Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse"

Transkript

1 Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål i skjemaet. Hvis der skulle være ønsker om å gjøre analyser av materialet på selskapsnivå eller hvis det er andre spørsmål vedrørende undersøkelsen, vennligst ta kontakt med: Øyvind Lauridsen (Oljedirektoratet): e-post: Jorunn-Elise Skaftun (Rogalandsforskning): e-post: Åshild Bakke (Rogalandsforskning): e-post:

2 Krysstabeller etter arbeidsgivertype Kjønn * Crosstabulation Kjønn mann kvinne øra ,5% 97,1% 92,0% 90,9% ,5% 2,9% 8,0% 9,1% Alder * Crosstabulation Alder 20 og under og over øra ,0% 1,2%,4%,8% ,1% 14,7% 17,2% 13,0% ,3% 34,9% 38,2% 32,7% ,4% 28,0% 30,0% 33,2% ,2% 19,0% 13,4% 19,6% ,1% 2,2%,8%,7% Andel av arbeidstid det siste året som har blitt benyttet offshore * Crosstabulation Andel av arbeidstid det siste året som har blitt benyttet offshore % 94-50% 49-0% øra ,0% 75,3% 67,3% 73,9% ,4% 12,1% 15,4% 12,4% ,6% 12,6% 17,3% 13,8%

3 Tid i stilling med hel- eller deltid offshore (antall hele år) * Crosstabulation Tid i stilling med hel- eller deltid offshore (antall hele år) over 20 øra ,7% 9,4% 11,9% 9,4% ,2% 23,0% 24,7% 21,3% ,0% 17,7% 19,2% 16,8% ,8% 27,7% 27,2% 31,7% ,2% 22,2% 16,9% 20,8% Antall år i nåværende stilling (antall hele år) * Crosstabulation Antall år i nåværende stilling (antall hele år) over 20 øra ,4% 19,8% 17,9% 15,5% ,1% 40,6% 36,1% 36,0% ,9% 15,3% 17,9% 17,9% ,2% 15,7% 18,7% 21,3% ,4% 8,6% 9,4% 9,2%

4 Arbeidsområde * Crosstabulation Arbeidsområde prosess boring brønnservice forpleining konstruksjon/ modifikasjon vedlikehold annet øra ,8%,4% 2,8% 16,1% ,4% 61,1% 27,9% 23,3% ,8%,4% 13,6% 6,3% ,4% 3,2% 11,7% 9,8% ,6% 1,0% 13,2% 6,5% ,7% 17,9% 24,8% 27,8% ,3% 16,1% 5,9% 10,1% Stilling med lederansvar * Crosstabulation Stilling med lederansvar ja nei øra ,0% 40,2% 34,7% 29,4% ,0% 59,8% 65,3% 70,6% Fast offshoreturnus * Crosstabulation Fast offshoreturnus ja nei øra ,0% 92,1% 69,2% 82,7% ,0% 7,9% 30,8% 17,3%

5 Skift (natt/dag) * Crosstabulation Skift (natt/dag) ja nei øra ,8% 77,1% 60,0% 56,3% ,2% 22,9% 40,0% 43,7% Svingskift * Crosstabulation Svingskift ja nei øra ,2% 69,6% 48,9% 42,0% ,8% 30,4% 51,1% 58,0% Samme skift under hele oppholdet * Crosstabulation Samme skift under hele oppholdet ja nei øra ,6% 65,0% 74,3% 81,6% ,4% 35,0% 25,7% 18,4%

6 Skiftordningen varierer * Crosstabulation øra Skiftordningen varierer ja ,9% 29,8% 60,1% 41,3% nei ,1% 70,2% 39,9% 58,7% Innretningstype * Crosstabulation øra Innretningstype Produksjonsinnretninger ,6% 84,2% 76,5% ,4% 100,0% 15,8% 23,5% Helikopter mellom arbeidssted og innkvartering * Crosstabulation øra Helikopter mellom arbeidssted og innkvartering hver dag noen ganger i løpet av et opphold ,5%,8% 1,0% ,8%,8% 6,5% 4,9% noen ganger i løpet av et år ,9% 3,6% 34,4% 20,2% aldri ,8% 95,6% 58,3% 73,9%

7 Beredskapsfunksjon - livbåtfører * Crosstabulation Beredskapsfunksjon - livbåtfører ja nei øra ,0% 19,1% 8,6% 22,9% ,0% 80,9% 91,4% 77,1% Beredskapsfunksjon - søkelag * Crosstabulation Beredskapsfunksjon - søkelag ja nei øra ,3% 22,9% 9,6% 19,8% ,7% 77,1% 90,4% 80,2% Beredskapsfunksjon - brannlag * Crosstabulation Beredskapsfunksjon - brannlag ja nei øra ,6% 48,7% 7,4% 28,4% ,4% 51,3% 92,6% 71,6%

8 Beredskapsfunksjon - MOB-båt * Crosstabulation øra Beredskapsfunksjon - MOB-båt ja ,5% 28,4% 3,1% 15,0% nei ,5% 71,6% 96,9% 85,0% Beredskapsfunksjon - førstehjelp * Crosstabulation øra Beredskapsfunksjon - førstehjelp ja ,1% 16,2% 12,9% 21,4% nei ,9% 83,8% 87,1% 78,6% Beredskapsfunksjon - alarmreaksjonslag * Crosstabulation øra Beredskapsfunksjon - alarmreaksjonslag ja ,3% 19,1% 6,9% 22,6% nei ,7% 80,9% 93,1% 77,4%

9 Beredskapsfunksjon - skadestedsledelse * Crosstabulation Beredskapsfunksjon - skadestedsledelse ja nei øra ,7% 9,3% 1,1% 7,0% ,3% 90,7% 98,9% 93,0% Beredskapsfunksjon - beredskapsledelse * Crosstabulation Beredskapsfunksjon - beredskapsledelse ja nei øra ,8% 21,0% 3,3% 14,8% ,2% 79,0% 96,7% 85,2% Tillitsvalgt * Crosstabulation Tillitsvalgt ja nei øra ,4% 7,9% 6,0% 8,1% ,6% 92,1% 94,0% 91,9%

10 Verneombud * Crosstabulation Verneombud ja nei øra ,9% 12,9% 9,2% 10,9% ,1% 87,1% 90,8% 89,1% Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes * Crosstabulation Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes øra ,2% 53,3% 53,4% 55,0% ,0% 36,7% 34,8% 33,9% ,6% 6,1% 7,7% 6,6% ,1% 2,5% 3,1% 3,0% ,0% 1,4% 1,1% 1,5%

11 Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten * Crosstabulation Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten øra ,6% 24,2% 20,8% 22,5% ,1% 16,9% 19,1% 16,6% ,4% 9,4% 10,8% 9,6% ,2% 15,6% 16,1% 16,1% ,7% 33,9% 33,3% 35,2% Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko * Crosstabulation Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko øra ,2% 20,6% 18,6% 18,3% ,8% 18,7% 17,8% 17,9% ,0% 15,3% 17,8% 17,5% ,4% 18,9% 18,1% 19,6% ,6% 26,5% 27,7% 26,6%

12 Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt * Crosstabulation Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt øra ,9% 20,2% 18,3% 17,2% ,1% 22,3% 26,5% 26,5% ,9% 12,9% 14,3% 13,5% ,8% 27,8% 22,5% 25,2% ,3% 16,8% 18,4% 17,7% Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte * Crosstabulation Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte øra ,3% 31,3% 25,8% 23,9% ,8% 36,8% 30,1% 31,4% ,8% 14,1% 17,7% 15,5% ,4% 11,9% 19,9% 21,8% ,7% 5,9% 6,6% 7,4%

13 Bonusordninger knyttet til få ulykker gir bedre sikkerhet * Crosstabulation Bonusordninger knyttet til få ulykker gir bedre sikkerhet øra ,9% 10,2% 10,1% 8,3% ,9% 22,8% 21,4% 21,0% ,0% 29,1% 30,2% 29,1% ,4% 14,5% 16,3% 16,9% ,9% 23,4% 22,0% 24,7% Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte * Crosstabulation Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte øra ,5% 66,9% 64,4% 59,4% ,6% 25,9% 30,3% 32,7% ,8% 4,1% 2,4% 3,7% ,0% 2,2% 1,4% 3,0% ,1% 1,0% 1,4% 1,2%

14 Jeg har lett tilgang til nødvendig personlig verneutstyr * Crosstabulation Jeg har lett tilgang til nødvendig personlig verneutstyr øra ,1% 76,9% 74,1% 77,9% ,2% 19,0% 20,2% 17,9% ,2% 1,8% 2,5% 1,8% ,7% 1,2% 2,0% 1,3% ,8% 1,2% 1,1% 1,0% Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen * Crosstabulation Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen øra ,8% 38,4% 33,5% 33,5% ,9% 35,9% 37,9% 39,7% ,7% 17,3% 21,8% 19,0% ,3% 6,1% 5,4% 5,9% ,4% 2,4% 1,5% 2,0%

15 Det er ofte rotete på min arbeidsplass * Crosstabulation Det er ofte rotete på min arbeidsplass øra ,1% 16,8% 13,0% 13,6% ,1% 22,7% 24,5% 24,5% ,3% 16,0% 13,8% 14,4% ,8% 28,0% 30,3% 28,9% ,6% 16,6% 18,4% 18,6% Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsreglene * Crosstabulation Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsreglene øra ,5% 18,8% 17,5% 17,3% ,0% 20,5% 23,5% 22,4% ,3% 14,1% 12,7% 12,3% ,3% 20,4% 22,9% 22,7% ,9% 26,2% 23,5% 25,3%

16 Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold * Crosstabulation Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold øra ,8% 18,8% 16,8% 16,7% ,3% 23,1% 24,3% 24,1% ,4% 14,3% 15,0% 13,4% ,3% 20,2% 23,2% 23,2% ,2% 23,7% 20,6% 22,6% Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass * Crosstabulation Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass øra ,8% 48,9% 48,3% 46,1% ,0% 32,9% 36,7% 38,3% ,0% 12,3% 9,4% 9,7% ,4% 4,5% 3,3% 4,0% ,8% 1,4% 2,3% 1,9%

17 Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna * Crosstabulation Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna øra ,1% 21,4% 17,0% 18,6% ,6% 21,2% 22,6% 20,7% ,5% 14,1% 14,7% 13,7% ,6% 20,0% 19,9% 19,8% ,1% 23,2% 25,8% 27,2% En arbeidsplass med gode HMS-forhold betyr mye for meg * Crosstabulation En arbeidsplass med gode HMS-forhold betyr mye for meg øra ,4% 78,3% 80,4% 81,7% ,5% 16,0% 14,5% 13,9% ,8% 4,3% 3,0% 2,7% ,1%,4%,6%,4% ,2% 1,0% 1,4% 1,3%

18 Systemet med arbeidstillatelser blir alltid etterlevd * Crosstabulation Systemet med arbeidstillatelser blir alltid etterlevd øra ,0% 41,2% 43,9% 37,7% ,0% 37,1% 31,7% 36,4% ,9% 10,8% 16,1% 14,8% ,9% 9,4% 5,7% 8,0% ,3% 1,6% 2,6% 3,1% Etter min mening er det et for sterkt fokus på sikkerhet i offshoreindustrien * Crosstabulation Etter min mening er det et for sterkt fokus på sikkerhet i offshoreindustrien øra ,4% 11,7% 10,5% 9,8% ,7% 19,0% 13,9% 13,4% ,3% 9,0% 9,4% 8,9% ,3% 17,0% 15,9% 15,8% ,4% 43,2% 50,4% 52,2%

19 I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS * Crosstabulation I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS øra ,6% 14,3% 12,9% 13,4% ,4% 29,8% 26,9% 27,1% ,0% 18,0% 21,7% 18,8% ,2% 22,7% 24,1% 25,2% ,8% 15,1% 14,4% 15,5% Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser * Crosstabulation Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser øra ,0% 42,2% 34,4% 32,1% ,0% 41,4% 37,5% 41,2% ,8% 8,6% 17,7% 14,7% ,2% 6,1% 8,0% 9,0% ,0% 1,8% 2,4% 2,9%

20 Jeg benytter påbudt personlig verneutstyr * Crosstabulation Jeg benytter påbudt personlig verneutstyr øra ,1% 84,3% 86,3% 84,6% ,0% 14,5% 12,4% 14,2% ,4%,6%,6%,5% ,4%,4%,6%,5% ,2%,2%,1%,2% Jeg deltar ikke aktivt på sikkerhetsmøter * Crosstabulation Jeg deltar ikke aktivt på sikkerhetsmøter øra ,4% 20,3% 19,7% 20,5% ,9% 18,3% 17,1% 17,2% ,6% 15,0% 18,1% 14,0% ,7% 14,0% 18,9% 18,9% ,4% 32,5% 26,3% 29,4%

21 Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS * Crosstabulation øra Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS ,8% 21,8% 18,1% 18,6% ,7% 14,3% 14,7% 14,6% ,3% 21,2% 21,6% 21,8% ,0% 13,1% 16,7% 16,3% ,2% 29,6% 28,8% 28,7% Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå * Crosstabulation Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå øra ,9% 27,3% 23,1% 23,3% ,8% 14,9% 12,7% 13,1% ,5% 7,6% 9,1% 9,0% ,0% 17,5% 17,5% 17,7% ,8% 32,7% 37,6% 36,9%

22 Lov- og regelverket knyttet til HMS er ikke godt nok * Crosstabulation Lov- og regelverket knyttet til HMS er ikke godt nok øra ,1% 12,2% 10,5% 10,2% ,2% 18,1% 17,9% 19,3% ,4% 36,0% 38,2% 35,0% ,7% 18,5% 18,1% 20,1% ,7% 15,3% 15,3% 15,5% Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder * Crosstabulation Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder øra ,2% 26,1% 20,8% 23,0% ,0% 13,9% 14,0% 13,6% ,3% 11,8% 12,2% 10,5% ,4% 14,1% 16,5% 16,5% ,1% 34,0% 36,5% 36,4%

23 Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet * Crosstabulation Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet øra ,2% 17,5% 21,4% 19,9% ,1% 26,9% 25,1% 26,2% ,9% 15,9% 17,3% 16,1% ,1% 22,4% 18,8% 21,2% ,7% 17,5% 17,3% 16,7% Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette * Crosstabulation Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette øra ,4% 76,1% 75,6% 78,1% ,9% 16,1% 18,2% 15,7% ,9% 3,5% 3,1% 3,1% ,2% 2,2% 1,5% 1,5% ,6% 2,2% 1,6% 1,7%

24 Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS * Crosstabulation Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS øra ,0% 51,6% 51,6% 50,5% ,7% 29,1% 28,4% 29,9% ,1% 14,2% 15,6% 14,8% ,7% 3,0% 3,0% 3,3% ,5% 2,2% 1,5% 1,6% Jeg har fått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring * Crosstabulation Jeg har fått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring øra ,8% 57,1% 51,3% 50,3% ,0% 33,3% 37,7% 38,0% ,6% 5,5% 6,3% 6,7% ,1% 2,7% 3,8% 3,8% ,4% 1,4%,9% 1,2%

25 HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver * Crosstabulation HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver øra ,9% 46,9% 45,2% 43,2% ,5% 35,8% 36,8% 37,8% ,0% 13,4% 14,4% 14,5% ,7% 3,3% 2,9% 3,7% ,8%,6%,7%,7% Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte * Crosstabulation Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte øra ,7% 42,8% 37,1% 37,0% ,1% 38,5% 39,6% 40,9% ,6% 12,4% 15,4% 15,4% ,5% 4,3% 5,9% 5,1% ,0% 2,0% 1,9% 1,5%

26 Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon * Crosstabulation Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon øra ,4% 27,5% 15,6% 19,1% ,4% 11,6% 11,3% 12,7% ,2% 12,4% 28,0% 20,6% ,7% 14,1% 16,5% 17,4% ,3% 34,4% 28,6% 30,2% Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner * Crosstabulation Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner øra ,4% 12,6% 11,4% 11,6% ,3% 24,6% 23,4% 22,3% ,5% 22,8% 28,0% 26,6% ,5% 24,0% 24,0% 24,6% ,4% 15,9% 13,1% 14,9%

27 Ulykkesberedskapen er god * Crosstabulation Ulykkesberedskapen er god øra ,9% 40,6% 30,6% 33,6% ,8% 40,0% 37,5% 38,8% ,2% 15,2% 23,4% 18,7% ,7% 3,2% 6,3% 6,8% ,4% 1,0% 2,2% 2,1% Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte * Crosstabulation Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte øra ,2% 63,1% 57,4% 57,0% ,9% 26,3% 32,3% 32,0% ,6% 8,2% 8,0% 8,3% ,2% 1,6% 1,6% 1,9% ,1%,8%,7%,9%

28 Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig * Crosstabulation Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig øra ,0% 57,6% 59,6% 55,3% ,4% 30,6% 27,2% 32,4% ,4% 7,1% 6,2% 6,0% ,1% 3,7% 4,9% 4,8% ,1% 1,0% 2,0% 1,5% Mangelfullt samarbeid mellom operatør og ører fører ofte til farlige situasjoner * Crosstabulation Mangelfullt samarbeid mellom operatør og ører fører ofte til farlige situasjoner øra ,7% 16,0% 13,0% 12,9% ,1% 20,9% 20,0% 20,2% ,8% 29,6% 28,7% 27,6% ,3% 16,6% 21,7% 23,2% ,1% 16,8% 16,6% 16,0%

29 Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner * Crosstabulation Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner øra ,4% 72,7% 65,2% 69,4% ,5% 22,9% 30,0% 26,2% ,2% 2,7% 3,5% 3,3% ,6% 1,2%,7%,7% ,3%,4%,6%,5% Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min * Crosstabulation Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min øra ,2% 65,4% 61,6% 65,0% ,3% 29,9% 32,8% 30,0% ,8% 3,1% 3,8% 3,7% ,5% 1,4% 1,5% 1,1% ,2%,2%,3%,2%

30 Min leder er engasjert i HMS-arbeidet på installasjonen * Crosstabulation Min leder er engasjert i HMS-arbeidet på installasjonen øra ,2% 46,9% 44,5% 46,0% ,0% 31,2% 29,1% 32,3% ,2% 16,7% 19,9% 16,2% ,8% 3,5% 4,2% 3,9% ,7% 1,8% 2,3% 1,6% Det er lett å melde fra til syke-pleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben * Crosstabulation øra Det er lett å melde fra til syke-pleier/bedriftshelse 56,0% 58,9% 50,6% 54,2% tjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben 24,9% 22,2% 24,3% 24,3% ,5% 12,0% 16,4% 14,1% ,4% 5,3% 6,3% 5,8% ,2% 1,6% 2,3% 1,7%

31 Mine kolleger er svært opptatt av HMS * Crosstabulation Mine kolleger er svært opptatt av HMS øra ,0% 23,7% 24,3% 27,8% ,5% 48,2% 43,4% 46,3% ,8% 21,4% 25,9% 21,0% ,5% 6,1% 5,9% 4,5% ,1%,6%,6%,4% Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen * Crosstabulation Jeg er usikker på min rolle i beredskapsor ganisasjonen øra ,4% 33,7% 20,6% 26,4% ,4% 7,1% 9,1% 8,5% ,6% 7,3% 23,0% 13,5% ,3% 11,0% 10,8% 11,1% ,3% 40,8% 36,5% 40,5%

32 Verneombudene gjør en god jobb * Crosstabulation Verneombudene gjør en god jobb øra ,9% 30,0% 29,9% 31,2% ,5% 43,9% 41,0% 42,9% ,0% 17,8% 23,0% 19,7% ,1% 6,9% 4,9% 5,3% ,5% 1,4% 1,2% 1,0% Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) * Crosstabulation Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) øra ,3% 13,6% 11,5% 10,1% ,9% 34,8% 29,5% 28,4% ,8% 22,4% 25,0% 20,7% ,1% 21,3% 22,9% 25,3% ,8% 7,9% 11,1% 15,5%

33 Jeg vet alltid hvem i organisa-sjonen jeg skal rapportere til * Crosstabulation Jeg vet alltid hvem i organisa-sjonen jeg skal rapportere til øra ,9% 64,4% 46,1% 50,9% ,8% 20,1% 28,2% 26,3% ,2% 8,9% 10,6% 8,9% ,1% 5,5% 11,1% 10,2% ,0% 1,2% 4,1% 3,6% Omorganiseringer har medført at jeg ikke jobber like sikkert som før * Crosstabulation Omorganiseringer har medført at jeg ikke jobber like sikkert som før Crosstabs øra ,2% 24,8% 15,7% 17,8% ,6% 15,3% 13,3% 16,7% ,7% 19,6% 27,7% 23,1% ,4% 13,9% 17,3% 18,1% ,1% 26,3% 26,0% 24,4%

34 Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte "pyntet på" * Crosstabulation Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte "pyntet på" øra ,9% 19,8% 15,0% 16,2% ,8% 20,8% 22,6% 21,2% ,2% 16,9% 23,9% 22,1% ,6% 19,1% 20,7% 20,4% ,4% 23,4% 17,7% 20,2% Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten * Crosstabulation Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten øra ,2% 16,2% 23,3% 19,7% ,2% 21,0% 24,5% 24,3% ,7% 30,7% 19,7% 23,5% ,1% 19,6% 16,9% 18,7% ,7% 12,5% 15,6% 13,9%

35 Helikopterulykke * Crosstabulation Helikopterulykke Svært liten fare Svært stor fare øra ,4% 41,7% 38,9% 36,6% ,3% 23,4% 26,3% 26,3% ,1% 14,2% 14,4% 14,7% ,6% 7,7% 8,9% 9,9% ,4% 7,9% 5,6% 6,7% ,3% 5,1% 5,8% 5,9% Gasslekkasje * Crosstabulation Gasslekkasje Svært liten fare Svært stor fare øra ,7% 31,5% 9,5% 11,8% ,8% 30,3% 24,6% 23,5% ,9% 23,6% 27,0% 25,2% ,3% 8,9% 19,6% 19,1% ,1% 3,2% 11,8% 13,1% ,1% 2,6% 7,4% 7,4%

36 Brann * Crosstabulation Brann Svært liten fare Svært stor fare øra ,5% 14,1% 12,2% 11,8% ,7% 33,3% 27,5% 28,1% ,0% 29,3% 28,2% 27,5% ,5% 14,7% 18,2% 18,2% ,1% 5,7% 9,1% 9,8% ,3% 3,0% 4,8% 4,7% Utblåsning * Crosstabulation Utblåsning Svært liten fare Svært stor fare øra ,6% 26,1% 28,4% 28,6% ,0% 32,7% 29,6% 30,3% ,5% 24,8% 21,2% 21,0% ,9% 8,1% 10,2% 10,1% ,1% 5,1% 6,3% 6,0% ,0% 3,2% 4,3% 4,0%

37 Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikal-ier * Crosstabulation Utslipp av giftige gasser/stoffer/kj emikal-ier Svært liten fare Svært stor fare øra ,3% 23,8% 15,3% 18,3% ,4% 35,5% 31,1% 31,9% ,9% 23,2% 27,3% 24,9% ,0% 10,7% 14,9% 14,3% ,4% 4,6% 8,0% 7,7% ,0% 2,2% 3,4% 3,0% Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander * Crosstabulation Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander Svært liten fare Svært stor fare øra ,3% 44,4% 48,6% 43,2% ,8% 30,0% 29,7% 31,0% ,7% 15,1% 12,3% 13,7% ,2% 5,2% 4,8% 6,3% ,1% 3,0% 3,1% 3,9% ,0% 2,4% 1,5% 1,8%

38 Sabotasje/terror * Crosstabulation Sabotasje/terror Svært liten fare Svært stor fare øra ,8% 67,8% 58,2% 56,6% ,2% 18,8% 20,1% 22,9% ,1% 7,9% 10,3% 9,8% ,0% 2,6% 4,2% 4,3% ,7%,8% 3,4% 3,1% ,2% 2,2% 3,8% 3,3% Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne * Crosstabulation Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne Svært liten fare Svært stor fare øra ,6% 56,8% 52,9% 54,2% ,7% 22,9% 22,7% 24,0% ,9% 11,0% 11,8% 10,9% ,8% 3,7% 6,0% 4,7% ,7% 2,4% 3,2% 2,9% ,3% 3,2% 3,4% 3,3%

39 Alvorlig arbeidsulykker * Crosstabulation Alvorlig arbeidsulykker Svært liten fare Svært stor fare øra ,0% 10,7% 10,4% 10,7% ,1% 25,4% 25,2% 25,6% ,1% 27,4% 25,8% 26,2% ,9% 17,8% 19,5% 19,4% ,2% 13,8% 12,8% 13,1% ,8% 4,9% 6,3% 5,0% Støy * Crosstabulation Støy øra ,9% 10,3% 12,9% 12,1% ,9% 35,8% 36,8% 38,8% ,1% 25,9% 24,1% 23,2% ,5% 24,2% 20,4% 21,0% ,6% 3,8% 5,9% 5,0%

40 Temperatur * Crosstabulation Temperatur øra ,2% 8,5% 12,2% 11,6% ,1% 44,9% 47,0% 49,2% ,0% 23,8% 23,6% 22,1% ,8% 19,7% 14,7% 14,7% ,8% 3,1% 2,6% 2,4% Vibrasjoner * Crosstabulation Vibrasjoner øra ,2% 15,2% 16,9% 16,8% ,0% 51,1% 50,0% 51,5% ,7% 24,8% 25,4% 23,8% ,5% 8,0% 6,7% 7,2% ,5%,8%,9%,7%

41 Hygiene/renhold/orden * Crosstabulation Hygiene/renhold/orden øra ,6% 27,8% 35,3% 33,8% ,8% 52,6% 50,0% 48,2% ,1% 12,4% 10,3% 11,4% ,3% 6,3% 3,4% 5,5% ,2% 1,0% 1,0% 1,1% Belysning * Crosstabulation Belysning øra ,8% 23,6% 29,5% 26,6% ,5% 60,8% 56,3% 58,4% ,7% 11,6% 10,1% 11,0% ,3% 3,5% 3,6% 3,5% ,7%,4%,4%,5%

42 Luftkvalitet * Crosstabulation Luftkvalitet øra ,2% 11,2% 12,9% 11,5% ,1% 39,8% 42,0% 40,4% ,6% 24,4% 22,2% 22,7% ,7% 21,1% 18,8% 20,8% ,4% 3,5% 4,1% 4,6% Mat/drikkekvalitet * Crosstabulation Mat/drikkekvalitet øra ,3% 30,2% 40,6% 38,0% ,9% 42,3% 38,5% 37,6% ,6% 18,2% 13,4% 13,9% ,7% 7,1% 5,9% 8,1% ,4% 2,2% 1,6% 2,4%

43 Lugarforholdene * Crosstabulation Lugarforholdene øra ,2% 18,7% 25,0% 25,4% ,2% 51,3% 40,9% 41,8% ,8% 20,1% 15,2% 14,5% ,4% 8,5% 11,9% 10,7% ,4% 1,4% 7,1% 7,6% Treningsmuligheter * Crosstabulation Treningsmuligheter øra ,7% 22,1% 32,7% 33,5% ,0% 48,3% 42,3% 43,1% ,3% 18,5% 18,8% 16,1% ,0% 7,7% 4,4% 5,6% ,0% 3,4% 1,7% 1,7%

44 Øvrige rekreasjonsmuligheter * Crosstabulation Øvrige rekreasjonsmuligheter øra ,4% 8,9% 17,2% 17,7% ,4% 41,0% 47,8% 46,1% ,3% 32,0% 24,1% 24,6% ,6% 13,6% 8,7% 9,0% ,4% 4,5% 2,2% 2,6% Støy * Crosstabulation Støy øra ,3% 4,1% 3,1% 3,8% ,9% 28,4% 27,3% 28,1% ,5% 29,6% 29,0% 30,6% ,2% 29,8% 31,0% 29,2% ,1% 8,1% 9,7% 8,3%

45 Temperatur * Crosstabulation Temperatur øra ,6% 5,7% 4,8% 5,3% ,1% 38,4% 36,5% 40,0% ,7% 37,4% 38,0% 37,0% ,3% 15,4% 17,3% 15,3% ,3% 3,1% 3,4% 2,5% Vibrasjoner * Crosstabulation Vibrasjoner øra ,5% 10,1% 8,9% 9,8% ,6% 46,7% 43,7% 46,2% ,6% 33,0% 36,9% 34,1% ,3% 8,7% 8,7% 8,5% ,0% 1,4% 1,7% 1,4%

46 Hygiene/renhold/orden * Crosstabulation Hygiene/renhold/orden øra ,1% 12,7% 16,7% 17,9% ,0% 55,2% 56,8% 53,7% ,3% 25,5% 20,8% 21,3% ,2% 5,5% 4,8% 5,9% ,3% 1,0%,9% 1,1% Belysning * Crosstabulation Belysning øra ,5% 12,0% 14,5% 14,5% ,1% 51,1% 51,0% 51,9% ,9% 23,1% 20,2% 20,1% ,0% 12,4% 12,0% 11,6% ,5% 1,4% 2,2% 1,8%

47 Luftkvalitet * Crosstabulation øra Luftkvalitet ,5% 9,3% 11,0% 10,1% ,5% 47,9% 47,9% 48,6% ,9% 26,5% 26,5% 25,4% ,5% 13,9% 11,1% 12,5% ,6% 2,4% 3,6% 3,4% Værbeskyttelse * Crosstabulation øra Værbeskyttelse ,0% 14,2% 10,7% 12,2% ,3% 41,4% 39,0% 39,9% ,2% 28,6% 30,4% 29,6% ,3% 12,6% 16,6% 15,4% ,1% 3,2% 3,4% 2,8%

48 Håndtering av kjemikalier * Crosstabulation Håndtering av kjemikalier øra ,3% 8,7% 9,4% 9,2% ,6% 55,1% 50,6% 51,3% ,6% 29,8% 34,4% 32,5% ,3% 5,8% 4,9% 6,0% ,3%,6%,8% 1,0% Tunge løft * Crosstabulation Tunge løft øra ,9% 8,2% 9,4% 9,0% ,9% 46,8% 43,2% 44,9% ,3% 27,7% 31,5% 31,2% ,7% 14,5% 13,0% 12,3% ,2% 2,8% 2,9% 2,6%

49 Gjentagende (repetitivt) arbeid * Crosstabulation Gjentagende (repetitivt) arbeid øra ,6% 7,4% 6,9% 7,3% ,3% 47,9% 45,0% 46,4% ,9% 33,0% 37,4% 36,1% ,6% 9,9% 9,2% 8,7% ,5% 1,8% 1,5% 1,5% Arbeid i forkjærte stillinger * Crosstabulation Arbeid i forkjærte stillinger øra ,2% 7,1% 5,4% 6,4% ,9% 36,5% 34,2% 36,1% ,4% 34,3% 37,7% 36,6% ,2% 19,0% 18,5% 17,6% ,3% 3,0% 4,3% 3,3%

50 Arbeidsmengde * Crosstabulation Arbeidsmengde øra ,5% 6,7% 6,7% 6,2% ,3% 50,1% 52,1% 51,0% ,7% 28,6% 30,6% 29,9% ,9% 12,8% 8,5% 10,6% ,6% 1,8% 2,1% 2,2% Arbeidstempo * Crosstabulation Arbeidstempo øra ,2% 8,1% 7,9% 7,2% ,4% 54,1% 56,4% 56,0% ,8% 28,3% 26,5% 27,8% ,0% 7,9% 7,3% 7,3% ,6% 1,6% 2,0% 1,8%

51 Skiftordningen * Crosstabulation Skiftordningen øra ,9% 18,1% 16,8% 15,0% ,2% 45,8% 46,6% 47,1% ,8% 16,1% 25,9% 24,3% ,1% 10,7% 6,9% 8,8% ,0% 9,3% 3,7% 4,7% Arbeidsplassens utforming * Crosstabulation Arbeidsplassens utforming øra ,5% 6,9% 8,3% 8,6% ,8% 48,7% 43,1% 45,5% ,0% 28,5% 32,8% 29,3% ,8% 12,7% 12,1% 13,3% ,9% 3,2% 3,8% 3,3%

52 Anledning til å planlegge eget arbeid * Crosstabulation Anledning til å planlegge eget arbeid øra ,9% 24,3% 23,2% 22,4% ,0% 52,6% 56,3% 56,4% ,3% 18,8% 16,0% 16,5% ,8% 3,6% 4,1% 3,9% ,0%,8%,4%,7% Utviklingsmuligheter * Crosstabulation Utviklingsmuligheter øra ,0% 9,7% 9,1% 9,6% ,5% 47,9% 45,3% 44,6% ,8% 27,0% 28,8% 28,9% ,1% 13,0% 12,5% 13,7% ,6% 2,4% 4,3% 3,3%

53 Forhold til kollegaer * Crosstabulation Forhold til kollegaer øra ,2% 44,5% 40,5% 41,0% ,4% 48,4% 53,4% 52,6% ,0% 6,7% 5,4% 5,4% ,1%,4%,5%,7% 4 2 6,3%,1%,2% Forhold til nærmeste leder * Crosstabulation Forhold til nærmeste leder øra ,0% 35,7% 29,6% 27,8% ,6% 50,7% 55,6% 54,4% ,8% 10,5% 12,0% 13,8% ,6% 1,6% 2,6% 3,3% ,0% 1,6%,1%,7%

54 Måten arbeidet mitt blir verdsatt på * Crosstabulation Måten arbeidet mitt blir verdsatt på øra ,2% 18,6% 13,0% 13,1% ,4% 50,6% 52,2% 51,6% ,8% 23,3% 26,4% 26,5% ,8% 5,9% 7,3% 7,3% ,8% 1,6% 1,1% 1,4% Arbeidsmiljøet totalt sett * Crosstabulation Arbeidsmiljøet totalt sett øra ,2% 23,1% 19,6% 20,0% ,0% 59,8% 65,0% 62,5% ,6% 14,2% 13,4% 14,8% ,7% 2,6% 1,9% 2,3% ,4%,4%,1%,3%

55 Fravær pga egen sykdom siste år * Crosstabulation øra Fravær pga egen sykdom siste år ja ,9% 25,8% 23,2% 24,7% nei ,1% 74,2% 76,8% 75,3% Lengde på fravær siste år * Crosstabulation øra Lengde på fravær siste år 1-14 dager ,1% 65,1% 63,1% 66,5% Mer enn 14 dager ,9% 34,9% 36,9% 33,5% Er sykefraværet helt eller delvis forårsaket av arbeiddsit. * Crosstabulation øra Er sykefraværet helt eller delvis forårsaket av arbeiddsit. ja nei ,3% 42,2% 30,9% 34,2% ,7% 57,8% 69,1% 65,8%

56 Sympt. siste 3 mnd. - svekket hørsel * Crosstabulation Sympt. siste 3 mnd. - svekket hørsel ja nei øra ,1% 15,8% 15,3% 15,7% ,9% 84,2% 84,7% 84,3% Sympt. siste 3 mnd. - muskel-/skjelettlidelser * Crosstabulation Sympt. siste 3 mnd. - muskel-/skjelettlidelser ja nei øra ,8% 36,9% 35,0% 36,5% ,2% 63,1% 65,0% 63,5% Sympt. siste 3 mnd. - hudlidelser * Crosstabulation Sympt. siste 3 mnd. - hudlidelser ja nei øra ,1% 20,9% 22,9% 22,7% ,9% 79,1% 77,1% 77,3%

57 Sympt. siste 3 mnd. - allergiske reaksjoner * Crosstabulation øra Sympt. siste 3 mnd. - allergiske reaksjoner ja ,1% 12,0% 16,7% 14,5% nei ,9% 88,0% 83,3% 85,5% Sympt. siste 3 mnd. - hjerte-/karlidelser * Crosstabulation øra Sympt. siste 3 mnd. - hjerte-/karlidelser ja ,7% 1,0% 1,5% 1,5% nei ,3% 99,0% 98,5% 98,5% Sympt. siste 3 mnd. - psykologiske plager * Crosstabulation øra Sympt. siste 3 mnd. - psykologiske plager ja ,4% 5,3% 8,6% 7,6% nei ,6% 94,7% 91,4% 92,4%

58 Generell helsetilstand * Crosstabulation øra Generell helsetilstand Svært god God ,0% 24,9% 24,3% 24,3% ,0% 58,8% 61,0% 60,7% Verken spesielt god eller spesielt dårlig ,2% 15,5% 14,0% 14,3% Dårlig Svært dårlig,7%,8%,6%,7% 1 1,1%,0% Aktivitetsbegrensninger pga. helse - gå på harde gulv * Crosstabulation øra Aktivitetsbegrensninger pga. helse - gå på harde gulv Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt ,2% 75,0% 75,2% 76,4% ,1% 23,9% 22,7% 21,8% Helsen begrenser meg mye ,7% 1,2% 2,2% 1,8%

59 Aktivitetsbegrensninger pga. helse - gå i trapper og leidere * Crosstabulation Aktivitetsbegrensninger pga. helse - gå i trapper og leidere Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt øra ,8% 76,4% 75,4% 75,7% ,6% 21,6% 21,9% 21,7% Helsen begrenser meg mye ,6% 2,0% 2,7% 2,6% Aktivitetsbegrensninger pga. helse - sitte i omtrent samme stilling i lengre tid * Crosstabulation Aktivitetsbegrensninger pga. helse - sitte i omtrent samme stilling i lengre tid Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt øra ,7% 68,9% 68,4% 69,0% ,0% 26,5% 28,3% 27,9% Helsen begrenser meg mye ,2% 4,6% 3,4% 3,1% Aktivitetsbegrensninger pga. helse - knele, sitte på huk, bøye seg * Crosstabulation Aktivitetsbegrensninger pga. helse - knele, sitte på huk, bøye seg Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt øra ,3% 62,9% 61,6% 63,0% ,7% 30,9% 32,9% 31,7% Helsen begrenser meg mye ,0% 6,2% 5,3% 5,3% 1 1,1%,0%

60 Aktivitetsbegrensninger pga. helse - løfte tyngre gjenstander * Crosstabulation Aktivitetsbegrensninger pga. helse - løfte tyngre gjenstander Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt øra ,1% 57,1% 61,7% 61,6% ,1% 35,5% 32,7% 32,4% Helsen begrenser meg mye ,9% 7,4% 5,6% 6,0% Aktivitetsbegrensninger pga. helse - kontakt med vanlige stoffer/kjemikalier * Crosstabulation Aktivitetsbegrensninger pga. helse - kontakt med vanlige stoffer/kjemikalier Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt øra ,9% 85,3% 81,1% 83,3% ,4% 12,7% 16,3% 15,0% Helsen begrenser meg mye ,7% 2,0% 2,5% 1,7% Aktivitetsbegrensninger pga. helse - oppfatte hva andre sier * Crosstabulation Aktivitetsbegrensninger pga. helse - oppfatte hva andre sier Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt øra ,4% 82,3% 79,6% 80,3% ,6% 17,1% 19,0% 18,6% Helsen begrenser meg mye ,0%,6% 1,4% 1,1%

61 Fritekst * Crosstabulation Fritekst nei ja øra ,6% 100,0% 100,0% 99,9% 1 1,4%,1% PLAGER * Crosstabulation PLAGER,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 øra ,1% 47,0% 44,5% 44,7% ,1% 28,8% 27,3% 27,9% ,4% 14,9% 17,8% 17,1% ,2% 7,2% 7,4% 7,7% ,0% 2,0% 2,9% 2,4% ,2%,2%,3%,2%

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation Tillitsvalgt * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 652 76 728 89,6% 10,4% 100,0% 5151 549 5700 90,4% 9,6% 100,0% 5803 625 6428 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller

Detaljer

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel.

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. RF Rogalandsforskning. http:// Espen Olsen & Tor Tønnessen HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. Rapport RF 2003/166 (rev.30.03.04) Prosjektnummer:

Detaljer

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel Utvikling i risikonivå på norsk sokkel S p ø r r e s k j e m a KONFIDENSIELT Kjære offshoreansatte Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført et prosjekt «Utvikling i risikonivå - norsk sokkel» for

Detaljer

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0.

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0. Mann Kvinne Kjønn 6054 88,4 90,2 90,2 660 9,6 9,8 100,0 6714 98,0 100,0 10,1 126 1,8 136 2,0 Alder 20 år eller yngre 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller eldre 102 1,5 1,5 1,5 803 11,7 11,8

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn Valid Mann 6196 88,0 89,8 89,8 Kvinne 702 10,0 10,2 100,0 Total 6898 98,0 100,0 Missing System 143 2,0 Alder Valid 20 år eller yngre 85 1,2 1,2 1,2 21 24 år 211 3,0 3,0 4,2 25 30 år 681 9,7 9,8 14,0

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn 2015 Valid Mann 1185 77,5 79,1 79,1 Kvinne 314 20,5 20,9 100,0 Total 1499 98,0 100,0 Missing System 30 2,0 Alder 2015 Valid 20 år eller yngre 77 5,0 5,1 5,1 21 24 år 120 7,8 8,0 13,1 25 30 år 210

Detaljer

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0%

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0% * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 4545 524 5069 89,7% 10,3% 100,0% 1390 115 1505 92,4% 7,6% 100,0% 5935 639 6574 90,3% 9,7% 100,0% * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller 61 år eller yngre 21-30

Detaljer

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RNNP RNNP - målsetning Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde.

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med? Jorunn Tharaldsen (PhD) Fagleder Arbeidsmiljø

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Analyser av RNNP - spørreundersøkelse 2011, 2013 og 2015 Kathrine Skoland og Kari Anne Holte RAPPORT - 2017/216

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003 Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase 3 25. april 2003 Utvikling i risikonivå - målsetning OD skal gjennom prosjektet utvikling i risikonivå - norsk sokkel utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA RNNP 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Ptil 24.04.14 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikatorer

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO VERNEOMBUD Plikt og oppgaver Hovedverneombudet ved UiO 1 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiO roller og ansvar Alle har et ansvar for at arbeidsmiljøet er godt: Arbeidsgiver Ansatte Verneombud Alle

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 12, oktober 2016 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

De krevende sykefraværssakene

De krevende sykefraværssakene De krevende sykefraværssakene - Hvordan håndtere dem på en god måte? 218 FROKOSTSEMINAR BERGEN NÆRINGSRÅD JUNI 218 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 1 Dagens kjøreplan 1 Arbeidsgivers plikt til å legge til

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage mai 2016 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Merete Hustoft INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA Pressebriefing Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomhet Indikatorer relatert til hendelser

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen NOSACQ-50- Norway Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen Hensikten med dette spørreskjemaet er å få ditt syn på sikkerheten på denne arbeidsplassen. Svarene dine vil bli behandlet elektronisk

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Mars 2012 Ansvarlig for rapporten ved HJELP24 HMS Bente Gjerde INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Risikovurdering vold og trusler

Risikovurdering vold og trusler 1 Risikovurdering vold og trusler Denne veilederen retter seg mot arbeidsgivere, verneombud, arbeidstakere, ansatte i bedriftshelsetjeneste og andre med en rolle i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Fra

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd HMS dagen 2010 Marit Warncke Bergen Næringsråd 1 Status 2007 43 mennesker mistet livet på jobb Norge hadde verdens høyeste sykefravær 2009 42 mennesker mistet livet på jobb Norge har fortsatt verdens høyeste

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Mona Bråten, Fafo 15.

Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Mona Bråten, Fafo 15. Presentasjon av Fafo-rapport på Fafoseminaret «Sjefen ser deg» Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Mona Bråten, Fafo 15. oktober 2012 1 2 Datamateriale Representativ undersøkelse blant norske

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 14.09.2010 Side: 1-6 Formål/hensikt Vernerunder gjennomføres for å sikre jevnlig og rutinemessig gjennomføring av særlig de fysiske sidene ved arbeidsmiljøsituasjonen

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere?

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Arbeidsmiljøloven Primærkilde til krav, rettigheter og plikter for: arbeidsgiver arbeidstaker verneombud osv.

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden -

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Rutine - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Hovedarbeidsmiljøutvalget Dato: 22.03.2018 JpID: 18/6791 Dokumentansvarlig

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012 Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Lovverket som omhandler HMS Kommunehelsetenestelova Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.m. Arbeidsmiljølova

Detaljer

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003

En felles modell for Sikker Jobb. Analyse. Presentasjonspakke oktober 2003 En felles modell for Sikker Jobb Analyse Presentasjonspakke oktober 2003 Hovedpunkter Begrep og terminologi Krav til bruk av SJA Krav til metode Gjennomgang av arbeidsprosess og SJA skjema Oppsummering

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer