Frequencies. Frequency Table

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frequencies. Frequency Table"

Transkript

1 Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann ,2 88,5 88,5 Kvinne ,3 11,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann ,1 92,4 92,4 Kvinne 159 7,5 7,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 31 1,5 Alder Produksjonsinnretning Valid 20 år eller yngre 51 1,1 1,1 1, år 138 3,0 3,0 4, år 403 8,7 8,7 12, år ,0 18,1 30, år ,5 31,6 62, år ,7 29,8 92,2 61 år eller eldre 360 7,8 7,8 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 17,4 Flyttbar innretning Valid 20 år eller yngre 34 1,6 1,6 1, år 67 3,1 3,2 4, år ,0 12,0 16, år ,8 27,9 44, år ,2 32,4 77, år ,6 18,7 95,8 61 år eller eldre 88 4,1 4,2 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 12,6 Hvilken utdannelse har du? Produksjonsinnretning Valid Lærling 76 1,6 1,6 1,6 Ufaglært 106 2,3 2,3 3,9 Universitet/høgskule ,9 20,0 23,9 Videegående skole (uten 236 5,1 5,1 29,0 fagbrev) Faglært (ett fagbrev) ,8 45,9 74,9 Faglært (flere fagbrev) ,3 21,4 96,3 Fagspesifikke sertifikat 173 3,7 3,7 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 12,3 Flyttbar innretning Valid Lærling 42 2,0 2,0 2,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 1/50

2 Ufaglært 72 3,4 3,4 5,4 Universitet/høgskule ,7 26,8 32,1 Videegående skole (uten ,8 11,8 43,9 fagbrev) Faglært (ett fagbrev) ,4 35,5 79,5 Faglært (flere fagbrev) ,1 11,2 90,6 Fagspesifikke sertifikat 199 9,3 9,4 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 8,4 Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Produksjonsinnretning Valid Ingen tid i det hele tatt 13,3,3, prosent 253 5,4 5,5 5, prosent 326 7,0 7,1 12, prosent 234 5,0 5,1 18, prosent ,1 82,0 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 51 1,1 Flyttbar innretning Valid Ingen tid i det hele tatt 5,2,2, prosent 86 4,0 4,1 4, prosent ,3 14,4 18, prosent 92 4,3 4,4 23, prosent ,2 76,9 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 20,9 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i olje /gassrelatert virksomhet på land Produksjonsinnretning Valid Ingen tid i det hele tatt ,0 56,8 56, prosent 356 7,7 19,7 76, prosent 107 2,3 5,9 82, prosent 106 2,3 5,9 88, prosent 210 4,5 11,6 100,0 Total ,8 100,0 Missing System ,2 Flyttbar innretning Valid Ingen tid i det hele tatt ,0 61,4 61, prosent ,2 25,1 86, prosent 30 1,4 3,5 90, prosent 20,9 2,3 92, prosent 67 3,1 7,7 100,0 Total ,7 100,0 Missing System ,3 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i annet arbeid/utdanning Produksjonsinnretning Valid Ingen tid i det hele tatt ,9 68,4 68, prosent 375 8,1 22,2 90, prosent 73 1,6 4,3 95, prosent 46 1,0 2,7 97, prosent 39,8 2,3 100,0 Total ,4 100,0 Missing System ,6 Flyttbar innretning Valid Ingen tid i det hele tatt ,4 59,6 59, prosent ,8 31,2 90, prosent 43 2,0 4,9 95, prosent 20,9 2,3 97, prosent 18,8 2,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System ,0 Hvor lenge har du jobbet offshore? file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 2/50

3 Produksjonsinnretning Valid 0 3 mnd. 58 1,2 1,3 1,3 4 mnd. 1 år 154 3,3 3,3 4,6 2 5 år ,3 15,4 19, år ,7 19,8 39, år ,1 27,1 66,8 20 år eller mer ,1 33,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 9,2 Flyttbar innretning Valid 0 3 mnd. 23 1,1 1,1 1,1 4 mnd. 1 år 44 2,1 2,1 3,1 2 5 år ,6 20,7 23, år ,8 29,9 53, år ,5 25,6 79,3 20 år eller mer ,7 20,7 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 3,1 Operatør/TSP/ Entreprenør / Rederi Produksjonsinnretning Valid Operatør/TSP ,3 55,2 55,2 Entreprenør ,1 35,7 91,0 Rederi/boreentreprenør 412 8,9 9,0 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 80 1,7 Flyttbar innretning Valid Operatør/TSP 56 2,6 2,7 2,7 Entreprenør ,9 34,5 37,1 Rederi/boreentreprenør ,8 62,9 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 36 1,7 Operatør / Entreprenør Produksjonsinnretning Valid Operatør/TSP ,3 55,2 55,2 Entreprenør ,0 44,8 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 80 1,7 Flyttbar innretning Valid Operatør/TSP 56 2,6 2,7 2,7 Entreprenør ,7 97,3 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 36 1,7 Har du fast eller midlertidig ansettelse? Produksjonsinnretning Valid Fast ansettelse ,8 96,7 96,7 Midlertidig ansettelse 154 3,3 3,3 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 43,9 Flyttbar innretning Valid Fast ansettelse ,1 97,4 97,4 Midlertidig ansettelse 55 2,6 2,6 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 29 1,4 Område for offshore produksjonsanlegg Produksjonsinnretning Valid Prosess ,6 20,6 20,6 Boring 423 9,1 9,1 29,7 Brønnservice 120 2,6 2,6 32,3 Forpleining 362 7,8 7,8 40,2 Konstruksjon/modifikasjon 402 8,7 8,7 48,8 Vedlikehold ,2 36,3 85,1 Kran/dekk 288 6,2 6,2 91,4 Administrasjon 126 2,7 2,7 94,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 3/50

4 Annet 273 5,9 5,9 100,0 10 1,0,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 12,3 Flyttbar innretning Valid Prosess 39 1,8 1,8 1,8 Boring ,2 35,4 37,2 Brønnservice 203 9,5 9,6 46,8 Forpleining 157 7,4 7,4 54,1 Konstruksjon/modifikasjon 14,7,7 54,8 Vedlikehold ,8 18,8 73,6 Kran/dekk ,6 12,6 86,3 Administrasjon 176 8,3 8,3 94,5 Annet 116 5,4 5,5 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 7,3 Hvor lenge har du jobbet i din nåværende stilling? Produksjonsinnretning Valid 0 3 mnd. 67 1,4 1,4 1,4 4 mnd. 1 år 303 6,5 6,5 8,0 2 5 år ,2 30,3 38, år ,1 24,2 62, år ,5 20,5 82,9 20 år eller mer ,0 17,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 12,3 Flyttbar innretning Valid 0 3 mnd. 74 3,5 3,5 3,5 4 mnd. 1 år 193 9,1 9,1 12,6 2 5 år ,2 41,3 53, år ,3 24,4 78, år ,0 14,0 92,3 20 år eller mer 164 7,7 7,7 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 6,3 Har du lederansvar? Produksjonsinnretning Valid Nei ,9 67,1 67,1 Ja, med personalansvar ,9 13,9 81,0 Ja, uten personalansvar ,9 19,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 14,3 Flyttbar innretning Valid Nei ,5 50,6 50,6 Ja, med personalansvar ,9 24,0 74,6 Ja, uten personalansvar ,3 25,4 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 6,3 Arbeider du fast offshore turnus? Produksjonsinnretning Valid Ja ,3 88,6 88,6 Nei ,3 11,4 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 17,4 Flyttbar innretning Valid Ja ,0 92,5 92,5 Nei 160 7,5 7,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 11,5 Hvilken skiftordning går du? file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 4/50

5 Produksjonsinnretning Valid Fast dagskift ,9 61,1 61,1 Fast nattskift 37,8,8 61,9 Helskift (14 natt/ 14 dag ,6 11,6 73,5 annenhver tur) Svingskift med 7 natt før, så ,0 5,0 78,5 dag Svingskift med 7 dag først, så ,7 6,7 85,1 natt Forskjøvet skift 207 4,5 4,5 89,6 Skiftordningen varierer ,1 10,1 99,7 Helkontinuerlig skift 13,3,3 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 12,3 Flyttbar innretning Valid Fast dagskift ,0 24,1 24,1 Fast nattskift 108 5,1 5,1 29,2 Helskift (14 natt/ 14 dag 22 1,0 1,0 30,2 annenhver tur) Svingskift med 7 natt før, så ,1 46,2 76,4 dag Svingskift med 7 dag først, så ,4 9,5 85,8 natt Forskjøvet skift 72 3,4 3,4 89,2 Skiftordningen varierer ,7 10,7 100,0 Helkontinuerlig skift 1,0,0 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 5,2 Arbeider du fast på denne installasjonen? Produksjonsinnretning Valid Ja, hver tur ,9 73,0 73,0 Ja, stort sett 392 8,4 8,5 81,5 Nei, det varierer ,5 18,5 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 10,2 Flyttbar innretning Valid Ja, hver tur ,6 78,8 78,8 Ja, stort sett 129 6,1 6,1 84,8 Nei, det varierer ,1 15,2 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 6,3 Under en typisk arbeidsperiode, hvor ofte benytter du helikopter mellom arbeidssted og innkvarteringssted ( shuttling til annet overnattingssted offshore eller pendling til land for overnatting på hotell)? Produksjonsinnretning Valid Alltid/nesten alltid 337 7,3 7,3 7,3 Noen ganger i løpet av 157 3,4 3,4 10,7 perioden Aldri/nesten aldri ,9 85,2 95,8 Varierer sterkt fra periode til 193 4,2 4,2 100,0 periode Total ,7 100,0 Missing System 12,3 Flyttbar innretning Valid Alltid/nesten alltid ,3 14,4 14,4 Noen ganger i løpet av 17,8,8 15,2 perioden Aldri/nesten aldri ,3 82,8 98,0 Varierer sterkt fra periode til 43 2,0 2,0 100,0 periode Total ,4 100,0 Missing System 12,6 Er du pålagt en eller flere beredskapsfunksjoner? Produksjonsinnretning Valid Ja ,8 62,0 62,0 Nei ,9 38,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 16,3 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 5/50

6 Flyttbar innretning Valid Ja ,1 71,5 71,5 Nei ,4 28,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 11,5 Livbåtfører Produksjonsinnretning Valid Ja ,2 100,0 100,0 Missing System ,8 Flyttbar innretning Valid Ja ,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Brannlag Produksjonsinnretning Valid Ja ,4 100,0 100,0 Missing System ,6 Flyttbar innretning Valid Ja ,5 100,0 100,0 Missing System ,5 Mann over bord båt (MOB båt) Produksjonsinnretning Valid Ja ,6 100,0 100,0 Missing System ,4 Flyttbar innretning Valid Ja ,2 100,0 100,0 Missing System ,8 Førstehjelp Produksjonsinnretning Valid Ja ,9 100,0 100,0 Missing System ,1 Flyttbar innretning Valid Ja ,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Helikopterlandingsoffiser (HLO) Produksjonsinnretning Valid Ja 355 7,6 100,0 100,0 Missing System ,4 Flyttbar innretning Valid Ja ,7 100,0 100,0 Missing System ,3 Skadestedsledelse Produksjonsinnretning Valid Ja 216 4,7 100,0 100,0 Missing System ,3 Flyttbar innretning Valid Ja 112 5,3 100,0 100,0 Missing System ,7 Beredskapsledelse Produksjonsinnretning Valid Ja ,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Flyttbar innretning Valid Ja ,6 100,0 100,0 Missing System ,4 Annet file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 6/50

7 Produksjonsinnretning Valid Ja ,8 100,0 100,0 Missing System ,2 Flyttbar innretning Valid Ja ,2 100,0 100,0 Missing System ,8 Er du tillitsvalgt? Produksjonsinnretning Valid Ja 408 8,8 9,5 9,5 Nei ,6 90,5 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 352 7,6 Flyttbar innretning Valid Ja 153 7,2 7,9 7,9 Nei ,6 92,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 197 9,2 Er du verneombud? Produksjonsinnretning Valid Ja ,8 13,6 13,6 Nei ,5 86,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 265 5,7 Flyttbar innretning Valid Ja ,4 13,3 13,3 Nei ,1 86,7 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 139 6,5 Er du medlem av arbeidsmiljøutvalg? Produksjonsinnretning Valid Ja 225 4,8 5,4 5,4 Nei ,2 94,6 100,0 Total ,0 100,0 Missing System ,0 Flyttbar innretning Valid Ja 133 6,2 7,0 7,0 Nei ,1 93,0 100,0 Total ,3 100,0 Missing System ,7 Har du det lovpålagte 40 timers grunnkurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg? Produksjonsinnretning Valid Ja ,7 46,5 46,5 Nei ,5 53,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 84 1,8 Flyttbar innretning Valid Ja ,9 46,9 46,9 Nei ,0 53,1 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 44 2,1 Har du i løpet av det siste året opplevd omorganiseringer som har hatt betydning for hvordan du planlegger og/eller utfører dine arbeidsoppgaver når du er på innretningen? Produksjonsinnretning Valid Har opplevd omorganisering med stor betydning Har opplevd omorganisering med moderat betydning Har opplevd omorganisering uten at den har ført til endringer av betydning for mitt arbeid ,8 19,0 19, ,3 30,5 49, ,6 25,8 75,3 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 7/50

8 Har ikke opplevd omorganisering ,5 24,7 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 36,8 Flyttbar innretning Valid Har opplevd omorganisering med stor ,7 18,8 18,8 betydning Har opplevd omorganisering med moderat ,6 25,8 44,6 betydning Har opplevd omorganisering uten at den ,2 25,4 70,1 har ført til endringer av betydning for mitt arbeid Har ikke opplevd omorganisering ,7 29,9 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 19,9 Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året? Produksjonsinnretning Valid Ja ,1 72,5 72,5 Nei ,4 27,5 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 26,6 Flyttbar innretning Valid Ja ,7 77,0 77,0 Nei ,9 23,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 9,4 Har du det siste året opplevd endringer i din arbeidssituasjon som et resultat av at hav og land er bundet tettere sammen ved hjelp av moderne informasjonsteknologi (integrerte operasjoner etc.)? Produksjonsinnretning Valid Ja ,7 29,0 29,0 Nei ,4 71,0 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 38,8 Flyttbar innretning Valid Ja ,3 19,5 19,5 Nei ,8 80,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 18,8 Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten Produksjonsinnretning Valid Helt enig 93 2,0 2,0 2,0 Delvis enig 444 9,6 9,6 11,7 Verken enig eller uenig 348 7,5 7,6 19,2 Delvis uenig ,0 18,2 37,4 Helt uenig ,0 62,6 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 40,9 Flyttbar innretning Valid Helt enig 45 2,1 2,1 2,1 Delvis enig ,0 10,1 12,3 Verken enig eller uenig 181 8,5 8,6 20,8 Delvis uenig ,6 18,7 39,6 Helt uenig ,9 60,4 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 18,8 Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko Produksjonsinnretning Valid Helt enig 106 2,3 2,3 2,3 Delvis enig 331 7,1 7,3 9,6 Verken enig eller uenig ,6 12,9 22,5 Delvis uenig ,8 22,3 44,7 Helt uenig ,2 55,3 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 8/50

9 Total ,0 100,0 Missing System 93 2,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig 36 1,7 1,7 1,7 Delvis enig 135 6,3 6,5 8,2 Verken enig eller uenig ,7 10,9 19,1 Delvis uenig ,8 20,2 39,4 Helt uenig ,4 60,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 45 2,1 Det er ofte rotete på min arbeidsplass Produksjonsinnretning Valid Helt enig 124 2,7 2,7 2,7 Delvis enig ,5 11,6 14,3 Verken enig eller uenig ,5 11,6 26,0 Delvis uenig ,9 37,3 63,2 Helt uenig ,5 36,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 41,9 Flyttbar innretning Valid Helt enig 48 2,3 2,3 2,3 Delvis enig ,3 11,4 13,7 Verken enig eller uenig ,5 11,6 25,3 Delvis uenig ,3 37,6 62,9 Helt uenig ,7 37,1 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 20,9 Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer Produksjonsinnretning Valid Helt enig 232 5,0 5,0 5,0 Delvis enig ,0 17,2 22,2 Verken enig eller uenig ,1 12,1 34,3 Delvis uenig ,1 26,3 60,6 Helt uenig ,1 39,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 32,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig 98 4,6 4,6 4,6 Delvis enig ,1 18,2 22,8 Verken enig eller uenig ,7 11,7 34,6 Delvis uenig ,7 24,8 59,4 Helt uenig ,4 40,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 11,5 Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna Produksjonsinnretning Valid Helt enig 73 1,6 1,6 1,6 Delvis enig ,3 11,6 13,2 Verken enig eller uenig 357 7,7 7,8 21,0 Delvis uenig ,6 22,0 42,9 Helt uenig ,0 57,1 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 84 1,8 Flyttbar innretning Valid Helt enig 38 1,8 1,8 1,8 Delvis enig ,6 13,8 15,6 Verken enig eller uenig 203 9,5 9,7 25,3 Delvis uenig ,3 21,7 47,0 Helt uenig ,0 53,0 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 39 1,8 I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretningsty 9/50

10 Produksjonsinnretning Valid Helt enig 320 6,9 7,1 7,1 Delvis enig ,2 21,8 28,9 Verken enig eller uenig ,5 16,0 44,8 Delvis uenig ,6 23,2 68,1 Helt uenig ,0 31,9 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 131 2,8 Flyttbar innretning Valid Helt enig 100 4,7 4,8 4,8 Delvis enig ,3 19,0 23,8 Verken enig eller uenig ,5 16,0 39,8 Delvis uenig ,1 24,9 64,7 Helt uenig ,2 35,3 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 69 3,2 Jeg deltar ikke aktivt på HMS møter Produksjonsinnretning Valid Helt enig 239 5,1 5,2 5,2 Delvis enig 441 9,5 9,6 14,9 Verken enig eller uenig ,0 13,2 28,1 Delvis uenig ,7 24,0 52,1 Helt uenig ,1 47,9 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 74 1,6 Flyttbar innretning Valid Helt enig 103 4,8 4,9 4,9 Delvis enig 180 8,4 8,6 13,5 Verken enig eller uenig ,4 13,6 27,2 Delvis uenig ,0 20,4 47,6 Helt uenig ,4 52,4 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 41 1,9 Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS Produksjonsinnretning Valid Helt enig 180 3,9 4,0 4,0 Delvis enig ,1 10,3 14,2 Verken enig eller uenig ,3 18,7 33,0 Delvis uenig ,6 20,0 53,0 Helt uenig ,1 47,0 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 96 2,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig 71 3,3 3,4 3,4 Delvis enig 198 9,3 9,5 12,9 Verken enig eller uenig ,4 16,8 29,7 Delvis uenig ,5 17,9 47,6 Helt uenig ,2 52,4 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 49 2,3 Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå Produksjonsinnretning Valid Helt enig 63 1,4 1,4 1,4 Delvis enig 131 2,8 2,9 4,2 Verken enig eller uenig 233 5,0 5,1 9,3 Delvis uenig ,3 20,6 30,0 Helt uenig ,0 70,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 67 1,4 Flyttbar innretning Valid Helt enig 17,8,8,8 Delvis enig 52 2,4 2,5 3,3 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 10/50

11 Verken enig eller uenig 95 4,5 4,5 7,8 Delvis uenig ,1 19,4 27,2 Helt uenig ,7 72,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 33 1,5 Lov og offentlig regelverk knyttet til HMS er ikke godt nok Produksjonsinnretning Valid Helt enig 131 2,8 2,9 2,9 Delvis enig ,6 10,9 13,8 Verken enig eller uenig ,8 26,6 40,4 Delvis uenig ,7 25,4 65,9 Helt uenig ,1 34,1 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 144 3,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig 53 2,5 2,6 2,6 Delvis enig 167 7,8 8,1 10,6 Verken enig eller uenig ,0 26,8 37,5 Delvis uenig ,0 23,7 61,2 Helt uenig ,6 38,8 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 65 3,1 Jeg diskuterer helst ikke HMS forhold med min nærmeste leder Produksjonsinnretning Valid Helt enig 82 1,8 1,8 1,8 Delvis enig 178 3,8 3,9 5,7 Verken enig eller uenig 287 6,2 6,3 12,1 Delvis uenig ,3 21,8 33,8 Helt uenig ,6 66,2 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 107 2,3 Flyttbar innretning Valid Helt enig 29 1,4 1,4 1,4 Delvis enig 84 3,9 4,0 5,4 Verken enig eller uenig 144 6,8 6,9 12,3 Delvis uenig ,6 20,0 32,3 Helt uenig ,2 67,7 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 47 2,2 Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,1 16,5 16,5 Delvis enig ,9 31,7 48,3 Verken enig eller uenig ,5 18,0 66,2 Delvis uenig ,8 17,2 83,4 Helt uenig ,1 16,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 117 2,5 Flyttbar innretning Valid Helt enig 151 7,1 7,3 7,3 Delvis enig ,3 19,8 27,1 Verken enig eller uenig ,5 19,0 46,1 Delvis uenig ,9 23,6 69,7 Helt uenig ,5 30,3 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 57 2,7 Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon Produksjonsinnretning Valid Helt enig 42,9 1,0 1,0 Delvis enig 140 3,0 3,2 4,2 Verken enig eller uenig ,6 14,5 18,7 Delvis uenig ,6 20,8 39,5 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 11/50

12 Helt uenig ,9 60,5 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 280 6,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig 26 1,2 1,3 1,3 Delvis enig 60 2,8 2,9 4,2 Verken enig eller uenig ,5 12,0 16,3 Delvis uenig ,3 18,1 34,4 Helt uenig ,6 65,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 96 4,5 Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner Produksjonsinnretning Valid Helt enig 111 2,4 2,5 2,5 Delvis enig ,7 12,1 14,5 Verken enig eller uenig ,2 18,7 33,2 Delvis uenig ,5 32,5 65,7 Helt uenig ,3 34,3 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 139 3,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig 58 2,7 2,8 2,8 Delvis enig ,2 11,5 14,3 Verken enig eller uenig ,1 18,6 33,0 Delvis uenig ,4 29,3 62,3 Helt uenig ,6 37,7 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 66 3,1 Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte pyntet på Produksjonsinnretning Valid Helt enig 404 8,7 9,0 9,0 Delvis enig ,3 22,0 30,9 Verken enig eller uenig ,6 23,3 54,3 Delvis uenig ,4 18,0 72,2 Helt uenig ,0 27,8 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 139 3,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig 117 5,5 5,7 5,7 Delvis enig ,1 16,7 22,4 Verken enig eller uenig ,5 23,3 45,7 Delvis uenig ,7 19,4 65,1 Helt uenig ,7 34,9 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 72 3,4 Mangelfullt samarbeid mellom operatør/hovedbedrift og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner Produksjonsinnretning Valid Helt enig 97 2,1 2,2 2,2 Delvis enig 442 9,5 10,0 12,2 Verken enig eller uenig ,7 29,0 41,2 Delvis uenig ,7 23,8 65,0 Helt uenig ,4 35,0 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 218 4,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig 59 2,8 2,9 2,9 Delvis enig 157 7,4 7,8 10,7 Verken enig eller uenig ,7 29,2 39,9 Delvis uenig ,7 20,8 60,6 Helt uenig ,4 39,4 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 109 5,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 12/50

13 Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen Produksjonsinnretning Valid Helt enig 84 1,8 1,9 1,9 Delvis enig 111 2,4 2,6 4,5 Verken enig eller uenig ,3 12,0 16,5 Delvis uenig ,1 10,8 27,3 Helt uenig ,1 72,7 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 294 6,3 Flyttbar innretning Valid Helt enig 42 2,0 2,1 2,1 Delvis enig 49 2,3 2,4 4,5 Verken enig eller uenig 183 8,6 9,0 13,4 Delvis uenig ,2 11,7 25,1 Helt uenig ,8 74,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 87 4,1 Det finnes ulike prosedyrer og rutiner for de samme forhold på ulike innretninger, og dette utgjør en trussel mot sikkerheten Produksjonsinnretning Valid Helt enig 332 7,1 7,6 7,6 Delvis enig ,2 23,6 31,2 Verken enig eller uenig ,3 34,3 65,6 Delvis uenig ,4 16,4 81,9 Helt uenig ,0 18,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 280 6,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig 147 6,9 7,3 7,3 Delvis enig ,9 21,2 28,5 Verken enig eller uenig ,5 33,4 61,9 Delvis uenig ,5 17,5 79,4 Helt uenig ,4 20,6 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 124 5,8 Økt samarbeid mellom innretning og land gjennom bruk av IT systemer har ført til mindre sikre operasjoner Produksjonsinnretning Valid Helt enig 171 3,7 3,9 3,9 Delvis enig ,7 13,5 17,4 Verken enig eller uenig ,3 40,8 58,2 Delvis uenig ,0 18,1 76,4 Helt uenig ,2 23,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 285 6,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig 80 3,8 4,0 4,0 Delvis enig ,1 10,7 14,7 Verken enig eller uenig ,2 40,4 55,0 Delvis uenig ,0 18,0 73,1 Helt uenig ,4 26,9 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 118 5,5 Jeg opplever gruppepress som går utover HMS vurderinger Produksjonsinnretning Valid Helt enig 109 2,3 2,4 2,4 Delvis enig 395 8,5 8,8 11,2 Verken enig eller uenig ,1 16,6 27,8 Delvis uenig ,1 21,7 49,5 Helt uenig ,0 50,5 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 140 3,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 13/50

14 Flyttbar innretning Valid Helt enig 49 2,3 2,4 2,4 Delvis enig 157 7,4 7,6 10,0 Verken enig eller uenig ,4 19,0 28,9 Delvis uenig ,0 19,6 48,5 Helt uenig ,9 51,5 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 65 3,1 Det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk Produksjonsinnretning Valid Helt enig 452 9,7 10,0 10,0 Delvis enig ,9 23,6 33,7 Verken enig eller uenig ,4 18,0 51,7 Delvis uenig ,5 21,2 72,9 Helt uenig ,3 27,1 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 146 3,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig 172 8,1 8,3 8,3 Delvis enig ,7 24,3 32,6 Verken enig eller uenig ,9 15,3 47,8 Delvis uenig ,8 22,4 70,2 Helt uenig ,0 29,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 53 2,5 Jeg synes det er et press om ikke å melde personskader eller andre hendelser som kan ødelegge statistikken Produksjonsinnretning Valid Helt enig 279 6,0 6,2 6,2 Delvis enig ,5 14,8 21,0 Verken enig eller uenig ,4 12,7 33,7 Delvis uenig ,4 17,8 51,5 Helt uenig ,4 48,5 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 110 2,4 Flyttbar innretning Valid Helt enig 122 5,7 5,8 5,8 Delvis enig ,4 14,7 20,5 Verken enig eller uenig ,4 12,7 33,2 Delvis uenig ,4 16,7 49,9 Helt uenig ,0 50,1 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 44 2,1 Farlige situasjoner har oppstått som følge av at folk er ruset på jobben Produksjonsinnretning Valid Helt enig 137 3,0 3,0 3,0 Delvis enig 65 1,4 1,4 4,5 Verken enig eller uenig ,2 12,6 17,1 Delvis uenig 237 5,1 5,3 22,3 Helt uenig ,2 77,7 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 145 3,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig 41 1,9 2,0 2,0 Delvis enig 25 1,2 1,2 3,2 Verken enig eller uenig 187 8,8 9,0 12,2 Delvis uenig 71 3,3 3,4 15,6 Helt uenig ,1 84,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 57 2,7 Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,3 72,1 72,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 14/50

15 Delvis enig ,7 22,9 95,0 Verken enig eller uenig 108 2,3 2,4 97,4 Delvis uenig 82 1,8 1,8 99,2 Helt uenig 38,8,8 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 51 1,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,0 74,7 74,7 Delvis enig ,0 21,2 95,9 Verken enig eller uenig 55 2,6 2,6 98,5 Delvis uenig 27 1,3 1,3 99,8 Helt uenig 5,2,2 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 20,9 Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,8 35,1 35,1 Delvis enig ,3 30,6 65,7 Verken enig eller uenig ,8 11,9 77,6 Delvis uenig ,2 18,4 96,1 Helt uenig 181 3,9 3,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 49 1,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,1 46,6 46,6 Delvis enig ,2 30,5 77,1 Verken enig eller uenig 196 9,2 9,3 86,4 Delvis uenig ,3 10,4 96,8 Helt uenig 67 3,1 3,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 22 1,0 Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,7 69,1 69,1 Delvis enig ,5 23,7 92,8 Verken enig eller uenig 129 2,8 2,8 95,6 Delvis uenig 121 2,6 2,6 98,2 Helt uenig 83 1,8 1,8 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 28,6 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,6 76,9 76,9 Delvis enig ,6 19,7 96,7 Verken enig eller uenig 24 1,1 1,1 97,8 Delvis uenig 25 1,2 1,2 99,0 Helt uenig 22 1,0 1,0 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 10,5 Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,5 37,1 37,1 Delvis enig ,8 37,4 74,5 Verken enig eller uenig ,2 14,5 88,9 Delvis uenig 388 8,4 8,5 97,4 Helt uenig 117 2,5 2,6 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 76 1,6 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,1 41,7 41,7 Delvis enig ,9 34,5 76,2 Verken enig eller uenig ,6 15,9 92,1 Delvis uenig 128 6,0 6,1 98,2 Helt uenig 37 1,7 1,8 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 15/50

16 Total ,4 100,0 Missing System 35 1,6 Systemet med arbeidstillatelser (AT) blir alltid etterlevd Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,2 54,0 54,0 Delvis enig ,3 34,4 88,3 Verken enig eller uenig 296 6,4 6,6 94,9 Delvis uenig 177 3,8 3,9 98,9 Helt uenig 51 1,1 1,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 149 3,2 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,9 51,8 51,8 Delvis enig ,1 35,3 87,1 Verken enig eller uenig 179 8,4 8,7 95,8 Delvis uenig 65 3,1 3,2 99,0 Helt uenig 21 1,0 1,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 77 3,6 Jeg kan påvirke HMS forholdene på min arbeidsplass Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,9 51,8 51,8 Delvis enig ,5 37,2 89,0 Verken enig eller uenig 308 6,6 6,7 95,7 Delvis uenig 156 3,4 3,4 99,1 Helt uenig 40,9,9 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 80 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,8 54,7 54,7 Delvis enig ,5 36,1 90,7 Verken enig eller uenig 137 6,4 6,5 97,3 Delvis uenig 43 2,0 2,1 99,3 Helt uenig 14,7,7 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 35 1,6 Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,8 40,6 40,6 Delvis enig ,9 37,6 78,2 Verken enig eller uenig ,5 11,8 89,9 Delvis uenig 368 7,9 8,1 98,0 Helt uenig 90 1,9 2,0 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 92 2,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,2 51,4 51,4 Delvis enig ,3 36,2 87,6 Verken enig eller uenig 166 7,8 8,0 95,6 Delvis uenig 54 2,5 2,6 98,2 Helt uenig 37 1,7 1,8 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 51 2,4 Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,0 85,4 85,4 Delvis enig ,4 10,5 95,9 Verken enig eller uenig 65 1,4 1,4 97,3 Delvis uenig 26,6,6 97,9 Helt uenig 96 2,1 2,1 100,0 Total ,3 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 16/50

17 Missing System 77 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,0 84,6 84,6 Delvis enig ,1 11,3 95,9 Verken enig eller uenig 27 1,3 1,3 97,2 Delvis uenig 21 1,0 1,0 98,2 Helt uenig 37 1,7 1,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 41 1,9 Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,0 61,0 61,0 Delvis enig ,5 26,0 87,0 Verken enig eller uenig 382 8,2 8,4 95,4 Delvis uenig 139 3,0 3,0 98,4 Helt uenig 73 1,6 1,6 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 78 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,0 64,3 64,3 Delvis enig ,9 23,3 87,7 Verken enig eller uenig 184 8,6 8,8 96,5 Delvis uenig 55 2,6 2,6 99,1 Helt uenig 18,8,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 45 2,1 Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,7 55,6 55,6 Delvis enig ,0 34,6 90,2 Verken enig eller uenig 324 7,0 7,1 97,3 Delvis uenig 80 1,7 1,8 99,1 Helt uenig 43,9,9 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 77 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,1 62,3 62,3 Delvis enig ,0 30,6 92,9 Verken enig eller uenig 106 5,0 5,1 98,0 Delvis uenig 28 1,3 1,3 99,3 Helt uenig 14,7,7 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 42 2,0 Ulykkesberedskapen er god Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,6 47,9 47,9 Delvis enig ,8 32,6 80,5 Verken enig eller uenig ,6 13,0 93,4 Delvis uenig 215 4,6 4,8 98,2 Helt uenig 83 1,8 1,8 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 120 2,6 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,8 55,1 55,1 Delvis enig ,1 30,8 86,0 Verken enig eller uenig 206 9,7 9,9 95,9 Delvis uenig 69 3,2 3,3 99,2 Helt uenig 17,8,8 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 51 2,4 Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte Innretningstype eller anlegg Frequency Percent file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 17/50

18 Valid Percent Cumulative Percent Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,2 68,4 68,4 Delvis enig ,2 25,6 94,0 Verken enig eller uenig 183 3,9 4,0 98,0 Delvis uenig 46 1,0 1,0 99,0 Helt uenig 45 1,0 1,0 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 80 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,1 72,6 72,6 Delvis enig ,0 23,5 96,0 Verken enig eller uenig 54 2,5 2,6 98,6 Delvis uenig 7,3,3 98,9 Helt uenig 22 1,0 1,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 42 2,0 Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,5 61,4 61,4 Delvis enig ,2 27,6 89,0 Verken enig eller uenig 312 6,7 6,8 95,8 Delvis uenig 131 2,8 2,9 98,7 Helt uenig 59 1,3 1,3 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 71 1,5 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,5 68,7 68,7 Delvis enig ,0 23,4 92,1 Verken enig eller uenig 111 5,2 5,3 97,4 Delvis uenig 41 1,9 2,0 99,3 Helt uenig 14,7,7 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 35 1,6 Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,8 77,0 77,0 Delvis enig ,0 20,4 97,4 Verken enig eller uenig 70 1,5 1,5 98,9 Delvis uenig 22,5,5 99,4 Helt uenig 27,6,6 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 74 1,6 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,3 78,7 78,7 Delvis enig ,6 19,0 97,6 Verken enig eller uenig 34 1,6 1,6 99,2 Delvis uenig 8,4,4 99,6 Helt uenig 8,4,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 37 1,7 Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,8 77,0 77,0 Delvis enig ,9 20,3 97,3 Verken enig eller uenig 85 1,8 1,9 99,2 Delvis uenig 21,5,5 99,6 Helt uenig 16,3,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 78 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,5 70,6 70,6 Delvis enig ,3 25,8 96,4 Verken enig eller uenig 57 2,7 2,7 99,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 18/50

19 Delvis uenig 16,8,8 99,9 Helt uenig 2,1,1 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 36 1,7 Min leder er engasjert i HMS arbeidet på installasjonen Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,1 57,3 57,3 Delvis enig ,4 29,0 86,3 Verken enig eller uenig 453 9,8 10,0 96,3 Delvis uenig 118 2,5 2,6 98,9 Helt uenig 51 1,1 1,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 101 2,2 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,4 58,8 58,8 Delvis enig ,8 28,5 87,3 Verken enig eller uenig 198 9,3 9,5 96,8 Delvis uenig 45 2,1 2,2 99,0 Helt uenig 21 1,0 1,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 50 2,3 Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,3 48,8 48,8 Delvis enig ,9 23,6 72,4 Verken enig eller uenig ,5 18,1 90,5 Delvis uenig 322 6,9 7,2 97,6 Helt uenig 106 2,3 2,4 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 142 3,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,8 45,5 45,5 Delvis enig ,4 21,2 66,7 Verken enig eller uenig ,0 23,9 90,6 Delvis uenig 132 6,2 6,4 97,1 Helt uenig 60 2,8 2,9 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 82 3,8 Mine kolleger er svært opptatt av HMS Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,2 42,1 42,1 Delvis enig ,5 43,5 85,5 Verken enig eller uenig ,1 12,3 97,9 Delvis uenig 79 1,7 1,7 99,6 Helt uenig 17,4,4 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 98 2,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,5 44,3 44,3 Delvis enig ,7 40,4 84,8 Verken enig eller uenig ,7 12,9 97,7 Delvis uenig 45 2,1 2,2 99,9 Helt uenig 3,1,1 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 38 1,8 Verneombudene gjør en god jobb Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,6 43,6 43,6 Delvis enig ,5 37,3 80,9 Verken enig eller uenig ,8 14,2 95,1 Delvis uenig 183 3,9 4,0 99,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 19/50

20 Helt uenig 39,8,9 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 104 2,2 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,4 39,4 39,4 Delvis enig ,4 36,3 75,7 Verken enig eller uenig ,7 18,2 93,9 Delvis uenig 108 5,1 5,2 99,1 Helt uenig 18,8,9 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 53 2,5 Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,2 14,5 14,5 Delvis enig ,1 35,9 50,3 Verken enig eller uenig ,8 18,2 68,5 Delvis uenig ,2 21,6 90,1 Helt uenig 451 9,7 9,9 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 94 2,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,1 19,6 19,6 Delvis enig ,9 37,8 57,4 Verken enig eller uenig ,8 19,3 76,7 Delvis uenig ,2 17,6 94,3 Helt uenig 118 5,5 5,7 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 51 2,4 Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,6 47,6 47,6 Delvis enig ,8 30,4 78,0 Verken enig eller uenig 446 9,6 9,8 87,8 Delvis uenig 449 9,7 9,9 97,7 Helt uenig 104 2,2 2,3 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 98 2,1 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,9 49,9 49,9 Delvis enig ,7 32,3 82,2 Verken enig eller uenig 200 9,4 9,6 91,7 Delvis uenig 147 6,9 7,0 98,8 Helt uenig 26 1,2 1,2 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 40 1,9 HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,8 44,9 44,9 Delvis enig ,0 37,9 82,8 Verken enig eller uenig ,8 12,1 94,9 Delvis uenig 201 4,3 4,4 99,3 Helt uenig 32,7,7 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 108 2,3 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,3 48,6 48,6 Delvis enig ,7 36,6 85,2 Verken enig eller uenig ,2 11,5 96,7 Delvis uenig 59 2,8 2,8 99,5 Helt uenig 10,5,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 53 2,5 Jeg føler meg tilstrekkelig uthvilt når jeg er på jobb file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 20/50

21 Jeg føler meg tilstrekkelig uthvilt når jeg er på jobb Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,3 41,0 41,0 Delvis enig ,1 37,8 78,8 Verken enig eller uenig 429 9,2 9,4 88,2 Delvis uenig 443 9,5 9,7 97,9 Helt uenig 96 2,1 2,1 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 80 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,8 34,4 34,4 Delvis enig ,2 37,8 72,2 Verken enig eller uenig 209 9,8 10,0 82,2 Delvis uenig ,0 14,3 96,5 Helt uenig 74 3,5 3,5 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 36 1,7 Utstyret jeg trenger for å arbeide sikkert er lett tilgjengelig Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,0 51,1 51,1 Delvis enig ,8 37,6 88,7 Verken enig eller uenig 268 5,8 5,9 94,5 Delvis uenig 206 4,4 4,5 99,1 Helt uenig 42,9,9 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 94 2,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,1 52,1 52,1 Delvis enig ,7 37,3 89,4 Verken enig eller uenig 123 5,8 5,9 95,3 Delvis uenig 88 4,1 4,2 99,5 Helt uenig 11,5,5 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 37 1,7 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen arbeidsmiljø Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,5 43,3 43,3 Delvis enig ,6 38,2 81,5 Verken enig eller uenig ,5 12,7 94,2 Delvis uenig 211 4,5 4,6 98,8 Helt uenig 53 1,1 1,2 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 77 1,7 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,1 51,0 51,0 Delvis enig ,2 35,8 86,9 Verken enig eller uenig 187 8,8 8,9 95,8 Delvis uenig 72 3,4 3,4 99,2 Helt uenig 16,8,8 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 38 1,8 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen sikkerhet Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,4 57,2 57,2 Delvis enig ,6 34,1 91,3 Verken enig eller uenig 262 5,6 5,7 97,1 Delvis uenig 103 2,2 2,3 99,3 Helt uenig 31,7,7 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 67 1,4 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,0 63,1 63,1 Delvis enig ,2 30,7 93,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 21/50

22 Verken enig eller uenig 90 4,2 4,3 98,1 Delvis uenig 30 1,4 1,4 99,5 Helt uenig 10,5,5 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 35 1,6 Jeg har god kjennskap til HMS prosedyrer Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,7 60,0 60,0 Delvis enig ,7 33,8 93,8 Verken enig eller uenig 167 3,6 3,6 97,4 Delvis uenig 70 1,5 1,5 98,9 Helt uenig 49 1,1 1,1 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 21,5 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,8 62,2 62,2 Delvis enig ,9 33,1 95,3 Verken enig eller uenig 62 2,9 2,9 98,3 Delvis uenig 24 1,1 1,1 99,4 Helt uenig 13,6,6 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 13,6 Jeg har enkel tilgang til prosedyrer og instrukser som gjelder mitt arbeid Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,5 48,5 48,5 Delvis enig ,2 34,9 83,4 Verken enig eller uenig 391 8,4 8,6 92,0 Delvis uenig 300 6,5 6,6 98,6 Helt uenig 65 1,4 1,4 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 93 2,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,4 54,5 54,5 Delvis enig ,7 32,3 86,9 Verken enig eller uenig 149 7,0 7,1 94,0 Delvis uenig 101 4,7 4,8 98,9 Helt uenig 24 1,1 1,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 43 2,0 Jeg har tilgang til den informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger som ivaretar HMS Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,3 47,7 47,7 Delvis enig ,3 36,4 84,2 Verken enig eller uenig ,0 11,3 95,5 Delvis uenig 157 3,4 3,5 99,0 Helt uenig 47 1,0 1,0 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 141 3,0 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,6 50,1 50,1 Delvis enig ,9 36,0 86,1 Verken enig eller uenig ,4 10,7 96,8 Delvis uenig 51 2,4 2,5 99,3 Helt uenig 15,7,7 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 64 3,0 Jeg er kjent med hvilke helsefarlige kjemikalier jeg kan bli eksponert for Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,3 47,4 47,4 Delvis enig ,7 36,5 83,9 Verken enig eller uenig 381 8,2 8,4 92,3 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 22/50

23 Delvis uenig 266 5,7 5,9 98,1 Helt uenig 84 1,8 1,9 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 108 2,3 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,6 52,7 52,7 Delvis enig ,5 35,3 88,0 Verken enig eller uenig 132 6,2 6,3 94,3 Delvis uenig 103 4,8 4,9 99,2 Helt uenig 16,8,8 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 45 2,1 Jeg er blitt informert om risikoen knyttet til de kjemikaliene jeg arbeider med Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,8 48,5 48,5 Delvis enig ,2 31,3 79,9 Verken enig eller uenig ,7 12,1 92,0 Delvis uenig 272 5,9 6,1 98,0 Helt uenig 88 1,9 2,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 166 3,6 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,7 53,0 53,0 Delvis enig ,7 30,4 83,4 Verken enig eller uenig 185 8,7 8,9 92,3 Delvis uenig 138 6,5 6,6 98,9 Helt uenig 23 1,1 1,1 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 52 2,4 Jeg er kjent med hvilken helsefare som er forbundet med støy Produksjonsinnretning Valid Helt enig ,0 73,4 73,4 Delvis enig ,5 21,9 95,3 Verken enig eller uenig 124 2,7 2,7 98,0 Delvis uenig 70 1,5 1,5 99,6 Helt uenig 20,4,4 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 87 1,9 Flyttbar innretning Valid Helt enig ,0 71,3 71,3 Delvis enig ,3 21,7 92,9 Verken enig eller uenig 78 3,7 3,7 96,7 Delvis uenig 66 3,1 3,2 99,8 Helt uenig 4,2,2 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 39 1,8 Helikopterulykke Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,8 49,8 49, ,7 25,2 75, ,3 10,5 85, ,1 7,2 92, ,0 4,1 96,8 Svært stor fare 144 3,1 3,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 94 2,0 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,4 55,5 55, ,3 21,7 77, ,4 9,6 86, ,6 5,7 92, ,7 3,8 96,3 Svært stor fare 77 3,6 3,7 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 23/50

24 Total ,1 100,0 Missing System 41 1,9 Gasslekkasje Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,7 12,0 12, ,9 26,5 38, ,4 26,0 64, ,4 18,8 83, ,4 11,7 94,9 Svært stor fare 232 5,0 5,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 107 2,3 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,7 34,4 34, ,5 30,1 64, ,0 18,4 82, ,3 9,5 92, ,4 4,5 96,9 Svært stor fare 64 3,0 3,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 43 2,0 Brann Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,5 18,9 18, ,0 32,8 51, ,4 25,0 76, ,3 13,6 90, ,1 6,2 96,6 Svært stor fare 154 3,3 3,4 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 112 2,4 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,9 21,4 21, ,5 34,2 55, ,1 24,6 80, ,6 11,9 92, ,7 4,8 96,8 Svært stor fare 66 3,1 3,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 47 2,2 Eksplosjon Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,2 26,9 26, ,2 32,0 58, ,2 19,7 78, ,0 11,3 89, ,9 6,1 95,8 Svært stor fare 188 4,0 4,2 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 116 2,5 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,1 36,0 36, ,3 32,1 68, ,7 18,2 86, ,1 7,3 93, ,1 3,2 96,8 Svært stor fare 67 3,1 3,2 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 52 2,4 Utblåsning Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,2 31,1 31,1 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 24/50

25 ,9 31,8 62, ,9 19,5 82, ,4 9,7 92, ,6 4,7 96,8 Svært stor fare 144 3,1 3,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 140 3,0 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,9 31,7 31, ,4 33,3 65, ,4 17,8 82, ,6 9,8 92, ,4 4,5 97,2 Svært stor fare 59 2,8 2,8 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 55 2,6 Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,8 17,2 17, ,7 32,6 49, ,5 25,2 75, ,7 15,1 90, ,0 7,2 97,2 Svært stor fare 127 2,7 2,8 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 120 2,6 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,3 29,0 29, ,9 33,7 62, ,8 21,3 83, ,0 9,2 93, ,3 4,4 97,5 Svært stor fare 52 2,4 2,5 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 48 2,3 Radioaktive kilder Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,0 48,4 48, ,5 31,4 79, ,8 12,1 91, ,8 4,9 96, ,9 1,9 98,8 Svært stor fare 56 1,2 1,2 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 131 2,8 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,0 56,5 56, ,3 27,0 83, ,2 9,5 93, ,9 4,0 97, ,7 1,7 98,7 Svært stor fare 26 1,2 1,3 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 55 2,6 Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,4 40,5 40, ,9 33,7 74, ,4 14,8 89, ,1 6,3 95, ,1 3,2 98,5 Svært stor fare 68 1,5 1,5 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 117 2,5 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 25/50

26 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,5 44,5 44, ,1 31,8 76, ,7 14,0 90, ,0 6,1 96, ,0 2,1 98,5 Svært stor fare 32 1,5 1,5 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 48 2,3 Sabotasje/terror Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,0 48,2 48, ,4 27,0 75, ,8 13,1 88, ,9 6,0 94, ,2 3,2 97,6 Svært stor fare 110 2,4 2,4 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 113 2,4 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,5 64,9 64, ,8 21,3 86, ,7 7,9 94, ,5 2,6 96, ,6 1,6 98,3 Svært stor fare 35 1,6 1,7 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 46 2,2 Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,2 56,6 56, ,0 24,7 81, ,7 9,9 91, ,4 4,6 95, ,7 1,8 97,6 Svært stor fare 109 2,3 2,4 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 121 2,6 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,1 62,5 62, ,3 21,7 84, ,6 8,8 93, ,0 3,0 96, ,9 2,0 98,0 Svært stor fare 41 1,9 2,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 48 2,3 Alvorlige arbeidsulykker Produksjonsinnretning Valid Svært liten fare ,4 14,8 14, ,2 31,9 46, ,8 26,4 73, ,7 16,1 89, ,8 8,0 97,1 Svært stor fare 130 2,8 2,9 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 110 2,4 Flyttbar innretning Valid Svært liten fare ,4 18,9 18, ,1 31,8 50, ,9 26,5 77, ,4 13,7 90, ,9 7,0 97,9 Svært stor fare 43 2,0 2,1 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_EtterInnretnings 26/50

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn Valid Mann 6196 88,0 89,8 89,8 Kvinne 702 10,0 10,2 100,0 Total 6898 98,0 100,0 Missing System 143 2,0 Alder Valid 20 år eller yngre 85 1,2 1,2 1,2 21 24 år 211 3,0 3,0 4,2 25 30 år 681 9,7 9,8 14,0

Detaljer

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation Tillitsvalgt * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 652 76 728 89,6% 10,4% 100,0% 5151 549 5700 90,4% 9,6% 100,0% 5803 625 6428 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller

Detaljer

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0.

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0. Mann Kvinne Kjønn 6054 88,4 90,2 90,2 660 9,6 9,8 100,0 6714 98,0 100,0 10,1 126 1,8 136 2,0 Alder 20 år eller yngre 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller eldre 102 1,5 1,5 1,5 803 11,7 11,8

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn 2015 Valid Mann 1185 77,5 79,1 79,1 Kvinne 314 20,5 20,9 100,0 Total 1499 98,0 100,0 Missing System 30 2,0 Alder 2015 Valid 20 år eller yngre 77 5,0 5,1 5,1 21 24 år 120 7,8 8,0 13,1 25 30 år 210

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0%

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0% * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 4545 524 5069 89,7% 10,3% 100,0% 1390 115 1505 92,4% 7,6% 100,0% 5935 639 6574 90,3% 9,7% 100,0% * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller 61 år eller yngre 21-30

Detaljer

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel Utvikling i risikonivå på norsk sokkel S p ø r r e s k j e m a KONFIDENSIELT Kjære offshoreansatte Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført et prosjekt «Utvikling i risikonivå - norsk sokkel» for

Detaljer

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel.

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. RF Rogalandsforskning. http:// Espen Olsen & Tor Tønnessen HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. Rapport RF 2003/166 (rev.30.03.04) Prosjektnummer:

Detaljer

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RNNP RNNP - målsetning Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde.

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Analyser av RNNP - spørreundersøkelse 2011, 2013 og 2015 Kathrine Skoland og Kari Anne Holte RAPPORT - 2017/216

Detaljer

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med? Jorunn Tharaldsen (PhD) Fagleder Arbeidsmiljø

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner Mari Holm Ingelsrud, Eivind Falkum og Bitten Nordrik

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003 Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase 3 25. april 2003 Utvikling i risikonivå - målsetning OD skal gjennom prosjektet utvikling i risikonivå - norsk sokkel utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA RNNP 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Ptil 24.04.14 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikatorer

Detaljer

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO VERNEOMBUD Plikt og oppgaver Hovedverneombudet ved UiO 1 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiO roller og ansvar Alle har et ansvar for at arbeidsmiljøet er godt: Arbeidsgiver Ansatte Verneombud Alle

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden -

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Rutine - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Hovedarbeidsmiljøutvalget Dato: 22.03.2018 JpID: 18/6791 Dokumentansvarlig

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

lagringstid/oppbevaringsplikt Opplysningen om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i 60 år etter at eksponeringen er avsluttet.

lagringstid/oppbevaringsplikt Opplysningen om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i 60 år etter at eksponeringen er avsluttet. HMS vil ofte omfatte opplysninger som kan relateres til den enkelte ansatte. Det er da viktig at bedriften lagrer slik informasjon på en betryggende måte og at den enkelte kan få innsyn i det som er registrert

Detaljer

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA Pressebriefing Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomhet Indikatorer relatert til hendelser

Detaljer

Offshore beredskap - helhetsvurdering

Offshore beredskap - helhetsvurdering Offshore beredskap - helhetsvurdering Gjennomgang av status Sikkerhetsforum 12. September 28 Oversikt Mandat, formål, tidsplan Metodikk for vurderinger Analyse av data m/observasjoner 1 Mandat Utarbeide

Detaljer

Styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko under endrede rammebetingelser

Styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko under endrede rammebetingelser Styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko under endrede rammebetingelser Møter med tre operatører og V&M og ISO-entreprenører i kontrakt Irene Bergljot Dahle Petroleumstilsynet Rammebetingelser Forhold

Detaljer

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø?

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Det spørs! Bjørn Emil Madsen & Pål Næsje, Gunnar Lamvik, Kari Skarholt, Hans Torvatn INTEGRERTE OPERASJONER: MÅLET ER

Detaljer

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere?

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Arbeidsmiljøloven Primærkilde til krav, rettigheter og plikter for: arbeidsgiver arbeidstaker verneombud osv.

Detaljer

TILSYN - MALVIK KOMMUNE

TILSYN - MALVIK KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 25.04.2019 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 MALVIK KOMMUNE Postboks 140 7551 HOMMELVIK Orgnr 971035560 TILSYN - MALVIK KOMMUNE 971035560 Vi viser

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Fastsettelsesdokument juni 2006

Fastsettelsesdokument juni 2006 I veiledning til forskrift 31. august 2001 nr 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer: Til 2 Virkeområde med mer Under overskriften Begrepet

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer

1 of 12 07/05/2018, 11:17 Fryspunktspørsmål Stopp arbeidet ditt og svar på spørsmålene under. Svarene dine er anonyme (alle mottar samme link til dette skjemaet, og din e-postadresse lagres ikke i datafilen).

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05.

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05. OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE Tobias Hüttner, Statkraft 10.05.2012 AGENDA 1. Statkrafts vindkraftprosjekter 2. HMS under drift: risikoelementer,

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

Granskning og læring etter hendelser - sett fra entreprenørene. SIBA seminar 27. november 2017

Granskning og læring etter hendelser - sett fra entreprenørene. SIBA seminar 27. november 2017 Granskning og læring etter hendelser - sett fra entreprenørene SIBA seminar 27. november 2017 Myndighetskrav retter seg mot Arbeidsgiver AML 5-1. Registrering av skader og sykdommer (1) Arbeidsgiver skal

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Rapport om helkontinuerlig skiftarbeid (nattskift) på norsk sokkel

Rapport om helkontinuerlig skiftarbeid (nattskift) på norsk sokkel Rapport om helkontinuerlig skiftarbeid (nattskift) på norsk sokkel September 2007 Organisasjonen Lederne: Lederne er et frittstående, partipolitisk uavhengig fagforbund for arbeidstakere med lederansvar,

Detaljer

Helserisiko ved omstillinger

Helserisiko ved omstillinger Helserisiko ved omstillinger Anne Sissel Graue, Petroleumstilsynet 25. april 2017 KONTEKST Omstilling og nedbemanning arbeidsbetingelser organiseringen av arbeidet eksponeringsbildene endring: - Konsekvenser

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent

Detaljer

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Presentasjon 1 Hva og hvordan «Breddeundersøkelsen»: TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse blant 3155 norske arbeidstakere 2. kvartal 2016 Undersøkelsen

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen

Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen NOSACQ-50- Norway Nordisk spørreskjema om sikkerhetsklima på arbeidsplassen Hensikten med dette spørreskjemaet er å få ditt syn på sikkerheten på denne arbeidsplassen. Svarene dine vil bli behandlet elektronisk

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen i Roar Høydal, Ptil

Kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen i Roar Høydal, Ptil Kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen i 2017 Roar Høydal, Ptil Feltstudie Oppfatninger om endringer og sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien Feltstudie - Oppfatninger om endringer og

Detaljer

Digitale kurs PLUSOFFICE KURS & KOMPETANSE Digitale kurs

Digitale kurs PLUSOFFICE KURS & KOMPETANSE Digitale kurs Digitale kurs - 2019 Digitale kurstilbud Gjennom vår kursplattform leves flere digitale kurs relatert til arbeidsmiljø og internkontroll. Målet er å levere de lovpålagte HMS-kursene på en måte som oppleves

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

De krevende sykefraværssakene

De krevende sykefraværssakene De krevende sykefraværssakene - Hvordan håndtere dem på en god måte? 218 FROKOSTSEMINAR BERGEN NÆRINGSRÅD JUNI 218 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 1 Dagens kjøreplan 1 Arbeidsgivers plikt til å legge til

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd HMS dagen 2010 Marit Warncke Bergen Næringsråd 1 Status 2007 43 mennesker mistet livet på jobb Norge hadde verdens høyeste sykefravær 2009 42 mennesker mistet livet på jobb Norge har fortsatt verdens høyeste

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer