Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,"

Transkript

1 SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER A B C D E Ass.borer, Kontrollromsoperatør, Maskinromsoperatør, Ballastkontrollromsoperatør Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, Kranfører/arbeidsleder, Prosessfagoper., Materialforvalter Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, Slamsiloperatør, Resepsjonist, Kranførerass., Boredekksarbeider, Motormann DVO, Forpleiningsoperatør PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL MINSTELØNNSSATSER PR. MÅNED GJELDER FRA 1. JUNI :4 AVLØSNINGSSYSTEM Normal Justert måneds- måneds- Lønnsgruppe lønn lønn 0 Plattformsjef Boresjef, Produksjonssjef Ass. Plattformsjef, Stabilitetssjef, Maritim dekksleder, Teknisk sjef Vedlikeholdsleder, Ass. boresjef Borer, Undervannsing., Forpleiningssjef Ledende elektriker, Ass. Teknisk sjef

2 SAFE Valid from June 1, 2012 To May 31, 2013 A1 Ass. Section Supervisors, Electrician, Safety Supervisor, Nurse, DP-operator 2 : 4 SCHEDULE WAGES AND OVERTIME RATES FOR EMPLOYEES ON MOBILE OFFSHORE FACILITIES A B C D E Ass. Driller, Controlroom Operator, Engineroom Operator, Ballast Ctrl.room Operator Operation Engineer, Electrician in Platform Drilling, Rig Mechanic in Platform Drilling, Laboratory Technician, Hydraulic Engineer, Process Operator, Electronics Engineer, Instrumentation Engineer, Crane operator/supervisor, Storekeeper Radio Operator, Cook, Mechanic, Welder, Drilling and Maintenance Operator (DMO), Derrickman, Crane Operator, Deck Supervisor, Caretaker Turret Operator, Derrickman Assistant, Drilling Deck Mechanic, Roughneck, Mud Strainer Oper., Receptionist (Dispatcher), Ass. Crane Operator, Motorman Operation and Maintenance Operator (OMO), Catering Operator AS WELL AS DRILLING FROM PERMANENTLY PLACED FACILITIES ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF MINIMUM WAGES, RATES PER MONTH VALID FROM JUNE 1st :4 SCHEDULE Regular Adjusted monthly monthly Group Position wage wage 0 Platform manager Toolpusher, Production Supervisor Section Supervisors, Technical Supervisor, Deputy Platform Manager with Master Mariner Certification, Maritime Barge Supervisor, Stability Supervisor, Maintenance Supervisor, Deputy Toolpusher Driller, Subsea Engineer; Catering manager Ass. Technical Supervisor, Chief Electrician

3 Gjelder fra 1. Juni 2012 Tjenestetillegg Avløsningssystem A1 Årslønn uten feriepenger :4 Årslønn med feriepenger Justert m.lønn (12+f.p) Normal månedslønn Månedslønn ved sjøm.fradrag Timelønn 319,44 329,42 339,40 349,38 359,36 369,34 379,35 Overtidsbetaling pr. time 527,07 543,54 560,01 576,48 592,95 609,42 625,92 Overtidstillegg pr. time 207,64 214,12 220,61 227,10 233,59 240,07 246,58 A Årslønn uten feriepenger :4 Årslønn med feriepenger Justert m.lønn (12+f.p) Normal månedslønn Månedslønn ved sjøm.fradrag Timelønn 317,53 327,46 337,38 347,30 357,22 367,14 377,09 Overtidsbetaling pr. time 523,93 540,30 556,67 573,04 589,41 605,78 622,19 Overtidstillegg pr. time 206,40 212,85 219,29 225,74 232,19 238,64 245,11 B Årslønn uten feriepenger :4 Årslønn med feriepenger Justert m.lønn (12+f.p) Normal månedslønn Månedslønn ved sjøm.fradrag Timelønn 302,85 312,04 321,24 330,43 339,62 348,82 358,25 Overtidsbetaling pr. time 499,70 514,87 530,04 545,21 560,38 575,55 591,11 Overtidstillegg pr. time 196,85 202,83 208,80 214,78 220,75 226,73 232,86

4 Tjenestetillegg Avløsningssystem C Årslønn uten feriepenger :4 Årslønn med feriepenger Justert m.lønn (12+f.p) Normal månedslønn Månedslønn ved sjøm.fradrag Timelønn 294,32 303,43 312,53 321,63 330,73 339,83 349,01 Overtidsbetaling pr. time 485,63 500,65 515,67 530,69 545,71 560,73 575,87 Overtidstillegg pr. time 191,31 197,23 203,14 209,06 214,98 220,89 226,86 D Årslønn uten feriepenger :4 Årslønn med feriepenger Justert m.lønn (12+f.p) Normal månedslønn Månedslønn ved sjøm.fradrag Timelønn 277,32 284,98 292,65 300,86 309,14 317,43 325,98 Overtidsbetaling pr. time 457,57 470,22 482,87 496,42 510,09 523,75 537,86 Overtidstillegg pr. time 180,25 185,24 190,22 195,56 200,94 206,33 211,89 E Årslønn uten feriepenger :4 Årslønn med feriepenger Justert m.lønn (12+f.p) Normal månedslønn Månedslønn ved sjøm.fradrag Timelønn 264,36 271,62 278,89 286,16 293,43 301,26 309,36 Overtidsbetaling pr. time 436,19 448,18 460,17 472,16 484,16 497,09 510,45 Overtidstillegg pr. time 171,83 176,56 181,28 186,00 190,73 195,82 201,09

5 Valid from June 1, 2012 Seniority Schedule A1 Annual wages vacation excl :4 Annual wages vacation incl Adjusted monthly wages (12+vacation) Ordinary monthly wages Monthly wages incl. seamens tax deduct Hourly rate 319,44 329,42 339,40 349,38 359,36 369,34 379,35 Hourly overtime rate 527,07 543,54 560,01 576,48 592,95 609,42 625,92 Hourly overtime bonus 207,64 214,12 220,61 227,10 233,59 240,07 246,58 A Annual wages vacation excl :4 Annual wages vacation incl Adjusted monthly wages (12+vacation) Ordinary monthly wages Monthly wages incl. seamens tax deduct Hourly rate 317,53 327,46 337,38 347,30 357,22 367,14 377,09 Hourly overtime rate 523,93 540,30 556,67 573,04 589,41 605,78 622,19 Hourly overtime bonus 206,40 212,85 219,29 225,74 232,19 238,64 245,11 B Annual wages vacation excl :4 Annual wages vacation incl Adjusted monthly wages (12+vacation) Ordinary monthly wages Monthly wages incl. seamens tax deduct Hourly rate 302,85 312,04 321,24 330,43 339,62 348,82 358,25 Hourly overtime rate 499,70 514,87 530,04 545,21 560,38 575,55 591,11 Hourly overtime bonus 196,85 202,83 208,80 214,78 220,75 226,73 232,86

6 Seniority Schedule C Annual wages vacation excl :4 Annual wages vacation incl Adjusted monthly wages (12+vacation) Ordinary monthly wages Monthly wages incl. seamens tax deduct Hourly rate 294,32 303,43 312,53 321,63 330,73 339,83 349,01 Hourly overtime rate 485,63 500,65 515,67 530,69 545,71 560,73 575,87 Hourly overtime bonus 191,31 197,23 203,14 209,06 214,98 220,89 226,86 D Annual wages vacation excl :4 Annual wages vacation incl Adjusted monthly wages (12+vacation) Ordinary monthly wages Monthly wages incl. seamens tax deduct Hourly rate 277,32 284,98 292,65 300,86 309,14 317,43 325,98 Hourly overtime rate 457,57 470,22 482,87 496,42 510,09 523,75 537,86 Hourly overtime bonus 180,25 185,24 190,22 195,56 200,94 206,33 211,89 E Annual wages vacation excl :4 Annual wages vacation incl Adjusted monthly wages (12+vacation) Ordinary monthly wages Monthly wages incl. seamens tax deduct Hourly rate 264,36 271,62 278,89 286,16 293,43 301,26 309,36 Hourly overtime rate 436,19 448,18 460,17 472,16 484,16 497,09 510,45 Hourly overtime bonus 171,83 176,56 181,28 186,00 190,73 195,82 201,09

7 ØVRIGE SATSER pr. 1. juni Endring av arbeidsplan, arbeidssyklus eller arbeidssted: Kr. 550,- pr. dag, maksimert til kr. 3850, Kost og kostgodtgjørelse: Kr ,-. Pr. år 6.1 Improvisert nattelosji: Kr. 445,- pr. natt. 6.3 Masketillegg: Kr. 30,- pr. time 6.5 Oljebasert boreslam: a) Kr. 101,- for hver arbeidet 12 timers skift. b) Kr. 123,- for hver arbeidet 12 timers skift. c) Kr. 22,-. pr. time d) Kr. 123,- pr. 12 timers skift. e) Kr. 5,50 pr. time 6.6 Røykdykkere: Kr. 400,- pr. måned. 7. NATTILLEGG: Kr. 71,- pr. time 12. HELLIGDAGSGODTGJØRELSE: Kr ,- pr. dag 13.1 Ordinær reiseplan: Reiseutgifter over kr. 500, Uregelmessigheter ved reisen 2 timer: måltid a kr. 125,-. 4 timer: måltid a kr. 175, Tjenestereiser: Reisegodtgjørelse: kr. 25,- pr. time 19.2 Ansattes effekter: Inntil kr ,-.pr. tap PENSJONSFOND: Kr. 110,- pr. arbeidstaker pr. mnd. 25 Generelle avtaler, se vedlegg 1 OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND Kr. 18,- pr. måned pr. ansatt Kr. 92,- pr måned for arbeidsgiveren, av midlene går kr. 48,00 forlodds til SAFE mens resten deles likt mellom SAFE og NR.

8 OTHER RATES per June 1, Change of work plan, work rota or work place: NOK per day, up to a limit of NOK 3, Meals and meal allowances: NOK per year 6.1 Ad hoc overnight accommodation: at NOK per night 6.3 Mask allowance: NOK per hour 6.5 Oil-based drilling mud: a) NOK for each 12-hour shift worked b) NOK for each 12-hour shift worked c) NOK per hour d) NOK per 12 hour shift worked e) NOK 5.50 per hour 6.6 Smoke divers: NOK per month 7. NIGHT SUPPLEMENT: NOK per hour 12 SUPPLEMENT FOR WORKING ON HOLIDAYS: NOK 1, per day 13.1 Ordinary travel plan: travel outlays exceeding NOK Unusual circumstances relating to trip 2 hours: Meal at NOK hours: Meal at NOK Duty travel: Travel allowance: NOK per hour 19.2 Employee s effects: Up to NOK 24, per loss PENSION FUND: NOK per employee per month 21 General agreements, see appendix 1 EDUCATION AND DEVELOPMENT FUND NOK per month per employee NOK per month for employer, of these, NOK goes in advance to SAFE, while the rest is divided equally between SAFE and NR.

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation

1. INTRODUCTION. 1.1 Interpretation 2008-2009 2008-2009 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE TEKNIKERE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES ( Schlumberger Norge AS) INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE LOCAL SPECIAL AGREEMENT FOR OFFSHORE TECHNICIANC

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

OFFSHORE YRKER. Dette er et inngangs yrke for jobb offshore. Jobber med praktiske oppgaver på boredekket.

OFFSHORE YRKER. Dette er et inngangs yrke for jobb offshore. Jobber med praktiske oppgaver på boredekket. Her er en oversikt over noen yrker offshore: Boredekksarbeider / Roughneck Dette er et inngangs yrke for jobb offshore. Jobber med praktiske oppgaver på boredekket. Ved å påbegynne teknisk fagskole Petroleum

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

POSTTEKSTER SELVANGIVELSEN PAPIR INNTEKTSÅRET 2011

POSTTEKSTER SELVANGIVELSEN PAPIR INNTEKTSÅRET 2011 POSTTEKSTER SELVANGIVELSEN PAPIR INNTEKTSÅRET 2011 Postnr Posttekst - Norsk bokmål Posttekst - English LTO-kode 1.6 Beregnet personinntekt fra foretak Estimated personal income from enterprises 1.6.1 Positivt

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING INVITATION

INNKALLING INVITATION INNKALLING til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA. Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, mandag 18. mai 2015, kl. 15.00. Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering. INVITATION to the Annual

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF

GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA holdes hos: Comfort

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer