E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted"

Transkript

1 E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1

2 Fjernstyring av kontrollrom Prosjektene har gått over lang tid, og det knytter seg etter hvert stor prestisje til å få innført fjernstyring på flest mulig områder. Innføringen av fjernstyring vil ikke kunne stoppes. Debatten må først og fremst rettes mot områder der det kanskje ikke er lurt å innføre fjernstyring. 2

3 Fjernstyring, betyr det noe for oss og vår trygghetsfølelse? Dersom vi tenker oss at vi sitter om bord på et fly på vei til Oslo, som er fjernstyrt fra et sentralt kontrollrom på bakken, og at Gardermoen lufthavn er fjernstyrt fra India, vil vi da føle oss trygge og godt ivaretatt? 3

4 Fjernstyring, hva betyr det for oss og vår trygghetsfølelse? Kompleksiteten og datamengden ved fjernstyring offshore vil være langt større, enn ved fjernstyring av flytrafikk. Kan vi kreve at arbeidstakerne offshore skal føle seg tryggere en passasjerene i et ubemannet fly eller helikopter? 4

5 FORNYING Flere av de eldre kontrollrommene vil trenge oppgradering og ombygging i årene fremover. Det vil oppstå spørsmål om nye oppgraderte kontrollrom skal plasseres ute på innretningen eller på land. 5

6 Nybygg og ombygging Nye petroleumsanlegg vil ofte bestå av undervannsløsninger som blir styrt fra land Noen eksisterende anlegg kan styres fra land Mange eldre anlegg vil det være vanskelig å fjernstyre 6

7 Hvilke områder bruker fjernstyring? Petroleumsindustrien Jernbane Helsevesen Romfartsteknologi Flytrafikk IT systemer Kraft- og energibransjen 7

8 Hva kan industrien spare på overgang til fjernstyring? Redusert helikoptertransport Man unngår belastende arbeidsreise Trenger færre lugarer offshore Kan bygge kontrollrom på land i stedet for ute på innretningene 8

9 Hva kan vi risikere ved overgang til e-drift? Utflagging av virksomhet? Blir sikkerheten truet? Lavere sysselsetting? Færre oppdrag til vår tradisjonelle verftsindustri? MTO forhold svekkes Krever økt bemanning (fra 3 til 5 pr. skift) 9

10 Konsekvenser for den enkelte: Flytting Nye arbeidsoppgaver Endret arbeidstidsordinger Slipper helikopterreiser Slipper risiko ved å oppholde seg om bord på innretningen Krav til ny kompetanse 10

11 Konsekvenser for bedriftene: Lavere transportutgifter og færre ansatte på sokkelen Mindre utgifter til utstyr ute på innretningene Økte utgifter til landanlegg Økte krav til teknologi og kompetanse Utbygging av kommunikasjonssystem mellom land- og sokkel 11

12 Konsekvenser for myndighetene: Endret tilsyn Regelverkets virkeområde Skattepolitiske endringer Samfunnspolitiske endringer som distriktspolitikk og skatteingang til små kommuner 12

13 Hva er fagforeningene opptatt av? Hvordan påvirke veien videre, med hjelp av organisasjonenes og arbeidstakernes egen kompetanse. Å ivareta jobbtrygghet og HMS samtidig som vi må forholde oss til de endringer som skjer. 13

14 Hva er fagforeningen opptatt av? Stille de riktige kritiske spørsmål i tide, slik at ikke teknologiracerne ukritisk bestemmer både innhold og tempo. Sikre at viktige konsekvensanalyser blir vektlagt og ikke blir glemt fordi det er så spennede å komme i gang. Arbeide for gode arbeidsvilkår og redusert risiko. 14

15 Forhold som må avklares mellom partene: Arbeidstidsordninger Pendling og rotasjonsordninger Boplikt Lokalisering av kontrollrommene Avtaleverkets- og regelverkets virkeområde på landanlegg 15

16 Tariffavtalen OFS-OLF: 1. VIRKEOMRÅDE. Bestemmelsene får anvendelse for arbeidstakere som arbeider på faste installasjoner på norsk kontinentalsokkel og som avlønnes i henhold til overenskomstens lønnsdel. Bestemmelsene får også anvendelse for operatørbedrifter som utfører olje- og gassproduksjon fra flyttbare produksjonsinnretninger. 23. FJERNARBEID. Den enkelte bedrift kan ikke igangsette fjernarbeid som arbeidsordning uten at forutsetningen for slikt arbeid er avtalt lokalt. 16

17 Medvirkning og informasjon Teknologi må utvikles i samspill med arbeidstakerne Usikkerhet må avklares og elimineres Trygghet og sikkerhet må ivaretas Sammenbrudd av kommunikasjonsnett må forhindres og sikres (sabotasje og solvind) 17

18 Medvirkningog informasjon I nedbemanningsprosesser er det ofte få som tør å stikke nakken sin frem! 18

19 Sikkerhet og e-drift Kommunikasjon må ivaretas. Mann maskin forhold må få økt fokus. Det må sikres at man kjenner sine kolleger både på land og ute, og i størst mulig utstrekning har faste skift. Offshore personell kan miste følelsen av kontroll og av å være i føringen. Det må etableres systemer for å holde hverandre oppdatert land/sokkel. 19

20 Sikkerhetsstyring i petroleumsindustrien God HMS kultur vs. Adferdsbasert sikkerhetsstyring Primitiv styring er en trussel mod god HMS Slike primitive sikkerhetsstyringssystem er lite egnet til å håndtere komplekse menneskemaskin samspill. 20

21 RNNS Gransking av hendelser OD har i tilsynet gjennomført MTO-relaterte vurderinger av hendelser hos operatørselskapene målt opp mot selskapenes egne granskninger. Svært få av de granskningsrapportene OD har mottatt fra industrien adresserer egne styringssystemer, hvilket ofte er å betrakte som en svakhet. De enkelte selskap har lang vei å gå når det gjelder MTO forståelse og kompetanse. Det forventes å ta tid før industrien har implementert krav i regelverket vedrørende granskning og oppfølging av hendelser, samt læreeffekten og reduksjon i antallet hendelser. Granskning med MTO fokus, setter også fokus på evne til å identifisere samspilleffekter mellom de forskjellige barrieretypene, hvilket også fortoner seg umodent i industrien. 21

22 Ulike forhold vi må merke oss: Samspillet mellom brønn/boring og prosessarbeiderne er sårbart og må sikres. Erfarne kontrollromsoperatører må i større grad settes i førersetet når e-drift løsninger skal utvikles. Veksling mellom land-sokkel gir mer faglig helhetskompetanse og samspill. 22

23 Tankekors! På tross av at det haster så mye med å innføre e-drift, tar det lang tid. Dette tyder på at problemområdene er komplekse og ikke uproblematisk å løse. Nedpint bemanning offshore gir lite slakk og vil gjøre det vanskelig å få en forsvarlig overgang til drift fra land. 23

24 Konklusjon: Fjernstyring er kommet for å bli! Hovedsaken er å unngå at fjernstyring blir innført for enhver pris. Særlig på eldre anlegg som ikke er designet for e-drift. Dette kan medføre ulykker og hyppige nedstenginger, som igjen gir økte kostnader som langt overstiger besparelsene ved e- drift. 24

25 Kommunikasjon via mange mellomledd blir ikke alltid like vellykket! 25

26 Takk for meg! 26

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Øyvind Tanum og Lars Dyrdahl 2012 Innhold Innledning... 2 Problemstilling...

Detaljer

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004

ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE. Petroleumstilsynet mai 2004 ARBEIDSTAKERMEDVIRKNING I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Petroleumstilsynet mai 2004 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1. Føringer for arbeidet, mandat, sammensetning og arbeidsform... 4

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

H M S O G K U L T U R

H M S O G K U L T U R HMS OG KULTUR INNHOLD 1. Innledning 4 2. HMS og kultur 5-6 3. Kjennetegn ved god HMS-kultur 7-20 4. Kilder til innsikt i egen HMS-kultur 21-23 5. Forhold som kan påvirke HMS-kulturen 24-30 6. Lederskap

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Ikke tilstede: Knut Thorvaldsen (OLF), Hugo Halvorsen (OLF),Tore Hurlen (Norsk Industri)

Ikke tilstede: Knut Thorvaldsen (OLF), Hugo Halvorsen (OLF),Tore Hurlen (Norsk Industri) Referat P-SForum 11.12.07 Til: Kopi: Fra: Møtedato: 29.11.07 Møtested: Ptil Sikkerhetsforums medlemmer Observatører Angela Ebbesen Til stede: Magne Ognedal (Ptil), Stig Clementsen (OLF), Carsten Bowitz

Detaljer

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL

VERNEOMBUDSORDNINGEN NORSK SOKKEL VERNEOMBUDSORDNINGEN PÅ NORSK SOKKEL Kapittel I: FORORD VERNETJENESTEN SKAL I SAMARBEID MED LEDELSEN BIDRA TIL Å ETABLERE ET GOD ARBEIDSMILJØ, VIDEREUTVIKLE DETTE OG SKAPE EN SIKKER ARBEIDSPLASS. Vernetjenestens

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Hvorfor internkontroll?

Hvorfor internkontroll? Dagens tema Definisjon av internkontroll (Coso) Kontrollmiljøet Risikovurdering Informasjon og kommunikasjon Kontrollaktiviterer Overvåking (monitoring) Begrensinger ved internkontroll Hvorfor internkontroll?

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko?

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? - Åpen Rapport Kapasitet og kompetanse i riggnæringen Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? Forfattere Kari Skarholt, Gunnar M. Lamvik, Tor Erik Evjemo og Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Forsvaret i omstilling

Forsvaret i omstilling Forsvaret i omstilling Debattinnlegg i Oslo Militære Samfund 29. oktober 2001 Av Sjef for Fellesstaben, Forsvarets overkommando Generalmajor Svein Ivar Hansen 11. september Terroranslagene mot USA den

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

SAFE Magasinet. Nr. 3 2003

SAFE Magasinet. Nr. 3 2003 SAFE Magasinet Nr. 3 2003 Innhold: SIDE INNHOLD SKREVET AV: Side 1 3 Å være tillitsvalgt når en arbeidskamerat Mette Møllerop dør i arbeidsulykke Side 4 5 Koneklubben Mette Møllerop Side 6 LEDER Terje

Detaljer

Politiske uttalelser

Politiske uttalelser Politiske uttalelser Innhold Nærings- og klimapolitisk uttalelse Markedsadgang...4 Finanspolitikk...4 Handlingsregelen...5 Statlig eierskap...5 Næringsrettet forskning og utvikling...5 Klima og miljø...5

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer