Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget"

Transkript

1 Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål i skjemaet. Hvis der skulle være ønsker om å gjøre analyser av materialet på selskapsnivå eller hvis det er andre spørsmål vedrørende undersøkelsen, vennligst ta kontakt med: Øyvind Lauridsen (Oljedirektoratet): e-post: Jorunn-Elise Skaftun (Rogalandsforskning): e-post: Åshild Bakke (Rogalandsforskning): e-post:

2 Frekvenstabeller for hele utvalget Kjønn mann kvinne ,5 91,0 91, ,0 9,0 100, ,5 100,0 16,5 Alder 20 og under og over 25,8,8, ,0 13,0 13, ,5 32,6 46, ,1 33,2 79, ,6 19,7 99,3 24,7,7 100, ,6 100,0 12,4 Andel av arbeidstid det siste året som har blitt benyttet offshore % 94-50% 49-0% ,1 73,8 73, ,2 12,3 86, ,8 13,9 100, ,1 100,0 31,9 Tid i stilling med hel- eller deltid offshore (antall hele år) over ,2 9,3 9, ,1 21,4 30, ,5 16,8 47, ,3 31,7 79, ,5 20,8 100, ,6 100,0 46 1,4

3 Antall år i nåværende stilling (antall hele år) over ,4 15,5 15, ,6 35,9 51, ,8 18,0 69, ,2 21,4 90, ,2 9,3 100, ,2 100,0 28,8 Arbeidsgiver Operatøransatte Rederiansatte Andre entrepenøransatte ,5 41,8 41, ,6 23,7 65, ,2 34,5 100, ,3 100,0 23,7 prosess boring brønnservice forpleining konstruksjon/ modifikasjon vedlikehold annet Arbeidsområde ,8 16,1 16, ,0 23,3 39, ,1 6,2 45, ,6 9,8 55, ,5 6,6 62, ,4 27,8 89, ,1 10,2 100, ,5 100,0 49 1,5

4 Stilling med lederansvar ,9 29,5 29, ,3 70,5 100, ,2 100,0 59 1,8 Fast offshoreturnus ,1 82,6 82, ,3 17,4 100, ,4 100,0 19,6 Skift (natt/dag) ,4 56,2 56, ,1 43,8 100, ,5 100,0 49 1,5 Svingskift ,8 41,8 41, ,1 58,2 100, ,9 100, ,1 Samme skift under hele oppholdet ,8 81,6 81, ,8 18,4 100, ,6 100, ,4

5 Skiftordningen varierer ,5 41,3 41, ,5 58,7 100, ,0 100, ,0 Innretningstype Produksjonsinnretninger Flyttbare innretninger ,1 76,4 76, ,1 23,5 100,0 1,0,0 100, ,2 100,0 59 1,8 Helikopter mellom arbeidssted og innkvartering hver dag noen ganger i løpet av et opphold noen ganger i løpet av et år aldri 33 1,0 1,0 1, ,8 4,9 5, ,0 20,3 26, ,6 73,8 100, ,5 100,0 51 1,5 Beredskapsfunksjon - livbåtfører ,2 22,9 22, ,9 77,1 100, ,0 100, ,0

6 Beredskapsfunksjon - søkelag ,0 19,6 19, ,2 80,4 100, ,1 100, ,9 Beredskapsfunksjon - brannlag ,3 28,3 28, ,8 71,7 100, ,1 100, ,9 Beredskapsfunksjon - MOB-båt ,6 15,0 15, ,9 85,0 100, ,5 100, ,5 Beredskapsfunksjon - førstehjelp ,5 21,3 21, ,1 78,7 100, ,6 100, ,4 Beredskapsfunksjon - alarmreaksjonslag ,0 22,5 22, ,2 77,5 100, ,3 100, ,7

7 Beredskapsfunksjon - skadestedsledelse 159 4,8 7,1 7, ,7 92,9 100, ,6 100, ,4 Beredskapsfunksjon - beredskapsledelse ,3 14,7 14, ,7 85,3 100, ,0 100, ,0 Tillitsvalgt 253 7,7 8,1 8, ,6 91,9 100, ,2 100, ,8 Verneombud ,5 10,9 10, ,3 89,1 100, ,7 100, ,3

8 Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes ,4 55,0 55, ,6 34,0 89, ,5 6,5 95,5 99 3,0 3,0 98,5 49 1,5 1,5 100, ,0 100,0 34 1,0 Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten ,2 22,5 22, ,5 16,7 39, ,5 9,6 48, ,9 16,1 64, ,7 35,1 100, ,7 100,0 42 1,3 Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko ,1 18,3 18, ,7 17,9 36, ,2 17,4 53, ,4 19,6 73, ,4 26,7 100, ,8 100,0 41 1,2

9 Av og til arbeider jeg selv om jeg egentlig er for trøtt ,1 17,2 17, ,2 26,4 43, ,5 13,6 57, ,0 25,2 82, ,6 17,7 100, ,2 100,0 25,8 Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte ,7 23,8 23, ,3 31,5 55, ,5 15,6 70, ,7 21,8 92, ,3 7,3 100, ,5 100,0 17,5 Bonusordninger knyttet til få ulykker gir bedre sikkerhet 271 8,2 8,3 8, ,7 21,0 29, ,7 29,1 58, ,6 16,8 75, ,4 24,8 100, ,6 100,0 46 1,4

10 Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte ,1 59,4 59, ,5 32,7 92, ,7 3,7 95, ,0 3,0 98,8 39 1,2 1,2 100, ,5 100,0 15,5 Jeg har lett tilgang til nødvendig personlig verneutstyr ,5 77,8 77, ,8 17,9 95,7 61 1,8 1,9 97,5 48 1,5 1,5 99,0 33 1,0 1,0 100, ,7 100,0 11,3 Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen ,1 33,5 33, ,2 39,6 73, ,9 19,1 92, ,8 5,8 98,0 64 1,9 2,0 100, ,9 100,0 37 1,1

11 Det er ofte rotete på min arbeidsplass ,5 13,6 13, ,3 24,5 38, ,3 14,4 52, ,7 28,9 81, ,4 18,6 100, ,2 100,0 25,8 Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsreglene ,1 17,2 17, ,2 22,3 39, ,2 12,3 51, ,8 22,9 74, ,2 25,3 100, ,5 100,0 15,5 Man kan lett bli oppfattet som en kranglevoren person dersom man påpeker farlige forhold ,6 16,7 16, ,0 24,2 40, ,2 13,3 54, ,1 23,2 77, ,5 22,6 100, ,4 100,0 19,6

12 Jeg kan påvirke HMS-forholdene på min arbeidsplass ,9 46,2 46, ,1 38,3 84, ,6 9,7 94, ,9 3,9 98,1 63 1,9 1,9 100, ,5 100,0 18,5 Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna ,4 18,5 18, ,6 20,7 39, ,7 13,8 53, ,6 19,7 72, ,1 27,2 100, ,5 100,0 16,5 En arbeidsplass med gode HMS-forhold betyr mye for meg ,3 81,7 81, ,9 13,9 95,6 88 2,7 2,7 98,3 13,4,4 98,7 43 1,3 1,3 100, ,6 100,0 14,4

13 et med arbeidstillatelser blir alltid etterlevd ,0 37,7 37, ,7 36,5 74, ,5 14,7 88, ,8 8,0 96, ,1 3,1 100, ,1 100,0 64 1,9 Etter min mening er det et for sterkt fokus på sikkerhet i offshoreindustrien 320 9,7 9,8 9, ,4 13,4 23, ,8 8,9 32, ,8 15,9 47, ,8 52,1 100, ,4 100,0 19,6 I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS ,3 13,4 13, ,1 27,3 40, ,7 18,8 59, ,9 25,1 84, ,3 15,4 100, ,2 100,0 25,8

14 Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser ,9 32,1 32, ,0 41,2 73, ,7 14,8 88, ,9 9,0 97,0 97 2,9 3,0 100, ,5 100,0 18,5 Jeg benytter påbudt personlig verneutstyr ,0 84,6 84, ,2 14,3 98,9 16,5,5 99,4 15,5,5 99,8 6,2,2 100, ,3 100,0 22,7 Jeg deltar ikke aktivt på sikkerhetsmøter ,2 20,4 20, ,0 17,2 37, ,8 14,0 51, ,7 18,9 70, ,1 29,4 100, ,8 100,0 39 1,2

15 Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS ,3 18,5 18, ,5 14,6 33, ,6 21,8 54, ,1 16,3 71, ,4 28,7 100, ,9 100,0 37 1,1 Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå ,0 23,2 23, ,0 13,1 36, ,9 9,0 45, ,5 17,7 63, ,6 37,0 100, ,1 100,0 30,9 Lov- og regelverket knyttet til HMS er ikke godt nok ,0 10,2 10, ,0 19,2 29, ,7 35,2 64, ,8 20,0 84, ,3 15,5 100, ,8 100,0 41 1,2

16 Jeg diskuterer helst ikke HMS-forhold med min nærmeste leder ,8 23,0 23, ,4 13,5 36, ,4 10,5 46, ,6 16,7 63, ,0 36,3 100, ,1 100,0 31,9 Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet ,7 19,9 19, ,0 26,2 46, ,9 16,1 62, ,9 21,1 83, ,5 16,7 100, ,0 100,0 34 1,0 Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette ,2 78,1 78, ,5 15,7 93,8 99 3,0 3,0 96,8 49 1,5 1,5 98,3 55 1,7 1,7 100, ,8 100,0 39 1,2

17 Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS ,0 50,5 50, ,5 29,8 80, ,7 14,8 95, ,2 3,3 98,4 52 1,6 1,6 100, ,9 100,0 35 1,1 Jeg har fått tilstrekkelig sikkerhetsopplæring ,0 50,4 50, ,7 37,9 88, ,7 6,8 95, ,8 3,8 98,8 38 1,2 1,2 100, ,3 100,0 24,7 HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver ,7 43,3 43, ,1 37,6 80, ,4 14,6 95, ,7 3,8 99,3 23,7,7 100, ,7 100,0 44 1,3

18 Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte ,6 37,0 37, ,5 40,9 77, ,3 15,5 93, ,1 5,1 98,5 50 1,5 1,5 100, ,9 100,0 36 1,1 Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon ,5 19,0 19, ,3 12,6 31, ,2 20,7 52, ,1 17,5 69, ,4 30,2 100, ,5 100,0 82 2,5 Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner ,5 11,6 11, ,9 22,2 33, ,2 26,6 60, ,3 24,7 85, ,7 14,9 100, ,5 100,0 49 1,5

19 Ulykkesberedskapen er god ,9 33,5 33, ,2 38,9 72, ,4 18,8 91, ,7 6,8 97,9 68 2,1 2,1 100, ,3 100,0 55 1,7 Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte ,3 57,0 57, ,6 32,0 89, ,2 8,3 97,3 60 1,8 1,8 99,1 29,9,9 100, ,8 100,0 39 1,2 Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig ,7 55,2 55, ,3 32,5 87, ,0 6,0 93, ,8 4,8 98,5 48 1,5 1,5 100, ,2 100,0 25,8

20 Mangelfullt samarbeid mellom operatør og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner ,8 13,0 13, ,9 20,2 33, ,2 27,7 60, ,8 23,1 84, ,8 16,0 100, ,4 100,0 52 1,6 Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner ,9 69,4 69, ,9 26,1 95, ,2 3,3 98,8 25,8,8 99,5 15,5,5 100, ,2 100,0 25,8 Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min ,3 64,9 64, ,8 30,1 94, ,7 3,8 98,7 35 1,1 1,1 99,8 8,2,2 100, ,2 100,0 27,8

21 Min leder er engasjert i HMS-arbeidet på installasjonen ,3 45,9 45, ,8 32,3 78, ,1 16,3 94, ,9 3,9 98,4 52 1,6 1,6 100, ,6 100,0 45 1,4 Det er lett å melde fra til syke-pleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben ,5 54,1 54, ,0 24,2 78, ,1 14,2 92, ,7 5,8 98,3 57 1,7 1,7 100, ,0 100,0 32 1,0 Mine kolleger er svært opptatt av HMS ,6 27,8 27, ,8 46,2 74, ,9 21,1 95, ,4 4,5 99,6 13,4,4 100, ,1 100,0 30,9

22 Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen ,6 26,3 26, ,3 8,5 34, ,3 13,7 48, ,8 11,1 59, ,4 40,5 100, ,4 100,0 86 2,6 Verneombudene gjør en god jobb ,7 31,1 31, ,4 42,8 74, ,5 19,7 93, ,3 5,4 99,0 31,9 1,0 100, ,8 100,0 38 1,2 Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) ,0 10,1 10, ,0 28,3 38, ,5 20,7 59, ,1 25,4 84, ,3 15,5 100, ,9 100,0 35 1,1

23 Jeg vet alltid hvem i organisa-sjonen jeg skal rapportere til ,4 50,9 50, ,1 26,3 77, ,8 8,9 86, ,2 10,3 96, ,5 3,6 100, ,0 100,0 33 1,0 Omorganiseringer har medført at jeg ikke jobber like sikkert som før ,5 17,8 17, ,4 16,6 34, ,8 23,2 57, ,8 18,0 75, ,1 24,4 100, ,6 100,0 45 1,4 Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte "pyntet på" ,0 16,2 16, ,9 21,1 37, ,9 22,2 59, ,2 20,4 79, ,9 20,1 100, ,9 100,0 37 1,1

24 Ulike prosedyrer og rutiner på ulike installasjoner kan være en trussel mot sikkerheten ,5 19,7 19, ,9 24,2 43, ,2 23,5 67, ,4 18,6 86, ,8 14,0 100, ,8 100,0 39 1,2 Svært liten fare Svært stor fare Helikopterulykke ,4 36,7 36, ,1 26,3 63, ,5 14,6 77, ,8 9,8 87, ,6 6,7 94, ,8 5,9 100, ,2 100,0 26,8 Svært liten fare Svært stor fare Gasslekkasje ,8 11,9 11, ,2 23,5 35, ,9 25,2 60, ,8 19,0 79, ,0 13,1 92, ,3 7,4 100, ,0 100,0 34 1,0

25 Svært liten fare Svært stor fare Brann ,7 11,8 11, ,7 28,1 39, ,1 27,4 67, ,8 18,1 85, ,7 9,8 95, ,7 4,7 100, ,6 100,0 45 1,4 Svært liten fare Svært stor fare Utblåsning ,9 28,6 28, ,6 30,4 59, ,4 20,9 79, ,9 10,1 90, ,8 6,0 96, ,9 4,0 100, ,4 100,0 87 2,6 Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikal-ier Svært liten fare Svært stor fare ,1 18,3 18, ,6 32,0 50, ,5 24,8 75, ,1 14,3 89, ,5 7,6 97,0 98 3,0 3,0 100, ,7 100,0 42 1,3

26 Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander Svært liten fare Svært stor fare ,9 43,3 43, ,7 31,0 74, ,5 13,7 87, ,2 6,3 94, ,8 3,9 98,1 61 1,8 1,9 100, ,0 100,0 33 1,0 Svært liten fare Svært stor fare Sabotasje/terror ,0 56,7 56, ,6 22,8 79, ,8 9,9 89, ,2 4,3 93, ,1 3,1 96, ,2 3,3 100, ,9 100,0 36 1,1 Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne Svært liten fare Svært stor fare ,9 54,4 54, ,7 23,9 78, ,8 10,9 89, ,7 4,7 93,8 94 2,8 2,9 96, ,3 3,3 100, ,1 100,0 30,9

27 Svært liten fare Svært stor fare Alvorlig arbeidsulykker ,7 10,8 10, ,4 25,6 36, ,0 26,2 62, ,2 19,4 81, ,0 13,1 95, ,0 5,0 100, ,2 100,0 26,8 Støy ,9 12,0 12, ,4 38,7 50, ,1 23,3 74, ,8 21,0 95, ,9 5,0 100, ,0 100,0 33 1,0 Temperatur ,5 11,7 11, ,7 49,1 60, ,0 22,2 82, ,5 14,7 97,6 78 2,4 2,4 100, ,1 100,0 31,9

28 Vibrasjoner ,5 16,8 16, ,5 51,4 68, ,4 23,8 92, ,1 7,2 99,2 25,8,8 100, ,2 100,0 59 1,8 Hygiene/renhold/orden ,5 33,8 33, ,9 48,2 82, ,3 11,4 93, ,4 5,5 98,9 35 1,1 1,1 100, ,2 100,0 26,8 Belysning ,4 26,6 26, ,7 58,3 84, ,9 11,0 96, ,5 3,5 99,5 17,5,5 100, ,0 100,0 34 1,0

29 Luftkvalitet ,4 11,5 11, ,2 40,6 52, ,5 22,7 74, ,4 20,6 95, ,5 4,6 100, ,1 100,0 29,9 Mat/drikkekvalitet ,6 38,0 38, ,3 37,6 75, ,8 13,9 89, ,0 8,0 97,6 80 2,4 2,4 100, ,1 100,0 31,9 Lugarforholdene ,2 25,4 25, ,4 41,8 67, ,5 14,6 81, ,6 10,7 92, ,5 7,6 100, ,2 100,0 27,8

30 Treningsmuligheter ,3 33,6 33, ,7 43,1 76, ,9 16,1 92, ,5 5,6 98,3 54 1,6 1,7 100, ,1 100,0 30,9 Øvrige rekreasjonsmuligheter ,4 17,6 17, ,6 46,1 63, ,4 24,6 88, ,9 9,0 97,4 85 2,6 2,6 100, ,9 100,0 37 1,1 Støy 125 3,8 3,8 3, ,8 28,0 31, ,4 30,6 62, ,0 29,2 91, ,2 8,3 100, ,2 100,0 26,8

31 Temperatur 172 5,2 5,3 5, ,5 39,9 45, ,6 37,0 82, ,2 15,4 97,5 81 2,5 2,5 100, ,0 100,0 34 1,0 Vibrasjoner 317 9,6 9,8 9, ,3 46,1 55, ,5 34,2 90, ,4 8,5 98,6 45 1,4 1,4 100, ,2 100,0 61 1,8 Hygiene/renhold/orden ,8 18,0 18, ,1 53,6 71, ,1 21,3 92, ,9 6,0 98,9 36 1,1 1,1 100, ,0 100,0 33 1,0

32 Belysning ,5 14,6 14, ,5 52,0 66, ,9 20,1 86, ,5 11,6 98,2 59 1,8 1,8 100, ,1 100,0 31,9 Luftkvalitet ,0 10,1 10, ,2 48,7 58, ,1 25,3 84, ,4 12,5 96, ,4 3,4 100, ,0 100,0 34 1,0 Værbeskyttelse ,1 12,3 12, ,4 39,9 52, ,3 29,6 81, ,2 15,4 97,1 93 2,8 2,9 100, ,8 100,0 39 1,2

33 Håndtering av kjemikalier 299 9,1 9,2 9, ,5 51,2 60, ,1 32,6 93, ,0 6,1 99,0 31,9 1,0 100, ,5 100,0 48 1,5 Tunge løft 293 8,9 9,0 9, ,0 44,7 53, ,7 31,3 85, ,1 12,3 97,3 88 2,7 2,7 100, ,4 100,0 54 1,6 Gjentagende (repetitivt) arbeid 235 7,1 7,2 7, ,6 46,4 53, ,5 36,1 89, ,6 8,8 98,4 51 1,5 1,6 100, ,4 100,0 52 1,6

34 Arbeid i forkjærte stillinger 209 6,3 6,4 6, ,4 35,9 42, ,1 36,7 79, ,3 17,6 96, ,3 3,4 100, ,4 100,0 52 1,6 Arbeidsmengde 204 6,2 6,2 6, ,4 50,9 57, ,7 30,0 87, ,5 10,6 97,7 74 2,2 2,3 100, ,9 100,0 35 1,1 Arbeidstempo 235 7,1 7,2 7, ,4 56,0 63, ,6 27,9 91, ,1 7,2 98,2 58 1,8 1,8 100, ,1 100,0 31,9

35 Skiftordningen ,5 14,9 14, ,9 47,2 62, ,7 24,4 86, ,5 8,8 95, ,6 4,8 100, ,2 100,0 91 2,8 Arbeidsplassens utforming 281 8,5 8,6 8, ,9 45,4 54, ,1 29,4 83, ,2 13,3 96, ,3 3,3 100, ,0 100,0 32 1,0 Anledning til å planlegge eget arbeid ,2 22,4 22, ,1 56,5 78, ,4 16,5 95, ,9 3,9 99,2 25,8,8 100, ,3 100,0 22,7

36 Utviklingsmuligheter 312 9,5 9,5 9, ,2 44,6 54, ,7 28,9 83, ,6 13,7 96, ,2 3,3 100, ,2 100,0 25,8 Forhold til kollegaer ,7 41,0 41, ,1 52,6 93, ,5 5,5 99,1 25,8,8 99,8 6,2,2 100, ,2 100,0 27,8 Forhold til nærmeste leder ,5 27,7 27, ,1 54,4 82, ,8 13,8 96, ,2 3,2 99,2 25,8,8 100, ,3 100,0 22,7

37 Måten arbeidet mitt blir verdsatt på ,1 13,1 13, ,2 51,5 64, ,4 26,6 91, ,2 7,3 98,5 49 1,5 1,5 100, ,4 100,0 21,6 Arbeidsmiljøet totalt sett ,8 20,0 20, ,0 62,4 82, ,9 15,0 97,4 76 2,3 2,3 99,7 10,3,3 100, ,4 100,0 20,6 Fravær pga egen sykdom siste år ,6 24,7 24, ,8 75,3 100, ,4 100,0 21,6 Lengde på fravær siste år 1-14 dager Mer enn 14 dager ,4 66,5 66, ,2 33,5 100, ,6 100, ,4

38 Er sykefraværet helt eller delvis forårsaket av arbeiddsit ,9 34,5 34, ,0 65,5 100, ,9 100, ,1 Sympt. siste 3 mnd. - svekket hørsel ,3 15,7 15, ,9 84,3 100, ,2 100,0 92 2,8 Sympt. siste 3 mnd. - muskel-/skjelettlidelser ,8 36,5 36, ,2 63,5 100, ,0 100,0 65 2,0 Sympt. siste 3 mnd. - hudlidelser ,0 22,6 22, ,3 77,4 100, ,2 100,0 91 2,8 Sympt. siste 3 mnd. - allergiske reaksjoner ,1 14,6 14, ,9 85,4 100, ,0 100,0 99 3,0

39 Sympt. siste 3 mnd. - hjerte-/karlidelser 48 1,5 1,5 1, ,4 98,5 100, ,8 100, ,2 Sympt. siste 3 mnd. - psykologiske plager 243 7,4 7,6 7, ,6 92,4 100, ,0 100,0 99 3,0 Generell helsetilstand Svært god God Verken spesielt god eller spesielt dårlig Dårlig Svært dårlig ,9 24,2 24, ,2 60,8 84, ,2 14,3 99,3 23,7,7 100,0 1,0,0 100, ,0 100,0 32 1,0 Aktivitetsbegrensninger pga. helse - gå på harde gulv Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt Helsen begrenser meg mye Frequency Percent Percent ,6 76,4 76, ,6 21,8 98,2 59 1,8 1,8 100, ,0 100,0 34 1,0 Percent

40 Aktivitetsbegrensninger pga. helse - gå i trapper og leidere Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt Helsen begrenser meg mye Frequency Percent Percent ,9 75,7 75, ,5 21,8 97,5 83 2,5 2,5 100, ,9 100,0 37 1,1 Percent Aktivitetsbegrensninger pga. helse - sitte i omtrent samme stilling i lengre tid Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt Helsen begrenser meg mye Frequency Percent Percent ,0 68,9 68, ,6 28,0 96, ,0 3,1 100, ,7 100,0 43 1,3 Percent Aktivitetsbegrensninger pga. helse - knele, sitte på huk, bøye seg Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt Helsen begrenser meg mye 4 Frequency Percent Percent ,2 62,9 62, ,4 31,8 94, ,2 5,3 100,0 1,0,0 100, ,8 100,0 38 1,2 Percent

41 Aktivitetsbegrensninger pga. helse - løfte tyngre gjenstander Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt Helsen begrenser meg mye Frequency Percent Percent ,8 61,6 61, ,0 32,4 94, ,9 6,0 100, ,7 100,0 43 1,3 Percent Aktivitetsbegrensninger pga. helse - kontakt med vanlige stoffer/kjemikalier Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt Helsen begrenser meg mye Frequency Percent Percent ,2 83,3 83, ,8 15,0 98,3 55 1,7 1,7 100, ,7 100,0 44 1,3 Percent Aktivitetsbegrensninger pga. helse - oppfatte hva andre sier Helsen begrenser meg ikke Helsen begrenser meg litt Helsen begrenser meg mye Frequency Percent Percent ,4 80,4 80, ,3 18,5 98,9 36 1,1 1,1 100, ,8 100,0 41 1,2 Percent

42 Fritekst ,1 99,9 99,9 1,0,1 100, ,1 100, ,9,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 PLAGER ,6 44,6 44, ,9 27,9 72, ,2 17,2 89, ,6 7,6 97,4 78 2,4 2,4 99,7 9,3,3 100, ,0 100,0 1,0 Under 40 Over 40 ALDERNY ,2 46,4 46, ,4 53,6 100, ,6 100,0 12,4

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation Tillitsvalgt * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 652 76 728 89,6% 10,4% 100,0% 5151 549 5700 90,4% 9,6% 100,0% 5803 625 6428 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller

Detaljer

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0.

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0. Mann Kvinne Kjønn 6054 88,4 90,2 90,2 660 9,6 9,8 100,0 6714 98,0 100,0 10,1 126 1,8 136 2,0 Alder 20 år eller yngre 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller eldre 102 1,5 1,5 1,5 803 11,7 11,8

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn Valid Mann 6196 88,0 89,8 89,8 Kvinne 702 10,0 10,2 100,0 Total 6898 98,0 100,0 Missing System 143 2,0 Alder Valid 20 år eller yngre 85 1,2 1,2 1,2 21 24 år 211 3,0 3,0 4,2 25 30 år 681 9,7 9,8 14,0

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn 2015 Valid Mann 1185 77,5 79,1 79,1 Kvinne 314 20,5 20,9 100,0 Total 1499 98,0 100,0 Missing System 30 2,0 Alder 2015 Valid 20 år eller yngre 77 5,0 5,1 5,1 21 24 år 120 7,8 8,0 13,1 25 30 år 210

Detaljer

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel.

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. RF Rogalandsforskning. http:// Espen Olsen & Tor Tønnessen HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. Rapport RF 2003/166 (rev.30.03.04) Prosjektnummer:

Detaljer

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel Utvikling i risikonivå på norsk sokkel S p ø r r e s k j e m a KONFIDENSIELT Kjære offshoreansatte Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført et prosjekt «Utvikling i risikonivå - norsk sokkel» for

Detaljer

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0%

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0% * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 4545 524 5069 89,7% 10,3% 100,0% 1390 115 1505 92,4% 7,6% 100,0% 5935 639 6574 90,3% 9,7% 100,0% * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller 61 år eller yngre 21-30

Detaljer

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RNNP RNNP - målsetning Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde.

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med? Jorunn Tharaldsen (PhD) Fagleder Arbeidsmiljø

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003

Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase april 2003 Utvikling i risikonivå norsk sokkel fase 3 25. april 2003 Utvikling i risikonivå - målsetning OD skal gjennom prosjektet utvikling i risikonivå - norsk sokkel utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Analyser av RNNP - spørreundersøkelse 2011, 2013 og 2015 Kathrine Skoland og Kari Anne Holte RAPPORT - 2017/216

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA

RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Ptil PTIL/PSA RNNP 2013 Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Ptil 24.04.14 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikatorer

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA

Pressebriefing. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet. Til havs PTIL/PSA Pressebriefing Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Til havs Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2010 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomhet Indikatorer relatert til hendelser

Detaljer

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO

VERNEOMBUD Plikt og oppgaver. Hovedverneombudet ved UiO VERNEOMBUD Plikt og oppgaver Hovedverneombudet ved UiO 1 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiO roller og ansvar Alle har et ansvar for at arbeidsmiljøet er godt: Arbeidsgiver Ansatte Verneombud Alle

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage mai 2016 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Merete Hustoft INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko. Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper, - et samlet perspektiv på arbeidsmiljørisiko Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet Fagseminar Ergonomi: Kunnskap Vurdering Tiltak Forbedring Stavanger 19.3.2014

Detaljer

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA

Nytt barrierenotat. Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil PTIL/PSA Nytt barrierenotat Øyvind Lauridsen og Gerhard Ersdal, Ptil Barrierer på 3 minutt 1983 1992 SF 2 Barrierer SF 5 Barrierer Til SF 5 Barrierer HP - Teknisk og operasjonell sikkerhet HP - Tekniske og operasjonelle

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Resultater og trender Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil

Resultater og trender Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil Resultater og trender 2018 Torleif Husebø og Øyvind Lauridsen, Ptil Storulykke norsk sokkel Antall tilløpshendelser og hendelser med iboende storulykkepotensial (ikke helikopter) Ikke-antente hydrokarbonlekkasjer

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Mars 2012 Ansvarlig for rapporten ved HJELP24 HMS Bente Gjerde INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere?

Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Risikovurdering kjemisk og biologisk arbeidsmiljø hvor viktig er det, og hvordan prioritere? Arbeidsmiljøloven Primærkilde til krav, rettigheter og plikter for: arbeidsgiver arbeidstaker verneombud osv.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Risikovurdering vold og trusler

Risikovurdering vold og trusler 1 Risikovurdering vold og trusler Denne veilederen retter seg mot arbeidsgivere, verneombud, arbeidstakere, ansatte i bedriftshelsetjeneste og andre med en rolle i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Fra

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene

Risikonivå i petroleumsvirksomhet. Sokkelen og landanleggene Risikonivå i petroleumsvirksomhet Sokkelen og landanleggene 2008 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Indikator for støyeksponering og kjemisk

Detaljer

De krevende sykefraværssakene

De krevende sykefraværssakene De krevende sykefraværssakene - Hvordan håndtere dem på en god måte? 218 FROKOSTSEMINAR BERGEN NÆRINGSRÅD JUNI 218 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 1 Dagens kjøreplan 1 Arbeidsgivers plikt til å legge til

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden -

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Rutine - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Hovedarbeidsmiljøutvalget Dato: 22.03.2018 JpID: 18/6791 Dokumentansvarlig

Detaljer

Granskning og læring etter hendelser - sett fra entreprenørene. SIBA seminar 27. november 2017

Granskning og læring etter hendelser - sett fra entreprenørene. SIBA seminar 27. november 2017 Granskning og læring etter hendelser - sett fra entreprenørene SIBA seminar 27. november 2017 Myndighetskrav retter seg mot Arbeidsgiver AML 5-1. Registrering av skader og sykdommer (1) Arbeidsgiver skal

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 12, oktober 2016 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen i Roar Høydal, Ptil

Kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen i Roar Høydal, Ptil Kvalitativ dybdestudie etter spørreundersøkelsen i 2017 Roar Høydal, Ptil Feltstudie Oppfatninger om endringer og sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien Feltstudie - Oppfatninger om endringer og

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft

STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft STILLASDAGENE 2012 Tre/partssamarbeid utfordringer for utenlandsk arbeidskraft Tone Guldbrandsen Petroleumstilsynet 18.9 2012 Mål: Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i

Detaljer

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Statoil opererte felt på norsk sokkel Gullfaks Heidrun Norne Statfjord Åsgard Harstad Veslefrikk

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner Mari Holm Ingelsrud, Eivind Falkum og Bitten Nordrik

Detaljer

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko Kartlegging av arbeidsmiljørisiko med hovedvekt på ergonomi og psykososiale forhold 2. Forekomst etter plager og bakgrunnsvariabler - arbeidsområde Jobbrelaterte plager - område Nakke Rygg Hofte-kne Hvite

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Om Aksept UB

Innholdsfortegnelse. Om Aksept UB IA-PLAN 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Om Aksept UB Organisasjonskart Hvorfor er IA viktig? Trivselsregler Fraværsbeskrivelser Fravær & nærvær Tiltak med handlingsplaner

Detaljer

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering

STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad STRANDVEG NORHEIMSUND BYGGETRINN 2 Risikovurdering Onr A018443 Dato: 01112012 Risikovurdering Strandveg Norheimsund byggetrinn

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

FOKUS PÅ HMS I OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN

FOKUS PÅ HMS I OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN FOKUS PÅ HMS I OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rørinspeksjon Norge fagdager Tromsø 24.-25. august Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Tove Udon HMS-policy for Vann- og avløpsetaten HMS er integrert

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE SHA PLAN for Prosjekt: TIME RÅDHUS - OMBYGGING Byggherre: TIME KOMMUNE Versjon nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av: 1 07.01.2013 Utkast Arild Idsøe 2 15.04.2013 Revidert Arild Idsøe

Detaljer

Arbeidsmiljø, sykefravær og kjønn

Arbeidsmiljø, sykefravær og kjønn Arbeidsmiljø, sykefravær og kjønn Opplæringskonferanser Kamp 2 - høsten 2017 - Nina-M. Kristiansen, Forhandlingsavdelingen NSF Arbetsmiljöverkets regjeringsoppdrag les mer på www.av.se SINTEF: Sykefraværsarbeid

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet

Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining. Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Arbeidstakermedvirkning Et løft for forpleining Øyvind Lauridsen Oljedirektoratet Innhold Hvor er regelverkskravene til arbeidstakermedvirkning Hensikten med arbeidstakermedvirkning Hvem er arbeidstakernes

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap

SHA PLAN. Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer. Hernesmoen. for. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap SHA PLAN Prosjekt: Tilbygg av administrasjonshus med mer på Hernesmoen for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 07.01.2011 Utarbeidet

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 01.11.2012 3 Forskrifter som inngår Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Forskrifter der arbeidsgiver er pliktsubjekt Forskrifter

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Helserisiko ved omstillinger

Helserisiko ved omstillinger Helserisiko ved omstillinger Anne Sissel Graue, Petroleumstilsynet 25. april 2017 KONTEKST Omstilling og nedbemanning arbeidsbetingelser organiseringen av arbeidet eksponeringsbildene endring: - Konsekvenser

Detaljer