OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT"

Transkript

1 OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI

2 Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden interkommunale havn IKS (TIH IKS) Orkdal er mest nevnt blant alle kommunene som inngår i TIH IKS. 9 av 10 kjenner til at Orkdal kommune inngår i dette samarbeidet. Transportørene utgjør den største andelen blant interessentene som kjenner til at Orkdal inngår i TIH IKS. Stjørdal er den neste mest kjente kommunen og deretter Malvik kommune. Henholdsvis 8 av 10 kjenner til at Stjørdal kommune inngår som en del av TIH IKS, og 6 av 10 kjenner Malvik. Trondheim Havns kjerneområde Havnedrift og sjøtransport er mest nevnt som Trondheim Havns kjerneområde, hvorav 6 av 10 mener dette. Transportører og personer innen offentlig etat utgjør de to største andelene. Politikere utgjør den minste andelen som mener dette er kjerneområdet.

3 Oppsummering Inntrykk av Trondheim Havn 7 av 10 har et godt inntrykk av Trondheim Havn totalt sett 7 av 10 er enige at Trondheim Havn har en klar og fremtidsrettet visjon. 6 av 10 mener havna framstår som veldrevet og godt organisert. Andelen som mener at Trondheim Havn utvikler havna i riktig retning og til beste for samfunnet er stabil som ved forrige måling. At havna framstår som veldrevet og godt organisert er den faktoren som har størst innvirkning på interessentenes totalinntrykk Miljøansvar er den faktoren som har minst innvirkning på interessentenes totalinntrykk.

4 Oppsummering Inntrykk av Trondheim Havn 7 av 10 har et godt eller svært godt inntrykk av Trondheim Havn totalt sett 7 av 10 er enige at Trondheim Havn har en klar og fremtidsrettet visjon. 6 av 10 mener havna framstår som veldrevet og godt organisert. 5 av 10 mener at Trondheim Havn utvikler havna i riktig retning og til beste for samfunnet er stabil som ved forrige måling. At havna framstår som veldrevet og godt organisert er den faktoren som har størst innvirkning på interessentenes totalinntrykk Miljøansvar er den faktoren som har minst innvirkning på interessentenes inntrykk av havna totalt sett

5 Oppsummering Tillit Tilliten til Trondheim Havn holder seg stabil og god, 6 av 10 den gang og nå svarer de har et godt eller svært godt inntrykk av Trondheim Havn Håndtering av godsmengden Det er bred enighet om at sjøveien vil være best rustet til å håndtere en tredobling av framtidig godsmengder. 7 av 10 mener sjøveien er det beste alternativet. Framtidig utvikling av havneområdene 6 av 10 mener at en kombinasjon av havnedrift og byutvikling vil være det beste for utviklingen av havneområdene. Næringslivsaktører utgjørende den største andelen blant de som er mest positive til en kombinasjon. Halvparten av de spurte mener i middels grad, stor eller svært stor grad er lette å finne fram i og/ eller har et interessant og informativt innhold.

6 Utvalg & prosedyre År gjennomføring Populasjon Totalt antall deltakere i undersøkelsen Antall respondenter Svarprosent Metode Dato gjennomføring Statistisk feilmargin prosentpoeng ,1 7, ,7 7,1 Analyse Resultatene i rapporten presenteres i form av frekvenser og gjennomsnitt. I tillegg er det gjennomført en multippel regresjonsanalyse, - en analyse som viser hvilke faktorer som innvirker i større eller mindre grad på utvalgets totalinntrykk når det gjelder Trondheim Havn. Nedbrytninger i utvalget på aktører og geografisk arbeidssted Resultatene er sett i lys av aktørenes rolle ifht Trondheim Havn fordelt på Politikere, Transportører, Vareeier, Næringsliv ellers, Fylke/kommune/vegvesen og Andre (konsulenter, media og organisasjoner) I tillegg er også resultatene sett i lys av de ulike aktørenes arbeidssted og lokalisering herunder Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Malvik, og andre steder. Svarene i undersøkelsen gir et godt bilde av aktørenes inntrykk og synspunkter på Trondheim Havn - og vil dermed være et godt beslutningsstøttegrunnlag i utvikling av Trondheim Havns omdømme.

7 Interessentenes sammensetning: Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 / Populasjon: 829 /Svarprosent Interessenter Politikere utgjør den største enkelt andelen interessenter i utvalget % Aktører 2010 Antall 2012 Antall Politikere Transportører % Vareeier % 6 % 22 % 21 % 15 % 12 % 6 % 7 % 7 % Næringsliv ellers Offentlig etat (Fylke/kommune /vegvesen) Politikere* Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Konsulenter, media Andre (konsulenter, media ) 17 18

8 Arbeidssted sammensetning Spm. Hvor er den virksomheten du representerer lokalisert / hvor er ditt arbeidssted? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Orkdal 33, Trondheim 186, Stjørdal 22, Malvik 11, Annet 16 7 av 10 har sitt arbeidssted i Trondheim Fordeling arbeidssted % 12 % Orkanger / Orkdal 7 69 % 12 % 8 % 4 % 3 % 6 % Trondheim Stjørdal NY: Malvik Andre steder Andre steder: Åndalsnes, Namsos, Melhus

9 TIH IKS - GEOGRAFISKE OMRÅDE Hvilke kommuner inngår i Trondheimsfjorden Interkommunale havn IKS

10 Havner som faktisk inngår i TIH IKS Spm. Hvilke kommuner inngår i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, i tillegg til Trondheim? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 (Avkrysning av flere svaralternativ - summerer derfor ikke til 100% ) - totalutvalg Orkdal og Stjørdal er blant de mest nevnte kommunene Kjennskap til havner som inngår i TIH KS % 93 % 9 79 % 76 % 84 % % 56 % 28 % Malvik Orkdal Stjørdal

11 Kommuner omtalt i media som potensielle nye medlemmer i havneselskapet totalutvalg Spm. Hvilke kommuner inngår i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, i tillegg til Trondheim? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 (Avkrysning av flere svaralternativ - summerer derfor ikke til 100% ) % Kjennskap til havner som inngår i TIH KS 6 % 7 % 7 % 8 % 1 % 21 % 12 % Frøya Leksvik Ny:Levanger Ny: Steinkjer Ny: Verdal Blant kommuner som har vært omtalt i media som interesserte i medlemskap i TIH, er det Verdal og Levanger flest tror er medlem. 22 %

12 Øvrige kommuner Spm. Hvilke kommuner inngår i Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS, i tillegg til Trondheim? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 (Avkrysning av flere svaralternativ - summerer derfor ikke til 100% ) totalutvalg % 6 % 7 % 8 % 5 % 1 % Havner som inngår i TIH KS 17 % 18 % 14 % 6 % 7 % 4 % 17 % 14 % 14 % 7 % 4 % 6 % Agdenes Hitra Melhus Rissa Skaun Ørland Blant kommuner som ikke inngår i havneselskapet, er det Melhus og Skaun kommune flest tror gjør det

13 HVA OPPFATTES SOM TRONDHEIM HAVNS KJERNEOMRÅDE - TOTALUTVALG Eiendomsvirksomhet Byutvikling av havneområder Passasjertrafikk Havnedrift og sjøtransport Logistikk-knutepunkt for båt, bane, bil

14 Trondheim Havns kjerneområde totalutvalg Spm. Hva er Trondheim Havns kjerneområde? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, media % NY Havnedrift og sjøtransport 67 % Oppfatning av hva som er kjerneområdet til Trondheim Havn 5 Logistikk-knutepunkt for båt, bane og bil 9 % 11 % 4 % Eiendomsvirksomhet 4 % 5 % 3 % 6 % 1 % 4 % Byutvikling av havneområder Passasjertrafikk (cruise, hurtigrute, hurtigbåt) 6 av 10 mener havnedrift og sjøtransport er Trondheim Havns kjerneområde

15 KJERNEOMRÅDE KONTROLLERT FOR INTERESSENTER Politikere Næringsliv Offentlig etat Transportør Vareeier Konsulent, media

16 Havnedrift og sjøtransport Spm. Hva er Trondheim Havns kjerneområde? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, media 16 interessenter Transportørene og offentlig etat utgjør den største andelen som mener at havnedrift og sjøtransport er Trondheim Havns kjerneområde politikere utgjør den minste andelen Havnedrift og sjøtransport % 71 % 73 % 68 % Havnedrift og sjøtransport 67 % 61 % Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Annet Totalt

17 Logistikk-knutepunkt for båt, bane og bil Spm. Hva er Trondheim Havns kjerneområde? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, media 16 - interessenter Politikere utgjør den største andelen som mener kjerneområdet er logistikkknutepunkt for båt, bane og bil. Logistikk-knutepunkt for båt, bane og bil % 12 % 28 % 24 % 27 % Logistikk-knutepunkt for båt, bane og bil 22 % Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Konsulenter, media Totalt

18 TRONDHEIM HAVNS OMDØMME KONTROLLERT FOR INTERESSENTER Visjon Nytenkende Miljøansvar Utvikling i riktig retning til beste for samfunnet Veldrevet og godt organsiert Informere og kommuniserer godt Totalinntrykk

19 Inntrykk av Trondheim Havns omdømme Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 (gjennomsnittsverdier skala fra 1 til 5 1 = svært uenig og 5 er svært enig Best inntrykk av havna på klar og tydelig visjon og at havna framstår 5,0 Trondheim Havn omdømme som veldrevet og godt organisert. 4,0 4,0 3,7 3,6 3,5 3,8 3,4 3,2 3,2 3,9 3,6 3,6 3,5 4,0 3, ,0 1,0 2012: Klar og tydelig visjon 2012: Framstår som nytenkende 2012: Tar miljøansvar 2012: Utvikling i riktig retning for samfunnet 2012: Framstår som veldrevet og godt organisert 2012: Informerer og kommuniserer godt 2012: Inntrykk totalt sett

20 Klar og fremtidsrettet visjon Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Antall spurte 2010: 229 / 2012: totalutvalg 7 av 10 er enige i at Trondheim Havn har en klar og fremtidsrettet visjon Trondheim Havn har en klar og fremtidsrettet visjon: "Midt-Nordens logistikk-knutepunkt - en aktiv medspiller for næringslivet % 32 % 16 % 3 % 6 % 5 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke 2012: Klar og fremtidsrettet visjon

21 Klar og fremtidsrettet visjon Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander (gjennomsnitt) Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, media 18 interessenter Små forskjeller i oppfatningen av visjonen blant interessentene Trondheim Havn har en klar og fremtidsrettet visjon Visjon: Midt-Nordens Logistikk-knutepunkt - en aktiv medspiller for næringslivet 5,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,8 3,8 4,0 3,4 3,0 2,0 1,0 Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Konsulenter, media Totalt

22 Nytenkende Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Antall spurte 2010: 229 / 2012: totalutvalg 6 av 10 mener Trondheim Havn framstår som nytenkende. 10 Trondheim Havn framstår som nytenkende % 38 % 21 % 21 % 18 % 13 % 13 % 8 % 4 % 3 % 4 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke 2010: Nytenkende og fremtidsrettet 2012: Framstår som nytenkende

23 Nytenkende Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander (gjennomsnitt) Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, media 18 interessenter Personer innen offentlig etat er utgjør den største andelen som er enige i at havna framstår som nytenkende Trondheim Havn framstår som nytenkende 5,0 4,0 3,0 3,7 3,7 3,6 3,3 3,4 3,5 3,4 3,6 4,0 4,0 3,6 3,0 3,7 3,6 2,0 1,0 Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Andre Total 2010: Nytenkende og fremtidsrettet 2012: Framstår som nytenkende

24 Miljøansvar Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 totalutvalg 5 av 10 mener Trondheim Havn tar miljøansvar 1 av 3 har ingen bestemt oppfatning Trondheim Havn tar miljøansvar % 27 % 23 % 15 % 2 % 5 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke 2012: Tar miljøansvar

25 5,0 Miljøansvar Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander (gjennomsnitt) Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Trondheim Havn tar miljøansvar interessenter Marginale forskjeller i oppfatning av havnas miljøansvarlighet 4,0 3,7 3,9 3,7 4,0 3,9 3,7 3,8 3,0 2,0 1,0 Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Konsulenter, media Totalt

26 Utvikler havneområdene i riktig retning til beste for samfunnet totalutvalg Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Antall spurte 2010: 229 / 2012: Utvikler havneområdene i riktig retning til beste for samfunnet 5 av 10 mener havna utvikler havneområdene i riktig retning til beste for samfunnet 19 % 19 % 19 % 23 % 36 % 31 % 14 % 18 % 7 % 4 % 5 % 4 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke 2010 Til beste for samfunnet 2012: Utvikler havneområdene i riktig retning til beste for samfunnet

27 5,0 4,0 3,0 I riktig retning og til beste for samfunnet Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? (gjennomsnitt) Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 3,4 3,5 Trondheim Havn utvikler havneområdene i riktig retning og til beste for samfunnet 3,3 3,2 3,0 3,3 3,2 3,5 3,8 3,6 3,3 3,1 Politikere, næringsliv og offentlig etat utgjør de største andelen som er mest enige i at havna utvikles i riktig retning til beste for samfunnet 3,2 3,4 2,0 1,0 Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Konsulenter, media Totalt 2010 Til beste for samfunnet 2012: Utvikling i riktig retning til beste for samfunnet

28 Informerer og kommuniserer godt - totalutvalg Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Antall spurte 2010: 229 / 2012: Informerer og kommuniserer godt Andelen som er helt enig i at Trondheim Havn informerer og kommuniserer godt har økt siden % 11 % 12 % 34 % 24 % 26 % 21 % 14 % 5 % 3 % 6 % 4 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke 2010 Informerer og kommuniserer godt 2012: Informerer og kommuniserer godt

29 Informerer og kommuniserer godt Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander (gjennomsnitt) Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, Media 18 interessenter Jevn oppfatning om at havna informere og kommuniserer godt 5,0 Trondheim Havn informerer og kommuniserer godt 4,0 3,5 3,7 3,6 3,3 3,4 3,5 3,4 3,9 3,7 3,6 3,5 3,6 3,0 2,0 1,0 Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Andre 2010: Informerer og kommuniserer godt 2012: Informerer og kommuniserer godt

30 Trondheim Havn framstår som veldrevet og godt organisert - totalutvalg Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander Antall spurte 2010: 229 / 2012: av 10 mener Trondheim Havn er veldrevet og godt organisert Veldrevet og godt organisert 34 % 29 % 19 % 6 % 1 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke 2012: Veldrevet og godt organisert

31 Veldrevet og godt organisert Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander (gjennomsnitt) Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, Media 18 interessenter Trondheim Havn framstår som veldrevet og godt organisert Personer i innen offentlig etat er mest positive 5,0 4,3 4,0 4,0 3,7 3,7 3,9 3,5 3,0 2,0 1,0 Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Konsulenter, media

32 Totalinntrykk av Trondheim Havn - totalutvalg Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand? Antall spurte 2010: 229 / 2012: av 10 har et godt inntrykk av Trondheim Havn totalt sett Jeg har et godt inntrykk av Trondheim Havn totalt sett 32 % 36 % 1 % 8 % 2 % Helt uenig Delvis uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Vet ikke 2012: Inntrykk totalt sett

33 Totalinntrykk Spm. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand (gjennomsnitt) Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, Media 18 interessenter Godt inntrykk av Trondheim havn blant interessentene Jeg har et godt inntrykk av Trondheim Havn totalt sett 5,0 4,3 4,0 4,1 3,9 3,7 4,1 3,6 4,0 3,0 2,0 1,0 Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig etat Konsulenter, media Totalt

34 Drivere av Trondheim Havns totalinntrykk Tallene i figurene viser driverne av totalinntrykket til Trondheim Havn / Modellen har en R2 på 0,781 og betyr at de ulike faktorene til sammen forklarer 78% av totalinntrykket til Trondheim Havn. 22% forklares dermed av helt andre forhold. Antall spurte : 268 Veldrevet og godt organisert 0,323 Trondheim Havn - totalinntrykk Informerer og kommuniserer godt 0,272 Utvikler havneområdene i riktig retning for samfunnet 0,197 En veldrevet og godt organisert havn vil ha størst innvirkning på hvordan interessentene oppfatter Trondheim Havn totalt sett Miljøansvar 0,013 Nytenkende 0,071 Klar og tydelig visjon 0,098 Figuren viser hvilke av de ulike faktorene/omdømmedriverne som vil ha størst innvirkning på totalinntrykket av Trondheim Havn. Som vi ser av stigningstallet er det først og fremst at Trondheim Havn framstår som veldrevet og godt organisert som vil ha størst innvirkning på totalinntrykket. Miljøansvar har minst innvirkning på totalinntrykket.

35 TILLIT TIL TRONDHEIM HAVN - TOTALUTVALG

36 Tillit til Trondheim Havn Spm. Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Tillit til Trondheim Havn 10 9 Totalutvalg Tilliten til Trondheim havn holder seg stabil % 51 % 49 % % 34 % 31 % 31 % % 1 % 1 % 8 % 5 % 5 % 3 % Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten 17 % 9 % 3 % Stor Svært stor tillit Vet ikke

37 TILLIT KONTROLLERT FOR INTERESSENTER

38 Tillit - Politikere Spm. Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2010: 85/ 2012: Politikere Positiv utvikling i tilliten blant politikerne. 6 av 10 politikere har enten stor eller svært stor tillit til Trondheim Havn 5 46 % 5 31 % 27 % 13 % 13 % 9 % 8 % 1 % 1 % Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten Stor Svært stor tillit 2010 Politikere 2012: Politikere

39 Tillit Transportører Spm. Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2010: 27 / 2012: % 7 % Transportører 33 % 53 % 52 % 5 av 10 transportører har enten stor eller svært stor tillit til Trondheim Havn Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten Stor Svært stor tillit 41 % 4 % 6 % 2010 Transportører 2012: Transportører

40 Tillit - Vareeiere Spm. Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2010: 50 / 2012: % 4 % Vareeiere 36 % 53 % 4 av 10 vareeiere har enten stor eller svært stor tillit til Trondheim Havn 5 av 10 har verken stor eller liten tillit. Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten Stor Svært stor tillit 48 % 39 % 6 % 4 % 2010 Vareeiere 2012: Vareeiere

41 Tillit Næringsliv Spm. Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2010: 27 / 2012: 41 7 av 10 i kategorien næringsliv har enten stor eller svært stor tillit til Trondheim Havn Næringsliv ellers % 5 % 2 % 26 % 22 % Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten 52 % Stor 61 % 11 % Svært stor tillit 2010 Næringsliv ellers 2012: Næringsliv ellers

42 Tillit Offentlig etat Spm. Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2010: 23 / 2012: 15 9 av 10 med en rolle i offentlig etat har enten stor eller svært stor tillit til Trondheim Havn Offentlig etat % 73 % 17 % 9 % 7 % Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten Stor Svært stor tillit 2010 Offentlig etat 2012 Offentlig etat

43 Tillit konsulenter, media Spm. Hvor stor eller liten tillit har du til Trondheim Havn? Antall spurte 2010: 17 / 2012: 18 Konsulenter, media 5 av 10 i kategorien konsulenter, media ha enten stor eller svært stor tillit til Trondheim Havn 4 av 10 har ikke noen synspunkter % 47 % 35 % 39 % 12 % 11 % 6 % 6 % Svært liten tillit Liten Verken stor eller liten Stor Svært stor tillit 2010 Konsulenter, media 2012 Konsultenter, media

44 HÅNDTERING AV FRAMTIDIG GODMENGDE Bane, vei eller sjø vet ikke?

45 Best rustet transportform for fremtidig tredobling av godsmengde totalutvalget Spm. Hvilken av disse transportformene mener du vil være best rustet til å ta i mot / håndtere en fremtidig tredobling av godsmengdene? Antall spurte : 2012: 268 Stor enighet om at sjø vil være best rustet til å håndtere en tredobling av framtidig godsmengder Vet ikke 5 % Vei 11 % Bane 19 % Sjø 65 % «Større fokus på framtidige utfordringer på godshåndtering. Få fram at sjø er det som kan håndtere framtidige godsmengder.» - Uttalelse fra en av de spurte

46 Best rustet transportform for fremtidig 7 % tredobling av godsmengde interessenter Spm. Hvilken av disse transportformene mener du vil være best rustet til å ta i mot / håndtere en fremtidig tredobling av godsmengdene? Antall spurte : 2012: 268 Politikere 120, Transportører 17, Vareeiere 57, Næringsliv ellers 41, Offentlig etat 15, Konsulenter, Media % 65 % 47 % 47 % Vei Bane Sjø Vet ikke 77 % 71 % 17 % 11 % 9 % 6 % 7 % 7 % 4 % 4 % 5 % 27 % 7 % 17 % 33 % 33 % Vareeierne utgjør den største andelen etter næringslivsaktørene som mener at sjø vil være best rustet for håndtering av en tredobling av fremtidige godsmengder. 17 % Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig Annet

47 Best rustet transportformer for fremtidig tredobling av godsmengde arbeidssted Spm. Hvilken av disse transportformene mener du vil være best rustet til å ta i mot / håndtere en fremtidig tredobling av godsmengdene? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 Orkdal 33, Trondheim 186, Stjørdal 22, Malvik 11, Andre steder 16 Personer med arbeidssted Orkdal utgjør den største andelen som er mest positiv til sjø. Vei Bane Sjø % 59 % 73 % 45 % 36 % 9 % 6 % 12 % 22 % 9 % 18 % 9 % Orkdal Trondheim Stjørdal Malvik Annet 6 % 94 %

48 FRAMTIDIG UTVIKLING AV HAVNEOMRÅDENE Byutvikling Havnedrift Kombinasjon av begge deler?

49 Holdning til framtidig utvikling av havneområdene Spm. Hvilket av disse alternativene mener du vil være det beste for utviklingen av havneområdene? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 totalutvalg 10 9 Stort flertall for kombinasjon av havnedrift og byutvikling Byutvikles Forbeholdes havnedrift Kombinasjon havnedrift og byutvikling

50 Holdning til framtidig utvikling av havneområdene Spm. Hvilket av disse alternativene mener du vil være det beste for utviklingen av havneområdene? Antall spurte 2010: 229 / 2012: 268 interessentene 10 Næringslivsaktører mest positiv til kombinasjon havnedrift og byutvikling 9 83 % 8 71 % 7 57 % 56 % 5 47 % 35 % 21 % 22 % 18 % 14 % 17 % Politikere Transportører Vareeiere Næringsliv ellers Offentlig Konsulenter, media Byutvikling Havnedrift Kombinasjon havnedrift og byutvikling

51 Holdning til framtidig utvikling av havneområdene Spm. Hvilket av disse alternativene mener du vil være det beste for utviklingen av havneområdene? Antall spurte : 2012: 268 arbeidssted % 64 % Bred enighet om at en kombinasjon av havnedrift og byutvikling vil være det beste for utviklingen. 55 % 56 % 5 45 % 15 % 23 % 16 % 9 % 27 % 18 % 36 % 12 % 31 % Orkdal Trondheim Stjørdal Malvik Annet Byutvikles Forbeholdes havnedrift Kombinasjon havnedrift og byutvikling

52 Hjemmeside: navigasjon og innhold Spm. I hvilken grad synes du Trondheim Havns hjemmesider er lette å finne fram i / navigere i? har et interessant og informativt innhold? Antall spurte 2010: 136 (de som har vært innom hjemmesidene i løpet av det siste året) / 2012: Alle spurte 268 uavhengig om de har vært innom Halvparten av de spurte mener i middels grad eller i stor grad er lette å finne fram i og/eller har et interessant og informativt innhold Navigasjon /lett å finne fram i0 1 % 39 % 45 % 7 % 8 % 2012 Navigasjon/lett å finne fram i0 1 % 26 % 25 % 6 % 41 % 2010 Interessant og informativt innhold 38 % 49 % 7 % 7 % 2012 Interessant og informativt innhold0 2 % 25 % 27 % 6 % I svært liten grad I liten grad I middels grad I stor grad I svært stor grad Vet ikke

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 14. desember 2010 Hans Kristian Aspen 1 Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 655 respondenter via e-posr. Undersøkelsen

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015

OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015 OMDØMMEUNDERSØKELSE 2015 1 Metodeoppsummering År Bruttoutvalg Netto antall i utvalget Svarprosent Metode Tidspunkt 2010 665 224 35 WEB 24.11-10.12 2012 820 268 32 WEB 08.10-19.10 2015 947 316 33 WEB 23.02-13.03

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala 17. desember 2008

Hovedresultater omdømmeundersøkelse. Skala 17. desember 2008 ovedresultater omdømmeundersøkelse kala 17. desember 2008 ans ristian spen Prosjektets hovedinnhold og mål Prosjektet skal gi Trondheim avn et bedre beslutningsgrunnlag for den videre strategien med å

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

DIALOG-SEMINAR ÅRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013

DIALOG-SEMINAR ÅRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013 DIALOG-SEMINAR ÅRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 8.April 2013 Interkommunalt havari i 2002 Utredningen Kompetente medarbeidere Organisasjonen på Verdal skal utvikles i samarbeid med de ansatte

Detaljer

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 VERDAL KOMMUNESTYRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 Utredningen Hva vil vi oppnå med en Status som utpekt havn (i dag ingen mellom Bergen og Tromsø) Felles trøndersk stemme som kan høres

Detaljer

Grønt Punkts gode navn og rykte. Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland

Grønt Punkts gode navn og rykte. Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland Grønt Punkts gode navn og rykte Omdømmeundersøkelse gjennomført i siste kvartal 2010 Eirik Oland De vi har spurt er: Medlemsbedrifter Private innsamlere Kommunale- og interkommunaleselskaper Befolkningen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Det umulige ble mulig

Det umulige ble mulig Det umulige ble mulig Wollert Krohn-Hansen Norsk Havneforenings lederprogram 26. november 2014 Trondheim Havn IKS anno 2014 Orkdal Trondheim Malvik Stjørdal Frosta Levanger Verdal Inderøy Steinkjer Verran

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS

INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS Trondhe1m'* O Havn :,:r.:?:m, Deres dato Deres referanse Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL INNTREDEN AV NYE DELTAKERE I TRONDHEIM HAVN IKS Frøya kommune og Hitra kommune har søkt inntreden som nye

Detaljer

Bergvesenet. Vurderingav befolkningensgeografiskeutbedrelseinnenforkartbladtrondheim ( ) Per Stenstad. Sør - Trøndelag Trondheim ske

Bergvesenet. Vurderingav befolkningensgeografiskeutbedrelseinnenforkartbladtrondheim ( ) Per Stenstad. Sør - Trøndelag Trondheim ske Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondhoim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr RaPPort tokalisering GraderIng BV 160 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig

Til kommuner iht vedlagt adresseliste. Miljøfyrtårn-ansvarlig Til kommuner iht vedlagt adresseliste Att: Miljøfyrtårn-ansvarlig MIL.10FYRTÅRN-SERTIFISERING AV SPAREBANK 1 SMN. ANMODNING OM OPPLYSNINGER ANGÅENDE KOMMUNENS PRAKSIS FOR SERTIFISERING Dato 2012-12-03

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av

Verdal kommune Postboks VERDAL. Kommunedelplan Verdal by , høringssvar. Vår dato Vår referanse 1 av Vår dato Vår referanse 1 av 4 07.04.2016 14/00162-11 Deres dato Deres referanse Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, høringssvar Om Trondheim Havn IKS Trondheim Havn

Detaljer

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen rådmannens forslag - oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Rådmannen, januar 2015 Rådmannens forslag Hva er grunnlaget for å gå videre med TK+4 og TK+6? Hvorfor ønsker TK flere oppgaver?

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm. Regionrådet

Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm. Regionrådet Ringvirkningsanalyse av Trondheim Havn IKS; mm Regionrådet 16.09.2016 13 Eierkommuner -58 Ansatte -135 MNOK Oms ca. 7000 meter med kai Prosesser Orkanger Visjon: «Vi skaper vekst i fremtidens sjøtransport»

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Finnes det et Innherredsalternativ?

Finnes det et Innherredsalternativ? Havn i Trondheimsfjorden: Finnes det et Innherredsalternativ? Dokumentasjon av arbeid i fase 1 Trondheim/Steinkjer, 17.09.09 Innhold: 1. Innledning 2. Oppsummering hovedinntrykk 3. Kort beskrivelse behov

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 401 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Hemne kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling

Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Sysselsettingsvirkninger av regionhavn på Orkanger 4.6.2014 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Disposisjon Orkanger havn i dag Havneavhengige bedrifter Havneutbygging på Grønøra Sysselsettingsvirkninger

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Orientering for Stjørdal kommunestyre, 3. februar 2011 Seniorrådgiver Alf-Petter Tenfjord

Detaljer

NOF Forsvarets langtidsplan

NOF Forsvarets langtidsplan NOF Forsvarets langtidsplan Spørsmål i undersøkelsen Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? Jeg anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold Jeg frykter

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av Medlemsundersøkelsen intervju med 289 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen har

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen

KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen KVU Logistikknutepunkt Bergensregionen Verksted 2 17.09.14 Program for dagen 08:00 Registrering og noe å bite i 08:30 Velkommen og info v/jernbaneverket 09:00 Opplegg for dagen og presentasjon av deltakerne

Detaljer

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal

Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune. Foto: Geir Hageskal Kommunereformen oppgaver og retningsvalg for Trondheim kommune Foto: Geir Hageskal Februar 2015 Kommunegrenser fra 1964 store oppgaver til kommunenes bare siden 2000 Fastlegeordningen 2001 Introduksjonsprogrammet

Detaljer

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) PODD-RA POlitical Decisions on Determinants Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) Delprosjekt 2 Sluttkonferanse Trondheim 28. august 2014 Kyrre Kvistad Forbedre

Detaljer

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere

Undersøkelse blant skoleledere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere Undersøkelse blant skoleledere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er skoleledere 8. mai 8. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. mai 8. juni 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

Blå mat grønn logistikk Havnesamarbeid og transportutvikling i Midt-Norge. Einar Hjorthol

Blå mat grønn logistikk Havnesamarbeid og transportutvikling i Midt-Norge. Einar Hjorthol Blå mat grønn logistikk Havnesamarbeid og transportutvikling i Midt-Norge Einar Hjorthol hjorthol@trondheimhavn.no 13 Eierkommuner - 58 Ansatte -140 MNOK oms ca. 7000 meter med kai Tonn Volumstrømmer over

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007

Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Arbeidsinnvandring til landbruket 2003 til 2007 Frekvenser fra undersøkelsene Trender i norsk landbruk 2004, 2006 og 2008 April 2008 Jostein Vik Notat nr. 6/08. ISSN 11503-2027 jostein.vik@bygdeforskning.no

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Strategiplan 2014 2017. Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport

Strategiplan 2014 2017. Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport Strategiplan 2014 2017 Vi skaper vekst for fremtidens sjøtransport Strategiplan 2014 2017 Trondheim Havn IKS Strategiplan 2014 2017 Dokumentopplysninger Prosjekteier: Wollert Krohn-Hansen Prosjektleder:

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2016/7398-2 Saksbehandler: Tore Rømo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Politireformen - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. Hva har vi lykkes med - utfordringer videre. 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen Hva har vi lykkes med - utfordringer videre 06. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen

Detaljer

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag

Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag Presentasjon for Orkdal regionråd, Børsa, 13.12.2013 NIBR-rapport 2013:13 Frants Gundersen Bjørg Langset Kjetil Sørlie Vidar Vanberg Norskehavet Kyrksæterøra Brekstad

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen Det kommunale * Jeg som fyller ut dette skjemaet er Rådmann/adm.sjef Informasjonsansvarlig/kommunikasjonsdirektør e.l. Ordfører Annet 2 * Hvilken administrativ struktur har kommunen? Resultatenhetsmodell/tonivåmodell

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. <Deres ref> <Var ref> Trondheim,

Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT. <Deres ref> <Var ref> Trondheim, f POLITIET Kommuner i Trøndelag politidistrikt TRØNDELAG POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato , 20.06.2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Detaljer

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 25.03.2015 Program onsdag 25. mars 09.30-10.00 Kaffe/te og noe å bite i 10.00-10.15 Velkommen

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer