Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)"

Transkript

1 Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital / NTNU 1

2 Yrkesskader, Yrkessykdommer, Arbeidsrelaterte sykdommer og helseplager 2

3 Yrkesskader og yrkessykdommer i Norge i 2007 Dødsulykker 39 Yrkessykdommer Yrkesskader

4 Yrkessykdom En sykdom som på gitte betingelser i trygdemessig forstand kan likestilles med yrkesskade 4

5 Yrkessykdom Lov om folketrygd kap Sykdomsbildet er forenlig med det som kan framkalles av de aktuelle skadelige påvirkninger (karakteristisk sykdomsbilde). 2. Tilstrekkelig tid og konsentrasjon av påvirkning. 3. Symptomer oppstått etter påvirkning. 4. Ingen annen tilstand eller påvirkning mer sannsynlig som årsak. 5

6 Sykdomsgrupper som kan godkjennes som yrkessykdom a) Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning b) Allergiske og idiosynkratiske hud og lungesykdommer c) Sykdommer som skyldes strålingsenergi d) Nedstatt hørsel som skyldes støy e) Lungesykdommer fra finfordelte stoffer f) Sykdommer i hender og armer som følge av vibrasjonspåvirkning g) Sykdommer som følge av endring i barometertrykk h) Sykdommer som skyldes smitte i) Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket 6

7 Yrkessykdommer meldt av norske leger

8 Det var pr totalt personer som i Norge fikk trygdeytelser for yrkessykdom/skade etter kap. 13 i Lov om folketrygd 8

9 9 Yrkessykdommer etter sykdomsgruppe Totalt Andre Luftveier Hjerte-kar Nevrologisk Muskel-skjelett Hudsykdommer Kreftsykdom Psykiske lidelser Larmskade Infeksjoner Akutte forgiftninger Sykdomsgruppe

10 Men hva mener folk selv om mulig sammenheng deres helse og arbeidsmiljøpåvirkninger? 10

11 Av pasienter på et kommunelegekontor svarte 40% av kvinnelige pasienter og 54% av mannlige pasienter at det var mulig eller sikker sammenheng mellom påvirkninger i deres arbeid og det de søkte legen for. 11

12 Svar på arbeidsrelasjon, Nærøy Tidsskr Nor Lægeforen 2003;123:2065-7

13 Tabell 2. Andel (%) angitt mulig eller sikker yrkesrelasjon i forhold til ICPC-hovedgrupper av sykdommer/plager. Diagnosegrupper Kvinner Menn n mulig sikker n mulig sikker Allmenne/uspesifiserte symptomer Sykdom/plage i fordøyelsessystemet Øyeplager/sykdommer Øre, nese, hals-sykdommer Hjerte- og karsykdommer Muskel- og skjelettsykdommer/plager Nevrologiske sykdommer/plager Psykiske sykdommer/plager Luftveissykdommer/plager Hudsykdommer/plager Endokrinologiske forstyrrelser Sykdommer/plager i urinveier/kjønnsorgan Gynekologiske sykdommer/plager

14 Tabell 1. Antall fra ulike bransjer og andel (%) kvinner og menn som oppga mulig eller sikker sammenheng mellom aktuell lidelse og arbeidsmiljøpåvirkninger. Bransje/yrke n Mulig % Kvinner Sammenheng Sikker % n Menn Sammenheng Mulig % Jordbruk/skogbruk Fiskeri/sjøfart Industri/verksted Transport Undervisning Helse og sosial Bygg og anlegg Handel/kontor Annet servicearbeid Annet arbeid Alle Sikker % 14

15 Andre Klima Kvinner Menn Alle Psykososiale Tungt arbeid Ensidig gjentagende Biologiske Kjemiske Antall med arbeidsrelasjon Fysiske

16 Svar fra 2500 nordmenn om arbeidsmiljø ved levekårsundersøkelsen 2006 (%) Dårlig inneklima Støv, gass eller damp Står eller går Arbeider med gjentatte eller ensidige bevegelser Sysselsatte som 5 eller flere ganger daglig løfter minst 20 kilo Risiko for arbeidsrelaterte belastningsskader SSB, levekårsundersøkelsen

17 17

18 18

19 19

20 Andel (%) sysselsatte med helseplager som heilt eller delvis skuldast jobb 1 Smerter i nakke, skuldre eller øvre del av ryggen Smerter i nedre del av ryggen Smerter i armer, handledd eller hender Smerter i hofter, ben, kne eller føtter Hodepine eller migrene Plaget av angst Plaget av depresjon eller føler seg nedtrykt Astma eller andre luftveisplager Eksem eller allergiske utslett Øyeplager med kløe, rødhet, rennende øyne Andel sysselsatte som Føler seg fysisk utmattet når de kommer hjem fra arbeid Har vansker med å sove fordi de tenker på jobb En gang i måneden eller oftere føler seg nedfor pga. kritikk eller vansker på jobb SSB, levekårsundersøkelsen

21 Andeler av arbeidsrelasjon I Forhold Konsultasjoner legevurdert Konsultasjoner mulig og skader Konsultasjoner legevurdert Muskel-skjelettsykdommer, legevurdert Sykmeldinger og tungt arbeid, legevurdert Sykmeldinger og psykologiske arbeidsforhold Konsultasjoner, egenvurdert som sikker sammenheng % Ref Järhult & Brühl 1986 Kibsgaard et al 1998 Tellnes et al 1990 Hilt et al

22 Andeler av arbeidsrelasjon II Sykdom % Ref KOLS Astma Balmes et al 2003 Kjuus et al 1981 All kreft 4 Doll & Peto 1982 Lungekreft blant menn 20 Vineis & Simonato, 1991 Malignt mesoteliom 80 Mowé 1986 Muskel-skjelettsykdommer/plager (sikker) 27 Hilt et al 2003 Psykiske sykdommer/plager (sikker) 35 22

23 Total pr :

24 Total pr : hvorav med arbeidsrelasjon hvorav med arbeidsrelasjon hvorav 400 med arbeidsrelasjon 24

25 Prevalens av yrkessykdommer og arbeidsrelaterte sykdommer i Norge Lovgiver: ca Leger: ca Folk selv: Uføretrygd: ca Sykdommer og helseplager: ca

26 Utredning av arbeidsrelatert sykdom Diagnose/ symptom/ plage Arbeidsanamnese/ eksponering Karakteristisk sykdomsbilde Type, grad, varighet Arbeidsrelatert sykdom, eller yrkessykdom Årsaksvurdering Utvikling, Akuttsymptomer Alternativer 26

27 Arbeidsrelatert sykdom, eller yrkessykdom HUSKHUSKHUSKHUSKHU SKHUSKHUSKHUSKHUSK HUSKHUSKHUSKHUSKHU! 27

28 Melding om arbeidsrelatert sykom Husk Melding om yrkessykdom til Direktoratet for arbeidstilsynet på skjema 154 Legers meldeplikt etter AML

29 Arbeidsmiljøloven 5-3 om legers meldeplikt Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at en arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven 13-4, eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon skal gi skriftlig melding om det til Arbeidstilsynet 29

30 Husk i hvert fall å spørre pasienten om hva han/hun arbeider/har arbeidet med og om hva han/hun selv tror om mulige sammenhenger Takk! 30

Arbeidsrelaterte sykdommer

Arbeidsrelaterte sykdommer Arbeidsrelaterte sykdommer Grunnkurs C Forebyggende og miljørettet medisin Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Hva er arbeidsrelatert sykdom? 39 % av pasienter i en allmennpraksis

Detaljer

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Kurs yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim 5-6 november Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Jens Mykland, NAV Sentralt Yrkessykdomskontor (Yrkessykdomskontoret)

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse

Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse Ny arbeidsskadeforsikring ny yrkessykdomsliste bakgrunn og begrunnelse Hva er nytt og hvilke følger kan endringer få? Kurs 5.-6. nov 2009 Yrkesskader og yrkessykdommer Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens

Detaljer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse et fokus på fylkeskommunen Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) Tom Sterud Disposisjon Del 1: Hovedrapporten Arbeidsmiljø og helse samlet

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Muskel-skjelett-lidelser på ny yrkessykdomsliste?

Muskel-skjelett-lidelser på ny yrkessykdomsliste? Muskel-skjelett-lidelser på ny yrkessykdomsliste? Kurs 5.-6. nov 2009 Yrkesskader og yrkessykdommer Ingrid Sivesind Mehlum overlege Statens arbeidsmiljøinstitutt Yrkessykdommer som skal likestilles med

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning?

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Bakgrunn Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Året før hadde to studier avdekket

Detaljer

Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv

Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv Yrkessykdomsordninger - i et norsk (historisk), nordisk og europeisk perspektiv Arbeidsmedisinsk vårkonferanse 11. mai 2009 Overlege Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt Historikk (1) 1894:

Detaljer

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk

Yrkesskader. Et diskriminerende regelverk Yrkesskader Et diskriminerende regelverk Møte mandag 5. mars 2007 Statssekretær Jan-Erik Støstad, Arbeids og inkluderingsdepartementet Fagforbundet: Jan Davidsen og Norsk Sykepleierforbund: Bente G. H.

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Frokostseminar 26. februar 2009. Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom

Frokostseminar 26. februar 2009. Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom Frokostseminar 26. februar 2009 Yrkessykdomsutvalgets forslag til sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom NOU 2008:11 Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital Bør sykdommer

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege

Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege Yrkesskadedekning Særfordeler ut over vanlige stønadsbestemmelser Regulert i egne lovverk Yrkesskade Yrkesskadeforsikringsloven Folketrygdloven

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Kvinner lever lenger, men er sykere

Kvinner lever lenger, men er sykere Inger Cappelen og Hanna Hånes Kvinner lever lenger, men er sykere Michael 26; 3:Suppl 3: 26 31. De siste 1 årene har levealderen økt betydelig både for menn og kvinner. Fra 19 til 2 økte forventet levealder

Detaljer

Overlege Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Revidert utgave mai 2010

Overlege Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Revidert utgave mai 2010 LØSEMIDDELSKADER Overlege Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs Hospital Revidert utgave mai 2010 INNLEDNING Omkring 200 000 norske arbeidstakere eksponeres daglig for organiske løsemidler

Detaljer

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N ( H E R U N D E R B E T Y D N I N G E N A V R Ø Y K I N G ) & D E L V I S G O D K J E N N E L S E A V Y R

Detaljer

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter.

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Dykkerstudien 2011 Rapport Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Norsk senter for dykkemedisin Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Systemvariasjon, avhengig av: Yrkesskade Yrkessykdom Ytelse behandling uførhet menerstatning Lokale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Rapport. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. En gjennomgang av forskningen

Rapport. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse. En gjennomgang av forskningen SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 93270500 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948 007 029 MVA EMNEORD: Kjønn Kvinner

Detaljer