Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0."

Transkript

1 Mann Kvinne Kjønn ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , ,0 Alder 20 år eller yngre år år år år 61 år eller eldre 102 1,5 1,5 1, ,7 11,8 13, ,1 27,3 40, ,2 32,4 73, ,1 24,3 97, ,6 2,7 100, ,3 100,0 1,0 49,7 50,7 Lærling No Yes ,1 98,1 98, ,9 1,9 100,0 100,0 No Yes Ufaglært ,4 95,4 95, ,6 4,6 100,0 100,0

2 No Yes Universitet/høyskole ,0 76,0 76, ,0 24,0 100,0 100,0 No Yes Videregående skole (uten fagbrev) ,9 85,9 85, ,1 14,1 100,0 100,0 No Yes Faglært med ett fagbrev ,5 59,5 59, ,5 40,5 100,0 100,0 No Yes Faglært med flere fagbrev ,1 83,1 83, ,9 16,9 100,0 100,0 No Yes Fagspesifikke sertifikat ,6 85,6 85, ,4 14,4 100,0 100,0

3 Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Ingen tid i det hele tatt 1-24 prosent prosent prosent prosent 66 1,0 1,0 1, ,9 8,1 9, ,0 11,1 20, ,7 5,8 25, ,9 74,1 100, ,4 100,0 14,2 96 1, ,6 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i olje-/gassrelatert virksomhet på land Ingen tid i det hele tatt 1-24 prosent prosent prosent prosent ,2 46,4 46, ,7 24,8 71, ,4 6,7 78, ,4 7,0 85, ,3 15,0 100, ,9 100, , , ,1 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i annet arbeid/utdanning Ingen tid i det hele tatt 1-24 prosent prosent prosent prosent ,3 49,6 49, ,6 34,2 83, ,4 7,8 91, ,5 4,8 96,5 73 1,1 3,5 100, ,8 100, , , ,2

4 Hvor lenge har du jobbet offshore? 0-3 mnd. 4 mnd. - 1 år 2-5 år 6-10 år år 20 år eller mer 150 2,2 2,2 2, ,9 8,0 10, ,5 16,6 26, ,1 19,2 46, ,1 25,3 71, ,4 28,6 100, ,2 100,0 4,1 50,7 54,8 Har du fast eller midlertidig ansettelse? Fast ansettelse Midlertidig ansettelse ,4 96,4 96, ,5 3,6 100, ,9 100,0 10,1 65,9 75 1,1 Hvor lenge har du jobbet i din nåværende stilling? 0-3 mnd. 4 mnd. - 1 år 2-5 år 6-10 år år 20 år eller mer 210 3,1 3,1 3, ,4 14,5 17, ,2 27,5 45, ,8 21,0 66, ,8 19,0 85, ,8 15,0 100, ,2 100,0 4,1 52,8 56,8

5 Innenfor hvilket område arbeider du? Prosess Boring Brønnservice Forpleining Konstruksjon/ modifikasjon Vedlikehold Kran/dekk Administrasjon Annet ,1 14,2 14, ,1 17,2 31, ,0 7,1 38, ,9 8,0 46, ,0 9,0 55, ,0 28,2 83, ,8 5,8 89, ,8 3,9 93, ,7 6,7 100, ,5 100,0 3,0 30,4 33,5 Har du lederansvar?, med personalansvar, uten personalansvar ,3 63,7 63, ,2 17,3 81, ,8 18,9 100, ,4 100,0 3,0 39,6 42,6 Arbeider du fast offshore-turnus? ,9 84,3 84, ,6 15,7 100, ,5 100,0 12,2 19,3 31,5

6 Hvilken skiftordning går du? Fast dagskift Fast nattskift Helskift (14 nett/ 14 dag annenhver tur) Svingskift med 7 natt før, så 7 dag Svingskift med 7 dag først, så 7 natt Skiftordningen varierer ,1 46,5 46, ,5 2,5 49, ,6 10,7 59, ,6 11,7 71, ,0 8,1 79, ,3 20,4 100, ,1 100,0 60,9 Arbeider du fast på denne installasjonen?, hver tur, stort sett, det varierer ,2 66,6 66, ,3 9,4 76, ,9 24,0 100, ,4 100,0 2,0 37,5 39,6 Under en typisk arbeidsperiode, hvor ofte benytter du helikopter mellom arbeidssted og innkvarteringssted ( shuttling til annet overnattingssted offshore eller pendling til land for overnatting på hotell)? Alltid/nesten alltid Noen ganger i løpet av perioden Aldri/nesten aldri Varierer sterkt fra periode til periode 431 6,3 6,3 6, ,5 2,5 8, ,2 85,6 94, ,6 5,6 100, ,5 100,0 2,0 31,5 33,5

7 Er du pålagt en eller flere beredskapsfunksjoner? ,4 55,8 55, ,0 44,2 100, ,4 100,0 3,0 38,6 41,6 Livbåtfører 670 9,8 41,8 41, ,6 58,2 100, ,4 100, ,6 2 Brannlag 565 8,2 31,6 31, ,9 68,4 100, ,1 100,0 1, , ,9 Mann-over-bord båt (MOB-båt) ,9 53,9 53, ,4 46,1 100, ,3 100, ,7

8 Førstehjelp 665 9,7 42,4 42, ,2 57,6 100, ,9 100, ,1 Helikopterlandingsoffiser (HLO) ,7 63,9 63, ,6 36,1 100, ,3 100, ,7 Skadestedsledelse ,6 74,6 74, ,9 25,4 100, ,5 100, ,5 Beredskapsledelse 677 9,9 48,0 48, ,7 52,0 100, ,6 100, ,4

9 Annet 680 9,9 46,5 46, ,4 53,5 100, ,4 100, ,6 tillitsvalgt? : Har du for tiden verv som ,4 8,2 8, ,6 91,8 100, ,0 100,0 84 1, , ,0 verneombud? : Har du for tiden verv som ,4 12,4 12, ,9 87,6 100, ,4 100,0 93 1, , ,6 medlem av arbeidsmiljøutvalg? : Har du for tiden verv som ,8 5,4 5, ,9 94,6 100, ,7 100, , , ,3

10 Har du det lovpålagte 40-timers grunnkurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg? ,8 40,7 40, ,8 59,3 100, ,6 100,0 23, , ,4 Har du i løpet av det siste året opplevd omorganiseringer som har hatt betydning for hvordan du planlegger og/eller utfører dine arbeidsoppgaver når du er på innretningen? Har opplevd omorganisering med stor betydning Har opplevd omorganisering med moderat betydning Har opplevd omorganisering uten at den har ført til endringer av betydning for mitt arbeid Har ikke opplevd omorganisering Frequency Percent Percent 582 8,5 8,6 8, ,3 20,6 29, ,8 24,2 53, ,0 46,7 100, ,6 100,0 3,0 93 1,4 96 1,4 Percent

11 Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året? ,4 11,5 11, ,7 88,5 100, ,1 100,0 3,0 57,8 60,9 Har du det siste året opplevd endringer i din arbeidssituasjon som et resultat av at hav og land er bundet tettere sammen ved hjelp av moderne informasjonsteknologi (integrerte operasjoner, flytting av arbeidsoppgaver til land, fjernstyring, fjernstøtte, f ,3 27,6 27, ,6 72,4 100, ,8 100,0 5,1 74 1,1 79 1,2 Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes ,8 70,1 70, ,0 25,1 95, ,7 2,7 98, ,5 1,5 99,5 34,5,5 100, ,5 100,0 3,0 33,5 36,5

12 Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten 146 2,1 2,1 2, ,9 9,0 11, ,4 7,4 18, ,7 17,8 36, ,4 63,7 100, ,5 100,0 3,0 30,4 33,5 Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko 179 2,6 2,6 2, ,2 9,3 11, ,5 13,6 25, ,2 21,4 46, ,7 53,1 100, ,2 100,0 4,1 50,7 54,8 Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte ,4 39,7 39, ,3 31,5 71, ,9 12,0 83, ,9 13,1 96, ,7 3,7 100, ,2 100,0 4,1 53,8 57,8

13 Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte ,4 66,7 66, ,0 27,2 93, ,8 2,8 96, ,0 2,0 98,7 89 1,3 1,3 100, ,5 100,0 2,0 33,5 35,5 Jeg har lett tilgang til nødvendig personlig verneutstyr ,8 81,2 81, ,8 14,9 96,1 90 1,3 1,3 97,4 89 1,3 1,3 98,8 85 1,2 1,2 100, ,5 100,0 5,1 31,5 36,5 Jeg har god kjennskap til HMS-prosedyrer ,3 53,5 53, ,9 39,1 92, ,2 5,3 97,9 90 1,3 1,3 99,2 52,8,8 100, ,5 100,0 5,1 31,5 36,5

14 Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen ,2 39,5 39, ,6 38,8 78, ,1 15,2 93, ,1 5,1 98,7 87 1,3 1,3 100, ,3 100,0 6,1 44,6 50,7 Det er ofte rotete på min arbeidsplass 157 2,3 2,3 2, ,5 12,5 14, ,8 11,8 26, ,4 36,6 63, ,5 36,7 100, ,4 100,0 6,1 36,5 42,6 Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer 331 4,8 4,9 4, ,3 22,4 27, ,2 12,2 39, ,9 25,1 64, ,2 35,4 100, ,4 100,0 6,1 34,5 40,6

15 et med arbeidstillatelser (AT) blir alltid etterlevd ,1 49,6 49, ,3 35,6 85, ,9 10,0 95, ,6 3,6 98,8 81 1,2 1,2 100, ,0 100,0 4,1 65,9 69 1,0 Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass ,9 52,3 52, ,8 37,1 89, ,7 7,7 97, ,0 2,1 99,2 53,8,8 100, ,2 100,0 8,1 48,7 56,8 Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna 148 2,2 2,2 2, ,6 13,7 15, ,0 9,1 25, ,8 22,0 46, ,6 53,1 100, ,2 100,0 5,1 50,7 55,8

16 Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold 410 6,0 6,0 6, ,4 21,6 27, ,2 14,4 42, ,0 24,3 66, ,4 33,7 100, ,0 100,0 4,1 65,9 69 1,0 I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS 533 7,8 7,8 7, ,7 22,9 30, ,2 18,4 49, ,5 23,7 72, ,0 27,2 100, ,2 100,0 6,1 49,7 55,8 Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser ,9 39,3 39, ,2 39,7 78, ,5 11,7 90, ,3 7,4 98, ,0 2,0 100, ,0 100,0 12,2 59,9 71 1,0

17 Jeg benytter påbudt personlig verneutstyr ,8 86,4 86, ,7 11,8 98,2 52,8,8 99,0 18,3,3 99,3 50,7,7 100, ,3 100,0 7,1 41,6 48,7 Jeg deltar ikke aktivt på HMS møter 464 6,8 6,8 6, ,3 11,4 18, ,4 14,5 32, ,2 23,4 56, ,5 43,8 100, ,2 100,0 12,2 46,7 58,8 Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS 256 3,7 3,8 3, ,7 8,7 12, ,1 19,3 31, ,8 19,0 50, ,9 49,3 100, ,3 100,0 7,1 43,6 50,7

18 Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå 113 1,6 1,7 1, ,0 3,0 4, ,6 5,7 10, ,6 21,7 32, ,3 67,9 100, ,2 100,0 5,1 49,7 54,8 Lov- og offentlig regelverk knyttet til HMS er ikke godt nok 232 3,4 3,4 3, ,5 13,7 17, ,6 31,0 48, ,5 24,8 72, ,8 27,1 100, ,8 100,0 10,1 70 1,0 80 1,2 Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder 108 1,6 1,6 1, ,0 4,1 5, ,1 8,2 13, ,6 22,8 36, ,8 63,4 100, ,2 100,0 6,1 51,7 57,8

19 Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet ,8 17,0 17, ,4 30,7 47, ,7 16,8 64, ,0 18,2 82, ,1 17,3 100, ,1 100,0 11,2 54,8 65,9 Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette ,7 81,4 81, ,9 13,0 94, ,8 1,9 96,2 79 1,2 1,2 97, ,6 2,6 100, ,2 100,0 7,1 47,7 54,8 Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS ,8 60,3 60, ,7 26,9 87, ,1 9,2 96, ,3 2,3 98,7 86 1,3 1,3 100, ,1 100,0 6,1 54,8 60,9

20 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen sikkerhet ,3 50,7 50, ,4 38,7 89, ,9 7,0 96, ,7 2,7 99,1 61,9,9 100, ,2 100,0 7,1 45,7 52,8 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen arbeidsmiljø ,2 36,5 36, ,5 41,8 78, ,9 14,0 92, ,2 6,2 98,6 96 1,4 1,4 100, ,2 100,0 7,1 47,7 54,8 Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte ,3 46,7 46, ,0 40,4 87, ,6 9,7 96, ,4 2,4 99,2 52,8,8 100, ,0 100,0 9,1 57,8 66 1,0

21 Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon 100 1,5 1,5 1, ,5 3,6 5, ,5 19,9 25, ,0 21,4 46, ,5 53,6 100, ,0 100,0 10, , ,0 Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner 271 4,0 4,0 4, ,3 15,5 19, ,9 22,1 41, ,9 28,3 69, ,7 30,1 100, ,8 100,0 10,1 75 1,1 85 1,2 Ulykkesberedskapen er god ,8 43,2 43, ,0 35,3 78, ,9 15,0 93, ,9 5,0 98, ,5 1,5 100, ,1 100,0 12,2 51,7 63,9

22 Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte pyntet på 530 7,7 7,8 7, ,7 21,0 28, ,7 24,9 53, ,5 18,7 72, ,4 27,6 100, ,0 100,0 10,1 60,9 70 1,0 Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte ,5 65,1 65, ,9 28,2 93, ,8 4,8 98,1 78 1,1 1,1 99,2 51,7,8 100, ,2 100,0 11,2 47,7 58,8 Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig ,5 64,2 64, ,7 26,9 91, ,9 5,9 97, ,1 2,1 99,2 56,8,8 100, ,0 100,0 11,2 57,8 68 1,0

23 Mangelfullt samarbeid mellom operatør/hovedbedrift og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner 240 3,5 3,6 3, ,7 12,9 16, ,2 29,8 46, ,5 20,9 67, ,1 32,8 100, ,0 100,0 17, , ,0 Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner ,7 72,5 72, ,3 23,5 96, ,7 2,7 98,7 54,8,8 99,5 32,5,5 100, ,9 100,0 12,2 63,9 75 1,1 Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min ,0 72,6 72, ,8 24,0 96, ,5 2,5 99,2 33,5,5 99,7 23,3,3 100, ,1 100,0 11,2 54,8 65,9

24 Min leder er engasjert i HMS-arbeidet på installasjonen ,2 54,7 54, ,9 29,2 83, ,6 12,7 96, ,3 2,3 98,9 74 1,1 1,1 100, ,1 100,0 11,2 51,7 62,9 Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben ,7 49,3 49, ,9 24,2 73, ,2 18,4 91, ,0 6,0 97, ,0 2,1 100, ,8 100,0 9,1 71 1,0 80 1,2 Mine kolleger er svært opptatt av HMS ,2 36,5 36, ,9 44,3 80, ,3 16,5 97, ,4 2,4 99,7 22,3,3 100, ,1 100,0 9,1 54,8 63,9

25 Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen 150 2,2 2,2 2, ,3 3,4 5, ,2 15,5 21, ,0 11,3 32, ,3 67,6 100, ,0 100,0 13, , ,0 Verneombudene gjør en god jobb ,2 37,6 37, ,9 40,2 77, ,1 17,3 95, ,9 3,9 99,0 71 1,0 1,0 100, ,0 100,0 12,2 54,8 66 1,0 Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) ,0 11,1 11, ,5 30,8 41, ,3 21,5 63, ,3 23,5 86, ,0 13,2 100, ,1 100,0 9,1 55,8 64,9

26 Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til ,0 50,4 50, ,6 27,9 78, ,4 9,5 87, ,8 9,8 97, ,3 2,3 100, ,2 100,0 7,1 47,7 54,8 HMS-prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver ,4 41,8 41, ,4 37,7 79, ,1 15,3 94, ,4 4,4 99,2 55,8,8 100, ,0 100,0 12,2 54,8 66 1,0 Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten ,0 24,4 24, ,1 34,5 58, ,4 23,7 82, ,0 9,1 91, ,1 8,3 100, ,7 100,0 12,2 79 1,2 91 1,3

27 Jeg føler meg tilstrekkelig uthvilt når jeg er på jobb ,8 36,1 36, ,8 39,1 75, ,5 9,5 84, ,6 11,8 96, ,4 3,5 100, ,1 100,0 6,1 55,8 61,9 Utstyret jeg trenger for å arbeide sikkert er lett tilgjengelig ,5 52,0 52, ,0 36,3 88, ,8 6,8 95, ,0 4,0 99,2 53,8,8 100, ,1 100,0 9,1 56,8 65,9 Jeg har enkel tilgang til prosedyrer og instrukser som gjelder mitt arbeid ,5 45,0 45, ,6 36,0 80, ,6 9,7 90, ,3 7,4 98, ,9 1,9 100, ,0 100,0 10,1 56,8 66 1,0

28 Økt samarbeid mellom innretning og land gjennom bruk av IT-systemer har ført til mindre sikre operasjoner 239 3,5 3,6 3, ,8 9,9 13, ,5 47,3 60, ,1 16,4 77, ,5 22,9 100, ,3 100,0 15, , ,7 Jeg opplever gruppepress som går utover HMS-vurderinger 153 2,2 2,3 2, ,7 8,8 11, ,4 22,7 33, ,3 20,6 54, ,2 45,7 100, ,8 100,0 14,2 69 1,0 83 1,2 Jeg har tilgang til den informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger som ivaretar HMS ,9 41,4 41, ,4 36,9 78, ,4 16,6 94, ,2 4,2 99,1 59,9,9 100, ,7 100,0 10,1 77 1,1 87 1,3

29 Det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk 535 7,8 7,9 7, ,4 24,7 32, ,8 19,1 51, ,7 21,0 72, ,9 27,3 100, ,6 100,0 16,2 77 1,1 93 1,4 Jeg er kjent med hvilke kjemikalier jeg kan bli eksponert for ,2 36,5 36, ,2 38,6 75, ,4 11,5 86, ,5 9,6 96, ,8 3,8 100, ,9 100,0 12,2 60,9 72 1,1 Jeg er blitt informert om risikoen knyttet til de kjemikaliene jeg arbeider med ,3 38,8 38, ,7 33,1 71, ,8 15,0 86, ,9 10,0 96, ,1 3,1 100, ,8 100,0 14,2 71 1,0 85 1,2

30 Farlige situasjoner har oppstått som følge av at folk er ruset på jobben 184 2,7 2,7 2,7 69 1,0 1,0 3, ,8 10,9 14, ,1 4,1 18, ,4 81,3 100, ,9 100,0 10,1 64,9 74 1,1 Svært liten fare Svært stor fare 7 Helikopterulykke ,3 41,8 41, ,6 27,0 68, ,2 13,3 82, ,1 8,2 90, ,6 4,7 95, ,9 5,0 100, ,8 100,0 2,0 81 1,2 83 1,2

31 Svært liten fare Svært stor fare 7 Gasslekkasje ,2 13,3 13, ,5 25,8 39, ,4 25,8 64, ,1 18,3 83, ,1 11,3 94, ,4 5,5 100, ,7 100,0 2,0 85 1,2 87 1,3 Svært liten fare Svært stor fare 7 Brann ,1 13,3 13, ,4 31,8 45, ,3 26,6 71, ,2 16,4 88, ,7 7,8 95, ,0 4,1 100, ,7 100,0 1,0 85 1,2 86 1,3

32 Svært liten fare Svært stor fare 7 Utblåsning ,6 27,2 27, ,6 32,4 59, ,4 20,8 80, ,1 10,3 90, ,3 5,4 96, ,7 3,8 100, ,6 100,0 2, , ,4 Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier Svært liten fare Svært stor fare ,1 16,3 16, ,2 31,7 48, ,9 25,3 73, ,4 15,7 89, ,6 7,7 96, ,2 3,2 100, ,4 100,0 1, , ,6

33 Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander Svært liten fare Svært stor fare ,1 33,6 33, ,9 33,4 67, ,2 18,5 85, ,8 8,0 93, ,3 4,4 97, ,2 2,3 100, ,6 100,0 3,0 96 1,4 99 1,4 Svært liten fare Svært stor fare 7 Sabotasje/terror ,9 55,7 55, ,8 25,1 80, ,8 9,9 90, ,2 4,2 95, ,6 2,6 97, ,4 2,4 100, ,6 100,0 1,0 93 1,4 94 1,4

34 Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne Svært liten fare Svært stor fare ,1 52,9 52, ,8 25,2 78, ,1 11,3 89, ,5 4,6 94, ,1 3,1 97, ,8 2,8 100, ,5 100,0 1, , ,5 Svært liten fare Svært stor fare 7 Alvorlige arbeidsulykker ,3 11,5 11, ,7 29,1 40, ,1 29,5 70, ,0 18,2 88, ,2 8,3 96, ,2 3,3 100, ,6 100,0 1,0 93 1,4 94 1,4

35 Svært liten fare Svært stor fare 7 Fallende gjenstander 383 5,6 5,7 5, ,1 20,3 26, ,1 29,5 55, ,2 23,5 79, ,5 14,6 93, ,3 6,4 100, ,7 100,0 1,0 86 1,3 87 1,3 Svært liten fare Svært stor fare 7 Svikt i IT-systemer ,9 23,2 23, ,3 27,7 50, ,7 24,1 75, ,8 14,0 89, ,5 7,6 96, ,4 3,4 100, ,5 100,0 1, , ,5

36 Svært liten fare Svært stor fare 7 Eksplosjon ,1 22,5 22, ,8 33,3 55, ,4 20,7 76, ,8 12,0 88, ,5 6,5 94, ,0 5,1 100, ,6 100,0 1,0 93 1,4 94 1,4 Svært liten fare Svært stor fare 7 Radioaktive kilder ,8 44,5 44, ,3 31,8 76, ,6 13,9 90, ,6 5,7 95, ,3 2,4 98, ,8 1,8 100, ,5 100,0 1, , ,5

37 Er det sjenerende støy i oppholdsområdene i boligkvarteret? ,4 26,7 26, ,5 29,9 56, ,3 27,5 84, ,4 11,5 95, ,3 4,4 100, ,9 100,0 7,1 66 1,0 73 1,1 Er det sjenerende støy i din lugar? ,8 25,1 25, ,2 29,5 54, ,7 28,0 82, ,3 12,5 95, ,9 5,0 100, ,9 100,0 8,1 65,9 73 1,1

38 Opplever du inneklimaet i oppholdsområdene i boligkvarteret som dårlig? ,3 25,7 25, ,0 30,5 56, ,5 26,8 83, ,9 12,1 95, ,8 4,9 100, ,6 100,0 11,2 87 1,3 98 1,4 Opplever du inneklimaet i din lugar som dårlig? ,3 26,6 26, ,3 30,7 57, ,6 25,9 83, ,5 11,6 94, ,2 5,2 100, ,9 100,0 10,1 67 1,0 77 1,1 Er det rent og ryddig i boligkvarterert? 308 4,5 4,5 4, ,6 2,7 7, ,0 5,0 12, ,0 28,3 40, ,8 59,4 100, ,9 100,0 7,1 65,9 72 1,1

39 Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd Mat/drikkekvalitet ,1 44,5 44, ,3 39,7 84, ,7 9,8 94, ,8 4,9 98,8 79 1,2 1,2 100, ,0 100,0 9,1 59,9 68 1,0 Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd Lugarforholdene ,2 23,4 23, ,2 46,7 70, ,6 17,8 87, ,8 8,9 96, ,1 3,2 100, ,0 100,0 9,1 62,9 71 1,0 Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd Treningsmuligheter ,2 30,5 30, ,1 45,6 76, ,6 16,8 92, ,5 5,6 98, ,5 1,5 100, ,8 100,0 11,2 70 1,0 81 1,2

40 Øvrige rekreasjonsmuligheter Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd ,2 18,5 18, ,9 46,5 65, ,5 24,8 89, ,5 8,6 98, ,6 1,7 100, ,7 100,0 14,2 74 1,1 88 1,3 Komfort under helikoptertransport Svært fornøyd Fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Misfornøyd Svært misfornøyd 290 4,2 4,3 4, ,0 30,3 34, ,6 31,9 66, ,1 24,4 90, ,0 9,1 100, ,0 100,0 10,1 59,9 69 1,0

41 Er du utsatt for så høyt støynivå at du må stå inntil andre og rope for å bli hørt eller benytte headset? ,9 12,1 12, ,5 17,7 29, ,4 32,7 62, ,3 28,6 91, ,8 8,9 100, ,0 100,0 6,1 65,9 71 1,0 Er du utsatt for vibrasjoner i hender/ armer fra maskiner eller verktøy? ,4 39,9 39, ,8 27,1 67, ,9 23,1 90, ,0 8,1 98, ,7 1,7 100, ,8 100,0 8,1 71 1,0 79 1,2 Arbeider du i kalde værutsatte områder? ,8 18,0 18, ,9 15,1 33, ,2 33,6 66, ,5 26,9 93, ,3 6,4 100, ,7 100,0 11,2 78 1,1 89 1,3

42 Er du utsatt for dårlig inneklima? ,7 18,0 18, ,1 34,5 52, ,8 33,2 85, ,0 11,1 96, ,1 3,1 100, ,7 100,0 19,3 69 1,0 88 1,3 Har du vanskeligheter med å se det du skal pga mangelfull, svak eller blendende belysning? ,2 26,6 26, ,1 36,6 63, ,4 28,7 91, ,2 7,3 99,2 56,8,8 100, ,8 100,0 8,1 74 1,1 82 1,2 Er du utsatt for hudkontakt med f.eks olje, boreslam, rengjøringsmidler eller andre kjemikalier? ,8 30,1 30, ,5 25,9 56, ,1 27,4 83, ,3 12,5 95, ,0 4,1 100, ,7 100,0 7,1 79 1,2 86 1,3

43 Kan du lukte kjemikalier eller tydelig se støv eller røyk i luften? ,1 28,5 28, ,1 30,5 59, ,3 27,6 86, ,4 10,6 97, ,8 2,9 100, ,7 100,0 7,1 79 1,2 86 1,3 Utfører du tunge løft? ,1 24,3 24, ,7 25,0 49, ,0 34,4 83, ,4 13,6 97, ,6 2,6 100, ,8 100,0 9,1 72 1,1 81 1,2 Utfører du gjentatte og ensidige bevegelser? ,5 20,8 20, ,1 30,4 51, ,0 27,4 78, ,0 17,2 95, ,2 4,3 100, ,8 100,0 14,2 70 1,0 84 1,2

44 Arbeider du i belastende arbeidsstillinger (f.eks. med armer over skuldre, bøyd/vridd rygg/nakke)? ,8 21,0 21, ,2 23,5 44, ,1 29,5 73, ,1 20,3 94, ,7 5,7 100, ,9 100,0 7,1 69 1,0 76 1,1 Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? 613 8,9 9,1 9, ,4 21,6 30, ,0 49,6 80, ,4 16,6 96, ,2 3,2 100, ,9 100,0 7,1 70 1,0 77 1,1 Opplever du skiftordningen som belastende? ,3 38,3 38, ,6 26,3 64, ,8 21,4 86, ,3 8,5 94, ,4 5,5 100, ,4 100,0 20, , ,6

45 Jobber du så mye overtid at det er belastende? ,6 51,2 51, ,0 34,5 85, ,5 11,7 97, ,1 2,1 99,5 37,5,5 100, ,8 100,0 12,2 73 1,1 85 1,2 Får du tilstrekkelig med hvile/avkobling mellom arbeidsdagene? 123 1,8 1,8 1, ,2 3,2 5, ,1 10,3 15, ,1 42,9 58, ,0 41,8 100, ,3 100,0 15, , ,7 Får du tilstrekkelig med hvile/avkobling mellom arbeidsperiodene? 110 1,6 1,6 1, ,1 2,1 3, ,0 8,1 11, ,7 35,2 47, ,2 53,0 100, ,6 100,0 10,1 89 1,3 99 1,4

46 Er arbeidsplassen godt tilrettelagt for de arbeidsoppgaver du skal utføre? 181 2,6 2,7 2, ,4 7,5 10, ,0 22,3 32, ,4 46,1 78, ,2 21,5 100, ,5 100,0 8,1 93 1, ,5 Krever arbeidet ditt så stor oppmerksomhet at du opplever det som belastende? ,6 17,9 17, ,9 37,5 55, ,5 35,0 90, ,9 8,0 98, ,5 1,6 100, ,5 100,0 10,1 93 1, ,5 Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? 123 1,8 1,8 1, ,5 5,6 7, ,5 27,9 35, ,9 46,4 81, ,1 18,3 100, ,8 100,0 12,2 68 1,0 80 1,2

47 Krever jobben at du lærer deg nye kunnskaper og ferdigheter? 132 1,9 1,9 1, ,4 7,5 9, ,5 34,9 44, ,7 40,2 84, ,3 15,5 100, ,9 100,0 10,1 67 1,0 77 1,1 Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? 150 2,2 2,2 2, ,4 8,6 10, ,9 36,6 47, ,7 39,4 86, ,0 13,3 100, ,2 100,0 14, , ,8 Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? 122 1,8 1,8 1, ,3 8,5 10, ,6 26,1 36, ,5 48,4 84, ,9 15,2 100, ,1 100,0 7, , ,9

48 Kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? 70 1,0 1,0 1, ,2 6,4 7, ,4 34,1 41, ,0 44,8 86, ,5 13,7 100, ,1 100,0 9, , ,9 Kan du påvirke hvordan du skal gjøre arbeidet ditt? 22,3,3, ,2 3,3 3, ,8 21,1 24, ,6 52,5 77, ,5 22,8 100, ,4 100,0 8, , ,6 Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra kolleger? 59,9,9, ,9 3,0 3, ,9 14,1 17, ,9 43,6 61, ,8 38,4 100, ,5 100,0 9,1 97 1, ,5

49 Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? 189 2,8 2,8 2, ,7 8,8 11, ,8 23,2 34, ,6 37,2 72, ,4 27,9 100, ,3 100,0 8, , ,7 Opplever du samarbeidsklimaet i din arbeidsenhet som oppmuntrende og støttende? 53,8,8, ,3 3,4 4, ,2 15,5 19, ,5 45,3 65, ,4 35,0 100, ,3 100,0 10, , ,7 Har du så mange oppgaver at det blir vanskelig å konsentrere seg om hver enkelt oppgave? ,7 12,9 12, ,4 40,0 52, ,5 36,1 88, ,1 9,3 98, ,7 1,8 100, ,4 100,0 9, , ,6

50 Får du tilbakemeldinger på hvordan du har utført jobben fra din nærmeste leder? 372 5,4 5,5 5, ,3 18,6 24, ,9 44,7 68, ,4 24,8 93, ,3 6,4 100, ,4 100,0 9, , ,6 Får du den nødvendige opplæring i bruk av nye IT-systemer? ,6 18,1 18, ,9 29,6 47, ,0 31,8 79, ,1 16,5 95, ,0 4,1 100, ,6 100,0 12, , ,4 Gir IT-systemene du bruker nødvendig støtte i utførelsen av dine arbeidsoppgaver? 566 8,3 8,5 8, ,1 14,6 23, ,2 36,3 59, ,8 32,8 92, ,6 7,8 100, ,0 100,0 16, , ,0

51 Er du trygg på at du vil ha en jobb som er like god som den du har nå om to år? Svært trygg Nokså trygg Noe trygg Nokså lite trygg Svært lite trygg ,6 33,0 33, ,7 45,4 78, ,4 14,6 93, ,7 4,8 97, ,2 2,2 100, ,6 100,0 4,1 90 1,3 94 1,4 Har du blitt utsatt for gjentakende mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste seks måneder? 208 3,0 3,1 3, ,6 96,9 100, ,6 100,0 3,0 93 1,4 96 1,4 Kolleger No Yes 25,4 18,8 18, ,6 81,2 100, ,9 100, ,1

52 No Yes 2 Leder(e) 15,2 10,3 10, ,8 86,9 97,2 4,1 2,8 100, ,1 100, ,9 No Yes Underordnede 39,6 73,6 73,6 14,2 26,4 100,0 53,8 100, ,2 No Yes Andre på anlegget 36,5 52,2 52,2 33,5 47,8 100,0 69 1,0 100, ,0 Jeg sover godt når jeg er offshore ,5 30,6 30, ,7 44,6 75, ,4 16,7 91, ,4 6,7 98,6 77 1,1 1,4 100, ,2 100, ,8

53 Jeg sover godt de siste nettene før jeg reiser offshore ,5 38,1 38, ,9 33,7 71, ,0 13,8 85, ,1 11,3 96, ,5 3,1 100, ,0 100, ,0 Jeg sover godt de første nettene etter en offshoretur ,2 39,0 39, ,0 31,3 70, ,4 14,3 84, ,1 11,4 95, ,3 4,1 100, ,0 100, ,0 Støy er et problem for meg når jeg skal sove offshore 229 3,3 4,2 4, ,4 9,2 13, ,7 28,3 41, ,7 34,6 76, ,0 23,7 100, ,1 100, ,9

54 Jeg må dele lugar med andre når jeg skal sove 212 3,1 3,9 3, ,4 4,3 8, ,7 9,6 17, ,4 11,8 29, ,4 70,5 100, ,1 100, ,9 Hvor mange timer var du våken før du gikk på din første vakt? (Kategorisert) 1-5 timer 6-10 timer timer 16 timer eller mer ,4 30,0 30, ,8 45,7 75, ,1 18,7 94, ,1 5,6 100, ,4 100, ,6 Hvor mange dager var du offshore på din siste tur? (Kategorisert) 1-5 dager 6-10 dager dager dager 21 dager elller mer 356 5,2 5,3 5, ,2 7,4 12, ,5 76,3 89, ,1 8,3 97, ,6 2,7 100, ,6 100, ,4

55 Hvor mange timer jobbet du overtid på siste tur? (Kategorisert) Ingen overtid 1-5 timer 6-10 timer timer timer 22 timer eller mer ,5 22,8 22, ,4 22,6 45, ,4 22,6 68, ,6 8,4 76, ,9 13,2 89, ,4 10,4 100, ,2 100, ,8 Har du en eller flere ganger det siste året arbeidet mer enn 16 timer i løpet av et døgn offshore? ,8 14,0 14, ,8 86,0 100, ,6 100,0 7,1 90 1,3 97 1,4 Ble du i løpet av siste offshoretur vekket på fritiden for å utføre en arbeidsoppgave? ,2 15,5 15, ,3 84,5 100, ,5 100,0 7,1 95 1, ,5

56 Har du normalt en eller flere bijobber på land i periodene mellom offshoreturene? ,2 18,6 18, ,0 81,4 100, ,2 100,0 7, , ,8 Har du i løpet av det siste året vært borte fra arbeidet på grunn av egen sykdom? ,4 25,8 25, ,2 74,2 100, ,6 100,0 4,1 95 1,4 99 1,4 Hvor mange dager i løpet av det siste året har du vært borte fra arbeidet på grunn av sykdom? 1-14 dager Mer enn 14 dager ,1 72,6 72, ,6 27,4 100, ,7 100,0 4, , ,3

57 Mener du at din siste sykefraværsperiode var helt eller delvis forårsaket av din arbeidssituasjon? 483 7,1 24,9 24, ,2 75,1 100, ,3 100,0 2, , ,7 Har du i løpet av det siste året vært utsatt for en arbeidsulykke med personskade mens du var på innretningen? 280 4,1 4,2 4, ,6 95,8 100, ,7 100,0 6, , ,3 Ble skaden rapportert til din leder? 278 4,1 81,8 81,8 62,9 18,2 100, ,0 100,0 1, , ,0

58 Hvordan ble skaden klassifisert? Førstehjelp Medisinsk behandling Alternativt arbeid Fraværsskade Alvorlig fraværsskade 110 1,6 37,3 37, ,5 35,3 72,5 19,3 6,4 79,0 54,8 18,3 97,3 8,1 2,7 100, ,3 100, ,7 Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben? Meget god Ganske god Moderat Ganske dårlig Meget dårlig ,2 56,1 56, ,3 38,9 95, ,7 4,7 99,7 14,2,2 100,0 3,0,0 100, ,4 100,0 4, , ,6 Hvordan vurderer du din arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben? Meget god Ganske god Moderat Ganske dårlig Meget dårlig ,9 52,7 52, ,4 42,1 94, ,8 4,9 99,7 18,3,3 100,0 1,0,0 100, ,3 100,0 6, , ,7

59 Plaget av siste tre mnd: svekket hørsel Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,1 65,4 65, ,8 28,3 93, ,0 5,1 98,8 79 1,2 1,2 100, ,0 100, ,0 Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget Plaget av siste tre mnd: øresus ,6 70,9 70, ,1 20,5 91, ,7 5,8 97, ,7 2,7 100, ,1 100, ,9 Plaget av siste tre mnd: hodepine Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,8 59,2 59, ,9 33,7 93, ,8 6,0 99,0 70 1,0 1,0 100, ,6 100, ,4

60 Plaget av siste tre mnd: smerter i nakke Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,7 41,4 41, ,0 40,7 82, ,4 13,6 95, ,1 4,2 100, ,2 100, ,8 Plaget av siste tre mnd: smerter i rygg Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,6 50,5 50, ,4 37,1 87, ,0 10,2 97, ,2 2,2 100, ,3 100, ,7 Plaget av siste tre mnd: smerter i knær hofter Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,0 59,0 59, ,0 29,5 88, ,7 8,9 97, ,6 2,7 100, ,3 100, ,7

61 Plaget av siste tre mnd: øyeplager Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,9 79,5 79, ,9 17,3 96, ,6 2,6 99,4 40,6,6 100, ,0 100, ,0 Plaget av siste tre mnd: hudlidelser/eksem Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,4 67,6 67, ,0 24,5 92, ,1 6,2 98, ,7 1,7 100, ,2 100, ,8 Plaget av siste tre mnd: hvite fingre Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,9 92,6 92, ,8 5,9 98,5 82 1,2 1,2 99,7 22,3,3 100, ,2 100, ,8

62 Plaget av siste tre mnd: allergisk reaksjon Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,6 85,1 85, ,5 11,7 96, ,5 2,6 99,4 41,6,6 100, ,2 100, ,8 Plaget av siste tre mnd: mage-/tarmproblemer Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,0 74,1 74, ,1 20,4 94, ,5 4,5 99,1 64,9,9 100, ,5 100, ,5 Plaget av siste tre mnd: plager i luftveiene Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,4 79,6 79, ,3 16,6 96, ,0 3,1 99,3 47,7,7 100, ,4 100, ,6

63 Plaget av siste tre mnd: hjerte-/karlidelser Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,9 96,5 96, ,8 2,9 99,4 29,4,4 99,8 11,2,2 100, ,4 100, ,6 Plaget av siste tre mnd: psykiske plager Ikke plaget Litt plaget Ganske plaget Svært plaget ,6 80,2 80, ,6 16,9 97, ,3 2,4 99,5 33,5,5 100, ,0 100, ,0 Svekket hørsel: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,4 63,4 63, ,1 36,6 100, ,5 100, ,5 Øresus: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,6 67,4 67, ,5 32,6 100, ,1 100, ,9

64 Hodepine: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,8 70,7 70, ,4 29,3 100, ,2 100, ,8 Smerter i nakke: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,8 53,3 53, ,7 46,7 100, ,5 100, ,5 Smerter i rygg: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,9 65,6 65, ,4 34,4 100, ,2 100, ,8 Smerter i knær og hofter: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,6 65,3 65, ,4 34,7 100, ,0 100, ,0

65 Øyeplager: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,3 85,7 85, ,1 14,3 100, ,3 100, ,7 Hudlidelser/eksem: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,7 69,7 69, ,7 30,3 100, ,4 100, ,6 Hvite fingre: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,7 94,6 94,6 73 1,1 5,4 100, ,7 100, ,3 Allergisk reaksjon: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,5 85,4 85, ,2 14,6 100, ,7 100, ,3

66 Mage-/tarmproblemer: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,3 85,5 85, ,1 14,5 100, ,4 100, ,6 Plager i luftveiene: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,3 85,5 85, ,1 14,5 100, ,4 100, ,6 Hjerte-/karlidelser: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,8 98,2 98,2 23,3 1,8 100, ,1 100, ,9 Psykiske plager: Sett kryss her dersom du mener at plagen helt eller delvis er forårsaket av din arbeidssituasjon ,2 80,8 80, ,3 19,2 100, ,5 100, ,5

67 Hvordan vil du generelt sett beskrive helsen din? Svært god God Verken spesielt god eller dårlig Dårlig Svært dårlig ,1 31,5 31, ,5 55,2 86, ,5 12,6 99,3 43,6,6 99,9 4,1,1 100, ,8 100,0 4,1 77 1,1 81 1,2 Fast eller flyttbar innretning Fast innretning Flyttbar innretning ,4 77,1 77, ,4 22,9 100, ,8 100, ,2 Operatør Entreprenør Rederi Operatør / Entreprenør / Rederi ,3 37,9 37, ,9 39,6 77, ,5 22,5 100, ,7 100, ,3 Operatør Entreprenør Operatør / Entreprenør ,3 37,9 37, ,4 62,1 100, ,7 100, ,3

68

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation Tillitsvalgt * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 652 76 728 89,6% 10,4% 100,0% 5151 549 5700 90,4% 9,6% 100,0% 5803 625 6428 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn Valid Mann 6196 88,0 89,8 89,8 Kvinne 702 10,0 10,2 100,0 Total 6898 98,0 100,0 Missing System 143 2,0 Alder Valid 20 år eller yngre 85 1,2 1,2 1,2 21 24 år 211 3,0 3,0 4,2 25 30 år 681 9,7 9,8 14,0

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn 2015 Valid Mann 1185 77,5 79,1 79,1 Kvinne 314 20,5 20,9 100,0 Total 1499 98,0 100,0 Missing System 30 2,0 Alder 2015 Valid 20 år eller yngre 77 5,0 5,1 5,1 21 24 år 120 7,8 8,0 13,1 25 30 år 210

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0%

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0% * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 4545 524 5069 89,7% 10,3% 100,0% 1390 115 1505 92,4% 7,6% 100,0% 5935 639 6574 90,3% 9,7% 100,0% * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller 61 år eller yngre 21-30

Detaljer

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel Utvikling i risikonivå på norsk sokkel S p ø r r e s k j e m a KONFIDENSIELT Kjære offshoreansatte Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført et prosjekt «Utvikling i risikonivå - norsk sokkel» for

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel.

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. RF Rogalandsforskning. http:// Espen Olsen & Tor Tønnessen HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. Rapport RF 2003/166 (rev.30.03.04) Prosjektnummer:

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Analyser av RNNP - spørreundersøkelse 2011, 2013 og 2015 Kathrine Skoland og Kari Anne Holte RAPPORT - 2017/216

Detaljer

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RNNP RNNP - målsetning Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde.

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med? Jorunn Tharaldsen (PhD) Fagleder Arbeidsmiljø

Detaljer

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner Mari Holm Ingelsrud, Eivind Falkum og Bitten Nordrik

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Mars 2012 Ansvarlig for rapporten ved HJELP24 HMS Bente Gjerde INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

Risiko, resultater og ambisjoner

Risiko, resultater og ambisjoner Hørselsskadelig støy i petroleumsvirksomheten * Risiko, resultater og ambisjoner Norsk Akustisk Selskap 2.11.2012 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Rapporterte hørselsskader Hva vet vi om risiko

Detaljer

Ergonomiindikator 2011

Ergonomiindikator 2011 Ergonomiindikator Bakgrunnsinformasjon ergonomiindikatoren Info om ergonomiindikatoren Resultater fra ergonomiindikatoren - Risikofaktorer på produksjonsinnretninger - Risikofaktorer på flyttbare innretninger

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Indre Agder og Telemark avf.selskap DA 01.01.2013 til 15.08.2013 Ansvarlig for rapporten ved Stamina HOT Trond

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage mai 2016 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Merete Hustoft INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Læreryrket: utfordrende og belastende*

Læreryrket: utfordrende og belastende* Læreryrket: utfordrende og belastende* Samarbeidsklimaet i skolen er dårligere enn generelt på andre arbeidsplasser. er mer utsatt for vold eller trusler om vold og de opplever i større grad enn andre

Detaljer

Helserisiko ved omstillinger

Helserisiko ved omstillinger Helserisiko ved omstillinger Anne Sissel Graue, Petroleumstilsynet 25. april 2017 KONTEKST Omstilling og nedbemanning arbeidsbetingelser organiseringen av arbeidet eksponeringsbildene endring: - Konsekvenser

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006 Nr. 39/783 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006 2009/EØS/39/37 av 24. februar 2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper.

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Ola Kolnes Petroleumstilsynet Status støy RNNP- støyindikator Hvor henter vi data fra? RNNP- spørreskjema Rapporterte hørselsskader Tilsyn RNNP støyindikator

Detaljer

Spørreskjema for skiftarbeidere

Spørreskjema for skiftarbeidere Spørreskjema for skiftarbeidere Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse av skjemaet "Survey of shiftworkers" som er utarbeidet av et forskningsteam i Sheffield, England, som forsker i helseeffekter

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for 2016-2017 BAKGRUNN Det er lagt opp til årlig kontakt mellom Ryfylke BHT og medlemsbedriftene. Hvert tredje år gjennomføres en mer grundig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: , '. mdal BHT HMS-tjenesterder du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Host / vinter 2012 / 2013 Medarbeider NBHT: FFH Dato: 04.01.2013 14 ansatte

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Orientering om ForBedring Styremøte

Orientering om ForBedring Styremøte Orientering om ForBedring 2018 Styremøte 16.04.2018 Om undersøkelsen Ny nasjonal, årlig medarbeiderundersøkelse i spesialisthelsetjenesten Fokus på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet Elektronisk spørreskjema

Detaljer

STRESSRELATERTE PLAGER

STRESSRELATERTE PLAGER STRESSRELATERTE PLAGER Mestring av helseplager 27 % Psykososialt arbeidsmiljø 5 % Prestasjonsfremmende ledelse 0.3 % Mestring av arbeidet 0.2 % Internt samarbeid 0.2 % Ekstern samhandling 0.3 % Mobbeforebygging

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres:

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres: Avviksmelding Avviksmelding benyttes for å melde om forhold som ikke er i samsvar med lover, forskrifter eller virksomhetens HMS-bestemmelser. Avviksmelding oppfyller kravene til AML 3-1, 2. ledd e), og

Detaljer

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko Kartlegging av arbeidsmiljørisiko med hovedvekt på ergonomi og psykososiale forhold 2. Forekomst etter plager og bakgrunnsvariabler - arbeidsområde Jobbrelaterte plager - område Nakke Rygg Hofte-kne Hvite

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe?

Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Er overflatebehandlere en risikoutsatt gruppe? Sikkerhetsforums årskonferanse 12.6.2008 Sigvart Zachariassen Fagleder arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Farer Risiko for skade og sykdom? Overflatebehandlere

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Rapport fra «Vernerunde - institutt for teoretisk astrofysikk 2014»

Rapport fra «Vernerunde - institutt for teoretisk astrofysikk 2014» Rapport fra «Vernerunde - institutt for teoretisk astrofysikk 214» Innhentede svar pr. 13. februar 215 15:37 Leverte svar: 33 Påbegynte svar: invitasjoner sendt: 51 Uten fritekstsvar Institutt for teoretisk

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi

Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi Hva er ergonomi? Iselind Segtnan Thoresen Fysioterapeut Frisk3 Bedriftshelsetjenseste Ergonomi handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Både arbeidsgiver

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF VEDLEGG 2 SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF DEL 1: BESVARES AV ALLE 1. Hvilket kjønn har du? (sett ett kryss) Mann Kvinne 2. Når er du født? (årstall) 3. Hvilken stilling har du? (sett ett kryss)

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden -

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Rutine - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Hovedarbeidsmiljøutvalget Dato: 22.03.2018 JpID: 18/6791 Dokumentansvarlig

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan du trives på jobben. Du skal foreta en rangering fra 1. (svært liten grad) til 6 (svært stor grad ). Sett kryss i den ruta du mener

Detaljer

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften AF 31 tredje ledd Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften Forskrift Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker?

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Finnes det risikoutsatte grupper i petroleumssektoren? Seminar Petroleumstilsynet 4. Desember 08 Steinar

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO)

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) GRAVID PÅ JOBB Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) HMS-veileder, januar 2018 Innledning EL og IT Forbundet får årlig flere henvendelser fra medlemmer som er

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA RNNP 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Ptil 24.04.14 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikatorer

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer