INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4"

Transkript

1

2 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol deltakelse i organisert fritidsaktivitet 11 Sammenheng alkohol og alkoholvaner i vennekretsen 12 Røyk og snus 12 Ulovlige rusmidler 13 Ulovlige aktiviteter 14 Spill 14 Analyse Vg 2 15 Hvem deltar 15 Foreldre 15 Framtidstro og fritid 16 Alkohol 17 Rusvaner ut fra foreldresignaler 23 Røyk og rus 26 Ulovlige rusmidler 28 Ulovlige aktiviteter 30 Spill 30 Vedlegg: Spørreskjema

3 2 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Ungdomsundersøkelsen i Mandal Skoleåret Ungdomsundersøkelsen i Mandal er gjennomført siden Dette er tredje undersøkelse vi gjennomfører og den bygger på tall fra tiende trinn i Mandal kommunes ungdomsskole samt Vg 2 ved Mandal videregående skole. Vi kan derfor sammenligne og se utviklingen blant de samme elevene over noen år. Elever er som folk flest. De er forskjellige. De har ulik bakgrunn, ulike interesser og de gjør ulike valg. De valg de gjør påvirkes av andre og påvirker andre. Rapporten er i stor grad fokusert på rene rustall, i tillegg har vi også sett på rus i sammenheng med faktorer som fritidsvalg, ulovlige handlinger og foreldresignaler. Ved å gripe fatt i de elementene som synes å virke forebyggende kan vi som enkeltpersoner, familie, vennekrets, nærmiljø, fritidsorganisasjon, skole eller kommune være med på å gjøre Mandal til en stadig bedre plass å vokse opp. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å få et bilde av hvor stor eller liten del av elevflokkensom har prøvd ulike rusmidler, og hvordan dette varierer over tid. Vi håper vi kan rokke med en del flertallsmissforståelser som er knyttet til ungdom og bruk av rusmidler. Mange foreldre er redd for at ungdommen skal begynne med Cannabis. Undersøkelsen har vist at alkohol er det vanligste rusmiddelet og at få av elevene på 10. trinn har begynt med Cannabis. Det er likevel en betydelig endring i alkoholvaner og bruk av Cannabis fra 10. trinn til videregående skole. Mange unge tror at de fleste jevnaldrende ruser seg langt mer enn det som er tilfelle. Denne oppfatningen kan muligens være preget av det miljøet de selv er en del av. Eller det kan være et resultat av den måten media velger å vinkle vår virkelighet. Rapporten viser i likhet med de tidligere at de fleste elevene bruker lite eller ingenting av rusmidler eller nikotin. Det er viktig at ungdom får denne kunnskapen. Dette vil være et moment i arbeidet med å lette rustrykket på unge mennesker og dermed kunne heve alkoholdebutalderen, noe som er et mål i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. Målgruppa er elever, lærere, foreldre, politikere og andre som er oppatt av rusforebyggende arbeid. I forkant av undersøkelsen besøkte politi og helsesøster alle elevene som skulle delta i undersøkelsen. I undersøkelsen har vi vært opptatt av ulike tema, blant annet: Er det forskjell på jenters og gutters rusing? Er det sammenheng mellom røyk og rus? Hvor vanlig eller uvanlig er det å ruse seg på narkotika? Har voksnes rusvalg og holdninger betydning for ungdommenes rusvalg?

4 3 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Forteller undersøkelsen sannheten? Gitt at vi kan stole på at elevene mener det de svarer, er skoleundersøkelser på grunnskolenivå svært representative. Men en skal heller ikke se bort fra at enkelte legger litt på og at andre trekker litt fra. Alt ut fra om man ønsker å skryte på seg en bedrift eller at man ikke føler seg helt trygg i forhold til anonymitet. Vi mener imidlertid at vi gjennom undersøkelsen har et godt grunnlag for å studere elever på 10. trinn og andre kull ved Mandal videregående skole sett i forhold til alkoholvaner og bruk av illegale stoffer. Presentasjon av resultatene: I rapporten presenteres resultater fra undersøkelsen på ungdomstrinnet og videregående skole med korte kommentarer. I første del av rapporten går vi gjennom hvordan tiende trinn har svart på undersøkelsen og i den andre delen av rapporten ser vi på hvordan Vg 2 har svart. Vi har også i rapporten kommentert noen forskjeller mellom tiende trinn og videregående, samt endringer fra forrige undersøkelse. Deltakelse i undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført på tiende trinn i Mandal og på Mandal videregående skole, Vg 2. Vi har fått svar fra 186 elever på videregående skole og 161 elever i grunnskolen. Vi håper rapporten vil gi elever, skolefolk, foreldre, politikere, media og andre som er opptatt av forebyggende arbeid et felles utgangspunkt for refleksjon og forebygging

5 4 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hovedfunn Over 90 % på tiende trinn og Vg 2 har tro på at de vil få en jobb de vil trives med. Mange deltar i en organisert fritidsaktivitet. 67 % på tiende trinn og 62 % Vg 2. 51% på tiende trinn har ikke drukket alkohol og 37 % på Vg2 har ikke drukket alkohol. Fra forrige undersøkelse er det 10% færre som drikker alkohol på Vg 2. Debutalder på alkohol på tiende trinn er 13 år. Debutalder på Vg 2 er 14,5 år. Dette har vært konstant i alle årene vi har gjennomført undersøkelsen. Øl og rusbrus er de vanligste rusmidlene både blant tiende trinn og de på Vg 2. På tiende trinn drikker 1,5 % en gang i uka mens 19% drikker en til to ganger i måneden. På Vg 2 drikker 9% en gang i uka mens 52 % drikker en til to ganger i måneden. Dette er tall som er gått noe ned siden sist undersøkelse. Det er mer vanlig å ha foreldre som ikke drikker alkohol om en selv ikke drikker alkohol på tiende trinn. Vi finner derfor minst rus blant elever som har foreldre som ikke bruker alkohol. 19 elever på tiende trinn og 42 elever på Vg 2 røyker Nikotin. Det har vært en øking i bruk av Nikotin på videregående skole. På Vg 2 er det omtrent dobbelt så mange jenter som gutter som røyker daglig og av og til. Vi ser en klar sammenheng mellom elever som røyker nikotin og de som ruser seg mest. Vi ser en liten økning i bruk av snus på tiende trinn og på Vg 2 er antallet som bruker snus nesten halvert. Det har væt en økning av daglig bruk av snus til det dobbelte på Vg 2 siden Der er en liten nedgang røyking av hasj blant både ungdomskoleelevene og Vg elever fra forrige undersøkelse. De fleste som bruker ulovlige rusmidler har også venner som bruker piller eller stoff. En liten nedgang i om de har begått ulovlige aktiviteter, spesielt er dette på hærverk og tagging. Veldig få spiller pengespill på internett.

6 5 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Analyse tiende trinn Hvem deltar? På tiende trinn deltar 161 elever i undersøkelsen, 83 jenter og 78 gutter. Av totalt 190 elever. 65,2% av de spurte bor sammen med begge foreldrene, og 95% har foreldre som kommer fra Norge. Framtidstro og fritid: Tror du at du vil få en jobb du vil trives med? Antall ja nei De fleste har en optimistisk holdning til sin egen jobbsituasjon i framtiden, 97% tror at de vil få en jobb de vil trives med. Er du medlem i kor, idrettslag eller lignende? Antall Prosent Nei 53 32,9 Ja ,0 Total

7 Lagspill som Kampsport Helsestudio Svømming Turn Skateboard, Spiller Spiller Kristent Dyr Går på diskotek Friluftsliv Annen aktivitet 6 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hvilke type aktivitet deltar du på? Serie1 Alkohol: Alkohol er det vanligste rusmiddelet blant voksne i Norge. I følge denne undersøkelsen oppgir 76% av de voksne hjemme bruker alkohol. Dette er litt under de nasjonale undersøkelsene som sier at mellom % av voksenbefolkningen i Norge bruker alkohol i større eller mindre grad. Andelen voksne som bruker alkohol har økt de siste par tiårene. Drukket alkohol / Antall elever Ja, men bare en gang % Ja, flere ganger 48 30% Nei, jeg har ikke drukket alkohol 82 51% Total ,0% Her ser vi at 49 % av elevene har drukket alkohol en eller flere ganger. 51% av elevene har ennå ikke prøvd. I forrige undersøkelse var det 40% som hadde drukket alkohol en eller flere ganger. Har du drukket alkohol noen gang - kjønn Gutt Jente Har du drukket alkohol noen Ja, men bare en gang gang? Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total Vi ser at på ungdomskolen er det flere gutter enn jenter som har drukket alkohol.

8 7 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Drikkehyppighet 1 gang i uka 1 2 ganger i måneden Toppen 3 4 ganger i året Vi ser at av de 82 elevene som har drukket alkohol er det 19% som drikker en eller flere ganger i måneden. Får du lov av dine foreldre å drikke alkohol? Det er ikke vanlig at elever på 10 trinn får lov å drikke alkohol av sine foreldre. Det er likevel 5 ungdommer som svarer at de får lov å drikke av sine foreldre og 26 elever som svarer at de ikke vet om de får lov. En kan lure på om dette skyldes at det snakkes lite om alkohol hjemme. Det er 23 elever som tror at foreldrene vet at de drikker alkohol. Ja Nei Vet ikke

9 8 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hvem drikker du sammen med? Serie Alene Med venner Med søsken Med foreldre / foresatte Med andre voksne De fleste drikker sammen med venner, det er likevel noen elever som drikker sammen med sine foreldre/foresatte eller sammen med andre voksne. Hvordan får du tak i alkohol? Serie1 De fleste får andre til å kjøpe alkohol til seg, noen får også alkohol av foreldrene.

10 9 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Brukes det alkohol i vennekretsen din?/ Har du drukket alkohol noen gang? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Brukes det alkohol i vennekretsen din? Ja Nei Vet ikke Total De som har drukket alkohol har også venner som drikker. Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? /kjønn Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? gutt jente Øl 28 5 Vin 2 1 Sprit 7 1 Rusbrus Total Vi ser at gutter drikker mest øl og jenter drikker rusbrus. Har du drukket alkohol som du ikke vet hva er? Nei Ja 17% av de som har drukket har drukket alkohol som de ikke vet hva er. 11% Har du drukket hjemmebrent.

11 10 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hvor prøvde du alkohol første gang? Serie1 De som har drukket alkohol prøvde alkohol første gang hjemme hos en venn eller andre steder. Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? FORKLARING: En alkoholenhet er lik: En liten pils eller ett glass vin eller en rusbrus eller en liten drink. Vi har spurt hvor mange alkoholenheter en pleier å drikke ved hver drikkeanledning. Her er det noen som svarer at de drikker opp mot 20 alkoholenheter pr. drikkeanledning. Disse er selvsagt med på å trekke opp gjennomsnittet da vi ser at de fleste som drikker, drikker mindre enn 4 enheter pr. drikkeanledning. Gjennomsnittlig drikker for de som drikker på tiende trinn er 4,3 alkoholenheter. Har du drukket alkohol noen gang?/ Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) nei ja Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total Av de 82 elevene som ikke drikker alkohol er det 27 elever som har foreldre som ikke drikker alkohol. Av de 79 elevene som har drukket alkohol er det 12 som har foreldre som ikke drikker alkohol. Det er altså mer vanlig å ha foreldre som ikke drikker alkohol om en selv ikke

12 11 Ungdomsundersøkelsen i Mandal drikker alkohol på tiende trinn. Vi finner derfor minst rus blant elever som har foreldre som ikke bruker alkohol. Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? / Har du drukket alkohol noen gang? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Får du lov av dine Nei, jeg har foreldre å drikke Ja, men bare ikke drukket alkohol? en gang Ja, flere ganger alkohol Ja Nei Vet ikke Det er som tidligere nevnt få ungdommer som får lov av sine foreldre å drikke alkohol. Imidlertid er det mange som ikke vet om de får lov eller ikke. Kan dette tyde på at en snakker lite om alkohol hjemme slik at ungdommen ikke vet om foreldrenes holdninger? Kan hende er det slik at den første samtalen om rus finner sted første gang foreldrene opplever at ungdommen har drukket. Vet dine foreldre at du drikker? / Har du drukket alkohol noen gang? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Vet dine foreldre at du drikker? Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Ja 4 19 Nei Vet ikke 12 9 Total Av de 48 ungdommene som har drukket flere ganger er det 19 som tror foreldrene vet at de drikker. Av de 31 som bare har drukket en gang er det 4 som tror foreldrene kjenner til den ene gangen. At foreldre er tydelige på hva de ser av elevenes adferd og at de er tydelige på sine holdninger til for eksempel. Alkoholbruk blant ungdom, er med på å skape større trygghet. Dette vil også kunne motvirke en negativ utvikling i forhold til elevens rusbruk.

13 12 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Sammenheng mellom alkohol og at en deltar i en organisert fritidsaktivitet Det er mange årsaker til at en ungdom velger å ruse seg eller lar det være. Mange voksne er opptatt av om det å være med i organisert fritidsaktivitet virker forebyggende. Vi kan ikke si at denne undersøkelsen støtter opp om dette. Har du drukket alkohol noen gang? / Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Har du drukket alkohol noen gang? Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? No Yes Ja, men bare en gang 8 23 Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total Av de 53 ungdommene som ikke deltar i en organisert fritidsaktivitet har 26 drukket alkohol. Av de 108 som deltar i en organisert fritidsaktivitet har 53 drukket alkohol. Sammenheng mellom alkohol og alkoholvaner i vennekretsen Har du drukket alkohol noen gang?/ Brukes det alkohol i vennekretsen din? Går du på? Har du drukket alkohol n noen gang? Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Brukes det alkohol i vennekretsen din? Ja Nei Vet ikke Av de 79 elevene som har drukket alkohol er det 52 som har venner som drikker. Av de 74 som ikke har drukket er det 16 som har venner som har venner som drikker. Det ser derfor ut til at de som drikker alkohol også har venner som drikker.

14 13 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Røyk og snus Røyker du tobakk / sigaretter? / Kjønn Gutt Jente Røyker du tobakk / sigaretter? Daglig 5 2 Av og til 5 7 Jeg røyker ikke Har sluttet 6 4 Total ungdommer røyker daglig og 12 røyker av og til, dvs at 31% av ungdommen på tiende trinn røyker av og til. Tallet er noe høyere enn for to år siden. Bruker du snus? / Kjønn Gutt Jente Daglig 8 3 Av og til 11 2 Jeg snuser ikke Har sluttet 1 3 Det er ikke mange som snuser men tallet har steget med 50% siden forrige undersøkelse. Da som nå er det flest gutter som snuser. Har du drukket alkohol noen gang? Røyker du tobakk / sigaretter? Røyker du tobakk / sigaretter? Jeg røyker Daglig Av og til ikke Har sluttet Har du drukket alkohol noen gang? Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total Nær 100% av de som røyker eller har vært røykere tidligere har også drukket alkohol ved en eller flere anledninger. Debutalderen for nikotin er 13 år i denne undersøkelsen og debutalderen for alkohol er 13,5 år. Det kan derfor se ut til at dersom en kan forhindre at ungdom begynner å røyke, vil en muligens også kunne utsette alkoholdebuten.

15 14 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Ulovige rusmidler Nei 156 Cannabis 2 Ecstasy 0 Andre piller for å få rus 0 Sniffing 2 Amfetamin 0 Andre narkotiske stoffer 0 Vi ser at det er omtrent ingen som har forsøkt andre rusmidler enn alkohol. To har forsøkt hasj og to har forsøkt sniffing. Dette er mindre enn sist undersøkelse. Ulovlige aktiviteter: De fleste elevene har ikke begått ulovlige aktiviteter. Hærverk 5 Tagging eller grafitti 2 Tyveri under 100 kroner 4 Tyveri over 100 kroner 0 Innbrudd 1 Vold mot andre 3 Ulovlig mopedkjøring 23

16 15 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Det er mange færre ungdommer på tiende trinn som sier de har begått ulovlige aktiviteter i denne undersøkelsen kontra sist for to år siden. Tidligere har vi undersøkt om det er et sammenfall mellom ulovlige aktiviteter og om en har drukket noen gang. Da tallene er så små vil dette ikke være aktuelt i denne undersøkelsen. Spill Det er kun to elever som sier at de spiller pengespill på internett. Disse svarer også at spill har skapt problemer for dem. Sjelden eller aldri 1-2 ganger i måneden

17 Prosent 16 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Analyse Vg 2 Mandal videregående skole Hvem deltar? Totalt var det 186 elever som svarte på undersøkelsen, 89 gutter og 97 jenter, av 249 elever. Hvilke voksne bor du sammen med? 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Mor og far Mor Far Delvis hos Andre mor og far voksne Serie1 64,7 18,0 3,4 10,5 3,4 65% bor sammen med begge foreldre. Hvor kommer din mor fra? Prosent Norge 88,4 Et vesteuropeisk land 3,5 Andre land 8,1 Hvor kommer din far fra? Prosent Norge 89,0 Et vesteuropeisk land 2,0 Andre land 9,0

18 Hvilken type Lagspill som Kampsport Helsestudio Svømming Turn Skateboard, Spiller Spiller Kristent Dyr Går på diskotek Friluftsliv Annen aktivitet 17 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Framtidstro og fritid Tror du at du vil få en jobb som du vil trives med? 5 % Nei Ja 95 % 95% har en positiv holdning til framtiden og jobbmuligheter. Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? 62 % 38 % Nei Ja 62 % er med i et organisert fritidstilbud Serie1 Serie2 De fleste driver en form for lagspill, helsestudio deretter er det friluftsliv som aktiviserer mest.

19 18 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Spiser du frokost? Antall Ja 139 Nei 14 Av og til 33 Total 186 Det er 47 elever som i stor grad starter dagen uten frokost. Alkohol Har du drukket alkohol noen gang? 30 % 7 % Ja, men bare en gang Ja, flere ganger 63 % Nei, jeg har ikke drukket alkohol 32% har ikke drukket alkohol, det er 13% færre som har drukket alkohol sammenlignet med undersøkelsen for to ar siden. Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Kjønn Gutt Jente Total Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total Vi ser at gutter drikker noe mindre enn jentene.

20 19 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Drikkehyppighet Hvor ofte drikker du alkohol Prosent Flere ganger i uka 3,0 1 gang i uka 9,0 1 2 ganger i måneden 56,0 Toppen 3 4 ganger i året 32,0 De fleste drikker en til to ganger i måneden. Debutalderen på Vg2 er 14,5 år. Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? 20 % 41 % 39 % Ja Nei Vet ikke 39% oppgir at de får lov å drikke av sine foreldre. De fleste på Vg 2 er ikke fylt 18 år. Vet dine foreldre at du drikker? Prosent Ja 69,0 Nei 19,0 Vet ikke 12,0 Mange mener at foreldrene vet at de drikker alkohol.

21 20 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? 38 % 24 % 32 % 6 % Øl Vin Sprit Rusbrus Vi ser at øl og rusbrus er det som drikkes mest. Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? / Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? Øl Vin Sprit Rusbrus Total Drikkemønsteret er noe ulikt mellom kjønnene, gutter drikker mest øl mens jenter drikker rusbrus. Har du drukket alkohol som du ikke vet hva er? 33 % 67 % Nei Ja

22 21 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Har du drukket hjemmebrent sprit (HB) Noen gang? 33 % 67 % Nei Ja Hvor prøvde du alkohol første gang? 0 % 8 % 4 % På skolen 32 % Der jeg bor 56 % I byen Hjemme hos en i vennekretsen Over halvparten forsøkte alkohol første gang hjemme hos noen i vennekretsen. Hvem drikker du sammen med? Alene Med venner Med søsken Med foreldre / foresatte Med andre voksne

23 22 Ungdomsundersøkelsen i Mandal De fleste drikker sammen med venner. Men det er noen som drikker sammen med sine foreldre. Vet dine foreldre at du drikker? 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Ja Nei Vet ikke Mange mener at foreldrene vet at de drikker Hvordan får du tak i alkohol? De fleste får alkohol hos venner, får andre til å kjøpe eller kjøper selv.

24 23 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Brukes det alkohol i vennekretsen din? 3 % 18 % 79 % Ja Nei Vet ikke De fleste har venner som bruker alkohol Gjennomsnittlig drikker VG 2 ungdom 8 alkoholenheter pr. drikkeanledning. Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? 20 % Nei Ja 80 % Det er kun 20 % av ungdommen som mener at de voksne de bor sammen med ikke drikker alkohol.

25 24 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Kan en se sammenhenger mellom foreldre som drikker og barns alkoholvaner? Har du drukket alkohol noen gang? / Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) Har du drukket alkohol noen gang? No Yes Ja, men bare en gang 6 7 Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total De fleste voksne drikker alkohol og det er derfor ikke så oppsiktsvekkende at de fleste av ungdommen som drikker også har foreldre som drikker. Men det er kanskje mer interessant at det er 14 ungdommer som drikker der foreldrene ikke drikker og 32 ungdommer som ikke drikker hvor foreldrene drikker alkohol. Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol?/ Har du drukket alkohol noen gang? Har du drukket alkohol noen gang? Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Ja Nei Vet ikke Total Det ser ut til at det har lite betydning om ungdommen får lov eller ikke å drikke sett i forhold til om de drikker eller ei.

26 25 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet?/ Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Hvor gammel var du første gang du drakk så Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Ja Nei Vet ikke mye som en alkoholenhet? 8, , , , , , , Total Vi ser at de som får lov av foreldre å drikke var ung da de første gang drakk så mye som en alkoholenhet. Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet?/ Hvor ofte drikker du alkohol? Hvor ofte drikker du alkohol? Flere ganger i 1 til 2 ganger i Toppen 3 til 4 uka 1 gang i uka måneden ganger i året Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? 12, , , , , , Total De som begynner å drikke tidlig drikker også oftere

27 26 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Har du drukket alkohol noen gang? /Brukes det alkohol i vennekretsen din? Har du drukket alkohol noen gang? Brukes det alkohol i vennekretsen din? Ja Nei Vet ikke Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total De som har venner som drikker, drikker også selv oftere. Har du drukket alkohol noen gang/ Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Har du drukket alkohol noen gang? No Yes Ja, men bare en gang 4 9 Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total Det er flere ungdommer som ikke har drukket alkohol som deltar i en organisert fritidsaktivitet.

28 Prosent 27 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Røyk og snus Røyker du tobakk / sigaretter? 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Serie1 10,0 13,0 73,0 4,0 Det er 73% som ikke røyker Nicotin. 10 % røyker daglig. Røyker du tobakk / sigaretter? * Kjønn Kjønn Gutt Jente Røyker du tobakk / sigaretter? Daglig 4 14 Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet 8 1 Total De fleste røyker ikke men omtrent dobbelt så mange jenter som gutter røyker daglig Debutalderen på Nikotin er 14 år.

29 Aksetittel 28 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Bruker du snus? 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Serie1 12,0 10,0 75,0 3,0 12 elever bruker snus daglig og 10 bruker snus av og til. Bruker du snus? / Kjønn Kjønn Går du på? Gutt Jente Total Bruker du snus? Daglig Av og til Jeg snuser ikke Har sluttet Total Flere gutter bruker snus daglig Har du drukket alkohol noen gang?/ Røyker du tobakk / sigaretter? Røyker du tobakk / sigaretter? Av og Jeg røyker Har Har du drukket alkohol noen gang? Daglig til ikke sluttet Ja, men bare en gang Ja, flere ganger Nei, jeg har ikke drukket alkohol Total Alle elever som røyker daglig har drukket flere ganger.

30 Antall 29 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Ulovlige rusmidler Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? Nei Cannabis Ecstasy Andre piller for å få rus Sniffing Amfetamin Andre narkotiske stoffer De fleste elevene har ikke brukt andre rusmidler 13 elever har røkt hasj. Hvor prøvde du cannabis første gang? På skolen Der jeg bor I byen Hjemme hos en i vennekretse n Andre steder Serie De som røyker hasj prøvde hasj første gang hjemme hos en i vennekretsen Debutalderen på hasj er 13 år.

31 Antall 30 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hvor mange ganger har du brukt cannabis?(prosent) 1 gang 62% Under 5 ganger 23% Mellom 5 20 ganger Over 20 ganger 15% Av de som har prøvd hasj har de fleste kun forsøkt hasj en gang. Når brukte du cannabis sist? Under en uke siden I løpet av den siste måneden Det er mer enn en måned siden Serie Røyker du tobakk / sigaretter? /Hasj eller marihuana Hasj eller marihuana Sett kryss Total Røyker du tobakk / sigaretter? Daglig 2 2 Av og til 4 4 Jeg røyker ikke 6 6 Har sluttet 1 1 Total Vi kan ikke se en direkte kopling mellom Hasj og Nicotin

32 31 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Ulovlige aktiviteter: Har du i løpet av de siste 12 mnd begått: Serie1 Når det gjelder ulovlige aktiviteter så ser vi at vold mot andre, hærverk og ulovlig mopedkjøring som er de aktivitetene som flere har begått. Tallene er svært like de vi hadde for to år siden. Spill Spiller du pengespill på Internett? 4 % 5 % Sjelden eller aldri 91 % 1-2 ganger i måneden En eller flere ganger i uka Det er 5% som spiller pengespill flere ganger i uka.

33 32 Ungdomsundersøkelsen i Mandal Hvor mye penger bruker du på spill hver gang du spiller? Prosent 0-50 kroner 88, kroner 6, kroner 4,0 Over 300 kroner 2,0 Føler du at spillingen har skapt problemer for deg? 3 % Nei Ja 97 % Noen få ungdommer mener de har problemer i forhold til spillingen på nettet.

34 33 Ungdomsundersøkelsen i Mandal

35 34 Ungdomsundersøkelsen i Mandal

36 35 Ungdomsundersøkelsen i Mandal

37 36 Ungdomsundersøkelsen i Mandal

38 37 Ungdomsundersøkelsen i Mandal

39 38 Ungdomsundersøkelsen i Mandal

40 39 Ungdomsundersøkelsen i Mandal

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Informasjons- og forebyggingsteamet Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Hovedfunn Ytterligere reduksjon i bruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL Enhet for sosiale og forebyggende tjenester SOFOT RUSVANER BLANT UNGDOM SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av SOFOT HOVEDFUNN De som debuterer

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Ungdom og rusmidler. Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Vanylven Selje Vågsøy. Undersøkelsen er et prosjekt i tilknytning til kommunenes SLT samarbeid..september

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 22 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 1858 Svarprosent: 67 Standardrapport kjønn (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Voss 2010

Ungdom og rusmidler i Voss 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Voss 2010 En undersøkelse i Voss kommune om bruk av rusmidler blant elever i ungdomsskolen og videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ruskartlegging Verdal 2009

Ruskartlegging Verdal 2009 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant 7. 10. klassingene i Verdal høsten 2009. Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL 2009. Kartlegging

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Vardø kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013.

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Høsten 2013 gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, en undersøkelse blant ungdom i Trondheim med mål å kartlegge

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007 Ungdom og rusmidler i Stord kommune 27 En undersøkelse i Stord kommune om bruk av rusmidler i 8. og 1. klasse, og 2. klasse i videregående skole. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdom og rusmidler i etne 2009

Ungdom og rusmidler i etne 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i etne 29 en undersøkelse i etne kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 216 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 73 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Kjønn Er du gutt eller jente? Gutt Jente Skoletrinn 10 9 8 7 6 4 3 2 1 67,7 % Går du på 32,3 % Ungdomsskole Videregående 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Trivsel

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Porsanger kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2014. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 2522 Svarprosent: 85

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2014. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 2522 Svarprosent: 85 Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 2522 Svarprosent: 85 SKOLE OG FRAMTID Skole tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker

Detaljer

Tjøme kommune EN VEILEDER OM TENÅRINGSTID OG FORELDREROLLEN MED FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING.

Tjøme kommune EN VEILEDER OM TENÅRINGSTID OG FORELDREROLLEN MED FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING. Tjøme kommune EN VEILEDER OM TENÅRINGSTID OG FORELDREROLLEN MED FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING. Innledning: Ungdommer drikker og røyker mindre, men stresser mer, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog 3. mars 2015.

Detaljer

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008 Erik Iversen, Arvid Skutle, Anne Bolstad og Randi V. Knoff UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 8 En undersøkelse i Bergen kommune om 8. og. klassingers forhold til rusmidler Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011. Evaluering av MOT i ungdomsskolen MOTs kommentarer Sluttrapport PROBA Samfunnsanalyse - september 2011 Evaluering av MOT i ungdomsskolen På sammenligningsskoler er det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn Ungdommer

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig.

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Ungdom og rusmidler Foreldrene er de beste Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Dette gjelder både barna og foreldrene deres. Mange foreldre er engstelige for rusmidler,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum Notat 2010:6 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk Ung i Røyken Levekårsundersøkelse FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking Syn på framtida FRITID Organisert fritid

Detaljer