Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsforums årskonferanse 2005"

Transkript

1 Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Framtidsutfordringene - hvordan møter vi disse? - Gruppesamtaler Spørsmål 1: Hvem jobber i petroleumsvirksomheten om 15 år, hva kan de og hva må de kunne? Framtidsbilder/framtidsutfordringer: Den teknologiske utviklingen går fortere og fortere. Vi trenger flere kompetente folk, - folk må ha mer kompetanse De som arbeider i næringen må bli bedre på å samarbeide, tverrfaglig og på tvers av organisatoriske skiller. Petroleumsklyngen må styrke seg der den er best, ved å bli bedre sammen i samarbeid og å finne måter å støtte opp om hverandres kjerneaktivitet. Hver medarbeider må derfor ha en større helhetsforståelse og prosessforståelse på tvers av verdikjeden i petroleumsnæringen og i sin egen organisasjon Vi kommer til å arbeide 24/7/365, hvordan får vi til dette på en god måte? Vi må lære på nye måter; blanding av formell utdanning og erfaringslæring/kompetanse. Vi vil jobbe i en virtuell virkelighet, med en 1

2 mye større abstrahering av arbeidet enn nå. I tillegg må sosial/relasjonell kompetanse utvikles Det vil bli færre arbeidstakere innen petroleumsnæringen for produksjon i Norge, teknologieksport blir viktig. Medarbeiderne i en organisasjon vil ha makt og innflytelse på basis av sin kompetanse og evne til å bidra med denne, ikke formell posisjon! 24-timers drift ett sted i verden er sola alltid oppe Vi trenger uansett noen til å skru! ROV-operatører fra land Om 15 år: Midt i et paradigme/generasjonsskifte gir nye kultur- /samarbeidsproblemer Vedlikeholdsbehov & -personell kan øke på aldrende innretninger Kampanjevedlikehold Eksisterende innretninger vil fungere som i dag (prosess) I 2010 styres Valhall fra land Er det verdt å bygge om de gamle innretningene for fjerndrift? Neppe bl a pga fare for akutt forurensning E-drift kan forbedre forholdene for personer med lese- og skrivevansker gjennom visualisering Større grad av differensierte referanserammer kan gjøre samarbeid vanskeligere På sokkelen: rivingsarbeidere/disponeringspersonell Mindre forpleiningsansatte ved færre bemannede innretninger Færre jobber i havet om 15 år Bredere kompetanse i havet (cross training) Dypere driftskompetanse på land Mer kompetanse på land uavhengig av geografi Internasjonal ekspertise Flere små installasjoner Flere fjernstyrte installasjoner Flere flyttbare installasjoner Kanskje for få personer på installasjonene til å bemanne sikkerhetsoppgaver/poster For lite kontroll/stikkprøver fra Tilsynet Utfordringene ligger hovedsakelig på flyttbare installasjoner Kombinasjon ubemannede/bemannede installasjoner. 2

3 E-overvåking øker større andel overvåking fra land Norge? GB? USA? Generasjonsskifte mot pensjonering inn med nye koster Det offisielle språket i Hydro er russisk! Flerkulturelt: o Skilting og merking o Kommunikasjon Arbeidskraft: behov i samsvar med tilgang på riktig kompetanse? Mange jobber går til UK Om 15 år er mennesket tilbake i sentrum av virksomheten. Dette er vår viktigste ressurs med hensyn til kreativitet mv Vil dette arbeidet fortsatt være attraktivt i framtiden? Fjerning gir nye aktører Forskning og teknologiutvikling gir nye løsninger Flere mobile enheter/fartøyer mer sjøfolk? Variert aktivitetsbilde behov for stor variasjon også i kompetansebehovet o Drift o Marginale felt o Avslutning o Fjerning o Nye løsninger o Prosjekter/nyutbygging Sokkel på hell behov for kreativitet Hvem jobber i petroleumsvirksomheten om 15 år: Et kjernecrew med høyt kvalifiserte folk resten består av innleiepersonell Innleide må være fleksible og primært ha teknologikunnskap/forståelse En storulykke vil snu alt på hodet og vi vil gå tilbake til faste folk Større innslag av utenlandsk arbeidskraft Flere lærlinger/trainees Multikulturell bemanning Ansatte med økt bevissthet/kompetanse innen HMS (er en del av opplæringen i skoleverket) 3

4 Medisinsk personell er utplassert på installasjonene Yngre arbeidstakere, kravstore, mindre lojale til arbeidsgiver, ønsker mer fritid, osv Gode på informasjonshåndtering, inkludert store datamengder, samt bruk av analyseverktøy Flerfaglige og fleksible Yngre enn i dag Mer spesialiserte Få & spesialiserte operatøransatte Praktiske mennesker som kan/kjenner plattformen/riggen. Hvorfor? Økt behov for vedlikehold på eldre utstyr Større bredde i faglig kompetanse Kryssdeling av personell enkeltpersoner dekker flere fagdisipliner Ingeniører/spesialister grunnet store utskiftninger/modifikasjoner på teknologisk utstyr Flere nasjoner jobber sammen (internasjonalisering) Færre folk pga teknologi (e-drift, subsea) Høy kompetanse spesialisering De som behersker teknologien som brukes, er de som jobber i industrien om 15 år Sannsynligvis færre som jobber i industrien sammenlignet med i dag (mer produksjon med mindre folk) Mindre risiko- og konsekvensforståelse jo lenger vekke du er (f eks ved e-drift). Dette skaper behov for krav til tverrfaglig kompetanse for den enkelte operatør Kompetansen vil ligge i servicenæringen grunnet mer outsourcing Ungdommen har mindre respekt for regler og krav. Kunnskap/kompetanse som de må ha: Teknologikunnskap o HMS, yrkeshygiene blant annet knyttet til fjerning o Fjernstyring, bredbåndsteknologi o Automatisering o Havbunnsteknologi Språkkunnskap 4

5 Kan & må kunne mer språk, forhåpentligvis avhjelpes dette av kunnskapsløftet Kontraktskompetanse Krav til klarhet i forhold til beslutninger Paradoks: kompetanse kontra ansvar Personell ute må ha oversikts- og helhetskunnskap generalister Kompetansen forsvinner ut fra det maritime Behov for/krav til raske omstillinger Større behov for spesifikk kompetanse Økt generell kompetanse: IKT, språk, kultur blant nyrekrutterte Gamle innretninger mye behov for fysisk vedlikehold gir operatører som er tverrfaglige generalister Mer breddekunnskap? Mer entreprenører samspill mellom aktørene 5

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Kan oppdrettsnæringen bli like attraktiv som som oljeindustrien?

Kan oppdrettsnæringen bli like attraktiv som som oljeindustrien? Kan oppdrettsnæringen bli like attraktiv som som oljeindustrien? Hvordan kan en forflåte eller et lakseslakteri konkurrere med en oljeplattform? Hvordan skal næringen være attraktiv og sikre tilstrekkelig

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN)

KOMPETANSE OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ELEKTROFAGFOLK (FKE-SAKEN) Hvorfor er faste ansettelser viktig for elsikkerheten? Den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg, skal stå under faglig ledelse av den som forestår arbeidet og være

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

Kripos strategi // 2011 2015

Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi // 2011 2015 Kripos strategi 2011 2015 Kripos skal være en tydelig, troverdig og handlekraftig aktør i politiet og i samfunnet forøvrig. Kripos strategi bygger på oppdatert kunnskap om

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer