Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore"

Transkript

1 Kjønn Valid Mann ,0 89,8 89,8 Kvinne ,0 10,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 143 2,0 Alder Valid 20 år eller yngre 85 1,2 1,2 1, år 211 3,0 3,0 4, år 681 9,7 9,8 14, år ,0 21,2 35, år ,4 31,8 67, år ,0 26,3 93,3 61 år eller eldre 470 6,7 6,7 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 69 1,0 Hvilken utdannelse har du? Valid Lærling 122 1,7 1,7 1,7 Ufaglært 186 2,6 2,7 4,4 Universitet/høgskule ,9 22,1 26,5 Videegående skole (uten 505 7,2 7,2 33,7 fagbrev) Faglært (ett fagbrev) ,3 42,6 76,4 Faglært (flere fagbrev) ,0 18,2 94,5 Fagspesifikke sertifikat 381 5,4 5,5 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 64,9 Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Valid Ingen tid i det hele tatt 21,3,3, prosent 353 5,0 5,1 5, prosent 650 9,2 9,4 14, prosent 336 4,8 4,9 19, prosent ,9 80,3 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 123 1,7 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i olje /gassrelatert virksomhet på land Valid Ingen tid i det hele tatt ,7 58,2 58, prosent 588 8,4 21,4 79, prosent 142 2,0 5,2 84, prosent 129 1,8 4,7 89, prosent 287 4,1 10,5 100,0 Total ,0 100,0 Missing System ,0 Siste år: andel av arbeidstid benyttet i annet arbeid/utdanning Valid Ingen tid i det hele tatt ,5 65,3 65, prosent 668 9,5 25,3 90, prosent 118 1,7 4,5 95, prosent 69 1,0 2,6 97, prosent 63,9 2,4 100,0 Total ,5 100,0 Missing System ,5 Hvor lenge har du jobbet offshore? file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 1/30

2 Valid 0 3 mnd. 83 1,2 1,2 1,2 4 mnd. 1 år 202 2,9 2,9 4,1 2 5 år ,8 16,9 21, år ,8 23,0 44, år ,4 26,6 70,6 20 år eller mer ,2 29,4 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 58,8 Innretningstype eller anlegg Valid Produksjonsinnretning ,0 68,5 68,5 Flyttbar innretning ,3 31,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 266 3,8 Operatør/TSP/ Entreprenør / Rederi Valid Operatør/TSP ,5 38,6 38,6 Entreprenør ,3 35,4 74,0 Rederi/boreentreprenør ,2 26,0 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 210 3,0 Operatør / Entreprenør Valid Operatør/TSP ,5 38,6 38,6 Entreprenør ,5 61,4 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 210 3,0 Har du fast eller midlertidig ansettelse? Valid Fast ansettelse ,2 96,9 96,9 Midlertidig ansettelse 213 3,0 3,1 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 123 1,7 Område for offshore produksjonsanlegg Valid Prosess ,5 14,6 14,6 Boring ,3 17,5 32,1 Brønnservice 338 4,8 4,9 37,0 Forpleining 541 7,7 7,8 44,8 Konstruksjon/modifikasjon 423 6,0 6,1 50,8 Vedlikehold ,4 30,7 81,6 Kran/dekk 570 8,1 8,2 89,8 Administrasjon 308 4,4 4,4 94,2 Annet 405 5,8 5,8 100,0 10 1,0,0 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 74 1,1 Hvor lenge har du jobbet i din nåværende stilling? Valid 0 3 mnd ,1 2,1 2,1 4 mnd. 1 år 509 7,2 7,3 9,4 2 5 år ,3 33,6 43, år ,9 24,2 67, år ,3 18,5 85,7 20 år eller mer ,2 14,3 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 66,9 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 2/30

3 Har du lederansvar? Valid Nei ,1 61,7 61,7 Ja, med personalansvar ,0 17,2 78,9 Ja, uten personalansvar ,9 21,1 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 75 1,1 Arbeider du fast offshore turnus? Valid Ja ,7 89,8 89,8 Nei ,1 10,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 88 1,2 Hvilken skiftordning går du? Valid Fast dagskift ,7 49,2 49,2 Fast nattskift 149 2,1 2,1 51,4 Helskift (14 natt/ 14 dag 585 8,3 8,4 59,8 annenhver tur) Svingskift med 7 natt før, så ,7 17,9 77,6 dag Svingskift med 7 dag først, så ,5 7,5 85,2 natt Forskjøvet skift 293 4,2 4,2 89,4 Skiftordningen varierer ,3 10,4 99,8 Helkontinuerlig skift 15,2,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 72 1,0 Arbeider du fast på denne installasjonen? Valid Ja, hver tur ,0 74,8 74,8 Ja, stort sett 529 7,5 7,6 82,4 Nei, det varierer ,4 17,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 76 1,1 Under en typisk arbeidsperiode, hvor ofte benytter du helikopter mellom arbeidssted og innkvarteringssted ( shuttling til annet overnattingssted offshore eller pendling til land for overnatting på hotell)? Valid Alltid/nesten alltid 678 9,6 9,7 9,7 Noen ganger i løpet av 183 2,6 2,6 12,4 perioden Aldri/nesten aldri ,1 84,1 96,4 Varierer sterkt fra periode til 248 3,5 3,6 100,0 periode Total ,8 100,0 Missing System 83 1,2 Er du pålagt en eller flere beredskapsfunksjoner? Valid Ja ,2 65,0 65,0 Nei ,5 35,0 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 87 1,2 Livbåtfører Valid Ja ,2 100,0 100,0 Missing System ,8 Brannlag file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 3/30

4 Brannlag Valid Ja ,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Mann over bord båt (MOB båt) Valid Ja ,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Førstehjelp Valid Ja ,3 100,0 100,0 Missing System ,7 Helikopterlandingsoffiser (HLO) Valid Ja 609 8,6 100,0 100,0 Missing System ,4 Skadestedsledelse Valid Ja 339 4,8 100,0 100,0 Missing System ,2 Beredskapsledelse Valid Ja ,7 100,0 100,0 Missing System ,3 Annet Valid Ja ,4 100,0 100,0 Missing System ,6 Er du tillitsvalgt? Valid Ja 576 8,2 9,0 9,0 Nei ,9 91,0 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 626 8,9 Er du verneombud? Valid Ja ,6 13,5 13,5 Nei ,6 86,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 480 6,8 Er du medlem av arbeidsmiljøutvalg? Valid Ja 377 5,4 6,0 6,0 Nei ,7 94,0 100,0 Total ,0 100,0 Missing System ,0 Har du det lovpålagte 40 timers grunnkurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg? Valid Ja ,4 46,7 46,7 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 4/30

5 Nei ,9 53,3 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 189 2,7 Har du i løpet av det siste året opplevd omorganiseringer som har hatt betydning for hvordan du planlegger og/eller utfører dine arbeidsoppgaver når du er på innretningen? Valid Har opplevd omorganisering med stor betydning ,0 19,3 19,3 Har opplevd omorganisering med moderat betydning ,5 29,0 48,3 Har opplevd omorganisering uten at den har ført til ,1 25,5 73,7 endringer av betydning for mitt arbeid Har ikke opplevd omorganisering ,8 26,3 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 113 1,6 Har det på din arbeidsplass blitt foretatt nedbemanning eller oppsigelser det siste året? Valid Ja ,8 73,7 73,7 Nei ,0 26,3 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 88 1,2 Har du det siste året opplevd endringer i din arbeidssituasjon som et resultat av at hav og land er bundet tettere sammen ved hjelp av moderne informasjonsteknologi (integrerte operasjoner etc.)? Valid Ja ,5 25,9 25,9 Nei ,9 74,1 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 113 1,6 Jeg er av og til presset til å arbeide på en måte som truer sikkerheten Valid Helt enig 145 2,1 2,1 2,1 Delvis enig 689 9,8 9,9 12,0 Verken enig eller uenig 546 7,8 7,9 19,9 Delvis uenig ,1 18,4 38,4 Helt uenig ,7 61,6 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 113 1,6 Min manglende kjennskap til ny teknologi kan av og til føre til økt ulykkesrisiko Valid Helt enig 150 2,1 2,2 2,2 Delvis enig 483 6,9 7,1 9,2 Verken enig eller uenig ,0 12,3 21,6 Delvis uenig ,9 21,5 43,1 Helt uenig ,4 56,9 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 195 2,8 Det er ofte rotete på min arbeidsplass Valid Helt enig 178 2,5 2,6 2,6 Delvis enig ,4 11,6 14,2 Verken enig eller uenig ,5 11,7 25,9 Delvis uenig ,7 37,3 63,2 Helt uenig ,2 36,8 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 113 1,6 Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 5/30

6 Jeg synes det er ubehagelig å påpeke brudd på sikkerhetsregler og prosedyrer Valid Helt enig 348 4,9 5,0 5,0 Delvis enig ,3 17,5 22,5 Verken enig eller uenig ,0 12,2 34,7 Delvis uenig ,4 25,7 60,4 Helt uenig ,0 39,6 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 96 1,4 Det hender at jeg bryter sikkerhetsregler for å få jobben fort unna Valid Helt enig 117 1,7 1,7 1,7 Delvis enig ,0 12,3 14,0 Verken enig eller uenig 591 8,4 8,6 22,6 Delvis uenig ,2 21,8 44,4 Helt uenig ,3 55,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 174 2,5 I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS Valid Helt enig 439 6,2 6,5 6,5 Delvis enig ,2 21,0 27,4 Verken enig eller uenig ,7 16,2 43,7 Delvis uenig ,7 23,5 67,2 Helt uenig ,6 32,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 249 3,5 Jeg deltar ikke aktivt på HMS møter Valid Helt enig 361 5,1 5,3 5,3 Delvis enig 640 9,1 9,3 14,6 Verken enig eller uenig ,0 13,3 27,8 Delvis uenig ,3 22,9 50,7 Helt uenig ,1 49,3 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 166 2,4 Karrieremessig er det en ulempe å være for opptatt av HMS Valid Helt enig 262 3,7 3,8 3,8 Delvis enig 696 9,9 10,2 14,0 Verken enig eller uenig ,7 18,2 32,2 Delvis uenig ,8 19,4 51,5 Helt uenig ,1 48,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 195 2,8 Kommunikasjonen mellom meg og kolleger svikter ofte på en slik måte at farlige situasjoner kan oppstå Valid Helt enig 83 1,2 1,2 1,2 Delvis enig 188 2,7 2,7 3,9 Verken enig eller uenig 344 4,9 5,0 8,9 Delvis uenig ,8 20,3 29,2 Helt uenig ,3 70,8 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 150 2,1 Lov og offentlig regelverk knyttet til HMS er ikke godt nok file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 6/30

7 Valid Helt enig 191 2,7 2,8 2,8 Delvis enig 684 9,7 10,1 12,9 Verken enig eller uenig ,7 26,7 39,6 Delvis uenig ,0 24,9 64,5 Helt uenig ,1 35,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 266 3,8 Jeg diskuterer helst ikke HMS forhold med min nærmeste leder Valid Helt enig 117 1,7 1,7 1,7 Delvis enig 273 3,9 4,0 5,7 Verken enig eller uenig 449 6,4 6,6 12,3 Delvis uenig ,8 21,4 33,7 Helt uenig ,4 66,3 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 208 3,0 Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet Valid Helt enig ,3 13,8 13,8 Delvis enig ,0 27,8 41,6 Verken enig eller uenig ,8 18,4 60,0 Delvis uenig ,6 19,3 79,2 Helt uenig ,1 20,8 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 224 3,2 Jeg tviler på om jeg klarer å utføre mine beredskapsoppgaver i en krisesituasjon Valid Helt enig 71 1,0 1,1 1,1 Delvis enig 208 3,0 3,1 4,2 Verken enig eller uenig ,0 13,8 18,0 Delvis uenig ,7 19,9 38,0 Helt uenig ,2 62,0 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 434 6,2 Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner som fører til farlige situasjoner Valid Helt enig 176 2,5 2,6 2,6 Delvis enig ,6 12,1 14,7 Verken enig eller uenig ,1 18,8 33,5 Delvis uenig ,2 31,4 64,9 Helt uenig ,8 35,1 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 259 3,7 Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner blir ofte pyntet på Valid Helt enig 546 7,8 8,1 8,1 Delvis enig ,4 20,1 28,2 Verken enig eller uenig ,6 23,5 51,7 Delvis uenig ,8 18,5 70,2 Helt uenig ,6 29,8 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 269 3,8 Mangelfullt samarbeid mellom operatør/hovedbedrift og entreprenører fører ofte til farlige situasjoner Valid Helt enig 163 2,3 2,4 2,4 Delvis enig 619 8,8 9,3 11,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 7/30

8 Verken enig eller uenig ,6 29,2 40,9 Delvis uenig ,6 22,8 63,8 Helt uenig ,3 36,2 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 387 5,5 Jeg er usikker på min rolle i beredskapsorganisasjonen Valid Helt enig 132 1,9 2,0 2,0 Delvis enig 172 2,4 2,6 4,6 Verken enig eller uenig ,3 11,0 15,6 Delvis uenig ,5 11,2 26,8 Helt uenig ,6 73,2 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 436 6,2 Det finnes ulike prosedyrer og rutiner for de samme forhold på ulike innretninger, og dette utgjør en trussel mot sikkerheten Valid Helt enig 501 7,1 7,6 7,6 Delvis enig ,3 22,8 30,4 Verken enig eller uenig ,7 33,9 64,3 Delvis uenig ,6 16,7 81,0 Helt uenig ,7 19,0 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 466 6,6 Økt samarbeid mellom innretning og land gjennom bruk av IT systemer har ført til mindre sikre operasjoner Valid Helt enig 261 3,7 4,0 4,0 Delvis enig ,9 12,8 16,7 Verken enig eller uenig ,0 40,7 57,4 Delvis uenig ,9 18,1 75,6 Helt uenig ,8 24,4 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 461 6,5 Jeg opplever gruppepress som går utover HMS vurderinger Valid Helt enig 166 2,4 2,4 2,4 Delvis enig 576 8,2 8,5 10,9 Verken enig eller uenig ,8 17,4 28,4 Delvis uenig ,4 21,2 49,6 Helt uenig ,6 50,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 259 3,7 Det oppstår farlige situasjoner på grunn av at ikke alle snakker samme språk Valid Helt enig 640 9,1 9,4 9,4 Delvis enig ,1 24,0 33,4 Verken enig eller uenig ,7 17,3 50,7 Delvis uenig ,7 21,4 72,1 Helt uenig ,9 27,9 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 252 3,6 Jeg synes det er et press om ikke å melde personskader eller andre hendelser som kan ødelegge statistikken Valid Helt enig 417 5,9 6,1 6,1 Delvis enig ,5 14,9 21,0 Verken enig eller uenig ,5 12,8 33,9 Delvis uenig ,8 17,4 51,2 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 8/30

9 Helt uenig ,3 48,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 207 2,9 Farlige situasjoner har oppstått som følge av at folk er ruset på jobben Valid Helt enig 189 2,7 2,8 2,8 Delvis enig 94 1,3 1,4 4,2 Verken enig eller uenig ,1 11,5 15,7 Delvis uenig 317 4,5 4,7 20,4 Helt uenig ,7 79,6 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 258 3,7 Risikofylte arbeidsoperasjoner blir alltid nøye gjennomgått før de påbegynnes Valid Helt enig ,4 72,6 72,6 Delvis enig ,2 22,6 95,2 Verken enig eller uenig 173 2,5 2,5 97,7 Delvis uenig 114 1,6 1,6 99,4 Helt uenig 43,6,6 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 125 1,8 Bemanningen er tilstrekkelig til at HMS ivaretas på en god måte Valid Helt enig ,0 38,7 38,7 Delvis enig ,9 30,5 69,2 Verken enig eller uenig ,0 11,2 80,4 Delvis uenig ,7 16,0 96,3 Helt uenig 253 3,6 3,7 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 127 1,8 Jeg har den nødvendige kompetansen til å utføre min jobb på en sikker måte Valid Helt enig ,6 71,5 71,5 Delvis enig ,1 22,4 94,0 Verken enig eller uenig 159 2,3 2,3 96,2 Delvis uenig 151 2,1 2,2 98,4 Helt uenig 110 1,6 1,6 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 91 1,3 Innspill fra verneombudene blir tatt seriøst av ledelsen Valid Helt enig ,5 38,4 38,4 Delvis enig ,6 36,5 74,9 Verken enig eller uenig ,6 15,0 89,9 Delvis uenig 532 7,6 7,7 97,6 Helt uenig 162 2,3 2,4 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 165 2,3 Systemet med arbeidstillatelser (AT) blir alltid etterlevd Valid Helt enig ,2 53,3 53,3 Delvis enig ,2 34,6 87,9 Verken enig eller uenig 497 7,1 7,3 95,2 Delvis uenig 251 3,6 3,7 98,9 Helt uenig 73 1,0 1,1 100,0 Total ,1 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget201 9/30

10 Missing System 275 3,9 Jeg kan påvirke HMS forholdene på min arbeidsplass Valid Helt enig ,4 52,6 52,6 Delvis enig ,0 36,9 89,5 Verken enig eller uenig 461 6,5 6,7 96,2 Delvis uenig 206 2,9 3,0 99,2 Helt uenig 58,8,8 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 165 2,3 Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentakelser Valid Helt enig ,7 43,9 43,9 Delvis enig ,9 37,0 80,9 Verken enig eller uenig ,5 10,8 91,7 Delvis uenig 437 6,2 6,4 98,1 Helt uenig 133 1,9 1,9 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 195 2,8 Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det kan være farlig for meg eller andre å fortsette Valid Helt enig ,0 85,0 85,0 Delvis enig ,6 10,8 95,8 Verken enig eller uenig 100 1,4 1,5 97,3 Delvis uenig 51,7,7 98,0 Helt uenig 136 1,9 2,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 168 2,4 Min leder setter pris på at jeg påpeker forhold som har betydning for HMS Valid Helt enig ,3 61,8 61,8 Delvis enig ,6 25,2 87,1 Verken enig eller uenig 594 8,4 8,7 95,7 Delvis uenig 200 2,8 2,9 98,6 Helt uenig 95 1,3 1,4 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 174 2,5 Mine kolleger stopper meg dersom jeg arbeider på en usikker måte Valid Helt enig ,2 57,6 57,6 Delvis enig ,5 33,4 91,0 Verken enig eller uenig 450 6,4 6,6 97,6 Delvis uenig 109 1,5 1,6 99,1 Helt uenig 59,8,9 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 174 2,5 Ulykkesberedskapen er god Valid Helt enig ,3 49,9 49,9 Delvis enig ,1 32,1 82,0 Verken enig eller uenig ,7 12,1 94,1 Delvis uenig 296 4,2 4,3 98,4 Helt uenig 106 1,5 1,6 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 228 3,2 Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 10/30

11 Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg mener blir utført på en risikabel måte Valid Helt enig ,9 69,7 69,7 Delvis enig ,3 24,9 94,6 Verken enig eller uenig 248 3,5 3,6 98,2 Delvis uenig 56,8,8 99,0 Helt uenig 68 1,0 1,0 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 179 2,5 Selskapet jeg arbeider i tar HMS alvorlig Valid Helt enig ,1 63,5 63,5 Delvis enig ,8 26,4 89,9 Verken enig eller uenig 438 6,2 6,4 96,3 Delvis uenig 179 2,5 2,6 98,9 Helt uenig 75 1,1 1,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 160 2,3 Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner Valid Helt enig ,7 77,5 77,5 Delvis enig ,4 19,9 97,4 Verken enig eller uenig 112 1,6 1,6 99,0 Delvis uenig 33,5,5 99,5 Helt uenig 37,5,5 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 161 2,3 Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min Valid Helt enig ,2 75,0 75,0 Delvis enig ,5 22,0 97,0 Verken enig eller uenig 148 2,1 2,2 99,2 Delvis uenig 38,5,6 99,7 Helt uenig 20,3,3 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 165 2,3 Min leder er engasjert i HMS arbeidet på installasjonen Valid Helt enig ,9 57,5 57,5 Delvis enig ,1 29,0 86,5 Verken enig eller uenig 682 9,7 10,0 96,5 Delvis uenig 168 2,4 2,5 98,9 Helt uenig 74 1,1 1,1 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 202 2,9 Det er lett å melde fra til sykepleier/bedriftshelsetjenesten om plager og sykdommer som kan være knyttet til jobben Valid Helt enig ,8 47,8 47,8 Delvis enig ,9 22,8 70,6 Verken enig eller uenig ,1 19,9 90,5 Delvis uenig 469 6,7 6,9 97,4 Helt uenig 174 2,5 2,6 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 283 4,0 Mine kolleger er svært opptatt av HMS file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 11/30

12 Valid Helt enig ,6 42,8 42,8 Delvis enig ,2 42,3 85,1 Verken enig eller uenig ,3 12,7 97,8 Delvis uenig 132 1,9 1,9 99,7 Helt uenig 21,3,3 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 190 2,7 Verneombudene gjør en god jobb Valid Helt enig ,0 42,3 42,3 Delvis enig ,7 36,8 79,1 Verken enig eller uenig ,0 15,5 94,6 Delvis uenig 310 4,4 4,5 99,2 Helt uenig 58,8,8 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 213 3,0 Jeg synes det er lett å finne fram i styrende dokumenter (krav og prosedyrer) Valid Helt enig ,6 16,1 16,1 Delvis enig ,2 36,2 52,3 Verken enig eller uenig ,2 18,7 70,9 Delvis uenig ,8 20,4 91,3 Helt uenig 594 8,4 8,7 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 198 2,8 Jeg vet alltid hvem i organisasjonen jeg skal rapportere til Valid Helt enig ,0 48,3 48,3 Delvis enig ,2 31,0 79,3 Verken enig eller uenig 673 9,6 9,8 89,1 Delvis uenig 609 8,6 8,9 98,0 Helt uenig 136 1,9 2,0 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 191 2,7 HMS prosedyrene er dekkende for mine arbeidsoppgaver Valid Helt enig ,6 46,0 46,0 Delvis enig ,3 37,5 83,4 Verken enig eller uenig ,6 12,0 95,4 Delvis uenig 270 3,8 4,0 99,4 Helt uenig 44,6,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 216 3,1 Jeg føler meg tilstrekkelig uthvilt når jeg er på jobb Valid Helt enig ,0 38,9 38,9 Delvis enig ,7 37,6 76,6 Verken enig eller uenig 663 9,4 9,6 86,2 Delvis uenig ,9 11,2 97,4 Helt uenig 178 2,5 2,6 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 168 2,4 Utstyret jeg trenger for å arbeide sikkert er lett tilgjengelig Valid Helt enig ,8 51,2 51,2 Delvis enig ,6 37,6 88,8 Verken enig eller uenig 417 5,9 6,1 94,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 12/30

13 Delvis uenig 298 4,2 4,3 99,2 Helt uenig 56,8,8 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 183 2,6 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen arbeidsmiljø Valid Helt enig ,6 45,6 45,6 Delvis enig ,5 37,4 83,0 Verken enig eller uenig ,4 11,7 94,7 Delvis uenig 294 4,2 4,3 99,0 Helt uenig 72 1,0 1,0 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 169 2,4 Jeg har fått tilstrekkelig opplæring innen sikkerhet Valid Helt enig ,7 59,0 59,0 Delvis enig ,3 33,0 92,0 Verken enig eller uenig 371 5,3 5,4 97,4 Delvis uenig 137 1,9 2,0 99,4 Helt uenig 43,6,6 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 155 2,2 Jeg har god kjennskap til HMS prosedyrer Valid Helt enig ,8 60,5 60,5 Delvis enig ,3 33,7 94,2 Verken enig eller uenig 243 3,5 3,5 97,7 Delvis uenig 97 1,4 1,4 99,1 Helt uenig 64,9,9 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 88 1,2 Jeg har enkel tilgang til prosedyrer og instrukser som gjelder mitt arbeid Valid Helt enig ,1 50,4 50,4 Delvis enig ,1 34,0 84,4 Verken enig eller uenig 560 8,0 8,2 92,6 Delvis uenig 412 5,9 6,0 98,6 Helt uenig 95 1,3 1,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 189 2,7 Jeg har tilgang til den informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger som ivaretar HMS Valid Helt enig ,7 48,4 48,4 Delvis enig ,0 36,3 84,8 Verken enig eller uenig ,7 11,1 95,9 Delvis uenig 213 3,0 3,1 99,1 Helt uenig 64,9,9 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 259 3,7 Jeg er kjent med hvilke helsefarlige kjemikalier jeg kan bli eksponert for Valid Helt enig ,4 48,8 48,8 Delvis enig ,2 36,3 85,1 Verken enig eller uenig 527 7,5 7,7 92,9 Delvis uenig 384 5,5 5,6 98,5 Helt uenig 104 1,5 1,5 100,0 Total ,1 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 13/30

14 Missing System 207 2,9 Jeg er blitt informert om risikoen knyttet til de kjemikaliene jeg arbeider med Valid Helt enig ,8 49,7 49,7 Delvis enig ,0 31,2 80,9 Verken enig eller uenig ,7 11,1 92,0 Delvis uenig 425 6,0 6,3 98,3 Helt uenig 117 1,7 1,7 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 271 3,8 Jeg er kjent med hvilken helsefare som er forbundet med støy Valid Helt enig ,7 72,6 72,6 Delvis enig ,4 22,0 94,5 Verken enig eller uenig 206 2,9 3,0 97,5 Delvis uenig 144 2,0 2,1 99,6 Helt uenig 26,4,4 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 178 2,5 Helikopterulykke Valid Svært liten fare ,1 51,5 51, ,5 24,2 75, ,0 10,3 86, ,6 6,8 92, ,8 3,9 96,7 Svært stor fare 229 3,3 3,3 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 188 2,7 Gasslekkasje Valid Svært liten fare ,4 18,9 18, ,8 27,6 46, ,9 23,6 70, ,5 16,0 86, ,1 9,4 95,5 Svært stor fare 307 4,4 4,5 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 205 2,9 Brann Valid Svært liten fare ,0 19,6 19, ,3 33,3 52, ,1 24,8 77, ,7 13,1 90, ,6 5,8 96,6 Svært stor fare 231 3,3 3,4 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 213 3,0 Eksplosjon Valid Svært liten fare ,7 29,7 29, ,9 32,0 61, ,6 19,2 80, ,8 10,1 90, ,0 5,2 96,1 Svært stor fare 266 3,8 3,9 100,0 Total ,8 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 14/30

15 Missing System 222 3,2 Utblåsning Valid Svært liten fare ,0 31,1 31, ,2 32,3 63, ,2 18,9 82, ,6 9,9 92, ,5 4,6 96,9 Svært stor fare 213 3,0 3,1 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 249 3,5 Utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier Valid Svært liten fare ,2 20,9 20, ,8 32,9 53, ,2 23,9 77, ,8 13,2 90, ,1 6,3 97,2 Svært stor fare 189 2,7 2,8 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 222 3,2 Radioaktive kilder Valid Svært liten fare ,0 50,7 50, ,1 30,1 80, ,0 11,4 92, ,4 4,6 96, ,8 1,9 98,7 Svært stor fare 89 1,3 1,3 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 240 3,4 Kollisjoner med skip/fartøy/drivende gjenstander Valid Svært liten fare ,4 41,7 41, ,1 33,1 74, ,2 14,6 89, ,0 6,2 95, ,7 2,8 98,4 Svært stor fare 107 1,5 1,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 220 3,1 Sabotasje/terror Valid Svært liten fare ,8 53,4 53, ,4 25,1 78, ,1 11,5 90, ,8 5,0 95, ,7 2,7 97,7 Svært stor fare 154 2,2 2,3 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 212 3,0 Sammenbrudd i installasjonens bærende konstruksjoner eller tap av oppdrift/flyteevne Valid Svært liten fare ,5 58,3 58, ,1 23,8 82, ,3 9,6 91, ,0 4,1 95,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 15/30

16 ,8 1,8 97,7 Svært stor fare 159 2,3 2,3 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 223 3,2 Alvorlige arbeidsulykker Valid Svært liten fare ,5 16,0 16, ,0 31,9 47, ,7 26,5 74, ,8 15,3 89, ,4 7,7 97,3 Svært stor fare 183 2,6 2,7 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 217 3,1 Fallende gjenstander Valid Svært liten fare 533 7,6 7,8 7, ,9 22,6 30, ,5 28,3 58, ,8 22,5 81, ,8 13,2 94,3 Svært stor fare 386 5,5 5,7 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 212 3,0 Svikt i IT systemer Valid Svært liten fare ,1 23,9 23, ,9 27,8 51, ,5 23,3 75, ,4 13,9 89, ,2 7,5 96,5 Svært stor fare 239 3,4 3,5 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 240 3,4 Er du utsatt for så høyt støynivå at du må stå inntil andre og rope for å bli hørt eller benytte headset? Valid Meget sjelden eller aldri ,1 13,5 13,5 Nokså sjelden ,7 18,2 31,7 Av og til ,5 33,3 65,0 Nokså ofte ,2 26,9 92,0 Meget ofte eller alltid 550 7,8 8,0 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 187 2,7 Er du utsatt for vibrasjoner i hender/ armer fra maskiner eller verktøy? Valid Meget sjelden eller aldri ,9 39,1 39,1 Nokså sjelden ,1 27,9 67,0 Av og til ,5 23,1 90,1 Nokså ofte 550 7,8 8,0 98,2 Meget ofte eller alltid 124 1,8 1,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 201 2,9 Arbeider du i kalde værutsatte områder? Valid Meget sjelden eller aldri ,2 18,7 18,7 Nokså sjelden ,8 16,2 34,9 Av og til ,0 34,9 69,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 16/30

17 Nokså ofte ,9 24,6 94,4 Meget ofte eller alltid 384 5,5 5,6 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 193 2,7 Er du utsatt for dårlig inneklima? Valid Meget sjelden eller aldri ,2 25,9 25,9 Nokså sjelden ,5 38,6 64,6 Av og til ,8 27,6 92,1 Nokså ofte 435 6,2 6,4 98,5 Meget ofte eller alltid 103 1,5 1,5 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 204 2,9 Har du vanskeligheter med å se det du skal pga mangelfull, svak eller blendende belysning? Valid Meget sjelden eller aldri ,0 31,8 31,8 Nokså sjelden ,1 35,0 66,9 Av og til ,7 25,3 92,2 Nokså ofte 462 6,6 6,7 98,9 Meget ofte eller alltid 74 1,1 1,1 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 185 2,6 Er du utsatt for hudkontakt med f.eks olje, boreslam, rengjøringsmidler eller andre kjemikalier? Valid Meget sjelden eller aldri ,1 31,9 31,9 Nokså sjelden ,3 28,1 60,0 Av og til ,0 24,7 84,7 Nokså ofte ,6 11,9 96,6 Meget ofte eller alltid 235 3,3 3,4 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 193 2,7 Kan du lukte kjemikalier eller tydelig se støv eller røyk i luften? Valid Meget sjelden eller aldri ,0 30,9 30,9 Nokså sjelden ,9 29,8 60,6 Av og til ,1 26,9 87,5 Nokså ofte 681 9,7 9,9 97,5 Meget ofte eller alltid 172 2,4 2,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 195 2,8 Utfører du tunge løft? Valid Meget sjelden eller aldri ,9 24,6 24,6 Nokså sjelden ,4 25,1 49,7 Av og til ,9 32,8 82,5 Nokså ofte ,7 14,1 96,6 Meget ofte eller alltid 233 3,3 3,4 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 195 2,8 Må du løfte med overkroppen vridd eller bøyd? Valid Meget sjelden eller aldri ,2 33,1 33,1 Nokså sjelden ,3 26,0 59,2 Av og til ,3 28,0 87,2 Nokså ofte ,0 10,3 97,6 Meget ofte eller alltid 167 2,4 2,4 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 17/30

18 Total ,2 100,0 Missing System 199 2,8 Utfører du gjentatte og ensidige bevegelser? Valid Meget sjelden eller aldri ,5 26,3 26,3 Nokså sjelden ,5 27,2 53,5 Av og til ,0 26,7 80,3 Nokså ofte ,5 15,0 95,2 Meget ofte eller alltid 327 4,6 4,8 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 200 2,8 Arbeider du med hender i eller over skulderhøyde Valid Meget sjelden eller aldri ,9 24,6 24,6 Nokså sjelden ,4 22,1 46,6 Av og til ,0 33,0 79,6 Nokså ofte ,2 16,7 96,3 Meget ofte eller alltid 255 3,6 3,7 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 199 2,8 Arbeider du sittende på huk eller stående på knær? Valid Meget sjelden eller aldri ,6 25,3 25,3 Nokså sjelden ,2 18,7 44,0 Av og til ,2 32,0 76,0 Nokså ofte ,3 19,8 95,9 Meget ofte eller alltid 282 4,0 4,1 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 195 2,8 Har du stillesittende arbeid med liten mulighet til variasjon? Valid 0 1,0,0,0 Meget sjelden eller aldri ,6 25,3 25,3 Nokså sjelden ,9 29,6 54,9 Av og til ,0 24,6 79,6 Nokså ofte ,4 14,8 94,4 Meget ofte eller alltid 385 5,5 5,6 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 187 2,7 Er det nødvendig å arbeide i et høyt tempo? Valid Meget sjelden eller aldri 440 6,2 6,4 6,4 Nokså sjelden ,8 16,2 22,6 Av og til ,5 47,8 70,5 Nokså ofte ,4 23,1 93,5 Meget ofte eller alltid 442 6,3 6,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 198 2,8 Opplever du skiftordningen som belastende? Valid Meget sjelden eller aldri ,5 40,4 40,4 Nokså sjelden ,6 26,9 67,2 Av og til ,1 21,1 88,3 Nokså ofte 529 7,5 7,9 96,2 Meget ofte eller alltid 255 3,6 3,8 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 335 4,8 Jobber du så mye overtid at det er belastende? file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 18/30

19 Jobber du så mye overtid at det er belastende? Valid Meget sjelden eller aldri ,3 62,1 62,1 Nokså sjelden ,2 27,0 89,1 Av og til 553 7,9 8,1 97,2 Nokså ofte 136 1,9 2,0 99,2 Meget ofte eller alltid 55,8,8 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 211 3,0 Får du tilstrekkelig med hvile/avkobling mellom arbeidsdagene? Valid Meget sjelden eller aldri 121 1,7 1,8 1,8 Nokså sjelden 202 2,9 3,0 4,7 Av og til ,5 10,8 15,5 Nokså ofte ,2 42,5 58,0 Meget ofte eller alltid ,8 42,0 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 203 2,9 Får du tilstrekkelig med hvile/avkobling mellom arbeidsperiodene? Valid Meget sjelden eller aldri 103 1,5 1,5 1,5 Nokså sjelden 117 1,7 1,7 3,2 Av og til 535 7,6 7,8 11,1 Nokså ofte ,5 34,6 45,7 Meget ofte eller alltid ,6 54,3 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 225 3,2 Er arbeidsplassen godt tilrettelagt for de arbeidsoppgaver du skal utføre? Valid Meget sjelden eller aldri 161 2,3 2,4 2,4 Nokså sjelden 422 6,0 6,2 8,5 Av og til ,4 20,0 28,5 Nokså ofte ,4 47,7 76,2 Meget ofte eller alltid ,1 23,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 205 2,9 Krever arbeidet ditt så stor oppmerksomhet at du opplever det som belastende? Valid Meget sjelden eller aldri ,9 18,5 18,5 Nokså sjelden ,3 37,5 56,0 Av og til ,4 33,4 89,3 Nokså ofte 600 8,5 8,8 98,1 Meget ofte eller alltid 130 1,8 1,9 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 212 3,0 Er arbeidet ditt utfordrende på en positiv måte? Valid Meget sjelden eller aldri 108 1,5 1,6 1,6 Nokså sjelden 384 5,5 5,6 7,2 Av og til ,8 27,5 34,7 Nokså ofte ,5 45,7 80,5 Meget ofte eller alltid ,0 19,5 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 196 2,8 Blir dine arbeidsresultater verdsatt av din nærmeste leder? Valid Meget sjelden eller aldri 192 2,7 2,8 2,8 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 19/30

20 Nokså sjelden 595 8,5 8,7 11,5 Av og til ,1 31,1 42,6 Nokså ofte ,0 39,2 81,8 Meget ofte eller alltid ,7 18,2 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 215 3,1 Kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? Valid Meget sjelden eller aldri 209 3,0 3,1 3,1 Nokså sjelden ,5 10,8 13,8 Av og til ,2 27,0 40,8 Nokså ofte ,1 45,4 86,2 Meget ofte eller alltid ,4 13,8 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 195 2,8 Kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid? Valid Meget sjelden eller aldri 88 1,2 1,3 1,3 Nokså sjelden 474 6,7 6,9 8,2 Av og til ,1 32,1 40,4 Nokså ofte ,0 45,4 85,7 Meget ofte eller alltid ,8 14,3 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 218 3,1 Kan du påvirke hvordan du skal gjøre arbeidet ditt? Valid Meget sjelden eller aldri 48,7,7,7 Nokså sjelden 270 3,8 4,0 4,7 Av og til ,9 21,6 26,3 Nokså ofte ,3 52,0 78,3 Meget ofte eller alltid ,0 21,7 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 226 3,2 Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra kolleger? Valid Meget sjelden eller aldri 54,8,8,8 Nokså sjelden 160 2,3 2,3 3,1 Av og til ,0 13,4 16,6 Nokså ofte ,1 41,3 57,9 Meget ofte eller alltid ,8 42,1 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 220 3,1 Om du trenger det, kan du få støtte og hjelp i ditt arbeid fra din nærmeste leder? Valid Meget sjelden eller aldri 182 2,6 2,7 2,7 Nokså sjelden 525 7,5 7,7 10,4 Av og til ,7 21,4 31,7 Nokså ofte ,4 37,5 69,3 Meget ofte eller alltid ,8 30,7 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 212 3,0 Opplever du samarbeidsklimaet i din arbeidsenhet som oppmuntrende og støttende? Valid Meget sjelden eller aldri 59,8,9,9 Nokså sjelden 219 3,1 3,2 4,1 Av og til ,1 13,6 17,7 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 20/30

21 Nokså ofte ,0 43,5 61,1 Meget ofte eller alltid ,5 38,9 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 244 3,5 Har du så mange oppgaver at det blir vanskelig å konsentrere seg om hver enkelt oppgave? Valid Meget sjelden eller aldri ,8 13,2 13,2 Nokså sjelden ,7 37,9 51,1 Av og til ,6 36,7 87,8 Nokså ofte 673 9,6 9,9 97,7 Meget ofte eller alltid 159 2,3 2,3 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 221 3,1 Får du tilbakemeldinger på hvordan du har utført jobben fra din nærmeste leder? Valid Meget sjelden eller aldri 348 4,9 5,1 5,1 Nokså sjelden ,5 17,0 22,1 Av og til ,2 41,4 63,5 Nokså ofte ,5 28,4 91,9 Meget ofte eller alltid 554 7,9 8,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 210 3,0 Har du nødvendig tilgang til IT /datasystemer? Valid Meget sjelden eller aldri 159 2,3 2,3 2,3 Nokså sjelden 295 4,2 4,3 6,7 Av og til ,0 12,5 19,1 Nokså ofte ,7 39,0 58,2 Meget ofte eller alltid ,4 41,8 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 238 3,4 Får du den nødvendige opplæring i bruk av nye IT systemer? Valid Meget sjelden eller aldri ,1 10,5 10,5 Nokså sjelden ,2 23,2 33,7 Av og til ,7 31,0 64,7 Nokså ofte ,1 26,2 90,9 Meget ofte eller alltid 614 8,7 9,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 296 4,2 Gir IT systemene du bruker nødvendig støtte i utførelsen av dine arbeidsoppgaver? Valid Meget sjelden eller aldri 280 4,0 4,2 4,2 Nokså sjelden 606 8,6 9,0 13,2 Av og til ,8 31,3 44,5 Nokså ofte ,6 41,6 86,1 Meget ofte eller alltid ,2 13,9 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 341 4,8 Jeg sover godt når jeg er offshore Valid Meget ofte eller alltid ,5 31,4 31,4 Nokså ofte ,1 43,4 74,9 Av og til ,0 16,5 91,4 Nokså sjelden 483 6,9 7,1 98,5 Meget sjelden eller aldri 104 1,5 1,5 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 21/30

22 Total ,0 100,0 Missing System 211 3,0 Jeg sover godt de siste nettene før jeg reiser offshore Valid Meget ofte eller alltid ,7 39,9 39,9 Nokså ofte ,6 32,6 72,5 Av og til ,4 13,8 86,3 Nokså sjelden ,4 10,7 97,1 Meget sjelden eller aldri 201 2,9 2,9 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 216 3,1 Jeg sover godt de første nettene etter en offshoretur Valid Meget ofte eller alltid ,6 40,9 40,9 Nokså ofte ,1 31,1 72,0 Av og til ,5 15,0 87,0 Nokså sjelden 673 9,6 9,9 96,8 Meget sjelden eller aldri 217 3,1 3,2 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 219 3,1 Støy er et problem for meg når jeg skal sove offshore Valid Meget ofte eller alltid 308 4,4 4,5 4,5 Nokså ofte 533 7,6 7,8 12,3 Av og til ,3 24,0 36,3 Nokså sjelden ,5 33,5 69,8 Meget sjelden eller aldri ,3 30,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 211 3,0 Jeg må dele lugar med andre når jeg skal sove Valid Meget ofte eller alltid 91 1,3 1,3 1,3 Nokså ofte 59,8,9 2,2 Av og til 169 2,4 2,5 4,7 Nokså sjelden 355 5,0 5,2 9,9 Meget sjelden eller aldri ,5 90,1 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 209 3,0 Hvor mange timer var du våken før du gikk på din første vakt? Valid 0 5 timer ,9 34,7 34, timer ,7 43,2 77, timer ,5 15,8 93,7 16 timer eller mer 398 5,7 6,2 99,9 5,00 7,1,1 100,0 Total ,8 100,0 Missing System 576 8,2 Hvor mange timer jobbet du overtid på siste tur? Valid Ingen overtid ,6 31,1 31,1 1 5 timer ,4 27,5 58, timer ,6 17,6 76, timer 481 6,8 7,7 83, timer 389 5,5 6,2 90, timer 139 2,0 2,2 92, timer 160 2,3 2,6 94,9 31 timer eller mer 320 4,5 5,1 100,0 Total ,8 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 22/30

23 Missing System ,2 Hvor mange dager var du offshore på din siste tur? Valid 0 4 dager 120 1,7 1,8 1,8 5 8 dager 314 4,5 4,6 6, dager 282 4,0 4,1 10,5 14 dager ,8 74,0 84, dager ,0 11,3 95,8 21 dager eller mer 286 4,1 4,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 212 3,0 Har du en eller flere ganger det siste året arbeidet mer enn 16 timer i løpet av et døgn offshore? Valid Ja ,7 15,2 15,2 Nei ,3 84,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 207 2,9 Ble du i løpet av siste offshoretur vekket på fritiden for å utføre en arbeidsoppgave? Valid Ja ,7 15,2 15,2 Nei ,3 84,8 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 209 3,0 Har du normalt en eller flere bijobber på land i periodene mellom offshoreturene? Valid Ja ,2 15,7 15,7 Nei ,7 84,3 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 216 3,1 Er det sjenerende støy i oppholdsområdene i boligkvarteret? Valid Meget sjelden eller aldri ,2 29,0 29,0 Nokså sjelden ,6 29,4 58,4 Av og til ,1 26,8 85,3 Nokså ofte ,4 10,7 95,9 Meget ofte eller alltid 279 4,0 4,1 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 188 2,7 Er det sjenerende støy i din lugar? Valid Meget sjelden eller aldri ,4 31,3 31,3 Nokså sjelden ,2 28,0 59,3 Av og til ,3 25,0 84,3 Nokså ofte ,4 10,7 95,0 Meget ofte eller alltid 341 4,8 5,0 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 200 2,8 Opplever du inneklimaet i oppholdsområdene i boligkvarteret som dårlig? Valid Meget sjelden eller aldri ,0 34,1 34,1 Nokså sjelden ,4 33,5 67,6 Av og til ,3 22,1 89,7 Nokså ofte 524 7,4 7,7 97,4 Meget ofte eller alltid 176 2,5 2,6 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 23/30

24 Total ,7 100,0 Missing System 232 3,3 Opplever du inneklimaet i din lugar som dårlig? Valid Meget sjelden eller aldri ,7 34,7 34,7 Nokså sjelden ,2 33,1 67,7 Av og til ,6 21,2 88,9 Nokså ofte 570 8,1 8,3 97,2 Meget ofte eller alltid 189 2,7 2,8 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 190 2,7 Rent og ryddig i boligkvarteret Valid Meget sjelden eller aldri 333 4,7 4,9 4,9 Nokså sjelden 169 2,4 2,5 7,3 Av og til 354 5,0 5,2 12,5 Nokså ofte ,5 28,3 40,8 Meget ofte eller alltid ,6 59,2 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 192 2,7 Mat/drikkekvalitet Valid Svært fornøyd ,4 40,4 40,4 Fornøyd ,1 38,1 78,6 Verken fornøyd eller ,5 11,9 90,4 misfornøyd Misfornøyd 511 7,3 7,5 97,9 Svært misfornøyd 144 2,0 2,1 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 187 2,7 Lugarforholdene Valid Svært fornøyd ,6 27,4 27,4 Fornøyd ,7 50,1 77,5 Verken fornøyd eller ,9 15,3 92,8 misfornøyd Misfornøyd 422 6,0 6,2 99,0 Svært misfornøyd 68 1,0 1,0 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 194 2,8 Treningsmuligheter Valid Svært fornøyd ,0 33,0 33,0 Fornøyd ,2 46,5 79,5 Verken fornøyd eller ,7 15,2 94,7 misfornøyd Misfornøyd 277 3,9 4,1 98,7 Svært misfornøyd 88 1,2 1,3 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 207 2,9 Øvrige rekreasjonsmuligheter Valid Svært fornøyd ,1 20,8 20,8 Fornøyd ,3 47,7 68,5 Verken fornøyd eller ,7 23,4 91,9 misfornøyd Misfornøyd 428 6,1 6,3 98,2 Svært misfornøyd 123 1,7 1,8 100,0 Total ,9 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 24/30

25 Missing System 217 3,1 Komfort under helikoptertransport Valid Svært fornøyd 610 8,7 8,9 8,9 Fornøyd ,0 39,0 47,9 Verken fornøyd eller ,9 29,7 77,7 misfornøyd Misfornøyd ,4 16,9 94,5 Svært misfornøyd 374 5,3 5,5 100,0 Total ,3 100,0 Missing System 192 2,7 Har du blitt utsatt for gjentakende mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste seks måneder? Valid Ja 233 3,3 3,4 3,4 Nei ,6 96,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System 218 3,1 Utsatt for mobbing av kolleger Valid Ja 141 2,0 100,0 100,0 Missing System ,0 Utsatt for mobbing av leder(e) Valid Ja 125 1,8 100,0 100,0 Missing System ,2 Utsatt for mobbing av underordnede Valid Ja 23,3 100,0 100,0 Missing System ,7 Utsatt for mobbing av andre Valid Ja 46,7 100,0 100,0 Missing System ,3 Har du i løpet av det siste året vært borte fra arbeidet på grunn av egen sykdom? Valid Nei ,0 75,1 75,1 Ja, 1 14 dager ,1 17,6 92,7 Ja, mer enn 14 dager 500 7,1 7,3 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 198 2,8 Mener du at din siste sykefraværsperiode var helt eller delvis forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja 433 6,1 23,0 23,0 Nei ,6 77,0 100,0 Total ,7 100,0 Missing System ,3 Har du i løpet av det siste året vært utsatt for en arbeidsulykke med personskade mens du var på innretningen? Valid Ja 259 3,7 3,9 3,9 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 25/30

26 Nei ,7 96,1 100,0 Total ,4 100,0 Missing System 326 4,6 Dersom du har vært utsatt for en skade, ble skaden rapportert til din leder? Valid Ja 243 3,5 80,2 80,2 nei 60,9 19,8 100,0 Total 303 4,3 100,0 Missing System ,7 Hvordan ble skaden klassifisert? Valid Førstehjelp 95 1,3 36,7 36,7 Medisinsk behandling 75 1,1 29,0 65,6 Alternativt arbeid 19,3 7,3 73,0 Fraværsskade 56,8 21,6 94,6 Alvorlig fraværsskade 14,2 5,4 100,0 Total 259 3,7 100,0 Missing System ,3 Hvordan vurderer du din egen arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben? Valid Meget god ,7 60,7 60,7 Ganske god ,8 35,0 95,7 Moderat 275 3,9 4,0 99,8 Ganske dårlig 13,2,2 99,9 Meget dårlig 4,1,1 100,0 Total ,6 100,0 Missing System 236 3,4 Hvordan vurderer du din arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben? Valid Meget god ,4 60,5 60,5 Ganske god ,2 35,5 96,0 Moderat 251 3,6 3,7 99,6 Ganske dårlig 19,3,3 99,9 Meget dårlig 5,1,1 100,0 Total ,5 100,0 Missing No Answer 9,1 System 236 3,4 Total 245 3,5 Plaget av siste tre mnd: svekket hørsel Valid Ikke plaget ,4 62,2 62,2 Litt plaget ,5 30,4 92,6 Ganske plaget 403 5,7 5,9 98,5 Svært plaget 101 1,4 1,5 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 202 2,9 Dersom du er plaget med svekket hørsel, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja ,0 40,9 40,9 Nei ,7 59,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System ,3 Plaget av siste tre mnd: øresus file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 26/30

27 Valid Ikke plaget ,1 64,0 64,0 Litt plaget ,7 26,5 90,5 Ganske plaget 461 6,5 6,7 97,2 Svært plaget 189 2,7 2,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 207 2,9 Dersom du er plaget med øresus, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja ,6 41,8 41,8 Nei ,4 58,2 100,0 Total ,0 100,0 Missing System ,0 Plaget av siste tre mnd: hodepine Valid Ikke plaget ,6 61,8 61,8 Litt plaget ,9 32,0 93,8 Ganske plaget 369 5,2 5,4 99,2 Svært plaget 55,8,8 100,0 Total ,5 100,0 Missing System 246 3,5 Dersom du er plaget med hodepine, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja 645 9,2 24,8 24,8 Nei ,7 75,2 100,0 Total ,9 100,0 Missing System ,1 Plaget av siste tre mnd: smerter i nakke Valid Ikke plaget ,2 40,4 40,4 Litt plaget ,6 40,8 81,2 Ganske plaget ,2 14,7 95,8 Svært plaget 284 4,0 4,2 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 207 2,9 Dersom du er plaget med smerter i nakke/skuldre/arm, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja ,9 34,4 34,4 Nei ,0 65,6 100,0 Total ,9 100,0 Missing System ,1 Plaget av siste tre mnd: smerter i rygg Valid Ikke plaget ,6 50,2 50,2 Litt plaget ,9 37,1 87,2 Ganske plaget 693 9,8 10,2 97,4 Svært plaget 179 2,5 2,6 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 214 3,0 Dersom du er plaget med smerter i rygg, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja ,8 26,4 26,4 Nei ,6 73,6 100,0 file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 27/30

28 Total ,3 100,0 Missing System ,7 Plaget av siste tre mnd: smerter i knær hofter Valid Ikke plaget ,6 54,2 54,2 Litt plaget ,1 33,1 87,3 Ganske plaget 681 9,7 10,0 97,2 Svært plaget 189 2,7 2,8 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 204 2,9 Dersom du har smerter i hofter og knær, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja ,1 29,4 29,4 Nei ,4 70,6 100,0 Total ,5 100,0 Missing System ,5 Plaget av siste tre mnd: øyeplager Valid Ikke plaget ,1 81,5 81,5 Litt plaget ,3 15,8 97,2 Ganske plaget 159 2,3 2,3 99,5 Svært plaget 32,5,5 100,0 Total ,1 100,0 Missing System 205 2,9 Dersom du har øyeplager, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja 224 3,2 17,7 17,7 Nei ,8 82,3 100,0 Total ,0 100,0 Missing System ,0 Plaget av siste tre mnd: hudlidelser/eksem Valid Ikke plaget ,6 75,7 75,7 Litt plaget ,1 18,7 94,4 Ganske plaget 309 4,4 4,5 98,9 Svært plaget 76 1,1 1,1 100,0 Total ,2 100,0 Missing System 200 2,8 Dersom du er plaget med hudlidelser, er dette forårsaket av din arbeidssituasjon? Valid Ja 439 6,2 26,4 26,4 Nei ,4 73,6 100,0 Total ,6 100,0 Missing System ,4 Plaget av siste tre mnd: hvite fingre Valid Ikke plaget ,6 93,4 93,4 Litt plaget 349 5,0 5,1 98,5 Ganske plaget 77 1,1 1,1 99,6 Svært plaget 27,4,4 100,0 Total ,0 100,0 Missing System 208 3,0 Dersom du er plaget med hvite fingre, er dette forårsaket av din file:///m:/prosjekt/p Risikoniva/Fase%2016/Sp%C3%B8rreskjemaunders%C3%B8kelsen/Data/ /Tabller%20til%20internett/O_HeleUtvalget20 28/30

Frequencies. Frequency Table

Frequencies. Frequency Table Frequencies Frequency Table Kjønn Produksjonsinnretning Valid Mann 4051 87,2 88,5 88,5 Kvinne 524 11,3 11,5 100,0 Total 4575 98,5 100,0 Missing System 69 1,5 Flyttbar innretning Valid Mann 1941 91,1 92,4

Detaljer

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0.

Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent ,4 90,2 90, ,6 9,8 100, ,0 100,0 10, , , ,0. Mann Kvinne Kjønn 6054 88,4 90,2 90,2 660 9,6 9,8 100,0 6714 98,0 100,0 10,1 126 1,8 136 2,0 Alder 20 år eller yngre 21-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller eldre 102 1,5 1,5 1,5 803 11,7 11,8

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore

Kjønn. Alder. Hvilken utdannelse har du? Siste år: andel av arbeidstid benyttet offshore Kjønn 2015 Valid Mann 1185 77,5 79,1 79,1 Kvinne 314 20,5 20,9 100,0 Total 1499 98,0 100,0 Missing System 30 2,0 Alder 2015 Valid 20 år eller yngre 77 5,0 5,1 5,1 21 24 år 120 7,8 8,0 13,1 25 30 år 210

Detaljer

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation

Mann Kvinne Total ,6% 10,4% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0% 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt eller verneombud * Alder Crosstabulation Tillitsvalgt * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 652 76 728 89,6% 10,4% 100,0% 5151 549 5700 90,4% 9,6% 100,0% 5803 625 6428 90,3% 9,7% 100,0% Tillitsvalgt * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller for hele utvalget Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt spørsmål

Detaljer

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0%

Mann Kvinne Total ,7% 10,3% 100,0% ,4% 7,6% 100,0% ,3% 9,7% 100,0% * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 4545 524 5069 89,7% 10,3% 100,0% 1390 115 1505 92,4% 7,6% 100,0% 5935 639 6574 90,3% 9,7% 100,0% * Alder Crosstabulation Alder 20 år eller 61 år eller yngre 21-30

Detaljer

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel

Utvikling i risikonivå på norsk sokkel Utvikling i risikonivå på norsk sokkel S p ø r r e s k j e m a KONFIDENSIELT Kjære offshoreansatte Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført et prosjekt «Utvikling i risikonivå - norsk sokkel» for

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg

Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Risikoindikatorer for selvrapporterte muskel- og skjelettplager - offshore og landanlegg Analyser av RNNP - spørreundersøkelse 2011, 2013 og 2015 Kathrine Skoland og Kari Anne Holte RAPPORT - 2017/216

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel.

HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. RF Rogalandsforskning. http:// Espen Olsen & Tor Tønnessen HMS kulturen i Statoil leteboring. Resultater fra spørreskjema undersøkelsen Risiko Nivå Norsk Sokkel. Rapport RF 2003/166 (rev.30.03.04) Prosjektnummer:

Detaljer

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet

RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RisikoNivå Norsk Petroleumsvirksomhet RNNP RNNP - målsetning Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde.

Detaljer

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi?

Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Hvorfor adresser Ptil ergonomiske utfordringer og hva ser vi? Jorunn Elise Tharaldsen Fagleder Arbeidsmiljø (PhD) jet@ptil.no Hvorfor fokus på muskel- og skjelettplager Nasjonal arbeidshelseutfordring

Detaljer

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid

Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid Nattskiftarbeid på sokkelen: Arbeidsforhold, søvn, helse og fritid En undersøkelse blant medlemmer av Lederne som jobber skift på offshoreinstallasjoner Mari Holm Ingelsrud, Eivind Falkum og Bitten Nordrik

Detaljer

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker

Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) - et entreprenørperspektiv på storulykker Petroleumstilsynets Entreprenørseminar 16.10.2008 Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro

Detaljer

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje. Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med? Jorunn Tharaldsen (PhD) Fagleder Arbeidsmiljø

Detaljer

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør

Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, Finn Carlsen, tilsynsdirektør Entreprenørenes betydning for forbedret sikkerhetsarbeid og partssamarbeid Entreprenørseminar, 18.10.2011 Finn Carlsen, tilsynsdirektør Formålet med seminaret Seminaret er en arena hvor entreprenørbedriftene

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Ergonomiindikator 2011

Ergonomiindikator 2011 Ergonomiindikator Bakgrunnsinformasjon ergonomiindikatoren Info om ergonomiindikatoren Resultater fra ergonomiindikatoren - Risikofaktorer på produksjonsinnretninger - Risikofaktorer på flyttbare innretninger

Detaljer

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte)

Filter 1: Til sysselsatte og ikke-sysselsatte som har vært i arbeid inntil for ett år siden (intervjuet direkte) Statistisk sentralbyrå Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk osa, 31.10.2006 Spørreskjema, fjerdeutkast: Tilleggsundersøkelse om arbeidsulykker og yrkesskader i AKU 2007 Ekstraspørsmål som forutsetter ekstern

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Mars 2012 Ansvarlig for rapporten ved HJELP24 HMS Bente Gjerde INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA

RNNP. Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011. Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 PTIL/PSA RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2011 Informasjonsmøte Måltidets Hus 25. april 2012 Hovedtrekk i presentasjonen Om risikonivå i petroleumsvirksomheten Indikatorer relatert til hendelser med

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Petroleumstilsynets observasjoner av trender og risikoprofiler Irene B. Dahle Petroleumstilsynet Jeg skal snakke om: Databaser og aktiviteter i Ptil som gir

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage mai 2016 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Merete Hustoft INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Indre Agder og Telemark avf.selskap DA 01.01.2013 til 15.08.2013 Ansvarlig for rapporten ved Stamina HOT Trond

Detaljer

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget

Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Entreprenører? Hva vet vi? Elisabeth Lootz Kontaktperson i entreprenørlaget Hva skal jeg si noe om? Datakilder HMS-utfordringer V&M og brønnservice Et par statistiske eksempler Brønnservice V&M Hvem sine

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Helserisiko ved omstillinger

Helserisiko ved omstillinger Helserisiko ved omstillinger Anne Sissel Graue, Petroleumstilsynet 25. april 2017 KONTEKST Omstilling og nedbemanning arbeidsbetingelser organiseringen av arbeidet eksponeringsbildene endring: - Konsekvenser

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

Orientering om ForBedring Styremøte

Orientering om ForBedring Styremøte Orientering om ForBedring 2018 Styremøte 16.04.2018 Om undersøkelsen Ny nasjonal, årlig medarbeiderundersøkelse i spesialisthelsetjenesten Fokus på arbeidsmiljø og pasientsikkerhet Elektronisk spørreskjema

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Risiko, resultater og ambisjoner

Risiko, resultater og ambisjoner Hørselsskadelig støy i petroleumsvirksomheten * Risiko, resultater og ambisjoner Norsk Akustisk Selskap 2.11.2012 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Rapporterte hørselsskader Hva vet vi om risiko

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi

Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi Kurs i arbeidsmiljø - ergonomi Hva er ergonomi? Iselind Segtnan Thoresen Fysioterapeut Frisk3 Bedriftshelsetjenseste Ergonomi handler om tilpasning mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Både arbeidsgiver

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvikling i risikonivå norsk sokkel Risiko mer enn tall og statistikker Øyvind Lauridsen Disposisjon Bakgrunn og historikk for Risikonivåprosjektet Organisering av prosjektet Noen utvalgte hendelses data

Detaljer

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle

Rammebetingelser Ptils oppfølging. Irene Bergljot Dahle Rammebetingelser Ptils oppfølging Irene Bergljot Dahle Jeg skal snakke om: Litt om begrepet rammebetingelser Eksempler på hvordan Ptil har fulgt dette opp gjennom tilsyn Rammebetingelser Forhold som påvirker

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Læreryrket: utfordrende og belastende*

Læreryrket: utfordrende og belastende* Læreryrket: utfordrende og belastende* Samarbeidsklimaet i skolen er dårligere enn generelt på andre arbeidsplasser. er mer utsatt for vold eller trusler om vold og de opplever i større grad enn andre

Detaljer

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper.

Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Petroleumstilsynets oppfølging av støyutsatte grupper. Ola Kolnes Petroleumstilsynet Status støy RNNP- støyindikator Hvor henter vi data fra? RNNP- spørreskjema Rapporterte hørselsskader Tilsyn RNNP støyindikator

Detaljer

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften

Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften AF 31 tredje ledd Forslag til ny 31 tredje ledd i aktivitetsforskriften Forskrift Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen ønsker vi at du gir uttrykk for din opplevelse av viktige sider ved din

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: , '. mdal BHT HMS-tjenesterder du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Host / vinter 2012 / 2013 Medarbeider NBHT: FFH Dato: 04.01.2013 14 ansatte

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet

Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper i petroleumsvirksomheten Irene B. Dahle Sjefingeniør Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2007-2010 PTIL skal bidra til: - at potensielt risikoutsatte grupper i petroleumsnæringen

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006 Nr. 39/783 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006 2009/EØS/39/37 av 24. februar 2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold

Detaljer

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007

Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene. Utviklingstrekk 2007 Risikonivå i petroleumsvirksomheten Sokkelen og landanleggene Utviklingstrekk 2007 Hovedtrekk i presentasjonen Innledning Indikatorer relatert til hendelser med storulykkespotensial Alvorlige personskader

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko Kartlegging av arbeidsmiljørisiko med hovedvekt på ergonomi og psykososiale forhold 2. Forekomst etter plager og bakgrunnsvariabler - arbeidsområde Jobbrelaterte plager - område Nakke Rygg Hofte-kne Hvite

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Rapport fra «Vernerunde - institutt for teoretisk astrofysikk 2014»

Rapport fra «Vernerunde - institutt for teoretisk astrofysikk 2014» Rapport fra «Vernerunde - institutt for teoretisk astrofysikk 214» Innhentede svar pr. 13. februar 215 15:37 Leverte svar: 33 Påbegynte svar: invitasjoner sendt: 51 Uten fritekstsvar Institutt for teoretisk

Detaljer

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO)

GRAVID PÅ JOBB. Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) GRAVID PÅ JOBB Tilrettelegger for gravide, arbeidsgivere og tillitsvalgte/hovedvernombud (HVO) HMS-veileder, januar 2018 Innledning EL og IT Forbundet får årlig flere henvendelser fra medlemmer som er

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for

Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for Ryfylke Elektriske HMS Statusrapport 2016 med handlingsplan for 2016-2017 BAKGRUNN Det er lagt opp til årlig kontakt mellom Ryfylke BHT og medlemsbedriftene. Hvert tredje år gjennomføres en mer grundig

Detaljer

STRESSRELATERTE PLAGER

STRESSRELATERTE PLAGER STRESSRELATERTE PLAGER Mestring av helseplager 27 % Psykososialt arbeidsmiljø 5 % Prestasjonsfremmende ledelse 0.3 % Mestring av arbeidet 0.2 % Internt samarbeid 0.2 % Ekstern samhandling 0.3 % Mobbeforebygging

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted

E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted E-drift og fjernstyring sett fra fagforeningens ståsted OG-HMS konferansen i Trondheim 10.-11. Mars 2004 Innlegg fra Roy Erling Furre 2. nestleder oljearbeidernes fellessammenslutning, OFS 1 Fjernstyring

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF

SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF VEDLEGG 2 SPØRRESKJEMA TIL MEDLEMMER AV NHS OG NKF DEL 1: BESVARES AV ALLE 1. Hvilket kjønn har du? (sett ett kryss) Mann Kvinne 2. Når er du født? (årstall) 3. Hvilken stilling har du? (sett ett kryss)

Detaljer

Risikovurdering vold og trusler

Risikovurdering vold og trusler 1 Risikovurdering vold og trusler Denne veilederen retter seg mot arbeidsgivere, verneombud, arbeidstakere, ansatte i bedriftshelsetjeneste og andre med en rolle i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Fra

Detaljer

ForBedring 2018 Standard rapport for SYKEHUSET INNLANDET HF

ForBedring 2018 Standard rapport for SYKEHUSET INNLANDET HF FORSIDE 1/14 ForBedring 2018 Standard rapport for Norsk helsetjeneste skal være pasientens helsetjeneste. Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko, og det hender at pasienter og brukere blir unødig

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

Spørreskjema for skiftarbeidere

Spørreskjema for skiftarbeidere Spørreskjema for skiftarbeidere Dette spørreskjemaet er en norsk oversettelse av skjemaet "Survey of shiftworkers" som er utarbeidet av et forskningsteam i Sheffield, England, som forsker i helseeffekter

Detaljer

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden -

Rutine. Rutine ved skader, trusler og vold. - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Rutine - Forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser i eller utenfor arbeidstiden - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Hovedarbeidsmiljøutvalget Dato: 22.03.2018 JpID: 18/6791 Dokumentansvarlig

Detaljer

Presentasjon av Ergo. Seminar om styring av risiko for muskel- og skjelettplager den 8. april. Kristin Sommer & Ken Milne

Presentasjon av Ergo. Seminar om styring av risiko for muskel- og skjelettplager den 8. april. Kristin Sommer & Ken Milne Presentasjon av Ergo Seminar om styring av risiko for muskel- og skjelettplager den 8. april. Kristin Sommer & Ken Milne Agenda Født: 1Q 2018 Til: ꝏ SOM Ergo Ergo ER & ILNE 2 Tiltak/ Barrierer Ergonomisk

Detaljer

Kan vi spore forbedring?

Kan vi spore forbedring? Kjemisk arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 2007-2012 Kan vi spore forbedring? Sikkerhetsforum 21.11.2013 Sigvart Zachariassen - Petroleumstilsynet Kjemisk arbeidsmiljø Petroleumstilsynets oppfølging

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Vernerunde med risikovurdering

Vernerunde med risikovurdering Vernerunde med risikovurdering Vedtatt: AMU Levanger 13,03.17 Revidert: 17.03.17 1 Vernerunde og risikovurdering: (skal foretas i perioden februar april) Enhet/verneområde: Deltakere: Ansvarlig: Dato for

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer