HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS PLAN 2015 BERGEN VANN"

Transkript

1 HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet gruppe av driftsledere, soneledere, HMS personell og verneombud i oktober I tillegg har vi sett på hovedfunnene fra risikovurdering gjennomført i 4 seksjoner 4. og 6. november En viktig del av planen er å gjennomføre vedtatte HMS kulturprogram i samarbeid med Wergeland Bedriftsutvikling. Når vi har valgt hovedfokus på risiko og kultur er dette med bakgrunn av funn fra ekstern HMS revisjon som ble gjennomført januar Hovedmålet med kulturprogrammet og årets handlingsplan er å få etablert en HMS kultur i Bergen Vann som sikrer at alle ansatte kan utføre alle aktiviteter uten skade på ansatte, miljø og materiell. Vi har satt oss høye mål i HMS arbeidet og for å lykkes med dette er det en forutsetning at ledere på alle nivå får målrettet HMS kompetanse og har et høyt fokus på HMS i den daglige aktiviteten. Like viktig er at alle ansatte bidrar gjennom sin kunnskap og tar i bruk tilgjengelig HMS verktøy og deltar i gjennomføring av tiltak når dette blir etterspurt. Videre vil Handlingsplanen suppleres med tiltaksplaner i de enkelte seksjoner/avdelinger. For Bergen Vann KF Hovedverneombud Marit Gjetle Einar Dingsør

2 1. Ledelse HMS fokusert ledelse på alle nivåer Synlig HMS ledelse HMS opplæring av ledere. Gjennomføre lederopplæring: «HMS kultur og lederrollen» Mars Tydelige forventninger til ledere på alle nivå Direktør Mai HMS skal være tema på alle ledermøter Direktør «Belønne» god HMS innsats Synliggjøre god HMS atferd, gode eksempler etc i møter, etc. Ledergruppen/ seksjonsledere November Etablere en overordnet dokumentasjon over HMS området Lage en overordnet struktur av HMS området med ansvar og roller. Legges i TQM. Mai 2. Farer, risiko og verktøy for kontroll av sikkerhetsnivået Alle ansatte skal ha kjennskap til overordnet prosedyre for risikostyring Gjennomgang og kvalitetssikring av prosedyrer Etablere/revidere overordnet prosedyre for risikostyring ved Bergen Vann / HMS ansvarlige April Gjennomgang av prosedyre for sikker jobb analyse med de ansatte HMS ansvarlige Mars Oppfølging av prosedyrer Oppfølging av at sikker jobb analyse blir gjennomført HMS ansvarlige Mai Oppfølging av funn i risikovurdering Seksjonsvise tiltaksplaner HMS ansvarlige April Alle prosedyrer, hendelser og tiltak skal registreres i TQM HMS ansvarlige

3 3. Helse og velferd Godt lederskap som fremmer helse og sikkerhet på arbeidsplassen Synlig HMS ledelse HMS opplæring av ledere. Gjennomføre lederopplæring: «HMS kultur og lederrollen» Mars IA mål Utarbeide IA mål HR/HVO/ Tillitsvalgte Januar Oppfølging av IA mål Rapportering på mål til AMU og Ledermøter. HR/HVO/ Tillitsvalgte Synlig BHT Informere om avtale om samarbeid mellom BHT og BV. Identifisere på hvilke områder BHT kan medvirke til forebyggende tiltak. Fremme helsebringende tiltak Gode rutiner for tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte Trening i arbeidstiden for utsatte grupper Gi ledere med personalansvar opplæring av hvordan tilrettelegge og følge opp sykemeldte. HR Mars HR April 4. Kompetanse og atferd Gi målrettet HMS kompetanse og ha høyt fokus på HMS i den daglige aktiviteten Kommunisere god HMS atferd HMS informasjon til alle, HMS som fast tema i infobulletinen. HMS skal være tema på alle seksjons/gruppemøter Opplæring/gransking/årsak og hendelser Seksjonsleder/gruppeleder

4 Riktig bruk av verneutstyr Gjennomgå dagens bruk og tilgjengelighet av verneutstyr. HMS ansvarlige Bygge HMS kultur i hele Bergen Vann Opplæring av ledere med fokus på sikkerhet og etterlevelse av prosedyrer Opplæring av ledere: Implementering og bruk av verktøy i HMS arbeidet Sikre at alle hendelser blir rapportert Gjennomføre opplæring og bruk av TQM etter behov Formidle og dele HMS kunnskap Gjennomføre felles HMS dag for alle Juni 5. Undersøkelse av rapporterte hendelser Skape tillit og utveksle erfaring for å unngå uheldige situasjoner Sikre oppfølging av hendelser Gjennomgå dagens praksis og evt korrigere prosedyre og praksis. / kvalitetsleder Juni Gjennomføre nødvendige endringer med tidsfrister for forbedringer/tiltak. Alle alvorlige hendelser skal det rapporteres om i ledergruppen og AMU med hensikt på å forebygge uønskete hendelser. / kvalitetsleder / seksjonsledere/ gruppeleder Juni

5 6. Lære av erfaringer Kunnskap og erfaring skal forebygge uønskede hendelser Øke samarbeid på tvers av seksjoner Rapportering av hendelser i LM, AMU, HMS møte med Verneombud og HMS ansvarlige. Januar Etablere arenaer for Erfaringsutveksling Identifisere arena der erfaringsoverføring skjer i dag, eller manglende arenaer / HVO Sikre at alle hendelser blir rapportert Se om det kan gjøres enklere å rapportere hendelser. / HMS ansvarlige Mars 7. Forholdet til underleverandører Vi skal operere innenfor gjeldende lovverk og interne krav Underleverandører til Bergen Vann skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens HMS krav. HMS skal være fast tema på den årlige gjennomgangen av våre største underleverandører Seksjonsleder/kontraktsansvarlig Sikre at alle arbeidstakere er sikret et forsvarlig arbeidsmiljø. Samarbeide og informere om HMS rutiner til andre arbeidsgivere for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Seksjonsleder/kontraktsansvarlig Ha tydelige rapporteringsrutiner 8. Overvåking revisjon og forbedring Revisjon skal gi ledelsen viktig og nødvendig informasjon til forebygging og forbedringer. Halvårsrapportering til AMU og ledergruppen/styret

6 Lage klare rutiner for rapportering av mål som bidrar til forbedring Kommunisere tilbake ut i selskapet hvor fornøyd man er Kvalitetsleder/ Direktør Program for HMS revisjoner Lage plan for internrevisjon på HMS området Kvalitetsleder Juni Gjennomføre årlige HMS revisjoner Kvalitetsleder November Innføre observasjonsrunder Opplæring i metodikk i gjennomføring av observasjonsrunder April Sette opp prosedyre som inkluderer frekvens, deltagere og oppfølging og viser til skjema etc. Kvalitetsleder/ Mai HMS revisjon i hele BV Gjennomføre ekstern HMS revisjon i hele BV Desember (januar 2016)

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF HAMU sak 03/12 Årsmelding for Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: 1.0... Dato: 23.01.2012...

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 3 2. Bakgrunn, målsetting

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014 ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 1 HANDLINGSPLAN HMS 2014 - ALTA KOMMUNE 1. INNLEDENDE DEL - FAKTA 1.1. FØRINGER Alta vil Arbeidsgiverpolitisk dokument Virksomhetsplan

Detaljer

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet

Kvalitetshåndbok. En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet En beskrivelse av systematisk arbeid med kvalitet Innhold 1. Anvendelse og hensikt.... 2 2. Referanser.... 2 3. Definisjoner.... 2 4. Ansvar og myndighet.... 2 4.1 Ansvar og myndighet i kvalitetsarbeidet...

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer