Kan vi spore forbedring?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan vi spore forbedring?"

Transkript

1 Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet

2 Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging Spørreundersøkelse om selskapenes aktiviteter - Utvikling i selskapenes oppfølging av kjemisk arbeidsmiljø Tilpassede spørsmål - Selskapets ledelse 8 offshore 8 landanlegg - Koordinerende hovedverneombud - Arbeidsmiljøutvalg anleggs/feltnivå 23 offshore 8 landanlegg Tilsynsaktiviteter risikoutsatte grupper Samtykker til levetidsutvidelse RNNP kjemikalieindikator og spørreskjemaundersøkelse

3 Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets spørreundersøkelse Har aktivitetsnivået innenfor kjemisk arbeidsmiljø vært høyere/samme/lavere i perioden enn tidligere? - Kartlegging og risikovurdering - Opplæring og trening - Gjennomføring av tekniske tiltak - Utfasing av helsefarlige kjemikalier - Personlig verneutstyr Besvart av alle aktører Høyere!

4 Antall Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets spørreundersøkelse 16 Implementering av retningslinjer Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Helseovervåking av arbeidstakere, NOROG 130 Håndtering av kvikksølv, NOROG 132 Tetthetstesting av åndedrettsvern, NOROG 133 Gjennomgang av pusteluftsystemene for bruk av pusteluft, SfS 09N/2003 Offshore Land

5 Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets spørreundersøkelse 7 av 8 selskaper hevder de har videreutviklet metodikk for kartlegging og risikovurdering 3 av 8 selskaper har erfaring med modellering/bruk av statistiske modeller i sitt arbeid Alle selskapene hevder de har forbedret kvaliteten av beslutningsgrunnlag for risikoreduserende tiltak Tydelig trend til styrking av faglige ressurser Alle selskaper har identifisert etterslep når det gjelder målinger og mer detaljert kartlegging og risikovurdering

6 AMU Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets spørreundersøkelse Spørsmål Offshore Land Har bransjeprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien påvirket dagsorden for AMU? Har AMU gjort vedtak om kartlegginger/risikovurderinger innenfor kjemisk arbeidsmiljø de siste fem årene? Ja: 3 0 Samme: 7 2 Lite: 12 5 Ja: 4 7 Nei: 19 1 Har AMU de siste fem årene oftere blitt informert om og behandlet rapporter etter kartlegging og risikovurdering av kjemisk eksponering? Har AMU oftere fått presentert eller selv fulgt opp forbedringstiltak etter slike kartlegginger? Har AMU etterspurt og fått presentert tilstandsbildet for kjemisk arbeidsmiljø på innretningene? Har AMU fått presentert relevante rapporter om mulig arbeidsrelatert sykdom som kan knyttes til kjemikalieeksponering? Ja: 6 7 Nei: 15 1 Ja: 6 3 Nei: 15 5 Ja: 11 3 Nei: 11 5 Ja: 14 4 Nei: 9 2

7 K-HVO Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets spørreundersøkelse Offshore Land Er det ditt inntrykk at selskapet har fulgt opp bransje prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien med forbedringsaktiviteter på innretningene/landanleggene? Har eventuell forbedring skjedd like mye for operatørgrupper som entreprenørgrupper? God oppfølging: 3 2 Noe oppfølging: 4 3 Ikke oppfølging: 1 3 Ja: 5 4 Nei: 1 1 Har bransjeprosjektet hatt betydning for ledelsens eierskap til og prioritering av kjemisk arbeidsmiljø? Jevnt over økt engasjement: 0 2 Økt bevissthet: 3 4 Ikke endring: 4 0 Har tillitsvalgt (verneombud) vært tilstrekkelig involvert i selskapets arbeid med å redusere risiko for arbeidsrelaterte skader og sykdom som kan skyldes kjemisk eksponering? Er informasjon om tilstanden innenfor kjemisk arbeidsmiljø i selskapet blitt lettere tilgjengelig? Ja: 5 3 Nei: 3 0 Ja: 4 3 Nei: 2 3

8 Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging Spørreundersøkelse om selskapenes aktiviteter Utvikling i selskapenes oppfølging av kjemisk arbeidsmiljø Tilpassede spørsmål - Selskapets ledelse 8 offshore 8 landanlegg - Koordinerende hovedverneombud - Arbeidsmiljøutvalg anleggs/feltnivå 23 offshore 8 landanlegg Tilsynsaktiviteter risikoutsatte grupper Samtykker til levetidsutvidelse RNNP kjemikalieindikator og spørreskjemaundersøkelse

9 Antall RNNP - Kjemikalieindikator Gjennomsnitt antall kjemikalier for faste innretninger Kjemikalier totalt pr. innretning Kjemikalier med helsefareklassifisering Kjemikalier med høyt farepotensial

10 RNNP - Kjemikalieindikator Høyest risiko - Flyttbare innretninger Mekaniker, fullskiftsvurdering Mekaniker, korttidsvurdering Shakeroperatør, fullskiftsvurdering Shakeroperatør, korttidsvurdering Overflatebehandler, fullskiftsvurdering Overflatebehandler, korttidsvurdering

11 Kjemisk arbeidsmiljø RNNP spørreskjemaundersøkelse Eksponering Kan du lukte kjemikalier eller tydelig se støv eller røyk i luften? * Plager siste 3 mnd ** Luftveier 3,8 3,5 2,6 3,1 Allergisk reaksjon 3,5 3,0 2,1 2,3 Hudlidelser 7,4 6,9 6,0 5,5 Informasjon *** Jeg er kjent med hvilke helsefarlige kjemikalier jeg kan bli eksponert for Jeg er blitt informert om risikoen knyttet til de kjemikaliene jeg arbeider med 13,4 14,8 13,4 12,6 14,3 10,0 9,4 13,6 10,1 9,5 * Meget ofte eller alltid/nokså ofte // ** Svært plaget/ganske plaget // *** Delvis uenig/helt uenig

12 Melding om arbeidsrelatert sykdom Skader/sykdom knyttet til kjemisk eksponering Hud og underhud Nervesystem Svulster Åndedretts organer Toksiske effekter + Total

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet sammendragsrapport - utviklingstrekk 2012 - norsk sokkel rnnp risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Forord Utviklingen av risikonivået i petroleumsnæringen opptar alle parter som er involvert i næringen,

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002)

Innst. S. nr. 169. Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) (2001-2002) Innst. S. nr. 169 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten St.meld. nr. 7 (2001-2002) Til Stortinget 1. BAKGRUNN FOR MELDINGA 1.1 Samandrag Petroleumsnæringen

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget E. Hølmebakk, T. Guldbrandsen, Å.O. Larsen og B.A. Kaldberg 11.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med G4S Nyhamna på arbeidsmiljø og beredskap Aktivitetsnummer 005921010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN

Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN Evaluering av Verneombudstjenesten i Statoil UPN av Øystein Fossen, Eivind Falkum og Niri Talberg AFI-FoU 2013 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for oppdraget... 4 2. Mandat... 5 2.1 Mandat... 5 2.2 Hovedelementer

Detaljer

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1

1.0 Innledning... 1. 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1. 2.1 HMS-systemet... 1. 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... 1 2.1 HMS-systemet... 1 2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg... 1 2.1.2 Arbeidsmiljøundersøkelsen... 2 2.1.3 Beredskap... 2 2.1.4 Brannvern... 4 2.1.5

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker

T1-StatoilHydro Tone Guldbrandsen/Rolf H. Hinderaker Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av gjennomføring av implementeringsprosjektet i StatoilHydro UPN og offshorelederes arbeidsforhold med verifikasjoner på Sleipner og

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner

Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Petroleumstilsynet Risikovurderinger gjennomføring, oppfølging og bruk i drift, vedlikehold og modifikasjoner Endelig rapport 28.01.2010 (siden blank) Report No: 200584-07 Classification: Ubegrenset P

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

HELSEOVERVÅKING. Anbefalte retningslinjer for. av kjemikalieeksponerte arbeidstakere i leverandørindustrien. Norsk Industri

HELSEOVERVÅKING. Anbefalte retningslinjer for. av kjemikalieeksponerte arbeidstakere i leverandørindustrien. Norsk Industri Anbefalte retningslinjer for HELSEOVERVÅKING av kjemikalieeksponerte arbeidstakere i leverandørindustrien Norsk Industri HMS-Rådet i Olje og Gass Arbeidsmedisinsk Utvalg Nr.: Gjeldende fra dato: Revisjon

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer