Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 2007"

Transkript

1 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Trones Ungdomsskole Våren 7 Redigert versjon Notat 7:

2 Innledning - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

3 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Beiarn Ungdomsskole, våren 7 Konfidensiell versjon Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

4 Innledning - Tittel : KARTLEGGING AV DIGITAL MOBBING BLANT ELEVER VED BEIARN UNGDOMSSKOLE, VÅREN 7 REDIGERT VERSJON Forfatter : Håkon Sivertsen Notat : 7: Prosjektnummer : 868 ISSN : Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Emneord : Beiarn kommune : Håkon Sivertsen : Håkon Sivertsen : Digital mobbing Dato : September 7 Antall sider : Pris : 5, Utgiver : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 57 - Nordsia, 776 STEINKJER telefon telefaks Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

5 Innledning - Innhold - Innledning Bakgrunnsdata Bruk av SMS, MMS, chatting og internett.... SMS MMS Internett Chatting og MSN Mobbing Holdninger og vaner Tiltak Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

6 Innledning Innledning Redigert versjon. Rapporten inneholder ikke elevutsagn. Kartlegging av digital mobbing blant ungdomskoleelevene i Beiarn kommune ble foretatt på Trones ungdomsskole i mai/juni 7. Hensikten var å skaffe kommunen og skolene en oversikt over en form for mobbing det vanligvis er vanskelig å oppdage. At elevene gjennomfører undersøkelsen er med på å sette temaet på dagsorden og har i så måte en forebyggende effekt. Elevene besvarte undersøkelsen på internett og gjennomføringen av dette ble organisert av skolene. Undersøkelsen er anonym. Resultatene er vist i tabeller og grafer og skal være lett forståelig for både skolens ansatte og elever. Enkelte spørsmål har åpne svaralternativ hvor elevene har skrevet inn tekst selv. I denne rapporten er disse svarene tatt bort av Trøndelag Forskning og Utvikling. Dette for å ivareta elevenes anonymitet. En tilsvarende rapport med elevenes utsagn er også levert og disponeres av kommunen. Resultatene er bearbeidet og presenteres i denne rapporten. Grafene er også tilgjengelige på powerpoint-fil som er sendt til kommunen. Rapporten er kommunens eiendom og distribusjon ut til skolene og andre utføres av kommunen. Svarprosentene for Trones Ungdomsskole er på 88%. 5 av elever har besvart undersøkelsen. Klasse Svar Antall elever svarprosent 8, % 9 85,7 % 78,57 % 5 88 % Steinkjer 5. September 7 Håkon Sivertsen Rådgiver Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

7 Bakgrunnsdata. Bakgrunnsdata Dette kapitlet beskriver bakgrunnsdata for kartleggingen. Det vil si hvor mange elever som har besvart spørreskjemaet, kjønnsfordeling og fordeling per klassetrinn. Videre er de tabeller over hvilke nettsider elevene har opprettet profiler eller brukere på, både med eget navn og med fiktivt navn; tullenavn. Det er også statistikk over hvor mange som har mobiltelefon, hvor mange som har MSN eller chattekonto, og hvor mange som har egen blogg eller hjemmeside på internett. Jente Gutt Totalt Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn klassetrinn 9. klassetrinn 6 5 Totalt Hvilket klassetrinn går du i? klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

8 Bakgrunnsdata Jente Gutt elever fordelt på kjønn og klassetrinn Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt klassetrinn 9. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i?. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

9 Bakgrunnsdata Hvilken skole går du på? * Jente Gutt Totalt Hvilken skole går du på? Trones Totalt Bar Chart Jente Gutt Har du mobiltelefon? Trones Har du MSN-konto eller annen chatte-konto? Har du egen blogg, profil, hjemmeside eller lignende på internett? % % % Ja, 97, 77, Nei,9, Vet ikke,9 Har du mobiltelefon? Har du MSN-konto eller annen chatte-konto? Har du egen blogg, profil, hjemmeside eller lignende på internett? Antall Antall Antall Ja 5 7 Nei 7 Vet ikke Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

10 Bakgrunnsdata Har hjemmeside/profil med mitt navn Har hjemmeside/profil med tullenavn Jente Gutt Totalt Sum Sum Sum Piczo 6 7 Nettby 8 Facebook Myspace MEside Penest.no deiligst.no blogg.no Blink egen hjemmeside annet 6 Jente Gutt Totalt Sum Sum Sum Piczo 6 Nettby 8 Facebook Myspace MEside Penest.no deiligst.no blogg.no 5 Blink 5 9 egen hjemmeside annet Har hjemmeside/profil med eget navn 5 Antall svar av 5 spurte elever Nettby Piczo Blink annet blogg.no Myspace MEside Penest. no deiligst. no Faceboo k egen hjemmesi de - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

11 Bakgrunnsdata Har hjemmeside/profil med tullenavn 5 Antall svar av 5 spurte elever Nettby Blink Piczo blogg.no Penest. no Myspace annet deiligst. no MEside Faceboo k egen hjemmesi de - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

12 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett. Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Spørsmålene forsøker å avdekke hvor mye elevene bruker tjenester som SMS, MMS, chatting og internett. Elevene har også oppgitt ca hvor mange kontakter de har på vennelisten sin på MSN Messenger. Vi har også spurt dem om hvilken datamaskin de benytter når de bruker blogger og hjemmesider. Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? % % ingen 7,% 7,% -,% 57,% 5-9,% 7,% -,9% 5,7% 5 -,9% fler enn,9%,9% Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? ingen fler enn - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

13 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? ingen fler enn Antall sendte og mottatte SMS per dag fordelt på klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Gjennomsnitt for alle trinn Omtrent hvor mange SMS sendte du i går? Prosent per klasse % Prosent per klasse % Prosent per klasse % % ingen,% 5,% 7,% 7,% - 58,% 5,% 8,%,% 5-9 8,% 6,7% 6,%,% -,% 8,%,%,9% 5 -,%,% 9,%,9% -,%,%,%,% fler enn,%,% 9,%,9% Omtrent hvor mange SMS fikk du i går? SubTotalt,%,%,%,% ingen 6,7% 6,7% 8,% 7,% - 66,7% 66,7% 6,% 57,% 5-9 6,7% 8,% 7,% 7,% -,% 8,% 9,% 5,7% 5 -,%,%,%,% -,%,%,%,% fler enn,%,% 9,%,9% Totalt,%,%,%,% - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

14 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? 6 5 Antall svar av spurte elever Gutt Jente fler enn 5 vet ikke Omtrent hvor mange kontakter har du på vennelisten i MSN? Jente Gutt Totalt % % % ingen,%,%,% -5,%,%,% 6-,%,%,% - 6,7%,%,5% -5,%,6%,5% 5-,% 6,%,5% -5 6,7%,5% 7,6% fler enn 5,% 5,%,9% vet ikke,% 5,% 8,8% Totalt,%,%,% - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

15 Bruk av SMS, MMS, chatting og internett Når jeg bruker bloggen/hjemmesiden min benytter jeg oftest: 6 5 Prosent per klassetrinn av spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 5,55% 5,%,%,%,% 6,67% 8,8%,% 8,8%,% 9,9%,%,%,%,% familiens PC min egen bærbare PC PC som står på skolen PC som står på Annet, spesifiser rommet mitt her Når jeg bruker bloggen/hjemmesiden min benytter jeg oftest: Annet Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 9, 9, 9, Annet, spesifiser her,9,9 97, Pcen til foreldrene mine tar jeg med til skolen.,9,9, Total 5,, Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

16 SMS. SMS Mange elever mottar mange SMS i løpet av en dag, og det har blitt en svært viktig kommunikasjonskanal for ungdommen. Innholdet er stort sett av positiv og informativ karakter, men det hender også at det foregår kommunikasjon av negativ og destruktiv karakter. Vi har forsøkt å kartlegge hvilke negative følelser som har dukket opp hos elevene dersom de har opplevd dette. Vi har fulgt opp dette spørsmålet med å spørre om hva meldingene har inneholdt. I perioder har man sett at SMS har blitt sendt ut som kjedebrev. Disse har ofte hatt svært skremmende innhold og det har gått inn på mange av elevene. Har du i løpet av de siste 6 måneder fått SMS der innholdet har gjort at du ble: lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukom fortabel latterliggjort /ydmyket - ganger 8-5 ganger Totalt 6 Innhold i negative SMS fordelt på klassetrinn Annet, spesifise r her Baksnak king av andre Stygge ord/ Ukvems ord Skremm ende historie Antall svar av 5 spurte elever Erting av din personlig het Erting om ditt utseende Seksuelt innhold Trusler om sladring Trusler om vold Trusler av annet slag Rasisme Trusler med seksuelt innhold. klassetrinn 9. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

17 SMS Har disse SMS-meldingene hatt noe av følgende innhold (sett kryss i rutene som er aktuelle):: Annet Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Jente Gutt Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei 5 8 Totalt Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Totalt Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

18 SMS Har du fått SMS i løpet av de siste 6 måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt Nei Ja, en sjelden gang Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

19 SMS Har du fått SMS i løpet av de siste 6 måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt,8,6,, 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

20 MMS. MMS Vi har spurt elevene om de har reagert negativt på MMS (multimediameldinger) de har mottatt, hvilket innhold dette eventuelt har hatt og om de har følt seg mobbet via MMS. Mange skoler opplever problemer med bruk av mobilkamera og har iverksatt tiltak i form av totalforbud eller liknende. Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: lei deg/såret bekymret redd sint støtt - ganger Totalt uvel/ukom fortabel latterliggjort /ydmyket Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble: Antall svar av 5 spurte elever,8,6,,,8,6, Gutt Jente, lei deg/såret bekymret redd sint støtt uvel/ukomfortabel latterliggjort/ydm yket - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

21 MMS Har du i løpet av de siste 6 månedene fått MMS der innholdet har gjort at du ble:,8 Antall svar av 5 spurte elever,6,,,8,6, Gutt Jente, beky mret redd lei uvel/ sint latter støtt deg/ uko liggj såret mfor tabel ort/y dmy ket 8. klassetrinn beky mret redd lei uvel/ sint latter støtt deg/ uko liggj såret mfor tabel ort/y dmy ket 9. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? beky mret redd lei uvel/ sint latter støtt deg/ uko liggj såret mfor tabel ort/y dmy ket. klassetrinn Har du fått MMS-meldinger med følgende innhold,5,5,5,5,5,5 Annet, spesifiser her Bilder eller video av deg som er tatt uten ditt samtykke Antall svar av 5 spurte elever Bilder eller video med seksuelt innhold Bilder eller video av andre tatt uten deres samtykke Bilder eller video av voldelige handliger. klassetrinn 9. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

22 MMS Har disse MMS-meldingene hatt noe av følgende innhold (sett kryss i rutene som er aktuelle):: Annet Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Har du opplevd at noen har sendt MMS med bilder eller video med deg, uten din tillatelse, som har gjort at du har følt deg ertet eller latterliggjort? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt 5, Count, 8 5 5, Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Totalt Har du fått MMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall Antall Antall Antall Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Nei 5 Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

23 MMS Har du fått MMS i løpet av de siste 6 måneder som har gjort at du har følt deg mobbet? Antall svar av 5 spurte elever Jente Gutt,8,6,, 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

24 Internett 5. Internett Elevene ble i undersøkelsen spurt om de har kommet i ubehagelige situasjoner på bakgrunn av noe de har gjort på internett og hvilken situasjon dette var. De er også spurt om de har vært med på å lage sider på internett for å henge ut eller erte noen og om de selv har opplevd at noen har lagt ut noe negativt om dem på internett. Har du kommet i lignende situasjoner på bakgrunn av noe du har gjort på internett (lagt ut bilder, video, skrevet noe eller lignende),5 Antall svar av 5 spurte elever,5,5,5,5 Gutt Jente,5 Blitt uvenner Andre ubehagelige situasjoner Fått problemer i familien Fått dårlig rykte blant jevnaldrende Blitt anmeldt til politiet Utsatt for trusler Utsatt for vold Utsatt for seksuelle overgrep Fått problemer på skolen Har du vært med på å lage sider på internett for å henge ut, latterliggjøre eller erte andre? 5 aldri - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

25 Internett Har du vært med på å lage sider på internett for å henge ut, latterliggjøre eller erte andre? Antall aldri 5 Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? aldri - ganger fler enn ganger vet ikke Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? Hvilket klassetrinn går du i? fler enn vet aldri - ganger -5 ganger 6- ganger ganger ikke 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 9 Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

26 Internett Bar Chart 8 Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? aldri - ganger fler enn ganger vet ikke klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Har du i løpet av de siste 6 måneder selv opplevd at noen har lagt ut negativt innhold om deg på internett? Jente Gutt Totalt - ganger -5 ganger 6- ganger fler enn ganger Totalt Jente Gutt Totalt Opplevde du dette som mobbing? Antall % Antall % Antall % Ja,%,%,% Nei,%,% 66,7% Vet ikke,%,%,% Totalt 66,7%,%,% Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

27 Internett Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du i løpet av de siste 6 månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt Har du i løpet av de siste 6 måneder opplevd at du har blitt mobbet via internett? Antall svar av 7 spurte elever Jente Gutt,5,5 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

28 Internett Bar Chart 8 Har du i løpet av de siste 6 månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Nei Ja, en sjelden gang Ja, flere ganger per uke klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet inn i gjesteboka di? * Hvilket klassetrinn går du i? Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet inn i gjesteboka di? Ja Nei Vet ikke Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Totalt Totalt Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

29 Internett Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet i gjesteboka di? 8 6 Antall svar av 7 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 8 7 Ja Nei Vet ikke Har du opplevd at noen har gitt seg ut for å være en annen enn seg selv når de har skrevet i gjesteboka di? 8 6 Prosent per klassetrinn av 7 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 8,% 6,6%,% 5,% 8,8% 8,8%,% 6,67%,% Ja Nei Vet ikke Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

30 Internett Har du selv gitt deg ut for å være en annen enn når du har skrevet i andres gjestebøker? Antall svar av 5 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Ja Nei Vet ikke Har du selv gitt deg ut for å være en annen enn når du har skrevet i andres gjestebøker? 8 Prosent per klassetrinn av 5 spurte elever Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn 6 9,67% 8,8%,% 5,% 8,8% 6,67% 8,%,%,% Ja Nei Vet ikke - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

31 Chatting og MSN 6. Chatting og MSN Chatting og MSN opptar mye tid blant ungdom. Det er en viss forskjell på tjenestene chatting og MSN Messenger, noe verken foreldre eller elever nødvendigvis er klare over, men formålet er det samme; å prate med andre i sanntid via tekstmeldinger på datamaskinen. Chatting kan foregå på internettsider som tilbyr slike tjenester. Hensikten er å komme i kontakt med andre mennesker for å chatte om ulike tema. Her er det store muligheter for å opptre anonymt. MSN Messenger baseres på et Windows-program hvor man i mindre grad har mulighet for anonymitet. Man legger til venner ved hjelp av deres e-postadresser og kan prate med dem uten at andre har mulighet til å se hva de skriver til hverandre. Elevene har fått spørsmål om hvor ofte de benytter chatting og hvor mange de har på vennelisten. Det sier litt om hvor mye av kommunikasjonen ungdommene imellom foregår på denne måten. De har også fått spørsmål om de har opplevd ubehagelige situasjoner i forbindelse med chatting og om de har opplevd å ha blitt mobbet gjennom chatting. Hvor ofte benytter du chatting ( MSN Messenger, mirc, ICQ o.l.) Prosent per kjønn av spurte elever Jente Gutt ,7% 6,% 6,67%,% 6,67%,% 6,67% 5,6%,% 5,6% Hver dag eller nesten hver dag - dager i uken - ganger i måneden Sjeldnere Aldri - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

32 Chatting og MSN Har du i løpet av de siste seks månedene latet som du: Antall svar av spurte elever,8,6,,,8,6, Gutt Jente, har en annen alder har et annet kjønn har et annet navn vil gjøre noe du ikke har lov til har gjort noe som du ikke har gjort i virkeligheten Har du opplevd noe av følgende i forbindelse med chatting: 5 Antall svar av spurte elever 5 5 Gutt Jente Stygge ord/ Ukvemso rd Sexrelaterte samtaler Annet, spesifiser her Erting om ditt utseende Baksnakki ng av andre Erting av din personlig het Trusler om sladring Trusler om vold Trusler med seksuelt innhold Å bli utestengt fra samtaler Rasisme Trusler av annet slag - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

33 Chatting og MSN Har du opplevd noe av følgende i forbindelse med chatting: Annet Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Hvilket klassetrinn går du i? 8. klassetrinn 9. klassetrinn. klassetrinn Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste 6 månedene? Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, flere ganger per uke Totalt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

34 Mobbing 7. Mobbing Dette kapitlet er en oppsummering av spørsmålene elevene har fått om mobbing. De er blitt spurt om de har blitt mobbet på SMS, MMS, chatting og internett i løpet av de siste 6 måneder. Svaralternativene de har valgt mellom er: Nei Ja, en sjelden gang Ja, to eller tre ganger i måneden Ja, omtrent en gang i uken Ja, Flere ganger i uken. De har blitt presentert for definisjonen av mobbing flere ganger i undersøkelsen. Den er som følger: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring eller lignende. Det er typisk for situasjonen at den som er mobbet ikke kan forsvare seg. Har du fått SMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet? Ja, en sjelden gang Totalt Har du fått MMS i løpet av de siste 6 månedene som har gjort at du har følt deg mobbet?. Totalt Har du i løpet av de siste 6 månedene opplevd at du har blitt mobbet via internett? Ja, en sjelden gang Ja, flere ganger per uke Totalt Har du opplevd å bli mobbet gjennom chatting de siste 6 månedene? Ja, flere ganger per uke Totalt SMS MMS chatting blogg eller internett hjemmeside eller profil andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett Ja, en sjelden gang Ja, flere ganger per uke Totalt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

35 Mobbing Har blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste 6 måneder en eller flere ganger på: Antall svar av 5 spurte elever,5,5,5 Gutt Jente,5 SMS hjemmeside eller profil chatting andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett blogg eller internett MMS Har blitt utsatt for mobbing i løpet av de siste 6 måneder en eller flere ganger på:,5,5,5,5,5,5 SMS hjemmeside eller profil Antall svar av 5 spurte elever chatting andre måter - som ikke innebærer mobil eller internett blogg eller internett MMS. klassetrinn 9. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

36 Mobbing Når har mobbingen hovedsaklig foregått? Antall svar av 5 spurte elever Har ikke blitt mobbet I skoletida Om natten Vet ikke Har fortalt om mobbingen til: Antall svar av 5 spurte elever,8,6,,,8,6,,. klassetrinn 8. klassetrinn Hvilket klassetrinn går du i? Venner eller annen ungdom Foreldre Andre voksne Lærere Politi Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

37 Holdninger og vaner 8. Holdninger og vaner Spørsmålene forsøker å avdekke hvilke holdninger elevene har til bruk av mobiltelefon og internett. Vi har spurt elevene om hvor godt noen påstander stemmer for dem. Dette er påstander om hvordan mobiltelefon blir brukt av dem selv og blant venner. Vi har også stilt påstander om internettbruk, og hvordan de vurderer sin egen oppførsel på internett. Svaralternativene på disse spørsmålene var en skala fra til 5 hvor = Påstanden stemmer svært godt, og 5= Påstanden stemmer svært dårlig. Vi har plukket ut og slått sammen svarene fra de som har svart at påstanden stemmer svært godt og godt samt de som har svart Dårlig og svært dårlig. Elevene har også besvart spørsmål om i hvilken grad deres foreldre har oversikt over hvordan de bruker mobiltelefon, chatting og internett, Svarene er gjengitt i tabeller og grafer som viser gjennomsnittsverdien fordelt på kjønn. En gjennomsnittsverdi nær viser at elevene mener foreldrene har Veldig god oversikt, mens verdier nærmere tilsier at foreldrene har Veldig dårlig oversikt. Spørsmålet er etterfulgt av et spørsmål om de ønsker at foreldrene skal følge bedre med på hvordan de bruker dette. Påstander om mobiltelefon : påstandene stemmer godt,8 Antall svar av 5 spurte elever,6,,,8,6, Gutt Jente, Jeg har mobbet andre via mobiltelefon Jeg sender ofte mobbemeldinger Jeg gruer meg til å lese SMSer fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

38 Holdninger og vaner Påstander om mobiltelefon : påstandene stemmer godt,8,,8,,8,,8,,8,,8, Jeg har mobbet andre via mobiltelefon Jeg sender ofte mobbemeldinger Jeg gruer meg til å lese SMS-er fordi jeg er redd det står noe ekkelt i dem Antall svar av 5 spurte elever Det hender ofte at noen på skolen blir mobbet via bilder eller video tatt med mobiltelefon Min vennekrets bruker ofte SMS for å baksnakke andre Jeg blir ofte utestengt ved at venner og kjente unnlater å sende meldinger til meg. klassetr inn 9. klassetr inn 8. klassetr inn. klassetr inn 9. klassetr inn 8. klassetr inn Hvilket klassetrinn går... Hvilket klassetrinn går... Gutt Jente Påstanden stemmer godt Jeg skriver ting i gjestebøker jeg ikke tør å si ansikt til ansikt 6 Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min Antall svar av 5 spurte elever Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det Jeg synes det er ok å utgi meg som en annen når jeg skriver i andres gjestebøker Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min 6 Jeg spør ikke om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Gutt Jente Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

39 Holdninger og vaner Påstanden stemmer dårlig 5 Antall svar av 5 spurte elever Jeg skriver ting i gjestebøker jeg ikke tør å si ansikt til ansikt 7 7 Foreldrene mine vet ikke hva jeg skriver i bloggen min 7 Jeg synes det er greit at andre legger ut bilder av meg uten at jeg vet om det 5 Jeg synes det er ok å utgi meg som en annen når jeg skriver i andres gjestebøker 6 Jeg liker å skrive om følelsene mine på bloggen min 8 6 Jeg er redd for at foreldrene mine skal finne ut hva jeg skriver i bloggen min 6 7 Jeg spør ikke om tillatelse før jeg legger ut bilder av venner eller kjente på internett Gutt Jente Har du i løpet av de siste seks månedene latet som du: Antall svar av spurte elever.,8,6,,,8,6, Gutt Jente, har en annen alder har et annet kjønn har et annet navn vil gjøre noe du ikke har lov til har gjort noe som du ikke har gjort i virkeligheten Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

40 Holdninger og vaner Hvor god oversikt har dine foreldre over hvordan du bruker: Gjennomsnitt av følgende svaralternativ: = veldig god, = Nokså god, nokså dårlig, = veldig dårlig Jente Gutt,,5 Mean,,5,,5,6,9,8,7,667,667, Mobiltelefon Chatting Internett Mobiltelefon Chatting Internett Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av mobiltelefon 5 Antall svar av 5 spurte elever Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

41 Holdninger og vaner Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av chatting Antall svar av 5 spurte elever 8 6 Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av internett Antall svar av 5 spurte elever 8 6 Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Jente Gutt - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

42 Holdninger og vaner Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av: Mobiltelefon Chatting Internett Antall Antall Antall Ja Nei Vet ikke Ønsker du at dine foreldre følger bedre med på din bruk av: Row % Mobiltelefon Chatting Internett Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Ja Nei Vet ikke Totalt Jente 6,% 87,5% 6,% 6,% 87,5% 6,% 6,7% 86,7% 6,7%,% Gutt,5% 78,9%,5%,5% 7,7% 5,8% 5,8% 68,% 5,8%,% Totalt 8,6% 8,9% 8,6% 8,6% 8,%,%,8% 76,5%,8%,% - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

43 Tiltak 9. Tiltak Elevene ble spurt om hva de kan gjøre for å redusere det eventuelle omfanget av digital mobbing på sin skole. De ble også spurt om hva foreldre, lærere og andre voksne kan gjøre. Har du forslag til hva du kan gjøre slik at det blir færre tilfeller av mobbing via mobiltelefon og internett på din skole? Svarene finnes i det konfidensielle notatet. Har du forslag til hva foreldre, skolen og andre voksne kan gjøre slik at det blir færre tilfeller av mobbing via mobiltelefon og internett på din skole? Svarene finnes i det konfidensielle notatet. - - Trones Ungdomsskole Beiarn kommune 7

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar.

Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Brattholmen skule, zero-undersøkingar 2009, 2011, 2013 og 2014, alle klassar. Gjennomføring Ant. Inviterte Ant. Besvarte Data oppdatert 14 173 161 11.05.2014 16:02:37 13 174 164 01.07.2013 16:18:40 11

Detaljer

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er:

Definisjon: Tre avgjørende kriterier for å kalle det mobbing er: Alle elever på Hana skole skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen. Definisjon: Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

BARN OG DIGITALE MEDIER

BARN OG DIGITALE MEDIER BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 Fakta om barn og unges bruk og opplevelse av digitale medier. BARN OG DIGITALE MEDIER 2010 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil

Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Ditt barns sosiale liv på nett og mobil Hva er din rolle som forelder? Innhold Hjelp barnet ditt å sette grenser 3 Forelder til en digitalt innfødt 4 Fakta: Unges medievaner 7 Facebook 8 Virtuelle verdener

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord)

Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade. Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Mobbing i 2014: Nye arenaer- samme skade Monica Martinussen Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU-Nord) Hvor er ungdommen? Mange steder- men oftest også online! Kanskje ikke så anderledes enn

Detaljer

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna?

Nettvett for barn - for voksne. Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Nettvett for barn - for voksne Hvordan kan foreldregruppen bidra til en ansvarlig nettkultur, og en positiv og inkluderende netthverdag for barna? Mål for kvelden Få informasjon om nettmobbing, sosiale

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Hanne Kristine Haugstad & Ann Cecilie Tengesdal

Hanne Kristine Haugstad & Ann Cecilie Tengesdal Her er resultatene fra vår undersøkelse om digital mobbing, utført mars 2011, i 5. 10. klasse. Vi har også lagt med tiltakene som barna deres kom med som forslag i spørreundersøkelsen. Ikke alle tiltakene

Detaljer

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010 Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse Barn 2009/2010 1. Hvor gammel er du? Under 8 år... 14 år... 8 år... 15 år... 9 år... 16 år... 10 år... 17 år... 11 år... 18 år... 12 år... Eldre enn 18 år... 13 år...

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet. Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg

Barn har rett til å være trygge på nettet. Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg Barn har rett til å være trygge på nettet Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg 06.12.2010 Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon FNs barnekonvensjon Redd Barnas arbeider å styrke

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME

TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME TILTAKSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Fjære ungdomsskole Våren 2010 1 En prinsipiell tilnærming: skolens ordensreglement (innledning) Skolen er elevenes, lærernes og andre ansattes daglige arbeidsplass.

Detaljer

Mobbing gjør du noe med det!

Mobbing gjør du noe med det! Elev i 8. klasse Lærer om minoritetetsspråklig

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG?

Første tilbakemelding til ungdom som deltar i. undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? NOVEMBER 2005 Første tilbakemelding til ungdom som deltar i undersøkelsen: TOPP-UNDERSØKELSEN: HVORDAN HAR 12-13 ÅRINGER DET I NORGE I DAG? Hvordan har ungdom det i dag? Hva er typiske måter å reagere

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008

Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008 Medietilsynets Trygg Bruk undersøkelse - Barn 2007/2008 Prosjekt 82313 Skjemanummer 1 Hvor gammel er du? Under 8 år 01 8 år 02 9 år 03 10 år 04 11 år 05 12 år 06 13 år 07 14 år 08 4 Har du eldre eller

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid U-skole Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 4 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Seksualisert mobbing på nett

Seksualisert mobbing på nett Seksualisert mobbing på nett Likestillingens døtre Rosa framtid Best på skolen Kvinneflertall i høyere utdanning Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet sitt enn unge menn Kvinners seksualitet er moderne

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Rapport 2015 Fylkesstatistikk Ungdata 2014-2015 Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer

Rapport 2015 Fylkesstatistikk Ungdata 2014-2015 Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer Rapport Fylkesstatistikk Ungdata - Nord-Trøndelag Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer Rapporten gir en sammenstilling av resultater fra Ungdata-undersøkelser gjennomført i kommuner og ved videregående

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Hvordan skal vi fikse det? Film Medietilsynet Trygg bruk Informasjons- og rådgivingstjeneste Nasjonal koordinator Prosjektorganisert EU, 29 land Safer Internet

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen

Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen Christian Wendelborg Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen Analyse av Elevundersøkelsen 2013 Rapport 2014 Mangfold og inkludering Christian Wendelborg Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen Analyse

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

[Fylke] Info1 Hvilket fylke bor du i?

[Fylke] Info1 Hvilket fylke bor du i? Const String: Prosjekt = "sna09114" [Fylke] Hvilket fylke bor du i? Finnmark [1] Troms [2] Nordland [3] Nord-Trøndelag [4] Sør-Trøndelag [5] Møre og Romsdal [6] Sogn og Fjordane [7] Hordaland [8] Rogaland

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Barn og unge - sosiale medier

Barn og unge - sosiale medier Barn og unge - sosiale medier Pb. Anne Katrin Storsveen, OPD SEKSJON/ENHET 12.03.2014 Side 2 Den gang da 12.03.2014 Side 3 12.03.2014 Side 4 SoMe hva er det? Nettsteder der innholdet er laget av dem som

Detaljer

Mobbeplan for Holviga skole

Mobbeplan for Holviga skole Mobbeplan for Holviga skole (rev. 2006) Bilde: ZERO program, UIS Denne planen er en del av et overordnet mål ved Holviga skole: At ALLE elever ved Holviga skole skal trives der, og ønske å gå på skole

Detaljer

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente Bruk av reseptfrie smertestillende medisin Om deg: 0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 1.0 Hvilket år er du født? (angis med fire tall) 2.0 Er du: Gutt Jente Smertestillende

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing

Forebygging av mobbing Tiltaksplan ved mobbing Oppfølgingsplan ved mobbing ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Plan for arbeidet med Forebygging av mobbing Tiltaksplan

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Vedlegg til rapport Mediehverdagen til barn og unge

Vedlegg til rapport Mediehverdagen til barn og unge Vedlegg til rapport Mediehverdagen til barn og unge En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt ned på Bakgrunnsvariabler og spørreskjema. Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅRSHJUL OG HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bardufoss ungdomsskole 2015/2016 MOBBING Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

FORE- BYGGENDE PSYKISK HELSE

FORE- BYGGENDE PSYKISK HELSE FORE- BYGGENDE PSYKISK HELSE VEILEDNING TIL LÆRER/INSTRUKTØR FOR GJENNOMFØRING AV UNDERVISNINGSOPPLEGGET Når det kriser En dobbelttime i skolen et bidra til god psykisk helse for ungdom INTRODUKSJON Når

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

MOBBING avdekking, stopping og forebygging

MOBBING avdekking, stopping og forebygging MOBBING avdekking, stopping og forebygging Janne Støen Universitetslektor, Universitetet i Stavanger 08.05.2015 Læringsmiljøsenteret.no I dag Hva er mobbing Nulltoleranse Avdekking Stopping Forebygging

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer