Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet"

Transkript

1 Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO

2 Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og Sluttrapport juni tilsyn i grunn- og videregående skoler (offentlige og private) 3222 pålegg Tilsynene en del av Arbeidstilsynets satsing på IA og AT ville fokusere på om skolene og skoleeier jobber systematisk for å sikre et godt og inkluderende arbeidsliv for alle ansatte på skolen Mange skoleledere har forstått intensjonen om oppfølging og tilrettelegging etter at noen er blitt syke. Men forbedringspotensial på forebygging Lettere å utarbeide HMS-systemer enn å implementere, gjøre dem kjent og ta dem i bruk Men framgang i antall skoler som jobber forebyggende fra

3 Men for få arbeidstakere kjenner HMS-systemene..og Kommuner/fylker ikke tilfredsstillende system for å sikre tilfredsstillende vedlikehold av skolebyggene Arbeidstilsynet påpeker at: Politisk og administrativ ledelse har et særlig ansvar for å gi nødvendige rammebetingelser og følge opp slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig Sektoren anbefales å gjennomgå konsekvensen av egne rammeavtaler og organisatoriske arbeidsbetingelser og vurder om disse er med på å skape helsefremmende og inkluderende arbeidsplasser

4 Bakgrunn for tilsynene i Oppdrag gitt fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2007 med vekt på i gjennomføre nasjonale tilsynskampanjer 2. Arbeidstilsynet fikk masse henvendelser fra ansatte i skoleverket om: Konflikter, påstand om mobbing risiko for og trusler om vold manglende samsvar mellom ressurser og arbeidsoppgaver, tidspress og stress, Inneklimaproblematikk

5 Tilsynene , en del av Arbeidstilsynets IA-satsing OGSÅ TILSYN MED VIRKSOMHETENES Primærforebyggende arbeid Arbeide systematisk med eget arbeidsmiljø for å hindre sykdom og skade Både helsefremmende tiltak og forebygging av sykdom/skade Rutiner for oppfølging av sykemeldte Sekundærforebyggende arbeid Oppdatert fraværsinformasjon (kvartalsvis) og analyse av denne Evne og vilje til oppfølging av sykemeldte. Legge til rette for å gjenoppta arbeidet Oppfølgingsplan og dialogmøter

6 Sykefravær og tidligpensjon Skolesektoren ikke spesielt høyt sykefravær, men økning fra , fra h h v 5,9% til 7,9%. (SSB) Utbrenthet og uvanlig tretthet vanligere blant lærere enn andre (Holte og Grimsmo, 2006) Avgang ved 62 år vanligere blant lærere enn andre i off sektor (s.st) 56% av de over 59 år tror de vil gå av på uførepensjon eller AFP innen tre år (Utdanningsforbundet, 2008) Kjennskap til systemer deltakelse i prosesser og medbestemmelse og medvirkning gir lavere sannsynlighet for fravær (Halmøy, 2006)

7 Sykefravær og tidligpensjon (forts) For å stå lenger og redusere sykefravær: Legge til rette for mindre klasser Mer bruk av to lærere Økning av fleksibilitet Etablering av diskusjonsgruppenettverk Samlinger som gir mulighet for å lufte frustrasjon og utveksle erfaringer (Holte og Grimsmo, 2006)

8 Resultater fra tilsynene Hovedinntrykk: utfordringene var påfallende like på landsbasis. Opplevelse av høy og økende arbeidsbelastning Økte rapporterings- og dokumentasjonskrav, Høye forventninger fra elever/foreldre Stadig nye oppgaver og tidsfrister samtidig som ingen oppgaver tas bort Manglende tid til samarbeid og planlegging Mangel på tid til pedagogiske oppgaver Mangel på tid til å følge opp elever skikkelig Mangel på penger til vikarer og/eller vikarer uten kompetanse

9 Resultater (forts) Opplevelse av krevende elevadferd Mangel på kompetanse til å håndtere situasjoner og mangel på ressurser til å tilby alternativ undervisning ved behov Økende grad av truende elevatferd Utfordrende å følge opp krav om individuell tilpasning for elever med spesiell behov Særlig i store klasser Tidvis samarbeidsutfordringer knyttet til Elever, foresatte, kollegaer, ledelseslinjen etc

10 Resultater (forts) Opplevde stramme rammebetingelser Økonomi påvirka arbeidsmiljøarbeidet Skoleledere opplevde lite handlingsrom for å få gjort noe med arbeidsmiljøutfordringer Opplevelse av uegnede bygningsmasser Trangboddhet, få og små arbeidsrom Få og små møterom Utfordringer med: støy, renhold, lekkasjer, akustikk, muggsopp, råte, alvorlige feil på ventilasjonsanlegg

11 Temaer ved tilsynene Generelt om HMS-arbeid Kunnskap om HMS i virksomheten Verneombud Kartlegging, risikovurdering og oppfølging av reelle arbeidsmiljøutfordringer spes retta mot psykososialt arbeidsmiljø Kommunikasjon og medvirkning i HMS-arbeidet Rapportering av avvik (uønska hendelser) Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging Bruk av godkjent BHT Fokus på forebygging av bransjerelaterte risikofaktorer Konflikter/konflikthåndtering Vold/trusler Omstillinger/endringer Vedlikehold og rehabilitering av skolebygg

12 Funn relatert til generelt HMS-arbeid En rekke skoler hadde lite kjennskap til skoleeiers overordnede HMS-system Skoleeiere etterspør i liten grad aktivitet og dokumentasjon om HMS-arbeid på skolene En god del skoler og skoleeiere mangler evalueringer på hvordan HMS-systemet fungerer i praksis De aller fleste verneombud og ledere har gjennomgått lovpålagt grunnopplæring i HMS, men 1 av 5 rektorer hadde ikke gjennomgått opplæring (i 2010) Selv om mange skoler har systemer, sier det lite om hvordan disse fungerer i praksis På skolene: Verneombudene er mindre kjent enn tillitsvalgte og verneombudene blir oftest kontakta om fysiske arbeidsmiljøspørsmål

13 Oppsummering AT møtt mange ressurssterke ledere og ansatte i skolesektoren som gjør mye for at elevene skal ha et godt læringsmiljø Positiv utvikling fra i forhold til utarbeidelse og bekjentgjøring av HMS-systemer Likevel: ikke tilstrekkelig for at alle ansatte skal ha et sundt og trygt arbeidsmiljø IA kjent begrep, men skoler og skoleeiere jobber ikke tilfredsstillende med primærforebygging. Lettere å utarbeide HMS-systemer enn å implementere dem, ansatte mangler ofte kjennskap til rutiner og systemer Og HMS-systemer virker ikke alltid tilpassa skoleverkets spesifikke arbeidsmiljøutfordringer (konflikter, krevende elevatferd, krevende foresatte m.m.) Uklar oppfatning av BHT-avtaler og BHT sin rolle Mange kommuner har ikke tilstrekkelig system knytta opp mot vedlikehold av skolebygninger (f eks risikovurd. om inneklima og ikke tidfesta vedlikeholdsplaner.

14 I Troms Tilsyn på tre vg skoler i 2009 Manglende HMS-opplæring av ledelse/rektor Manglende rutiner for oppfølging av avvik/uheldige hendelser rundt psyk.sos miljø Manglende praktisering av HMS-rutiner Manglende kunnskap om konflikthåndteringsrutiner Lærere som melder om svært høyt byråkratiske trykk ved innføring av nye dokumentasjonsrutiner Dette følges ikke opp av A.tilsynet i rapporten Alle varsler gitt med frist til , med krav om dokumentasjon til A.tilsynet

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon

Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Partner for arbeidsmiljø det norske verneombudets rolle og funksjon Sammendrag av rapporten Hans Torvatn, Ulla Forseth og Thale Kvernberg Andersen SINTEF Teknologi og samfunn, Ny praksis Oktober 2007 SINTEF

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ

3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3 LÆRINGS- OG OPPVEKSTMILJØ 3.1 Elevenes vurdering av læringsmiljøet Også i 2003 har elever på ungdomstrinnet og i videregående skole hatt anledning til å bruke Elevinspektørene, som er en nettbasert spørreundersøkelse

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012!!!!!! Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikkskoler og HMS Hvordan påvirker trafikkskolens HMS-arbeid lærerens hverdag? Av: Marit Hoel Barstad Stig Magne

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer