Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no"

Transkript

1 Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon

2 Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper at de som arbeidsgiver kan tilrettelegge din arbeidsdag på en bedre måte slik at vi kan beholde deg og din kompetanse lengst mulig. Graviditet er ingen sjukdom, men en spesiell situasjon som kan gjøre det nødvendig med tilrettelegging i deler av svangerskapet. Gravide har også ulike tilretteleggingsbehov. Derfor er det viktig at vi sammen kan finne fram til mulige løsninger som vi alle kan være tilfredse med. Trekantsamtale og tilrettelegging For å finne gode løsninger må du og din leder snakke sammen. Det er viktig at du er ærlig i forhold til hvordan du har det. Sammen kan dere diskutere hvordan arbeidet kan bli en positiv opplevelse gjennom hele graviditeten. En trekantsamtale er en samtale mellom den gravide, jordmor og leder der dere utveksler informasjon, kartlegger risikofaktorer i virksomheten, diskuterer ditt svangerskap og kommer fram til eventuelle tiltak. Dette kan for eksempel være behov for flere pauser, fritak for belastende oppgaver, omplassering i en periode, eller omplassering fra nattevakt til dagvakt.

3 I arbeidsmiljøloven 4-6 står det at arbeidsgiver har plikt til aktivt å tilrettelegge arbeidet og arbeidsplassen etter den enkeltes forutsetninger. Du har som arbeidstaker plikt til å ta annet og bedre egnet arbeid hvis ditt nåværende arbeid kan være belastende for deg som gravid. De fleste kvinner har ukompliserte svangerskap, men noen sliter med bekkenløsning og andre plager. Bekkenløsning skjer i større eller mindre grad hos alle gravide kvinner. Tyngdepunkter endres på grunn av den voksende magen, som igjen gir økt belastning på ryggen. Det er derfor viktig å ta forholdsregler for å passe på kroppen og det voksende barnet i magen. Sett ned tempoet i hverdagen, lytt til kroppens behov for mer hvile og søvn. Snakk med din leder om behov for flere pauser Foreta forflytning på riktig måte Gå mindre i trapper og bruk gode sko Spis sunn mat og drikk vann Fysisk aktivitet For trekantsamtaler tar du eller din leder kontakt med jordmor: Jordmor: Margaret Skavern Telefon:

4 RUTINE FOR OPPFØLGING AV GRAVIDE ARBEIDSTAKERE I GRAN KOMMUNE. GRAVID OG I ARBEID. Gravid arbeidstaker varsler nærmeste overordnede om graviditeten. Leder tar initiativ til samtale med arbeidstaker og informerer om rutiner og ordninger, og avtaler samtale med jordmor. Tlf: , e-post: Leder har ansvar for å avtale og gjennomføre oppfølgingssamtalene i samarbeid med jordmor. Leder skal bidra positivt til oppfølging og eventuell tilrettelegging for å forebygge sykefravær. Under 1. gangs samtale skal det utarbeides en individuell oppfølgingsplan som skal være et verktøy under hele oppfølgingsperioden. Planen skal sendes til lege, personalavdelingen og til NAV lokalt, dersom den gravide er sjukmeldt helt eller delvis. Leder har ansvar for oversendelse av. Leder og jordmor vurderer om det er hensiktsmessig å kontakte bedriftshelsetjenesten for arbeidsplassvurdering og eventuelt vurdering av hjelpemidler. Ved sjukdom i svangerskapet må leder, jordmor og gravid arbeidstaker sammen vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre bruk av eventuelle virkemidler som for eksempel: o gradert sjukmelding o arbeidsplassvurdering av bedriftshelsetjenesten o fritak fra arbeidsgiverperioden o tilretteleggingstilskudd o i stedet for sjukepenger Alle ledere skal informere samtlige ansatte i sin avdeling om gjeldende rutine ved graviditet. Det anbefales at informasjon blir gitt regelmessig i avdelingens personalmøter. Leder og verneombud skal bidra til at det blir foretatt en risikovurdering på om det er forhold på arbeidsplassen som kan medføre fare for fosteret eller kan medføre helseproblemer for gravide. Det skal deretter foretas en totalvurdering av hvilke muligheter som fins i avdelingen for å tilrettelegge arbeidet for gravide. Den gravide skal være delaktig og medvirke i prosessen.

5 Tidsfrister Leders oppgaver: 1. Individuell oppfølgingsplan 2. Avtale samtale med jordmor 3. Etterspørre funksjonsvurdering fra lege 4. Sette seg inn i og bruke økonomiske virkemidler fra NAV eks tilretteleggingstilskudd 5. BHT arbeidsplassvurdering 6. Utføre tilrettelegging Gravides oppgaver: 1. Innhente funksjonsvurdering fra lege 2. Medvirke til å være i arbeid og delta på samtalene Lege/sykmelder oppgaver: 1. funksjonsevne 2. Bedriftshelsetjenesten oppgaver: 1 12 uker (1.trimester) Utarbeide oppfølgingsplan så snart man har fått beskjed om graviditeten. Tilby tilrettelegging, fokus på funksjonsevne. Avtale samtale med jordmor i løpet av perioden Eventuelt søke fritak fra arbeidsgiverperiode ved svangerskap. Sende til NAV og lege.. Bidra til å finne løsninger sammen med arbeidsgiver Funksjonsvurdering (dersom det anses som nødvendig) Beskrive funksjonsevnen til den gravide og sende denne til arbeidsgiver uker ( 2. trimester) Oppdatering av med fokus på funksjonsevne og tilrettelegging. Ny samtale med jordmor i løpet av perioden (2. gangs) Eventuelt søke fritak fra arbeidsgiverperiode ved svangerskap. Sende til NAV og lege.. Bidra til å finne løsninger sammen med arbeidsgiver Funksjonsvurdering Beskrive funksjonsevnen til den gravide og sende denne til arbeidsgiver 26 ukerpermisjonsdato (3. trimester) Oppdatering av med fokus på funksjonsevne og tilrettelegging. Ny samtale med jordmor i løpet av perioden (3. gangs) Evaluering fylles ut av gravide og leder. Eventuelt søke fritak fra arbeidsgiverperiode ved svangerskap. Sende til NAV og lege.. Bidra til å finne løsninger sammen med arbeidsgiver Funksjonsvurdering Beskrive funksjonsevnen til den gravide og sende denne til arbeidsgiver Arbeidsplassvurdering Arbeidsplassvurdering Arbeidsplassvurdering

6 Jordmor 1. Informasjon om rettigheter og plikter 2. Informasjon om svangerskapet 3. Arbeidsevne 4. Svangerskapspenger NAV arbeid/trygd 1. Foreldrepenger 2. Svangerskapspenger 3. Sykepenger 4. Unntak arbeidsgiverperioden ved svangerskap 5. Økonomiske virkemidler 6. Veiledning Verneombud Tillitsvalgt Arbeidstilsynet Delta på trekantsamtale på arbeidsplassen. Fokus på normale svangerskapsforandringer fysisk og psykisk, arbeidsoppgaver, kosholdsveiledning, trening, søvn/hvile osv. Rettigheter/plikter Skal vurdere rettigheter og motta individuell oppfølgingsplan, dersom den gravide er sjukmeldt. Påse at arbeidsmiljøet er forsvarlig og at rutiner følges opp i avdelingen Hvis ønskelig, delta i oppfølgingssamtaler, være en støttespiller i arbeidsmiljøet Veileder og fører tilsyn med at virksomhetene arbeider forebyggende for å hindre sjukdom og skade Delta på trekantsamtale på arbeidsplassen. Fokus på normale svangerskapsforandringer fysisk og psykisk, arbeidsoppgaver, kostholdsveiledning, trening, søvn/hvile osv. Rettigheter/plikter Skal vurdere rettigheter og motta individuell oppfølgingsplan, dersom den gravide er sjukmeldt. Påse at arbeidsmiljøet er forsvarlig og at rutiner følges opp i avdelingen Hvis ønskelig, delta i oppfølgingssamtaler, være en støttespiller i arbeidsmiljøet Veileder og fører tilsyn med at virksomhetene arbeider forebyggende for å hindre sjukdom og skade Delta på trekantsamtale på arbeidsplassen. Fokus på normale svangerskapsforandringer fysisk og psykisk, arbeidsoppgaver, kostholdsveiledning, trening, søvn/hvile osv. Rettigheter/plikter Skal vurdere rettigheter og motta individuell oppfølgingsplan, dersom den gravide er sjukmeldt. Påse at arbeidsmiljøet er forsvarlig og at rutiner følges opp i avdelingen Hvis ønskelig, delta i oppfølgingssamtaler, være en støttespiller i arbeidsmiljøet Veileder og fører tilsyn med at virksomhetene arbeider forebyggende for å hindre sjukdom og skade

7 TREKANTSAMTALEN Trekantsamtalen tilbys den gravide arbeidstakeren så snart graviditeten er kjent. Samtalen tilbys for å kunne legge til rette for den gravide arbeidstakeren slik at oppgaver som kan være mer krevende i denne perioden tilrettelegges, for om mulig å avverge at den gravide blir sjukmeldt. Deltakere er: Den gravide arbeidstakeren Jordmor Leder Den som først får kjennskap til graviditeten (jordmor eller leder), tar initiativ og avtaler en samtale hvis den gravide ønsker det. Det er lettere å komme i gang med tilrettelegginger før belastningen blir for stor. Det første møtet bør avholdes i uke 8-10, eller så snart graviditeten er kjent. Plan for møtene: Møte 1: 8-10 uker Den gravide skriver opp fra A til Å hvilke arbeidsoppgaver hun har. Vær detaljert. Jo mer som skrives ned, jo lettere er det for lederen å kunne tilrettelegge det som oppleves som byrdefullt og belastende under graviditeten. (Dette bør den gravide gjøre før samtalen). Under den første samtalen bør det drøftes ulike muligheter for tilrettelegging, og eventuelt fritak for oppgaver. Sjøl om det ikke er et problem ved samtalen, bør en se på utfordringer som kan bli større etter hvert, og som kan innebære tilrettelegginger ved en senere anledning. Det skal også informeres om ulike tilbud NAV har. Møte 2: 6-8 uker etter det første møte. Møte 3: avtales etter behov

8 Skjema for trekantsamtalen Den gravides navn: Stilling: Jordmor: Leder: Dato for termin: Dato for trekantsamtale: BESKRIV ARBEIDSOPPGAVER ARBEIDSTAKEREN HAR BESKRIV HVA SOM KAN VÆRE UTFORDRINGER FORSLAG TIL TILRETTELEGGING DATO FOR NESTE SAMTALE EVALUERING

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer