Ruskartlegging Verdal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruskartlegging Verdal 2009"

Transkript

1 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant klassingene i Verdal høsten Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1

2 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL Kartlegging av rusbruken blant klassingene høsten Tabeller og sammendrag Forfatter : Gunnar Nossum Arbeidsnotat : 2010:1 Prosjektnummer : 2114 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder : Ruskartlegging i Verdal : Verdal kommune : Gunnar Nossum Dato : Januar 2010 Antall sider : 38 Pris : 50,- Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Serviceboks Steinkjer telefon telefaks

3 SAMMENDRAG Verdal kommune ønsker at vi lager en oppsummering av resultatene fra undersøkelsen. Vi vil da kort se på resultatene og kommentere endringer fra de tidligere undersøkelsene i 2004, 2007 og Svarprosent Alle , 9.- og 10.-klassinger i Verdal kommune hadde i utgangspunktet mulighet til å delta i undersøkelsen. Når undersøkelsen ble gjennomført, var det 864 elever i de aktuelle klassetrinn. Vi har fått svar fra 759, 88 % av elevene. Undersøkelsen ble sendt direkte ut til kontaktlærerne i de enkelte klassene onsdag 14. oktober og svarfristen ble satt til 31. oktober De første svarene kom inn torsdag 15. oktober. Undersøkelsen ble gjennomført på samme tid av året i 2007 og 2008, mens den i 2004 var på våren. Dette kan ha betydning for svarene. 3 Tabell 1: Svarprosent fra de ulike klassetrinnene Antall elever Antall svar Svarprosent 7. klasse % 8. klasse % 9. klasse % 10. klasse % Totalt %

4 4 På slike klasseromsundersøkelser er det normalt å forvente en svært høg svarprosent sammenlignet med andre spørreskjemaundersøkelser. På denne undersøkelsen er det samlet sett en svarprosent på 88 %. Samlet sett er dette bra. I enkelte klasser var svarprosenten 100 % og for de fleste klassene som gjennomførte undersøkelsen var svarprosenten over 90. Dette var en periode med relativt mye sykdom blant elevene og dermed er svarprosenten bra. Resultater Det er to hovedmåter resultatene fra denne kartleggingen er presentert på og det er som figurer i en PowerPoint-presentasjon og som tabeller vedlagt denne oppsummeringen. Det er tatt med resultatene fra undersøkelsen i 2004, 2007 og 2008 samt nå i 2009, ettersom det stort sett er de samme spørsmålene og den samme fremgangsmåten. Tobakk Nærmere 86 % av alle elevene i undersøkelsen oppgir at de aldri har røkt. Dette er tilnærmet samme andel som i 2007, men litt lavere enn i 2008 (90 %). Det er en positiv tendens i forhold til de som røyker daglig. Mens det i 2004 var nesten 7 % som oppga at de røykte daglig er den andelen redusert til 3 % nå. Utvalget er forskjellig ettersom det i 2004 ikke ble gjennomført blant 7. klassingene. Selv om vi fjerner 7. klassingene fra utvalget så er nedgangen i daglig røykere markant og ligger nå på 4 % av ungdomskoleelevene. De siste årene har andelen som røyker daglig vært stabilt rundt 4 %. Fordelt på de ulike klassetrinnene er det nedgang i alle klassetrinnene unntatt i 10. hvor andelen som røyker daglig er nærmest fordoblet og ligger i år på 9 %. Dette er de samme ungdommene som i fjor (9. klasse i 2008) var mye høyere enn de andre klassetrinnene. I 2008 var det over 7 % av 9. klassingene som røykte daglig, årets 9. klassinger ligger på like over 1 %. Dette er omtrent samme andel dagligrøykere som 8. klassingene. Snusbruken ligger i år omtrent på samme nivå som i 2007, men høyere enn i Blant alle i undersøkelsen er det nå 84 % som aldri har brukt snus. Dersom 7. klassingene tas ut blir andelen som aldri har smakt snus 78 %. Det er knapt 4 % av ungdomsskoleelevene som bruker snus daglig, dersom en også tar med 7. klassingene blir den totale andelen som daglig bruker snus på 2,8 %. Andelen som daglig bruker snus på ungdomsskolen har økt fra 2,9 % i 2008, mens det er en nedgang fra 2007 (4,2 %) og 2004 (3,9 %). I 7. og 8. klasse er det nå under 1 % som bruker snus daglig, i 9. er det litt over 3 % mens det er over 7 % av 10. klassingene som daglig bruker snus. Spesielt i 10. klassetrinn er det en økning fra 2008 (4,4 %), mens det er lavere enn i 2007 (8,6 %) og 2004 (7,8 %). Alkohol Blant ungdomsskoleelevene er det nå 27 % som en eller flere ganger har vært beruset, dette er ned fra 2004 (41 %). Dersom også 7. klassingene tas med blir andelen som har vært beruset 20 %. I 2008 var det 22 % av ungdomsskoleelevene som hadde vært

5 5 beruset og i 2007 var denne andelen på ca 26 %. Som tidligere undersøkelser har vist er den store endringen mellom 9. og 10. klassetrinn. I 10. er det nå 60 % av elevene som oppgir at de en eller flere ganger har vært beruset, dette er en markant økning fra 2008 hvor det var 40 % av 10. klassingene som hadde vært beruset. I 9. klassetrinn er det 14 % som har vært beruset, det på samme nivå som i 2007 men lavere enn i 2008 (18 %). Det er en nedgang i andelen som har drukket cider, rusbrus og vin de siste fire ukene, mens det er en liten økning for øl og brennevin. Mens det i 2007 var øl som var den alkoholtypen som de fleste ungdomsskoleelevene hadde drukket oftest er det nå (som i 2008) cider som er mest populært. I løpet av de siste fire ukene før undersøkelsestidspunktet hadde 27 % av ungdomsskoleelevene drukket cider. (Ikke nødvendigvis så mye at de ble beruset). Deretter kommer øl som 24 % oppgir å ha drukket. Ca 20 % har drukket brennevin og rusbrus, mens vin fortsatt er den minst populære alkoholtypen med 13 %. Blant 8. og 9. klassingene er det en lavere andel som har drukket alle alkoholtypene siden i fjor, mens det for 7. og 10. klassingene er uforandret eller en økning. I 10. klasse er økningen gjennomgående for alle alkoholtypene og betydelig. Dette henger kanskje sammen med at 9. klassingene i fjor hadde et markant høyere forbruk enn de andre klassetrinnene. I 7. klassetrinne er andelene naturlig nok lavere, men det er over 8 % av de som oppgir at de har drukket øl de siste fire ukene. Andelen som aldri har smakt hjemmebrent ligger på omtrent samme nivå som i fjor på ca 65 % av ungdomsskoleelevene. De som har drukket mer enn noen slurker er flere nå og utgjør i år ca 20 % av ungdomsskoleelevene mot 18 % i Selv om det er en økning fra 2008 er nedgangen fra 2004 (35 %) og 2007 (24 %) betydelig. Andelen som med sikkerhet vet at de har drukket mer enn to slurker smuglersprit har blitt redusert og ligger nå på litt over 4 % av ungdomsskoleelevene. I 2008 var denne andel 6,5 % og i 2007 var det 5,4 %. Andelen av ungdomsskoleelevene som med sikkerhet vet at de aldri har drukket smuglersprit er nå litt lavere (77 %) enn i 2008 og 2007 (79 %). Dette spørsmålet var ikke med i 2004 og vi vet derfor ikke hvor mange som hadde drukket smuglersprit da. Vi har lagde et minimumsestimat for antall ganger ungdommene har vært full og det viser at ungdomsskoleelevene i gjennomsnitt minst har vært full 1,6 ganger. Dette er samme antall som i 2007 og 2008, men markant ned fra 2004 da det tilsvarende tallet var 3,8 ganger. Her er det selvsagt svært store forskjeller i forhold til alderen på ungdommene, f.eks. har 8. klassingene vært full 0,3 ganger i gjennomsnitt, mens 10. klassingene i gjennomsnitt har vært full 3,6 ganger. 10. klassingene hadde i 2004 vært full hele 8,9 ganger, i ,6 ganger og i ,9 ganger. Den mest markante nedgangen finner en blant 9. klassingene; i 2008 hadde de vært full 1,3 ganger mens de nå er nede på samme nivå som 8. klassingene altså 0,3 ganger i gjennomsnitt.

6 6 På spørsmålet om hvordan de vanligvis skaffer seg alkohol har vi endret svaralternativene litt. Tidligere var det ett alternativ som het Fått fra mor, far eller søsken, I årets undersøkelse er det splittet opp i Fått fra mor eller far og Fått fra søsken. I de tidligere undersøkelsene har litt over 20 % av de som har drukket oppgitt nære familiemedlemmer som viktigste kilde for alkoholen. I årets undersøkelse er denne andelen økt litt til ca 25 %, foreldre er litt viktigere (13 %) enn søsken (12 %). Ca halvparten av ungdomsskoleelevene oppgir at deres viktigste kilde er andre ungdommer. Narkotika Andelen av ungdomsskoleelevene som har brukt ett eller flere narkotiske stoffer er økt fra 4,6 % i 2008 til 5,9 %. Totalt er det 34 ungdommer som oppgir at de har brukt ett eller flere ulovlige narkotiske stoff. Av disse er det to som oppgir at de går i 7. klassetrinn, de resterende går ved ungdomskolene. Hele 23 av disse 34 oppgir at de går i 10. klassetrinn, ellers er det fire fra 8. og fem fra 9. klassetrinn. Andelen som oppgir at de har brukt ett eller flere stoff er redusert i 8. klasse (2,1 %) og 9. klasse (3,1 %). Tidligere var andelen i 8. klasse 3,1 % i 2004, 1,7 % i 2007 og 2,7 % i I 9. klassetrinn var andelen 2,8 i 2004, 2,3 i 2007 og 4,5 % i I 2008 var det ingen 7. klassinger som oppga at de hadde prøvd narkotika, i 2007 derimot var det 2,2 % av 7. klassingene og nå er det 0,9 % av 7. klassingene som oppgir å ha prøvd narkotika. Det er i 10. at andelen narkobrukere har økt mye, nå er det over 12 % som har brukt narkotika. Dette er nesten en fordobling fra i 2008 (6,6 %), mens det i 2004 var 7,7 % og 9,6 % i Den dominerende narkotikaen som brukes er hasj, 85 % (29 personer) av brukerne har brukt hasj. De andre narkotiske stoff er det 4-5 personer i denne aldersgruppen som oppgir at de har prøvd, unntaket er beroligende midler som det er 11 personer som har brukt. I 2004 var en svært stor andel som hadde sniffet (11 %), nå ligger denne andelen på 3,1 %. I 2004 og 2007 var rundt 10 % av ungdomsskoleelevene som oppga at de hadde blitt tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer, i 2008 ble denne andelen redusert (8 %). Nå er denne andelen økt igjen og det er over 12 % av ungdomsskoleelevene som oppgir at de har blitt tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer. Cannabis virker fortsatt å være lett tilgjengelig, selv om andelen som tror at de kan skaffe hasj på 2-3 dager er lavere nå enn i De siste tre årene har det vært % som mener at de kan skaffe hasj på 2-3 dager, mens det 2004 var 35 %. Nå er det ca 8 % som av ungdomsskoleelevene mener at omsetning av hasj bør legaliseres og det denne andelen har økt gradvis fra at det var ca 4 % i Også

7 7 andelene som oppgir at de har lyst til å prøve hasj dersom det ikke var noen fare for å bli arrestert er økt tilsvarende og utgjør nå om lag 7 % av ungdomsskoleelevene. Tilfredshet og foreldreholdninger Mens det i 2004 var 65 % av ungdomsskoleelevene som var tilfreds med livet alt i alt er nå denne andelen relativt stabil på rundt 72 %. Det virker som om det er en liten dreining mot litt mer fornøyd ettersom andelen som oppgir at de er misfornøyd er redusert med tre prosentpoeng og ligger nå på 6 % av ungdomsskoleelevene Andelen som aldri har fått smakt alkohol hjemme har de siste årene vært stabil på nesten 70 %. I 2004 var det bare litt over 50 % av ungdomsskoleelevene som aldri hadde fått smakt alkohol hjemme. Andelen som aldri har fått med alkohol på fest er økt fra 85 % (2004) via 88 % (2007), 90 % (2008) til 92 % nå. Foreldrenes reaksjon dersom ungdommene kom hjem full er nå tilbake til samme nivå som i 2007 på rundt 55 %, etter at de i 2008 var 62 %.

8 Tabeller Tabell Røykning i forhold til år og klassetrinn klasse Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt Antall Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå % 97.3% 98.9% 98.2% Antall % 1.6%.6%.9% Antall %.5%.6%.0% Ja, jeg røyker men ikke daglig Antall %.5%.0%.9% Total Antall klasse Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt Antall Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå % 77.4% 89.0% 93.0% 94.7% Antall % 8.9% 4.4% 3.2% 2.7% Antall % 4.7% 2.8% 1.6%.5% Ja, jeg røyker men ikke daglig Antall % 5.8% 3.3% 1.6% 1.1% Ja, jeg røyker daglig Antall % 3.2%.6%.5% 1.1% Total Antall klasse Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt Antall Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå % 64.6% 87.4% 78.6% 86.4% Antall % 14.9% 4.0% 5.2% 4.3% Antall % 1.1% 2.3%.0% 1.2% Ja, jeg røyker men ikke daglig Antall % 15.4% 2.3% 9.1% 6.8% Ja, jeg røyker daglig Antall % 4.0% 4.0% 7.1% 1.2% Total Antall klasse Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt Antall Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå % 55.5% 65.2% 86.3% 62.6% Antall % 10.3% 8.1% 4.4% 8.9% Antall % 2.6% 4.0% 1.1% 1.1% Ja, jeg røyker men ikke daglig Antall % 16.8% 14.1% 3.3% 18.4% Ja, jeg røyker daglig Antall % 14.8% 8.6% 4.9% 8.9% Total Antall

9 Tabell Bruk av snus i forhold til år og klassetrinn klasse Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus Antall Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger % 97.3% 97.2% 98.6% Antall % 2.7% 2.8%.5% Ja, jeg bruker snus daglig Antall Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå %.0%.0%.5% Antall %.0%.0%.5% Total Antall klasse Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus Antall Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger % 87.4% 91.2% 90.8% 93.1% Antall % 8.9% 7.2% 6.5% 5.3% Ja, jeg bruker snus daglig Antall Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå % 1.6% 1.1% 1.6%.5% Antall % 2.1%.6% 1.1% 1.1% Total Antall klasse Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus Antall Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger % 76.7% 81.1% 72.7% 86.4% Antall % 19.9% 12.6% 22.1% 10.5% Ja, jeg bruker snus daglig Antall Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå % 2.8% 2.3% 2.6% 3.1% Antall %.6% 4.0% 2.6%.0% Total Antall klasse Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus Antall Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger % 69.9% 66.2% 77.5% 56.8% Antall % 19.6% 23.2% 15.9% 31.1% Ja, jeg bruker snus daglig Antall Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå % 7.8% 8.6% 4.4% 7.4% Antall % 2.6% 2.0% 2.2% 4.7% Total Antall

10 Tabell Beruselse i forhold til år og klassetrinn klasse Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Antall % 98.4% 99.4% 96.8% Har kjent seg beruset Antall % 1.6%.6% 3.2% Total Antall klasse Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Antall % 79.1% 92.8% 91.9% 94.7% Har kjent seg beruset Antall % 20.9% 7.2% 8.1% 5.3% Total Antall klasse Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Antall % 61.7% 86.3% 82.5% 85.8% Har kjent seg beruset Antall % 38.3% 13.7% 17.5% 14.2% Total Antall klasse Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Antall % 31.2% 46.5% 59.9% 39.5% Har kjent seg beruset Antall % 68.8% 53.5% 40.1% 60.5% Total Antall

11 Tabell Sted første gang full i forhold til år og klassetrinn klasse Sted første gang full Har aldri drukket/vært full Antall % 98.9% 95.0% Offentlig fest Antall 1 1 %.6%.5% Privat fest Antall 0 2 %.0%.9% Annet Antall 1 8 %.6% 3.7% Total Antall % 100.0% 100.0% 8. klasse Sted første gang full Har aldri drukket/vært full Antall % 90.3% 91.5% Offentlig fest Antall 1 2 %.5% 1.1% Privat fest Antall 8 3 % 4.3% 1.6% Offentlig sted f.eks. på Øra Antall 1 1 %.5%.5% Annet Antall 8 10 % 4.3% 5.3% Total Antall % 100.0% 100.0% 9. klasse Sted første gang full Har aldri drukket/vært full Antall % 81.8% 83.3% Offentlig fest Antall 2 2 % 1.3% 1.2% Privat fest Antall % 8.4% 8.0% Offentlig sted f.eks. på Øra Antall 3 4 % 1.9% 2.5% Annet Antall 10 8 % 6.5% 4.9% Total Antall % 100.0% 100.0% 10. klasse Sted første gang full Har aldri drukket/vært full Antall % 61.5% 37.9% Offentlig fest Antall % 11.0% 18.9% Privat fest Antall % 20.3% 25.8% Offentlig sted f.eks. på Øra Antall % 6.0% 7.4% Annet Antall 2 19 % 1.1% 10.0% Total Antall % 100.0% 100.0% 11

12 Tabell Alder første gang full i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Hvis du noen gang har drukket, hvor gammel var du første gang du drakk så mye alkohol at du ble full? (Tydelig kjente deg beruset) Har ALDRI drukket så mye Antall % 97.2% 94.1% Under 12 år Antall 4 8 % 2.2% 3.7% 12 år Antall 1 5 %.6% 2.3% Total Antall klasse Hvis du noen gang har drukket, hvor gammel var du første gang du drakk så mye alkohol at du ble full? (Tydelig kjente deg beruset) % 100.0% 100.0% Har ALDRI drukket så mye Antall % 90.3% 91.0% Under 12 år Antall 6 3 % 3.2% 1.6% 12 år Antall 10 6 % 5.4% 3.2% 13 år Antall 2 8 % 1.1% 4.3% Total Antall klasse Hvis du noen gang har drukket, hvor gammel var du første gang du drakk så mye alkohol at du ble full? (Tydelig kjente deg beruset) % 100.0% 100.0% Har ALDRI drukket så mye Antall % 81.2% 82.1% Under 12 år Antall 3 3 % 1.9% 1.9% 12 år Antall 5 2 % 3.2% 1.2% 13 år Antall % 7.8% 7.4% 14 år Antall 9 12 % 5.8% 7.4% Total Antall klasse Hvis du noen gang har drukket, hvor gammel var du første gang du drakk så mye alkohol at du ble full? (Tydelig kjente deg beruset) % 100.0% 100.0% Har ALDRI drukket så mye Antall % 53.8% 36.8% Under 12 år Antall 6 5 % 3.3% 2.6% 12 år Antall 2 4 % 1.1% 2.1% 13 år Antall % 7.1% 7.4% 14 år Antall % 12.6% 28.9% 15 år Antall % 21.4% 22.1% 16 år Antall 1 0 %.5%.0% Total Antall % 100.0% 100.0% 12

13 Tabell: Drukket de ulike typene alkohol i forhold til klassetrinn og tidspunkt 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Druket alkohol Cider 13,5 5,6 7,8 29,1 21,1 15,0 19,4 22,9 17,5 41,6 38,3 46,6 Rusbrus 2,7 1,7 5,0 16,0 9,2 3,7 14,9 22,2 14,2 39,8 38,7 40,2 Øl 10,0 8,0 8,0 23,0 18,0 14,0 21,0 21,0 20,0 48,0 32,0 42,0 Vin 5,0 4,0 6,0 18,0 10,0 8,0 13,0 13,0 9,0 22,0 18,0 21,0 Brennevin 3,0 3,0 3,0 14,0 6,0 5,0 14,0 18,0 11,0 45,0 37,0 46,0 13

14 Tabell Vanligste alkoholkilde i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer Antall % %.0% 4.3% Fått av mor, far eller søsken Antall % 32.7% 80.0%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 15.4% 12.0%.0% Kjøpt av andre voksne Antall % 1.9%.0% 4.3% Kjøper selv Antall % 34.6% 8.0% 8.7% Fått av mor el. far Antall %.0%.0% 65.2% Fått av søsken Antall %.0%.0% 17.4% Total Antall klasse Hvordan alkohol skaffes Fått eller kjøpt av andre Antall vanligvis ungdommer % 51.9% 38.5% 18.2% 14.3% Fått av mor, far eller søsken Antall % 23.1% 30.8% 47.7%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 21.2% 15.4% 31.8% 39.3% Kjøpt av andre voksne Antall %.0% 2.6%.0%.0% Kjøper selv Antall % 3.8% 12.8% 2.3% 7.1% Fått av mor el. far Antall %.0%.0%.0% 28.6% Fått av søsken Antall %.0%.0%.0% 10.7% Total Antall klasse Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer Antall % 68.1% 47.6% 56.4% 40.0% Fått av mor, far eller søsken Antall % 22.3% 24.4% 14.5%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 7.4% 12.2% 23.6% 26.0% Kjøpt av andre voksne Antall % 2.1% 4.9% 1.8% 4.0% Kjøper selv Antall %.0% 11.0% 3.6%.0% Fått av mor el. far Antall %.0%.0%.0% 16.0% Fått av søsken Antall %.0%.0%.0% 14.0% Total Antall klasse Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer Antall % 62.8% 58.6% 58.4% 58.9% Fått av mor, far eller søsken Antall % 24.5% 15.2% 16.8%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 3.2% 8.3% 8.9% 9.3% Kjøpt av andre voksne Antall % 7.4% 11.0% 7.9% 7.8% Kjøper selv Antall % 2.1% 6.9% 7.9% 3.1% Fått av mor el. far Antall %.0%.0%.0% 9.3% Fått av søsken Antall %.0%.0%.0% 11.6% Total Antall

15 7. klasse Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer Antall % %.0% 4.3% Fått av mor, far eller søsken Antall % 32.7% 80.0%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 15.4% 12.0%.0% Kjøpt av andre voksne Antall % 1.9%.0% 4.3% Kjøper selv Antall % 34.6% 8.0% 8.7% Fått av mor el. far Antall %.0%.0% 65.2% Fått av søsken Antall %.0%.0% 17.4% Total Antall klasse Hvordan alkohol skaffes Fått eller kjøpt av andre Antall vanligvis ungdommer % 51.9% 38.5% 18.2% 14.3% Fått av mor, far eller søsken Antall % 23.1% 30.8% 47.7%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 21.2% 15.4% 31.8% 39.3% Kjøpt av andre voksne Antall %.0% 2.6%.0%.0% Kjøper selv Antall % 3.8% 12.8% 2.3% 7.1% Fått av mor el. far Antall %.0%.0%.0% 28.6% Fått av søsken Antall %.0%.0%.0% 10.7% Total Antall klasse Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer Antall % 68.1% 47.6% 56.4% 40.0% Fått av mor, far eller søsken Antall % 22.3% 24.4% 14.5%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 7.4% 12.2% 23.6% 26.0% Kjøpt av andre voksne Antall % 2.1% 4.9% 1.8% 4.0% Kjøper selv Antall %.0% 11.0% 3.6%.0% Fått av mor el. far Antall %.0%.0%.0% 16.0% Fått av søsken Antall %.0%.0%.0% 14.0% Total Antall klasse Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer Antall % 62.8% 58.6% 58.4% 58.9% Fått av mor, far eller søsken Antall % 24.5% 15.2% 16.8%.0% Tatt hjemme uten lov Antall % 3.2% 8.3% 8.9% 9.3% Kjøpt av andre voksne Antall % 7.4% 11.0% 7.9% 7.8% Kjøper selv Antall % 2.1% 6.9% 7.9% 3.1% Fått av mor el. far Antall %.0%.0%.0% 9.3% Fått av søsken Antall %.0%.0%.0% 11.6% Total Antall

16 Tabell Drikking blant venner i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle Antall % 2.2%.0%.9% Ja, nokså mange Antall % 1.1% 1.1% 1.4% Ja, men bare noen få Antall % 11.3% 8.3% 6.4% Nei, ingen som jeg vet om Antall % 85.5% 90.6% 91.3% Total Antall klasse Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle Antall % 2.1% 1.7% 1.1%.5% Ja, nokså mange Antall % 8.9% 2.8% 3.2% 3.2% Ja, men bare noen få Antall % 32.5% 24.9% 21.6% 21.3% Nei, ingen som jeg vet om Antall % 56.5% 70.7% 74.1% 75.0% Total Antall klasse Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle Antall % 2.3% 1.7% 1.3% 1.2% Ja, nokså mange Antall % 12.4% 8.6% 9.1% 11.7% Ja, men bare noen få Antall % 46.3% 41.1% 33.1% 38.3% Nei, ingen som jeg vet om Antall % 39.0% 48.6% 56.5% 48.8% Total Antall klasse Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle Antall % 4.5% 5.1% 6.6% 4.2% Ja, nokså mange Antall % 16.8% 24.2% 19.2% 18.4% Ja, men bare noen få Antall % 43.2% 35.4% 37.9% 41.1% Nei, ingen som jeg vet om Antall % 35.5% 35.4% 36.3% 36.3% Total Antall

17 Tabell: Bruk av narkotika i forhold til klassetrinn og år 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Brukt narkotika Hasj 0,5 0,0 0,0 1,1 2,2 1,6 2,3 3,2 2,5 5,6 4,4 11,6 Amfetamin 0,5 0,0 0,0 1,7 2,7 0,5 1,1 3,2 0,6 4,0 3,8 2,1 Heroin 1,1 0,0 0,0 1,1 2,2 0,5 0,6 2,6 0,6 2,5 3,8 1,6 Ecstasy 0,0 0,0 0,0 1,1 2,2 1,1 1,1 1,9 0,6 0,0 2,7 1,6 Narko med sprøyte 0,0 0,0 0,0 0,6 2,2 0,0 0,6 1,9 0,0 0,5 3,3 1,1 Beroligende midler 1,1 0,0 0,9 1,1 2,2 0,5 0,6 3,2 0,6 3,0 4,4 3,7 Kokain 0,0 0,5 0,6 1,6 Sniffing 0,5 0,0 1,8 1,7 4,9 2,1 1,7 3,2 1,9 2,5 6,0 5,3 Tabell Bruk av narkotika i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Antall % 97.8% 100.0% 99.1% Ja Antall % 2.2%.0%.9% Total Antall klasse Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Antall % 96.9% 98.3% 97.3% 97.9% Ja Antall % 3.1% 1.7% 2.7% 2.1% Total Antall klasse Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Antall % 97.2% 97.7% 95.5% 96.9% Ja Antall % 2.8% 2.3% 4.5% 3.1% Total Antall klasse Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Antall % 92.3% 90.4% 93.4% 87.9% Ja Antall % 7.7% 9.6% 6.6% 12.1% Total Antall

18 Tabell Tilbudt narkotika i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei Antall % 95.7% 98.9% 95.9% Ja Antall % 4.3% 1.1% 4.1% Total Antall klasse Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei Antall % 91.6% 96.7% 94.6% 91.5% Ja Antall % 8.4% 3.3% 5.4% 8.5% Total Antall klasse Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei Antall % 88.8% 93.7% 91.6% 94.4% Ja Antall % 11.2% 6.3% 8.4% 5.6% Total Antall klasse Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei Antall % 86.5% 80.3% 89.0% 77.4% Ja Antall % 13.5% 19.7% 11.0% 22.6% Total Antall Tabell Tilbudt ulike narkotiske stoffer i forhold til år og klassetrinn 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Tilbudt narkotika Hasj 1,1 0,6 2,3 2,8 3,8 5,9 3,4 5,2 3,1 14,6 9,3 17,9 Amfetamin 1,1 0,0 1,8 1,1 3,2 1,1 2,9 2,6 0,0 8,6 4,9 7,4 Heroin 1,1 0,0 1,8 1,1 3,2 2,1 1,7 2,6 0,6 5,6 4,4 1,6 Ecstasy 0,0 0,0 1,4 1,1 3,8 2,1 1,7 2,6 0,6 3,0 3,3 4,2 Narko med sprøyte 1,1 0,6 1,8 1,7 4,3 3,2 1,7 3,2 0,0 3,0 3,3 1,6 Beroligende midler 0,5 0,0 2,3 1,7 3,2 1,6 2,3 3,2 2,5 8,6 3,3 9,5 Kokain 2,3 2,7 1,2 3,7 Sniffing 1,6 0,0 2,3 2,8 7,6 4,3 1,7 5,8 5,6 6,1 8,8 8,9 18

19 Tabell Skaffe hasj på 2-3 dager i forhold til år og klassetrinn klasse Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke Antall % 96.8% 96.1% 96.3% Ja Antall % 3.2% 3.9% 3.7% Total Antall klasse Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke Antall % 72.8% 83.4% 85.9% 88.8% Ja Antall % 27.2% 16.6% 14.1% 11.2% Total Antall klasse Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke Antall % 64.8% 80.0% 74.0% 83.3% Ja Antall % 35.2% 20.0% 26.0% 16.7% Total Antall klasse Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke Antall % 55.8% 64.1% 63.7% 58.4% Ja Antall % 44.2% 35.9% 36.3% 41.6% Total Antall Tabell Legalisering av hasj i forhold til år og klassetrinn klasse Bør hasj legaliseres i Norge Ja Antall %.0% 1.7% 1.4% Nei Antall % 90.9% 91.7% 89.0% Vet ikke Antall % 9.1% 6.6% 9.6% Total Antall klasse Bør hasj legaliseres i Norge Ja Antall % 3.7% 5.5% 3.2% 7.4% Nei Antall % 87.4% 82.9% 87.6% 82.4% Vet ikke Antall % 8.9% 11.6% 9.2% 10.1% Total Antall klasse Bør hasj legaliseres i Norge Ja Antall % 5.1% 4.0% 7.1% 1.9% Nei Antall % 86.4% 89.7% 82.5% 86.4% Vet ikke Antall % 8.5% 6.3% 10.4% 11.7% Total Antall klasse Bør hasj legaliseres i Norge Ja Antall % 3.2% 5.6% 6.6% 14.2% Nei Antall % 87.7% 80.3% 87.9% 72.1% Vet ikke Antall % 9.0% 14.1% 5.5% 13.7% Total Antall

20 Tabell Lyst til å prøve hasj i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja Antall % 1.1%.6%.0% Nei Antall % 91.9% 96.7% 96.8% Vet ikke Antall % 7.0% 2.8% 3.2% Total Antall klasse Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja Antall % 1.6% 4.4% 2.7% 2.1% Nei Antall % 90.0% 90.6% 89.2% 88.3% Vet ikke Antall % 8.4% 5.0% 8.1% 9.6% Total Antall klasse Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja Antall % 2.3% 1.7% 5.8% 3.1% Nei Antall % 83.0% 88.6% 87.0% 87.0% Vet ikke Antall % 14.8% 9.7% 7.1% 9.9% Total Antall klasse Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja Antall % 5.2% 6.6% 5.5% 14.2% Nei Antall % 86.9% 84.3% 86.8% 74.2% Vet ikke Antall % 7.8% 9.1% 7.7% 11.6% Total Antall

21 Tabell Foregår det salg av narkotika ved din skole i forhold til klassetrinn 7. klasse Vet du om det foregår salg av narkotika ved din skole Ja Antall % 2.7% Nei Antall 163 % 74.4% Vet ikke Antall 50 % 22.8% Total Antall klasse Vet du om det foregår salg av narkotika ved din skole % 100.0% Ja Antall 12 % 6.4% Nei Antall 100 % 53.2% Vet ikke Antall 76 % 40.4% Total Antall klasse Vet du om det foregår salg av narkotika ved din skole % 100.0% Ja Antall 15 % 9.3% Nei Antall 72 % 44.4% Vet ikke Antall 75 % 46.3% Total Antall klasse Vet du om det foregår salg av narkotika ved din skole % 100.0% Ja Antall 14 % 7.4% Nei Antall 89 % 46.8% Vet ikke Antall 87 % 45.8% Total Antall 190 % 100.0% 21

22 Tabell Tilfredshet med livet i forhold til år og klassetrinn klasse Tilfredshet med livet Tilfreds Antall % 75.8% 89.0% 84.9% Både/og Antall % 18.8% 10.5% 11.4% Utilfreds Antall % 5.4%.6% 3.7% Total Antall klasse Tilfredshet med livet Tilfreds Antall % 67.9% 78.5% 72.4% 76.6% Både/og Antall % 23.4% 16.6% 14.6% 20.2% Utilfreds Antall % 8.7% 5.0% 13.0% 3.2% Total Antall klasse Tilfredshet med livet Tilfreds Antall % 68.8% 72.6% 70.1% 70.4% Både/og Antall % 28.2% 18.3% 21.4% 21.6% Utilfreds Antall % 2.9% 9.1% 8.4% 8.0% Total Antall klasse Tilfredshet med livet Tilfreds Antall % 56.4% 73.2% 73.1% 67.9% Både/og Antall % 36.9% 18.7% 20.9% 24.7% Utilfreds Antall % 6.7% 8.1% 6.0% 7.4% Total Antall

23 Tabell Alder før ungdommene får lov til å drikke i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Antall % 12.4% 12.2% 14.2% Jeg var/må være13-14 år Antall % 2.2%.6% 1.8% Jeg var/må være år Antall % 10.2% 12.7% 11.4% Jeg må være år Antall % 39.8% 40.9% 42.0% Jeg må være år Antall Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke % 28.5% 25.4% 23.3% Antall % 7.0% 8.3% 7.3% Total Antall klasse Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Antall % 9.9% 6.6% 7.6% 6.9% Jeg var/må være13-14 år Antall % 3.8% 1.7% 2.2% 1.6% Jeg var/må være år Antall % 29.0% 24.9% 19.5% 22.9% Jeg må være år Antall % 48.1% 43.6% 43.8% 46.3% Jeg må være år Antall Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke % 8.4% 17.1% 21.6% 18.1% Antall %.8% 6.1% 5.4% 4.3% Total Antall klasse Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Antall % 4.3% 3.4% 4.5% 4.3% Jeg var/må være13-14 år Antall % 1.7% 2.9% 4.5% 1.2% Jeg var/må være år Antall % 42.2% 26.3% 32.5% 28.4% Jeg må være år Antall % 48.3% 53.7% 47.4% 50.6% Jeg må være år Antall Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke % 3.4% 10.3% 8.4% 12.3% Antall %.0% 3.4% 2.6% 3.1% Total Antall klasse Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Antall % 3.3% 4.0% 1.6% 3.2% Jeg var/må være13-14 år Antall % 8.0% 2.0% 4.4% 2.6% Jeg var/må være år Antall % 35.3% 31.3% 28.6% 33.2% Jeg må være år Antall % 50.7% 55.6% 53.8% 52.6% Jeg må være år Antall Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke % 2.7% 6.1% 8.8% 7.4% Antall %.0% 1.0% 2.7% 1.1% Total Antall

24 Tabell Smakt alkohol hjemme i forhold til år og klassetrinn klasse Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger Antall % 1.6%.0% 4.1% Ja, to eller tre ganger Antall % 4.3% 3.9% 1.8% Ja, en gang Antall % 14.0% 11.6% 12.3% Nei, aldri Antall % 80.1% 84.5% 81.7% Total Antall klasse Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger Antall % 9.0% 2.8% 4.9% 5.3% Ja, to eller tre ganger Antall % 8.3% 3.9% 3.8% 5.9% Ja, en gang Antall % 23.3% 16.0% 10.8% 12.8% Nei, aldri Antall % 59.4% 77.3% 80.5% 76.1% Total Antall klasse Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger Antall % 13.3% 6.3% 5.8% 4.9% Ja, to eller tre ganger Antall % 11.7% 6.9% 6.5% 5.6% Ja, en gang Antall % 10.8% 11.4% 19.5% 12.3% Nei, aldri Antall % 64.2% 75.4% 68.2% 77.2% Total Antall klasse Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger Antall % 25.5% 16.2% 13.7% 16.3% Ja, to eller tre ganger Antall % 22.9% 12.1% 16.5% 18.9% Ja, en gang Antall % 11.8% 22.7% 14.3% 13.2% Nei, aldri Antall % 39.9% 49.0% 55.5% 51.6% Total Antall

25 Tabell Fått med alkohol på fest i forhold til år og klassetrinn klasse Fått med alkohol på fest Ja, to eller tre ganger Antall %.5%.0%.5% Ja, en gang Antall % 2.2%.6% 1.8% Nei, aldri Antall % 97.3% 99.4% 97.7% Total Antall klasse Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger Antall % 2.3% 1.1% 1.6%.0% Ja, to eller tre ganger Antall %.8%.6%.0%.0% Ja, en gang Antall % 3.0% 1.7% 1.6% 1.1% Nei, aldri Antall % 94.0% 96.7% 96.8% 98.9% Total Antall klasse Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger Antall % 2.5% 1.7% 1.3%.6% Ja, to eller tre ganger Antall %.0% 1.1% 1.3%.0% Ja, en gang Antall % 4.2% 1.7% 3.2% 1.2% Nei, aldri Antall % 93.3% 95.4% 94.2% 98.1% Total Antall klasse Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger Antall % 12.4% 9.6% 8.2% 8.4% Ja, to eller tre ganger Antall % 5.9% 5.1% 7.7% 6.3% Ja, en gang Antall % 9.8% 10.6% 4.4% 5.8% Nei, aldri Antall % 71.9% 74.7% 79.7% 79.5% Total Antall

26 Tabell Foreldrereaksjon på å være full i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt Antall % 80.6% 77.9% 79.9% De ville mislikt det Antall % 9.1% 15.5% 16.9% De ville trolig mislikt det Antall De ville ikke bry seg særlig om det % 9.7% 5.0% 3.2% Antall %.5% 1.7%.0% Total Antall klasse Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt Antall % 68.2% 69.1% 74.6% 68.6% De ville mislikt det Antall % 18.2% 18.8% 15.1% 19.1% De ville trolig mislikt det Antall De ville ikke bry seg særlig om det % 9.1% 11.0% 8.1% 9.0% Antall % 2.3% 1.1% 1.1% 1.6% De ville synes det var i orden Antall % 2.3%.0% 1.1% 1.6% Total Antall klasse Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt Antall % 56.2% 61.1% 62.3% 66.0% De ville mislikt det Antall % 26.4% 22.3% 21.4% 21.0% De ville trolig mislikt det Antall De ville ikke bry seg særlig om det % 15.7% 12.6% 11.7% 9.9% Antall %.8% 2.9% 1.9% 1.2% De ville synes det var i orden Antall %.8% 1.1% 2.6% 1.9% Total Antall klasse Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt Antall % 26.8% 36.4% 50.0% 35.3% De ville mislikt det Antall % 22.9% 30.3% 24.2% 25.8% De ville trolig mislikt det Antall De ville ikke bry seg særlig om det % 20.9% 22.2% 14.8% 27.4% Antall % 22.9% 9.1% 8.8% 9.5% De ville synes det var i orden Antall % 6.5% 2.0% 2.2% 2.1% Total Antall

27 Tabell Kjennskapen til vennene i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Foreldrene mine vet godt hvem jeg er sammen med i fritiden Stemmer helt Antall % 60.8% 59.1% 69.9% Stemmer godt Antall % 31.7% 29.3% 22.8% Stemmer noenlunde Antall % 7.0% 8.3% 5.5% Stemmer ikke særlig godt Antall %.0% 2.8% 1.4% Stemmer ikke i det hele tatt Antall %.5%.6%.5% Total Antall klasse Foreldrene mine vet godt hvem jeg er sammen med i fritiden Stemmer helt Antall % 58.0% 49.2% 46.8% Stemmer godt Antall % 29.8% 33.0% 35.6% Stemmer noenlunde Antall % 8.8% 15.7% 15.4% Stemmer ikke særlig godt Antall % 1.7% 1.6% 1.6% Stemmer ikke i det hele tatt Antall % 1.7%.5%.5% Total Antall klasse Foreldrene mine vet godt hvem jeg er sammen med i fritiden Stemmer helt Antall % 51.4% 52.6% 39.5% Stemmer godt Antall % 32.6% 36.4% 34.6% Stemmer noenlunde Antall % 9.7% 7.1% 19.1% Stemmer ikke særlig godt Antall % 3.4%.6% 3.1% Stemmer ikke i det hele tatt Antall % 2.9% 3.2% 3.7% Total Antall klasse Foreldrene mine vet godt hvem jeg er sammen med i fritiden Stemmer helt Antall % 43.9% 52.2% 45.8% Stemmer godt Antall % 36.4% 34.1% 35.8% Stemmer noenlunde Antall % 15.2% 10.4% 14.7% Stemmer ikke særlig godt Antall % 3.0%.5% 3.2% Stemmer ikke i det hele tatt Antall % 1.5% 2.7%.5% Total Antall

28 Tabell Samholdet i familien i forhold til år og klassetrinn 7. klasse Det er godt samhold i familien vår Stemmer helt Antall % 53.2% 56.4% 64.8% Stemmer godt Antall % 36.0% 33.7% 26.9% Stemmer noenlunde Antall % 8.6% 6.6% 6.4% Stemmer ikke særlig godt Antall % 2.2% 3.3%.9% Stemmer ikke i det hele tatt Antall %.0%.0%.9% Total Antall klasse Det er godt samhold i familien vår Stemmer helt Antall % 53.0% 44.9% 56.4% Stemmer godt Antall % 30.9% 39.5% 31.4% Stemmer noenlunde Antall % 12.2% 10.8% 6.9% Stemmer ikke særlig godt Antall % 3.3% 3.8% 4.3% Stemmer ikke i det hele tatt Antall %.6% 1.1% 1.1% Total Antall klasse Det er godt samhold i familien vår Stemmer helt Antall % 50.9% 44.8% 40.7% Stemmer godt Antall % 24.6% 33.8% 34.6% Stemmer noenlunde Antall % 16.0% 16.2% 15.4% Stemmer ikke særlig godt Antall % 5.1% 3.9% 6.2% Stemmer ikke i det hele tatt Antall % 3.4% 1.3% 3.1% Total Antall klasse Det er godt samhold i familien vår Stemmer helt Antall % 37.4% 42.3% 38.4% Stemmer godt Antall % 36.4% 37.9% 35.8% Stemmer noenlunde Antall % 16.7% 13.7% 21.1% Stemmer ikke særlig godt Antall % 7.1% 2.7% 4.2% Stemmer ikke i det hele tatt Antall % 2.5% 3.3%.5% Total Antall

29 Tabell Voksen tillitsperson i forhold til år og klassetrinn klasse Dersom du har problemer du Nei og har ikke følt behov for det Antall ønsker å ta opp med voksne. Synes du at du har slike voksne % 33.7% 29.2% 31.3% og i tilfelle hvem? Nei Antall Total % 12.2% 11.0% 11.5% Ja, med foreldrene Antall % 46.4% 52.5% 49.8% Ja, med lærer eller andre på skolen Antall % 2.2% 1.8% 2.0% Ja, med andre voksne Antall % 3.9% 2.3% 3.0% Annet, spesifiser her Antall % 1.7% 3.2% 2.5% Total Antall klasse Dersom du har problemer du ønsker å ta opp med voksne. Synes du at du har slike voksne og i tilfelle hvem? Nei og har ikke følt behov for det Antall % 36.4% 31.4% 33.9% Nei Antall % 15.8% 11.7% 13.7% Ja, med foreldrene Antall % 42.9% 44.7% 43.8% Ja, med lærer eller andre på skolen Antall %.5% 2.7% 1.6% Ja, med andre voksne Antall % 1.1% 6.9% 4.0% Annet, spesifiser her Antall % 3.3% 2.7% 3.0% Total Antall

30 9. klasse Dersom du har problemer du ønsker å ta opp med voksne. Synes du at du har slike voksne og i tilfelle hvem? Total Nei og har ikke følt behov for det Antall % 35.3% 35.2% 35.2% Nei Antall % 13.1% 16.7% 14.9% Ja, med foreldrene Antall % 39.2% 34.6% 36.8% Ja, med lærer eller andre på skolen Antall %.7% 3.7% 2.2% Ja, med andre voksne Antall % 6.5% 4.3% 5.4% Annet, spesifiser her Antall % 5.2% 5.6% 5.4% Total Antall klasse Dersom du har problemer du ønsker å ta opp med voksne. Synes du at du har slike voksne og i tilfelle hvem? Nei og har ikke følt behov for det Antall % 22.0% 31.7% 27.0% Nei Antall % 14.3% 9.5% 11.9% Ja, med foreldrene Antall % 54.4% 39.7% 46.9% Ja, med lærer eller andre på skolen Antall % 1.1% 1.6% 1.3% Ja, med andre voksne Antall % 4.4% 11.6% 8.1% Annet, spesifiser her Antall % 3.8% 5.8% 4.9% Total Antall

31 Tabell Brukt ulike stoff i forhold til klassetrinn Brukt anabole steroider Brukt efedrin el.l. Brukt babiedop el.l. Klasse Klasse Klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse Ja 1 % 4 % 2 % 3 % 1 % 2 % 2 % 3 % 1 % 4 % 1 % 4 % Nei 88 % 84 % 89 % 92 % 68 % 68 % 76 % 83 % 80 % 78 % 85 % 89 % Nei og vet ikke hva det er 11 % 13 % 9 % 5 % 31 % 30 % 22 % 14 % 19 % 19 % 14 % 7 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 31

32 Figurer fra ruskartleggingen i Verdal i 2009 Gunnar Nossum Trøndelag FoU tlf.: TOBAKK OG SNUS ALKOHOL 1

33

34 NARKOTIKA 3

35

36

37 ANNET 6

38 % Brukt ulike stoffer 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 7. klasse8. klasse9. klasse klasse8. klasse9. klasse klasse8. klasse9. klasse 10. klasse klasse klasse Klasse Klasse Klasse Nei og vet ikke hva det er Nei Ja Brukt anabole steroider Brukt efedrin el.l. Brukt babiedop el.l. 7

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum Notat 2010:6 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum Notat 2010:11 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:2 Ruskartlegging i Verdal kommune 2012 : ) Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2013:2 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818 Kongensgt.

Detaljer

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 www.tfou.no Rapport 2012:14 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 Gunnar Nossum Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport 2012:14 ISBN:

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011 www.tfou.no Arbeidsnotat 2011:10 Ungdomsundersøkelse i Vefsn i 2011 Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2011:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 0809-9634 Kongensgt.

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Anabole androgene Steroider (AAS)

Anabole androgene Steroider (AAS) Av Kenneth Stenbråten, koordinerende tillitsperson Stord kommune Anabole androgene Steroider (AAS) En undersøkelse gjennomført på Stord 2013/2014 Er bruken av AAS et stort problem på Stord? Medieoppslag

Detaljer

UNGDATA. Presentasjon Østfold 17.01.2013

UNGDATA. Presentasjon Østfold 17.01.2013 UNGDATA Presentasjon Østfold 17.01.2013 HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt mellom NOVA,KS og de regionale kompetansesentrene for rus. Barne- og likestillingsdep, Justisdep og Helse- og omsorgsdep og Helsedirektoratet

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Karen Elisabeth Rotmo Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Eidsvoll- og Hurdal kommune i 2008 Gunnar Nossum Notat 2008:3 Ungdomsundersøkelse Eidsvoll

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2015 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE. Kjersti Tubaas

OSLO KULTURNATT 2015 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE. Kjersti Tubaas OSLO KULTURNATT 201 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE Kjersti Tubaas. september 2016 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 201 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de

Detaljer

UNGDOM OG RUSMIDLER 2004

UNGDOM OG RUSMIDLER 2004 En undersøkelse i Bergen kommune om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler UNGDOM OG RUSMIDLER 2004 Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen, på oppdrag fra

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport klassetrinn

Detaljer

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125.

Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til 4 %. Prosentfaktoren til 7 % er 0,07, og prosentfaktoren til 12,5 % er 0,125. Prosentregning Når vi skal regne ut 4 % av 10 000 kr, kan vi regne slik: 10 000 kr 4 = 400 kr 100 Men det er det samme som å regne slik: 10 000 kr 0,04 = 400 kr Tallet 0,04 kaller vi prosentfaktoren til

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Oktober 2011 Undersøkelse om svart arbeid Oktober 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Opinion sitt befolkningspanel. Undersøkelsen er gjennomført som en del av en web-omnibus

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Kjernegrupper - gir ungdom en ny tilværelse. PKF konferansen 2014

Kjernegrupper - gir ungdom en ny tilværelse. PKF konferansen 2014 Kjernegrupper - gir ungdom en ny tilværelse PKF konferansen 2014 Går det an å konkurrere ungdommen inn og bort fra gata? Kjernegruppene i Vennesla Startet i 2001 ved Vennesla videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Bra resultat for de med høyest kompetanse. For dårlig for lærere og adjunkter. Noe må gjøres med førskolelærernes lønn!

Bra resultat for de med høyest kompetanse. For dårlig for lærere og adjunkter. Noe må gjøres med førskolelærernes lønn! Bra resultat for de med høyest kompetanse. For dårlig for lærere og adjunkter. Noe må gjøres med førskolelærernes lønn! (Du kan laste ned artikkelen her ) Så langt virker det som mange er godt fornøyd

Detaljer

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation

Helsevaner blant skoleelever 2005. Study Documentation Helsevaner blant skoleelever 2005 Study Documentation Mai 29, 2016 Metadata-produksjon Produksjonsdato Mai 18, 2008 Identifisering hbsc2005!1 Innholdsfortegnelse Oversikt... 4 Tilgjengelighet...4 Rights

Detaljer

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest.

Brukerundersøkelsen er anonym, og vi ber om at alle svarer slik at resultatet av denne undersøkelsen blir riktig. Dere må levere skjemaet senest. FORSLAG BRUKERUNDERSØKELSE FOR FORELDRE Barnehageåret nærmer seg slutten. Vi vil gjerne høre hva dere foreldre mener om det tilbudet barna får her i barnehagen, og ønsker å bruke deres svar i arbeidet

Detaljer

2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord

2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord rapport 2: 2009 2 Rapport 2: 2009 RBUP Nord Forord Denne rapporten bygger på data fra oppfølgingsundersøkelsen Ungdom 2008 som ble gjennomført i Tromsø våren 2008. Vi vil rette en stor takk til de mange

Detaljer

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008 Erik Iversen, Arvid Skutle, Anne Bolstad og Randi V. Knoff UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 8 En undersøkelse i Bergen kommune om 8. og. klassingers forhold til rusmidler Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

ORIENTERING OM RETTEN TIL

ORIENTERING OM RETTEN TIL Fylkesmannen i Østfold KLAGE PÅ KARAKTER Grunnskolen til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO

Prosent. Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Prosent Det går likare no! Svein H. Torkildsen, NSMO Enkelt opplegg Gjennomført med ei gruppe svakt presterende elever etter en test som var satt sammen av alle prosentoppgavene i Alle Teller uansett nivå.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN UNGDOM OG RUS. Bydel Ullern 2013

Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN UNGDOM OG RUS. Bydel Ullern 2013 Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN UNGDOM OG RUS Bydel Ullern 2013 1. INNLEDNING 2 1.1 Bakgrunn for ungdom og rusundersøkelsen 3 1.2 Bydel Ullern 3 1.3 Utvalg målgruppe 4 1.4 Metode 4 2. UNGDOMMENE I UNDERSØKELSEN

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Gjennomgang Ungdata-statistikken 2014

Gjennomgang Ungdata-statistikken 2014 Gjennomgang Ungdata-statistikken 2014 Innleiing Det vart gjennomført Ungdata-undersøkelse på ungdomsskulen i Skodje før påske i 2014. Svarprosenten for undersøkinga var på 91 %, noko som betyr at resultata

Detaljer

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR)

Minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler (MR) 2014 Forebyggingsseksjonens oversikt over henvendelser til minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB: Når du leser tallene, vær oppmerksom

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

FRAMBULEIR 2016. Søknad for personer med sjeldne diagnoser

FRAMBULEIR 2016. Søknad for personer med sjeldne diagnoser FRAMBULEIR 2016 Søknad for personer med sjeldne diagnoser Sett kryss hvis du søker på én bestemt leir. Prioriter med tall dersom du har flere alternativer. Leir 1 28.06-08.07 Alder: 12-16 år (født 2004-2000)

Detaljer

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010

Omdømmerapport 2010. Markedsinfo as 2010 Omdømmerapport Markedsinfo as Formål og gjennomføring De årlige omdømmeundersøkelsene for Elvebyen Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme, herunder østlendingers*)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Forberedelse til. Røyke slutt. Røyketelefonen

Forberedelse til. Røyke slutt. Røyketelefonen Forberedelse til Røyke slutt Røyketelefonen 800 400 85 Slik kan du forberede røykeslutt For å lykkes med å slutte å røyke bør du være godt forberedt. Å slutte å røyke er en prestasjon. Det krever samme

Detaljer

Rus og ambulansetjenestens ressursbruk

Rus og ambulansetjenestens ressursbruk Rus og ambulansetjenestens ressursbruk NOTAT 1:2016 Innledning I fjor gikk den skotske ambulansetjenesten ut med en appell til folk om å drikke ansvarlig for å begrense ambulanseutrykninger som tar hjelperne

Detaljer

Foreldrerepresentanter mener at diskusjoner som var under siste møtet ikke ble belyst godt nok, Anna Ingeborg skal se på det.

Foreldrerepresentanter mener at diskusjoner som var under siste møtet ikke ble belyst godt nok, Anna Ingeborg skal se på det. MØTEREFERAT Møtet gjaldt: Brukerråd Dato: 12. juni 2014 Tidsrom: 1800-2000 Sted: Sverresli barnehage, møterommet Til stede: Renathe Fagerlie, Ruth Karin Bauck, Marit Vollan, Kristin Myraunet, Hals, Julie

Detaljer

Informasjonsskriv fra Ulsmåg SFO november 2015

Informasjonsskriv fra Ulsmåg SFO november 2015 Vi har nå kommet godt i gang i det nye bygget. Det har tatt litt tid for store og små å komme inn i alt nytt, men vi er veldig glade for at vi har et så flott bygg som vi har. Vi er fremdeles inne i en

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017 Rusmiddelbruk Prosent Røykjer du? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i veka Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg KoRus vest Bergen,, 217 Prosent Bruker du snus? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Voss 2010

Ungdom og rusmidler i Voss 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Voss 2010 En undersøkelse i Voss kommune om bruk av rusmidler blant elever i ungdomsskolen og videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse:

Disclaimer / ansvarsfraskrivelse: Viktig informasjon Dette er et mindre utdrag av TotalRapport_Norge. Den inneholder kun korte sammendrag. For å få tilgang til den fullstendige rapporten må du være en registrert kunde eller investor hos

Detaljer

Når foreldre møter skolen

Når foreldre møter skolen Når foreldre møter skolen I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke relasjonene mellom foreldre, lærere og skole. Dette er et felt som er lite undersøkt, og som det derfor er viktig å få mer kunnskap

Detaljer

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Ungdom og rusmidler. Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Vanylven Selje Vågsøy. Undersøkelsen er et prosjekt i tilknytning til kommunenes SLT samarbeid..september

Detaljer