Mann Kvinne Total ,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%"

Transkript

1 / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne ,4% 15,6% 100,0% ,6% 8,4% 100,0% ,9% 3,1% 100,0% ,1% 9,9% 100,0%

2 / * Alder Crosstabulation / / Alder 20 år eller 61 år eller yngre år år år år eldre ,1% 6,5% 20,3% 34,9% 32,9% 3,3% 100,0% ,8% 15,9% 31,2% 31,9% 17,9% 2,2% 100,0% ,0% 12,6% 31,9% 29,6% 21,5% 2,4% 100,0% ,5% 11,6% 27,2% 32,5% 24,4% 2,7% 100,0%

3 // * Lærling Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Lærling No Yes ,5% 2,5% 100,0% ,0% 1,0% 100,0% ,5% 2,5% 100,0% ,1% 1,9% 100,0%

4 // * Ufaglært Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Ufaglært No Yes ,5% 2,5% 100,0% ,4% 5,6% 100,0% ,6% 6,4% 100,0% ,4% 4,6% 100,0%

5 // * Universitet/høyskole Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Universitet/høyskole No Yes ,6% 28,4% 100,0% ,4% 21,6% 100,0% ,3% 19,7% 100,0% ,3% 23,7% 100,0%

6 // * Videregående skole (uten fagbrev) Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Videregående skole (uten fagbrev) No Yes ,3% 9,7% 100,0% ,1% 12,9% 100,0% ,7% 24,3% 100,0% ,8% 14,2% 100,0%

7 // * Faglært med ett fagbrev Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Faglært med ett fagbrev No Yes ,1% 41,9% 100,0% ,7% 46,3% 100,0% ,9% 30,1% 100,0% ,0% 41,0% 100,0%

8 // * Faglært med flere fagbrev Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Faglært med flere fagbrev No Yes ,4% 20,6% 100,0% ,8% 16,2% 100,0% ,8% 13,2% 100,0% ,8% 17,2% 100,0%

9 // * Fagspesifikke sertifikat Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Fagspesifikke sertifikat No Yes ,8% 10,2% 100,0% ,6% 11,4% 100,0% ,6% 27,4% 100,0% ,5% 14,5% 100,0%

10 / * Har du fast eller midlertidig ansettelse? Crosstabulation / / Har du fast eller midlertidig ansettelse? Fast Midlertidig ansettelse ansettelse ,5% 3,5% 100,0% ,2% 3,8% 100,0% ,7% 2,3% 100,0% ,6% 3,4% 100,0%

11 / * Hvor lenge har du jobbet i din nåværende stilling? Crosstabulation / / Hvor lenge har du jobbet i din nåværende stilling? 20 år eller 0-3 mnd. 4 mnd. - 1 år 2-5 år 6-10 år år mer ,1% 9,8% 21,8% 24,2% 23,9% 18,1% 100,0% ,4% 16,4% 30,7% 17,7% 17,3% 15,4% 100,0% ,8% 18,7% 31,0% 21,2% 13,8% 9,4% 100,0% ,1% 14,4% 27,4% 20,9% 19,0% 15,1% 100,0%

12 / * Innenfor hvilket område arbeider du? Crosstabulation Innenfor hvilket område arbeider du? Brønnservice Forpleining modifikasjon Vedlikehold dekk Adm. Annet Konstruksjon/ Kran/ Prosess Boring Selskapstype % within Selskapstype 31,7 % 4,6 % 1,1 % 9,1 % 1,8 % 33,1 % 6,7 % 5,3 % 6,8 % 100,0 % % within Selskapstype 4,3 % 10,3 % 15,6 % 10,6 % 19,7 % 30,6 % 1,6 % 1,4 % 5,7 % 100,0 % % within Selskapstype 2,5 % 50,8 % 2,0 % 2,1 % 1,5 % 15,9 % 11,8 % 6,3 % 7,0 % 100,0 % % within Selskapstype 14,3 % 17,3 % 7,0 % 8,1 % 8,8 % 28,2 % 5,8 % 4,0 % 6,4 % 100,0 %

13 / * Har du lederansvar? Crosstabulation / / Har du lederansvar? Ja, med Ja, uten personal personal Nei ansvar ansvar ,7% 10,5% 16,8% 100,0% ,1% 19,1% 19,8% 100,0% ,6% 25,1% 19,4% 100,0% ,3% 17,2% 18,6% 100,0%

14 / * Arbeider du fast offshore-turnus? Crosstabulation / / Arbeider du fast offshore-turnus? Ja Nei ,5% 5,5% 100,0% ,0% 27,0% 100,0% ,7% 7,3% 100,0% ,6% 14,4% 100,0%

15 / * Hvilken skiftordning går du? Crosstabulation / / Hvilken skiftordning går du? Helskift (14 nett/ 14 dag Svingskift Svingskift annenhver med 7 natt med 7 dag Skiftordning Fast dagskift Fast nattskift tur) før, så 7 dag først, så 7 natt en varierer ,8% 2,2% 23,9% 2,5%,3% 10,4% 100,0% ,2% 1,7% 4,0% 7,8% 5,2% 36,2% 100,0% ,5% 4,6% 1,6% 34,4% 27,0% 8,0% 100,0% ,4% 2,5% 11,0% 11,8% 8,2% 20,1% 100,0%

16 / * Arbeider du fast på denne installasjonen? Crosstabulation / / Arbeider du fast på denne installasjonen? Nei, det Ja, hver tur Ja, stort sett varierer ,9% 5,0% 6,1% 100,0% ,8% 15,8% 46,4% 100,0% ,0% 5,7% 9,3% 100,0% ,8% 9,4% 22,8% 100,0%

17 / * Under en typisk arbeidsperiode, hvor ofte benytter du helikopter mellom arbeidssted og innkvarteringssted ( shuttling til annet overnattingssted offshore eller pendling til land for overnatting på hotell)? Crosstabulation / / Under en typisk arbeidsperiode, hvor ofte benytter du helikopter mellom arbeidssted og innkvarteringssted ( shuttling til annet overnattingssted offshore eller pendling til land for overnatting på hotell)? Noen ganger i Varierer sterkt Alltid/nesten løpet av Aldri/nesten fra periode til alltid perioden aldri periode ,9% 2,1% 90,0% 1,9% 100,0% ,4% 3,5% 80,1% 11,0% 100,0% ,3%,9% 89,0% 1,8% 100,0% ,3% 2,4% 85,8% 5,5% 100,0%

18 / * Er du pålagt en eller flere beredskapsfunksjoner? Crosstabulation / / Er du pålagt en eller flere beredskapsfunksjone r? Ja Nei ,7% 18,3% 100,0% ,8% 75,2% 100,0% ,2% 27,8% 100,0% ,0% 43,0% 100,0%

19 / * Livbåtfører Crosstabulation / / Livbåtfører Nei Ja ,7% 57,3% 100,0% ,3% 67,7% 100,0% ,3% 54,7% 100,0% ,9% 58,1% 100,0%

20 / * Brannlag Crosstabulation / / Brannlag Nei Ja ,1% 69,9% 100,0% ,5% 58,5% 100,0% ,6% 68,4% 100,0% ,7% 68,3% 100,0%

21 / * Mann-over-bord båt (MOB-båt) Crosstabulation / / Mann-over-bord båt (MOB-båt) Nei Ja ,2% 45,8% 100,0% ,8% 44,2% 100,0% ,6% 47,4% 100,0% ,9% 46,1% 100,0%

22 / * Førstehjelp Crosstabulation / / Førstehjelp Nei Ja ,0% 60,0% 100,0% ,1% 74,9% 100,0% ,7% 32,3% 100,0% ,5% 57,5% 100,0%

23 / * Helikopterlandingsoffiser (HLO) Crosstabulation / / Helikopterlandingsoffis er (HLO) Nei Ja ,4% 35,6% 100,0% ,2% 37,8% 100,0% ,9% 36,1% 100,0% ,0% 36,0% 100,0%

24 / * Skadestedsledelse Crosstabulation / / Skadestedsledelse Nei Ja ,6% 28,4% 100,0% ,6% 15,4% 100,0% ,9% 22,1% 100,0% ,6% 25,4% 100,0%

25 / * Beredskapsledelse Crosstabulation / / Beredskapsledelse Nei Ja ,2% 53,8% 100,0% ,4% 44,6% 100,0% ,3% 50,7% 100,0% ,0% 52,0% 100,0%

26 / * Annet Crosstabulation / / Annet Nei Ja ,0% 41,0% 100,0% ,5% 73,5% 100,0% ,1% 62,9% 100,0% ,5% 53,5% 100,0%

27 / * tillitsvalgt? : Har du for tiden verv som... Crosstabulation / / tillitsvalgt? : Har du for tiden verv som... Ja Nei ,6% 89,4% 100,0% ,9% 94,1% 100,0% ,6% 91,4% 100,0% ,3% 91,7% 100,0%

28 / * verneombud? : Har du for tiden verv som... Crosstabulation / / verneombud? : Har du for tiden verv som... Ja Nei ,8% 85,2% 100,0% ,7% 89,3% 100,0% ,4% 87,6% 100,0% ,6% 87,4% 100,0%

29 / * medlem av arbeidsmiljøutvalg? : Har du for tiden verv som... Crosstabulation / / medlem av arbeidsmiljøutvalg? : Har du for tiden verv som... Ja Nei ,7% 92,3% 100,0% ,3% 96,7% 100,0% ,9% 94,1% 100,0% ,5% 94,5% 100,0%

30 / * Har du det lovpålagte 40-timers grunnkurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg? Crosstabulation / / Har du det lovpålagte 40-timers grunnkurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg? Ja Nei ,9% 52,1% 100,0% ,1% 66,9% 100,0% ,4% 55,6% 100,0% ,3% 58,7% 100,0%

31 / * Har du i løpet av det siste året opplevd omorganiseringer som har hatt betydning for hvordan du planlegger og/eller utfører dine arbeidsoppgaver når du er på innretningen? Crosstabulation / / Har du i løpet av det siste året opplevd omorganiseringer som har hatt betydning for hvordan du planlegger og/eller utfører dine arbeidsoppgaver når du er på innretningen? Har opplevd omorganiser ing med moderat Har opplevd omorganiseri ng uten at den har ført til endringer av betydning for Har opplevd Har ikke omorganiser opplevd ing med stor omorgani betydning betydning mitt arbeid sering ,9% 25,6% 26,5% 34,1% 100,0% ,4% 16,9% 22,3% 55,4% 100,0% ,4% 19,5% 23,2% 51,9% 100,0% ,6% 20,8% 24,1% 46,5% 100,0%

32 / * Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året? Crosstabulation / / Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året? Ja Nei ,5% 86,5% 100,0% ,1% 86,9% 100,0% ,8% 94,2% 100,0% ,6% 88,4% 100,0%

33 / * Har du det siste året opplevd endringer i din arbeidssituasjon som et resultat av at hav og land er bundet tettere sammen ved hjelp av moderne informasjonsteknologi (integrerte operasjoner, flytting av arbeidsoppgaver til land, fjernstyring, fjernstøtte, f Crosstabulation / / Har du det siste året opplevd endringer i din arbeidssituasjon som et resultat av at hav og land er bundet tettere sammen ved hjelp av moderne informasjonsteknologi (integrerte operasjoner, flytting av arbeidsoppgaver til land, fjernstyring, fjernstøtte, f Ja Nei ,5% 58,5% 100,0% ,1% 80,9% 100,0% ,8% 80,2% 100,0% ,8% 72,2% 100,0%

34 / * Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes Crosstabulation / / Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,7% 26,9% 2,0% 1,7%,6% 100,0% ,9% 24,5% 3,1% 1,0%,5% 100,0% ,7% 24,1% 3,1% 1,8%,3% 100,0% ,0% 25,3% 2,7% 1,5%,5% 100,0%

35 / * Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten Crosstabulation / / Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,1% 6,6% 6,9% 17,8% 66,6% 100,0% ,4% 9,4% 8,2% 17,8% 62,2% 100,0% ,6% 11,9% 7,2% 17,8% 61,6% 100,0% ,1% 8,9% 7,5% 17,8% 63,8% 100,0%

36 / * Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko Crosstabulation / / Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 10,8% 13,8% 22,8% 49,7% 100,0% ,3% 8,6% 14,3% 19,6% 55,3% 100,0% ,6% 8,2% 13,0% 21,6% 54,5% 100,0% ,6% 9,4% 13,8% 21,3% 53,0% 100,0%

37 / * Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte Crosstabulation / / Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,4% 33,7% 12,1% 17,5% 4,3% 100,0% ,2% 28,3% 13,0% 9,4% 3,0% 100,0% ,0% 34,1% 10,0% 13,5% 3,4% 100,0% ,4% 31,7% 12,0% 13,4% 3,6% 100,0%

38 / * Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte Crosstabulation / / Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,3% 34,7% 3,6% 2,9% 1,5% 100,0% ,7% 21,6% 2,4% 1,2% 1,2% 100,0% ,7% 26,0% 2,2% 2,0% 1,1% 100,0% ,4% 27,6% 2,8% 2,0% 1,3% 100,0%

39 / * Jeg har lett tilgang til nødvendig personlig verneutstyr Crosstabulation / / Jeg har lett tilgang til nødvendig personlig verneutstyr Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5% 13,3%,9% 1,1% 1,3% 100,0% ,9% 16,4% 1,8% 1,7% 1,2% 100,0% ,7% 14,7% 1,4% 1,2% 1,0% 100,0% ,3% 14,8% 1,3% 1,3% 1,2% 100,0%

40 / * Jeg har god kjennskap til HMS-prosedyrer Crosstabulation / / Jeg har god kjennskap til HMS-prosedyrer Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,4% 43,1% 5,9% 1,8%,8% 100,0% ,8% 35,7% 4,6% 1,1%,9% 100,0% ,6% 38,9% 4,9% 1,1%,5% 100,0% ,5% 39,2% 5,1% 1,4%,8% 100,0%

41 / * Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen Crosstabulation / / Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 41,1% 13,6% 5,0% 1,4% 100,0% ,1% 37,8% 16,4% 4,7% 1,0% 100,0% ,8% 38,9% 14,6% 6,5% 1,2% 100,0% ,3% 39,3% 14,9% 5,2% 1,2% 100,0%

42 / * Det er ofte rotete på min arbeidsplass Crosstabulation / / Det er ofte rotete på min arbeidsplass Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 12,9% 12,7% 39,1% 33,0% 100,0% ,1% 11,0% 11,1% 35,9% 39,9% 100,0% ,8% 14,5% 11,1% 34,7% 37,0% 100,0% ,3% 12,5% 11,7% 36,8% 36,6% 100,0%

43 / * Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer Crosstabulation / / Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5% 19,5% 11,6% 28,1% 36,3% 100,0% ,0% 25,7% 13,0% 23,6% 32,8% 100,0% ,3% 20,9% 11,9% 23,6% 38,3% 100,0% ,9% 22,3% 12,2% 25,3% 35,4% 100,0%

44 / * Systemet med arbeidstillatelser (AT) blir alltid etterlevd Crosstabulation / / Systemet med arbeidstillatelser (AT) blir alltid etterlevd Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 42,2% 10,4% 4,8% 1,7% 100,0% ,7% 28,0% 10,9% 2,6%,7% 100,0% ,8% 39,2% 7,6% 3,3% 1,2% 100,0% ,3% 35,9% 10,0% 3,6% 1,2% 100,0%

45 / * Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass Crosstabulation / / Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 41,3% 7,0% 1,9%,6% 100,0% ,2% 35,0% 8,3% 1,7%,7% 100,0% ,4% 35,1% 7,7% 2,9% 1,0% 100,0% ,1% 37,4% 7,7% 2,0%,7% 100,0%

46 / * Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna Crosstabulation / / Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5% 12,1% 9,1% 22,3% 55,0% 100,0% ,5% 13,7% 8,4% 21,9% 53,5% 100,0% ,8% 16,4% 10,3% 21,7% 48,8% 100,0% ,2% 13,7% 9,1% 22,0% 53,0% 100,0%

47 / * Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold Crosstabulation / / Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,4% 19,0% 12,3% 28,1% 34,3% 100,0% ,9% 24,8% 16,7% 21,8% 31,7% 100,0% ,3% 20,2% 13,3% 22,8% 36,4% 100,0% ,0% 21,6% 14,3% 24,4% 33,7% 100,0%

48 / * I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS Crosstabulation / / I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,6% 23,4% 16,8% 25,2% 28,0% 100,0% ,8% 22,7% 20,7% 21,1% 26,7% 100,0% ,2% 23,1% 17,2% 25,4% 26,1% 100,0% ,8% 23,1% 18,4% 23,6% 27,1% 100,0%

49 / * Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser Crosstabulation / / Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,6% 42,5% 12,7% 11,0% 2,2% 100,0% ,7% 39,0% 12,0% 5,4% 1,9% 100,0% ,1% 36,8% 9,7% 4,7% 1,7% 100,0% ,1% 39,8% 11,8% 7,4% 2,0% 100,0%

50 / * Jeg benytter påbudt personlig verneutstyr Crosstabulation / / Jeg benytter påbudt personlig verneutstyr Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 13,6%,8%,4%,9% 100,0% ,3% 10,2%,8%,2%,6% 100,0% ,8% 11,8%,6%,3%,5% 100,0% ,4% 11,9%,8%,3%,7% 100,0%

51 / * Jeg deltar ikke aktivt på HMS møter Crosstabulation / / Jeg deltar ikke aktivt på HMS møter Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5% 9,0% 12,1% 25,0% 49,5% 100,0% ,2% 13,2% 16,7% 22,6% 39,3% 100,0% ,9% 11,3% 13,9% 22,7% 44,1% 100,0% ,7% 11,2% 14,3% 23,5% 44,2% 100,0%

52 / * Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS Crosstabulation / / Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,3% 9,0% 19,4% 19,6% 47,7% 100,0% ,1% 7,9% 19,5% 18,7% 50,8% 100,0% ,4% 9,4% 17,3% 18,6% 50,3% 100,0% ,8% 8,6% 19,0% 19,0% 49,5% 100,0%

53 / * Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå Crosstabulation / / Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 2,7% 5,5% 23,9% 66,7% 100,0% ,9% 3,0% 5,5% 21,0% 68,6% 100,0% ,8% 3,3% 6,0% 20,0% 68,9% 100,0% ,6% 3,0% 5,6% 21,9% 67,9% 100,0%

54 / * Lov- og offentlig regelverk knyttet til HMS er ikke godt nok Crosstabulation / / Lov- og offentlig regelverk knyttet til HMS er ikke godt nok Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,1% 15,4% 30,0% 26,7% 24,8% 100,0% ,0% 12,2% 33,0% 22,7% 28,0% 100,0% ,7% 13,5% 28,9% 26,4% 28,6% 100,0% ,4% 13,7% 30,9% 25,1% 26,9% 100,0%

55 / * Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder Crosstabulation / / Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,3% 4,1% 6,1% 23,6% 64,9% 100,0% ,8% 3,8% 10,0% 22,3% 62,1% 100,0% ,4% 4,3% 8,3% 22,4% 63,6% 100,0% ,5% 4,0% 8,1% 22,8% 63,5% 100,0%

56 / * Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet Crosstabulation / / Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5% 32,3% 16,2% 21,5% 16,4% 100,0% ,3% 30,8% 17,9% 14,5% 16,5% 100,0% ,7% 28,7% 15,3% 20,1% 20,2% 100,0% ,7% 30,9% 16,7% 18,4% 17,3% 100,0%

57 / * Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette Crosstabulation / / Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,7% 12,7% 1,5% 1,0% 3,0% 100,0% ,1% 13,1% 2,2% 1,4% 2,2% 100,0% ,7% 13,2% 1,5%,9% 2,8% 100,0% ,4% 13,0% 1,8% 1,1% 2,7% 100,0%

58 / * Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS Crosstabulation / / Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,4% 30,3% 7,9% 2,8% 1,6% 100,0% ,5% 25,2% 9,4% 1,9% 1,0% 100,0% ,5% 25,3% 9,9% 2,4% 1,0% 100,0% ,3% 27,2% 9,0% 2,3% 1,2% 100,0%

59 / * Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen sikkerhet Crosstabulation / / Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen sikkerhet Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 42,0% 7,6% 2,7%,8% 100,0% ,2% 36,8% 6,6% 2,5%,9% 100,0% ,3% 37,6% 6,2% 2,7% 1,2% 100,0% ,6% 38,9% 6,9% 2,6%,9% 100,0%

60 / * Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen arbeidsmiljø Crosstabulation / / Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen arbeidsmiljø Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,1% 43,2% 15,6% 6,8% 1,3% 100,0% ,3% 40,0% 13,1% 6,4% 1,2% 100,0% ,7% 43,9% 13,1% 4,7% 1,6% 100,0% ,4% 42,1% 14,0% 6,2% 1,4% 100,0%

61 / * Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte Crosstabulation / / Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,0% 45,0% 9,6% 2,6%,8% 100,0% ,9% 38,3% 10,9% 2,3%,6% 100,0% ,9% 37,3% 7,8% 2,0% 1,0% 100,0% ,6% 40,6% 9,7% 2,4%,8% 100,0%

62 / * Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon Crosstabulation / / Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,3% 3,6% 12,7% 25,2% 57,2% 100,0% ,5% 3,5% 29,9% 18,7% 46,4% 100,0% ,5% 3,7% 12,8% 20,8% 61,2% 100,0% ,4% 3,6% 19,5% 21,7% 53,8% 100,0%

63 / * Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner Crosstabulation / / Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,7% 13,1% 21,1% 30,0% 33,0% 100,0% ,6% 18,5% 24,9% 25,8% 26,2% 100,0% ,5% 14,4% 17,9% 30,9% 32,3% 100,0% ,8% 15,5% 21,9% 28,6% 30,2% 100,0%

64 / * Ulykkesberedskapen er god Crosstabulation / / Ulykkesberedskapen er god Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 36,8% 12,6% 4,8% 1,6% 100,0% ,3% 33,6% 17,7% 4,9% 1,4% 100,0% ,4% 35,9% 13,8% 5,4% 1,5% 100,0% ,3% 35,3% 14,9% 5,0% 1,5% 100,0%

65 / * Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte pyntet på Crosstabulation / / Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte pyntet på Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 19,9% 21,7% 21,6% 30,9% 100,0% ,4% 23,0% 29,1% 16,2% 22,4% 100,0% ,9% 19,8% 22,5% 18,6% 31,2% 100,0% ,7% 21,1% 24,8% 18,8% 27,6% 100,0%

66 / * Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte Crosstabulation / / Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,3% 30,4% 5,2% 1,3%,8% 100,0% ,7% 27,6% 4,9% 1,2%,7% 100,0% ,9% 25,5% 3,9% 1,0%,7% 100,0% ,1% 28,2% 4,8% 1,2%,7% 100,0%

67 / * Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig Crosstabulation / / Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 32,1% 6,2% 2,1%,8% 100,0% ,6% 23,2% 5,5% 2,0%,8% 100,0% ,0% 26,0% 6,0% 2,3%,8% 100,0% ,1% 27,2% 5,9% 2,1%,8% 100,0%

68 / * Mangelfullt samarbeid mellom operatør/hovedbedrift og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner Crosstabulation / / Mangelfullt samarbeid mellom operatør/hovedbedrift og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 13,3% 28,0% 24,4% 32,0% 100,0% ,3% 11,4% 33,4% 18,6% 32,3% 100,0% ,1% 14,7% 26,2% 19,7% 35,3% 100,0% ,5% 12,9% 29,8% 21,0% 32,9% 100,0%

69 / * Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner Crosstabulation / / Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,6% 24,5% 2,7%,8%,4% 100,0% ,2% 24,1% 2,6%,7%,5% 100,0% ,4% 20,9% 2,3% 1,0%,5% 100,0% ,7% 23,5% 2,5%,8%,5% 100,0%

70 / * Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min Crosstabulation / / Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,1% 23,8% 2,4%,4%,4% 100,0% ,3% 24,5% 2,5%,4%,3% 100,0% ,8% 23,9% 2,7%,4%,3% 100,0% ,7% 24,1% 2,5%,4%,3% 100,0%

71 / * Min leder er engasjert i HMS-arbeidet på installasjonen Crosstabulation / / Min leder er engasjert i HMS-arbeidet på installasjonen Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,0% 32,2% 8,5% 2,5%,8% 100,0% ,2% 26,8% 16,7% 1,9% 1,4% 100,0% ,4% 29,9% 11,5% 2,7%,5% 100,0% ,8% 29,5% 12,4% 2,3% 1,0% 100,0%

72 / * Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben Crosstabulation / / Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5% 25,3% 13,2% 5,5% 1,5% 100,0% ,7% 24,0% 21,6% 7,3% 2,4% 100,0% ,7% 22,8% 20,6% 4,9% 2,1% 100,0% ,5% 24,2% 18,2% 6,1% 2,0% 100,0%

73 / * Mine kolleger er svært opptatt av HMS Crosstabulation / / Mine kolleger er svært opptatt av HMS Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 44,7% 14,6% 1,6%,2% 100,0% ,6% 43,0% 19,1% 3,0%,3% 100,0% ,2% 47,7% 14,3% 2,5%,3% 100,0% ,3% 44,7% 16,3% 2,4%,3% 100,0%

74 / * Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen Crosstabulation / / Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,0% 2,4% 6,1% 12,5% 77,0% 100,0% ,6% 4,1% 27,9% 10,1% 55,3% 100,0% ,0% 3,6% 8,0% 11,9% 74,5% 100,0% ,2% 3,3% 15,1% 11,4% 67,9% 100,0%

75 / * Verneombudene gjør en god jobb Crosstabulation / / Verneombudene gjør en god jobb Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,0% 40,3% 14,4% 4,5%,9% 100,0% ,1% 39,0% 19,6% 3,3%,9% 100,0% ,3% 43,5% 17,0% 4,1% 1,1% 100,0% ,5% 40,5% 17,1% 3,9% 1,0% 100,0%

76 / * Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) Crosstabulation / / Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,3% 28,4% 16,5% 28,1% 20,8% 100,0% ,4% 30,4% 26,0% 20,1% 9,1% 100,0% ,0% 36,5% 21,2% 21,2% 8,0% 100,0% ,0% 31,0% 21,3% 23,4% 13,3% 100,0%

77 / * Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til Crosstabulation / / Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,8% 27,7% 8,8% 11,0% 2,7% 100,0% ,3% 29,8% 10,7% 10,1% 2,1% 100,0% ,5% 24,4% 9,1% 7,3% 1,8% 100,0% ,5% 27,8% 9,6% 9,8% 2,3% 100,0%

78 / * HMS-prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver Crosstabulation / / HMS-prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5% 40,6% 16,9% 6,1%,9% 100,0% ,2% 35,8% 14,1% 3,2%,7% 100,0% ,0% 36,8% 13,9% 3,6%,8% 100,0% ,9% 37,8% 15,1% 4,4%,8% 100,0%

79 / * Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten Crosstabulation / / Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,8% 35,0% 26,0% 10,2% 8,0% 100,0% ,7% 33,6% 20,6% 7,7% 8,4% 100,0% ,0% 34,8% 25,8% 10,2% 8,2% 100,0% ,4% 34,4% 23,8% 9,2% 8,2% 100,0%

80 / * Jeg føler meg tilstrekkelig uthvilt når jeg er på jobb Crosstabulation / / Jeg føler meg tilstrekkelig uthvilt når jeg er på jobb Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,1% 39,5% 10,4% 11,0% 3,1% 100,0% ,9% 37,9% 9,3% 12,0% 3,8% 100,0% ,9% 41,4% 9,2% 12,2% 3,4% 100,0% ,9% 39,3% 9,7% 11,7% 3,4% 100,0%

81 / * Utstyret jeg trenger for å arbeide sikkert er lett tilgjengelig Crosstabulation / / Utstyret jeg trenger for å arbeide sikkert er lett tilgjengelig Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,9% 36,0% 6,2% 3,4%,6% 100,0% ,1% 36,4% 7,0% 3,9%,6% 100,0% ,8% 38,4% 7,3% 5,3% 1,2% 100,0% ,8% 36,7% 6,8% 4,0%,8% 100,0%

82 / * Jeg har enkel tilgang til prosedyrer og instrukser som gjelder mitt arbeid Crosstabulation / / Jeg har enkel tilgang til prosedyrer og instrukser som gjelder mitt arbeid Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,8% 39,2% 10,5% 9,6% 3,0% 100,0% ,3% 34,8% 9,4% 6,1% 1,4% 100,0% ,0% 33,9% 8,1% 6,0% 1,1% 100,0% ,9% 36,2% 9,5% 7,4% 1,9% 100,0%

83 / * Økt samarbeid mellom innretning og land gjennom bruk av IT-systemer har ført til mindre sikre operasjoner Crosstabulation / / Økt samarbeid mellom innretning og land gjennom bruk av IT-systemer har ført til mindre sikre operasjoner Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,6% 12,4% 44,6% 16,7% 22,7% 100,0% ,6% 8,8% 50,6% 15,8% 21,2% 100,0% ,8% 8,0% 46,0% 16,8% 26,3% 100,0% ,4% 10,0% 47,3% 16,4% 22,9% 100,0%

84 / * Jeg opplever gruppepress som går utover HMS-vurderinger Crosstabulation / / Jeg opplever gruppepress som går utover HMS-vurderinger Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,0% 8,3% 21,6% 21,1% 47,0% 100,0% ,3% 8,7% 23,6% 20,9% 44,4% 100,0% ,8% 9,5% 21,3% 20,6% 45,8% 100,0% ,3% 8,8% 22,4% 20,9% 45,7% 100,0%

85 / * Jeg har tilgang til den informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger som ivaretar HMS Crosstabulation / / Jeg har tilgang til den informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger som ivaretar HMS Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,7% 40,0% 15,7% 4,8%,8% 100,0% ,7% 34,8% 17,7% 3,8% 1,0% 100,0% ,5% 35,4% 15,7% 3,8%,6% 100,0% ,6% 36,9% 16,5% 4,2%,8% 100,0%

86 / * Det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk Crosstabulation / / Det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,6% 20,6% 20,8% 23,0% 32,0% 100,0% ,4% 27,2% 19,3% 19,2% 23,0% 100,0% ,6% 25,5% 16,2% 21,4% 28,4% 100,0% ,8% 24,3% 19,2% 21,1% 27,6% 100,0%

87 / * Jeg er kjent med hvilke kjemikalier jeg kan bli eksponert for Crosstabulation / / Jeg er kjent med hvilke kjemikalier jeg kan bli eksponert for Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 40,2% 10,6% 8,3% 2,6% 100,0% ,1% 35,9% 12,3% 9,7% 4,9% 100,0% ,0% 42,2% 10,5% 11,0% 3,3% 100,0% ,6% 39,0% 11,3% 9,5% 3,7% 100,0%

88 / * Jeg er blitt informert om risikoen knyttet til de kjemikaliene jeg arbeider med Crosstabulation / / Jeg er blitt informert om risikoen knyttet til de kjemikaliene jeg arbeider med Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,2% 35,3% 14,3% 9,7% 2,5% 100,0% ,8% 29,5% 15,2% 9,1% 3,4% 100,0% ,7% 36,9% 14,9% 12,2% 3,3% 100,0% ,8% 33,4% 14,8% 10,0% 3,0% 100,0%

89 / * Farlige situasjoner har oppstått som følge av at folk er ruset på jobben Crosstabulation / / Farlige situasjoner har oppstått som følge av at folk er ruset på jobben Verken enig Helt enig Delvis enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig ,5%,7% 12,1% 4,7% 81,1% 100,0% ,6% 1,2% 12,4% 4,4% 78,4% 100,0% ,5% 1,0% 5,8% 2,3% 88,4% 100,0% ,5% 1,0% 10,8% 4,1% 81,6% 100,0%

90 // * Helikopterulykke Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Helikopterulykke Svært Svært stor liten fare fare ,4% 29,0% 15,3% 11,0% 5,1% 4,2% 100,0% ,3% 26,5% 12,6% 7,1% 4,7% 5,9% 100,0% ,2% 25,6% 11,4% 5,4% 4,3% 4,1% 100,0% ,6% 27,2% 13,4% 8,2% 4,8% 4,8% 100,0%

91 // * Gasslekkasje Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Gasslekkasje Svært Svært stor liten fare fare ,4% 26,0% 26,5% 21,4% 13,7% 5,0% 100,0% ,1% 24,1% 26,8% 17,9% 11,4% 6,8% 100,0% ,9% 28,2% 24,2% 14,6% 6,7% 3,4% 100,0% ,1% 25,7% 26,1% 18,5% 11,2% 5,4% 100,0%

92 // * Brann Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Brann Svært Svært stor liten fare fare ,2% 33,7% 26,0% 17,0% 7,9% 3,2% 100,0% ,2% 29,9% 26,9% 16,1% 8,5% 5,4% 100,0% ,8% 31,7% 27,7% 16,2% 6,8% 2,8% 100,0% ,2% 31,7% 26,8% 16,5% 7,9% 4,0% 100,0%

93 // * Utblåsning Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Utblåsning Svært Svært stor liten fare fare ,2% 33,5% 19,8% 10,2% 5,4% 2,9% 100,0% ,2% 30,3% 21,6% 11,4% 6,0% 4,5% 100,0% ,6% 35,0% 22,1% 9,1% 3,9% 3,3% 100,0% ,0% 32,6% 21,0% 10,4% 5,3% 3,7% 100,0%

94 // * Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier Svært Svært stor liten fare fare ,1% 32,8% 25,4% 15,7% 7,6% 2,3% 100,0% ,4% 28,5% 25,8% 17,9% 9,0% 4,4% 100,0% ,9% 35,8% 25,1% 11,9% 5,4% 1,9% 100,0% ,3% 31,7% 25,5% 15,7% 7,7% 3,1% 100,0%

95 // * Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander Svært Svært stor liten fare fare ,4% 35,3% 19,8% 9,1% 5,2% 2,1% 100,0% ,4% 31,7% 17,4% 7,1% 3,9% 2,4% 100,0% ,4% 33,5% 18,3% 7,3% 3,4% 2,1% 100,0% ,5% 33,5% 18,5% 7,9% 4,3% 2,2% 100,0%

96 // * Sabotasje/terror Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Sabotasje/terror Svært Svært stor liten fare fare ,0% 28,9% 10,2% 4,6% 3,6% 1,8% 100,0% ,9% 22,7% 10,3% 4,4% 2,7% 3,1% 100,0% ,9% 23,5% 8,6% 3,2% 1,2% 1,5% 100,0% ,8% 25,2% 9,9% 4,2% 2,7% 2,3% 100,0%

97 // * Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne Svært Svært stor liten fare fare ,2% 24,7% 10,9% 4,1% 3,0% 2,1% 100,0% ,8% 25,0% 11,9% 4,8% 3,6% 3,8% 100,0% ,2% 26,6% 11,3% 4,3% 2,7% 1,9% 100,0% ,0% 25,2% 11,4% 4,4% 3,2% 2,8% 100,0%

98 // * Alvorlige arbeidsulykker Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Alvorlige arbeidsulykker Svært Svært stor liten fare fare ,4% 30,3% 31,1% 18,3% 7,9% 2,1% 100,0% ,2% 27,8% 28,5% 18,7% 8,6% 4,2% 100,0% ,8% 29,4% 30,2% 16,9% 8,5% 3,2% 100,0% ,4% 29,1% 29,9% 18,1% 8,3% 3,2% 100,0%

99 // * Fallende gjenstander Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Fallende gjenstander Svært Svært stor liten fare fare ,5% 21,5% 31,2% 23,7% 14,1% 4,1% 100,0% ,0% 18,1% 26,1% 24,6% 16,2% 9,0% 100,0% ,0% 22,5% 32,5% 22,1% 12,9% 5,0% 100,0% ,6% 20,4% 29,5% 23,7% 14,6% 6,2% 100,0%

100 // * Svikt i IT-systemer Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Svikt i IT-systemer Svært Svært stor liten fare fare ,4% 29,0% 24,9% 14,1% 8,1% 3,5% 100,0% ,9% 27,4% 25,2% 12,6% 6,6% 3,3% 100,0% ,1% 26,3% 21,4% 16,7% 8,2% 3,2% 100,0% ,0% 27,8% 24,3% 14,1% 7,5% 3,3% 100,0%

101 // * Eksplosjon Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Eksplosjon Svært Svært stor liten fare fare ,8% 35,3% 20,6% 12,9% 7,3% 4,2% 100,0% ,9% 30,9% 21,1% 12,1% 6,4% 6,6% 100,0% ,8% 34,5% 20,4% 10,7% 5,2% 3,5% 100,0% ,3% 33,4% 20,7% 12,1% 6,5% 5,0% 100,0%

102 // * Radioaktive kilder Crosstabulation / / % within / / % within / / % within / / % within / / Radioaktive kilder Svært Svært stor liten fare fare ,9% 32,7% 12,9% 4,9% 1,6%,9% 100,0% ,0% 31,6% 13,8% 6,7% 3,2% 2,9% 100,0% ,2% 31,7% 15,5% 4,6% 2,0% 1,0% 100,0% ,6% 32,0% 13,8% 5,5% 2,3% 1,7% 100,0%

103 / * Er det sjenerende støy i oppholdsområdene i boligkvarteret? Crosstabulation / / Er det sjenerende støy i oppholdsområdene i boligkvarteret? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,5% 30,5% 26,4% 11,8% 4,7% 100,0% ,0% 28,7% 28,9% 11,1% 4,4% 100,0% ,9% 31,3% 27,5% 11,4% 4,0% 100,0% ,5% 30,0% 27,6% 11,4% 4,4% 100,0%

104 / * Er det sjenerende støy i din lugar? Crosstabulation / / Er det sjenerende støy i din lugar? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,8% 30,3% 26,2% 12,8% 4,8% 100,0% ,3% 28,5% 29,2% 12,5% 5,4% 100,0% ,6% 30,6% 28,6% 11,2% 4,9% 100,0% ,0% 29,7% 28,0% 12,3% 5,1% 100,0%

105 / * Opplever du inneklimaet i oppholdsområdene i boligkvarteret som dårlig? Crosstabulation / / Opplever du inneklimaet i oppholdsområdene i boligkvarteret som dårlig? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,7% 30,5% 26,8% 13,8% 6,2% 100,0% ,3% 29,9% 27,5% 11,2% 4,2% 100,0% ,8% 31,4% 26,6% 11,4% 3,9% 100,0% ,4% 30,5% 27,0% 12,2% 4,9% 100,0%

106 / * Opplever du inneklimaet i din lugar som dårlig? Crosstabulation / / Opplever du inneklimaet i din lugar som dårlig? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,3% 30,4% 26,5% 12,4% 6,5% 100,0% ,2% 30,3% 27,0% 11,3% 4,2% 100,0% ,3% 31,2% 23,8% 11,8% 4,9% 100,0% ,3% 30,6% 26,1% 11,8% 5,2% 100,0%

107 / * Er det rent og ryddig i boligkvarterert? Crosstabulation / / Er det rent og ryddig i boligkvarterert? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,7% 3,5% 6,3% 31,4% 55,0% 100,0% ,2% 2,1% 4,0% 26,1% 62,6% 100,0% ,1% 2,3% 4,5% 27,7% 61,4% 100,0% ,4% 2,7% 5,0% 28,5% 59,5% 100,0%

108 / * Mat/drikkekvalitet Crosstabulation / / Mat/drikkekvalitet Verken fornøyd eller Svært Svært fornøyd Fornøyd misfornøyd Misfornøyd misfornøyd ,5% 39,3% 11,1% 5,8% 1,3% 100,0% ,6% 40,0% 7,5% 3,1%,8% 100,0% ,6% 39,8% 11,6% 6,4% 1,5% 100,0% ,5% 39,7% 9,8% 4,9% 1,1% 100,0%

109 / * Lugarforholdene Crosstabulation / / Lugarforholdene Verken fornøyd eller Svært Svært fornøyd Fornøyd misfornøyd Misfornøyd misfornøyd ,3% 46,7% 17,0% 9,1% 2,9% 100,0% ,6% 46,3% 17,6% 8,8% 3,7% 100,0% ,5% 48,2% 19,2% 8,7% 2,4% 100,0% ,4% 46,9% 17,7% 8,9% 3,1% 100,0%

110 / * Treningsmuligheter Crosstabulation / / Treningsmuligheter Verken fornøyd eller Svært Svært fornøyd Fornøyd misfornøyd Misfornøyd misfornøyd ,8% 46,2% 12,2% 5,3% 1,5% 100,0% ,5% 44,5% 19,8% 6,0% 1,2% 100,0% ,8% 47,3% 18,4% 5,6% 1,8% 100,0% ,5% 45,8% 16,6% 5,6% 1,5% 100,0%

111 / * Øvrige rekreasjonsmuligheter Crosstabulation / / Øvrige rekreasjonsmuligheter Verken fornøyd eller Svært Svært fornøyd Fornøyd misfornøyd Misfornøyd misfornøyd ,6% 47,5% 21,9% 7,6% 1,4% 100,0% ,6% 46,7% 26,1% 9,2% 1,4% 100,0% ,8% 45,3% 27,1% 9,4% 2,3% 100,0% ,4% 46,7% 24,7% 8,6% 1,6% 100,0%

112 / * Komfort under helikoptertransport Crosstabulation / / Komfort under helikoptertransport Verken fornøyd eller Svært Svært fornøyd Fornøyd misfornøyd Misfornøyd misfornøyd ,3% 29,0% 32,3% 24,9% 10,4% 100,0% ,8% 31,2% 32,3% 23,5% 8,2% 100,0% ,4% 30,9% 31,3% 25,0% 8,4% 100,0% ,2% 30,3% 32,1% 24,3% 9,1% 100,0%

113 / * Er du utsatt for så høyt støynivå at du må stå inntil andre og rope for å bli hørt eller benytte headset? Crosstabulation / / Er du utsatt for så høyt støynivå at du må stå inntil andre og rope for å bli hørt eller benytte headset? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,5% 16,8% 31,9% 29,1% 9,8% 100,0% ,0% 17,0% 34,3% 29,9% 7,8% 100,0% ,7% 20,4% 30,8% 26,0% 10,1% 100,0% ,0% 17,7% 32,6% 28,7% 9,1% 100,0%

114 / * Er du utsatt for vibrasjoner i hender/ armer fra maskiner eller verktøy? Crosstabulation / / Er du utsatt for vibrasjoner i hender/ armer fra maskiner eller verktøy? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,5% 28,6% 19,4% 5,7%,9% 100,0% ,0% 25,1% 24,8% 10,5% 2,6% 100,0% ,8% 28,2% 27,1% 8,4% 1,5% 100,0% ,7% 27,1% 23,3% 8,2% 1,7% 100,0%

115 / * Arbeider du i kalde værutsatte områder? Crosstabulation / / Arbeider du i kalde værutsatte områder? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,6% 16,3% 33,3% 24,6% 4,2% 100,0% ,6% 12,7% 35,1% 29,6% 7,0% 100,0% ,7% 16,8% 31,2% 26,3% 8,9% 100,0% ,1% 15,0% 33,5% 27,0% 6,4% 100,0%

116 / * Er du utsatt for dårlig inneklima? Crosstabulation / / Er du utsatt for dårlig inneklima? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,6% 34,0% 32,0% 12,0% 3,3% 100,0% ,0% 34,8% 36,1% 9,5% 2,7% 100,0% ,5% 34,7% 31,4% 12,6% 3,7% 100,0% ,7% 34,5% 33,5% 11,2% 3,2% 100,0%

117 / * Har du vanskeligheter med å se det du skal pga mangelfull, svak eller blendende belysning? Crosstabulation / / Har du vanskeligheter med å se det du skal pga mangelfull, svak eller blendende belysning? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,5% 38,2% 24,8% 5,9%,6% 100,0% ,4% 34,6% 31,4% 7,7%,9% 100,0% ,4% 37,0% 31,5% 9,1% 1,0% 100,0% ,4% 36,5% 28,9% 7,3%,8% 100,0%

118 / * Er du utsatt for hudkontakt med f.eks olje, boreslam, rengjøringsmidler eller andre kjemikalier? Crosstabulation / / Er du utsatt for hudkontakt med f.eks olje, boreslam, rengjøringsmidler eller andre kjemikalier? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,2% 28,6% 27,0% 8,1% 1,1% 100,0% ,0% 25,5% 28,9% 12,2% 4,4% 100,0% ,7% 22,1% 27,8% 20,4% 8,0% 100,0% ,7% 25,9% 27,9% 12,5% 4,0% 100,0%

119 / * Kan du lukte kjemikalier eller tydelig se støv eller røyk i luften? Crosstabulation / / Kan du lukte kjemikalier eller tydelig se støv eller røyk i luften? Meget sjelden Nokså Meget ofte eller aldri sjelden Av og til Nokså ofte eller alltid ,3% 32,5% 24,9% 8,3% 2,0% 100,0% ,8% 30,0% 29,3% 10,9% 3,0% 100,0% ,6% 27,8% 30,1% 14,2% 4,3% 100,0% ,2% 30,5% 27,8% 10,6% 2,9% 100,0%

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation Tillitsvalgt * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 652 76 728 89,6% 10,4% 100,0% 5151 549 5700 90,4% 9,6% 100,0% 5803 625 6428 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller

Detaljer

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0.

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0. Mann Kvinne Kjønn 6054 88,4 90,2 90,2 660 9,6 9,8 100,0 6714 98,0 100,0 10,1 126 1,8 136 2,0 Alder 20 år eller yngre 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller eldre 102 1,5 1,5 1,5 803 11,7 11,8

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0%

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0% * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 4545 524 5069 89,7% 10,3% 100,0% 1390 115 1505 92,4% 7,6% 100,0% 5935 639 6574 90,3% 9,7% 100,0% * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller 61 år eller yngre 21-30

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn Valid Mann 6196 88,0 89,8 89,8 Kvinne 702 10,0 10,2 100,0 Total 6898 98,0 100,0 Missing System 143 2,0 Alder Valid 20 år eller yngre 85 1,2 1,2 1,2 21 24 år 211 3,0 3,0 4,2 25 30 år 681 9,7 9,8 14,0

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel Utvikling i risikonivå på norsk sokkel S p ø r r e s k j e m a KONFIDENSIELT Kjære offshoreansatte Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført et prosjekt «Utvikling i risikonivå - norsk sokkel» for

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn 2015 Valid Mann 1185 77,5 79,1 79,1 Kvinne 314 20,5 20,9 100,0 Total 1499 98,0 100,0 Missing System 30 2,0 Alder 2015 Valid 20 år eller yngre 77 5,0 5,1 5,1 21 24 år 120 7,8 8,0 13,1 25 30 år 210

Detaljer

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel.

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. RF Rogalandsforskning. http:// Espen Olsen & Tor Tønnessen HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. Rapport RF 2003/166 (rev.30.03.04) Prosjektnummer:

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Analyser av RNNP - spørreundersøkelse 2011, 2013 og 2015 Kathrine Skoland og Kari Anne Holte RAPPORT - 2017/216

Detaljer

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner Mari Holm Ingelsrud, Eivind Falkum og Bitten Nordrik

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet

Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012. Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Arbeidsmiljøkurs, Geiranger 2012 Fysisk arbeidsmiljø med vekt på sikkerhet Lovverket som omhandler HMS Kommunehelsetenestelova Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skolar m.m. Arbeidsmiljølova

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø?

Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Nye måter åjobbe på i IO. Hvilken betydning har det for sikkerhet og arbeidsmiljø? Det spørs! Bjørn Emil Madsen & Pål Næsje, Gunnar Lamvik, Kari Skarholt, Hans Torvatn INTEGRERTE OPERASJONER: MÅLET ER

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014

Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Inneklima hva er det og hvorfor er det så viktig? Inneklimafagdag i Harstad 29.04.2014 Forekomsttallene øker Antall Astma er den kroniske sykdommen som har økt mest blant barn i Norge fra slutten av 1940-tallet

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner

HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner HMS-kultur og ledelse i løfteoperasjoner Endre J. Fuglset Daglig leder Norsk Maskinkontroll as. Tidligere ansvar for sakkyndig virksomhet i Hydro PP 28 års erfaring med kraner og løfteutstyr Tidlige styreleder

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe?

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Sikkerhetsforums årskonferanse 12.6.2008 Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Farer Risiko for skade og sykdom? Overflatebehandlere

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

Analyse av videregående Ung i Sandnes 2011

Analyse av videregående Ung i Sandnes 2011 TEMP. SEL IF SKOLESLAG="Videregående". CRO VX1 TO VX BY VX/CELLS COL. Analyse av videregående Ung i 011 VX1 Ungdom flest er ikke interessert i politikk * VX Hvor i bor du? Crosstabulation % within VX Hvor

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods

Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Rapportering av uhell ved transport av farlig gods Jan Øistein Kristoffersen, DSB 1 Innhold Om plikten til å melde uhell Oversikt over uhell meldt 2012 Utvikling og trender Jeg har valgt å være forsiktig

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

Vil du være med i en undersøkelse?

Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø 06.01.2012 Lettlest versjon Vil du være med i en undersøkelse? Helse, ernæring og bomiljø for personer med Prader-Willis syndrom, Williams syndrom og Downs syndrom fra 16 til

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i portørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. oktober 2014 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Innhold Hvor er regelverkskravene til arbeidstakermedvirkning Hensikten med arbeidstakermedvirkning Hvem er arbeidstakernes

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Personnummer 11 siffer Egne personopplysninger ( alle felt må fylles ut) Navn på søker Adresse Postnummer Sted Mobiletelefon Privattelefon E- postadresse Navn

Detaljer

Ny forskriftsstruktur. HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013

Ny forskriftsstruktur. HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013 Ny forskriftsstruktur HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013 Kort om meg Henrik Fjeldsbø Bor i Høyanger, pendler til Stavanger Har jobbet i prosessindustri på land Har hatt forskjellige forskjellige

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013

Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale. Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Lønns-og karriereutvikling for teknisk/administrativt personale Jon Iddeng, fagpolitisk avdeling UiS 21/11-2013 Den typiske FFTAer. Kvinne i 40-åra Fast ansatt som rådgiver ved et universitet Mastergrad/hovedfag

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

En undersøkelse av norske sykehjem. TV 2 Nyhetene, 2013

En undersøkelse av norske sykehjem. TV 2 Nyhetene, 2013 En undersøkelse av norske sykehjem TV 2 Nyhetene, 2013 t antall respondenter er N = 1743. Når annet er oppgitt som kilde, refererer det til pleiere (sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) dersom

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

i en grenseløs næring?

i en grenseløs næring? Petroleumstilsynets prosjekt Risikoutsatte grupper Mennesker som innsatsfaktor i en grenseløs næring? Elisabeth Lootz, Petroleumstilsynet 2007 Skal si noe om Bakgrunn og mål for Ptil satsning mot risikoutsatte

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS-tjenesterder du er, når du trengerdet1 - Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 / 2013 Medarbeider NBHT: FFH Dato: 19 ansatte har fylt ut arbeidsmiljøskjema.

Detaljer

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen

Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten. Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen Risikoanalyser i petroleumsvirksomheten Behov for å endre/justere kursen? Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet ESRA Norge seminar 10. mai 2012 Risikoanalyser mål og mening 1 Hvorfor gjennomføre

Detaljer

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter?

Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Tilsyn kommunale bygg Hva ser Arbeidstilsynet etter? Bakgrunn for Arbeidstilsynets satsing for tilsyn på kommunale bygg/ skoler for 2009 og 2010 Erfaringer fra skoletilsynsprosjektet - hvor et av fokusområdene

Detaljer

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016

Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Nesten-ulykke snøskred, Engelberg, Sveits, 5.februar 2016 Oppsummering, inntrykk og erfaring fra redningsaksjon. Denne oppsummeringen baseres på tilbakemelding fra Arild Wennberg og hans oppfatning av

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer