2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet"

Transkript

1 Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta i prosessen 2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet 3. Kartlegging av arbeidsplassen a) Hvilke lover og forskrifter gjelder hos oss? b) Kartlegging av farer og risikovurdering Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer? 4. Oppfølging; fungerer systemet som forutsatt? System for å rapportere mangler og feil (avvik) Årlig gjennomgang av HMS-systemet + - ved behov Årsrapport over HMS-arbeidet Helse-, miljø- og sikkerhetsområder HMS-opplæring Lov/forskrift Handlingsplan Arbeidsgiver har gjennomgått opplæring i AML 3-5(1) HMS-arbeid Veileder Verneombudet har gjennomgått nødvendig AML 6-5(1) opplæring i HMS-arbeid Ansatte har fått opplæring ifh de spesifikke AML 4-2(1) arbeidsmiljø- og helserisiki de er eksponert for, og i bruk av verneutstyr Nytilsatte medarbeidere har fått opplæring AML 4-2(1) og innføring i HMS-forhold på arbeidsplassen Arbeidsmiljøkartlegging (vernerunder) Kartlegge/risikovurdere og gjennomføre AML 3-1 (2c) tiltak for å utbedre mangler/avvik Endring/omstilling/nedbemanning Utrede arbeidsmiljøkonsekvenser ved AML 3-1 (2d) endringer/omstillinger før disse blir besluttet Ansvar og tidsfrist 1

2 Ergonomiske forhold Er arbeidsplassen innredet og utformet på en slik måte at uheldige fysiske belastninger for arbeidstakerne unngås? Foretas ergonomiske vurderinger av inventar og utstyr før innkjøp? Er dataarbeidsplasser innrettet i henhold til forskrift? Inkluderende arbeidsliv (IA) Ha konkrete mål for IA-arbeidet Systematisk arbeid for å forebygge, følge opp og redusere sykefravær Legge til rette for alternativt arbeid for gravide arbeidstakere AML 4-4 Veiledere IA-avtalen AML 4-6 Hvilke tiltak for fysisk aktivitet er vurdert? AML 3-4 Psykososialt arbeidsmiljø Systematisk forbedringsarbeid av det psykososiale arbeidsmiljøet Legge til rette for forebygging og håndtering av konflikter AML 4-1 Rusforebyggende arbeid Gjøre kjent ruspolitikk og rusreglement Oppfølging av ansatte med rusmiddelmisbruk Verneutstyr Vurdere behov for verneutstyr Opplæring i bruk av verneutstyr Kontrollere at verneutstyr virker/ brukes Fysisk arbeidsmiljø Støy, vibrasjoner Inneklima, lys, renhold, støv Strålevern, Medisinskteknisk utstyr AML 2-3 (2) a AML 3-2 (2) AML 4-4 Veiledere 2

3 Helseovervåkning for risikogrupper Ha oversikt over ansatte som har krav om helseundersøkelse: om Ioniserende stråling, røykdykkere /dykkere, støy, asbest, eksponering for farlige kjemikalier, biologiske faktorer Ha oversikt over ansatte som skal gis tilbud om helseundersøkelse: om arbeid ved dataskjerm (synsprøve), - avløpsanlegg og nattarbeid Yrkesskade og arbeidsrelatert sykdom Forebygging og oppfølging av yrkesskader Risikovurdere og fjerne skadefremkallende faktorer Melde sykdom, skade eller fare for skade som skyldes forhold på arbeidsplassen, i henhold til interne retningslinjer Melde stikkskader/fare for blodsmitte i henhold til intern prosedyre Biologisk/kjemisk helsefare og smittevern Kartlegge og risikovurdere kjemiske stoffer og samle disse i stoffkartotek HMS-datablad Substitusjon Kartlegge, risikovurdere og ha oversikt over vernetiltak i forhold til biologisk helsefare Informere aktuelle ansatte om tilbud om vaksinering AML 3-1 (2) c, g AML (7) AML kap 5 AML 3-1 AML 5-2 AML 5-2 AML 4-5 (4) AML 4-5 (2) AML 4-5 AML 4-5 (4) 3

4 Byggeaktiviteter/innkjøp Sikre medvirkning fra verneombudet og HMS-utvalget ved aktiviteter som har betydning for arbeidsmiljøet Innhente spisskompetanse ved behov for konsekvensvurderinger Brann/eksplosjon Lokal branninstruks er utarbeidet Åpne rømningsveier Brann-/røykvarslere Slukningsutstyr (brannslukningsapparat /brannslange) Elektriske anlegg Gjøre seg kjent med lov om elektriske anlegg og utstyr Maskiner og utstyr, transportmidler Foreta nødvendig risikovurdering før innkjøp Sørge for at bruksanvisninger er forståelig og tilgjengelig Sørge for at det er gitt skikkelig opplæring i bruk Sikkerhet Rutiner for å forebygge tyveri Tilgangskontroll Gitt info om særlig fare for liv og helse Skriftlig instruks ved fare for liv og helse Rutiner i tilfelle ulykker Data-/informasjonssikkerhet Retningslinjer for datasikkerhet er kjent og overholdes AML 6-2 AML 7-2 Brann og eksplosjonsvernloven Lov om elektrisk utstyr AML 5-5 (4) AML 3-2 Personopplysningsloven og forskrift 4

5 Utslipp og forurensning til vann, grunn, luft, og støy Utslipp skal ikke forekomme Er det gitt tillatelse ved evt. forurensing? Avfall og gjenvinning Sikre at interne sorteringsordninger fungerer tilfredsstillende Sikre at spesialavfall blir håndtert i henhold til forskriftene 5. Mål Når det foreligger oversikt over problemer og farer må det settes konkrete mål som skrives ned Forurensningsloven Forurensningsloven AML 3-1 (2) HMS-forskriften 5-4 Prioritert handlingsplan for perioden Prioritet Arbeidsmiljøforhold /sak Hva skal gjøres Ansvarlig Trenger bistand Tidsfrist Utarbeidet av Agder Arbeidsmiljø IKS

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer