Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal"

Transkript

1 Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen

2 Innhold Om rapporten... 2 Sammendrag... 2 Del 1 Om respondentene... 3 Respondentgrupper... 3 Oppfatning av jobbmuligheter... 4 Del 2 Beskrivelse av Ytre Namdal / Bindal... 5 Del 3 Oppfatning av marin og maritim sektor i Ytre Namdal/ Bindal... 6 Elevenes oppfatning av verftsnæringa... 6 Slik beskriver elevene fiske og havbruk... 7 Hva forbinder du med arbeid i SinkabergHansen AS?... 8 Hva forbinder du med arbeid på Moen Marin AS (Moen slip)?... 9 Hva forbinder du med jobb i Nils Williksen AS? Hva forbinder du med jobb på Ulsund rederi AS? Del 4 Faktorer som påvirker ungdommenes utdanningsvalg Hva/Hvem påvirker ditt valg av utdanning Del 5 Hvorfor velger ungdom andre utdanninger enn marin og maritim sektor? Fiske og båtbygging skaper mange nye jobber i Ytre Namdal. Hva er de viktigste grunnene til at ungdom i Ytre Namdal/Bindal likevel velger andre utdanninger? Havbruksnæringa skaper mange nye jobber i Ytre Namdal. Hva er de viktigste grunnene til at ungdom i Ytre Namdal/Bindal likevel velger andre utdanninger? Ungdommenes egne ord Del 6 Sommerjobb innen blå sektor Kunne du tenke deg sommerjobb med å bygge og reparere båter og skip? Kunne du tenke deg sommerjobb innen havbruk? Del 7 Kjennskap til regionenes utdanningsinstitusjoner Ved hvilken VGS kan du ta disse fagene? Del 8 Lærlingeløp innen blå sektor Kan du tenke deg å kombinere skole og praktisk arbeid i utdanningen innen fiske og havbruk? Kan du tenke deg å kombinere skole og praktisk arbeid i utdanningen innen båtbygging? Del 9 Motivasjonsfaktorer til å ta utdanning/jobb innen marin og maritim sektor Hva må bedriftene gjøre for at du skal motiveres til å ta utdanning / jobbe innenfor fiske, havbruk og båtbygging? Ungdommenes egne ord

3 Om rapporten Det er mange f aktorer som spiller inn når ungdom i Ytre Namdal og Bindal skal velge utdanning og yrke. Blå sektor uroes av lav rekruttering til marin o g maritim utdann ing og yrker, til tross for at disse næringene har behov for å ansette 1000 personer fram mot For å utvikle gode rekrutteringstiltak treng er en kunnskap om hvilke faktorer som påvirker ungdom mens utdanningsvalg. SinkabergHansen AS, Moen Marin Group AS og Oppdretternes Miljøservice AS ønsket å kartlegge disse faktorene og hvordan ungdom ser på yrkesmulighetene i blå sektor i regionen. I tillegg ønsket de å få kjennskap til hva ungdommene kan om blå sektor. Kartlegg ingen ble gjennomført på trinn i Leka, Bindal, Vikna og Nærøy kommuner, samt på vg1 på Ytre Namdal videregående skole og Val videregående skole. Denne rapporten er basert på 554 svar innhentet i perioden f ebruar Resultatene fra unders økelsen og den påfølgende evalueringen legges til grunn for strategisk veivalg for rekrutteringen innen blå sektor i regionen. På oppdrag har kommunikasjonsselskapet Prosesskompetanse AS gjennomført kartleggingen. Prosjektet har vært støttet av Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS. Ottersøy Turid Hatling Finne Prosjektleder Sammendrag 71 % av de spurte elevene oppfatt er Ytre Namdal og Bindal som en fiske - el ler havbruksregion, og beskriver blå sektor som en fremtidsrettet, nyskapende sektor med fokus på teknologi. Likevel er det mange som vet lite om mulighetene i innen blå bransjer, og de er delvis usikre på hvilke fag de videregående skolene tilbyr innen sektoren. 84 % av elevene sier at egne interesser bestemmer valg av utdanning og yrke. For 52 % har også foreldre/foresatte s mening en betydning, og 30 % mener utplassering bidrar til utdannings valget. Det er derfor positivt for bedrifter i blå sektor at mange kan tenke seg sommerjobb og lærlingplass innen marin og maritim sektor. Disse tiltakene, samt besøk av næringa på skolen, beskrive r de unge som motivasjonsfaktorer for å ta utdanning/jobbe innenfor fiske, havbruk og båtbygging. 2

4 Del 1 Om respondentene Spørreundersøkelsen ble gjennomført klassevis på den enkelte skole. Det kom inn 554 svar. Respondentgrupper Svarprosent 100 % Elevene fordeler seg slik: Kjønn Jente 49,3 % Gutt 50,7 % Kommunetilhørighet Leka 2,9 % Nærøy 48,3 % Bindal 7,3 % Vikna 41,5 % Klassetrinn 8. trinn 22,2 % 9. trinn 25,3 % 10. trinn 25,1 % Vg1 27,4 % 3

5 Oppfatning av jobbmuligheter Svarprosent 100 % Elevene ble spurt om hvordan de oppfatter muligheten for å få jobb innenfor blå bransjer i regionen. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Samlet oppfatning av jobbmuligheter 0% vanskelig litt vanskelig vet ikke lett Elevene mener det er lettest å få jobb innen fiske og havbruk, og vanskeligere innen verfts- og matindustri. Vanskelig/litt vanskelig Usikker Lett Fiske og havbruk 22 % 29 % 49 % Matindustri 29 % 54 % 17 % Båtbygging og reparasjon av båter 37 % 41 % 22 % Kommunevise forskjeller: Elever fra Leka oppfatter det som vanskeligere å få jobb innen blå bransje enn de andre, i motsetning til elevene fra Vikna, som mener det er lettere. Elever fra Bindal og Nærøy er mer usikker på jobbmuligheter innen blå bransje enn de andre. Klassevise forskjeller: Elever på 8. trinn og 9. trinn tror det er vanskeligere å få jobb innen blå bransje, mens 10. trinn og vg1 er mest usikre på jobbmulighetene. 8. trinn er mer usikker på jobbmuligheter innen båtbygging enn de andre klassetrinnene. Vg1 mener det er lettere å få jobb innenfor fiske/havbruk enn de andre klassetrinnene. 4

6 Del 2 Beskrivelse av Ytre Namdal / Bindal Elevene ble bedt om å rangere seks beskrivelser som de mente passer best på regionen (i rangeringa var 1 best og 6 dårligst). Slik scoret elevene beskrivelsene «fiske/havbruk», «båtbygging/fabrikker» og «mat»: 1. Fiske og havbruk 71 % 2. Båtbygging og fabrikker 22 % 3. Mat 20 % Det var ingen signifikante, kommunevise forskjeller. Klassevis forskjeller VG 1 rangerer fiske og havbruk lavere (59 %) enn de andre klassetrinnene. 5

7 Del 3 Oppfatning av marin og maritim sektor i Ytre Namdal/ Bindal Elevenes oppfatning av verftsnæringa Flervalgspørsmål Beskrivende ord på "båtbygging og bedrifter som reparerer båter" Elevenes rangering: 1. Mannsdominert 2. Bransje med fokus på teknologi 3. Fremtidsrettet bransje 4. Vet ikke 5. Nyskapende Det er ingen signifikant forskjell mellom kommune og trinn, unntatt når det gjelder svaret «vet ikke». Over halvparten av elevene i Bindal svarer at de ikke vet hvordan de skal beskrive båtbygging og bedrifter som reparerer båter. 6

8 Slik beskriver elevene fiske og havbruk Flervalgspørsmål Beskrivelse ord på "fiske og havbruk" Elevenes rangering: 1. Fremtidsrettet 2. Miljøfokus 3. Nyskapende 4. Bransje med fokus på teknologi En svært lav andel opplever bransjen som gammeldags og som en problembransje. 26 % av elevene i Nærøy svarer at de ikke vet hvordan de skal beskrive fiske- og havbruksnæringa, mot 14 % i Vikna. 7

9 Hva forbinder du med arbeid i SinkabergHansen AS? Flervalgspørsmål Elevene ble spurt om hva de forbinder med arbeid i SinkabergHansen AS. Elevenes rangering: 1. Godt arbeidsmiljø 2. Viktig næring 3. God lønn 4. Sikker jobb 5. Spennende næring 6. Fremtidsrettet 7. Miljøbevisst Samlet er det 24 % (130 respondenter) som svarer at de ikke vet hva de forbinder med SinkabergHansen. 63 % av elevene i Leka oppfatter SinkabergHansen som fremtidsrettet. Halvparten av elevene i Vikna vurderer arbeid i bedriften som en sikker jobb Litt under 1/3 av elevene i Vikna og Nærøy oppfatter SinkabergHansen som kjedelig. Over halvparten av elevene på ungdomsskolen mener at bedriften er viktig og har et godt arbeidsmiljø, i motsetning til Vg1, der 1/3-del av elevene svarer det samme. 1/3 av Vg1-elevene svarer at de ikke vet hva de forbinder med SinkabergHansen. 8

10 Hva forbinder du med arbeid på Moen Marin AS (Moen slip)? Flervalgspørsmål Elevene ble spurt om hva de forbinder med arbeid i Moen Marin AS. Elevenes rangering: 1. Vet ikke 2. Godt arbeidsmiljø 3. Viktig næring 4. Spennende næring 5. Framtidsrettet næring 6. Sikker jobb 7. Kjedelig Samlet er det 41 % (222 respondenter) som svarer at de ikke vet hva de forbinder med Moen Marin AS. Kommunevise forskjeller 7 % av elevene i Bindal oppfatter at bedriften har godt arbeidsmiljø, og at Moen Marin er fremtidsrettet og miljøbevisst. Det var ingen signifikante klassevise forskjeller. 9

11 Hva forbinder du med jobb i Nils Williksen AS? Flervalgspørsmål Elevene ble spurt om hva de forbinder med arbeid i Nils Williksen AS. Elevenes rangering: 1. Vet ikke 2. Viktig næring 3. Godt arbeidsmiljø 4. Sikker jobb 5. Kjedelig 6. Spennende 7. God lønn Samlet er det 44,5 % (241 respondenter) som svarer at de ikke vet hva de forbinder med Nils Williksen AS. Kommunevise forskjeller Bare 1/5-del av elevene i Bindal oppfatter bedriften som viktig. Elevene i Vikna og Leka har større kjennskap til bedriften enn hva elevene i Nærøy og Bindal har. Klassevise forskjeller Elevene i videregående skole har større kjennskap til bedriften enn hva ungdomsskoleelevene har. 10

12 Hva forbinder du med jobb på Ulsund rederi AS? Flervalgspørsmål Elevene ble spurt om hva de forbinder med arbeid i Ulsund rederi AS. Elevenes rangering: 1. Vet ikke 2. Spennende 3. God lønn 4. Godt arbeidsmiljø 5. Viktig 6. Sikker jobb 7. Kjedelig Samlet er det 51,4 % (278 respondenter) som svarer at de ikke vet hva de forbinder med Ulsund rederi AS. Kommunevise forskjeller Elevene i Leka og Vikna har bedre kjennskap til bedriften enn hva elevene i Nærøy og Bindal har. Det var ingen signifikante klassevise forskjeller. 11

13 Del 4 Faktorer som påvirker ungdommenes utdanningsvalg Hva/Hvem påvirker ditt valg av utdanning Flervalgspørsmål Elevene ble spurt om hvem som påvirker /påvirket deres valg av utdanning. 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Påvirkning av valg til utdanning Egne interesser, foreldre/foresatte og utplassering i næringa rangerer høyest, mens brosjyrer/bøker og andre voksne rangeres lavest. Kommunevise forskjeller Kommunevis var det ingen signifikante differanser fra det totale bilde, unntatt Bindal som rangerte «utdanningsmesser» lavere enn de andre kommunene. Klassevise forskjeller 9. trinn rangerte brosjyre/bøker og rådgivere på skolen/lærere litt lavere enn de andre trinnene, og litt høyere på utdanningsmesse og internett. På 10.trinn har rådgivere på skolen/lærere, utplassering og utdanningsmesser større betydning, mens internett har lavere betydning enn de andre trinnene. 12

14 Del 5 Hvorfor velger ungdom andre utdanninger enn marin og maritim sektor? Fiske og båtbygging skaper mange nye jobber i Ytre Namdal. Hva er de viktigste grunnene til at ungdom i Ytre Namdal/Bindal likevel velger andre utdanninger? Flervalgspørsmål Svarprosent 97 % Elevene rangerer grunnene slik: 1. Vet ikke hvilken jobb en kan få innen disse områdene 2. Mange ungdommer velger det samme som vennene 3. Ungdom er ikke interessert i denne typer jobber 4. Utdanningene til å jobbe med fiske og båtbygging høres kjedelig ut 5. For dårlig betalt 6. Det er ikke status å jobbe med fiske og båtbygging 7. Vanskelig å få jobb 8. For mannsdominert 9. Skolene ungdommene vil gå på, tilbyr ikke denne type utdanninger Kommunevise forskjeller Elevene fra Leka oppfatter at det er vanskelig å få jobb innen fiske og båtbygging, mens i de andre kommunene rangeres den grunnen lavt. Klassevise forskjeller Ser man på klassetrinn får man følgende rangering på «vet ikke hvilken jobb en kan få innen disse områdene»: 8. trinn 39 % 9. trinn 50 % 10. trinn 60 % Vg1 43 % 13

15 Havbruksnæringa skaper mange nye jobber i Ytre Namdal. Hva er de viktigste grunnene til at ungdom i Ytre Namdal/Bindal likevel velger andre utdanninger? Flervalgspørsmål Svarprosent 97 % Elevene rangerer grunnene slik: 1. Vet ikke hvilken jobb en kan få innen dette området 2. Ungdom er ikke interessert i denne typer jobber 3. Mange ungdommer velger det samme som vennene 4. Utdanninga til å jobbe på havbruk høres kjedelig ut 5. For mannsdominert 6. For dårlig betalt 7. Det er ikke status på jobbe innen havbruksnæringa 8. Vanskelig å få jobb Kommunevise forskjeller Elevene i Vikna og Leka rangerer «mange ungdommer velger det samme som vennene» høyere enn Nærøy og Bindal. Klassevis inndeling Ser man på klassetrinn får man følgende rangering på «vet ikke hvilken jobb en kan få innen disse områdene»: 8. trinn 44 % 9. trinn 55% 10. trinn 55 % Vg1 40 % Ungdommenes egne ord Ungdommene fikk også mulighet til å skrive med egne ord hvorfor de mente utdanningene ble valgt bort. Ikke alle er interessert i fiske og havbruk, for kjedelig Vet ingen verdens ting om dette, og har ikke hørt om det før. Fordi det er masse folk som velg og jobbe med fiske eller båtbygging så de vil å feks velg studiespesialisering fordi det er ikke så mange folk som velg det. Hører ikke så mye om det, trenger mer informasjon Det er ikke min interesse, og jeg har hørt at man kan få helseproblemer i framtiden som foreldrene mine har Mye jobb og lite lønn! Mange har jobb der, så det blir vanskelig og få en bra stilling Det blir sett på som en jobb alle kan få. Vil ikke reise fra familie og venner som ikke tar samme valg Mange vet ikke hva de vil bli, på grunn av det velger mange av de studiespesialisering. Ferdighetene dine. Hva som passer deg best Mye rykter om at de som går naturbruk osv bare går linjen for at det er lett, og at de er lei av skole Bære feskarsønn bli feskar Tror ikke alle vet hvilke muligheter man har innenfor bransjen. Kanskje uvitenhet om hvilke typer videreutdanning man kan ta etter lærlingtida 14

16 Del 6 Sommerjobb innen blå sektor Kunne du tenke deg sommerjobb med å bygge og reparere båter og skip? Sommerjobb med å bygge og reparere båter og skip 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Helt klart Kanskje Vet ikke Nei Samlet svarer 15 % (83 elever) at de helt klart kunne tenke seg å ha sommerjobb med å bygge og reparere båter og skip og 164 elever svarer kanskje. Det var ingen signifikante klassevise eller kommunevise forskjeller. 15

17 Kunne du tenke deg sommerjobb innen havbruk? 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Sommerjobb innen havbruk 0 Helt klart Kanskje Vet ikke Nei Samlet svarer 29 % (157 elever) at de helt klart kunne tenke seg å ha sommerjobb innen havbruk og 175 elevene svarte kanskje. Kommunevise forskjeller Elever på Leka er mest positiv til å ha sommerjobb innen havbruk. Klassevise forskjeller 9.trinn og 10.trinn er mest positiv til å ha sommerjobb innen havbruk. 16

18 Del 7 Kjennskap til regionenes utdanningsinstitusjoner Ved hvilken VGS kan du ta disse fagene? Flervalgspørsmål Svarprosent 97 % Elevene ble spurt om hvilke fag de ulike videregående skolene (Val videregående skole, YNVS og Brønnøysund videregående skole) tilbyr innen blå sektor. De fleste av elevene som ikke svarer «usikker», har rett ut fra hvilke fag de ulike skolene tilbyr. Samtidig svarer elevene slik på 3 ulike fag: Fiske og fangst 212 elever svarte at Val videregående skole har dette faget Maritime fag 120 elever svarte at Val videregående skole har dette faget Elektro 151 elever svarte at YNVS har dette faget Kommunevise forskjeller Elevene i Nærøy og Bindal er mer usikker enn hva elevene i Vikna og Nærøy er. Ved å se på de spesifikke fagene blir det denne rangeringen ut fra hva det er størst usikkerhet rundt: 1. Industriteknologi 2. Salg og service 3. Maritime fag 4. Elektro 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Usikker på fag og utdanningsinstitusjon - klassevis inndeling 8. trinn 9. trinn 10.trinn Vg1 Klassevise forskjeller Ved å se på klassevis inndeling, får man denne rangeringer ut fra hvem som er mest usikker: 1. 8.trinn 2. Vg trinn trinn 17

19 Del 8 Lærlingeløp innen blå sektor Kan du tenke deg å kombinere skole og praktisk arbeid i utdanningen innen fiske og havbruk? Elevene ble spurt om de kunne tenke seg å kombinere skole og praktisk arbeid i utdanningen innen fiske og havbruk. 0,4 0,3 0,2 0,1 Kombinasjon skole og praktisk arbeid innen fiske og havbruk 0 Ja Kanskje Vet ikke Nei 26 % av elevene (138 elever) svarer at de kan tenke seg å kombinere skole og praktisk arbeid innen fiske og havbruk, mens 131 elever svarte kanskje. Kommunevise forskjeller Elevene fra Leka og Bindal er mest positiv til å kombinere skole og praktisk arbeid innen fiske og havbruk, mens elevene fra Nærøy er minst positiv. Klassevise forskjeller 9.trinn er mest positiv, mens 8. trinn og vg1 er minst positiv til å kombinere skole og praktisk arbeid. 18

20 Kan du tenke deg å kombinere skole og praktisk arbeid i utdanningen innen båtbygging? Elevene ble spurt om de kunne tenke seg å kombinere skole og praktisk arbeid i utdanningen innen båtbygging. 50% 40% 30% 20% 10% Kombinasjon skole og praktisk arbeid innen båtbytting 0% Ja Kanskje Vet ikke Nei 15 % av elevene (81 elever) svarer at de kan tenke seg å kombinere skole og praktisk arbeid innen båtbygging, og 119 av elevene svarte kanskje. Kommunevise forskjeller Elevene fra Leka og Bindal er mest positiv til å kombinere skole og praktisk arbeid innen båtbygging, mens elevene fra Nærøy og Vikna er minst positiv. Klassevise forskjeller 9.trinn er mest positiv, mens 8. trinn og vg1 er minst positiv til å kombinere skole og praktisk arbeid innen båtbygging. 19

21 Del 9 Motivasjonsfaktorer til å ta utdanning/jobb innen marin og maritim sektor Hva må bedriftene gjøre for at du skal motiveres til å ta utdanning / jobbe innenfor fiske, havbruk og båtbygging? Flervalgspørsmål Svarprosent 95 % Næringas motivasjonsfaktorer for at ungdom skal ta utdanning/jobbe innenfor fiske, havbruk og båtbygging. Ha gode nettsider Ha utplasseringsplasser Næringa må besøke skolen Bruk sosiale media Vær tilstede på utdanningsmesser Lage fine brosjyrer Sommerjobb for ungdom 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Når man ser elevenes svar samlet, rangeres det slik på de øverste plassene: 1. Sommerjobb for ungdom 2. Ha utplasseringsplasser 3. Næringa må besøke skolen Kommunevis forskjeller: Bindal har sosiale media (46 %) foran utplasseringsplasser (41 %). Klassevise forskjeller: Ved å dele opp i klassetrinn får man denne fordelingen: 8. trinn 9. trinn 10. trinn Vg1 Sommerjobb for ungdom (68 %) Sommerjobb for ungdom (79 %) Sommerjobb for ungdom (74 %) Sommerjobb for ungdom (64 %) Næringa må besøke skolen (51 %) Ha utplasseringsplasser (64 %) Ha utplasseringsplasser (63 %) Næringa må besøke skolen (59%) Ha utplasseringsplasser (44 %) Næringa må besøke skolen (50 %) Næringa må besøke skolen (49 %) Ha utplasseringsplasser (55 %) 20

22 Ungdommenes egne ord Ungdommene fikk også mulighet til å skrive med egne ord hva blå næring måtte gjøre for å motivere de unge til å ta utdanning / jobbe innen fiske, havbruk og båtbygging. Tilby ungdom å besøke, og være med. (åpen dag) Besøke skoler mm! Markedsføring på alle mulige måter God lønn God lønn ved sommerjobb Reklamere med god lønn, gode arbeidstider og gode arbeidsvilkår Fortelle mer om de ulike jobbene. Veldig viktig med sommerjobber så vi får se hvordan det er der og om vi vil jobbe videre der Gode planer. Prøveperiode Informere om hvilke jobber man kan få om man velger akva-kultur Kom mere inn på dette med Havbruk, fiske og båtbygging Komme med mer info om dette. Vi kan komme og se hvordan dere jobber innenfor fiske, havbruk og båtbygging. Få det mere spennende. Gjøre andre ting enn bare båtbygging og fiske. Informere mere om mulighetene innenfor yrket God veiledning Bruke ungdommer som har valgt jobb innen næringen som eksempler. Blir da ofte en mer naturlig jobb for en ung person, enn viss det er en gammel sjømann. Spennende jobb Gjør det lett for ungdom å få seg sommerjobb til å starte med. Er mannsdominert, får følelse av at man ikke passer inn (som jente). 21

Hva er Blå sektor? En kort introduksjon av Norges nest største eksportnæring. Rådgiversamling, Stjørdal 20.oktober 2015

Hva er Blå sektor? En kort introduksjon av Norges nest største eksportnæring. Rådgiversamling, Stjørdal 20.oktober 2015 Hva er Blå sektor? En kort introduksjon av Norges nest største eksportnæring Rådgiversamling, Stjørdal 20.oktober 2015 Halvor Mortensen Val vgs Stian H. Lein Bjørøya 20 000 40 1000 650.000,- MÅLTIDER 000

Detaljer

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap til naturbruksutdanning Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland 2011/12 av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap

Detaljer

Hva med omdømmet? Marin Samhandlingsarena Møre og Romsdal Ålesund 13/10/09. Astrid Haugslett, prosjektleder Sett Sjøbein

Hva med omdømmet? Marin Samhandlingsarena Møre og Romsdal Ålesund 13/10/09. Astrid Haugslett, prosjektleder Sett Sjøbein Hva med omdømmet? Marin Samhandlingsarena Møre og Romsdal Ålesund 13/10/09 Astrid Haugslett, prosjektleder Sett Sjøbein Agenda Informasjon om Sett Sjøbein Status næringen Status utdanningsinstitusjonene

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Dagskonferanse om landbruk og rekruttering Er landbruksskolene en rekrutteringsarena for landbruket. Utfordringer sett fra naturbruksskolen Innlegg

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder

Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder Videregående opplæring Fra elev til lærling Informasjon og råd til deg som skal søke læreplass i Aust-Agder 1. opplag Trykk: januar 2016 synkronmedia.no Velkommen som søker til læreplass i Aust-Agder Her

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA

UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA UTDRAG FRA FOREDRAGET: BLÅTT KOMPETANSESENTER FRØYA Fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert havbruksnæring! Bjørnar Johansen rektor ved Frøya videregående skole Frøya Frøya vgs 1 Havbruksnæringa endres

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG (også litt for gutter) Jørgen Sjaastad Jenter & realfag 2.juni 2010 For få norske jenter velger realfag Arbeidslivet Glede Jørgen Sjaastad Jenter & realfag

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Karriereveiledning hele skolens ansvar. Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9.

Karriereveiledning hele skolens ansvar. Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9. Karriereveiledning hele skolens ansvar Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9.oktober 2008 Få karriereveiledningen ut av rådgivers lukkede kontor og inn i hele organisasjonen!

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND

REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND REGIONAL KARTLEGGING AV INDUSTRIEN PÅ HELGELAND Sammendrag Kartlegging av industrien på Helgeland med fokus på industriens kjønnsbalanse. Målet med undersøkelsen er å kartlegge kjønnsbalansen for så å

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN

EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN Vilje-con-valg: EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN Ellen K. Henriksen, Fysisk institutt, UiO TIMSS-seminar, høsten 2010 TIMSS forteller oss om hva elevene kan. Men hva VIL de? Hvordan kan vi øke kvantitet

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring

DROP-IN METODEN. Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel og læring En metode for å veilede elever til en mer positiv elevrolle Fra bekymring til forandring gjennom samtale, veiledning

Detaljer

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd U-skole Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema

Mulighetenes Landbruk 2020. Nabotreff! Spørreskjema Nabotreff! Spørreskjema Spørreskjema består av del A og del B. Del A er utgangspunkt for diskusjon i grupper. Del B er et individuelt spørreskjema hvor vi ønsker å kartlegge hva DU har behov og interesser

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Ansvar for arbeidspakken HiST ved prosjektlederne og Avdeling for lærer og tolkeutdanning

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, 2009 Årets julekalender for 5.-7. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene gir et tall som svar, og dette

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring?

Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring? Hvordan kan Skolekonkurranse / yrkeskonkurranse bidra til økt fullføring? NSF s faggruppe i videregående opplæring Eli Sogn Iversen, prosjektleder 15. Mars 2016 Quality Hotel 33, Økern Jenny vant gull

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS)

TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) TIL BARN OG UNGDOM MED FORELDRE SOM HAR MULTIPPEL SKLEROSE (MS) OPPLAG 1, 2016 NETTSIDE for barn og unge, og et nettbasert selvhjelpsprogram for barn som pårørende når mamma eller pappa har MS. 2 INNLEDNING

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

«Motivasjon, mestring og muligheiter»

«Motivasjon, mestring og muligheiter» «Motivasjon, mestring og muligheiter» Korleis kan vi saman og kvar for oss auke lærelysta og heve kompetansen hjå våre elevar? Program 23.11.12 09.00 Åpning og velkommen v/ Svein Heggheim Status på NyGIV

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer