1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune :25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%"

Transkript

1 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann

2 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315

3 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 23,5% 31,4% 28,6% 20% 13,0% 10% 0% 0,0% 0,3% 1,0% Under og over 2,2%

4 2. Alder Navn Under 15 0,0% ,3% ,0% ,0% ,5% ,4% ,6% 66 og over 2,2% N 315

5 3. Hva er ditt høyeste utdanningsnivå? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47,0% 40% 30% 27,3% 20% 18,4% 10% 3,2% 2,5% 1,6% 0% Grunnskole Videregående skole Universitets- og høgskolenivå lavere grad Universitets- og høgskolenivå høyere grad Annet Ønsker ikke å svare

6 3. Hva er ditt høyeste utdanningsnivå? Navn Grunnskole 3,2% Videregående skole 18,4% Universitets- og høgskolenivå lavere grad 47,0% Universitets- og høgskolenivå høyere grad 27,3% Annet 2,5% Ønsker ikke å svare 1,6% N 315

7 4. Arbeider du i privat eller offentlig sektor? 100% 98,1% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,6% Privat Offentlig Er ikke i arbeid 0,3%

8 4. Arbeider du i privat eller offentlig sektor? Navn Privat 1,6% Offentlig 98,1% Er ikke i arbeid 0,3% N 315

9 5. Hvor bor du? 100% 97,8% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,6% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10 5. Hvor bor du? Navn Østfold 0,0% Akershus 0,3% Oslo 0,3% Hedmark 0,6% Oppland 97,8% Buskerud 1,0% Vestfold 0,0% Telemark 0,0% Aust-Agder 0,0% Vest-Agder 0,0% Rogaland 0,0% Hordaland 0,0% Sogn og Fjordane 0,0% Møre og Romsdal 0,0% Sør-Trøndelag 0,0% Nord-Trøndelag 0,0% Nordland 0,0% Troms 0,0% Finnmark 0,0% N 315

11 6. Hvor mange ansatte er det i din bedrift? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 46,6% 40% 30% 28,0% 20% 15,4% 10% 0% 4,5% 1,9% 3,5% Under Over 250

12 6. Hvor mange ansatte er det i din bedrift? Navn Under 10 4,5% ,0% ,4% ,9% ,5% Over ,6% N 311

13 7. Hvilke radiostasjoner lytter du mest til?<br />(Du kan krysse av flere) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 41,6% 47,3% 40% 30% 25,7% 20% 10% 0% 15,6% 16,5% NRK P1 NRK P2 NRK P3 Radio Norge P4 P5 Radio 1 Annet Lytter ikke på radio 3,2% 1,0% 10,2% 2,2% 1,0% Vet ikke

14 7. Hvilke radiostasjoner lytter du mest til?<br />(Du kan krysse av flere) Navn NRK P1 41,6% NRK P2 15,6% NRK P3 16,5% Radio Norge 25,7% P4 47,3% P5 3,2% Radio 1 1,0% Annet 10,2% Lytter ikke på radio 2,2% Vet ikke 1,0% N 315

15 8. Hvilke nettaviser leser du mest?<br />(Du kan krysse av flere) 100% 90% 80% 70% 60% 61,0% 61,3% 50% 40% 30% 32,7% 29,2% 20% 10% 0% 12,1% 4,4% 2,2% 0,3% 0,6% 0,0% 1,6% 9,5% 8,3% 0,6%

16 8. Hvilke nettaviser leser du mest?<br />(Du kan krysse av flere) Navn Aftenposten 32,7% VG 61,0% Dagbladet 29,2% Nettavisen 12,1% Dagens Næringsliv 4,4% Teknisk Ukeblad 2,2% ComputerWorld 0,3% Digi.no 0,6% Wired 0,0% SeHer.no 1,6% Lokalaviser 61,3% Andre 9,5% Leser ikke nettaviser 8,3% Vet ikke 0,6% N 315

17 9. Hva ville du stemt dersom det var stortingsvalg i dag? Våre verdier påvirker våre holdninger og meninger. Vi spør derfor om hvilken partitilhørighet du har. Det er valgfritt å svare på dette, og vi minner om at undersøkelsen er helt anonym og kan ikke spores tilbake til den enkelte. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 36,9% 30% 20% 10% 0% 11,9% 3,5% 10,6% 2,2% 2,2% 11,9% 4,5% 4,5% 1,3% 0,3% 0,3% 9,9%

18 9. Hva ville du stemt dersom det var stortingsvalg i dag? Navn Ønsker ikke å svare 11,9% Arbeiderpartiet 36,9% Fremskrittspartiet 3,5% Høyre 10,6% Kristelig Folkeparti 2,2% Miljøpartiet De Grønne 2,2% Senterpartiet 11,9% Venstre 4,5% Sosialistisk Venstreparti 4,5% Rødt 1,3% Annet parti 0,3% Har ikke stemmerett 0,3% Vet ikke 9,9% N 312

19 10. Hvor enig er du i følgende påstander? I denne delen stiller vi deg noen spørsmål om hvordan du ser på trygg nettbruk i et samfunn der teknologi blir stadig viktigere. Jeg er positiv til å ta i bruk ny teknologi 3,69 Jeg vet hva informasjonssikkerhet er 3,44 Jeg utsetter meg selv for risiko når jeg bruker internett Jeg synes at jeg får tilstrekkelig informasjon om de truslene som finnes på internett Det er greit at min aktivitet på internett blir overvåket dersom det fører til at jeg blir tryggere på nett Politiet vil hjelpe meg dersom jeg blir utsatt for datakriminalitet 2,98 2,86 2,84 2,90 Det bør være mulig å være anonym på internett 2,70 Internett blir ikke tryggere selv om min datamaskin er sikker 3,30 Jeg har tillit til at myndighetene sikrer informasjonen de har registrert om meg Aktivistgrupper (f.eks. Anonymous) har en rolle i kampen mot datakriminalitet og cyber-krig 2,82 3, Gjennomsnitt

20 10. Hvor enig er du i følgende påstander? Spørsmål Gjennomsnitt N Jeg er positiv til å ta i bruk ny teknologi 3, Jeg vet hva informasjonssikkerhet er 3, Jeg utsetter meg selv for risiko når jeg bruker internett Jeg synes at jeg får tilstrekkelig informasjon om de truslene som finnes på internett Det er greit at min aktivitet på internett blir overvåket dersom det fører til at jeg blir tryggere på nett Politiet vil hjelpe meg dersom jeg blir utsatt for datakriminalitet 2, , , , Det bør være mulig å være anonym på internett 2, Internett blir ikke tryggere selv om min datamaskin er sikker Jeg har tillit til at myndighetene sikrer informasjonen de har registrert om meg Aktivistgrupper (f.eks. Anonymous) har en rolle i kampen mot datakriminalitet og cyber-krig 3, , ,82 315

21 11. Jeg er positiv til å ta i bruk ny teknologi Helt uenig 0,6% Delvis uenig 0,6% Delvis enig 27,3% Helt enig 71,1% Vet ikke 0,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22 11. Jeg er positiv til å ta i bruk ny teknologi Navn Helt uenig 0,6% Delvis uenig 0,6% Delvis enig 27,3% Helt enig 71,1% Vet ikke 0,3% N 315

23 12. Jeg vet hva informasjonssikkerhet er Helt uenig 0,6% Delvis uenig 3,8% Delvis enig 45,4% Helt enig 47,6% Vet ikke 2,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24 12. Jeg vet hva informasjonssikkerhet er Navn Helt uenig 0,6% Delvis uenig 3,8% Delvis enig 45,4% Helt enig 47,6% Vet ikke 2,5% N 315

25 13. Jeg utsetter meg selv for risiko når jeg bruker internett Helt uenig 6,0% Delvis uenig 16,8% Delvis enig 48,6% Helt enig 26,7% Vet ikke 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26 13. Jeg utsetter meg selv for risiko når jeg bruker internett Navn Helt uenig 6,0% Delvis uenig 16,8% Delvis enig 48,6% Helt enig 26,7% Vet ikke 1,9% N 315

27 14. Jeg synes at jeg får tilstrekkelig informasjon om de truslene som finnes på internett Helt uenig 3,2% Delvis uenig 21,9% Delvis enig 55,6% Helt enig 15,2% Vet ikke 4,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28 14. Jeg synes at jeg får tilstrekkelig informasjon om de truslene som finnes på internett Navn Helt uenig 3,2% Delvis uenig 21,9% Delvis enig 55,6% Helt enig 15,2% Vet ikke 4,1% N 315

29 15. Det er greit at min aktivitet på internett blir overvåket dersom det fører til at jeg blir tryggere på nett Helt uenig 11,7% Delvis uenig 19,4% Delvis enig 39,0% Helt enig 27,6% Vet ikke 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30 15. Det er greit at min aktivitet på internett blir overvåket dersom det fører til at jeg blir tryggere på nett Navn Helt uenig 11,7% Delvis uenig 19,4% Delvis enig 39,0% Helt enig 27,6% Vet ikke 2,2% N 315

31 16. Politiet vil hjelpe meg dersom jeg blir utsatt for datakriminalitet Helt uenig 2,9% Delvis uenig 21,9% Delvis enig 39,7% Helt enig 19,4% Vet ikke 16,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32 16. Politiet vil hjelpe meg dersom jeg blir utsatt for datakriminalitet Navn Helt uenig 2,9% Delvis uenig 21,9% Delvis enig 39,7% Helt enig 19,4% Vet ikke 16,2% N 315

33 17. Det bør være mulig å være anonym på internett Helt uenig 11,1% Delvis uenig 28,3% Delvis enig 35,2% Helt enig 21,6% Vet ikke 3,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34 17. Det bør være mulig å være anonym på internett Navn Helt uenig 11,1% Delvis uenig 28,3% Delvis enig 35,2% Helt enig 21,6% Vet ikke 3,8% N 315

35 18. Internett blir ikke tryggere selv om min datamaskin er sikker Helt uenig 4,4% Delvis uenig 10,2% Delvis enig 29,5% Helt enig 45,7% Vet ikke 10,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

36 18. Internett blir ikke tryggere selv om min datamaskin er sikker Navn Helt uenig 4,4% Delvis uenig 10,2% Delvis enig 29,5% Helt enig 45,7% Vet ikke 10,2% N 315

37 19. Jeg har tillit til at myndighetene sikrer informasjonen de har registrert om meg Helt uenig 3,8% Delvis uenig 12,7% Delvis enig 55,9% Helt enig 21,9% Vet ikke 5,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38 19. Jeg har tillit til at myndighetene sikrer informasjonen de har registrert om meg Navn Helt uenig 3,8% Delvis uenig 12,7% Delvis enig 55,9% Helt enig 21,9% Vet ikke 5,7% N 315

39 20. Aktivistgrupper (f.eks. Anonymous) har en rolle i kampen mot datakriminalitet og cyber-krig Helt uenig 4,1% Delvis uenig 8,6% Delvis enig 26,0% Helt enig 8,3% Vet ikke 53,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40 20. Aktivistgrupper (f.eks. Anonymous) har en rolle i kampen mot datakriminalitet og cyber-krig Navn Helt uenig 4,1% Delvis uenig 8,6% Delvis enig 26,0% Helt enig 8,3% Vet ikke 53,0% N 315

41 21. Det hender at jeg bevisst bryter regler for informasjonssikkerhet 100% 90% 80% 74,3% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 20,3% 10% 5,4% 0% Ja Nei Vet ikke

42 21. Det hender at jeg bevisst bryter regler for informasjonssikkerhet Navn Ja 5,4% Nei 74,3% Vet ikke 20,3% N 315

43 22. Føler du deg i stand til å vurdere hva som er trygt eller utrygt å gjøre på nett? 100% 90% 80% 70% 60% 57,0% 50% 40% 30% 26,1% 20% 16,9% 10% 0% Ja Nei Vet ikke

44 22. Føler du deg i stand til å vurdere hva som er trygt eller utrygt å gjøre på nett? Navn Ja 57,0% Nei 26,1% Vet ikke 16,9% N 314

45 23. Opplever du at det er tryggere å handle på norske eller utenlandske nettsteder? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 35,9% 30% 27,6% 20% 20,5% 16,0% 10% 0% Norske nettsteder er tryggere 0,0% Utenlandske nettsteder er tryggere De er like trygge/utrygge Det avgjørende er om nettstedet er velkjent Vet ikke

46 23. Opplever du at det er tryggere å handle på norske eller utenlandske nettsteder? Navn Norske nettsteder er tryggere 20,5% Utenlandske nettsteder er tryggere 0,0% De er like trygge/utrygge 27,6% Det avgjørende er om nettstedet er velkjent 35,9% Vet ikke 16,0% N 312

47 24. Hvor synes du at det er viktigst å tenke på informasjonssikkerhet? 100% 90% 89,8% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6,7% 0% 1,9% Hjemme På jobb eller på skolen Det er like viktig begge steder 0,0% Det er ikke viktig noen steder 1,6% Vet ikke

48 24. Hvor synes du at det er viktigst å tenke på informasjonssikkerhet? Navn Hjemme 1,9% På jobb eller på skolen 6,7% Det er like viktig begge steder 89,8% Det er ikke viktig noen steder 0,0% Vet ikke 1,6% N 315

49 25. Hvor bekymret er du for at det følgende skal hende deg?<br /> (1: Ikke bekymret for at dette skal skje. 5: Svært bekymret for at dette skal skje) Informasjonssikkerhet er et begrep som viser til hvordan vi beskytter informasjon som er viktig for oss. I delen som kommer nå lurer vi på hvordan du forholder deg til ulike trusler. At mine bank- eller kredittkort skal bli misbrukt på nett 3,67 At andre skal utgi seg for å være meg på internett 3,64 At jeg skal bli hetset eller mobbet på nett 2,45 At mine digitale dokumenter og bilder skal bli ødelagt 3,62 At jeg skal få virus på min datamaskin 3,75 At jeg skal bli lurt til å gi fra meg sensitiv informasjon 3, Gjennomsnitt

50 25. Hvor bekymret er du for at det følgende skal hende deg?<br /> (1: Ikke bekymret for at dette skal skje. 5: Svært bekymret for at dette skal skje) Spørsmål Gjennomsnitt N At mine bank- eller kredittkort skal bli misbrukt på nett At andre skal utgi seg for å være meg på internett 3, , At jeg skal bli hetset eller mobbet på nett 2, At mine digitale dokumenter og bilder skal bli ødelagt 3, At jeg skal få virus på min datamaskin 3, At jeg skal bli lurt til å gi fra meg sensitiv informasjon 3,12 315

51 26. At mine bank- eller kredittkort skal bli misbrukt på nett 1 2,9% 2 11,7% 3 29,8% 4 26,7% 5 28,6% Vet ikke 0,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

52 26. At mine bank- eller kredittkort skal bli misbrukt på nett Navn 1 2,9% 2 11,7% 3 29,8% 4 26,7% 5 28,6% Vet ikke 0,3% N 315

53 27. At andre skal utgi seg for å være meg på internett 1 2,5% 2 14,3% 3 27,0% 4 28,9% 5 27,0% Vet ikke 0,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

54 27. At andre skal utgi seg for å være meg på internett Navn 1 2,5% 2 14,3% 3 27,0% 4 28,9% 5 27,0% Vet ikke 0,3% N 315

55 28. At jeg skal bli hetset eller mobbet på nett 1 26,7% 2 28,3% 3 23,2% 4 11,4% 5 8,3% Vet ikke 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

56 28. At jeg skal bli hetset eller mobbet på nett Navn 1 26,7% 2 28,3% 3 23,2% 4 11,4% 5 8,3% Vet ikke 2,2% N 315

57 29. At mine digitale dokumenter og bilder skal bli ødelagt 1 5,1% 2 12,7% 3 24,1% 4 28,6% 5 27,6% Vet ikke 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

58 29. At mine digitale dokumenter og bilder skal bli ødelagt Navn 1 5,1% 2 12,7% 3 24,1% 4 28,6% 5 27,6% Vet ikke 1,9% N 315

59 30. At jeg skal få virus på min datamaskin 1 3,2% 2 10,5% 3 25,4% 4 28,3% 5 31,4% Vet ikke 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60 30. At jeg skal få virus på min datamaskin Navn 1 3,2% 2 10,5% 3 25,4% 4 28,3% 5 31,4% Vet ikke 1,3% N 315

61 31. At jeg skal bli lurt til å gi fra meg sensitiv informasjon 1 12,4% 2 24,1% 3 23,5% 4 17,5% 5 21,9% Vet ikke 0,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62 31. At jeg skal bli lurt til å gi fra meg sensitiv informasjon Navn 1 12,4% 2 24,1% 3 23,5% 4 17,5% 5 21,9% Vet ikke 0,6% N 315

63 32. Hvor stor risiko forbinder du med følgende aktiviteter? <br />(1: Svært lav risiko. 5: Svært høy risiko) Bruke nettbank 2,00 Bruke epost 2,50 Dele passord med andre 4,44 Bruke samme passord på flere nett-tjenester 3,70 Bruke bank- eller kredittkort på nett 2,88 Nettgambling 4,24 Bruke sosiale medier 3,09 Å ikke ta sikkerhetskopi 3,96 Bruke offentlige tjenester på nett 2, Gjennomsnitt

64 32. Hvor stor risiko forbinder du med følgende aktiviteter? <br />(1: Svært lav risiko. 5: Svært høy risiko) Spørsmål Gjennomsnitt N Bruke nettbank 2, Bruke epost 2, Dele passord med andre 4, Bruke samme passord på flere nett-tjenester 3, Bruke bank- eller kredittkort på nett 2, Nettgambling 4, Bruke sosiale medier 3, Å ikke ta sikkerhetskopi 3, Bruke offentlige tjenester på nett 2,25 315

65 33. Bruke nettbank 1 34,9% 2 37,1% 3 19,4% 4 6,0% 5 1,3% Vet ikke 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

66 33. Bruke nettbank Navn 1 34,9% 2 37,1% 3 19,4% 4 6,0% 5 1,3% Vet ikke 1,3% N 315

67 34. Bruke epost 1 18,4% 2 31,7% 3 33,3% 4 12,1% 5 3,5% Vet ikke 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

68 34. Bruke epost Navn 1 18,4% 2 31,7% 3 33,3% 4 12,1% 5 3,5% Vet ikke 1,0% N 315

69 35. Dele passord med andre 1 4,4% 2 4,1% 3 5,4% 4 13,3% 5 70,5% Vet ikke 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70 35. Dele passord med andre Navn 1 4,4% 2 4,1% 3 5,4% 4 13,3% 5 70,5% Vet ikke 2,2% N 315

71 36. Bruke samme passord på flere nett-tjenester 1 2,9% 2 7,3% 3 27,0% 4 38,4% 5 21,3% Vet ikke 3,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

72 36. Bruke samme passord på flere nett-tjenester Navn 1 2,9% 2 7,3% 3 27,0% 4 38,4% 5 21,3% Vet ikke 3,2% N 315

73 37. Bruke bank- eller kredittkort på nett 1 7,3% 2 28,9% 3 37,8% 4 17,5% 5 7,3% Vet ikke 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

74 37. Bruke bank- eller kredittkort på nett Navn 1 7,3% 2 28,9% 3 37,8% 4 17,5% 5 7,3% Vet ikke 1,3% N 315

75 38. Nettgambling 1 4,4% 2 2,5% 3 7,0% 4 7,3% 5 40,3% Vet ikke 38,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

76 38. Nettgambling Navn 1 4,4% 2 2,5% 3 7,0% 4 7,3% 5 40,3% Vet ikke 38,4% N 315

77 39. Bruke sosiale medier 1 4,4% 2 21,9% 3 40,3% 4 20,6% 5 9,2% Vet ikke 3,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

78 39. Bruke sosiale medier Navn 1 4,4% 2 21,9% 3 40,3% 4 20,6% 5 9,2% Vet ikke 3,5% N 315

79 40. Å ikke ta sikkerhetskopi 1 3,8% 2 5,7% 3 20,3% 4 23,8% 5 39,4% Vet ikke 7,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80 40. Å ikke ta sikkerhetskopi Navn 1 3,8% 2 5,7% 3 20,3% 4 23,8% 5 39,4% Vet ikke 7,0% N 315

81 41. Bruke offentlige tjenester på nett 1 25,7% 2 35,9% 3 23,2% 4 9,8% 5 2,5% Vet ikke 2,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

82 41. Bruke offentlige tjenester på nett Navn 1 25,7% 2 35,9% 3 23,2% 4 9,8% 5 2,5% Vet ikke 2,9% N 315

83 42. Hva er det sannsynlig at du vil gjøre dersom det følgende skjer deg? 5,7% 19,4% Du blir hetset på internett 18,7% 43,8% 18,4% 0,0% 1,9% Du blir utsatt for nettsvindel 16,2% Du får virus på datamaskinen hjemme 3,2% 0,0% 0,0% 26,0% 76,8% 87,3% Ikke gjøre noe Ordne opp selv Få hjelp av en ekspert Anmelde det til politiet Vet ikke 2,2% 0,0% 1,3% Du blir utsatt for ID-tyveri 13,0% 92,7% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

84 42. Hva er det sannsynlig at du vil gjøre dersom det følgende skjer deg? Du blir hetset på internett Du blir utsatt for nettsvindel Du får virus på datamaskinen hjemme Du blir utsatt for ID-tyveri Ikke gjøre noe Ordne opp selv Få hjelp av en ekspert Anmelde det til politiet Vet ikke 5,7% 19,4% 18,7% 43,8% 18,4% 315 0,0% 1,9% 16,2% 87,3% 3,2% 315 0,0% 26,0% 76,8% 0,0% 2,2% 315 0,0% 1,3% 13,0% 92,7% 1,9% 315 N

85 43. Du blir hetset på internett Ikke gjøre noe 5,7% Ordne opp selv 19,4% Få hjelp av en ekspert 18,7% Anmelde det til politiet 43,8% Vet ikke 18,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

86 43. Du blir hetset på internett Navn Ikke gjøre noe 5,7% Ordne opp selv 19,4% Få hjelp av en ekspert 18,7% Anmelde det til politiet 43,8% Vet ikke 18,4% N 315

87 44. Du blir utsatt for nettsvindel Ikke gjøre noe 0,0% Ordne opp selv 1,9% Få hjelp av en ekspert 16,2% Anmelde det til politiet 87,3% Vet ikke 3,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

88 44. Du blir utsatt for nettsvindel Navn Ikke gjøre noe 0,0% Ordne opp selv 1,9% Få hjelp av en ekspert 16,2% Anmelde det til politiet 87,3% Vet ikke 3,2% N 315

89 45. Du får virus på datamaskinen hjemme Ikke gjøre noe 0,0% Ordne opp selv 26,0% Få hjelp av en ekspert 76,8% Anmelde det til politiet 0,0% Vet ikke 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

90 45. Du får virus på datamaskinen hjemme Navn Ikke gjøre noe 0,0% Ordne opp selv 26,0% Få hjelp av en ekspert 76,8% Anmelde det til politiet 0,0% Vet ikke 2,2% N 315

91 46. Du blir utsatt for ID-tyveri Ikke gjøre noe 0,0% Ordne opp selv 1,3% Få hjelp av en ekspert 13,0% Anmelde det til politiet 92,7% Vet ikke 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

92 46. Du blir utsatt for ID-tyveri Navn Ikke gjøre noe 0,0% Ordne opp selv 1,3% Få hjelp av en ekspert 13,0% Anmelde det til politiet 92,7% Vet ikke 1,9% N 315

93 47. Har kunnskap om trusler eller hacking noen gang fått deg til å la være å bruke en nett-tjeneste? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 41,5% 42,8% 40% 30% 20% 15,7% 10% 0% Ja Nei Vet ikke

94 47. Har kunnskap om trusler eller hacking noen gang fått deg til å la være å bruke en nett-tjeneste? Navn Ja 41,5% Nei 42,8% Vet ikke 15,7% N 313

95 48. Hva mener du er den største risikoen på nett? 100% 90% 80% 70% 71,7% 60% 50% 40% 30% 20% 18,1% 10% 10,2% 0% At du selv skal gjøre noe feil At noen andre skal gjøre noe mot deg (feks hacke en nettside hvor du har lagt inn personlig informasjon) Vet ikke

96 48. Hva mener du er den største risikoen på nett? Navn At du selv skal gjøre noe feil 18,1% At noen andre skal gjøre noe mot deg (feks hacke en nettside hvor du har lagt inn personlig informasjon) 71,7% Vet ikke 10,2% N 315

97 49. Hvor interessert er du i teknologi og IT? <br /> (1: Svært lite interessert. 5: Svært interessert) Interesser, kunnskap og atferd henger gjerne sammen. Vi vil nå spørre deg om hva du er opptatt av, og hvordan du skaffer deg kunnskap om informasjonssikkerhet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 45,1% 30% 20% 20,6% 21,9% 10% 0% 8,3% 3,8% 0,3% Vet ikke

98 49. Hvor interessert er du i teknologi og IT? <br /> (1: Svært lite interessert. 5: Svært interessert) Navn 1 3,8% 2 20,6% 3 45,1% 4 21,9% 5 8,3% Vet ikke 0,3% N 315

99 50. Kan du mer eller mindre om informasjonssikkerhet i forhold til resten av befolkningen? 100% 90% 80% 70% 69,8% 60% 50% 40% 30% 20% 18,7% 10% 11,4% 0% Jeg kan mer enn gjennomsnittet Jeg kan mindre enn gjennomsnittet Jeg kan omtrent det samme som gjennomsnittet

100 50. Kan du mer eller mindre om informasjonssikkerhet i forhold til resten av befolkningen? Navn Jeg kan mer enn gjennomsnittet 18,7% Jeg kan mindre enn gjennomsnittet 11,4% Jeg kan omtrent det samme som gjennomsnittet 69,8% N 315

101 51. Hvem lærer du mest om informasjonssikkerhet av? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 39,4% 30% 20% 10% 16,2% 20,6% 10,2% 13,7% 0% Jeg lærer meg selv Eksperter Sjefer eller lærere Venner, kolleger eller klassekamerater Vet ikke

102 51. Hvem lærer du mest om informasjonssikkerhet av? Navn Jeg lærer meg selv 16,2% Eksperter 20,6% Sjefer eller lærere 10,2% Venner, kolleger eller klassekamerater 39,4% Vet ikke 13,7% N 315

103 52. Hvordan lærer du vanligvis om informasjonssikkerhet? 100% 90% 80% 70% 63,6% 60% 50% 40% 30% 20% 19,8% 10% 6,7% 9,9% 0% Prøver og feiler selv Kurs eller utdanning Hører om ting fra andre i en mer uformell situasjon Vet ikke

104 52. Hvordan lærer du vanligvis om informasjonssikkerhet? Navn Prøver og feiler selv 6,7% Kurs eller utdanning 19,8% Hører om ting fra andre i en mer uformell situasjon 63,6% Vet ikke 9,9% N 313

105 53. Har du fått opplæring i informasjonssikkerhet i løpet av de siste to årene? 100% 90% 80% 74,0% 70% 60% 50% 40% 30% 23,2% 20% 10% 0% Ja Nei Vet ikke 2,9%

106 53. Har du fått opplæring i informasjonssikkerhet i løpet av de siste to årene? Navn Ja 23,2% Nei 74,0% Vet ikke 2,9% N 315

107 54. Har arbeidsplassen eller skolen din regler for informasjonssikkerhet? 100% 90% 80% 70% 65,0% 60% 50% 40% 30% 27,4% 20% 10% 7,6% 0% Ja Nei Vet ikke

108 54. Har arbeidsplassen eller skolen din regler for informasjonssikkerhet? Navn Ja 65,0% Nei 7,6% Vet ikke 27,4% N 314

109 55. Er det tillatt å bruke privat datamaskin på din arbeidsplass eller skole? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 38,5% 30% 31,5% 29,9% 20% 10% 0% Ja Nei Vet ikke

110 55. Er det tillatt å bruke privat datamaskin på din arbeidsplass eller skole? Navn Ja 31,5% Nei 29,9% Vet ikke 38,5% N 314

111 56. Synes du at du har fått bedre ferdigheter etter opplæringen i informasjonssikkerhet? 100% 90% 80% 75,0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 18,1% 10% 6,9% 0% Ja Nei Vet ikke

112 56. Synes du at du har fått bedre ferdigheter etter opplæringen i informasjonssikkerhet? Navn Ja 75,0% Nei 6,9% Vet ikke 18,1% N 72

113 57. Hvilken sikkerhetsprogramvare har du på din private datamaskin?<br />(Kryss av alle du bruker) 100% 90% 80% 73,0% 70% 60% 50% 46,7% 40% 30% 20% 16,8% 10% 10,5% 8,9% 0% 0,6% Brannmur Anti-virus Annen Bruker ingen sikkerhetsprogramvare sikkerhetsprogramvare Har ikke privat datamaskin Vet ikke

114 57. Hvilken sikkerhetsprogramvare har du på din private datamaskin?<br />(Kryss av alle du bruker) Navn Brannmur 46,7% Anti-virus 73,0% Annen sikkerhetsprogramvare 16,8% Bruker ingen sikkerhetsprogramvare 0,6% Har ikke privat datamaskin 10,5% Vet ikke 8,9% N 315

115 58. Undersøker du om en nettside er trygg før du bruker den? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 37,8% 30% 30,5% 20% 18,7% 10% 6,0% 7,0% 0% Ja, alltid Ja, som regel Ja, av og til Nei, aldri Vet ikke

116 58. Undersøker du om en nettside er trygg før du bruker den? Navn Ja, alltid 6,0% Ja, som regel 30,5% Ja, av og til 37,8% Nei, aldri 18,7% Vet ikke 7,0% N 315

117 59. Hvordan bruker du passord?<br />(Du kan krysse av flere) For dette spørsmålet tenker vi primært på hvordan du bruker passord i privat sammenheng, ikke på jobb. 100% 90% 80% 70% 60% 56,2% 50% 40% 33,7% 30% 23,2% 20% 10% 0% Jeg bruker samme passord over alt 3,8% Jeg bruker et passordverktøy for å hjelpe meg å håndtere ulike passord Jeg bruker forskjellige passord for de fleste tjenestene på nett Jeg legger vekt på å lage sikre passord 1,9% Vet ikke

118 59. Hvordan bruker du passord?<br />(Du kan krysse av flere) Navn Jeg bruker samme passord over alt 23,2% Jeg bruker et passordverktøy for å hjelpe meg å håndtere ulike passord 3,8% Jeg bruker forskjellige passord for de fleste tjenestene på nett 56,2% Jeg legger vekt på å lage sikre passord 33,7% Vet ikke 1,9% N 315

119 60. Hvor ofte sikkerhetskopierer du data som er viktige for deg? For dette spørsmålet tenker vi primært på sikkerhetskopiering i privat sammenheng, ikke på jobb. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 51,1% 30% 20% 10% 7,9% 14,6% 16,2% 10,2% 0% Hver uke eller oftere Hver måned Sjeldnere enn hver måned Aldri Vet ikke

120 60. Hvor ofte sikkerhetskopierer du data som er viktige for deg? Navn Hver uke eller oftere 7,9% Hver måned 14,6% Sjeldnere enn hver måned 51,1% Aldri 16,2% Vet ikke 10,2% N 315

121 61. Hvis du skulle selge eller kaste en privat datamaskin, ville du da sørget for at alle personlige data blir slettet? 100% 90% 87,6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3,2% 9,2% 0% Ja Nei Vet ikke

122 61. Hvis du skulle selge eller kaste en privat datamaskin, ville du da sørget for at alle personlige data blir slettet? Navn Ja 87,6% Nei 3,2% Vet ikke 9,2% N 315

123 62. Har du rutiner for å oppdatere operativsystemene og programmene på din private datamaskin? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 47,3% 40% 30% 20% 21,6% 22,9% 10% 8,3% 0% Oppdateringene skjer automatisk Jeg oppdaterer med én gang de er tilgjengelige Jeg har ingen rutiner for å oppdatere Vet ikke

124 62. Har du rutiner for å oppdatere operativsystemene og programmene på din private datamaskin? Navn Oppdateringene skjer automatisk 47,3% Jeg oppdaterer med én gang de er tilgjengelige 21,6% Jeg har ingen rutiner for å oppdatere 22,9% Vet ikke 8,3% N 315

125 63. Har du kommentarer eller innspill til denne undersøkelsen? Savner mulighet til å kryssa av på flere av alternativene, og så mangler det noen alternativer, og dermed føles noe av dette ledene nei Leser mye om informasjonssikkerhet på nett. Skjønner at jeg ikke veit nok om sikkerhet. Hvorfor bruker dere tid på dette? Den har kanskje gjort at jeg er blitt litt mer nysgjerrig på temaet og kanskje litt mer bevisst. Men her er det nok mye mer å lære for meg. På enkelte spørsmål kunne jeg ha brukt flere svar, for å svare mer riktig. (I de tilfellene jeg er midt i mellom to svar). Nei Jeg kan alt for lite om informasjonssikkerhet og mulighetene for å kunne bli sikrere. Har ikke satt meg inn i det selv verken for privat bruk eller jobb bruk, og det er ikke gjort noe systematisk på min arbeidsplass for å øke kompetansen på informasjonssikkerhet. Nyttig, en del av spørsmålene får i gang refleksjon over egen praksis. Nei. Helt greitðÿ Håper undersøkelsen avdekker et behov for opplæring i informasjonssikkerhet i jobbsammenheng. Tror den er viktig for å øke besvisstheten hos folk. Mener jeg burde få mer informasjon om datasikkerhet på arbeidsplassen. "Kommune" skrives med liten k i sammenstilling som Gran kommune. Pussige sprøsmål om parti etc. Manglende svaralternativ for infosikkeropplæring: Formell informasjon som bøker og nettsteder som NorSIS. Nei nei Kommunens datamaskiner bør kanskje sjekkes innimellom, eller opplyses om hvilke sider som ikke er lov til å gå inn på, på jobb. Er det f.eks. greit at ansatte sitter med private ting på jobbens datamaskin? Tankevekker.

126 63. Har du kommentarer eller innspill til denne undersøkelsen? Undersøkelsen tar ikke godt nok hensyn til at mange - som meg, ikke har privat datamaskin. Nyttig. Nei. Jeg synes det var for få alternativer der man skulle forklare hvordan man lærer seg om informasjonssikkerhet. Det finnes masse informasjon på nett (bl.a. norsis.no) så at man da blir nærmest tvunget til å måtte huke av for at man "hører om informasjonssikkerhet fra andre" - blir litt snevert. opplever litt liten kunnskap om emnet Jeg syns min generasjon databrukere burde få tilbud om systematisk opplæring i bruk av data, mobiltelefon, betalingskort etc. Vi er avhengige av å bruke verktøyene. Det offentlige pålegger oss å bruke dem. Vi må selv holde oss med utstyr. Det burde være mulighet til å få hjelp til å anvende dette på gode måter. I gamle dager kom en reparatør fra Televerket hvis det var noe i veien med telefonen. Det sikret alle samme tilgang til viktige kommunikasjonstjenester. Nå er dette opp til den enkeltes evne og mulighet til å ha utstyr og holde seg oppdatert. Det føles i blant fortvilende å være overlatt til seg sjøl med dette. Grei nei, svart etter beste evne og det jeg kan ift data. Jeg har ingen privat data akkurat nå, den har brutt sammen, men vi har en i familien. I jobbsammenheng kan jeg bruke privat hvis jeg lager et undervisningsopplegg eller annen ikke sensitiv informasjon, men ikke i vanlig jobbsituasjoner. :-) nei Jeg bruker ikke data til vanlig, da er det vanskelig å svare på disse spørsmålene. nei Veldig grei undersøkelse. Brukt mange av disse på skole :) Nei. Jeg bruker min pc veldig lite,da jeg føler meg utrygg.

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

Om søk, sikkerhet og nettvett. All tekst hentet fra HIB, "Digitale ferdigheter"

Om søk, sikkerhet og nettvett. All tekst hentet fra HIB, Digitale ferdigheter Om søk, sikkerhet og nettvett All tekst hentet fra HIB, "Digitale ferdigheter" Søketips Søk på andre språk Norsk er en lite språk på nettet. Det betyr at dersom du kun søker på norsk, så vil du vanligvis

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer