Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier."

Transkript

1 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale medier. Hensikten med undersøkelsen har vært å hente innspill fra ungdom via de kanalene ungdom bruker mest for å få mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe folk som har narkotikaproblemer på en bedre måte enn i dag. Vi ønsket å vite mer om hva ungdommer generelt mener om dagens narkotikapolitikk, hva de mener om det støtteapparatet som finnes, om informasjon om hjelp til rusavhengige er tilgjengelige nok, og hva ungdommer mener vi kan gjøre for å bedre dagens narkotikapolitikk. Undersøkelsen har hovedsakelig blitt spredd via facebook, og gjennom mail til mange organisasjoner som har blitt bedt om å spre undersøkelsen via sitt kontaktnettverk igjen på facebook og andre sosiale medier. Undersøkelsen ble publisert i slutten av oktober og lå ute i ca en måned. I løpet av denne fikk vi inn i underkant av 500 svar. Svarene indikerer en god spredning i alder, kjønn og geografisk tilhørighet. Over 30% av besvarelsene kommer fra gruppen 22 år og eldre, så rapporten under vil derfor vise både resultatene fra alle respondentene under ett, og resultater som er konsentrert rundt yngre aldersgrupper. Av signifikante fund innledningsvis er det greit å nevne at en unormalt stor andel av de som svarer forteller at de har brukt narkotika, i hovedsak Cannabis. Det kan være flere årsaker til dette. 1) Undersøkelsen har blitt spredd via mange organisasjoners facebooksider, deriblant organisasjoner som arbeider for legalisering av narkotika. Det kan derfor være at en høyere andel av disse har svart på undersøkelsen 2) Det kan være lettere å svare ærlig på en anonym questback-undersøkelse på internett, enn en spørreundersøkelse via skolen, pr telefon, osv Statens institutt for rusforskning (SIRUS) har grundig forskning på bruk av narkotika som viser at svarene på denne undersøkelsen ikke er representativt. SIRUS undersøkelser viser at ungdom i alderen år som oppgir at de noen gang har brukt forskjellige stoffer er langt lavere enn denne undersøkelsen gir uttrykk for. SIRUS rapport forteller at Cannabis, med klar

2 2 margin, er det mest brukte stoffet i Norge. 10,5 % sier de har prøvd cannabis. Sniffing av ulike stoffer som eksempelvis avgasser har vært prøvd av 5,1%. I vår undersøkelse svarer 26,5% i gruppen 18 år og yngre at de har prøvd Cannabis. Kilde: Bruk av narkotiske stoffer - Norge År Stoff Cannabis 18,8 16,9 14, , , ,5 "Sniffet" 6,7 5,4 5,4 4,9 6,4 5,5 1,7 5,5 5,1 Amfetamin o.l. stoffer 3,9 4,6 3,4 4,6 3,5 4,1 3,1 3,2 2,2 Kokain eller "crack" 2,5 1,6 1,5 3,2 1,8 2,4 2,2 2,4 1,9 LSD 1,8 1,1 0,8 0,8 0,6 1,1 0,7 0,6 0,3 Ecstasy 3 3 2,7 3,2 1,9 2 1,7 1,8 1,4 GHB - 1,1 0,6 0,8 0,6 1 0,8 0,6 0,7 Heroin o.l. stoffer 0,6 0,8 0,4 0,9 0,8 0,9 0,6 0,6 0,4 Tatt stoff med sprøyte 1,6 1 0,7 0,8 0,6 1 0,4 0,6 0,2 Antall respondenter I SIRUS tall for Oslo er tallene noe høyere, men de er fortsatt langt lavere enn vår undersøkelse viser. Bruk av narkotiske stoffer - Oslo År Rusmiddel Cannabis 28,6 27,9 27, ,9 21,3 17,4 19,3 17,2 "Sniffet" 5,1 5,6 3,5 5,4 4,5 6,5 3,3 5,9 5,7 Amfetamin o.l. stoffer 7,1 6,7 5 6,2 3,9 3,7 2,2 3 2,8 Kokain eller "crack" 4,1 4,7 4,5 6 4,1 3,4 3 3,2 4,1 LSD 2,5 1,6 1,4 1,2 0,6 0,8 0,3 0,8 0,4 Ecstasy 5,7 4,6 3,7 4,1 2,3 2,2 1,8 2 1,5 GHB - 1,3 0,5 0,9 0,1 0,9 0,6 0,7 0,5 Heroin o.l. stoffer 0,9 1,1 1 1,1 0,3 1 0,6 0,8 0,7 Tatt stoff med sprøyte 1,6 1,7 0,6 1 0,5 1,2 0,3 0,4 0,3 Antall respondenter Vår undersøkelsen er ikke noe forsøk på et vitenskapelig prosjekt. Vi har ingen kontroll på hvem som svarer på en åpen undersøkelse på nettet, og siden den er anonym kan vi selvsagt heller ikke garantere for et representativt utvalg. Hensikten er å utnytte det potensialet som ligger i sosiale medier til å få mer informasjon om viktige samfunnsspørsmål. Det høye prosenttallet av ungdommer som svarer at de har brukt narkotika, og de skriftlige svarene som har blitt levert inn, tyder på at undersøkelsen kan ha blitt utsatt for en kampanje av organisasjoner som er tilhengere av narkotika. Vår undersøkelse er ikke ment å være en bruksundersøkelse, men vi har valgt å stille noen spørsmål om dette innledningsvis for å ha bakgrunnsinformasjon til å kunne foreta noen konklusjoner og se noen sammenhenger. Undersøkelsen gir altså et noe skjevt bilde av ungdommers forhold til narkotika, men vi mener det er godt grunnlag for å hente nyttig informasjon fra undersøkelsen på tross av dette.

3 3 Bakgrunnsinformasjon: Kjønnsfordelingen på undersøkelsen er så å si likt fordelt i alle aldersgrupper, med en liten overkant av menn på ca 3-5%. Aldersmessig er det klart flest i gruppen 22 år og eldre som har svart på undersøkelsen. Hvis denne gruppen lukes ut er besvarelsene mer jevnt fordelt. Det er relativt få besvarelser fra aldersgruppen 15 år og yngre, mens det klare flertallet av besvarelser når de eldste er luket ut er blant ungdom mellom 17 og 19 år. Det er god geografisk spredning på undersøkelsen, med besvarelser fra alle fylker i landet. Oslo er øverst med 14,9% av besvarelsene, dernest Rogaland med 12,8%, Møre og Romsdal med 9,7%, og Sør-Trøndelag med 8,7%. Det er altså ingen bestemt del av landet som er veldig dominerende i undersøkelsen. Det samme gjelder kommunestørrelse, der det er stor spredning fra store til små kommuner.

4 4 Innholdsfortegnelse Bedre hjelp for unge narkomane Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier Bakgrunnsinformasjon: ) Tilbud av narkotika:... 5 a) Har noen i din omgangskrets blitt tilbud hasj og/eller marihuana?... 5 b) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt partydop (Ecstasy, Amfetamin, Kokain, LSD, GHB, etc)?.. 5 c) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt tyngre narkotiske stoffer (heroin)? ) Hvis ja på spørsmål 5, 6 eller 7, Hvor skjedde tilbudet? ) Kjennskap til narkotikabruk... 8 a) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd hasj og/eller marihuana?... 9 b) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd partydop?... 9 c) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd tyngre narkotiske stoffer? ) Hvis ja på spørsmål 9, 10 eller 11: Hvor skjedde bruken? ) Eget narkotikabruk a) Har du selv prøvd hasj og/eller marihuana? b) Har du selv prøvd partydop? c) Har du selv prøvd tyngre narkotiske stoffer? ) Hvis ja på spørsmål 13, 14 eller 15: Hvor skjedde tilbudet? ) Hvem kan man søke hjelp hos? a) Vet du hvem du kan søke hjelp hos i en situasjon der du selv eller dine venner blir tilbudt narkotika? b) Kjenner du til noen plasser du kan søke hjelp hos om du selv, eller noen du kjenner, har eller er i ferd med å få narkotikaproblemer? c) Hvem ville du søkt hjelp oss om noen i din vennegjeng begynte å bruke narkotika? ) Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få informasjon om hvordan unge kan få hjelp i tilfeller der du selv eller noen du kjenner er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer? ) Har du noen andre kommentarer om informasjon og støtteapparat? ) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig a) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig ) Har du generelle innspill til hvordan narkotikamisbruk blant ungdom kan gå ned? Konklusjon:... 20

5 5 1) Tilbud av narkotika: Når det gjelder tilbud er nivået høyt jevnt over. De aller fleste har noen i sin omgangskrets som har blitt tilbudt hasj eller marihuana. Nivået er noe høyere blant de eldre enn de yngre, men selv blant aldersgruppen svarer 66,7% at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt hasj eller marihuana. Når vi tar med 17 og 18 åringer er prosentandelen 79,5% og alt i alt svarer 87,8% at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt hasj eller marihuana. a) Har noen i din omgangskrets blitt tilbud hasj og/eller marihuana? Alle besvarelser: 1 = Ja: 87,8% 2 = Nei; 6,6% 3 = Vet ikke; 5,6% 1 = Ja: 79,5% 2 = Nei: 11,3% 3 = Vet ikke: 9,3% 1 = Ja: 66,7% 2 = Nei: 15,4% 3 = Vet ikke: 17,9% b) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt partydop (Ecstasy, Amfetamin, Kokain, LSD, GHB, etc)? Alle besvarelser: 1 = Ja: 57,6% 2 = Nei: 17,7% 3 = Vet ikke: 24,6%

6 6 1 = Ja: 41,1% 2 = Nei: 23,8% 3 = Vet ikke: 35,1% 1 = Ja: 35,9% 2 = Nei: 30,8% 3 = Vet ikke: 33,3% c) Har noen i din omgangskrets blitt tilbudt tyngre narkotiske stoffer (heroin)? Alle besvarelser: 1 = Ja: 21,6% 2 = Nei: 43,2% 3 = Vet ikke: 35,3% 1 = Ja: 13,2% 2 = Nei: 51% 3 = Vet ikke: 35, 8% 1 = Ja: 12,8% 2 = Nei: 51,3% 3 = Vet ikke: 36, 9%

7 7 2) Hvis ja på spørsmål 5, 6 eller 7, Hvor skjedde tilbudet? Hensikten med denne undersøkelsen har ikke vært å kartlegge bruk av narkotika. Det finnes det veldig god forskning på allerede. Vi har likevel stilt en del spørsmål om omgang med og bruk av narkotika innledningsvis, slik at det blir lettere å se sammenhenger med senere spørsmål. Vi har ønsket å vite mer om hvor ungdommer flest kommer i kontakt med narkotiske stoffer, og har hatt en mistanke om at en ganske stor andel ungdommer kommer i kontakt med narkotika gjennom skolen. Derfor har vi fulgt opp alle spørsmål som er knyttet til bruk eller tilbud av narkotika, med spørsmål om hvor tilbudet eller bruken fant sted. (Denne tabellen gjelder alle besvarelser) Alternativer Prosent Verdi 1 På eller i nærheten av skolen, men utenfor 20,7 % 88 skoletid 2 På eller i nærheten av skolen, i skoletiden 18,5 % 79 3 Hjemme 22,3 % 95 4 På fest 70,4 % På byen 54,9 % Vet ikke 12,2 % 52 7 Annet, spesifiser her: 16,0 % 68 Total 426 Det store flertallet svarer at tilbud av narkotika skjedde på fest eller på byen. Likevel er det en stor prosentandel som svarer at folk i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotiske stoffer på eller i nærheten av skolen både i og utenfor skoletid. Nesten 1 av 5 som har svart på undersøkelsen sier at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen i skoletiden. På dette spørsmålet ser vi at prosentandelen som har blitt tilbudt narkotika på skolen øker ettersom utvalget begrenser seg til yngre aldersgrupper:

8 8 Når vi spør gruppen 18 år og yngre fordeler svarene seg slik: 22,4% av ungdommer under svarer at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens 24,8% svarer at de har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen utenfor skoletiden. Prosentandelen er også noe høyere når vi begrenser utvalget til ungdommer som er 23,3% i denne gruppen svarer at noen i deres omgangskrets har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens hele 30% svarer at de har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen utenfor skoletiden. 3) Kjennskap til narkotikabruk Forholdet mellom aldersgruppene er omtrent det samme når vi spør om de kjenner noen i sin aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd ulike narkotiske stoffer. Nesten samtlige kjenner noen i sin aldersgruppe som har prøvd hasj eller marihuana. Her er det nesten ingen forskjell på yngre og eldre aldersgrupper. 96% av alle som har svart på undersøkelsen sier at de kjenner noen i sin aldersgruppe som har prøvd hasj eller marihuana, prosentandelen er 92,1% hvis vi spør de under 18, mens den er 89,7% for de under 16. Når

9 9 stoffene blir tyngre går prosentandelen kraftig ned i alle grupper, samtidig som forholdet mellom aldersgruppene er omtrent det samme. a) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd hasj og/eller marihuana? Alle besvarelser: 1 = Ja: 96% 2 = Nei: 2,3% 3 = Vet ikke: 1,7% 1 = Ja: 92,1% 2 = Nei: 3,9% 3 = Vet ikke: 3,9% 1 = Ja: 89,7% 2 = Nei: 5,1% 3 = Vet ikke: 5,1% b) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd partydop? Alle besvarelser: 1 = Ja: 61,2% 2 = Nei: 18,7% 3 = Vet ikke: 20,1% 1 = Ja: 42,4% 2 = Nei: 21,9% 3 = Vet ikke: 35,8%

10 10 1 = Ja: 35,9% 2 = Nei: 17,9% 3 = Vet ikke: 46,2% c) Kjenner du noen i din aldersgruppe (+/- 3 år) som har prøvd tyngre narkotiske stoffer? Alle besvarelser: 1 = Ja: 35,3% 2 = Nei: 43,2% 3 = Vet ikke: 21,6% 1 = Ja: 20,5% 2 = Nei: 49,7% 3 = Vet ikke:29,8 % 1 = Ja: 10,5% 2 = Nei: 50% 3 = Vet ikke: 39,5% 4) Hvis ja på spørsmål 9, 10 eller 11: Hvor skjedde bruken? Forholdet mellom tilbud og bruk er omtrent det samme. De fleste kjenner noen i sin aldersgruppe eller omgangskrets som har blitt tilbudt eller brukt narkotika. Når vi spør hvor bruken forekom ser vi omtrent samme fordeling som på tilbud. Det er ingen markant nedgang i prosentandelen hos dem som svarer at de kjenner noen som har brukt narkotika på skolen i forhold til de som har blitt tilbudt.

11 11 Alternativer Prosent Verdi 1 På eller i nærheten av skolen, men utenfor 18,1 % 79 skoletid 2 På eller i nærheten av skolen, i skoletiden 15,6 % 68 3 Hjemme 56,2 % På fest 76,4 % På byen 47,9 % Vet ikke 15,4 % 67 7 Annet, spesifiser her: 8,7 % 38 Total 436 Når vi spør gruppen 18 år og yngre fordeler svarene seg slik: Her svarer 15,8% at noen i deres aldersgruppe har brukt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens 19,5% svarer at de kjenner noen i deres aldersgruppe som har brukt narkotika på eller i nærheten av

12 12 skolen utenfor skoletiden. I likhet med spørsmålene om tilbud går prosentandelen noe opp hva gjelder kjennskap til bruk i skoletiden eller på skolen, ettersom utvalget begrenses til å gjelde lavere aldersgrupper. Ungdom I denne aldersgruppen ser vi at prosentandelen synker. Der ungdom i aldersgruppen 16 år og yngre opplevde at de kjente flere i sin omgangskrets som har blitt tilbudt narkotika på eller i nærheten av skolen, er det færre som kjenner noen som har brukt narkotika på skolen. 11,4% svarer at noen i deres aldersgruppe har brukt narkotika på eller i nærheten av skolen, i skoletiden, mens like mange svarer at de kjenner noen i deres aldersgruppe som har brukt narkotika på eller i nærheten av skolen utenfor skoletiden. 4) Eget narkotikabruk En uvanlig stor andel av respondenter som har svart på undersøkelsen svarer at de har prøvd narkotika. Andelen synker drastisk ettersom alderen synker, men tallet er likevel svært høyt og ligger langt over andre undersøkelser. a) Har du selv prøvd hasj og/eller marihuana? Alle besvarelser: 1 = Ja: 47,8% 2 = Nei: 52,2%

13 13 1 = Ja: 26,5% 2 = Nei: 73,5% 1 = Ja: 17,9% 2 = Nei: 82,1% b) Har du selv prøvd partydop? Alle besvarelser: 1 = Ja: 17,5% 2 = Nei: 82,5% 1 = Ja: 7,3% 2 = Nei: 92,7% 1 = Ja: 7,7% 2 = Nei: 92,3%

14 14 c) Har du selv prøvd tyngre narkotiske stoffer? Alle besvarelser: 1 = Ja: 5,2% 2 = Nei: 94,8% 1 = Ja: 2% 2 = Nei: 98% 1 = Ja: 0% 2 = Nei: 100% 6) Hvis ja på spørsmål 13, 14 eller 15: Hvor skjedde tilbudet? Vi har også spurt de som svarer at de selv har prøvd narkotika om hvor de ble tilbudt stoffene. Svarene er omtrent de samme. De fleste får stoffene tilbudt på fest, på byen, og av de som svarer annet gjelder det stort sett ferieopphold. Det er likevel over 10% av dem som sier at de har prøvd narkotika selv som sier at de fikk tilbudt stoffene på skolen både i og utenfor skoletiden.

15 15 Alternativer Prosent Verdi 1 På eller i nærheten av skolen, men utenfor 14,8 % 36 skoletid 2 På eller i nærheten av skolen, i skoletiden 12,7 % 31 3 Hjemme 58,6 % På fest 68,9 % På byen 39,3 % 96 6 Vet ikke 4,9 % 12 7 Annet, spesifiser her: 21,7 % 53 Total 244 Graden av tilbud på eller i nærheten av skolen som også fører til egen bruk øker kraftig når utvalget konsentreres til de under 18, mens det går ned når vi spør de under 16.

16 16 7) Hvem kan man søke hjelp hos? Undersøkelsen viser at en stor andel vet lite om hvem man kan henvende seg til hvis man opplever at det skjer narkotikaomsetning i nærmiljøet, eller hvis man har venner som er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer. a) Vet du hvem du kan søke hjelp hos i en situasjon der du selv eller dine venner blir tilbudt narkotika? Over 60% svarer at de ikke vet hvem de kan søke hjelp hos dersom de selv eller venner blir tilbudt narkotika. Tallet er tilnærmet det samme for alle aldersgrupper. Det kan være mange årsaker til dette. For mange oppleves ikke dette som et problem da tilbudet skjer ute i bybildet der man bare kan takke nei og gå forbi uten nærmere ubehag. Det er imidlertid mer problematisk hvis dette også gjelder den omsetningen som skjer på skolen, hjemme, eller andre områder som skal være trygge arenaer for ungdom. b) Kjenner du til noen plasser du kan søke hjelp hos om du selv, eller noen du kjenner, har eller er i ferd med å få narkotikaproblemer? Like mange svarer at de ikke vet hvem de skal ta kontakt med dersom de selv eller venner utvikler narkotikaproblemer. I alle aldersgrupper svarer over halvparten at de ikke vet hvem de skal ta kontakt med.

17 17 c) Hvem ville du søkt hjelp oss om noen i din vennegjeng begynte å bruke narkotika? De aller fleste søker hjelp hos andre venner eller familie dersom noen de kjenner er i ferd med å få narkotikaproblemer. Svarene for alle sammenfaller omtrent med gruppen 18 år og yngre, mens det er noe annerledes for de under 16, selv om trenden er den samme. Alle besvarelser:

18 18 8) Hvor lett eller vanskelig synes du det er å få informasjon om hvordan unge kan få hjelp i tilfeller der du selv eller noen du kjenner er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer? På en skala fra 1 5, der 1 = veldig lett, 2 = nokså lett, 3 = middels, 4 = nokså vanskelig og 5 = veldig vanskelig, svarer over 60% i alle aldersgrupper at det enten er middels eller nokså vanskelig å få informasjon om hvordan unge kan få hjelp hvis de selv eller noen de kjenner er i ferd med å utvikle narkotikaproblemer. Fordelingen mellom middels og nokså vanskelig er noe ulik, og det er aldri mer enn 7,1% som svarer at det er veldig vanskelig. 9) Har du noen andre kommentarer om informasjon og støtteapparat? De skriftlige svarene viser et ganske entydig ønske om mer nøytral informasjon, og en oppfatning om at støtteapparatet er altfor dårlig. De viser også et klart ønske om at fokus må flyttes bort fra å se på narkomane som kriminelle, og heller se på narkomani som en sykdom som må behandles. En overveldende majoritet blant de skriftlige besvarelsene sier det er for lite og for dårlig offentlig informasjon om narkotika. Den offentlige informasjonen oppleves ofte som moraliserende, og ungdom tyr da heller til andre kilder på nettet enn offentlige informasjonskilder. Nesten samtlige svar om støtteapparat gir utrykk for at støtteapparatet og ettervernet er altfor dårlig. Dagens narkotikapolitikk oppleves som stigmatiserende, og lite åpen. Det er så å si ingen av de skriftlige besvarelsene som gir uttrykk for et ønske om en strengere politikk ovenfor de narkomane.

19 19 10) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig. Det er liten forskjell på hva ulike aldersgrupper mener er viktig for at en selv og venner ikke skal begynne med narkotika. Et godt nettverk av familie og venner er soleklart høyest innenfor alle aldersgrupper. a) Hvor viktig synes du følgende faktorer er for at du eller dine venner ikke skal begynne med narkotika? 1 er uviktig, 5 er svært viktig. Alternativer N 1 Et godt nettverk av familie og venner Synlig politi på skolen og arenaer hvor ungdom er Bedre forebygging av narkotika Bedre informasjon om hva man kan gjøre dersom man blir tilbud narkotika ) Har du generelle innspill til hvordan narkotikamisbruk blant ungdom kan gå ned? Avslutningsvis har vi bedt respondentene om å komme med generelle innspill på hvordan narkotikamisbruken kan gå ned. Svarene bekrefter at en meget stor andel av de som har svart på undersøkelsen er tilhengere av å legalisere narkotika. Det er en klar overvekt av skriftlige svar som tar til orde for legalisering og regulering av alle narkotiske stoffer generelt, legalisering av lettere stoffer, eller dekriminalisering etter modell fra Portugal er riktig vei å gå. Dette representerer definitivt en uforholdsmessig andel av norsk ungdom om vi sammenligner med andre undersøkelser. Undersøkelsen gir altså et skjevt bilde av ungdoms gjennomsnittlige omgang med og bruk av narkotika. Undersøkelsen hadde aldri til hensikt å dokumentere bruk. Uavhengig av spørsmålet knyttet til forbud,

20 20 dekriminalisering eller legalisering er det flere konklusjoner vi kan trekke ut av undersøkelsen, som er gjennomgående for alle grupper som har svart. På alle de skriftlige svarene i undersøkelsen gis det uttrykk for en frustrasjon over informasjon om narkotika som oppfattes som subjektiv og propagandapreget. Vi vet at mange holdningskampanjer ikke har fungert, og det kan være grunn til å tro at den for enkelt ungdommer har hatt motsatt effekt, og ført til trass snarere enn forebygging. En stor majoritet av respondentene i undersøkelsen, i alle aldersgrupper, men særlig blant de litt eldre ungdommene, etterlyser mer ærlig og informativ informasjon om narkotika uten pekefingerretorikk. Undersøkelsen tyder også på at mange ungdom i dag opplever at narkomane blir stigmatisert og stemplet som kriminelle når det de egentlig trenger er hjelp. Alle svar knyttet til støtteapparat gir uttrykk for at det er for dårlig i dag. Det er også en stor andel, både av dem som svarer at de selv har prøvd narkotika og de som kjenner noen som har prøvd narkotika, som sier at de ble tilbudt varene på skolen. Det høye utslaget kan skyldes en uforholdsmessig stor andel av ungdom som er for legalisering blant undersøkelsens respondenter, men det kan også være et hint om at mørketallene knyttet til omsettingen av narkotika på skolen er større enn det vi er klar over. Konklusjon: 1) Veldig mange ungdommer opplever dagens holdningskampanjer og offentlig informasjon om narkotika som moraliserende. Samtidig er det for lite lett tilgjengelig informasjon om hvor ungdom kan henvende seg for å få hjelp med narkotikamisbruk. Holdningskampanjer bør derfor erstattes med fokus på mer nøytral informasjon, og lettere tilgjengelig informasjon om støtteapparat. 2) Undersøkelsen kan tyde på at omsettingen av narkotika på eller i nærheten har større mørketall enn vi er klar over.

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin:

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin: NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TALL Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa og Statistiske opplysninger 2006 Sperrefrist: kl. 11.00 CET 23.11.2006 Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Kunnskapskilder Survey undersøkelser Prøver fra bilførere Kommuneundersøkelsen Sprøytemisbrukere

Detaljer

Bruk av sentralstimulerende midler i Norge. Hva vet vi? Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy Statens institutt for rusmiddelforskning

Bruk av sentralstimulerende midler i Norge. Hva vet vi? Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy Statens institutt for rusmiddelforskning Bruk av sentralstimulerende midler i Norge. Hva vet vi? Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 5 1.1 Kunnskapskilder...

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Karen Elisabeth Rotmo Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 2 Livsstil og risikofaktorer

Figurer og tabeller kapittel 2 Livsstil og risikofaktorer Side 33 100 100 90 90 Prosent som overlever 80 70 KVINNER Prosent som overlever 80 70 MENN 60 60 50 50 40 50 60 70 40 50 60 70 Alder (år) Alder (år) Aldri Tidligere 1 9 sig./dag 10 19 sig./dag 20+ sig./dag

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport III: Alkohol og graviditet Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Er det greit at gravide drikker alkohol, og hvor mye er det i så tilfelle akseptabelt

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Human rusmiddelpolitikk - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 26. mai 2012 Utredet av Pål Thygesen med bidrag fra Kristian Normand og Kristin

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004

KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 2004 KRIMINALOMSORGENS SENTRALE FORVALTNING Kommentarer til rusmiddel- og dopingstatistikk i fengslene 24 Sammendrag Statistikken for 24 må ses i sammenheng med at det til enhver tid var nær 3 innsatte. Totalt

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008 Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 28 SIRUS-Rapport nr. 5/29 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 29 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

Rusmiddelpolitikk. Landsstyret. Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23.

Rusmiddelpolitikk. Landsstyret. Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23. Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Kristin Eriksen, AU- medlem, Kristian Normand, internasjonal kontakt Pål Thygesen, generalsekretær 23. mai 2012 LS- 1-1213- 010 Rusmiddelpolitikk

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Salg av nødprevensjon i utsalgssteder utenom apotek (2009-2011) 2011-09-14 Statens legemiddelverk

Salg av nødprevensjon i utsalgssteder utenom apotek (2009-2011) 2011-09-14 Statens legemiddelverk Salg av nødprevensjon i utsalgssteder utenom apotek (2009-2011) 2011-09-14 Statens legemiddelverk INNHOLD Konklusjon... Om rapporten... 4 Bakgrunn... 4 Avgrensinger... 4 Eventuell fremtidig evaluering...

Detaljer

Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status

Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status Trender og kjennetegn ved avdøde med narkotikarelatert dødsfall: demografi, geografi og sosioøkonomisk status Lavterskelkonferansen 8-9 juni 2015 Ellen J. Amundsen, Sirus eja@sirus.no www.sirus.no Innhold

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol

En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol 1 En undersøkelse om ungdommers forhold til paracetamol Utført av Norstat på oppdrag fra Apotekforeningen Mai 2015 Fakta om undersøkelsen Representativ undersøkelse Gjennomført av Norstat i mars 2015 400

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Eidsvoll- og Hurdal kommune i 2008 Gunnar Nossum Notat 2008:3 Ungdomsundersøkelse Eidsvoll

Detaljer

Holdninger til. narkotikapolitikken

Holdninger til. narkotikapolitikken ningen om omsetningsreglene økt fra 1985 til 1990. Dette kan ha sammenheng med den store oppmerksomhet som ble den organiserte smuglingen til del i norsk presse høsten 1990 (oppgavene ble innhentet i desember

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET

BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET Olav Irgens-Jensen BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE I FORSVARET Resultater av en spørreskjemaundersøkelse høsten 1991 t. # e BRUK AV ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT TILSATTE 1 FORSVARET Resultater

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Holdninger til alkohol

Holdninger til alkohol Delrapport IV: Holdninger til alkohol Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke helse- og livsstilsproblemer setter folket øverst på samfunnsagendaen Hvordan mener vi rusmisbrukere bør

Detaljer

Bruk av rusmidler blant elevene i den videregående skole i Hamar 1999

Bruk av rusmidler blant elevene i den videregående skole i Hamar 1999 Artikkelen finnes ikke i pdf format. Vi har konvertert til wordformat før vi laget en pdf-fil. Kvaliteteten er så nær vi kunne komme. De første bokstavene på litteraturlisten mangler på originalen også..

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Sensation Innerspace 2012

Sensation Innerspace 2012 Sensation Innerspace 2012 - En beskrivelse av narkotikabildet og hvem som ble pågrepet Av Anders Rasch Olsen, strategisk stab. September 2012 Bakgrunn Sensation Innerspace ble arrangert på Telenor arena

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer