Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste"

Transkript

1 Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

2 Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester

3 Hjelp24 i Møre og Romsdal 40 ansatte fordelt på 3 fullverdige team Søre sunnmøre: Ørsta, Volda og Ullsteinvik Møre: Ålesund, Brattvåg, Stordal og Stranda Nordmøre og Romsdal: Molde, Elnesvågen, Sunndal og Kristiansund

4 Alle team har disse fagpersonene Yrkeshygieniker Ergonomer Fysioterapeut eller ergoterapeut Sykepleiere Leger Legesekretærer

5 I tillegg har vi En ansatt lokalt med kontorsted Molde som har master i arbeids og organisasjonspsykologi. Hun kan benyttes i hele regionen ved behov. I tillegg har vi Hjelp24 Consulting med organisasjonspsykologer ved behov. Vi har også tilknyttet oss kliniske psykologer i Kristiansund, Molde og Ålesund, som benyttes ved behov. De er ikke ansatt i Hjelp24.

6 Hva Hjelp24 HMS kan gjøre for kunden? - bistå med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø og forebygge sykefravær INDIVIDET ORGANISASJONEN Før noe skjer Når noe har skjedd Før noe skjer Når noe har skjedd

7 10 Strategiske tjenesteområder Systematisk HMS arbeid Sykefravær Arbeidshelseoppfølging Ergonomi Psykososialt arbeidsmiljø / Organisasjonsutvikling Rus / avhengighet AKAN Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø Kvalitetssikring Kvalitetsleder Fagsjef / bedriftsoverlege 10 spesialrådgivere Livsstil & helse Kurs og opplæring Krise- og beredskapstjenester +

8 SYSTEMATISK HMS ARBEID Hjelp24 skal bistå Møre og Romsdal fylkeskommune i det systematiske HMSarbeidet i organisasjonen. Bistå med utforming og revisjon av HMS-aktivitetar innanfor ramma av oppdragsgivers HMS-system; prosessrettledning, kartlegging, risikovurdering, utforming av tiltaksplanar

9 SYSTEMATISK HMS ARBEID Det er startet en implementeringsrunde nå nesten i mål med de videregående skolene og administrasjonen. Arbeidet skal være målretta og forebyggende Hvilke tjenester som hver enkelt avdeling/kontor vil få vil avhenge av: Risikokartlegging av arbeidsmiljøfaktorer. Både fysisk og psykososial risikovurdering Hjelp24 skal delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre HMS-utvalg

10 SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING Sykefraværsoppfølging i Hjelp24 FØR SYKEFRAVÆR START SYKEFRAVÆR OPPFØLGINGSPLAN Leder har ansvar BHT kan følge opp DIALOGMØTE 1 Leder innkaller BHT skal delta DIALOGMØTE 2 NAV innkaller BHT deltar v/ behov Prosedyre / rutine for Forebygging og oppfølging av sykefravær INNEN 6 UKER INNEN 12 UKER INNEN 6 MND Skriftlig informasjon til ansatte Sykmeldt, hva gjør jeg nå? Opplæring av leder Dialogen Oversikt over regler og muligheter hos NAV Tjenester som kan være aktuelle underveis i forløpet: Tilrettelegging av dataarbeidsplassen Mestringskurset herfra og videre Ergonomisk kartlegging ved Medisinsk avklaring tungt og ensformig arbeid Trekantmøte Poliklinisk konsultasjon Ansatt / Leder / BHT Medisinsk fuksjonsvurdering Tlf og/eller møte med ansatt Tlf og/eller møte med leder Kontakt med NAV / Fastlege

11 LØPENDE VED SYKEFRAVÆR Uavhengig av implementeringen skal Hjelp24 bistå ved dialogmøte 1 Bistå lederne og ansatte med å nå måla i IA-avtale Hjelp24 kjenner tiltakskjeden til NAV og vi bidrar til at ting skjer bindeledd mot allmennlege og spesialister Enhetene får BHT honorar av NAV når Hjelp24 deltar på dialogmøter Kontakt med fastlege, spesialisthelsetjenesten.

12 ARBEIDSHELSEOPPFØLGING Arbeidshelseundersøkelser kun for lovpålagte ansatte asbest Arbeidsmedisinsk poliklinikk rask time til helsepersonell v/ yrkesskade Melde eventuelle yrkesskader Funksjonsvurderinger - søke BHT honorar

13 ERGONOMI Før plagene kommer Når plagene har kommet for å unngå langvarig sykefravær Kartlegging og opplæring kan være aktuelt på bakgrunn av risikovurdering og i forbindelse med sykefraværsoppfølging, Individuell oppfølging og arbeidsplasstilrettelegging. Organisering av arbeidet Utformingen av arbeidsplassen og arbeidsredskapene Arbeidsteknikk - uønskede belastninger Bruk av hjelpemidler Rådgivning ved utforming av nye arbeidsplasser / ombygging

14 PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ & ORGANISASJONSUTVIKLING ARBEIDSMILJØ- UNDERSØKELSER ENDRING / OMSTILLING UTVIKLINGS- OPPDRAG / TILTAK KONFLIKTHÅNDTERING MOBBING Bistand med bakgrunn i risikovurderingen/questback undersøkelse i regi av Fylkesnivået. Bistand til å håndtere / forebygge mobbing og konflikter Bistand endring og omstilling Tiltak i forbindelse med sykefraværsoppfølgingen

15 RUS / AVHENGIGHET - AKAN Vi bistår både på individ og organisasjonsnivå med spesielt fokus på: En løpende tjeneste ved behov Det tar gjennomsnittlig 3 år fra man vet til at en ansatt trenger hjelp, til man gjør noe. Støttesamtaler og koordinering av behandling for ansatt med rusproblemer/ spilleavhengighet ved behov Støtte til ledere og AKAN kontakter i vanskelige saker Undervisning / kurs

16 FYSISK, KJEMISK OG BIOLOGISK ARBEIDSMILJØ Vi kan bistå med kartlegging, risikovurdering, yrkeshygieniske målinger og rådgivning innen områdene fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø basert på risikovurderingen som gjennomføres og på løpende avdekkede forhold. Håndtering av kjemikalier Innkjøp av nye kjemikalier og utstyr Eksponering for farlige stoffer, gasser og lignende Ventilasjons- og inneklimaforhold Belysningsforhold, Lyd- og støyforhold Eksponering for biologiske arbeidsmiljøfaktorer Ny- og ombygg av arbeidslokaler Bruk av verneutstyr

17 Livsstil & helse Livstilskartlegging (emed) Helseundersøkelse fokus livsstil Kondisjonstester (UKK gåtest) Treningsveiledning Energipauser Innen 10 år vil 70 % av alt sykefravær være livsstilsrelatert Verdens Helseorganisasjon (WHO) Kosthold Stressmestring Røykestoppkurs

18 KURS OG OPPLÆRING Hjelp24 HMS samarbeider med Fylkesnivået i forhold til dette. Grunnopplæring i arbeidsmiljø HMS opplæring for ledere Førstehjelp Endring / Omstilling (1 dag) Stress / stressmestring (1 dag) Konflikthåndtering (1 dag, eller 3-4 ganger á 3 timer m/løft) Kurs i mestring av trusler og vold (2 dager) Mental førstehjelp (3 timer) Trivsel / arbeidsglede / avdelingskultur (2 timer) Motivasjon (3 timer) Rusmisbruk, forebygging og oppfølging (2-3 timer) Sykefravær, forebygging og oppfølging (2-3 timer) Ergonomi dataarbeidsplasser (1 2 timer) Sikkerhet, personlig verneutstyr (1 4 timer) Risikovurdering (2 timer) Innemiljø (2 timer) Kjemisk helsefare (2 timer) Støy, forebygging av hørselskader (2 timer)

19 24 timers tilgjengelighet KRISE- OG BEREDSKAPSTJENESTER Bistå i henhold til interne rutiner F O R E B Y G G E N D E A K U T T H Å N D T E R I N G E T T E R A R B E I D Treningsopplegg for kriser Kurs og opplæring Risikokartlegging Oppbygging, utvikling og revisjon av intern kriseberedskapsplan Bistå 24 timers alarmsentral Høykompetent kriseteam Lederstøtte på telefon Utrykning til krisesituasjon v/ behov Informasjonsmøter etter kriser Samtaler med involverte også ansattes familier Debrifing Henvisning til psykolog v/ behov

20 Solid norsk eier og støttespiller Gjensidige ønsker å utvide forsikringsmarkedet og ser på helse som en vekstnæring Gjensidige vil være med i en langsiktig og systematisk satsning i denne sektoren Bidrar til at Hjelp24 kan bygge ut et landsdekkende og bredt tjenestetilbud

21 Mer informasjon om Hjelp24 På telefon: og på nett

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer