AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON"

Transkript

1 Denne lokale avtalen er et supplement til: Tariffavtalen Norges Rederiforbund (NR) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Industri Energi for flyttbare innretninger samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Forhandlingene ble gjennomført ved telefonkonferanse den 23. mai Til stede under forhandlingene: : Perly Haugen, Mariann Grønseth, Tormod Larsen og Geir Johnny Eide SDEA: Wayne Pena og Dave Graham. AVTALE OM SIKKERHETSBEMANNING VED ARBEIDSKONFLIKT FOR BORERIGGEN STENA DON 1. Innledning Denne avtalen er inngått og den lokale fagforeningen Stena Drilling Employees Association SDEA). Prosedyrene fastsatt i denne avtalen vil sikre en tilstrekkelig sikker bemanningen i tilfelle av en eventuell arbeidskonflikt og detaljerte vilkår vedrørende hvilke funksjoner og stillinger som skal være ombord under en arbeidskonflikt. Denne avtalen vil også inneholde detaljer om praktiske forhold i forbindelse med nedtrappingsprosessen av operasjoner, nedbemanning og remobilisering etter at en arbeidskonflikt er avsluttet. Denne avtalen vil også beskrive hva som regnes som sikkerhetsarbeid ved konflikt. Avtalen gjelder fra 1. juni 2012 og erstatter tidligere avtale som ble inngått partene den 13. juni Gyldigheten og opphør av denne avtalen vil være i henhold til bestemmelsene i kapittel 18.2 i Hovedavtalen. 2. Hensikten med lokal avtale og SDEA er forpliktet av petroleumsregelverket og Hovedavtalen til å etablere lokale avtaler med prosedyrer i tilfelle av en eventuell arbeidskamp. Det vises spesielt til Rammeforskriften paragraf 50, 1

2 Aktivitetsforskriften paragraf 88, Styringsforskriften paragraf 39 og Hovedavtalen kapittel Prosedyrer for sikkerhetsbemanning, nedbemanning og oppbemanning a) Prosedyrer for en kontrollert, optimal og tilfredsstillende sikring av brønnen sammen med en plan for nedbemanning som er utarbeidet av operatørselskapet i samarbeid med riggselskapet. Prosedyrene skal forelegges SDEA minst syv (7) dager før arbeidskamp iverksettes. Selve demobiliseringen av riggbesetningen i forhold til operatørens plan for nedbemanning må avtales i samarbeid med lokal fagforening. b) Den lokale fagforening skal gis en kopi av boreloggen og informasjon fra operatørselskapet om brønnens status umiddelbart når konflikten starter. c) Bemanning og mannskapsbytte vil fortsette som normalt inntil brønnen er sikret. Unntak fra dette er personell som ikke er nødvendige for operasjonen, disse vil bli demobilisert så raskt som mulig. d) I nødsituasjoner og ved kritiske situasjoner som krever ekstra bemanning, vil personell bli mobilisert blant de ordinære mannskaper etter avtale med operatøren og i henhold til denne avtalen. e) Når remobilisering starter vil bemanningen bli tilbakeført til normal størrelse så snart operatøren kan arrangere hensiktsmessig transport. f) Arbeidstid ombord (og lønn) i forbindelse med nedbemanning og oppbemanning av mannskapet skal reguleres i henhold til gjeldende tariffavtale inntil ny avtale er etablert. Endringer i sammensetning av mannskapet må gjennomføres i samsvar med skiftplan som gjaldt før arbeidskonflikten ble iverksatt. g) Personell som inngår i sikkerhetsbemanningen skal være en del av innretningens ordinær bemanning. 2

3 h) Sikkerhetsbemanningen skal inneha kvalifikasjoner i samsvar med gjeldende bestemmelser og lovverk eller inneha gyldig dispensasjon i sine respektive stillinger. i) Plattformsjefen skal til enhver tid påse at bemanningen om bord er sikker og forsvarlig. j) Dersom minimumsbemanningen består av et begrenset antall personer i en bestemt stilling i forhold til normalt bemanningsnivå slik at ansatte derved må utvelges til å inngå i sikkerhetsbemanningen, skal følgende kriterier for utvelgelse benyttes: i. Personell som innehar de nødvendige kurs og formelle kvalifikasjoner til å oppfylle stillingen (inkludert kurs som kreves for stillingen ved normal drift og som inngår som en del av ett eller flere av riggens beredskapslag). ii. Personer som er plasstillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen. iii. Personell med høyest ansiennitet i henhold til reglene for beregning av selskapsansiennitet nedfelt i Hovedavtalens bestemmelser i forbindelse med permitteringer. iv. Personell med høyest ansiennitet på riggen i forhold til reglene i Hovedavtalen som gjelder ved oppsigelser. Til enhver tid skal det i sikkerhetsbemanningen være noen som innehar 40-timers grunnkurs i verne- og miljøarbeidet. k) Sammensetningen av sikkerhetsbemanningen skal være slik at hjelpelagene vil fungere uten noen konflikt to funksjoner, som for eksempel at samme person er livbåtfører og medlem av brannlaget, eller at brannlag og livbåtlagene samtidig også inngår i riggens tekniske lag eller riggens beredskapsledelse. 4. Funksjoner og stillinger som inngår i minimum sikkerhetsbemanning Plattformsjef Barge Master Senior DP Operatør Kranfører Dekks- og Vedlikeholdsoperatør x4 3

4 Teknisk sjef Senior Mekaniker Maskinromoperatør Motormann Sjefselektriker Elektroniker Elektriker med fullført høyspenningskurs H-01 Kokk Forpleiningssjef Forpleiningsoperatør Sykepleier Radiooperatør Matros (når det er aktuelt) x3 Totalt- max 28 personer/stillinger Note * 1 - Listen overfor vil tilfredsstille kravene fra Marshalløyenes til sikker bemanning når det gjelder sertifisert personell og den gjenspeiler ekstra teknisk og sikkerhetsekspertise når mannskapsbytte kan foregå med helikopter. Note * 2 - Senior DP Operatør kan erstattes med DP Operatør hvor riggspesifikk kompetanse gjør dette hensiktsmessig. Etter å ha sikret brønnen og nedbemanningen er fullført, er det bare minimumsbemanningen som utgjør sikkerhetsbemanningen som skal være ombord. I særlige tilfeller kan det innkvarteres personer om bord fra operatørselskapet, eller forskjellige myndighetsrepresentanter. I slike tilfeller må dette diskuteres særskilt med den lokale fagforeningen, for å sikre den beste totale beredskapssituasjon. 5. Avtalt beskrivelse av sikkerhetsarbeid a) Sikkerhetsbemanningen plikter å utføre alt nødvendig arbeid for å sikre liv og helse, forebygge skader og alvorlig skade på installasjon og utstyr. Dette inkluderer normal forpleining og kommunikasjonsmuligheter for dem som i denne forbindelse må være ombord. b) Sikkerhetsbemanningen ikke skal delta i produksjonsrelatert arbeid. 4

5 c) Sikkerhetsbemanningen skal ikke utføre annet arbeid enn det som er nødvendig for å beskytte sikkerheten til innretningen, utstyr og personer om bord. d) Sikkerhetsarbeidet skal ikke inkludere korrigerende vedlikehold, periodisk eller nødvendig vedlikehold av utstyr som ikke er nødvendig for dem som er ombord eller for sikkerheten til innretningen. Vedlikehold av sikkerhetsutstyr kan bare foretas dersom dette er nødvendig i henhold til forskrifter fastsatt av myndighetene. e) Klargjøre for gjenopptakelse av ordinær drift inngår ikke som en del av sikkerhetsarbeidet. 6. Andre forhold Alle andre forhold og retningslinjer vil være i henhold til Hovedavtalen Norges Rederiforbund og Industri Energi. SDEA bemerker at det fortsatt ikke foreligger noen avklaring vedrørende bemanningsselskapet SMBF Service AB og hvordan disse ansatte vil bli håndtert i forhold til denne avtale med særlig henvisning til beregning av selskapsansiennitet. 25. mai 2012 Crete-Greece/Stjørdal-Norway Wayne Pena Stena Drilling Employees Association Leader Perly Haugen HR Manager 5

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1 SIDE:

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK

BEREDSKAPSPLAN VED STREIK BEREDSKAPSPLAN VED STREIK 1. Henvisninger - regler ved arbeidskonflikt Lover/regler: Lov om arbeidstvister Hovedavtalen Hefte fra KS Streik forholdsregler ved arbeidsnedleggelse og annen arbeidskamp (10.

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT AKTIVITETSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23.desember 2013 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer