMS. MMS Vi har spurt elevene om de har reagert negativt på MMS (multimediameldinger) de har mottatt, hvilket innhold dette eventuelt har hatt og om de har følt seg mobbet via MMS. Har du i løpet av de siste månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukom fortabel latterliggjort /ydmyket 1- ganger ganger -1 ganger fler enn 1 ganger Totalt Har du i løpet av de siste månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: 1 Antall svar av 1 spurte elever 1 9 Gutt Jente lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukomfortabel latterliggjort/ydm yket Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

19 MMS Har du i løpet av de siste månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: Antall svar av 1 spurte elever Gutt Jente 1 1 sint 1 lei deg/ såret 1 beky latter mret liggj ort/y dmy ket uvel/ uko mfor tabel. klassetrinn støtt redd sint lei deg/ såret beky latter mret liggj ort/y dmy ket uvel/ uko mfor tabel støtt redd 9. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? 1 1 sint lei deg/ såret beky latter mret liggj ort/y dmy ket uvel/ uko mfor tabel støtt redd 1. klassetrinn Har du fått MMS-meldinger med følgende innhold Bilder eller video av deg som er tatt uten ditt samtykke Bilder eller video med seksuelt innhold Antall svar av 1 spurte elever Bilder eller video av andre tatt uten deres samtykke Annet, spesifiser her Bilder eller video av voldelige handliger Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune 1. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i?

20 MMS Har du opplevd at noen har sendt MMS med bilder eller video med deg, uten din tillatelse, som har gjort at du har følt deg ertet eller latterliggjort? Antall svar av 1 spurte elever 1, Jente Gutt 1, 1, Count 1,, 19 1,,,, Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

21 MMS Har du fått MMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Jente Gutt Totalt Har du fått MMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang 1 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 1 Ja, omtrent en gang i uken 1 1 Ja, flere ganger per uke Nei Totalt 19 1 Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Totalt Har du fått MMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang 1 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 1 Ja, omtrent en gang i uken 1 1 Ja, flere ganger per uke Nei Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

22 MMS Totalt Har du fått MMS i løpet av de siste måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 1 spurte elever Jente Gutt Nei Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang Ja, flere ganger per i uken uke - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

23 MMS Har du fått MMS i løpet av de siste måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 1 spurte elever Jente Gutt 1. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du fått MMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang 1 1 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 Ja, omtrent en gang i uken 1 Ja, flere ganger per uke Totalt - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

24 Internett. Internett Elevene ble i undersøkelsen spurt om de har kommet i ubehagelige situasjoner på bakgrunn av noe de har gjort på internett og hvilken situasjon dette var. De er også spurt om de har vært med på å lage sider på internett for å henge ut eller erte noen og om de selv har opplevd at noen har lagt ut noe negativt om dem på internett. Har du kommet i lignende situasjoner på bakgrunn av noe du har gjort på internett (lagt ut bilder, video, skrevet noe eller lignende) Antall svar av spurte elever Gutt Jente Blitt uvenner Fått problemer på skolen Andre ubehagelige situasjoner Fått dårlig rykte blant jevnaldrende Fått problemer i familien Utsatt for trusler Utsatt for vold Blitt anmeldt til politiet Utsatt for seksuelle overgrep - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

25 Internett Har du vært med på å lage sider på internett for å henge ut, latterliggjøre eller erte andre? aldri 1 gang ganger eller flere ganger Har du vært med på å lage sider på internett for å henge ut, latterliggjøre eller erte andre? Antall aldri 1 gang 1 ganger 1 eller flere ganger 9 Har du vært med på å lage sider på internett for å henge ut, latterliggjøre eller erte andre? Jente Gutt Totalt 1 gang 1 ganger 1 1 eller flere ganger 9 Totalt Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

26 Internett Har du i løpet av de siste måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? aldri 1- ganger - ganger -1 ganger fler enn 1 vet ikke ganger Har du i løpet av de siste måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? Hvilket klassetrinn går du i? fler enn 1 vet aldri 1- ganger - ganger -1 ganger ganger ikke. klassetrinn 1 9. klassetrinn klassetrinn 9 1 Totalt Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

27 Internett Bar Chart Har du i løpet av de siste måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? aldri 1- ganger - ganger -1 ganger fler enn 1 ganger vet ikke klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Har du i løpet av de siste måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? Jente Gutt Totalt 1- ganger ganger -1 ganger 1 fler enn 1 ganger 9 Totalt 19 1 Jente Gutt Totalt Opplevde du dette som mobbing? Antall % Antall % Antall % Ja 1,1%,% 1,1% Nei 9,% 1,% 1,% Vet ikke,%,%,9% Totalt 19,% 1,% 1,% - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

28 Internett Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du i løpet av de siste månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Ja, en sjelden gang 9 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt 9 Har du i løpet av de siste måneder opplevd at du har blitt mobbet via internett? 1 Antall svar av 99 spurte elever Jente Gutt 9. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

29 Internett Hvilket klassetrinn går du i? * Har du i løpet av de siste månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? % of Totalt Har du i løpet av de siste månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Hvilket klassetrinn går du i? Ja, to eller Ja, en sjelden tre ganger i Ja, flere ganger Nei gang måneden per uke Totalt. klassetrinn 1,%,1%,%,%,1% 9. klassetrinn,1% 1,% 1,%,9% 1. klassetrinn,% 1,%,%,1% Totalt 91,%,%,%,1% 1,% Bar Chart Har du i løpet av de siste månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Nei Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, flere ganger per uke klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

30 Internett Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet inn i gjesteboka di? Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet inn i gjesteboka di? Ja Nei Vet ikke Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Totalt Totalt Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet i gjesteboka di? Antall svar av 99 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Ja Nei Vet ikke - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

31 Internett Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet i gjesteboka di? Prosent per klassetrinn av 99 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn,%,% 9,9% 1,%,%,%,% 1,% 1,% Ja Nei Vet ikke Har du selv gitt deg ut for å være en annen enn når du har skrevet i andres gjestebøker? 1 1 Antall svar av 99 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Ja Nei Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune Vet ikke

32 Internett Har du selv gitt deg ut for å være en annen enn når du har skrevet i andres gjestebøker? 1 Prosent per klassetrinn av spurte elever Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn 9,1%,9%,1% 1,% 1,1% 1,%,9%,% 1,% Ja Nei Vet ikke - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

33 Chatting og MSN. Chatting og MSN Chatting og MSN opptar mye tid blant ungdom. Det er en viss forskjell på tjenestene chatting og MSN Messenger, noe verken foreldre eller elever nødvendigvis er klare over, men formålet er det samme; å prate med andre i sanntid via tekstmeldinger på datamaskinen. Chatting kan foregå på internettsider som tilbyr slike tjenester. Hensikten er å komme i kontakt med andre mennesker for å chatte om ulike tema. Her er det store muligheter for å opptre anonymt. MSN Messenger baseres på et Windows-program hvor man i mindre grad har mulighet for anonymitet. Man legger til venner ved hjelp av deres e-postadresser og kan prate med dem uten at andre har mulighet til å se hva de skriver til hverandre. Elevene har fått spørsmål om hvor ofte de benytter chatting og hvor mange de har på vennelisten. Det sier litt om hvor mye av kommunikasjonen ungdommene imellom foregår på denne måten. De har også fått spørsmål om de har opplevd ubehagelige situasjoner i forbindelse med chatting og om de har opplevd å blitt mobbet gjennom chatting. Hvor ofte benytter du chatting ( MSN Messenger, mirc, ICQ o.l.) 1 Prosent per kjønn av spurte elever Jente Gutt,%,% 9,%,%,%,%,1%,1% 1,% 1,%,1% 1,% Hver dag eller nesten hver dag 1- dager i uken 1- ganger i måneden Sjeldnere Aldri Vet ikke - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

34 Chatting og MSN Har du i løpet av de siste seks månedene latet som du: Antall svar av spurte elever Gutt Jente 1 1 vil gjøre noe du ikke har lov til har en annen alder har et annet navn har gjort noe som du ikke har gjort i virkeligheten har et annet kjønn Har du opplevd noe av følgende i forbindelse med chatting: Antall svar av spurte elever Gutt Jente 1 1 Baksnakki ng av andre Sexrelaterte samtaler Stygge ord/ Ukvemso rd Erting om ditt utseende Erting av din personlig het Rasisme Trusler om vold Trusler om sladring Annet, spesifiser her Å bli utestengt fra samtaler Trusler av annet slag Trusler med seksuelt innhold - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

35 Chatting og MSN Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste månedene? Antall svar av 99 spurte elever Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, flere ganger per uke Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste månedene? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden 1 1 Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke 1 1 Totalt - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

36 Chatting og MSN Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste månedene? Antall svar av 99 spurte elever Jente Gutt 1. klassetrinn 9. klassetrinn 1. klassetrinn - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

37 Mobbing. Mobbing Dette kapitlet er en oppsummering av spørsmålene elevene har fått om mobbing. De er blitt spurt om de har blitt mobbet på SMS, MMS, chatting og internett i løpet av de siste måneder. Svaralternativene de har valgt mellom er: Nei Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, Flere ganger i uken. De har blitt presentert for definisjonen av mobbing flere ganger i undersøkelsen. Den er som følger: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring eller lignende. Det er typisk for situasjonen at den som er mobbet ikke kan forsvare seg. Har du fått SMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang 1 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt 1 Har du fått MMS i løpet av de siste månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang 1 Ja, to eller tre ganger i måneden 1 Ja, omtrent en gang i uken 1 Ja, flere ganger per uke Totalt Har du i løpet av de siste månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden 1 Ja, flere ganger per uke Totalt Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste månedene? Ja, en sjelden gang 19 Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, flere ganger per uke Totalt Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

38 Mobbing SMS MMS chatting blogg eller internett hjemmeside eller profil andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken 1 1 Ja, flere ganger per uke 9 Totalt Har blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste måneder en eller flere ganger på: 1 1 Antall svar av spurte elever Gutt Jente andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett blogg eller internett chatting hjemmeside eller profil SMS MMS - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

39 Mobbing Har blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste måneder en eller flere ganger på: Antall svar av spurte elever 1 1. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett blogg eller internett chatting hjemmeside eller profil SMS MMS Når har mobbingen hovedsaklig foregått? Antall svar av spurte elever Har ikke blitt mobbet I skoletida På ettermiddagene På kvelden Om natten Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune Vet ikke Annet, spesifiser her

40 Mobbing Har fortalt om mobbingen til: Antall svar av spurte elever 1. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Foreldre Venner eller annen ungdom Lærere Andre voksne Politi Fikk du ordnet opp i mobbeproblemet da du fortalte det til andre?, 1, 1, 1 1 Ja, mobbingen har sluttet helt Nei, ingenting skjedde Nei, det ble bare verre Vet ikke - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

41 Holdninger og vaner. Holdninger og vaner Spørsmålene forsøker å avdekke hvilke holdninger elevene har til bruk av mobiltelefon og internett. Vi har spurt elevene om hvor godt noen påstander stemmer for dem. Dette er påstander om hvordan mobiltelefon blir brukt av dem selv og blant venner. Vi har også stilt påstander om internettbruk, og hvordan de vurderer sin egen oppførsel på internett. Svaralternativene på disse spørsmålene var en skala fra 1 til hvor 1= Påstanden stemmer svært godt, og = Påstanden stemmer svært dårlig. Vi har plukket ut og slått sammen svarene fra de som har svart at påstanden stemmer svært godt og godt samt de som har svart Dårlig og svært dårlig. Elevene har også besvart spørsmål om i hvilken grad deres foreldre har oversikt over hvordan de bruker mobiltelefon, chatting og internett, Svarene er gjengitt i tabeller og grafer som viser gjennomsnittsverdien fordelt på kjønn. En gjennomsnittsverdi nær 1 viser at elevene mener foreldrene har Veldig god oversikt, mens verdier nærmere tilsier at foreldrene har Veldig dårlig oversikt. Spørsmålet er etterfulgt av et spørsmål om de ønsker at foreldrene skal følge bedre med på hvordan de bruker dette. Påstander om mobiltelefon : påstandene stemmer godt 1 Antall svar av spurte elever Gutt Jente 1 Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg gruer meg til å lese SMSer fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Jeg sender ofte mobbemeldinger Jeg har mobbet andre via mobiltelefon Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

42 Holdninger og vaner Påstander om mobiltelefon : påstandene stemmer godt Antall svar av spurte elever 9 Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon 1 1 Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg gruer meg til å lese SMS-er fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Jeg sender ofte mobbemeldinger 1 Jeg har mobbet andre via mobiltelefon 1. klassetr inn 9. klassetr inn. klassetr inn 1. klassetr inn 9. klassetr inn. klassetr inn Hvilket klassetrinn går... Hvilket klassetrinn går... Gutt Jente Påstander om internett: Påstanden stemmer godt Antall svar av spurte elever 1 Jeg skriver ting i gjestebøker jeg ikke tør å si ansikt til ansikt Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min 1 Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det 1 Jeg synes det er ok å utgi meg som en annen når jeg skriver i andres gjestebøker 1 1 Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min 1 1 Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min Jeg spør ikke om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Gutt Jente - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

43 Holdninger og vaner Påstander om internett: Påstanden stemmer dårlig 1 Antall svar av spurte elever Gutt Jente Jeg skriver ting i gjestebøker jeg ikke tør å si ansikt til ansikt Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det Jeg synes det er ok å utgi meg som en annen når jeg skriver i andres gjestebøker Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min Jeg spør ikke om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Har du i løpet av de siste seks månedene latet som du: vil gjøre noe du ikke har lov til har en annen alder Antall svar av spurte elever har et annet navn har gjort noe som du ikke har gjort i virkeligheten har et annet kjønn - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune 1 Gutt Jente

44 Holdninger og vaner Hvor god oversikt har dine foreldre over hvordan du bruker: Gjennomsnitt av følgende svaralternativ: 1 = veldig god, = Nokså god, nokså dårlig, = veldig dårlig Jente Gutt,, Mean,,, 1,,1,,9,,,19 1, Mobiltelefon Chatting Internett Mobiltelefon Chatting Internett Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av mobiltelefon Antall svar av spurte elever Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

45 Holdninger og vaner Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av chatting Antall svar av spurte elever Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av internett Antall svar av spurte elever Ja Nei Jente Vet ikke Gutt - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune Ja Nei Vet ikke

46 Holdninger og vaner Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av: Mobiltelefon Chatting Internett Antall Antall Antall Ja 1 1 Nei 9 1 Vet ikke Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av: Row % Mobiltelefon Chatting Internett Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Totalt Jente 1,% 9,%,%,%,%,%,%,%,9% 1,% Gutt,% 9,% 1,%,%,% 1,%,%,1% 1,% 1,% Totalt,%,% 1,%,1%,% 1,%,%,% 1,% 1,% - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

47 Tiltak 9. Tiltak Elevene ble spurt om hva de kan gjøre for å redusere det eventuelle omfanget av digital mobbing på sin skole. De ble også spurt om hva foreldre, lærere og andre voksne kan gjøre. Svarene elevene gav er gjengitt i den konfidensielle versjonen av notatet. - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Egge Ungdomsskole Steinkjer kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Egge

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 7 Redigert versjon Notat 7:9 Innledning - - Vuku Oppvekstsenter Verdal kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter våren 2017 Justering av spørsmål: Vi har lagt til ett nytt svaralternativ til spørsmål 56 som kartlegger hvordan elever opplever

Detaljer

Mobbeundersøkelse - Norge

Mobbeundersøkelse - Norge Mobbeundersøkelse - Norge 1. Er du: Gutt 64.9% 462 Jente 35.1% 250 answered question 712 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 7.6% 54 11 11.0% 78 12 14.9% 106 13 22.2% 158 14 16.7%

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

BARN OG DIGITALE MEDIER

BARN OG DIGITALE MEDIER BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale medier. BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet

Detaljer

Internet Day 6. februar 2018

Internet Day 6. februar 2018 Tall fra Barn og medierundersøkelsen 2018 - lansert i forbindelse med Safer Internet Day 6. februar 2018 Selv opplevd mobbing, trusler eller utestenging på internett, spill eller mobil Har DU SELV OPPLEVD

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Mobbing gjør du noe med det!

Mobbing gjør du noe med det! Elev i 8. klasse Lærer om minoritetetsspråklig

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Groruddalen skole (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

BARN OG DIGITALE MEDIER

BARN OG DIGITALE MEDIER BARN OG DIGITALE MEDIER Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale medier. BARN OG DIGITALE MEDIER 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord)

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Hvor er ungdommen? Mange steder- men oftest også online! Kanskje ikke så anderledes enn

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Vaulen skole (Høst 2016) Høst 2016 07.12.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Hva er din rolle som forelder? Innhold Hjelp barnet ditt å sette grenser 3 Forelder til en digitalt innfødt 4 Fakta: Unges medievaner 7 Facebook 8 Virtuelle verdener

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole - 7. trinn (Høst 2016) Høst 2016 31.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016)

Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Elevundersøkelsen spørsmålene (SVS 2016) Trivsel 1. Trives du på skolen? 2. Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene? Motivasjon 3. Er du interessert i å lære på skolen? 4. Hvor godt liker

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010 Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010 1. Hvor gammel er du? Under 8 år... 14 år... 8 år... 15 år... 9 år... 16 år... 10 år... 17 år... 11 år... 18 år... 12 år... Eldre enn 18 år... 13 år...

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Fjære ungdomsskole Våren 2010 1 En prinsipiell tilnærming: skolens ordensreglement (innledning) Skolen er elevenes, lærernes og andre ansattes daglige arbeidsplass.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen?

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst Trives ikke i det hele tatt Trives du på skolen? Utvalg År Prikket Sist oppdatert Eiganes skole (Høst 2016) Høst 2016 17.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen.

Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Høst 2017 09.01.2018 Høst 2016 21.09.2017 Høst 2015 21.09.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel ,7.

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel ,7. Utvalg År Prikket Sist oppdatert Figgjo skole (Høst 2016) Høst 2016 21.02.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives svært

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna?

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Nettvett for barn - for voksne Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Mål for kvelden Få informasjon om nettmobbing, sosiale

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Revisjon av Elevundersøkelsen. Pilotering av spørsmål om mobbing.

Revisjon av Elevundersøkelsen. Pilotering av spørsmål om mobbing. Revisjon av Elevundersøkelsen. Pilotering av spørsmål om mobbing. Ansvar for piloteringen Erling Roland, prosjektleder Charlotte Hancock, prosjektmedarbeider Gaute Auestad, prosjektmedarbeider Oppdrag

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Samfunnsforskning Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Analyse av Elevundersøkelsen våren 2015 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg Statistiske undersøkelser

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen

Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Indikatorer i Elevundersøkelsen Notat Notat vedrørende resultater om mobbing, uro og diskriminering i Elevundersøkelsen Mai 2010 Forfatter: bbr Sist lagret: 11.05.2010 15:08:00 Sist utskrevet: 11.05.2010

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Uranienborg skole (Høst 2015) Høst 2015 06.01.2016 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Olweusspørreundersøkelsen om mobbing. Tilbakeføring av resultater til personalet, elever og foreldre

Olweusspørreundersøkelsen om mobbing. Tilbakeføring av resultater til personalet, elever og foreldre Olweusspørreundersøkelsen om mobbing Tilbakeføring av resultater til personalet, elever og foreldre Generelt (1) Lag en innledning med bakgrunn i et utvalg av resultatene fra spørreundersøkelsen ved egen

Detaljer