:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge"

Transkript

1 Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra til respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1 % år 12,9 % år 23,8 % år 31,4 % år 26,1 % år eller eldre 5,7 % 48 Total 847 1

2 2. Kjønn 1 Kvinne 90,2 % Mann 9,8 % 83 Total 846 2

3 3. Morsmål 1 Norsk 88,8 % Annet enn norsk 11,2 % 95 Total 847 3

4 4. Yrke 1 Leder/Sykepleier i lederstilling 3,2 % 27 2 Sykepleier 10,0 % 84 3 Hjelpepleier/omsorgsarbei der/helsefagarbeider 84,5 % Uten formell helsefagutdannelse 0,8 % 7 5 Annet 1,5 % 13 Total 843 4

5 5. Hvor jobber du? 1 Sykehjem 0,0 % 0 2 Omsorgsbolig 0,0 % 0 3 Hjemmebaserte tjenester 100,0 % Annet 0,0 % 0 Total 847 5

6 6. Fylke 1 Akershus 8,9 % 75 2 Aust-Agder 3,9 % 33 3 Buskerud 4,0 % 34 4 Finnmark 2,5 % 21 5 Hedmark 4,6 % 39 6 Hordaland 8,6 % 73 7 Møre og Romsdal 6,3 % 53 8 Nordland 5,1 % 43 9 Nord-Trøndelag 3,1 % Oppland 5,0 % Oslo 5,5 % Rogaland 6,6 % Sogn og Fjordane 3,2 % Sør-Trøndelag 8,9 % Telemark 1,9 % Troms 8,1 % Vest-Agder 5,1 % Vestfold 5,2 % Østfold 3,7 % 31 Total 847 6

7 7. Hvor lenge har du jobbet i yrket? 1 Under ett år 1,4 % år 8,8 % år 19,4 % år 36,1 % år 22,4 % år eller mer 12,0 % 101 Total 845 7

8 8. Jobber du heltid eller deltid? 1 Heltid 45,6 % Deltid 54,4 % 456 Total 838 8

9 10. Hvordan trives du i jobben? 1 Svært dårlig 0,1 % 1 2 Dårlig 2,0 % 17 3 Middels 14,2 % Godt 41,9 % Svært godt 41,8 % 353 Total 845 9

10 12. Har økonomiske innstramninger på din arbeidsplass, påvirket pasientene/brukerne? 1 Ja 65,3 % Nei 21,5 % Vet ikke 13,1 % 111 Total

11 13. Er grunnbemanninga god nok på din arbeidsplass? 1 Ja 29,8 % Nei 66,4 % Vet ikke 3,8 % 32 Total

12 14. Leies det inn vikarer ved sykdom på din arbeidsplass? 1 Ja 80,2 % Nei 16,6 % Vet ikke 3,2 % 27 Total

13 15. Hvis nei, hva er årsaken til at det ikke leies inn vikarer ved sykdom? 1 Kommunen har bestemt det 24,9 % 50 2 Min ledelse har bestemt det 45,8 % 92 3 Vi "på gulvet" bestemmer oss for "å ta i ett ekstra tak" 9,5 % 19-1 Vet ikke 19,9 % 40 Total

14 16. Har du nok tid til å gjøre alle de oppgavene du er pålagt i løpet av en arbeidsdag? 1 Ja 19,3 % Ofte 45,2 % Sjelden 25,3 % Nei 10,3 % 87 Total

15 17. Hvilke oppgaver må du i så fall prioritere bort? Du kan sette flere kryss 1 Aktivisering og utflukter 53,5 % Hygiene og stell 17,5 % 52 3 Mat og ernæring 13,5 % 40 4 Andre oppgaver 76,8 % 228 Total

16 18. Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? Alternativer N 1 Riktig kosthold Hygiene Av- og påkledning Toalettbesøk Individuell døgnrytme Sosial kontakt og aktiviteter Livsnødvendig pleie Medisinsk oppfølging Legetilsyn Rett til medbestemmelse Rett til verdig alderdom Rett til å ikke dø alene

17 18.1 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Riktig kosthold 1 Ja 55,1 % Nei 15,2 % Usikker 29,6 % 251 Total

18 18.2 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Hygiene 1 Ja 82,8 % Nei 7,4 % 63 3 Usikker 9,8 % 83 Total

19 18.3 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Av- og påkledning 1 Ja 92,2 % Nei 3,2 % 27 3 Usikker 4,6 % 39 Total

20 18.4 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Toalettbesøk 1 Ja 75,4 % Nei 10,0 % 85 3 Usikker 14,5 % 123 Total

21 18.5 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Individuell døgnrytme 1 Ja 44,4 % Nei 30,1 % Usikker 25,5 % 216 Total

22 18.6 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Sosial kontakt og aktiviteter 1 Ja 25,6 % Nei 41,8 % Usikker 32,6 % 276 Total

23 18.7 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Livsnødvendig pleie 1 Ja 96,7 % Nei 0,8 % 7 3 Usikker 2,5 % 21 Total

24 18.8 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Medisinsk oppfølging 1 Ja 86,2 % Nei 4,5 % 38 3 Usikker 9,3 % 79 Total

25 18.9 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Legetilsyn 1 Ja 75,3 % Nei 7,3 % 62 3 Usikker 17,4 % 147 Total

26 18.10 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Rett til medbestemmelse 1 Ja 60,3 % Nei 13,3 % Usikker 26,3 % 223 Total

27 18.11 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Rett til verdig alderdom 1 Ja 49,1 % Nei 20,2 % Usikker 30,7 % 260 Total

28 18.12 Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? - Rett til å ikke dø alene 1 Ja 62,9 % Nei 10,2 % 86 3 Usikker 26,9 % 228 Total

29 20. Har du opplevd at bruken av vikarer fra private vikarbyråer går utover tjenestetilbudet til pasientene/beboerne? 1 Ja 34,9 % Nei 65,1 % 544 Total

30 21. Hvis ja, på hvilken måte? Du kan sette flere kryss. 1 Deres arbeidsgiver har ikke gitt dem tilstrekkelig opplæring 54,6 % Vi sliter med språkbarrierer 54,9 % Vi må bruke mye av vår tid på å lære dem opp 63,7 % Dårlige holdninger hos vikarer gir slett tilbud 25,2 % 80 5 De har for liten kunnskap om brukerne 70,3 % De interesserer seg ikke for brukerne, er bare opptatt av raske penger 29,3 % 93 7 Annet 15,5 % 49 Total

31 22. Hvordan vil du beskrive din kjennskap til Pasientrettighetsloven? 1 Vet ikke hva det er 3,5 % 29 2 Kjenner til den, men brukes lite i min jobb 52,8 % Har en sentral plass i vår institusjons virksomhet 43,7 % 363 Total

32 24. Hender det at du opplever ting du ønsker å rapportere, men unnlater å gjøre det? 1 Ja 34,2 % Nei 59,5 % Vet ikke 6,3 % 53 Total

33 25. Har du noen gang varslet om avvik? 1 Aldri 12,1 % ganger siste året 60,3 % ganger siste året 18,0 % Mer enn 15 ganger siste året 9,6 % 81 Total

34 27. Hvis ja, opplever du at det fører til forandring? 1 Ja 36,7 % Nei 38,2 % Vet ikke 25,1 % 187 Total

35 29. Hvor godt føler du at du kjenner pasientene/brukerne som du har primæransvaret for? 1 Ikke godt nok 11,5 % 92 2 Passe godt 44,9 % Veldig godt 43,6 % 350 Total

36 31. Har du det siste året opplevd at dere har hatt pasienter som egentlig skulle vært på en annen avdeling/institusjon/sykehus? For eksempel terminale kreftpasienter, sterkt funksjonshemmede unge mennesker, for syke pasienter osv. 1 Aldri 8,9 % 75 2 Av og til 56,3 % Ofte 34,7 % 291 Total

37 33. Vil du si at de pasientene som dør hos dere får en verdig død? 1 Ja 73,9 % Av og til 23,6 % Nei 2,5 % 21 Total

38 34. Har du, etter din mening, nok tid til pasienter som er døende? 1 Ja 49,4 % Av og til 29,9 % Nei 20,7 % 172 Total

39 35. Skjer det at pasienter dør alene på din arbeidsplass? 1 Ja 46,4 % Nei 34,9 % Vet ikke 18,7 % 158 Total

40 36. Hvis ja, hvor ofte? ganger siste året 81,0 % ganger siste året 16,9 % ganger siste året 2,1 % 8 4 Flere enn 10 ganger siste året 0,0 % 0 Total

41 38. Har du opplevd kritikkverdige episoder som følge av at ansatte snakker for dårlig norsk? 1 Ja 46,5 % Nei 41,3 % Vet ikke 12,2 % 103 Total

42 39. Hvor ofte har du utført oppgaver du ikke er kvalifisert til? 1 Aldri 65,5 % Av og til 31,6 % Ofte 2,8 % 24 Total

43 41. Opplever du at brukere som har ressurssterke og aktive pårørende får bedre hjelp enn andre brukere? 1 Ja 80,9 % Nei 11,7 % 99-1 Vet ikke 7,3 % 62 Total

44 42. Har du opplevd at pasienter som har grunn til å klage, likevel ikke gjør det? 1 Aldri 7,2 % 61 2 Av og til 70,3 % Ofte 22,5 % 190 Total

45 43. Opplever du at pasienter medisineres for at de skal bli lettere å håndtere og mer medgjørlige for personalet? 1 Ja 20,7 % Nei 62,3 % Vet ikke 17,0 % 144 Total

46 44. Har du det siste året opplevd at det har vært nødvendig å bruke tvang eller makt som ikke har hjemmel i lov? 1 Ja 18,1 % Nei 81,9 % 690 Total

47 45. I hvilke tilfeller har det vært nødvendig å bruke tvang eller makt? Du kan sette flere kryss. 1 Vi har dessverre måttet ty til tvang i dusj/toalett/stell-situasjone r 57,0 % 81 2 Vi har dessverre måttet låse beboere inne 16,9 % 24 3 Når pasienter ikke vil ta sine medikamenter 26,8 % 38 4 Vi har dessverre måttet ty til tvang under mating/spising 9,9 % 14 5 Annet 28,2 % 40 Total

48 47. Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: Alternativer N 1 Individuell pleieplan for beboere Tilbud om aktiviteter Tilbud om å komme utendørs Tilsyn av lege hvis behov God og sunn mat

49 47.1 Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: - Individuell pleieplan for beboere 1 Alltid 25,2 % Som oftest 27,7 % Av og til 17,0 % Svært sjeldent 15,5 % Aldri 7,7 % 64-1 Vet ikke 6,8 % 57 Total

50 47.2 Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: - Tilbud om aktiviteter 1 Alltid 17,9 % Som oftest 31,5 % Av og til 30,7 % Svært sjeldent 12,9 % Aldri 4,1 % 34-1 Vet ikke 2,9 % 24 Total

51 47.3 Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: - Tilbud om å komme utendørs 1 Alltid 13,5 % Som oftest 23,2 % Av og til 25,6 % Svært sjeldent 24,3 % Aldri 9,1 % 76-1 Vet ikke 4,3 % 36 Total

52 47.4 Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: - Tilsyn av lege hvis behov 1 Alltid 43,1 % Som oftest 36,4 % Av og til 11,5 % 96 4 Svært sjeldent 5,5 % 46 5 Aldri 1,3 % 11-1 Vet ikke 2,3 % 19 Total

53 47.5 Har pasientene/brukerne der du jobber følgende: - God og sunn mat 1 Alltid 27,3 % Som oftest 47,8 % Av og til 15,6 % Svært sjeldent 4,0 % 33 5 Aldri 0,2 % 2-1 Vet ikke 5,2 % 43 Total

54 48. Har du opplevd brudd på Pasientrettighetsloven der du jobber? 1 Ja 33,0 % Nei 67,0 % 550 Total

55 49. Hvis ja, hvilke av følgende områder mener du det har skjedd brudd på? Du kan sette flere kryss. 1 Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helseog omsorgstjeneste 2 Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 37,5 % ,2 % Pasientrettigheter i fastlegeordningen 16,1 % 45 4 Rett til individuell pleieplan 48,6 % Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver 37,9 % Pasientens og brukerens rett til informasjon 33,9 % 95 7 Informasjon til pasientens nærmeste pårørende 29,6 % 83 8 Om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetanse 17,1 % 48 9 Om pasienter som er umyndiggjort 8,9 % Adgang til å gi helsehjelp som pasienten motsetter seg 24,6 % Rett til innsyn i journal 5,4 % 15 Total

56 50. Ville du selv valgt å bli gammel/dø på sykehjem i Norge? 1 Ja 21,7 % Nei 47,5 % Vet ikke 30,9 % 261 Total