Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007"

Transkript

1 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7:

2 Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

3 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn Ungdomsskole, våren 7 Konfidensiell versjon Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

4 Innledning - Tittel : KARTLEGGING AV DIGITAL MOBBING BLANT ELEVER VED BEIARN UNGDOMSSKOLE, VÅREN 7 REDIGERT VERSJON Forfatter : Håkon Sivertsen Notat : 7: Prosjektnummer : 868 ISSN : Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Emneord : Beiarn kommune : Håkon Sivertsen : Håkon Sivertsen : Digital mobbing Dato : September 7 Antall sider : Pris : 5, Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 57 - Nordsia, 776 STEINKJER telefon telefaks Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

5 Innledning - Innhold - Innledning Bakgrunnsdata Bruk av SMS, MMS, chatting og internett.... SMS MMS Internett Chatting og MSN Mobbing Holdninger og vaner Tiltak Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

6 Innledning Innledning Redigert versjon. Rapporten inneholder ikke elevutsagn. Kartlegging av digital mobbing blant ungdomskoleelevene i Beiarn kommune ble foretatt på Trones ungdomsskole i mai/juni 7. Hensikten var å skaffe kommunen og skolene en oversikt over en form for mobbing det vanligvis er vanskelig å oppdage. At elevene gjennomfører undersøkelsen er med på å sette temaet på dagsorden og har i så måte en forebyggende effekt. Elevene besvarte undersøkelsen på internett og gjennomføringen av dette ble organisert av skolene. Undersøkelsen er anonym. Resultatene er vist i tabeller og grafer og skal være lett forståelig for både skolens ansatte og elever. Enkelte spørsmål har åpne svaralternativ hvor elevene har skrevet inn tekst selv. I denne rapporten er disse svarene tatt bort av Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette for å ivareta elevenes anonymitet. En tilsvarende rapport med elevenes utsagn er også levert og disponeres av kommunen. Resultatene er bearbeidet og presenteres i denne rapporten. Grafene er også tilgjengelige på powerpoint-fil som er sendt til kommunen. Rapporten er kommunens eiendom og distribusjon ut til skolene og andre utføres av kommunen. Svarprosentene for Trones Ungdomsskole er på 88%. 5 av elever har besvart undersøkelsen. Klasse Svar Antall elever svarprosent 8, % 9 85,7 % 78,57 % 5 88 % Steinkjer 5. September 7 Håkon Sivertsen Rådgiver Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

7 Bakgrunnsdata. Bakgrunnsdata Dette kapitlet beskriver bakgrunnsdata for kartleggingen. Det vil si hvor mange elever som har besvart spørreskjemaet, kjønnsfordeling og fordeling per klassetrinn. Videre er de tabeller over hvilke nettsider elevene har opprettet profiler eller brukere på, både med eget navn og med fiktivt navn; tullenavn. Det er også statistikk over hvor mange som har mobiltelefon, hvor mange som har MSN eller chattekonto, og hvor mange som har egen blogg eller hjemmeside på internett. Jente Gutt Totalt Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn klassetrinn 9. klassetrinn 6 5 Totalt Hvilket klassetrinn går du i? klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

8 Bakgrunnsdata Jente Gutt elever fordelt på kjønn og klassetrinn Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt klassetrinn 9. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

9 Bakgrunnsdata Hvilken skole går du på? * Jente Gutt Totalt Hvilken skole går du på? Trones Totalt Bar Chart Jente Gutt Har du mobiltelefon? Trones Har du MSN-konto eller annen chatte-konto? Har du egen blogg, profil, hjemmeside eller lignende på internett? % % % Ja, 97, 77, Nei,9, Vet ikke,9 Har du mobiltelefon? Har du MSN-konto eller annen chatte-konto? Har du egen blogg, profil, hjemmeside eller lignende på internett? Antall Antall Antall Ja 5 7 Nei 7 Vet ikke Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

10 Bakgrunnsdata Har hjemmeside/profil med mitt navn Har hjemmeside/profil med tullenavn Jente Gutt Totalt Sum Sum Sum Piczo 6 7 Nettby 8 Facebook Myspace MEside Penest.no deiligst.no blogg.no Blink egen hjemmeside annet 6 Jente Gutt Totalt Sum Sum Sum Piczo 6 Nettby 8 Facebook Myspace MEside Penest.no deiligst.no blogg.no 5 Blink 5 9 egen hjemmeside annet Har hjemmeside/profil med eget navn 5 Antall svar av 5 spurte elever Nettby Piczo Blink annet blogg.no Myspace MEside Penest. no deiligst. no Faceboo k egen hjemmesi de - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

11 Bakgrunnsdata Har hjemmeside/profil med tullenavn 5 Antall svar av 5 spurte elever Nettby Blink Piczo blogg.no Penest. no Myspace annet deiligst. no MEside Faceboo k egen hjemmesi de - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

12 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett. Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Spørsmålene forsøker å avdekke hvor mye elevene bruker tjenester som SMS, MMS, chatting og internett. Elevene har også oppgitt ca hvor mange kontakter de har på vennelisten sin på MSN Messenger. Vi har også spurt dem om hvilken datamaskin de benytter når de bruker blogger og hjemmesider. Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? % % ingen 7,% 7,% -,% 57,% 5-9,% 7,% -,9% 5,7% 5 -,9% fler enn,9%,9% Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? ingen fler enn - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

13 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? ingen fler enn Antall sendte og mottatte SMS per dag fordelt på klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Gjennomsnitt for alle trinn Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? Prosent per klasse % Prosent per klasse % Prosent per klasse % % ingen,% 5,% 7,% 7,% - 58,% 5,% 8,%,% 5-9 8,% 6,7% 6,%,% -,% 8,%,%,9% 5 -,%,% 9,%,9% -,%,%,%,% fler enn,%,% 9,%,9% Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? SubTotalt,%,%,%,% ingen 6,7% 6,7% 8,% 7,% - 66,7% 66,7% 6,% 57,% 5-9 6,7% 8,% 7,% 7,% -,% 8,% 9,% 5,7% 5 -,%,%,%,% -,%,%,%,% fler enn,%,% 9,%,9% Totalt,%,%,%,% - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

14 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? 6 5 Antall svar av spurte elever Gutt Jente fler enn 5 vet ikke Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? Jente Gutt Totalt % % % ingen,%,%,% -5,%,%,% 6-,%,%,% - 6,7%,%,5% -5,%,6%,5% 5-,% 6,%,5% -5 6,7%,5% 7,6% fler enn 5,% 5,%,9% vet ikke,% 5,% 8,8% Totalt,%,%,% - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

15 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Når jeg bruker bloggen/hjemmesiden min benytter jeg oftest: 6 5 Prosent per klassetrinn av spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 5,55% 5,%,%,%,% 6,67% 8,8%,% 8,8%,% 9,9%,%,%,%,% familiens PC min egen bærbare PC PC som står på skolen PC som står på Annet, spesifiser rommet mitt her Når jeg bruker bloggen/hjemmesiden min benytter jeg oftest: Annet Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 9, 9, 9, Annet, spesifiser her,9,9 97, Pcen til foreldrene mine tar jeg med til skolen.,9,9, Total 5,, Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

16 SMS. SMS Mange elever mottar mange SMS i løpet av en dag, og det har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for ungdommen. Innholdet er stort sett av positiv og informativ karakter, men det hender også at det foregår kommunikasjon av negativ og destruktiv karakter. Vi har forsøkt å kartlegge hvilke negative følelser som har dukket opp hos elevene dersom de har opplevd dette. Vi har fulgt opp dette spørsmålet med å spørre om hva meldingene har inneholdt. I perioder har man sett at SMS har blitt sendt ut som kjedebrev. Disse har ofte hatt svært skremmende innhold og det har gått inn på mange av elevene. Har du i løpet av de siste 6 måneder fått SMS der innholdet har gjort at du ble: lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukom fortabel latterliggjort /ydmyket - ganger 8-5 ganger Totalt 6 Innhold i negative SMS fordelt på klassetrinn Annet, spesifise r her Baksnak king av andre Stygge ord/ Ukvems ord Skremm ende historie Antall svar av 5 spurte elever Erting av din personlig het Erting om ditt utseende Seksuelt innhold Trusler om sladring Trusler om vold Trusler av annet slag Rasisme Trusler med seksuelt innhold. klassetrinn 9. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

17 SMS Har disse SMS-meldingene hatt noe av følgende innhold (sett kryss i rutene som er aktuelle):: Annet Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Jente Gutt Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei 5 8 Totalt Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

18 SMS Har du fått SMS i løpet av de siste 6 måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt Nei Ja, en sjelden gang Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

19 SMS Har du fått SMS i løpet av de siste 6 måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt,8,6,, 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

20 MMS. MMS Vi har spurt elevene om de har reagert negativt på MMS (multimediameldinger) de har mottatt, hvilket innhold dette eventuelt har hatt og om de har følt seg mobbet via MMS. Mange skoler opplever problemer med bruk av mobilkamera og har iverksatt tiltak i form av totalforbud eller liknende. Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: lei deg/såret bekymret redd sint støtt - ganger Totalt uvel/ukom fortabel latterliggjort /ydmyket Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: Antall svar av 5 spurte elever,8,6,,,8,6, Gutt Jente, lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukomfortabel latterliggjort/ydm yket - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

21 MMS Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble:,8 Antall svar av 5 spurte elever,6,,,8,6, Gutt Jente, beky mret redd lei uvel/ sint latter støtt deg/ uko liggj såret mfor tabel ort/y dmy ket 8. klassetrinn beky mret redd lei uvel/ sint latter støtt deg/ uko liggj såret mfor tabel ort/y dmy ket 9. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? beky mret redd lei uvel/ sint latter støtt deg/ uko liggj såret mfor tabel ort/y dmy ket. klassetrinn Har du fått MMS-meldinger med følgende innhold,5,5,5,5,5,5 Annet, spesifiser her Bilder eller video av deg som er tatt uten ditt samtykke Antall svar av 5 spurte elever Bilder eller video med seksuelt innhold Bilder eller video av andre tatt uten deres samtykke Bilder eller video av voldelige handliger. klassetrinn 9. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

22 MMS Har disse MMS-meldingene hatt noe av følgende innhold (sett kryss i rutene som er aktuelle):: Annet Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Har du opplevd at noen har sendt MMS med bilder eller video med deg, uten din tillatelse, som har gjort at du har følt deg ertet eller latterliggjort? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt 5, Count, 8 5 5, Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Totalt Har du fått MMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei 5 Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

23 MMS Har du fått MMS i løpet av de siste 6 måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt,8,6,, 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

24 Internett 5. Internett Elevene ble i undersøkelsen spurt om de har kommet i ubehagelige situasjoner på bakgrunn av noe de har gjort på internett og hvilken situasjon dette var. De er også spurt om de har vært med på å lage sider på internett for å henge ut eller erte noen og om de selv har opplevd at noen har lagt ut noe negativt om dem på internett. Har du kommet i lignende situasjoner på bakgrunn av noe du har gjort på internett (lagt ut bilder, video, skrevet noe eller lignende),5 Antall svar av 5 spurte elever,5,5,5,5 Gutt Jente,5 Blitt uvenner Andre ubehagelige situasjoner Fått problemer i familien Fått dårlig rykte blant jevnaldrende Blitt anmeldt til politiet Utsatt for trusler Utsatt for vold Utsatt for seksuelle overgrep Fått problemer på skolen Har du vært med på å lage sider på internett for å henge ut, latterliggjøre eller erte andre? 5 aldri - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

25 Internett Har du vært med på å lage sider på internett for å henge ut, latterliggjøre eller erte andre? Antall aldri 5 Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? aldri - ganger fler enn ganger vet ikke Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? Hvilket klassetrinn går du i? fler enn vet aldri - ganger -5 ganger 6- ganger ganger ikke 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 9 Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

26 Internett Bar Chart 8 Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? aldri - ganger fler enn ganger vet ikke klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? Jente Gutt Totalt - ganger -5 ganger 6- ganger fler enn ganger Totalt Jente Gutt Totalt Opplevde du dette som mobbing? Antall % Antall % Antall % Ja,%,%,% Nei,%,% 66,7% Vet ikke,%,%,% Totalt 66,7%,%,% Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

27 Internett Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du i løpet av de siste 6 månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt Har du i løpet av de siste 6 måneder opplevd at du har blitt mobbet via internett? Antall svar av 7 spurte elever Jente Gutt,5,5 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

28 Internett Bar Chart 8 Har du i løpet av de siste 6 månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Nei Ja, en sjelden gang Ja, flere ganger per uke klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet inn i gjesteboka di? * Hvilket klassetrinn går du i? Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet inn i gjesteboka di? Ja Nei Vet ikke Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Totalt Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

29 Internett Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet i gjesteboka di? 8 6 Antall svar av 7 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 8 7 Ja Nei Vet ikke Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet i gjesteboka di? 8 6 Prosent per klassetrinn av 7 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 8,% 6,6%,% 5,% 8,8% 8,8%,% 6,67%,% Ja Nei Vet ikke Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

30 Internett Har du selv gitt deg ut for å være en annen enn når du har skrevet i andres gjestebøker? Antall svar av 5 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Ja Nei Vet ikke Har du selv gitt deg ut for å være en annen enn når du har skrevet i andres gjestebøker? 8 Prosent per klassetrinn av 5 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 6 9,67% 8,8%,% 5,% 8,8% 6,67% 8,%,%,% Ja Nei Vet ikke - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

31 Chatting og MSN 6. Chatting og MSN Chatting og MSN opptar mye tid blant ungdom. Det er en viss forskjell på tjenestene chatting og MSN Messenger, noe verken foreldre eller elever nødvendigvis er klare over, men formålet er det samme; å prate med andre i sanntid via tekstmeldinger på datamaskinen. Chatting kan foregå på internettsider som tilbyr slike tjenester. Hensikten er å komme i kontakt med andre mennesker for å chatte om ulike tema. Her er det store muligheter for å opptre anonymt. MSN Messenger baseres på et Windows-program hvor man i mindre grad har mulighet for anonymitet. Man legger til venner ved hjelp av deres e-postadresser og kan prate med dem uten at andre har mulighet til å se hva de skriver til hverandre. Elevene har fått spørsmål om hvor ofte de benytter chatting og hvor mange de har på vennelisten. Det sier litt om hvor mye av kommunikasjonen ungdommene imellom foregår på denne måten. De har også fått spørsmål om de har opplevd ubehagelige situasjoner i forbindelse med chatting og om de har opplevd å ha blitt mobbet gjennom chatting. Hvor ofte benytter du chatting ( MSN Messenger, mirc, ICQ o.l.) Prosent per kjønn av spurte elever Jente Gutt ,7% 6,% 6,67%,% 6,67%,% 6,67% 5,6%,% 5,6% Hver dag eller nesten hver dag - dager i uken - ganger i måneden Sjeldnere Aldri - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

32 Chatting og MSN Har du i løpet av de siste seks månedene latet som du: Antall svar av spurte elever,8,6,,,8,6, Gutt Jente, har en annen alder har et annet kjønn har et annet navn vil gjøre noe du ikke har lov til har gjort noe som du ikke har gjort i virkeligheten Har du opplevd noe av følgende i forbindelse med chatting: 5 Antall svar av spurte elever 5 5 Gutt Jente Stygge ord/ Ukvemso rd Sexrelaterte samtaler Annet, spesifiser her Erting om ditt utseende Baksnakki ng av andre Erting av din personlig het Trusler om sladring Trusler om vold Trusler med seksuelt innhold Å bli utestengt fra samtaler Rasisme Trusler av annet slag - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

33 Chatting og MSN Har du opplevd noe av følgende i forbindelse med chatting: Annet Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste 6 månedene? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

34 Mobbing 7. Mobbing Dette kapitlet er en oppsummering av spørsmålene elevene har fått om mobbing. De er blitt spurt om de har blitt mobbet på SMS, MMS, chatting og internett i løpet av de siste 6 måneder. Svaralternativene de har valgt mellom er: Nei Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, Flere ganger i uken. De har blitt presentert for definisjonen av mobbing flere ganger i undersøkelsen. Den er som følger: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring eller lignende. Det er typisk for situasjonen at den som er mobbet ikke kan forsvare seg. Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang Totalt Har du fått MMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet?. Totalt Har du i løpet av de siste 6 månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Ja, en sjelden gang Ja, flere ganger per uke Totalt Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste 6 månedene? Ja, flere ganger per uke Totalt SMS MMS chatting blogg eller internett hjemmeside eller profil andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett Ja, en sjelden gang Ja, flere ganger per uke Totalt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

35 Mobbing Har blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste 6 måneder en eller flere ganger på: Antall svar av 5 spurte elever,5,5,5 Gutt Jente,5 SMS hjemmeside eller profil chatting andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett blogg eller internett MMS Har blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste 6 måneder en eller flere ganger på:,5,5,5,5,5,5 SMS hjemmeside eller profil Antall svar av 5 spurte elever chatting andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett blogg eller internett MMS. klassetrinn 9. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

36 Mobbing Når har mobbingen hovedsaklig foregått? Antall svar av 5 spurte elever Har ikke blitt mobbet I skoletida Om natten Vet ikke Har fortalt om mobbingen til: Antall svar av 5 spurte elever,8,6,,,8,6,,. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Venner eller annen ungdom Foreldre Andre voksne Lærere Politi Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

37 Holdninger og vaner 8. Holdninger og vaner Spørsmålene forsøker å avdekke hvilke holdninger elevene har til bruk av mobiltelefon og internett. Vi har spurt elevene om hvor godt noen påstander stemmer for dem. Dette er påstander om hvordan mobiltelefon blir brukt av dem selv og blant venner. Vi har også stilt påstander om internettbruk, og hvordan de vurderer sin egen oppførsel på internett. Svaralternativene på disse spørsmålene var en skala fra til 5 hvor = Påstanden stemmer svært godt, og 5= Påstanden stemmer svært dårlig. Vi har plukket ut og slått sammen svarene fra de som har svart at påstanden stemmer svært godt og godt samt de som har svart Dårlig og svært dårlig. Elevene har også besvart spørsmål om i hvilken grad deres foreldre har oversikt over hvordan de bruker mobiltelefon, chatting og internett, Svarene er gjengitt i tabeller og grafer som viser gjennomsnittsverdien fordelt på kjønn. En gjennomsnittsverdi nær viser at elevene mener foreldrene har Veldig god oversikt, mens verdier nærmere tilsier at foreldrene har Veldig dårlig oversikt. Spørsmålet er etterfulgt av et spørsmål om de ønsker at foreldrene skal følge bedre med på hvordan de bruker dette. Påstander om mobiltelefon : påstandene stemmer godt,8 Antall svar av 5 spurte elever,6,,,8,6, Gutt Jente, Jeg har mobbet andre via mobiltelefon Jeg sender ofte mobbemeldinger Jeg gruer meg til å lese SMSer fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

38 Holdninger og vaner Påstander om mobiltelefon : påstandene stemmer godt,8,,8,,8,,8,,8,,8, Jeg har mobbet andre via mobiltelefon Jeg sender ofte mobbemeldinger Jeg gruer meg til å lese SMS-er fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Antall svar av 5 spurte elever Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg. klassetr inn 9. klassetr inn 8. klassetr inn. klassetr inn 9. klassetr inn 8. klassetr inn Hvilket klassetrinn går... Hvilket klassetrinn går... Gutt Jente Påstanden stemmer godt Jeg skriver ting i gjestebøker jeg ikke tør å si ansikt til ansikt 6 Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min Antall svar av 5 spurte elever Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det Jeg synes det er ok å utgi meg som en annen når jeg skriver i andres gjestebøker Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min 6 Jeg spør ikke om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Gutt Jente Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

39 Holdninger og vaner Påstanden stemmer dårlig 5 Antall svar av 5 spurte elever Jeg skriver ting i gjestebøker jeg ikke tør å si ansikt til ansikt 7 7 Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min 7 Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det 5 Jeg synes det er ok å utgi meg som en annen når jeg skriver i andres gjestebøker 6 Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min 8 6 Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min 6 7 Jeg spør ikke om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Gutt Jente Har du i løpet av de siste seks månedene latet som du: Antall svar av spurte elever.,8,6,,,8,6, Gutt Jente, har en annen alder har et annet kjønn har et annet navn vil gjøre noe du ikke har lov til har gjort noe som du ikke har gjort i virkeligheten Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

40 Holdninger og vaner Hvor god oversikt har dine foreldre over hvordan du bruker: Gjennomsnitt av følgende svaralternativ: = veldig god, = Nokså god, nokså dårlig, = veldig dårlig Jente Gutt,,5 Mean,,5,,5,6,9,8,7,667,667, Mobiltelefon Chatting Internett Mobiltelefon Chatting Internett Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av mobiltelefon 5 Antall svar av 5 spurte elever Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

41 Holdninger og vaner Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av chatting Antall svar av 5 spurte elever 8 6 Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av internett Antall svar av 5 spurte elever 8 6 Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

42 Holdninger og vaner Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av: Mobiltelefon Chatting Internett Antall Antall Antall Ja Nei Vet ikke Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av: Row % Mobiltelefon Chatting Internett Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Totalt Jente 6,% 87,5% 6,% 6,% 87,5% 6,% 6,7% 86,7% 6,7%,% Gutt,5% 78,9%,5%,5% 7,7% 5,8% 5,8% 68,% 5,8%,% Totalt 8,6% 8,9% 8,6% 8,6% 8,%,%,8% 76,5%,8%,% - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

43 Tiltak 9. Tiltak Elevene ble spurt om hva de kan gjøre for å redusere det eventuelle omfanget av digital mobbing på sin skole. De ble også spurt om hva foreldre, lærere og andre voksne kan gjøre. Har du forslag til hva du kan gjøre slik at det blir færre tilfeller av mobbing via mobiltelefon og internett på din skole? Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Har du forslag til hva foreldre, skolen og andre voksne kan gjøre slik at det blir færre tilfeller av mobbing via mobiltelefon og internett på din skole? Svarene finnes i det konfidensielle notatet. - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal, SKJÅK LOM VÅGÅ SEL DOVRE LESJA Omslagfoto: Kristian Nilsen Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal - En kartlegging av aktivitetsnivået

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år OPY I NUMERS FROM SUMMRY ONTT SHEET OUNTRY OE SMPLE POINT NUMER RESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER RESS: POSTL OE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 11-16 år HVORN FYLLE UT ENNE ELEN V UNERSØKELSEN

Detaljer

Mobbing i videregående opplæring

Mobbing i videregående opplæring Christian Wendelborg og Melina Røe Mobbing i videregående opplæring Forekomst og forståelse av mobbing blant elever og lærlinger i Vestfold Rapport 2014 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Nettvett for foreldre/foresatte

Nettvett for foreldre/foresatte Nettvett for foreldre/foresatte Sikrere bruk av internett og sosiale medier Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1 1.1. Nettvettråd for ungdommer 2 2. Nettvett for voksne 3 2.1. Vær snill på nett 3 2.1.

Detaljer