Godkjent av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent av: "

Transkript

1 Dok.id.: Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 Informasjon om samarbeidsplanen: Samarbeidsplanen skal ta utgangspunkt i virksomhetens behov for det kommende året i forhold til hvilken bistand som ønskes bestilt fra bedriftshelsetjenesten, HMS-tjenesten og PO-senteret forøvrig. Deltakelse på dialogmøter, i oppfølgingsmøter og AMU må bestilles direkte når behovet oppstår, etter egne rutiner. Datofestede kurs informeres om fortløpende i PO-senterets nyhetsbrev, og vil også ligge tilgjengelig for påmelding i kursportalen (http://kurs.tromsfylke.no) fra februar Bestillingskurs kan bestilles på siste side i denne samarbeidsplanen. Bruk av samarbeidsplan er hjemlet i 13-3 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (gjeldende fra , tidligere Forskrift om godkjenning av bedriftshelsetjeneste og om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste). Samarbeidsplanen returneres underskrevet av både leder og verneombud pr post innen fredag 25.januar 20xx til: v/hms-sjef Kristin Ytreberg, postboks Tromsø. Systematisk HMS-arbeid Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Bistand for videreutvikling av det systematiske HMS-arbeidet/internkontroll i virksomheten Bistand ved utarbeidelse av rutiner og prosedyrer

2 Bistand fra BHT ved gjennomføring av vernerunder Bistand eller opplæring i risikokartlegging og risikovurdering Bistand fra BHT ved intern revisjon Andre ønsker/behov innen systematisk HMS-arbeid? Arbeidsmedisin/helseovervåkning Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Bestilling av lovpålagte målrettede helseundersøkelser av arbeidstakere som er utsatt for særlig helserisiko i sitt arbeid. Bestilling av vaksinering av yrkesgrupper som har krav på dette Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø Tilbud fra bedriftshelsetjenesten/hms/po Konkretisering Hvem er Bistå i forbindelse med oppfølging og etterarbeid av arbeidsmiljøkartlegging (Humetrica) Bistand ved omstilling og omorganisering

3 Bistand ved konflikthåndtering, mobbing og trakassering Bistand ved krisehåndtering, vold og trusler Bistå og gi råd i forbindelse med organisatoriske og psykososiale forhold Andre behov/ønsker innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø? Inkluderende arbeidsliv Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Informasjon om inkluderende arbeidsliv, og ulike roller Informasjon om retningslinjer for seniorpolitikk i TFK, samt ordninger fra KLP og SPK Rådgivning ved tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt Veiledning og opplæring i forbindelse med informasjon av rutiner for oppfølging av sykemeldte Bistå arbeidsgiver og arbeidstaker ved utarbeidelse av oppfølgingsplaner

4 Bistand i forhold til vurdering av overføring til passende arbeid internt i fylkeskommunen (aml 4-6) Bistå ved gjennomgang av virksomhetens sykefraværsstatistikk, avviksmeldinger og skademeldinger, for å kunne foreslå forebyggende tiltak. Informasjon om virkemidler fra NAV Andre ønsker/behov innen inkluderende arbeidsliv? Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Inneklima: Bistå i vurdering av inneklima i virksomheter der hvor dette oppleves dårlig Kjemisk eksponering: Bistå i vurdering av risiko og tiltak ved kjemisk eksponering Biologisk arbeidsmiljø: Forebygging av yrkesbetinget smitte ved rådgivning og veiledning på individ- og gruppenivå Stikkskader: Bistand til utarbeiding av rutiner ved stikkskade (Tannhelse) Bistand til risikovurdering av arbeidsutstyr og maskinsikkerhet Bistand i forhold til valg/bruk av verne- og sikkerhetsutstyr

5 Risikovurdering ift eksponering av røyk, støv, damp og gass Rådgivning ved opprettelse og ajourhold av stoffkartotek (ECO Archive) Andre ønsker/behov innen fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø? Miljøfyrtårn Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Bistand til miljøfyrtårnarbeidet: konkrete råd og erfaringsdeling Andre ønsker/behov innen miljøfyrtårn? Ergonomisk arbeidsmiljø Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Individuell arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering med veiledning, utarbeiding av anbefalinger og tiltak Bistand ved kartlegging og risikovurdering av arbeidsplass, lokaler og arbeidsprosesser Veiledning i arbeidsteknikk, eventuelt bruk av utstyr og hjelpemidler, for ulike yrkesgrupper Bistand i planlegginga av ombygging, nybygging, eventuelt øvrig endring av lokaliteter

6 Bistand ved innkjøp av møbler, utstyr, hjelpemidler og eventuelt råd og veiledning om sikker bruk Andre ønsker/behov innen ergonomisk arbeidsmiljø? Sikkerhet og beredskap Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Bistand til utarbeidelse/revidering av beredskapsplan Bistand til utarbeidelse og gjennomføring av beredskapsøvelse Andre ønsker/behov innen beredskap og krisehåndtering? Rus- og avhengighetsarbeid (AKAN-arbeid) Tilbud fra bedriftshelsetjenesten Konkretisering Hvem er Veiledning av ledere og andre aktører i arbeidet med rus og avhengighetsproblematikk Andre ønsker/behov innen rus- og avhengighetsarbeid?

7 Bestillingskurs Tilbud fra bedriftshelsetjenesten/hms/po Hvem er Effektive team Teamroller og teamutvikling (Belbin) Stress og stressmestring i arbeidshverdagen Konflikthåndtering i virksomheten Kommunikasjon og psykososialt arbeidsmiljø Omstillingsrutiner i Ergonomi for spesifikke yrkesgrupper Fysisk aktivitet på arbeidsplassen Stemmebruk for lærere (1-3 deltakere) Kurs i risikokartlegging/-vurdering Bistand til utarbeidelse av beredskapsøvelse Skreddersydde kurs for virksomheten for gjennomføring Sted/dato Leder i virksomheten Hoved-/verneombud i virksomheten

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer