Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger"

Transkript

1 Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger Faktafolder fra NOPEF

2 Pensjon for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, omfattet av avtale mellom Norges Rederiforbund (NR) og NOPEF Arbeidstakere på borefartøyer På borefartøy (boreskip og mobile plattformer for boring etter undersjøiske naturforekomster) omfatter pensjonstrygden for sjømenn (sjømannspensjonsordningen) arbeidstakere som er ansatt i stilling om bord av borefartøyets eier, den som disponerer borefartøyet, boreentreprenør, eller disses underentreprenører - herunder cateringselskap. Den som er ansatt hos operatøren for feltet eller en av dennes underentreprenører er således ikke omfattet av trygden. Sjømannpensjon Lov om pensjonstrygd for sjømenn trådte i kraft fra Som hovedregel omfatter ordningen norske statsborgere, personer med fast bopel i Norge og statsborgere fra andre EU-/EØS-land. Imidlertid er det etter artikkel 17 i EU/EØS-forordning 1408/71 adgang for to eller flere EU/EØS-lands kompetente myndigheter til etter avtale å gjøre unntak fra bestemmelsene om hvilket lands pensjons- og trygdelovgivning som får anvendelse. På denne bakgrunn må arbeidsgiver alltid ha oversikt over hvem som faller inn under hvilket lands pensjons- og trygdelovgivning. Pensjonstrygden er tilpasset folketrygden og har som formål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år til den som har opptjent minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder. Full sjømannspensjon ytes etter 360 pensjonsgivende fartsmåneder. For ordens skyld presiseres at sjømannspensjonen opphører ved fylte 67 år. Den samordnes med folketrygdpensjonen slik at kun den delen av sjømannspensjonen som ble opptjent (fartsmåneder) før beholdes. Pensjonsavgift (pensjonspremie) Pensjonstrygden for sjømenn finansieres etter et utligningsprinsipp ved

3 at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon ("pay as you go"- prinsippet). Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser, hvorav krigsfartstillegget er det viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten. Ordningen har også hatt underdekning siden Arbeidstakeravgiften til pensjonstrygden utgjør per 1. mai 2004 kr. 688,- i måneden for overordnet og kr. 535,- for underordnet personell. Rederiavgiften (arbeidsgiveravgiften) utgjør 3,3% av bruttoinntekten ombord for begge grupper. Uføre- og etterlatt pensjon Sjømannspensjonen har ingen uføre- eller etterlattpensjon. Dette betyr at det ikke foretas utbetaling fra pensjonstrygden for sjømenn (sjømannspensjon) ved arbeidsuførhet. Det samme gjelder etterlatte dersom sjømannen faller fra. Til sistnevnte finnes et unntak dersom sjømannspensjonisten mottok krigsfartstillegg. Pensjonssatser Sjømannspensjonen beregnes på grunnlag av antall opptjente fartsmåneder med forskjellige satser for overordnet og underordnet personell. Det finnes også forskjellige satser for underordnet personell opptjent før og etter Per 1. mai 2004 utgjør sjømannspensjonen for overordnet personell minimum (150 fartsmåneder) kr ,- og maksimum kr ,- per år. Forutsatt at sjømannen ikke har en årlig pensjonsgivende inntekt som overstiger 2G, kr ,- (per ), ytes et tillegg på 23% av pensjonen til sjømenn født i årene , 20% for , 17% for , 14% for , 11% for , 8% for og 5% for På borefartøyer er plattformsjef, boresjef, teknisk sjef, stabilitetssjef, borer, undervannsingeniør, teknisk assistent, boreassistent, kontrollrom operatør, stabilitetsoperatør, riggmekaniker, elektriker, tårnmann, kontrollrom-assistent, radiotelegrafist, sveiser m/sertifikat, forpleiningssjef, maskinromoperatør, sikkerhetsleder, hydraulikkingeniør, dekksoffiser og DP-operatør definert som overordnet personell. Underordnet personell er alle stilligskategorier som ikke går inn under forannevnte. Tjenestepensjon (tillegg til sjømannspensjonen) Arbeidstakerorganisasjonene og NR har i lengre tid vært enig om at sjømannspensjonen alene ikke tilfredstiller partenes krav til forsvarlig alderspensjon. På denne bakgrunn ble det fra etablert en tilleggspensjon til sjømannspensjonen. Under forutsetning av 30 års opptjeningstid ytes et tillegg til sjømannspensjonsordningen slik at total pensjon (sjømannspensjon + tilleggspensjon) for perioden mellom fylte 60 og 67 år utgjør 60% av sluttlønnen. Fra ble enda en ny tjenestepensjon innført. Nyordningen gjelder fra fylte 67 år og er livsvarig. Det vil si: Ved full opptjeningstid, 30 år, ytes en livsvarig alderspensjon tilsvarende 60 % av regulativlønn. I tillegg ble det etablert en uførepensjon tilsvarende 60% av regulativlønn fra samme tidspunkt. Som nevnt har begge tilleggsordningene en

4 opptjeningstid på 30 år. Dette betyr at det trengs 30 års tjeneste innenfor ordningen for å motta full tilleggspensjon. Kortere tjenestetid avkortes i forhold til tjenestetiden. For eksempel 15 års tjenestetid gir 15/30- deler av full tilleggspensjon. Gavepensjon Som det fremgår av ovennevnte, eksisterer flere pensjonselementer for ansatte på flyttbare innretninger. Sjømannspensjonsordningen krever minimum 150 fartsmåneder før det kan ytes noen form for årlig pensjon, mens tjenestepensjonen innført i 1994 og 1999 gir utbetaling avhengig av tjenestetid (tjenestetid under 2 år "forsvinner" i administrasjonskostnader). På denne bakgrunn er det avtalt enda en pensjonsordning gjeldende fra Dette er en ordning som kombinerer sjømannspensjonsordningen, AFP (Avtalefestet Pensjon) og tjenestepensjon.

5 Ordningen går ut på at pensjonisten mottar, forutsatt at vedkommende har hatt minst 3 års tjeneste hos siste arbeidsgiver, eller siste 5 år innenfor tariffområdet, en pensjon tilsvarende AFP + AFP-tillegg på kr ,- + 1G. Ordningen gjelder fra fylte 60 til fylte 67 år. Etter fylte 67 år gjelder kun folketrygdpensjonen + tjenestepensjon innført Hvor stor blir pensjonen? Det er svært vanskelig å gi et enkelt svar. Årsaken er at størrelsen på AFP er basert på opptjente pensjonspoeng i folketrygden siden denne ble innført i AFP er enkelt sagt lik fremtidig folketrygdpensjon, d.v.s. den pensjonen som ytes fra folketrygden fra fylte 67 år. Opplysninger om dette finnes på de årlige skatteoppgavene. Som et eksempel kan vi ta utgangspunkt i at AFP utgjør kr ,. Hertil ytes et AFP-tillegg på kr ,- og en gavepensjon på 1G. Totalt blir så pensjonen kr ,- (200000, , ,- = ,). Et lite forbehold må likevel tas: Det er satt et tak ved 66% av regulativlønn slik at tallet kan bli redusert for våre laveste lønnede medlemmer. Til sammenligning nevnes at dersom vedkommende hadde opptjent full sjømannspensjon (360 måneder) ville vedkommende fått maksimalt kr ,- (kr ,- + 23% tillegg).

6 Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

60-67 år. Pensjonstrygden for. sjømenn

60-67 år. Pensjonstrygden for. sjømenn Sjømannspensjon 60-67 år Pensjonstrygden for sjømenn Innhold 2 FORORD 4 1. Kort oversikt over pensjonsordningen 5 2. Hva er sjømannspensjon 6 2.1 Alderspensjon 6 2.2 Engangsutbetaling/tilbakebetaling av

Detaljer

Hovedrundskriv. Innhold

Hovedrundskriv. Innhold Hovedrundskriv Innhold Innledning... 3 1. LOVBESTEMMELSER... 3 1.1 Hjemmel for innkreving... 3 1.2 Rederiets ansvar... 3 1.3 NAV - kontorets ansvar... 3 1.4 Manglende innbetaling... 3 2. SKIP SOM OMFATTES

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

1 Innledning 2 Sammendrag

1 Innledning 2 Sammendrag HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 1 1 Innledning Minstegrensen for rett til medlemskap

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE

AVTALE OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE AVTALE om OVERFØRING OG SAMORDNING AV PENSJONSRETTIGHETER (OVERFØRINGSAVTALE) (revidert med virkning fra 25.4.06 og 1.1.09) mellom STATENS PENSJONSKASSE og. Virkningstidspunkt: 1 I. Rettsstilling og formål

Detaljer