Ruskartlegging i Horten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruskartlegging i Horten"

Transkript

1 Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S S T E I N K J E R

2 SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen, samt elevene i VG 1 ved Horten videregående skole hadde i utgangspunktet mulighet til å delta i undersøkelsen. var det 1459 elever ved disse skolene som kunne svare på undersøkelsen. Av disse var det 1050 som svarte. Dette fordelte seg slik: Tabell 0.1: Svarprosent fra de ulike klassetrinnene Svarfordelin g Antall elever totalt Horten VGS Antall svar Antall elever totalt Antall svar Antall elever totalt Antall svar 8. klasse % % % Antall elever totalt Antall svar Svarprosent Svarprosent Svarprosent Svarprosent 9. klasse % % % 10. klasse % % % VG % % % % % På slike klasseromsundersøkelser er det normalt å forvente en svært høg svarprosent sammenlignet med andre spørreskjemaundersøkelser. Likevel ser vi at det i enkelte klassetrinn er forholdsvis lav svarprosent. var det 1459 som ble invitert til å delta, mens 1050 svarte. Dette utgjør en svarprosent på 72 %. Denne kunne godt ha vært høyere. I og med at det her er snakk om en populasjonsundersøkelse og at det totale antallet elever er såpass høyt, betyr dette at resultatet likevel gir et godt bilde av situasjonen på skolene. Resultater Resultatene er presentert fordelt på klassetrinn og kjønn, og skolene sett under ett. Vi har også sammenlignet skolene, men da som enheter og ikke fordelt på klassetrinn og kjønn. På sidene 5-14 er det tabeller fordelt på klassetrinn, på sidene fordelt på kjønn og klassetrinn, og på sidene fordelt på skoler. Tobakk er det 68 % som oppgir at de aldri har røyket, men andelen synker betraktelig fra 8.-klasse til 1.-klasse på videregående. med henholdsvis 89 % og 49 %. Det er 20 % som oppgir at de røyker (de som har oppgitt at de røyker daglig, samt de som røyker men ikke daglig). Skiller vi mellom skolene ser vi at det er flest røykere ved Horten videregående (35 %). Ved ne er det færre som røyker. Ved Borre er det 17 %, mens det ved Holtan og Orerønningen er henholdsvis 12 % og 11 % som røyker daglig, eller røyker men ikke daglig. I forhold til kjønn ser vi at det er en overvekt av jenter som oppgir at de røyker. I forhold til snusbruk er det litt i overkant av 9 % som oppgir at de snuser daglig. 65 % oppgir at de aldri har brukt snus. Det er en klar overvekt av gutter som snuser daglig, men det er en overvekt av jenter som oppgir at de har brukt Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 2

3 snus, men bare enkelte ganger. Den største andelen av snusbrukere finner vi ved Horten videregående og i 10.-klasse, hvor det er like i underkant av 15 % som oppgir at de snuser. Alkohol Av de spurte elevene er det 41 % som oppgir at de har kjent seg beruset. Blant 8.-klassingene er det 11 % som oppgir dette, mens det blant elevene på videregående er 69 %. Det store spranget synes å være mellom 9.- og 10.-klasse, hvor det er henholdsvis 19 % og 53 % som oppgir at de har vært beruset. Det er ingen vesentlig forskjeller mellom ne i forhold til beruselse. I forhold til kjønn er det jevnt over flere jenter som sier de har vært beruset. Forskjellen mellom kjønnene er størst på videregående hvor nærmere 80 % av jentene sier de har vært beruset, mens like i underkant av 60 % av guttene oppgir det samme. I forhold til alkoholtyper er det ved ne ca % som oppgir at de har drukket øl, cider, og rusbrus i løpet av de fire siste ukene før undersøkelsen ble gjennomført. På videregående er det omtrent 50 % som sier det samme. I forhold til vin er det omkring 15 % på ne og like i underkant av 30 % ved Horten videregående skole som oppgir at de har drukket dette i samme periode. Brennevin er det like i underkant av 10 % ved ne som har drukket, mens det er 35 % ved videregående. er det 19 % som oppgir at de har drukket hjemmebrent. Blant elevene på videregående er det 40 % som har drukket hjemmebrent, mens det på ne er 7-11 %. Det er 70 % av elevene som oppgir at de aldri har smakt hjemmebrent. Hjemmebrentdrikkingen er noenlunde likt fordelt på kjønnene, men det er lite flertall av jenter som oppgir at de har drukket hjemmebrent. Vi har laget et minimumsestimat for antall ganger ungdommene har vært full og for 8.-klassingene er dette 0,3, for 9.- klassingene 1,1, for 10.-klassingene 3,5, mens det for videregående er 9,3. Det er liten forskjell mellom kjønnene, men bortsett fra 8.-klasse oppgir jentene å ha vært full flere ganger enn guttene. Forskjellene er imidlertid små, og den største forskjellen finner vi på videregående hvor tallet for jentene er 10,1, mens det for guttene er 8,5. 57 % av elevene oppgir at de har fått eller kjøpt alkoholen av andre ungdommer, mens 15 % sier de har fått alkoholen de har drukket av mor, far eller søsken. På spørsmål om de har venner eller bekjente som drikker mer enn de burde er det 13 % som svarer at det er nokså mange, mens 42 % sier ja, men bare noen få. Narkotika Andelen av ungdommene som sier de har brukt ett eller flere narkotiske stoffer er i overkant av 11 %. Blant 8.- klassingene oppgir 3 % å ha brukt narkotika. Blant 9.-klassingene er det 5 %, blant 10.-klassingene er det 14 % og blant elvene i 1.-klasse på videregående er det 19 %. Blant elevene er det flest som oppgir at de har brukt hasj/marihuana (9 %). Flest finner vi i 1.-klasse ved Horten videregående hvor 19 % sier de har brukt hasj/marihuana og hvor 42 % av disse oppgir å ha brukt det flere enn 5 ganger. 4 % av elevene oppgir å ha prøvd amfetamin, 2 % opium, 2 % ecstasy og 4 % sier de har brukt beroligende midler. Det er 1 % av elevene som sier de har tatt narkotika med sprøyte. I alle klassetrinnene er det elever som oppgir dette (0,4 % i 8.- og 9.-klasse og 0,8 % i 10.-klasse), mens den største andelen finner vi ved Horten videregående hvor 2 % av elevene sier det har gjort dette. 4 % sier de har brukt løsemidler eller lignende til sniffing. Det er litt over 23 % som svarer at de har blitt tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer. Blant 8.-klassingene er det 6 %, mens det blant 10.-klassingene er 23 %. På videregående er det 43 % som sier det samme. Det er marihuana/hasj som synes å være mest tilgjengelig. er det 19 % som sier de har blitt tilbudt dette stoffet. Blant elevene på videregående er det 37 %, mens det for 8.-klassingene er 3 % (7 % i 9.-klasse og 22 % i 10.-klasse) For de andre stoffene er dette tallet om lag 7 %. 34 % sier de kan skaffe hasj på 2-3 dager. 9 % av elevene sier de mener hasj bør legaliseres i Norge. Også dette tallet blir høyere dess lenger opp i klassetrinnene vi kommer. 10 % sier de kunne tenkt Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 3

4 seg å prøve hasj dersom det ikke var noen fare for å bli arrestert. Blant 10.-klassingene er dette tallet 11 %, mens det for både 8.-trinnet og 9.-trinnet er henholdsvis 3 % og 5 %. På videregående er det 18 % som sier det samme. Tilfredshet og foreldreholdninger er det 70 % som oppgir at de er tilfreds med livet, og 8 % som svarer at de er utilfreds. Resten svarer både/og. Fra og med 9.-klasse og oppover er det jevnt over flere jenter som svarer både/og eller utilfreds på dette spørsmålet. Det er 3 % som oppgir at de var/må være år før de får lov til å drikke av foreldrene. Flertallet (59 %) sier imidlertid at de var/må være år. Det er 16 % som tror de må være år før de får lov til å drikke, mens 6 % sier de aldri får lov. 57 % av alle elevene svarte at de aldri hadde fått smakt alkohol hjemme. 13 % sier de har fått smake flere enn tre ganger (9 % i 8.-klasse, 7 % i 9.-klasse, 16 % i 10.-klasse og 20 % i 1.-klasse på videregående). 89 % av elevene sa at de aldri hadde fått med seg alkohol hjemmefra på fest. På ungdomstrinnet var det omtrent 2 % (1 % i 8.-klasse), mens det på videregående var 7 % som hadde fått med seg alkohol flere enn tre ganger. 52 % oppgir at foreldrene ville mislikt det meget sterkt om de drakk seg full (81 % i 8.-klasse og 33 % i 1.-klasse på videregående). 3 % sier de tror foreldrene ville synes det var helt i orden (ingen i 8.-klasse og 8 % i 1.-klasse på Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 4

5 Tabeller med svarene fra alle Tabell 1: Røyking fordelt på klassetrinn Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt 88,8 81,0 61,3 49,4 68,0 Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå 5,4 6,6 9,2 9,6 7,9 Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 2,2 2,5 3,8 6,2 3,9 Ja, jeg røyker men ikke daglig 3,1 7,0 15,7 18,8 12,0 Ja, jeg røyker daglig,4 2,9 10,0 16,0 8,2 Tabell 2: Snusbruk fordelt på klassetrinn Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus 91,5 74,8 58,2 46,0 65,4 Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 5,8 15,7 23,0 31,2 20,2 Ja, jeg bruker snus daglig,9 5,0 14,6 14,8 9,5 Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 1,8 4,5 4,2 8,0 4,9 Tabell 3: Beruselse fordelt på klassetrinn Beruselse Har IKKE kjent seg beruset 88,8 81,4 47,1 31,5 59,1 Har kjent seg beruset 11,2 18,6 52,9 68,5 40,9 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 5

6 Tabell 4: Cider de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket cider 83,0 67,9 60,7 49,4 63,6 Har drukket cider 17,0 32,1 39,3 50,6 36,4 N Tabell 5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket rusbrus 90,1 85,8 66,0 57,6 73,1 Har drukket rusbrus 9,9 14,2 34,0 42,4 26,9 N Tabell 6: Øl de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket øl 88,6 82,4 60,2 46,3 67,0 Har drukket øl 11,4 17,6 39,8 53,7 33,0 N Tabell 7: Vin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket vin 91,4 89,2 76,8 72,0 81,3 Har drukket vin 8,6 10,8 23,2 28,0 18,7 N Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 6

7 Tabell 8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket brennevin 97,7 94,6 81,0 65,5 83,0 Har drukket brennevin 2,3 5,4 19,0 34,5 17,0 N Tabell 9: Hjemmebrentdrikking fordelt på klassetrinn Noen gang drukket hjemmebrent Nei, aldri 93,3 89,7 62,8 46,3 70,4 Ja, men bare smakt en slurk eller to 4,0 7,0 16,5 13,9 10,8 Ja, har drukket hjemmebrent 2,7 3,3 20,7 39,8 18,7 Tabell 10: Drikking av smuglersprit fordelt på klassetrinn Noen gang drukket smuglersprit Nei, aldri 91,1 90,1 74,3 61,4 77,5 Ja, men bare smakt en slurk eller to 1,8 3,7 6,1 4,9 4,3 Ja, har drukket smuglersprit 1,8 2,5 5,7 17,3 7,7 Vet ikke 5,4 3,7 13,8 16,4 10,5 Tabell 11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på klassetrinn Antall ganger full Gj.snitt,3 1,1 3,5 9,3 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 7

8 Tabell 12: Vanligste alkoholkilde fordelt på klassetrinn (NB!: Kun de som har drukket er med) Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 32,5 58,9 60,2 60,2 56,6 Fått av mor, far eller søsken 24,7 11,6 16,0 12,7 14,9 Tatt hjemme uten lov 35,1 18,8 6,6 3,5 11,0 Kjøpt av andre voksne 2,6 2,7 7,2 10,0 7,0 Kjøper selv 5,2 8,0 9,9 13,5 10,5 N Tabell 13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på klassetrinn Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle 2,7 2,9 5,7 9,6 5,6 Ja, nokså mange 3,1 9,5 17,6 19,8 13,3 Ja, men bare noen få 27,7 46,7 44,8 46,9 42,2 Nei, ingen som jeg vet om 66,5 40,9 31,8 23,8 38,8 Tabell 14: Brukt narkotika fordelt på klassetrinn Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Ja 97,3 95,0 86,2 80,6 88,9 2,7 5,0 13,8 19,4 11,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 8

9 Brukt marihuana/hasj Nei 98,7 96,7 87,4 84,9 91,2 Ja 1,3 3,3 12,6 15,1 8,8 Antall ganger en har brukt marihuana/hasj 1 gang 100,0 42,9 50,0 36,6 42,5 2-3 ganger 14,3 20,8 14,6 16,4 4-5 ganger 14,3 4,2 7,3 6,8 Flere enn 5 ganger 28,6 25,0 41,5 34,2 N Brukt amfetamin. Nei 99,1 98,8 95,8 92,3 96,1 Ja,9 1,2 4,2 7,7 3,9 Brukt opium el.l. Nei 99,1 99,6 97,7 95,7 97,8 Ja,9,4 2,3 4,3 2,2 Brukt ecstasy Nei 99,1 99,2 98,1 95,1 97,6 Ja,9,8 1,9 4,9 2,4 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 9

10 Brukt narko. med sprøyte Nei 99,6 99,6 99,2 98,1 99,0 Ja,4,4,8 1,9 1,0 Brukt beroligende midler Nei 98,2 98,3 96,9 90,7 95,6 Ja 1,8 1,7 3,1 9,3 4,4 Brukt løsmidler el.l. til sniffing Nei 97,8 97,1 96,2 94,1 96,1 Ja 2,2 2,9 3,8 5,9 3,9 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på klassetrinn Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt Gj.snitt,06,08,25,43 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 10

11 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på klassetrinn 3. Hvilket klassetrinn går du i? Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt 8. klasse 9. klasse 10. klasse VG 1, , , , , , , Tabell 16: Tilbudt narkotika fordelt på klassetrinn Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei 93,8 88,8 76,6 57,4 77,2 Ja 6,3 11,2 23,4 42,6 22,8 Tilbudt marihuana/hasj Nei 96,9 92,6 78,2 63,0 80,8 Ja 3,1 7,4 21,8 37,0 19,2 Tilbudt amfetamin. Nei 98,2 97,1 93,5 84,9 92,7 Ja 1,8 2,9 6,5 15,1 7,3 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 11

12 Tilbudt opium el.l. Nei 96,9 97,9 94,3 88,9 94,0 Ja 3,1 2,1 5,7 11,1 6,0 Tilbudt ecstasy Nei 97,8 96,3 94,6 85,8 93,0 Ja 2,2 3,7 5,4 14,2 7,0 Tabell 17: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på klassetrinn Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt 4,33 7,02 17,24 24,63 Tabell 18: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke 87,5 79,3 62,5 44,8 66,2 Ja 12,5 20,7 37,5 55,2 33,8 Tabell 19: Bør narkotika legaliseres fordelt på klassetrinn Bør hasj legaliseres i Norge Ja 2,2 5,8 9,2 16,4 9,1 Nei 88,8 83,9 80,8 74,1 81,2 Vet ikke 8,9 10,3 10,0 9,6 9,7 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 12

13 Tabell 20: Lyst til å prøve hasj fordelt på klassetrinn Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja 2,7 4,5 11,1 17,6 9,8 Nei 92,4 83,5 68,2 69,4 77,3 Vet ikke 4,9 12,0 20,7 13,0 12,9 Tabell 21: Tilfredshet med livet fordelt på klassetrinn Tilfredshet med livet Tilfreds 76,3 67,4 68,6 69,8 70,3 Både/og 17,4 25,2 23,0 22,2 22,1 Utilfreds 6,3 7,4 8,4 8,0 7,6 Tabell 22: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på klassetrinn Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov 10,7 7,0 5,0 2,5 5,9 Jeg var/må være13-14 år 2,7 2,5 3,1 3,4 2,9 Jeg var/må være år 10,3 15,7 14,6 20,1 15,6 Jeg var/må være år 42,0 59,1 67,8 63,6 59,0 Jeg var/må være år 25,9 13,2 6,5 9,3 13,0 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 8,5 2,5 3,1 1,2 3,5 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 13

14 Tabell 23: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på klassetrinn Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger 8,5 7,0 15,7 19,8 13,4 Ja, to eller tre ganger 6,7 9,1 15,7 17,3 12,7 Ja, en gang 10,3 16,9 21,1 17,3 16,7 Nei, aldri 74,6 66,9 47,5 45,7 57,2 Tabell 24: Fått med alkohol på fest fordelt på klassetrinn Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger 1,3 2,1 2,3 7,1 3,5 Ja, to eller tre ganger,9,8 2,7 7,7 3,4 Ja, en gang 1,3 3,3 3,8 6,2 3,9 Nei, aldri 96,4 93,8 91,2 79,0 89,2 Tabell 25: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt 80,8 56,2 46,7 32,7 51,9 De ville mislikt det 12,9 28,9 29,1 28,1 25,3 De ville trolig mislikt det 4,5 13,6 18,4 22,2 15,5 De ville ikke bry seg særlig om det 1,8,4 3,4 9,3 4,2 De ville synes det var i orden,8 2,3 7,7 3,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 14

15 Tabeller fordelt på kjønn og klassetrinn Tabell 1: Røyking fordelt på kjønn og klassetrinn Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt 87,1 91,0 77,8 83,6 60,2 62,5 42,3 57,1 Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt 8,1 2,0 8,3 5,2 9,8 8,6 6,5 12,8 nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt 1,6 3,0 4,5 3,0 4,7 6,0 6,4 nå Ja, jeg røyker men ikke daglig 3,2 3,0 8,3 6,0 15,0 16,4 25,6 11,5 Ja, jeg røyker daglig 1,0 5,6,7 12,0 7,8 19,6 12,2 100,0 100,0 100,0 Tabell 2: Snusbruk fordelt på kjønn og klassetrinn Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus 91,1 92,0 76,9 73,1 61,7 54,7 47,6 44,2 Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger Ja, jeg bruker snus daglig Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 6,5 5,0 18,5 13,4 27,1 18,8 37,5 24,4 1,6 3,7 6,0 9,0 20,3 8,3 21,8,8 3,0,9 7,5 2,3 6,3 6,5 9,6 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 15

16 Tabell 3: Beruselse fordelt på kjønn og klassetrinn Beruselse Har IKKE kjent seg beruset 89,5 88,0 77,8 84,3 44,4 50,0 20,8 42,9 Har kjent seg 10,5 12,0 22,2 15,7 55,6 50,0 79,2 57,1 beruset 100,0 100,0 100,0 Tabell 4: Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket cider 82,0 84,4 61,7 72,9 49,6 72,4 44,6 54,5 Har drukket cider 18,0 15,6 38,3 27,1 50,4 27,6 55,4 45,5 100,0 100,0 100,0 N Tabell 5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket rusbrus 90,2 90,0 81,3 89,5 58,1 74,0 51,2 64,5 Har drukket rusbrus 9,8 10,0 18,7 10,5 41,9 26,0 48,8 35,5 100,0 100,0 100,0 N Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 16

17 Tabell 6: Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket øl 91,8 84,5 82,1 82,7 58,3 62,2 42,9 50,0 Har drukket øl 8,2 15,5 17,9 17,3 41,7 37,8 57,1 50,0 100,0 100,0 100,0 N Tabell 7: Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket vin 94,3 88,0 84,1 93,2 76,5 77,2 67,9 76,6 Har drukket vin 5,7 12,0 15,9 6,8 23,5 22,8 32,1 23,4 100,0 100,0 100,0 N Tabell 8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket brennevin 98,4 97,0 92,6 96,3 79,7 82,4 66,1 64,9 Har drukket 1,6 3,0 7,4 3,7 20,3 17,6 33,9 35,1 brennevin 100,0 100,0 100,0 N Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 17

18 Tabell 9: Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn og klassetrinn Noen gang drukket hjemmebrent Nei, aldri 96,0 90,0 85,2 93,3 60,9 64,8 40,5 52,6 Ja, men bare smakt en slurk 2,4 6,0 11,1 3,7 15,8 17,2 17,9 9,6 eller to Ja, har drukket hjemmebrent 1,6 4,0 3,7 3,0 23,3 18,0 41,7 37,8 100,0 100,0 100,0 Tabell 10: Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn og klassetrinn Noen gang drukket smuglersprit Nei, aldri 92,7 89,0 87,0 92,5 71,4 77,3 57,1 66,0 Ja, men bare smakt en slurk eller 1,6 2,0 4,6 3,0 7,5 4,7 8,3 1,3 to Ja, har drukket smuglersprit 1,6 2,0 3,7 1,5 5,3 6,3 18,5 16,0 Vet ikke 4,0 7,0 4,6 3,0 15,8 11,7 16,1 16,7 100,0 100,0 100,0 Tabell 11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på kjønn og klassetrinn Antall ganger full Gj.snitt,2,4 1,5,8 3,6 3,4 10,1 8,5 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 18

19 Tabell 12: Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn og klassetrinn (NB!: Kun de som har drukket er med) Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 36,8 28,2 69,0 48,1 65,6 54,1 65,7 54,1 Fått av mor, far eller søsken 23,7 25,6 10,3 13,0 18,8 12,9 10,2 15,6 Tatt hjemme uten lov 34,2 35,9 17,2 20,4 6,3 7,1 4,4 2,5 Kjøpt av andre voksne 2,6 2,6 3,4 1,9 7,3 7,1 10,2 9,8 Kjøper selv 2,6 7,7 16,7 2,1 18,8 9,5 18,0 100,0 100,0 100,0 N Tabell 13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn og klassetrinn Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle 3,2 2,0 1,9 3,7 5,3 6,3 8,3 10,9 Ja, nokså mange 4,0 2,0 11,1 8,2 17,3 18,0 19,6 19,9 Ja, men bare noen få 30,6 24,0 53,7 41,0 45,1 44,5 53,6 39,7 Nei, ingen som jeg vet om 62,1 72,0 33,3 47,0 32,3 31,3 18,5 29,5 100,0 100,0 100,0 Tabell 14: Brukt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Ja 98,4 96,0 90,7 98,5 91,0 81,3 81,5 79,5 1,6 4,0 9,3 1,5 9,0 18,8 18,5 20,5 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 19

20 Brukt marihuana/hasj Nei 99,2 98,0 93,5 99,3 91,7 82,8 86,3 83,3 Ja,8 2,0 6,5,7 8,3 17,2 13,7 16,7 100,0 100,0 100,0 Antall ganger en har brukt marihuana/hasj Gutt Jente Gutt Jente Gutt Jente Gutt 1 gang 100,0 33,3 100,0 55,6 46,7 38,1 35,0 2-3 ganger 16,7 11,1 26,7 9,5 20,0 4-5 ganger 16,7 11,1 4,8 10,0 Flere enn 5 ganger 33,3 22,2 26,7 47,6 35,0 100,0 100,0 N Brukt amfetamin. Nei 99,2 99,0 97,2 100,0 97,7 93,8 92,3 92,3 Ja,8 1,0 2,8 2,3 6,3 7,7 7,7 100,0 100,0 100,0 Brukt opium el.l. Nei 100,0 98,0 99,1 100,0 99,2 96,1 97,6 93,6 Ja 2,0,9,8 3,9 2,4 6,4 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 20

21 Brukt ecstasy Nei 99,2 99,0 99,1 99,3 98,5 97,7 95,2 94,9 Ja,8 1,0,9,7 1,5 2,3 4,8 5,1 100,0 100,0 100,0 Brukt narko. med sprøyte Nei 100,0 99,0 99,1 100,0 99,2 99,2 98,8 97,4 Ja 1,0,9,8,8 1,2 2,6 100,0 100,0 100,0 Brukt beroligende midler Nei 99,2 97,0 96,3 100,0 98,5 95,3 90,5 91,0 Ja,8 3,0 3,7 1,5 4,7 9,5 9,0 100,0 100,0 100,0 Brukt løsmidler el.l. til sniffing Nei 99,2 96,0 95,4 98,5 97,7 94,5 94,6 93,6 Ja,8 4,0 4,6 1,5 2,3 5,5 5,4 6,4 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 21

22 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på kjønn og klassetrinn Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt Gj.snitt,03,10,16,01,15,35,39,47 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på kjønn og klassetrinn 3. Hvilket klassetrinn går du i? 8. klasse 9. klasse 10. klasse VG 1 4. Er du gutt eller jente? 4. Er du gutt eller jente? 4. Er du gutt eller jente? 4. Er du gutt eller jente? Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt, , , , , , , Tabell 16: Tilbudt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei 96,0 91,0 85,2 91,8 78,2 75,0 56,0 59,0 Ja 4,0 9,0 14,8 8,2 21,8 25,0 44,0 41,0 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 22

23 Tilbudt marihuana/hasj Nei 96,8 97,0 90,7 94,0 79,7 76,6 61,9 64,1 Ja 3,2 3,0 9,3 6,0 20,3 23,4 38,1 35,9 100,0 100,0 100,0 Tilbudt amfetamin. Nei 98,4 98,0 94,4 99,3 94,0 93,0 86,3 83,3 Ja 1,6 2,0 5,6,7 6,0 7,0 13,7 16,7 100,0 100,0 100,0 Tilbudt opium el.l. Nei 97,6 96,0 95,4 100,0 95,5 93,0 92,3 85,3 Ja 2,4 4,0 4,6 4,5 7,0 7,7 14,7 100,0 100,0 100,0 Tilbudt ecstasy Nei 97,6 98,0 95,4 97,0 95,5 93,8 86,9 84,6 Ja 2,4 2,0 4,6 3,0 4,5 6,3 13,1 15,4 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 23

24 Tabell 17: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn og klassetrinn Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt 4,27 4,40 10,19 4,48 17,67 16,80 26,43 22,69 Tabell 18: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn og klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke 87,9 87,0 75,9 82,1 67,7 57,0 44,6 44,9 Ja 12,1 13,0 24,1 17,9 32,3 43,0 55,4 55,1 100,0 100,0 100,0 Tabell 19: Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn og klassetrinn Bør hasj legaliseres i Norge Ja 2,4 2,0 6,5 5,2 5,3 13,3 10,7 22,4 Nei 93,5 83,0 82,4 85,1 85,7 75,8 81,0 66,7 Vet ikke 4,0 15,0 11,1 9,7 9,0 10,9 8,3 10,9 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 24

25 Tabell 20: Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn og klassetrinn Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja 1,6 4,0 7,4 2,2 10,5 11,7 15,5 19,9 Nei 93,5 91,0 78,7 87,3 69,9 66,4 72,0 66,7 Vet ikke 4,8 5,0 13,9 10,4 19,5 21,9 12,5 13,5 100,0 100,0 100,0 Tabell 21: Tilfredshet med livet fordelt på kjønn og klassetrinn Tilfredshet med livet Tilfreds 76,6 76,0 57,4 75,4 58,6 78,9 61,9 78,2 Både/og 18,5 16,0 32,4 19,4 31,6 14,1 29,8 14,1 Utilfreds 4,8 8,0 10,2 5,2 9,8 7,0 8,3 7,7 100,0 100,0 100,0 Tabell 22: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på kjønn og klassetrinn Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov 9,7 12,0 8,3 6,0 5,3 4,7 3,0 1,9 Jeg var/må være13-14 år 2,4 3,0 2,8 2,2 3,0 3,1 2,4 4,5 Jeg var/må være år 9,7 11,0 13,9 17,2 15,0 14,1 21,4 18,6 Jeg var/må være år 41,1 43,0 65,7 53,7 69,2 66,4 64,3 62,8 Jeg var/må være år 29,8 21,0 9,3 16,4 6,0 7,0 7,7 10,9 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 7,3 10,0 4,5 1,5 4,7 1,2 1,3 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 25

26 Tabell 23: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn og klassetrinn Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger 3,2 15,0 10,2 4,5 15,0 16,4 16,7 23,1 Ja, to eller tre ganger 5,6 8,0 10,2 8,2 15,0 16,4 19,6 14,7 Ja, en gang 11,3 9,0 19,4 14,9 23,3 18,8 18,5 16,0 Nei, aldri 79,8 68,0 60,2 72,4 46,6 48,4 45,2 46,2 100,0 100,0 100,0 Tabell 24: Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn og klassetrinn Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger 3,0 2,8 1,5 2,3 2,3 6,0 8,3 Ja, to eller tre ganger,8 1,0,9,7 3,8 1,6 8,3 7,1 Ja, en gang 1,6 1,0 2,8 3,7 3,8 3,9 7,1 5,1 Nei, aldri 97,6 95,0 93,5 94,0 90,2 92,2 78,6 79,5 100,0 100,0 100,0 Tabell 25: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn og klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt 84,7 76,0 53,7 58,2 45,9 47,7 33,9 31,4 De ville mislikt det 11,3 15,0 30,6 27,6 28,6 29,7 29,2 26,9 De ville trolig mislikt det 3,2 6,0 14,8 12,7 21,8 14,8 22,6 21,8 De ville ikke bry seg særlig om det,8 3,0,7 3,8 3,1 8,9 9,6 De ville synes det var i orden,9,7 4,7 5,4 10,3 100,0 100,0 100,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 26

27 Tabeller fordelt på skole Tabell 1: Røyking fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Røyker du tobakk Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen Nei, jeg har aldri røykt 49,4 73,5 78,8 76,9 68,0 Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå 9,6 6,9 6,6 8,2 7,9 Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 6,2 2,3 2,7 3,8 3,9 Ja, jeg røyker men ikke daglig 18,8 10,8 8,1 7,7 12,0 Ja, jeg røyker daglig 16,0 6,5 3,9 3,4 8,2 Tabell 2: Snusbruk fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen 46,0 70,4 76,4 75,5 65,4 Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 31,2 15,4 16,2 13,9 20,2 Ja, jeg bruker snus daglig 14,8 9,6 5,8 5,8 9,5 Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 8,0 4,6 1,5 4,8 4,9 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 27

28 Tabell 3: Beruselse fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Beruselse Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen Horten VGS Har IKKE kjent seg beruset 31,5 71,2 73,0 69,7 59,1 Har kjent seg beruset 68,5 28,8 27,0 30,3 40,9 Tabell 4: Cider de siste 4 ukene fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Horten VGS Ungdomsskole Har IKKE drukket cider 49,4 70,2 71,9 67,3 63,6 Har drukket cider 50,6 29,8 28,1 32,7 36,4 N Tabell 5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Horten VGS Ungdomsskole Har IKKE drukket rusbrus 57,6 77,6 82,2 80,6 73,1 Har drukket rusbrus 42,4 22,4 17,8 19,4 26,9 N Tabell 6: Øl de siste 4 ukene fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Horten VGS Ungdomsskole Har IKKE drukket øl 46,3 75,7 76,2 77,2 67,0 Har drukket øl 53,7 24,3 23,8 22,8 33,0 N Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 28

29 Tabell 7: Vin de siste 4 ukene fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene Horten VGS Ungdomsskole Har IKKE drukket vin 72,0 84,4 86,4 85,5 81,3 Har drukket vin 28,0 15,6 13,6 14,5 18,7 N Tabell 8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen Horten VGS Har IKKE drukket brennevin 65,5 90,3 91,4 90,3 83,0 Har drukket brennevin 34,5 9,7 8,6 9,7 17,0 N Tabell 9: Hjemmebrentdrikking fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Noen gang drukket hjemmebrent Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen Nei, aldri 46,3 77,7 83,4 82,7 70,4 Ja, men bare smakt en slurk eller to 13,9 11,2 6,9 10,6 10,8 Ja, har drukket hjemmebrent 39,8 11,2 9,7 6,7 18,7 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 29

30 Tabell 10: Drikking av smuglersprit fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Noen gang drukket smuglersprit Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen Nei, aldri 61,4 85,4 80,7 88,9 77,5 Ja, men bare smakt en slurk eller to 4,9 3,8 5,8 1,9 4,3 Ja, har drukket smuglersprit 17,3 2,7 3,5 4,3 7,7 Vet ikke 16,4 8,1 10,0 4,8 10,5 Tabell 11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen Antall ganger full Gj.snitt 9,3 1,6 1,6 2,0 Tabell 12: Vanligste alkoholkilde fordelt på skole (NB!: Kun de som har drukket er med) 2. Hvilken skole går du på? Hvordan alkohol skaffes vanligvis Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen Horten VGS Fått eller kjøpt av andre ungdommer 60,2 56,0 54,8 50,9 56,6 Fått av mor, far eller søsken 12,7 20,9 13,7 14,3 14,9 Tatt hjemme uten lov 3,5 11,2 21,0 17,0 11,0 Kjøpt av andre voksne 10,0 4,5 4,8 5,4 7,0 Kjøper selv 13,5 7,5 5,6 12,5 10,5 N Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 30

31 Tabell 13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Drikker venner og bekjente mer enn de burde Horten VGS Ungdomsskole Ja, nesten alle 9,6 3,1 3,9 4,8 5,6 Ja, nokså mange 19,8 11,9 9,3 10,1 13,3 Ja, men bare noen få 46,9 40,0 39,4 41,3 42,2 Nei, ingen som jeg vet om 23,8 45,0 47,5 43,8 38,8 Tabell 14: Brukt narkotika fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei Ja Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen 80,6 92,3 90,7 95,2 88,9 19,4 7,7 9,3 4,8 11,1 2. Hvilken skole går du på? Horten VGS Ungdomsskole Brukt marihuana/hasj Nei 84,9 94,6 91,5 96,2 91,2 Ja 15,1 5,4 8,5 3,8 8,8 2. Hvilken skole går du på? Antall ganger en har brukt marihuana/hasj Horten VGS Ungdomsskole 1 gang 36,6 30,8 64,3 60,0 42,5 2-3 ganger 14,6 38,5 20,0 16,4 4-5 ganger 7,3 14,3 6,8 Flere enn 5 ganger 41,5 30,8 21,4 20,0 34,2 N Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 31

32 2. Hvilken skole går du på? Horten VGS Ungdomsskole Brukt amfetamin. Nei 92,3 99,2 95,4 99,0 96,1 Ja 7,7,8 4,6 1,0 3,9 2. Hvilken skole går du på? Borre Holtan Orerønningen Horten VGS Ungdomsskole Brukt opium el.l. Nei 95,7 99,2 97,7 99,5 97,8 Ja 4,3,8 2,3,5 2,2 2. Hvilken skole går du på? Borre Holtan Orerønningen Horten VGS Ungdomsskole Brukt ecstasy Nei 95,1 99,6 97,7 99,0 97,6 Ja 4,9,4 2,3 1,0 2,4 2. Hvilken skole går du på? Brukt narko. med sprøyte Horten VGS Ungdomsskole Nei 98,1 100,0 98,8 99,5 99,0 Ja 1,9 1,2,5 1,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 32

33 2. Hvilken skole går du på? Horten VGS Ungdomsskole Brukt beroligende midler Nei 90,7 96,9 97,3 99,5 95,6 Ja 9,3 3,1 2,7,5 4,4 2. Hvilken skole går du på? Brukt løsmidler el.l. til sniffing Horten VGS Ungdomsskole Nei 94,1 97,3 95,8 98,1 96,1 Ja 5,9 2,7 4,2 1,9 3,9 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt Gj.snitt Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen,43,10,22,07 Tabell 16: Tilbudt narkotika fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Horten VGS Ungdomsskole Nei 57,4 84,6 84,6 89,4 77,2 Ja 42,6 15,4 15,4 10,6 22,8 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 33

34 2. Hvilken skole går du på? Horten VGS Ungdomsskole Tilbudt marihuana/hasj Nei 63,0 87,7 88,0 90,9 80,8 Ja 37,0 12,3 12,0 9,1 19,2 2. Hvilken skole går du på? Horten VGS Ungdomsskole Tilbudt amfetamin. Nei 84,9 97,7 93,1 98,1 92,7 Ja 15,1 2,3 6,9 1,9 7,3 2. Hvilken skole går du på? Borre Holtan Orerønningen Horten VGS Ungdomsskole Tilbudt opium el.l. Nei 88,9 96,9 93,8 98,6 94,0 Ja 11,1 3,1 6,2 1,4 6,0 2. Hvilken skole går du på? Borre Holtan Orerønningen Horten VGS Ungdomsskole Tilbudt ecstasy Nei 85,8 98,5 93,1 97,1 93,0 Ja 14,2 1,5 6,9 2,9 7,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 34

35 Tabell 17: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen 24,63 10,27 11,00 7,93 Tabell 18: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Skaffe hasj på 2-3 dager Horten VGS Ungdomsskole Nei/vet ikke 44,8 76,2 75,3 76,0 66,2 Ja 55,2 23,8 24,7 24,0 33,8 Tabell 19: Bør narkotika legaliseres fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Bør hasj legaliseres i Norge Horten VGS Ungdomsskole Ja 16,4 6,2 6,2 5,3 9,1 Nei 74,1 83,5 83,0 87,0 81,2 Vet ikke 9,6 10,4 10,8 7,7 9,7 Tabell 20: Lyst til å prøve hasj fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Ønsker å prøve hasj - risikofritt Horten VGS Ungdomsskole Ja 17,6 6,2 7,3 5,3 9,8 Nei 69,4 81,5 81,1 79,3 77,3 Vet ikke 13,0 12,3 11,6 15,4 12,9 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 35

36 Tabell 21: Tilfredshet med livet fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Tilfredshet med livet Borre Holtan Orerønningen Horten VGS Ungdomsskole Tilfreds 69,8 68,1 73,0 70,7 70,3 Både/og 22,2 20,8 22,0 23,6 22,1 Utilfreds 8,0 11,2 5,0 5,8 7,6 Tabell 22: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Alder før en får LOV til å drikke Horten VGS Ungdomsskole Jeg får aldri lov 2,5 4,6 11,6 5,8 5,9 Jeg var/må være13-14 år 3,4 1,9 3,9 2,4 2,9 Jeg var/må være år 20,1 15,0 13,9 11,5 15,6 Jeg var/må være år 63,6 58,1 51,4 62,5 59,0 Jeg var/må være år 9,3 16,2 13,9 13,9 13,0 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 1,2 4,2 5,4 3,8 3,5 Tabell 23: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Fått smakt alkohol hjemme Horten VGS Ungdomsskole Ja, flere enn tre ganger 19,8 10,4 10,0 11,5 13,4 Ja, to eller tre ganger 17,3 10,0 10,0 12,5 12,7 Ja, en gang 17,3 15,0 15,4 19,2 16,7 Nei, aldri 45,7 64,6 64,5 56,7 57,2 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 36

37 Tabell 24: Fått med alkohol på fest fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Fått med alkohol på fest Horten VGS Ungdomsskole Ja, flere enn tre ganger 7,1 1,9 1,5 2,4 3,5 Ja, to eller tre ganger 7,7,8 1,5 2,4 3,4 Ja, en gang 6,2 3,1 1,9 3,8 3,9 Nei, aldri 79,0 94,2 95,0 91,3 89,2 Tabell 25: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på skole 2. Hvilken skole går du på? Foreldrereaksjon på å være full Horten VGS Borre Ungdomsskole Holtan Orerønningen De ville mislikt det meget sterkt 32,7 61,9 65,3 52,4 51,9 De ville mislikt det 28,1 21,9 22,4 28,8 25,3 De ville trolig mislikt det 22,2 13,5 9,7 14,9 15,5 De ville ikke bry seg særlig om det 9,3 1,5 1,5 2,9 4,2 De ville synes det var i orden 7,7 1,2 1,2 1,0 3,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 37

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:2 Ruskartlegging i Verdal kommune 2012 : ) Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2013:2 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818 Kongensgt.

Detaljer

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum Notat 2010:11 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Ruskartlegging Verdal 2009

Ruskartlegging Verdal 2009 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant 7. 10. klassingene i Verdal høsten 2009. Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL 2009. Kartlegging

Detaljer

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum Notat 2010:6 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 www.tfou.no Rapport 2012:14 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 Gunnar Nossum Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport 2012:14 ISBN:

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011 www.tfou.no Arbeidsnotat 2011:10 Ungdomsundersøkelse i Vefsn i 2011 Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2011:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 0809-9634 Kongensgt.

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Karen Elisabeth Rotmo Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Ungdom og rusmidler i etne 2009

Ungdom og rusmidler i etne 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i etne 29 en undersøkelse i etne kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 En undersøkelse i Askøy kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og 2. år på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Eidsvoll- og Hurdal kommune i 2008 Gunnar Nossum Notat 2008:3 Ungdomsundersøkelse Eidsvoll

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017 Rusmiddelbruk Prosent Røykjer du? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i veka Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg KoRus vest Bergen,, 217 Prosent Bruker du snus? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Informasjons- og forebyggingsteamet Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Hovedfunn Ytterligere reduksjon i bruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 27 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer fra fire kommuner i Hordaland; Fitjar, Fusa, Stord og Voss. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser

Detaljer

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser VGS Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8.. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser U-skole Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger 01 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008 Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 28 SIRUS-Rapport nr. 5/29 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 29 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Ungdom og rusmidler i odda 2009

Ungdom og rusmidler i odda 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i odda 29 en undersøkelse i odda kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 Astrid Skretting BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007 Ungdom og rusmidler i Stord kommune 27 En undersøkelse i Stord kommune om bruk av rusmidler i 8. og 1. klasse, og 2. klasse i videregående skole. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

A. Bakgrunnsopplysninger

A. Bakgrunnsopplysninger 1 A. Bakgrunnsopplysninger 1. Kjønn 2. Alder (1) Mann (2) Kvinne år 3. Sivilstand (1) Enslig (2) Samboer (3) Gift (4) Separert/skilt (5) Enke/enkemann (6) Registrert partnerskap 4. Hvilket fylke betrakter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f Ung i Oslo 2012: Svarprosent 72 Utvalg i underkant av 10 000 Niende, tiende og første f videregående ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f i et annet land. Disse betegnes som unge med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig.

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Ungdom og rusmidler Foreldrene er de beste Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Dette gjelder både barna og foreldrene deres. Mange foreldre er engstelige for rusmidler,

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012

UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012 UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012 Sentrum sett fra Lilleskåla Resultater fra Bekkevoll, Bergmo, Skjevik og Vågsetra Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013.

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Høsten 2013 gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, en undersøkelse blant ungdom i Trondheim med mål å kartlegge

Detaljer

Bergen, 22. oktober Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 22. oktober Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i mai 27 en undersøkelse blant skoleungdommer i Fitjar kommune. Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til videregående

Detaljer

UNGDOM OG RUSMIDLER I LINDÅS OG MELAND 2010

UNGDOM OG RUSMIDLER I LINDÅS OG MELAND 2010 Erik Iversen og Randi Vartdal Knoff UNGDOM OG RUSMIDLER I LINDÅS OG MELAND 21 En undersøkelse om bruk av rusmidler blant elever på ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Ungdom og rusmidler 2004. En undersøkelse i Stord kommune om 8. og 10. klassingers bruk av rusmidler.

Ungdom og rusmidler 2004. En undersøkelse i Stord kommune om 8. og 10. klassingers bruk av rusmidler. Ungdom og rusmidler 24 En undersøkelse i Stord kommune om 8. og 1. klassingers bruk av rusmidler. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forskningsavdelingen, i forbindelse med AlkoKutts avogtil program.

Detaljer

Bergen, 10. mars Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 10. mars Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i oktober 27 en undersøkelse blant skoleungdommer i Årdal kommune. Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til

Detaljer

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1984-2008 1 TA nettavisa - respons på hvit måned herre hær e tøv. Forbannja bedrevitere, la mæ sup brennvin. Vil heller ha

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL Enhet for sosiale og forebyggende tjenester SOFOT RUSVANER BLANT UNGDOM SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av SOFOT HOVEDFUNN De som debuterer

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Bergen 2010. en undersøkelse i Bergen kommune om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler.

Ungdom og rusmidler i Bergen 2010. en undersøkelse i Bergen kommune om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler. Ungdom og rusmidler i Bergen en undersøkelse i Bergen kommune om 8. og. klassingers forhold til rusmidler. Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende, livssynsnøytral

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Bergen, 12. januar Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 12. januar Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 27 en undersøkelse blant skoleungdommer i Fusa kommune. Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen

Detaljer

Ungdom og rusmidler 2005

Ungdom og rusmidler 2005 Ungdom og rusmidler 25 En undersøkelse i Bømlo og Fitjar kommuner om bruk av rusmidler på 8. og 1. klassetrinn og på 2. år videregående skole Arvid Skutle, Erik Iversen & Randi Vartdal Knoff Forsknings-

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Vestfold var første fylke med egen Ungdata- rapport på fylkesnivå Vestfold fylkeskommune var pådriver for å gjennomføre undersøkelsen, og ansvarlig

Detaljer