Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran Håkon Sivertsen. mobbing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing"

Transkript

1 Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5

2 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon Sivertsen Notat : 2010:5 Prosjektnummer : 2109 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider Layout/redigering Referat : Emneord : : RusDM_Verran : Verran kommune : Håkon Sivertsen : Gunnar Nossum Dato : Mars 2010 Antall sider : 61 Pris : Utgiver : Gunnar Nossum/Håkon Sivertsen : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 2501, 7729 STEINKJER Telefon Telefaks

3 iii FORORD Dette arbeidsnotatet er et resultat av kartlegging av rus og digital mobbing blant elever ved ungdomsskolene i Verran kommune. Kartleggingen er foretatt for å gi kommunen overblikk over ungdomsmiljøet med hensyn på bruk av alkohol, tobakk og narkotika. I tillegg ønsket de å se om det forekommer digital mobbing blant elevene. I så måte er dette en undersøkelse som forteller litt om oppvekstmiljøet i Verran i Vi takker for samarbeidet med kommunen og administrasjon og lærere ved skolene. Steinkjer, mai 2010 Håkon Sivertsen prosjektleder

4 iv

5 v INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLISTE iii v vii viii 1. Kommentarer og oppsummering Tobakk Alkohol Narkotika Foreldreholdninger Tilfredshet 4 2. Mobiltelefon internett og digital mobbing Mobiltelefon Internett Digital mobbing Organisert aktivitet Tilhørighet og selvfølelse Sluttkommentar 7 3. Grafer over alkohol og narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn 8 4. Tabeller alkohol og narkotika fordelt på kjønn Tabeller Alkohol, tobakk og narkotika fordelt på klassetrinn Tabeller og figurer over mobiltelefon internett og mobbing 42 LITTERATUR 55 VEDLEGG 1 56

6

7 vii FIGURLISTE Figur side 3-1: Røyking fordelt på kjønn og klassetrinn 8 3-2: Snusbruk fordelt på kjønn og klassetrinn 8 3-3: Beruselse fordelt på kjønn og klassetrinn 9 3-4: Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn 9 3-5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn : Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn : Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn : Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn : Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn og klassetrinn : Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn og klassetrinn : Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn og klassetrinn : Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn og klassetrinn : Brukt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn : Tilbudt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn : Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn og klassetrinn : Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn og klassetrinn : Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn og klassetrinn : Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn og klassetrinn : Tilfredshet med livet fordelt på kjønn og klassetrinn : Alder før en får lov til å drikke fordelt på kjønn og klassetrinn : Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn og klassetrinn : Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn og klassetrinn : Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn og klassetrinn : Påstander om mobiltelefon, fordelt på kjønn og klassetrinn : Opplevd seg ertet eller latterliggjort fordelt på kjønn og klassetrinn : Henge ut, latterliggjøre eller erting på internett, fordelt på kjønn og klassetrinn : Brukere av ulike nettsamfunn, antall : Bruk av chatting, fordelt på kjønn og klassetrinn : Antall som er utsatt for mobbing, fordelt på kjønn og klassetrinn : Organiserte aktiviteter fordelt på kjønn og klassetrinn : Påstander om selvfølelse, fordelt på kjønn, gjennomsnittsverdier : Har følt seg ulykkelig/deprimert, fordelt på kjønn og klassetrinn 53

8 viii TABELLISTE Tabell side 4-1: Røyking fordelt på kjønn : Snusbruk fordelt på kjønn : Beruselse fordelt på kjønn : Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn : Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn : Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn : Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn : Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn : Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn : Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn : Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på kjønn : Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn : Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn : Brukt narkotika fordelt på kjønn : Brukt marihuana/hasj : Brukt løsemidler eller lignende til sniffing : Tilbudt narkotika fordelt på kjønn : Tilbudt marihuana/hasj fordelt på kjønn : Tilbudt amfetamin fordelt på kjønn : Tilbudt opium fordelt på kjønn : Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn : Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn : Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn : Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn : Tilfredshet med livet fordelt på kjønn : Alder før en får LOV til å drikke fordelt på kjønn : Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn : Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn : Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn : Beruselse fordelt på skole : Røyking fordelt på klassetrinn : Snusbruk fordelt på klassetrinn : Beruselse fordelt på klassetrinn : Cider de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn : Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn : Øl de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn : Vin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn : Brennevin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn : Hjemmebrentdrikking fordelt på klassetrinn : Drikking av smuglersprit fordelt på klassetrinn : Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på klassetrinn : Vanligste alkoholkilde fordelt på klassetrinn : Drikking blant venner/bekjente fordelt på klassetrinn : Brukt narkotika fordelt på klassetrinn : Brukt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn : Antall ganger en har brukt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn : Brukt løsemidler eller lignende til sniffing fordelt på klassetrinn : Tilbudt narkotika fordelt på klassetrinn 37

9 5-19: Tilbudt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn : Tilbudt amfetamin fordelt på klassetrinn : Tilbudt opium fordelt på klassetrinn : Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på klassetrinn : Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på klassetrinn : Bør narkotika legaliseres fordelt på klassetrinn : Lyst til å prøve hasj fordelt på klassetrinn : Tilfredshet med livet fordelt på klassetrinn : Alder før en får LOV til å drikke fordelt på klassetrinn : Fått smakt alkohol hjemme fordelt på klassetrinn : Fått med alkohol på fest fordelt på klassetrinn : Foreldrereaksjon på å være full fordelt på klassetrinn : Narkotikasalg ved skole : Har fått SMS der innholdet har gitt følgende følelser fordelt på kjønn : Har disse SMS-ene hatt noe av følgende innhold, fordelt på kjønn : Påstander om mobiltelefon, fordelt på klassetrinn : Påstander om blogg og nettsamfunn, fordelt på klassetrinn : Oppståtte situasjoner på bakgrunn av aktivitet på internett fordelt på kjønn : Påstander om blogger, nettsamfunn og hjemmesider, fordelt på klassetrinn : Opplevelser i forbindelse med chatting, fordelt på kjønn : Har blitt mobbet en eller flere ganger i løpet av de siste seks måneder, prosentfordeling for hele kommunen : Når har mobbingen foregått, antall : Har fortalt om mobbinge til, fordelt på kjønn : Ordnet opp i mobbeproblemet, fordelt på kjønn 50 ix

10

11 1. Kommentarer og oppsummering I dette kapitlet gis en oppsummering av alle tabellene og figurene i de neste kapitlene. For å få et overblikk over situasjonen i kommunen benytter vi bakgrunnsvariablene kjønn og klassetrinn opp i mot de ulike spørsmålene. Vi har ikke kombinert skole som en bakgrunnsvariabel for å unngå å identifisere enkeltpersoner. Undersøkelsen har vært tilgjengelig fra 30. november 2009 til 6. februar Svarprosenten var på 82 %, noe som er som forventet ved en slik metode. Vi fikk 33 svar (av 35 mulige) fra Folla skole og 54 svar (av 71 mulige) fra Malm skole. Vi har fjernet en av besvarelsene fra utvalget da dette bar klare tegn på å være fylt ut strategisk (i mønster, eller med hensikt å svare tull). Totalt har vi et datasett med 86 respondenter. I tabellene oppgis dette med N=86. Lesing av tabellene Dette er en populasjonsundersøkelse, slik at vi ikke behøver å beregne om svarene er representative for alle i populasjonen. Man må likevel ta høyde for at enkelte svar kan være feiltastinger, det er ingen garanti for at elevene har forstått alle spørsmålene på samme måte, elevenes fortolkninger og definisjoner av enkelte begrep kan variere, noen kan ha svart strategisk og i mønster. I tillegg må leseren være oppmerksom på at ved relativt små utvalg, i dette tilfellet 86 personer, vil hvert svar gi tydelige utslag i prosentfordelingene. Når vi videre fordeler på kjønn og klassenivå vil utvalgene bli enda mindre og prosentutslagene per elev vil bli enda større. Tabellene er på deskriptivt nivå. Vi tester ikke for sammenhenger mellom variablene. Tallene om alkohol, tobakk og narkotika er i prosent fordelt i kolonner, slik at verdiene i hver kolonne summert nedover gir 100. Til høyre i tabellen har vi en totalkolonne som viser gjennomsnittlig prosentfordeling for radene. I tilegg har tabellene en rad nederst som viser N (antall respondenter). Tabellene i kapitlet som omhandler digital mobbing er vist i antall dersom annet ikke er angitt. Lesing av figurene Figurene viser en prosentfordeling for hvert klassetrinn fordelt på kjønn. Det vil bety at hver stolpe representerer alle elvene av et kjønn i en klasse. Fargene representerer de forskjellige svarene elevene har gitt til det aktuelle spørsmålet. Prosentverdiene er angitt inni stolpene. Spørsmålet, eller en forkortet versjon av spørsmålet, står i tittelen på figuren Tobakk Tabellen viser at flere gutter har prøvd å røyke, men at det er få som røyker fast. Derimot ser vi at det er langt flere, nesten 40 % som har forsøkt snus, og det er 5,8 % som bruker snus daglig. Det er større prosentandel av elevene i 9.klasse som har forsøkt både snus og røyk, enn de andre trinnene.

12 2 1.2 Alkohol Vi har spurt elevene om de noen gang har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset. Når elevene går i tiende klasse har litt over halvparten av elevene drukket så mye at de har kjent seg beruset. Fordelt på kjønn ser vi at det totalt er 15 %-poeng flere av guttene som har følt seg beruset enn jentene. Skillet er størst i tiende klasse. I gjennomsnitt har jentene vært fulle 2,1 ganger mot guttene som har væt det 2,8 ganger. Gjennomsnittstallet for niende og tiende trinn er nesten like. Omtrent halvparten av elevene på Malm skole har kjent seg beruset, mot ca 18 % av elevene på Folla skole. Det ser ut til at det er cider og øl som er den mest vanlig alkoholholdige drikken blant elevene. Flest jenter drikker cider og flest gutter drikker øl. Halvparten av elevene i Verran har smakt hjemmebrent. Her ser vi at jentene som har prøvd det har smakt en slurk eller to, mens guttene større grad har drukket mer enn det. Ca 20 % av elevene i Verran har smakt smuglersprit. Her har flere gutter drukket mer enn jentene. Når vi ser på drikking de siste fire uker fordelt mellom klassetrinn ser vi at det er gjennomgående noe mer drikking i niende trinn enn de andre trinnene. Når vi ser hvordan man skaffer seg alkohol finner vi at det er mest vanlig å få med alkohol hjemmefra og å kjøpe det fra andre ungdommer. Vi har spurt om ungdommene synes det er mye drikking blant venner/bekjente. Her ser vi at ca 60 % mener at det ikke er det, mens ca 30 % mener det er noen få og ca 10 % mener det er nokså mange. 1.3 Narkotika Vi har spurt elevene om de noen gang har brukt forskjellige typer narkotika, og noen flere spørsmål omkring hasj. Spørsmålene forsøker å avdekke hvor mye det er brukt og hvilke holdninger elevene har til narkotika og om hvor tilgjengelig det er. Totalt oppgir 5,8 % å ha brukt ett eller flere narkotiske stoffer. 14 % oppgir å ha blitt tilbudt narkotika. 3,5 % oppgir å ha brukt hasj/marihuana, og 7 % oppgir å ha prøvd sniffing av løsemidler eller lignende. 20 % oppgir at de tror at de kan skaffe hasj i løpet av et par dager. 3,5 % oppgir at de kunne tenke seg å prøve hasj dersom det ikke medførte risiko for å bli tatt for det. 2,3 % mener hasj bør legaliseres i Norge

13 3 7,5 % av elevene ved Malm mener det foregår narkotikasalg ved skolen. Alt i alt er det lite som tyder på at narkotika er utbredt blant ungdommen i særlig grad, men vi ser at enkelte elever oppgir å ha prøvd enkelte stoffer. 1.4 Foreldreholdninger Foreldrenes holdninger spiller en rolle når det kommer til barns alkoholvaner. Vi forsøker å måle det ved å spørre om hva de tror foreldrene mener om at de kommer hjem beruset, og ved å spørre om de har fått smake alkohol hjemme, fått med alkohol for å ha med på fest og om den vanligste alkoholkilden er. Når vi spør elevene om hva de tror foreldrene mener, så er det nettopp elevenes oppfatning vi måler, og ikke hva foreldrenes egne meninger. For å gi dette temaet litt mer perspektiv har vi sammenlignet med Verdal kommunes ruskartlegginger fra og med ruskartlegging i Hvaler kommune 2008 og Risør kommune Vi har spurt om hvor gamle elevene tror de må være før foreldrene gir dem lov til å drikke alkohol. Over halvparten tro de må være år, 20 % tror de må være år og 10 % tror de må være eldre. 7 % tror de får lov allerede som åringer, mens 7 % tro de aldri får lov. I Verdal og Hvaler ligger hovedvekten på år, altså ett til to år eldre. Å få smake alkohol hjemme kan sees på som et uttrykk for hvilke holdninger foreldrene har. Vi ser forkjeller mellom Verran og de andre kommunene vi har gjort kartlegginger i. Nesten 50 % av elevene har fått smakt alkohol hjemme. I Hvaler finner vi tilsvarende verdier, men i Verdal og Risør har omtrent 30 % smakt alkohol hjemme. Over 30 % av niendeklassingene har smakt alkohol hjemme flere enn tre ganger og det er godt over alle andre målte kommuner. Flere gutter enn jenter har fått smake alkohol hjemme. 30 % av elevene sier de har fått med alkohol hjemmefra for å ha med på fest. 21 % av jentene sier det har skjedd flere enn tre ganger. Her finner vi også klare forskjeller fra andre kommuner. I Verdal har kun 10 % fått med alkohol på fest av ungdomsskoleelevene, og da er det så å si kun elever fra tiende trinn. I Verran ser vi at nesten 40 % av niende trinn har fått med alkohol på fest fra hjemmet. I Hvaler har 7 % fått med alkohol hjemmefra og i Risør har kun 2,5 % fått det. 7 % av elevene tror foreldrene synes det er i orden om de er fulle og 9 % ville ikke brydd seg særlig om det, men nesten 50 % tror de ville ha mislikt det sterkt. Også på dette spørsmålet ser vi tydelige forskjeller mellom kommunene. I Verdal er det bare 2 % som mener at foreldrene synes det er greit at de kommer hjem beruset, og i Hvaler er det 1,4 %. Totalt sett ser det ut i fra disse spørsmålene ut som om foreldre i Verran har en mer liberal holdning til å spandere alkohol hjemme, sende med alkohol på fest, alderen det

14 4 er tillatt å drikke alkohol og reaksjonen på at ungdommene kommer hjem beruset når vi sammenligner med andre ruskartlegginger Trøndelag Forskning og Utvikling har foretatt. 1.5 Tilfredshet De aller fleste er godt tilfreds med livet sitt, men vi ser at det totalt er 14 % av jentene som oppgir at de er utilfreds. Vi ser også at 36 % av guttene i niende trinn oppgir at de er både/og, og det er mye høyere enn for de andre gruppene.

15 2. Mobiltelefon internett og digital mobbing Vi har stilt spørsmål til elevene om bruk av mobiltelefon, internett og chatting. Formålet er å avdekke hvilke holdninger elevene har til digitale medier, om mange har problemer knyttet til dette, hvilke nettsamfunn elevene benytter, og om det forekommer mobbing Mobiltelefon Alle spurte elever oppgir at de har egen mobiltelefon. Vi har spurt om elevene har opplevd å få meldinger på mobil som har satt dem i en negativ følelsesmessig situasjon. Vi har gitt dem mulighet til å respondere på følgende sinnsstemninger: lei deg/såret, latterliggjort/ydmyket, redd/bekymret, og uvel/ukomfortabel. Elevene har krysset av for hvor mange ganger de har følt dette. Vi ser at det er veldig få som har opplevd dette mer enn en til to ganger. Flere jenter har oppgitt å ha respondert med disse følelsene enn gutter. Vi har spurt om hva disse meldingene har inneholdt og som har gjort at de fikk disse følelsene. Vi ser at flest har krysset av for baksnakking, tett fulgt av sex-relaterte samtaler, stygge ord og andre tema. Flere jenter enn gutter har opplevd baksnakking og sex-relaterte samtaler. Vi stilte noen påstander om mobiltelefon for å se om hvilke holdninger og aktiviteter som finnes blant elevene. Vi har slått sammen verdien for de som har svart at påstandene stemmer svært godt og stemmer godt. Tabellen og grafen vi får frem da sier oss at det er tilfeller av baksnakking via SMS, at flere føler seg utestengt ved at de ikke får meldinger fra venner, mobbing vha bilder eller video tatt med mobiltelefon, og at noen innrømmer også å ha mobbet med mobiltelefon. Tilfellene er spredt i alle trinn og kjønn, men det er flest tilfeller i niende og tiende trinn. Vi har spurt om elevene har opplevd at noen har sendt meldinger på telefon eller internett som har gjort at de har følt seg ertet eller latterliggjort. Her ser vi at det er langt flere tilfeller av dette i niende trinn enn de andre. 2.2 Internett Vi spør også om de selv har vært med på å henge ut eller erte/latterliggjøre noen på internett. Her ser vi at det er flere i niende trinn enn de andre trinnene som innrømmer dette, men det har skjedd i de andre trinnene også. Vi har spurt hvilke nettsamfunn elevene er aktive i. Vi har også skilt mellom om de er registret med eget navn og med fiktivt navn. Man ser ofte at deltakelse i nettsamfunn hvor man bruker sitt fulle navn, gjør at innlegg blir mer seriøse. Har man anonymitet er det ofte lettere å skrive negative kommentarer og å drive systematisk mobbing uten

16 6 fare for å bli oppdaget. Disse avdekkingene i dette notatet er ment som hjelp for skolen slik at man kan være oppmerksom på hvilke nettsamfunn man kan ha et våkent blikk for. Ikke uventet er Facebook og Nettby de mest populære nettsamfunnene. På Facebook bruker elevene egne navn, men på Nettby er det langt flere som bruker fiktive navn. Vi spør om elevene har kommet i noen form for problemer pga deres aktivitet på internett. Vi ser at uvennskap og andre ubehagelige situasjoner er det flest krysser av for. Flere melder også om dårlig rykte blant sine jevnaldrende og problemer på skolen. Vi har framsatt noen påstander om blogger, nettsamfunn og hjemmesider, og slått sammen verdien for de som har svart stemmer svært godt og stemmer godt. Her ser vi at mange har gode holdninger til dette med å legge ut bilder av sine venner på internett ved å spørre vedkommende om dette er greit, hvor halvparten melder at dette er noe de praktiserer. Men vi ser også at elevene mener at foreldre ikke vet hva elevene skriver på bloggen sin. Vi vet av chatting er populært, noe tallene våre bekrefter. Vi ser at flere jenter benytter chatting hver dag enn gutter. Det er imidlertid lett å komme i uheldig situasjoner på bakgrunn av aktivitet på chatting. Dette kommer som regel av at det er vanskelig å uttrykke seg riktig og misforståelser kan lett oppstå. Vi har spurt elevene om de har opplevd negative meldinger via chatting. Vi ser også her, som på mobiltelefon, at flest nevner baksnakking og sex-relaterte samtaler. Det er flest jenter som rapporterer dette. Flere har også opplevd erting av utseende og erting på grunn av personlighet via chatting. 2.3 Digital mobbing I spørreskjemaet har vi inkludert en definisjon av mobbing som sier at det er når en person gjentatte ganger over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring eller lignende. Vi spør om hvor ofte de har blitt utsatt for de i løpet av de siste seks månedene på de ulike områdene; mobiltelefon, chatting, internett og andre måter som ikke innebærer mobil eller internett. Elevene kan svare: nei, ja en sjelden gang, ja to tre ganger i måneden, ja omtrent en gang i uken eller ja flere ganger per uke. Vi har slått sammen tallene for frekvensen for alle som svarer ja til Ja, en eller flere ganger. Dersom våre data viser at det er noen som melder at de føler seg mobbet flere ganger per uke vil det bli sendt egen melding til den aktuelle skolen. Tallene skiller seg ikke fra tilsvarende undersøkelser foretatt andre steder i landet. Det vil si at mobbing på chatting og andre måter som ikke innebærer mobil eller internett er mest vanlig. I Verran er det 11,6 % av elevene som har opplevd dette. 7 % oppgir de har blitt mobbet via mobiltelefon og 9,3 % oppgir å ha blitt mobbet via internett.

17 7 Vi spør når mobbingen har foregått, og vi ser at flere svarer i skoletida. Her spør vi alle elvene, ikke bare de som er mobbet. Det betyr at de kan refererer til at andre har blitt mobbet. Vi spør også om de har fortalt noen om mobbingen. Vi ser at det er flest som har fortalt det til foreldrene. Noen har fortalt det til lærere også, men like mange har latt være å fortelle det til noen. På spørsmål om hvilken effekt det har å si ifra om mobbingen, sier flest vet ikke, men en tredel svarer at mobbingen har sluttet helt. Noen svarer også at ingenting skjedde eller at det ble verre. 2.4 Organisert aktivitet Vi har spurt om hvor ofte elevene er med på organisert aktiviteter innenfor kultur, musikk, idrett, politikk eller lignende. Fra våre funn ser det ut til at tiende trinn har noe lavere deltakelse i organisert aktivitet enn åttende og niende trinn. 2.5 Tilhørighet og selvfølelse Vi har bedt elevene svare på om påstander om deres følelse av tilhørighet på en skala fra helt feil til helt sant. Vi ser på kjønnsfordelingen av guttene føler at de i større grad har nære venner og grupper av venner de kan gjøre ting sammen med og fortelle fortrolige ting til. Vi har spurt om elevene noen gang har følt seg ulykkelig/deprimert eller manglet livslyst. Vi ser at kjønnsforskjellene er tilsvarende for dette spørsmålet, hvor jentene i større grad har følt seg ulykkeig/deprimert enn guttene. Jenten i niende peker seg ut hvor samtlige har svart at de en eller flere ganger har vært ulykkelig/deprimert. 2.6 Sluttkommentar Sammenlignet med statistikk fra andre kommuner skiller ikke Verran seg ut når det gjelder tobakk, narkotika eller digital mobbing. Når det gjelder alkohol ser vi at det er forskjeller fra andre undersøkelser hvordan det aksepteres i hjemmet. Elevene i Verran har en oppfattelse av at de får lov til å drikke tidligere sammenlignet med andre kommuner, og elevene tror foreldrene ikke reagerer like kraftig dersom de kommer beruset hjem. Det er også flere ungdommer i Verran enn andre kommuner som både har smakt alkohol hjemme og fått med alkohol på fest. Det er noen elever som melder om at de har prøvd både smuglersprit, hjemmebrent, hasj, sniffing, blitt utsatt for mobbing på nett og ellers, og noen sier de har hatt sammenhengende perioder hvor de har vært ulykkelig eller deprimert. Vi håper fremstillingene i dette notatet bidrar til å fortelle om hos hvilke trinn og kjønn de største utfordringene ligger.

18 8 3. Grafer over alkohol og narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-1: Røyking fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-2: Snusbruk fordelt på kjønn og klassetrinn

19 9 Figur 3-3: Beruselse fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-4: Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn

20 10 Figur 3-5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-6: Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn

21 11 Figur 3-7: Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn

22 12 Figur 3-9: Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-10: Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn og klassetrinn

23 13 Figur 3-11: Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-12: Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn og klassetrinn

24 14 Figur 3-13: Brukt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-14: Tilbudt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn

25 15 Figur 3-15: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-16: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn og klassetrinn

26 16 Figur 3-17: Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-18: Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn og klassetrinn

27 17 Figur 3-19: Tilfredshet med livet fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-20: Alder før en får lov til å drikke fordelt på kjønn og klassetrinn

28 18 Figur 3-21: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 3-22: Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn og klassetrinn

29 19 Figur 3-23: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn og klassetrinn

30 20 4. Tabeller alkohol og narkotika fordelt på kjønn Røyking fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå Ja, jeg røyker men ikke daglig Ja, jeg røyker daglig Totalt N Tabell 4-1: Røyking fordelt på kjønn Snusbruk fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger Ja, jeg bruker snus daglig Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå Totalt N Tabell 4-2: Snusbruk fordelt på kjønn

31 21 Beruselse fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Har kjent seg beruset Totalt N Tabell 4-3: Beruselse fordelt på kjønn Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket cider Har drukket cider Totalt N Tabell 4-4: Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket rusbrus Har drukket rusbrus Totalt N Tabell 4-5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn

32 22 Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket øl Har drukket øl Totalt N Tabell 4-6: Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Drukket vin i løpet av de siste Har IKKE drukket vin ukene Har drukket vin Totalt N Tabell 4-7: Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket brennevin Har drukket brennevin Totalt N Tabell 4-8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn

33 23 Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Noen gang drukket hjemmebrent Nei, aldri Ja, men bare smakt en slurk eller to Ja, har drukket hjemmebrent Totalt N Tabell 4-9: Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Noen gang drukket smuglersprit Nei, aldri Ja, men bare smakt en slurk eller to Ja, har drukket smuglersprit Vet ikke Totalt N Tabell 4-10: Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Antall ganger full Gj.snitt Tabell 4-11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på kjønn

34 24 Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn (NB!: Kun de som har drukket er med) Kjønn 3 Jente Gutt Totalt Hvordan skaffer du deg VANLIGVIS alkohol? Fått av mor eller far Fått fra søsken Tatt hjemme uten lov Fått eller kjøpt av andre ungdommer Kjøpt av andre voksne Annet, spesifiser her Totalt N Tabell 4-12: Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle Ja, nokså mange Ja, men bare noen få Nei, ingen som jeg vet om Totalt N Tabell 4-13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn

35 25 Brukt narkotika fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Ja Totalt N Tabell 4-14: Brukt narkotika fordelt på kjønn Brukt marihuana/hasj Kjønn Jente Gutt Totalt Antall ganger en har brukt marihuana/hasj Aldri gang Totalt Tabell 4-15: Brukt marihuana/hasj N Brukt løsemidler eller lignende til sniffing Kjønn Jente Gutt Totalt Brukt løsemidler el.l. til sniffing Nei Ja Totalt N Tabell 4-16: Brukt løsemidler eller lignende til sniffing

36 26 Tilbudt narkotika fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei Ja Totalt N Tabell 4-17: Tilbudt narkotika fordelt på kjønn Tilbudt marihuana/hasj fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Tilbudt marihuana/hasj Nei Ja Totalt N Tabell 4-18: Tilbudt marihuana/hasj fordelt på kjønn Tilbudt amfetamin fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Tilbudt amfetamin. Nei Ja Totalt N Tabell 4-19: Tilbudt amfetamin fordelt på kjønn

37 27 Tilbudt opium fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Tilbudt opium el.l. Nei Ja Totalt N Tabell 4-20: Tilbudt opium fordelt på kjønn Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt Tabell 4-21: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke Ja Totalt N Tabell 4-22: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn

38 28 Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Bør hasj legaliseres i Norge Ja Nei Vet ikke Totalt N Tabell 4-23: Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja Nei Vet ikke Totalt N Tabell 4-24: Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn Tilfredshet med livet fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Tilfredshet med livet Tilfreds Både/og Utilfreds Totalt N Tabell 4-25: Tilfredshet med livet fordelt på kjønn

39 29 Alder før en får LOV til å drikke fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Jeg var/må være13-14 år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke Totalt N Tabell 4-26: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på kjønn Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger Ja, to eller tre ganger Ja, en gang Nei, aldri Totalt N Tabell 4-27: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn

40 30 Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger Ja, to eller tre ganger Ja, en gang Nei, aldri Totalt N Tabell 4-28: Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn Kjønn Jente Gutt Totalt Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt De ville mislikt det De ville trolig mislikt det De ville ikke bry seg særlig om det De ville synes det var i orden Totalt N Tabell 4-29: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn Beruselse * Hvilken skole går du på? Hvilken skole går du på? Folla skole Malm skole Total Har IKKE kjent seg beruset 81.8 % 49.1 % 61.6 % Har kjent seg beruset 18.2 % 50.9 % 38.4 % Total % % % Tabell 4-30: Beruselse fordelt på skole

41 31 5. Tabeller Alkohol, tobakk og narkotika fordelt på klassetrinn Røyking fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå Ja, jeg røyker men ikke daglig Ja, jeg røyker daglig Totalt N Tabell 5-1: Røyking fordelt på klassetrinn Snusbruk fordelt på klassetrinn Klassetrinn Bruker du snus 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Nei, jeg har aldri brukt snus Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger Ja, jeg bruker snus daglig Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå Totalt N Tabell 5-2: Snusbruk fordelt på klassetrinn

42 32 Beruselse fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Har kjent seg beruset Totalt N Tabell 5-3: Beruselse fordelt på klassetrinn Cider de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Klassetrinn Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Totalt 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Har IKKE drukket cider Har drukket cider N Tabell 5-4: Cider de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Har IKKE drukket rusbrus Har drukket rusbrus Totalt N Tabell 5-5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn

43 33 Øl de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Klassetrinn Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Totalt 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Har IKKE drukket øl Har drukket øl N Tabell 5-6: Øl de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Vin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Har IKKE drukket vin Har drukket vin Totalt N Tabell 5-7: Vin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Brennevin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Klassetrinn Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Har IKKE drukket brennevin Har drukket brennevin Totalt N Tabell 5-8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn

44 34 Hjemmebrentdrikking fordelt på klassetrinn Noen gang drukket hjemmebrent Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Nei, aldri Ja, men bare smakt en slurk eller to Ja, har drukket hjemmebrent Totalt N Tabell 5-9: Hjemmebrentdrikking fordelt på klassetrinn Drikking av smuglersprit fordelt på klassetrinn Noen gang drukket smuglersprit Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Nei, aldri Ja, men bare smakt en slurk eller to Ja, har drukket smuglersprit Vet ikke Totalt N Tabell 5-10: Drikking av smuglersprit fordelt på klassetrinn Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Antall ganger full Gj.snitt Tabell 5-11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på klassetrinn

45 35 Vanligste alkoholkilde fordelt på klassetrinn (NB!: Kun de som har drukket er med) Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Hvordan skaffer du deg VANLIGVIS alkohol? Fått av mor eller far Fått fra søsken Tatt hjemme uten lov Fått eller kjøpt av andre ungdommer Kjøpt av andre voksne Annet, spesifiser her Totalt N Tabell 5-12: Vanligste alkoholkilde fordelt på klassetrinn Drikking blant venner/bekjente fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle Ja, nokså mange Ja, men bare noen få Nei, ingen som jeg vet om Totalt N Tabell 5-13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på klassetrinn Brukt narkotika fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Ja Totalt Tabell 5-14: Brukt narkotika fordelt på klassetrinn N

46 36 Brukt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Brukt marihuana/hasj Nei Ja Totalt N Tabell 5-15: Brukt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn Antall ganger en har brukt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Antall ganger en har brukt marihuana/hasj Aldri gang Totalt N Tabell 5-16: Antall ganger en har brukt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn Brukt løsemidler eller lignende til sniffing fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Brukt løsemidler el.l. til sniffing Nei Ja Totalt N Tabell 5-17: Brukt løsemidler eller lignende til sniffing fordelt på klassetrinn

47 37 Tilbudt narkotika fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei Ja Totalt N Tabell 5-18: Tilbudt narkotika fordelt på klassetrinn Tilbudt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Tilbudt marihuana/hasj Nei Ja Totalt N Tabell 5-19: Tilbudt marihuana/hasj fordelt på klassetrinn Tilbudt amfetamin fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Tilbudt amfetamin. Nei Ja Totalt N Tabell 5-20: Tilbudt amfetamin fordelt på klassetrinn

48 38 Tilbudt opium fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Tilbudt opium el.l. Nei Ja Totalt N Tabell 5-21: Tilbudt opium fordelt på klassetrinn Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på klassetrinn Klassetrinn Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt 8. klasse 9. klasse 10. klasse Tabell 5-22: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på klassetrinn Klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Ja Totalt N Tabell 5-23: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på klassetrinn

49 39 Bør narkotika legaliseres fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Bør hasj legaliseres i Norge Ja Nei Vet ikke Totalt N Tabell 5-24: Bør narkotika legaliseres fordelt på klassetrinn Lyst til å prøve hasj fordelt på klassetrinn Ønsker å prøve hasj - risikofritt Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Ja Nei Vet ikke Totalt N Tabell 5-25: Lyst til å prøve hasj fordelt på klassetrinn Tilfredshet med livet fordelt på klassetrinn Klassetrinn Tilfredshet med livet Tilfreds 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Totalt Både/og Utilfreds N Tabell 5-26: Tilfredshet med livet fordelt på klassetrinn

50 40 Alder før en får LOV til å drikke fordelt på klassetrinn Alder før en får LOV til å drikke Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Jeg får aldri lov Jeg var/må være13-14 år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke Totalt N Tabell 5-27: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på klassetrinn Fått smakt alkohol hjemme fordelt på klassetrinn Klassetrinn 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger Totalt Ja, to eller tre ganger Ja, en gang Nei, aldri N Tabell 5-28: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på klassetrinn

51 41 Fått med alkohol på fest fordelt på klassetrinn Klassetrinn Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt Ja, to eller tre ganger Totalt Ja, en gang Nei, aldri N Tabell 5-29: Fått med alkohol på fest fordelt på klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full fordelt på klassetrinn Klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full 8. klasse 9. klasse 10. klasse Totalt De ville mislikt det meget sterkt Totalt De ville mislikt det De ville trolig mislikt det De ville ikke bry seg særlig om det De ville synes det var i orden N Tabell 5-30: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på klassetrinn Vet du om det foregår kjøp/salg av narkotika ved din skole? Hvilken skole går du på? Folla skole Malm skole Total Vet du om det foregår kjøp/salg av narkotika ved din skole? Vet ikke 9.1 % 24.5 % 18.6 % Ja 7.5 % 4.7 % Nei 90.9 % 67.9 % 76.7 % Total % % % Tabell 5-31: Narkotikasalg ved skole

52 42 6. Tabeller og figurer over mobiltelefon internett og mobbing Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Antall Antall Antall lei deg/såret 1-2 ganger ganger latterliggjort/ydmyket 1-2 ganger redd/bekymret 1-2 ganger ganger fler enn 10 ganger uvel/ukomfortabel 1-2 ganger ganger ganger fler enn 10 ganger Tabell 6-1: Har fått SMS der innholdet har gitt følgende følelser fordelt på kjønn

53 43 Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Antall Antall Antall Erting om ditt utseende Erting av din personlighet Stygge ord/ Ukvemsord Baksnakking av andre Rasisme Sex-relaterte samtaler Trusler om sladring Trusler om vold Trusler med seksuelt innhold Trusler av annet slag Å bli utestengt fra samtaler Annet, spesifiser her Tabell 6-2: Har disse SMS-ene hatt noe av følgende innhold, fordelt på kjønn Hvilket klassetrinn går du i? Stemmer svært godt + stemmer godt 8. klasse 9. klasse 10. klasse Total Antall Antall Antall Antall Jeg gruer meg til å lese SMS-er fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon Jeg har mobbet andre via mobiltelefon Tabell 6-3: Påstander om mobiltelefon, fordelt på klassetrinn

54 44 Figur 6-1: Påstander om mobiltelefon, fordelt på kjønn og klassetrinn Figur 6-2: Opplevd seg ertet eller latterliggjort fordelt på kjønn og klassetrinn

55 45 Figur 6-3: Henge ut, latterliggjøre eller erting på internett, fordelt på kjønn og klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? 8. klasse 9. klasse 10. klasse Total Antall Antall Antall Antall Jeg skriver ting i nettsamfunn, gjestebøker og blogger jeg ikke tør å si ansikt til ansikt Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min Jeg spør om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min Tabell 6-4: Påstander om blogg og nettsamfunn, fordelt på klassetrinn

56 Antall 46 Nettsamfunn Facebo Nettby blogg. ok no Piczo GoSup ermod el Biip Twitter Myspa ce MEsid e Penest.no Blink deiligst.no tullenavn eget navn Figur 6-4: Brukere av ulike nettsamfunn, antall Hvilket klassetrinn går du i? 8. klasse 9. klasse 10. klasse Total Antall Antall Antall Antall Blitt uvenner Fått problemer i familien Fått problemer på skolen Utsatt for vold Blitt anmeldt til politiet Fått dårlig rykte blant jevnaldrende Utsatt for trusler Andre ubehagelige situasjoner Tabell 6-5: Oppståtte situasjoner på bakgrunn av aktivitet på internett fordelt på kjønn

57 47 Kjønn Stemmer svært godt + Stemmer godt Jente Gutt Total Antall Antall Antall Jeg skriver ting i nettsamfunn, gjestebøker og blogger jeg ikke tør å si ansikt til ansikt Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min Jeg spør om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min Tabell 6-6: Påstander om blogger, nettsamfunn og hjemmesider, fordelt på klassetrinn Figur 6-5: Bruk av chatting, fordelt på kjønn og klassetrinn

58 48 Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Antall Antall Antall Erting om ditt utseende Erting av din personlighet Stygge ord/ Ukvemsord Baksnakking av andre Rasisme Sex-relaterte samtaler Trusler om sladring Trusler om vold Trusler med seksuelt innhold Trusler av annet slag Å bli utestengt fra samtaler Annet, spesifiser her Tabell 6-7: Opplevelser i forbindelse med chatting, fordelt på kjønn Har blitt utsatt for mobbing en eller flere ganger i løpet av de siste 6 månedene % mobiltelefon(sms og mms) Ja, en eller flere ganger 7.0 % chatting Ja, en eller flere ganger 11.6 % internett Ja, en eller flere ganger 9.3 % andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett Ja, en eller flere ganger 11.6 % Tabell 6-8: Har blitt mobbet en eller flere ganger i løpet av de siste seks måneder, prosentfordeling for hele kommunen

59 49 Figur 6-6: Antall som er utsatt for mobbing, fordelt på kjønn og klassetrinn Når har mobbingen hovedsaklig foregått? Antall Kjønn Jente Gutt Total Når har mobbingen hovedsaklig foregått? Har ikke blitt mobbet I skoletida På ettermiddagene På kvelden Vet ikke Annet, spesifiser her Total Tabell 6-9: Når har mobbingen foregått, antall Her kan elevene ha referert til mobbing av andre elever og ikke seg selv.

60 50 Har fortalt om mobbingen til: Er du gutt eller jente? Jente Gutt Total Antall Antall Antall Foreldre Lærere Politi Helsesøster eller annet helsepersonell Andre voksne Venner eller annen ungdom Har ikke fortalt det til noen Tabell 6-10: Har fortalt om mobbinge til, fordelt på kjønn Fikk du ordnet opp i mobbeproblemet da du fortalte det til andre Count Kjønn Jente Gutt Total Ja, mobbingen har sluttet helt Ja, men mobbingen har startet opp igjen Nei, ingenting skjedde Nei, det ble bare verre Vet ikke Total Tabell 6-11: Ordnet opp i mobbeproblemet, fordelt på kjønn

61 51 Figur 6-7: Organiserte aktiviteter fordelt på kjønn og klassetrinn

62 52 Selvfølelse 1= helt feil - 5 = helt sant Når jeg vil gjøre noe morsomt, finner jeg vanligvis venner som jeg kan gjøre det sammen med. Jeg har minst en venn jeg kan fortelle alt til. Jeg har minst en god venn jeg kan snakke med når det er noe som plager meg. Jeg har mye til felles med andre elever Jeg opplever at jeg er med i en gruppe av venner som gjør ting sammen 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Jeg opplever at jeg er med i en gruppe av venner som gjør ting sammen Jeg har mye til felles med andre elever Jeg har minst en god venn jeg kan snakke med når det er noe som plager meg. Jeg har minst en venn jeg kan fortelle alt til. Når jeg vil gjøre noe morsomt, finner jeg vanligvis venner som jeg kan gjøre det sammen med. Gutt 3,73 3,52 3,59 3,39 3,86 Jente 4,12 3,81 3,62 4,12 4,00 Figur 6-8: Påstander om selvfølelse, fordelt på kjønn, gjennomsnittsverdier

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn

Detaljer

Ruskartlegging Verdal 2009

Ruskartlegging Verdal 2009 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant 7. 10. klassingene i Verdal høsten 2009. Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL 2009. Kartlegging

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Steinkjer Ungdomsskole Våren Redigert versjon Notat :1 Innledning - - Steinkjer Ungdomsskole Steinkjer kommune Innledning Kartlegging av digital mobbing

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Egge Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7: Innledning - - Egge Ungdomsskole Steinkjer kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Egge

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Vuku oppvekstsenter Våren 7 Redigert versjon Notat 7:9 Innledning - - Vuku Oppvekstsenter Verdal kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:2 Ruskartlegging i Verdal kommune 2012 : ) Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2013:2 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818 Kongensgt.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum Notat 2010:6 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum Notat 2010:11 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 www.tfou.no Rapport 2012:14 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 Gunnar Nossum Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport 2012:14 ISBN:

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011 www.tfou.no Arbeidsnotat 2011:10 Ungdomsundersøkelse i Vefsn i 2011 Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2011:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 0809-9634 Kongensgt.

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune

Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Skolefritidsordningen i Inderøy kommune Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i alderen 5 9 år i Inderøy kommune Gunnar Nossum Nord-Trøndelagsforskning Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOTs kommentarer Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011 Evaluering av MOT i ungdomsskolen På sammenligningsskoler er det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn Ungdommer

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk Ung i Røyken Levekårsundersøkelse FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking Syn på framtida FRITID Organisert fritid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Fjære ungdomsskole Våren 2010 1 En prinsipiell tilnærming: skolens ordensreglement (innledning) Skolen er elevenes, lærernes og andre ansattes daglige arbeidsplass.

Detaljer

Internet Day 6. februar 2018

Internet Day 6. februar 2018 Tall fra Barn og medierundersøkelsen 2018 - lansert i forbindelse med Safer Internet Day 6. februar 2018 Selv opplevd mobbing, trusler eller utestenging på internett, spill eller mobil Har DU SELV OPPLEVD

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Eidsvoll- og Hurdal kommune i 2008 Gunnar Nossum Notat 2008:3 Ungdomsundersøkelse Eidsvoll

Detaljer

Mobbeundersøkelse - Norge

Mobbeundersøkelse - Norge Mobbeundersøkelse - Norge 1. Er du: Gutt 64.9% 462 Jente 35.1% 250 answered question 712 skipped question 0 2. Hvor gammel er du? 10 år eller yngre 7.6% 54 11 11.0% 78 12 14.9% 106 13 22.2% 158 14 16.7%

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er

Unntatt offentlighet. Merk av eller fyll ut! 1. Fysisk velvære. 2. Psykisk velvære. Barnet mitt er: en jente en gutt. Barnets for- og etternavn er Spørreskjema for skoler i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Foreldreversjon. Kid-Kindl/ Foreldreversjon / 8 16 År /. Norsk oversettelse ved T. Jozefiak & S. Helseth 200. SDQ/Robert Goodman 2005. Trivsel

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Vardø kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 22 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 1858 Svarprosent: 67 Standardrapport kjønn (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer