Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune"

Transkript

1 Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle året. Kommunens HMS-mål Den overordnede målsettingen for Notodden kommune er at kommunens virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap. Dette gjøres ved at HMS-innsatsen sikrer: Menneskers liv og helse Det ytre miljø Anlegg og produksjon Kunnskap og informasjon Den enkeltes egenutvikling Måloppnåelse er et linjeansvar fra kommunens ledere til den enkelte medarbeider og er en del av resultatansvaret. Tjenesteområde Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Arbeidsgiver skal sørge for at det utarbeides planer for BHT sitt arbeid i virksomheten. (jfr, 5a forskrift om arbeidsgiver bruk av godkjent bht) Januar/februar Arbeidsgiver/ BHT Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Revisjoner Risikokartlegging Vernerunder Samarbeidsmøte for å utarbeide handlingsplan Handlingsplanen presenteres i ledergruppa Handlingsplanen legges frem i AMU Rapporter legges kontinuerlig frem i AMU Arbeidsgiver/ BHT Evaluering hvert halvår Årlig gjennomgang av HMS- systemet. Eventuell bistand i Høst 2013 Arbeidsgiver/ forbindelse med oppstart av nytt HMS-datasystem BHT bistår etter Risikokartlegging er en prosess som skal vurdere risiko Innen april Arbeidsgiver/ BHT på bakgrunn av gjennomført kartlegging av farer og bistår etter problemer relatert til arbeidet. ROS analyse er planlagt i alle virksomheter i kommunens egen HMS-plan. Gjennomføres årlig for å kartlegge virksomhetens HMS Arbeidsgiver/ forhold. BHT bistår etter

2 Rådgivning Tjenesteområde Rådgivning systematisk HMS-arbeid Løpende Arbeidsgiver/ BHT bistår etter Deltagelse AMU / HMS-utvalg Stamina HOT deltar AMU opplæring for AMU medlemmer i forbindelse med AMU møte Dato AMU: Årsrapport Stamina HOT utarbeider årsrapport for tjenester Stamina HOT har bistått Notodden kommune med gjennom året. Rapporten presenteres for TLG og AMU. Januar/februar 2013 BHT IK-HMS 2.0 Tilleggstjeneste Sykefravær Individoppfølging/dialogmøter Følge opp arbeidstakere i henhold til sykefraværsregler. BHT skal delta på dialogmøte 1 jmf. AML kap.4, 4-6 (4).

3 Tjenesteområde Sykefravær Forebygge sykefravær ved gjennomføring av Føre var prosessen. Gjennomføring i seksjon oppvekst i utvalgte avdelinger. Avtale dato Opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging -workshop Utsatt Samtaleteknikk og den vanskelige samtalen v/ psykolog Stamina HOT Joakim Hvordan gjennomføre gode dialogmøter? v/ bedriftslege Stamina HOT Arvid Røed evt. rep. Fra NAV. Psykososialt arbeidsmiljø og risikovurdering v/ Anita Rørås og Irene J. Førde Rådgivning til bedrift / leder Deltakelse IA/sykefraværsutvalg Rådgivning sykefraværsoppfølging BHT bistår etter Samarbeidsmøter for å forebygge sykefravær Møtedatoer Personal, IA, NAV, 2013: HVO, BHT. Livsstil og helse tiltak Livsstil og helse / Helsefremmende tiltak Sunn Bedrift livsstilskonsept Fysisk aktivitet / trening Kosthold Stressmestring Røykeavvenning Rus og avhengighet:

4 Tjenesteområde - Individ oppfølging - Systemarbeid Arbeidshelseoppfølging Arbeidsmiljøkartlegginger Helsekontroller Helsesertifisering (sjøfart, offshore, dykker, førerkort, pilot etc.) Arbeidsmedisinsk poliklinikk Vaksinering / reiserådgivning Støtte/avklaringssamtaler arbeidsrelaterte helseproblemer Sikre forsvarlig og egnet helseundersøkelse av eksponerte arbeidstakere ihht risiko. Definerte grupper (se vedlegg) jmf. Bransjeforskriften. Påminning til ledere om helseundersøkelse for nyansatte ihht risiko. Bistår arbeidstakere som tar kontakt pga arbeidsrelatert sykdom. Funkjsonsvurdering Gjennomføres etter risikovurdering og i hht. forskrift om yrkesvaksinering Vår 2013 BHT Arbeidsgiver dersom ikke annet avtales Ergonomi Kartlegging/risikovurdering Ergonomiopplæring Arbeidsplasstilpasninger avdeling Gjennomføring av ergonomisk arbeidsplassvurdering og undervisning for administrasjonen. 3-årig rulleringsplan Dato: Arbeidsplasstilpasninger individ Rådgivning Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling Forebygging av arbeidsrelaterte muskel-og skjelettplager jmf. Forskrift om tungt- og ensformig arbeid.

5 Tjenesteområde Arbeidsmiljøkartlegging Notodden kommune har bedriftsintern arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøkartlegginger gjennomføres i forbindelse med helsekontroller etter avtale. Innen mars Arbeidsgiver/ BHT bistår med oppfølging etter Stamina HOTbistår i avtalt opplæring/ workshop i temaet: Psykososialt arbeidsmiljø og risikovurdering ihht. AML kap.4. Krav til arbeidsmiljøet 4-1, 4-2 og 4-3 Konflikthåndtering Mobbing Organisasjonsutvikling Arbeidsgiver/ BHT bistår med oppfølging etter Arbeidsgiver/ BHT bistår med oppfølging etter HMS-opplæringsdag for arbeidsgivere Høst 2013 Endring/omstilling Fysisk, kjemisk, biologisk arbeidsmiljø Inneklima Kartlegging / risikovurdering Rådgivning Yrkeshygieniske målinger Krisehåndtering Rådgivning systematisk arbeid Kriseberedskapsplan Bistand ulykker / uønsket hendelse Bedriften har egen bedriftsintern HMS ansvarlig, Tore HMS-ansvarlig Tore Hagen. Hagen BHT etter

6 Tjenesteområde Individoppfølging Kurs Grunnkurs HMS Lederkurs HMS Førstehjelpskurs Andre kurstilbud Andre tjenester eventuelt Samling med vernetjenesten med fokus på risikovurdering og AKAN (verneombudets rolle og interne rutiner) Gjennomføres Kl BHT Arbeidsgiver og BHT Sikre at ledere, verneombud, AMU medlemmer har HMS opplæring i hht. krav i AML og tilhørende forskrifter. Kontaktopplysninger: Navn Tom Hjorth Anne Helle Skåre Bjørg Helen Westeng Irene J. Førde Funksjon Leder (kunde) Kundens kontaktperson (Hoved-) verneombud Kundeansvarlig BHT E-post Telefonnr Dato (ddmmåå) For Kunden For Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF

ÅRSMELDING 2011. Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF ÅRSMELDING 2011 Hovedarbeidsmiljøutvalget Sjukehusapoteka Vest HF HAMU sak 03/12 Årsmelding for Hovedarbeidsmiljøutvalget 2011 Saksbehandler: Anne M. Reksten (HMS koordinator) Versjon: 1.0... Dato: 23.01.2012...

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Rapport BHT arbeid 2014

Rapport BHT arbeid 2014 Rapport BHT arbeid 2014 Bedrift Kontaktperson Levanger kommune - Verdal kommune - Innherred samkommune Ola Stene / Jostein Grimstad Sted Telefon Levanger 74 05 25 00 År 2014 Antall ansatte 3500 Rammebetingelser:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 34/14 Årsrapport HMS for 2013 ephortesak: 2013/249 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.03.2014 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Dokumenter

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03.

MøteinnkaWng. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 12 14. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget. Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen. Dato: 05.03. MøteinnkaWng leder Grethe-Marit Trulsen Nore og Uvdal kommune, 27-02-14 Vararepresentantene blir kontaktet hvis de skal møte. 31024021/92021103; e-post: hilde.tingdal.robech(nore-og-uvda1.kommune.no Hvis

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Fremtidens bedriftshelsetjeneste

Fremtidens bedriftshelsetjeneste Rapport fra Landskonferanse for bedriftshelsepersonell i Bergen 18.-20.9.2013 Fremtidens bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av konferansedeltagerne Redaksjon: Lise Sørbø, Lise-Mette Bekkengen, Liv Unni Gandrudbakken,

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer